Bene László. Régi magyar egyetemek emlékezete. (1995) Megjelent: Régi magyar egyetemek emlékezete pp. 47-215, 2242706
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[2242706]
 1. Molnár Antal. Lehetetlen küldetés?: Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században. (2009) ISBN:9789632361345
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1513504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1513504, Kapcsolat: 27778797
Bene László. Az idő struktúrája Plótinosz metafizikájában. (1997), 2241616
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[2241616]
 1. Maróth Miklós. A görög filozófia története. (2002) ISBN:963929649X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1314845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1314845, Kapcsolat: 23062067
Bene László. Mozgás és idő Plótinosznál. (1998) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 42 1-3 9-56, 2242529
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242529]
 1. Gönczi Gergő. Plótinos és az idő problematikája. (2015) Megjelent: Tempora mutantur pp. 90-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3289581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289581, Kapcsolat: 27779659
 2. Szoboszlai-Kiss Katalin. Poszeidóniosz: Töredékek és kommentár. (2009) ISBN:9789632362083
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1315157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1315157, Kapcsolat: 23062068
 3. D. Tóth Judit. Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben. (2006) ISBN:9639642509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1708288] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1708288, Kapcsolat: 23062069
 4. Tóth Judit. Az örökkévalóság történései. A Péter-apokalipszis túlvilágképe. (2005) Megjelent: Idő és emlékezet. Tanulmányok az időről az ezredfordulón pp. 35-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23062072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23062072, Kapcsolat: 23062072
Bene László. A törekvés fogalma Plótinosz pszichológiájában és metafizikájában. (2001) Megjelent: Értelem és szenvedély pp. 152-194, 2242523
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2242523]
 1. Szoboszlai-Kiss Katalin. Poszeidóniosz: Töredékek és kommentár. (2009) ISBN:9789632362083
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1315157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1315157, Kapcsolat: 23062097
Bene László. Értelem és szenvedély: Filozófia és teológia a hellénisztikus korban és a kései antikvitásban. (2001), 2242473
Egyéb konferenciakötet/Tudományos[2242473]
 1. Hendrik Nikoletta. A sztoicizmus kutatásának legújabb trendjei. (2016) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 60 1 169-178
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3218886] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3218886, Kapcsolat: 27779056
 2. Veres Máté. Nihil certi dicitur. Arkeszilaosz és Karneadész Platón-olvasata. (2007) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 6 4 36-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3209134] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3209134, Kapcsolat: 27781628
Bene László. Akarat és szabadság a sztoikus és a platonikus hagyományban: Epiktétosz és Plótinosz. (2003) VILÁGOSSÁG 0505-5849 44 9-10 107-121, 2242587
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242587]
 1. Nagy Anna. Gondviselés és autonóm cselekvés Plótinosznál. (2016) KÜLÖNBSÉG 1785-7821 2560-158X 16 1 47-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30370160] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370160, Kapcsolat: 27777849
 2. Élő Csenge Enikő. A sztoikus hagyomány megjelenése és a végső emberi cél elérésének módja Plótinosz etikájában. (2016) Megjelent: A szél fúj ahová akar pp. 41-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31309877] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31309877, Kapcsolat: 28990172
 3. Bugár M István. The making of personhood: Crossroads around 400CE. (2013) Megjelent: Interdisciplinary Research in Humanities pp. 25-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23345686] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23345686, Kapcsolat: 23345686
 4. Bugár M István. Szabadság, szeretet, személy: Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete. (2013) ISBN:9789636626594
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2463549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2463549, Kapcsolat: 23592962
 5. Mogyoródi Emese. Akhilleusz és Szókratész: Morálpszichológia és politikafilozófia az archaikus és klasszikus korban. (2012) ISBN:9789636934026
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23062062] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062062, Kapcsolat: 23062100
 6. Flaisz Endre. Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig,. (2007) ISBN:9789637052576
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2548440] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2548440, Kapcsolat: 23062099
Numenios von Apameia. Töredékek. (2005) Megjelent: Középső platonizmus pp. 177-255, 2767297
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2767297]
 1. Molnár Dávid. Janus Pannonius De monade et dyade, numeris című verséről. (2015) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 119 6 803-813
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2986760] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2986760, Kapcsolat: 27781517
 2. Molnár Dávid. A tér ürességétől a sokaság zűrzavaráig: Az antik káosz fogalmának története. (2014) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 13 4 19-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2861323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2861323, Kapcsolat: 27781710
 3. Küroszi Theodórétosz et al. A görög betegségek orvoslása I.: Fordította, magyarázó jegyzetekkel és bevezetővel ellátta Pásztori-Kupán István. (2014) ISBN:9789638896148
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2746544] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2746544, Kapcsolat: 27784162
 4. Gelenczey-Miháltz Alirán. Az intelligíbilis princípiumok hierarchikus struktúrájának eredetéről a görög gondolkodásban. Empedoklész 134-es töredéke. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 2 25-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030892] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3030892, Kapcsolat: 27781476
 5. Flaisz Endre. Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig,. (2007) ISBN:9789637052576
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2548440] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2548440, Kapcsolat: 27784223
 6. Veres Máté. Nihil certi dicitur. Arkeszilaosz és Karneadész Platón-olvasata. (2007) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 6 4 36-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3209134] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3209134, Kapcsolat: 27781612
 7. Hamvas Endre Ádám. Timaios mítosza és a kozmológiai princípiumok : Megjegyzések Plótinos II. 9-hez. (2006) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 50 2 297-308
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2782135] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2782135, Kapcsolat: 27803599
Bene László. Megismerés, nyelv és valóság A szofistában. (2006) Megjelent: Platón: A szofista pp. 133-333, 2241921
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2241921]
 1. Ullmann Tamás. Túl a jelentésen: Sematizmus és intencionalitás 2.. (2019) ISBN:9789634145127
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30716149] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30716149, Kapcsolat: 28990000
 2. Bárány István. Utószó. (2017) Megjelent: Platón: Parmenidész pp. 105-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30375197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375197, Kapcsolat: 27784653
 3. Mogyoródi Emese. Parmenidész és a semmi. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 2 9-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2233979] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2233979, Kapcsolat: 27777864
 4. Mogyoródi Emese. Parmenidész és a semmi. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 2 9-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2233979] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2233979, Kapcsolat: 27777865
 5. Mogyoródi Emese. Parmenidész és a semmi. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 2 9-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2233979] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2233979, Kapcsolat: 27777866
 6. Mogyoródi Emese. Akhilleusz és Szókratész: Morálpszichológia és politikafilozófia az archaikus és klasszikus korban. (2012) ISBN:9789636934026
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23062062] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062062, Kapcsolat: 23062064
 7. László Emese. Ex libris. Töredékes hagyomány Steiger Kornélnak.. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 52 5 p. 25
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23062065] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062065, Kapcsolat: 23062065
 8. Betegh Gábor et al. szerkesztői jegyzet. (2007) Megjelent: A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról p. 101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23062066] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062066, Kapcsolat: 23062066
 9. László Emese. A van és a nincs útjai.. (2007) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 51 4 p. 22
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23062061] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062061, Kapcsolat: 23062061
Platón. Platón: A szofista. (2006) ISBN:9789639165724, 2241624
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2241624]
 1. Ullmann Tamás. Túl a jelentésen: Sematizmus és intencionalitás 2.. (2019) ISBN:9789634145127
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30716149] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30716149, Kapcsolat: 28990042
 2. Lyotard Jean-François. A viszály. (2019) ISBN:9789634144908
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31309832] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31309832, Kapcsolat: 28990129
 3. Czétány György. A transzcendentális probléma: Három szintézis harca egy konzisztens valóságért. (2019) ISBN:9789634143710
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30921767] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30921767, Kapcsolat: 28990054
 4. Bakos Gergely. Causa laetitiae: Utak egy szapienciális gondolkodás felé. (2018) ISBN:9789634143895
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3364891] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3364891, Kapcsolat: 28990073
 5. Bárány István. Utószó. (2017) Megjelent: Platón: Parmenidész pp. 105-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30375197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375197, Kapcsolat: 27784645
 6. Takács Péter. Állambölcseleti töredék: Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből. (2016) ISBN:9789636936846
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3251704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3251704, Kapcsolat: 28991261
 7. Mogyoródi Emese. Parmenidés testimóniumai. (2012) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 57 345-364
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2233983] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2233983, Kapcsolat: 27784154
 8. Hangai Attila. A phantaszia Arisztotelésznél a Parva Naturalia értekezéseiben. (2012) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 56 1 118-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3030533] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3030533, Kapcsolat: 27784160
 9. Mogyoródi Emese. Akhilleusz és Szókratész: Morálpszichológia és politikafilozófia az archaikus és klasszikus korban. (2012) ISBN:9789636934026
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23062062] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062062, Kapcsolat: 23062062
 10. Flaisz Endre. Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig,. (2007) ISBN:9789637052576
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2548440] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2548440, Kapcsolat: 27784225
 11. Veres Máté. Egy lehetséges történet: az akadémiai szkepcitizmus platóni öröksége. (2007) ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1788-8298 2 2 141-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23705946] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23705946, Kapcsolat: 27781553
Bene László. Görög-római filozófia. (2007) Megjelent: Filozófia pp. 23-253, 2241604
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2241604]
 1. Buzási Gábor. Iulianus császár: Himnusz a Naphoz, a mindenség királyához. (2018) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 17 1 78-100
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3385956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385956, Kapcsolat: 27781674
 2. Csízy Katalin. Rudolf Steiner "Makrokozmosz és mikrokozmosz" című művének antik vonatkozásai. (2016) Megjelent: Tükör által pp. 18-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3107705] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3107705, Kapcsolat: 27778844
 3. Schmal Dániel. Az elme filozófiája a kora újkorban: A test–lélek probléma. (2016) ISBN:9789636935863
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3149339] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3149339, Kapcsolat: 28991274
 4. Hendrik Nikoletta. A sztoicizmus kutatásának legújabb trendjei. (2016) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 60 1 169-178
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3218886] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3218886, Kapcsolat: 27778953
 5. Mikonya György. Az európai egyetemek története (1230-1700). (2014) ISBN:9789632845074
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2728391] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2728391, Kapcsolat: 27778929
 6. Mikonya György. Az európai egyetemek története (1230-1700). (2014) ISBN:9789632845074
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2728391] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2728391, Kapcsolat: 27778941
 7. Bertók Rózsa. Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába: Elméletek, értékek, iskolák, irányzatok. (2013) ISBN:9786155339189
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2756559] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2756559, Kapcsolat: 27778909
 8. Szoboszlai-Kiss Katalin. A lélek értelem nélküli minőségéről Platónnál. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 4 127-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2486697] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2486697, Kapcsolat: 27777909
 9. Mogyoródi Emese. Akhilleusz és Szókratész: Morálpszichológia és politikafilozófia az archaikus és klasszikus korban. (2012) ISBN:9789636934026
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23062062] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062062, Kapcsolat: 23061482
 10. Bugár István. Görög-római filozófia. (2011) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 55 1 169-173
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23061267] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23061267, Kapcsolat: 23061267
 11. Szoboszlai-Kiss Katalin. A hellenizmus filozófiai mozgalmainak gyökereiről: A kisebb szókratikus iskolák. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 135-160
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1887071] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1887071, Kapcsolat: 27786142
 12. Buzási Gábor. Julianus császár Naphimnusza és a karácsony eredete. (2010) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 10 32-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23345676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345676, Kapcsolat: 23345676
 13. Pál Katalin. A nevetés színre lép. Homérosz és Arisztotelész nevetés-koncepciói. (2010) Megjelent: Szövegek között XV pp. 90-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23062088] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062088, Kapcsolat: 23062088
 14. Szoboszlai-Kiss Katalin. Poszeidóniosz: Töredékek és kommentár. (2009) ISBN:9789632362083
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1315157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1315157, Kapcsolat: 23061593
 15. Váradi Péter. Konzervatív és korszerű: az új filozófiai kézikönyv kétarcúsága. (2008) HOLMI 0865-2864 20 6 822-827
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23061358] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23061358, Kapcsolat: 23061358
 16. Szoboszlai-Kiss Katalin. Kézikönyv a filozófiáról: Filozófia (szerk. Boross Gábor). (2008) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 18 11-12 146-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2234575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2234575, Kapcsolat: 23061455
 17. Betegh Gábor et al. Előszó. (2007) Megjelent: A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról pp. 5-9
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[23062060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23062060, Kapcsolat: 23062060
Bene László. Öncáfolati érvek Platón Szofistájában. (2007) Megjelent: Töredékes hagyomány pp. 131-154, 2241863
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2241863]
 1. Bárány István. Utószó. (2017) Megjelent: Platón: Parmenidész pp. 105-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30375197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375197, Kapcsolat: 27784649
 2. László Emese. Ex libris. Töredékes hagyomány Steiger Kornélnak.. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 52 5 p. 25
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23062065] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23062065, Kapcsolat: 23062092
Bene László. Okság és morális felelősség Plótinosznál. (2010) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 54 3 25-44, 2073287
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2073287]
 1. Nagy Anna. Gondviselés és autonóm cselekvés Plótinosznál. (2016) KÜLÖNBSÉG 1785-7821 2560-158X 16 1 47-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30370160] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370160, Kapcsolat: 27777844
 2. Nagy Anna. Gondviselés és autonóm cselekvés Plótinosznál. (2016) KÜLÖNBSÉG 1785-7821 2560-158X 16 1 47-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30370160] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370160, Kapcsolat: 27777845
 3. Élő Csenge Enikő. A sztoikus hagyomány megjelenése és a végső emberi cél elérésének módja Plótinosz etikájában. (2016) Megjelent: A szél fúj ahová akar pp. 41-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31309877] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31309877, Kapcsolat: 28990175
 4. Bugár M István. The making of personhood: Crossroads around 400CE. (2013) Megjelent: Interdisciplinary Research in Humanities pp. 25-52
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23345686] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23345686, Kapcsolat: 23345650
 5. Bugár M István. Szabadság, szeretet, személy: Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete. (2013) ISBN:9789636626594
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2463549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2463549, Kapcsolat: 23592957
Plótinos. Plótinos: Az örökkévalóság és az idő (Enn. III.7 [45]): Bene László fordításában és jegyzeteivel. (2010) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 9 2 52-68, 2241666
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2241666]
 1. Gönczi Gergő. Plótinos és az idő problematikája. (2015) Megjelent: Tempora mutantur pp. 90-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3289581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289581, Kapcsolat: 27779018
 2. Buzási Gábor. Iulianus császár naphimnusza és a karácsony eredete. (2011) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 10 2 32-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1677921] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1677921, Kapcsolat: 23061142
Bene László. Idő és örökkévalóság Plótinosz filozófiájában. (2011) ISBN:9789636933593, 2242536
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2242536]
 1. Gönczi Gergő. Plótinos és az idő problematikája. (2015) Megjelent: Tempora mutantur pp. 90-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3289581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3289581, Kapcsolat: 27779649
Bene László. Porphyrios az autonómiáról. (2012) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 4 4 28-37, 2242537
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242537]
 1. Guitman Barnabás. Wittenbergi peregrinuslevelek a bártfai városi levéltárból. (2017) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 2017 117-150
  Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3298839] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3298839, Kapcsolat: 27779168
 2. Bugár M István. Szabadság, szeretet, személy: Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete. (2013) ISBN:9789636626594
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2463549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2463549, Kapcsolat: 23592951
Bene László. Porphyrios: Önállóságunkról: Bene László fordításában és jegyzeteivel. (2012) ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 1589-2700 4 4 58-62, 2242594
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242594]
 1. Somos Róbert. Újplatonista filozófusok a homéroszi emlékező művészetről. (2017) Megjelent: Töredékes dialektika pp. 135-143
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3309042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309042, Kapcsolat: 27792461
 2. Gyenge Zoltán. Kép és mítosz II.: A mitológia esztétikája. (2016) ISBN:9789632798806
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3077281] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3077281, Kapcsolat: 27784186
Bene László. Ethics and Metaphysics in Plotinus. (2013) Megjelent: Plato Revived. Essays on Ancient Platonism in Honour of Dominic J. O'Meara pp. 141-161, 2418905
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2418905]
 1. Hutchinson D. M.. Plotinus on Consciousness. (2018) ISBN:9781108344104
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30370059] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370059, Kapcsolat: 27777722
 2. Hutchinson D. M.. Plotinus on Consciousness. (2018) ISBN:9781108344104
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30370059] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370059, Kapcsolat: 27777735
 3. Satran David. In the Image of Origen: Eros, Virtue, and Constraint in the Early Christian Academy. (2018) ISBN:9780520291232
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30370111] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370111, Kapcsolat: 27777786
 4. Emilsson Eyjólfur Kjalar. Plotinus. (2017) ISBN:9780415333498
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27097882] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27097882, Kapcsolat: 27097882
 5. Schniewind Alexandrine. Neo-Platonism. (2017) Megjelent: The Cambridge History of Moral Philosophy pp. 100-110
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30375086] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30375086, Kapcsolat: 27784102
 6. O'Meara Dominic J.. Ethics in Plotinus and his Successors. (2017) Megjelent: The Cambridge Companion to Ancient Ethics pp. 240-262
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27097791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27097791, Kapcsolat: 27097791
 7. Stern-Gillet Suzanne. Plotinus on Metaphysics and Morality. (2015) Megjelent: Routledge Handbook of Neoplatonism pp. 396-420
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24652059] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 24652059, Kapcsolat: 24652059
 8. Parashkevova Desislava. A conceptual history of the idea of self-causation: from Plato's forms to Hegel's concrete universal. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30370121] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30370121, Kapcsolat: 27777791
 9. Adamson Peter. Late Antiquity. (2014) PHRONESIS: A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY 0031-8868 1568-5284 59 4 385-399
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30375123] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30375123, Kapcsolat: 27784133
 10. Ramelli Ilaria L.E.. Book review: Plato Revived. Essays on Ancient Platonism in Honour of Dominic J. O’Meara, written by Filip Karfík and Euree Song. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF THE PLATONIC TRADITION 1872-5082 1872-5473 8 2 237-244
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30371839] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30371839, Kapcsolat: 27779909
Anthony A. Long et al. Hellenisztikus filozófusok. (2014) ISBN:9789630595766, 2876283
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2876283]
 1. Schmal Dániel. Az elme filozófiája a kora újkorban: A test–lélek probléma. (2016) ISBN:9789636935863
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3149339] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3149339, Kapcsolat: 28991269
 2. Hendrik Nikoletta. A sztoicizmus kutatásának legújabb trendjei. (2016) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 60 1 169-178
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3218886] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3218886, Kapcsolat: 27779042
Bene László. Constructing Pagan Platonism: Plethon's Theory of Fate and the Ancient Philosophical Tradition. (2014) Megjelent: Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and the Latin Renaissance pp. 41-71, 2906504
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2906504]
 1. Fantazzi Charles. Matula, Jozef, and Paul Richard Blum, eds. Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance. Olomouc, CZ: Centre for Renaissance Texts / Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Pp. 462. ISBN 978-80-244-4423-9 (paperback) n.p.. (2018) RENAISSANCE AND REFORMATION 0034-429X 41 1 215-218
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30396106] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30396106, Kapcsolat: 27808199
 2. Siniossoglou Niketas. Plethon, Scholarios, and the Byzantine State of Emergency. (2017) Megjelent: The Cambridge Intellectual History of Byzantium pp. 633-652
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30371610] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30371610, Kapcsolat: 27779556
 3. Alexidze Lela. Plethon on the Grades of Virtues: Back to Plato via Neoplatonism?. (2017) Megjelent: Byzantine Perspectives on Neoplatonism pp. 221-242
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30375617] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30375617, Kapcsolat: 27784754
 4. Monfasani John. Jozef Matula and Paul Richard Blum, eds. Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance. (2017) RENAISSANCE QUARTERLY 0034-4338 70 2 640-642
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30396051] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30396051, Kapcsolat: 27808147
 5. Escobar Chico Ángel. La polemica antiaristotelica del siglo XV y su reflejo su manuscriptos españoles. (2016) Megjelent: Manuscritos griegos en España y su contexto europeo pp. 85-107
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27097694] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27097694, Kapcsolat: 27097694
2020-09-19 08:28