Sárosi Zsófia. A személyek közötti viszony tudatosítása és nyomatékosítása néhány XVI. századi misszilisben. (1985) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 81. 3 334-342, 1871378
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1871378]
 1. Koczogh Helga Vanda. Udvariasság/Udvariatlanság és (in)direktség az egyet nem értés beszédaktusában. (2017) JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 2064-9940 4 1-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27112948] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27112948, Kapcsolat: 27112949
 2. Terbe Erika. A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. (2016) Megjelent: Az ember és a nyelv - térben és időben pp. 191-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26086049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26086049, Kapcsolat: 26086049
Sárosi Zsófia. Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben. (1988) Megjelent: A magyar nyelv rétegződése I-II pp. 841-848, 2268241
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2268241]
 1. Terbe Erika. A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. (2016) Megjelent: Az ember és a nyelv - térben és időben pp. 191-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26086049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26086049, Kapcsolat: 26086063
 2. Terbe Erika. Fej és írás: Az írnokkezek identifikálásáról. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 117-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3038483] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3038483, Kapcsolat: 25519947
 3. Domonkosi Ágnes. Változó szabályok – bizonytalan szokásrend: Nyelvhasználati szabályszerűségek és bizonytalanságok a megszólítás, a kapcsolattartás és a levelezés területén. (2009) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 9 2 56-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[2538874] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2538874, Kapcsolat: 23083613
 4. Pólya K. A megszólítások mondattanáról. (1999) Megjelent: Ember és nyelv pp. 262-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[194086] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 194086, Kapcsolat: 23083602
 5. Balázs Judit. Megszólításformák ómagyar szövegekben. (1997) Megjelent: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II pp. 31-37
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23083610] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23083610, Kapcsolat: 23083610
Sárosi Zsófia. Régi magyar kódexek. (1989) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 20 2 375-380, 1871375
Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[1871375]
 1. A.Molnár F. Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 3 270-281
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10310291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10310291, Kapcsolat: 23171208
Sárosi Zsófia. A kettős természetű nyelvi analógia. (1991) Megjelent: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára pp. 562-566, 1875752
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1875752]
 1. G Varga Györgyi. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. (1993) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 89 3 343-350
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24391297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24391297, Kapcsolat: 23083620
 2. Nagy Jenő. Nyelvtudományi seregszemle. (1992) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 54 1-4 154-161
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23083627] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23083627, Kapcsolat: 23083627
Sárosi Zsófia. A névszótövek. (1991) Megjelent: A magyar nyelv történeti nyelvtana I. pp. 160-187, 1879026
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1879026]
 1. Hoffmann István. Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában.. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 119-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2837197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2837197, Kapcsolat: 23852940
 2. P Lakatos Ilona. Adalékok birtokos személyjeles alakváltozatok élőnyelvi használatához. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 235-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24338306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24338306, Kapcsolat: 23775019
 3. Bényei Ágnes. Helynévképzés a magyarban. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2845797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2845797, Kapcsolat: 23096952
 4. Ladányi Mária. Produktivitás és analógia a szóképzésben: a magyar főnévképzés néhány esete.. (2008) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 22 349-430
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26646189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26646189, Kapcsolat: 23085716
 5. Fazakas Emese. A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. (2008) ISBN:9789738862036; 9789638862036
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2592863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2592863, Kapcsolat: 23085718
 6. Ladányi Mária. Szinkrón összefüggések – elméleti, funkcionális és történeti magyarázatok: Megjegyzések a magyar -ka/-ke és -cska/-cske főnévképzőről. (2004) Megjelent: "...még onnét is eljutni túlra..." pp. 52-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1770386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770386, Kapcsolat: 23600377
 7. Keszler Borbála. Magyar grammatika. (2000) ISBN:963190010x
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1918132] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1918132, Kapcsolat: 23085709
 8. Lakatos Ilona et al. Adalékok a mező : mezeje tőtípus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei használatához. (1999) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 21 391-395
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2836944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2836944, Kapcsolat: 23085409
 9. Kiss Jenő. A magyar nyelv történeti nyelvtana. (1993) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 89 3 257-280
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1794551] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1794551, Kapcsolat: 23085377
Sárosi Zsófia. A névszótövek. (1992) Megjelent: A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. pp. 239-267, 1879033
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1879033]
 1. Iglai Edit. A változó nyelv és változó viszonyítási szempontok összefüggésének vizsgálata két határ menti nyelvjárási régióban. (2016) Megjelent: Sztenderd - nem sztenderd pp. 149-160
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26100871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26100871, Kapcsolat: 26100878
 2. P Lakatos Ilona. Adalékok birtokos személyjeles alakváltozatok élőnyelvi használatához. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 235-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24338306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24338306, Kapcsolat: 23775018
 3. Ladányi Mária. Szinkrón összefüggések – elméleti, funkcionális és történeti magyarázatok: Megjegyzések a magyar -ka/-ke és -cska/-cske főnévképzőről. (2004) Megjelent: "...még onnét is eljutni túlra..." pp. 52-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1770386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770386, Kapcsolat: 23600296
Sárosi Zsófia. A fosztóképző és a ’hiány’ kifejezése. (1998) Megjelent: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára pp. 67-69, 1876034
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1876034]
 1. H Varga. Rokon funkciójú nyelvtani elemek kognitív szemantikai vizsgálata. A „hiány” kifejezésének lehetőségei a magyarban. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 2004/2 241-241
  Folyóiratcikk[22884713] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22884713, Kapcsolat: 22884713
Sárosi Zsófia. Historical sociopragmatics : a new approach to the study of the history of Hungarian. (2003) ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 1216-8076 1588-2624 2560-1016 2559-8201 50. 3-4 435-456, 1871373
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1871373]
 1. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27218765
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810875
 3. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2961596] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2961596, Kapcsolat: 25201872
 4. Tóth Valéria. A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 179-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2699832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2699832, Kapcsolat: 23853060
 5. Nagy Katalin. A pragmatika státusáról. (2005) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 101 4 436-448
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23085725] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23085725, Kapcsolat: 23085725
Sárosi Zsófia. Morfématörténet. A középmagyar kor. (2003) Megjelent: Magyar nyelvtörténet pp. 610-617, 3350312
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3350312]
 1. Horváth László. Egy birtoktöbbesítési eset grammatikaoktatási felhasználásáról. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 217-224
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3367073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3367073, Kapcsolat: 27417951
 2. Kaposi Diána. A palatális illabiális magánhangzók jelölése Sylvester János Újtestamentum-fordításában. (2018) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 3. pp. 25-38
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30434965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30434965, Kapcsolat: 28063854
 3. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27220332
 4. Fehér Krisztina. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelveleírási modellek pp. 20-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220243, Kapcsolat: 27220243
 5. T Somogyi. Kicsinyítő-becéző képzőink történetéről. (2017) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. 9. kötet pp. 287-302
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3345726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3345726, Kapcsolat: 27428228
 6. Tolcsvai Nagy Gábor. A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 1 10-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3219867] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3219867, Kapcsolat: 27220242
 7. Czetter Ibolya. A nyelvváltozatok stilisztikai szerepe Székely Csaba Vitéz Mihály című komikus történelmi tragédiájában. (2016) Megjelent: VI. dialektológiai szimpozion pp. 287-303
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220251, Kapcsolat: 27220251
 8. Kugler Nóra. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. (2015) ISBN:9789634090373
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3001176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3001176, Kapcsolat: 27220241
 9. Mohay Zsuzsanna. Boszorkányperek múlt időben. (2015) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. pp. 121-128
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2982534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2982534, Kapcsolat: 27220257
 10. T Somogyi Magda. Az ikes igék Mikes és Petőfi nyelvhasználatában: Az írói szótárak grammatikatörténeti tanulságai. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 104-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3038247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3038247, Kapcsolat: 27220250
 11. Fehér Krisztina. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia: Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 125-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862339, Kapcsolat: 27220240
 12. Kalcsó Gyula. A -stul/-stül eredetmagyarázatához. (2014) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 41 149-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2897491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2897491, Kapcsolat: 27220239
 13. Tolcsvai Nagy Gábor. Nominals with dative suffix as focal elements in the Hungarian clause. (2013) Megjelent: Grammar and context : New Approaches to the Uralic languages III = Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában = Kielioppi ja ko... pp. 286-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2419964] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2419964, Kapcsolat: 27220161
 14. Kugler Nóra. Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja viszonyaik hálózatában. (2013) Megjelent: Analógia és modern nyelvleírás pp. 148-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2448315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448315, Kapcsolat: 27220162
 15. Kalcsó Gyula. A sociativusi toldalék a 16. században. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 99-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3361783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3361783, Kapcsolat: 27220247
 16. Terbe Erika. Adalékok a feltételes mód középmagyarkori használatához. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 169-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2768098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2768098, Kapcsolat: 27220238
 17. Mohay Zsuzsanna. Régi magyar múlt időkkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok és attitűdök középiskolás diákok körében.. (2011) Megjelent: FÉLÚTON 7.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220159, Kapcsolat: 27220159
 18. Pete István. Nyelvészeti atomizmus és holizmus. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 4 461-477
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23192334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23192334, Kapcsolat: 27220160
 19. Haader L. A középmagyar kor. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 365-384
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[196165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196165, Kapcsolat: 27220163
Sárosi Zsófia. Morfématörténet. Az ómagyar kor. (2003) Megjelent: Magyar nyelvtörténet pp. 352-371, 3350310
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3350310]
 1. Kaposi Diána. A palatális illabiális magánhangzók jelölése Sylvester János Újtestamentum-fordításában. (2018) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 3. pp. 25-38
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30434965] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30434965, Kapcsolat: 27862306
 2. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27220326
 3. Fehér Krisztina. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelveleírási modellek pp. 20-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220152, Kapcsolat: 27220152
 4. Tóth Sándor János. Aspekty slovensko-mad'arskej porovnávacej morfosyntaxe. (2017)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26958721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26958721, Kapcsolat: 27220153
 5. Tolcsvai Nagy Gábor. A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 1 10-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3219867] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3219867, Kapcsolat: 27220151
 6. Hegedűs Attila. A fog segédigéről. (2016) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 112 4 451-457
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3179443] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3179443, Kapcsolat: 27220150
 7. Kugler Nóra. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. (2015) ISBN:9789634090373
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3001176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3001176, Kapcsolat: 27220149
 8. Mohay Zsuzsanna. Boszorkányperek múlt időben. (2015) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. pp. 121-128
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2982534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2982534, Kapcsolat: 27220148
 9. É. Kiss Katalin. Magyar generatív történeti mondattan. (2014) ISBN:9789630594561
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2473314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2473314, Kapcsolat: 27220145
 10. Fehér Krisztina. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia: Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 125-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862339, Kapcsolat: 27220147
 11. Kalcsó Gyula. A -stul/-stül eredetmagyarázatához. (2014) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 41 149-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2897491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2897491, Kapcsolat: 27220146
 12. P Lakatos Ilona. Adalékok birtokos személyjeles alakváltozatok élőnyelvi használatához. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 235-240
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24338306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24338306, Kapcsolat: 27220141
 13. Kugler Nóra. Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja viszonyaik hálózatában. (2013) Megjelent: Analógia és modern nyelvleírás pp. 148-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2448315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448315, Kapcsolat: 27220139
 14. É. Kiss K. Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 190-205
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2486665] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486665, Kapcsolat: 27220140
 15. Kalcsó Gyula. A sociativusi toldalék a 16. században. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 99-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3361783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3361783, Kapcsolat: 27220142
 16. Terbe Erika. Adalékok a feltételes mód középmagyarkori használatához. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 169-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2768098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2768098, Kapcsolat: 27220144
 17. Szentgyörgyi Rudolf. Ablatívuszi határozóragjaink mikrorendszerének változatai a középmagyar kori boszorkányperekben. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 151-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2577561] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2577561, Kapcsolat: 27220143
 18. Csontos Nóra. Az idézés kognitív szemantikai megközelítése: Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. (2012) Megjelent: Konstrukció és jelentés pp. 195-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2768257] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2768257, Kapcsolat: 27220220
 19. Mohay Zsuzsanna. Régi magyar múlt időkkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok és attitűdök középiskolás diákok körében.. (2011) Megjelent: FÉLÚTON 7.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220138, Kapcsolat: 27220138
 20. Tátrai Szilárd. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális, kognitív megközelítés: Funkcionális pragmatikai megközelítés. (2011) ISBN:9789639902930
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2281046] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2281046, Kapcsolat: 27220135
 21. Hegedűs Attila. Mi a legvalószínűbb? Kísérlet a –val/-vel rag eredetének meghatározására.. (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 1 78-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27220137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220137, Kapcsolat: 27220137
 22. Nyirkos István. Kivétel nélküli volt-e ősi szavainkon a tővéghangzó?. (2009) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 47 111-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27220225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220225, Kapcsolat: 27220225
 23. Németh Miklós. Nyelvi változás és váltakozás társadalmi és műveltségi tényezők tükrében. (2008) ISBN:9789639927001
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27220223] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220223, Kapcsolat: 27220223
 24. Csontos Nóra et al. Az idézés pragmatikai megközelítése (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben. (2008) ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 22 59-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26084019] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26084019, Kapcsolat: 27220136
 25. Fazakas Emese. A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. (2008) ISBN:9789738862036; 9789638862036
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2592863] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2592863, Kapcsolat: 27220224
 26. Korompay Klára. Az ómagyar kor. (2006) Megjelent: Magyar nyelv pp. 335-364
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2095468] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2095468, Kapcsolat: 27220134
 27. Hegedűs Attila. A -val/vel rag eredetéhez. (2006) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 102 4 459-460
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1348939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1348939, Kapcsolat: 27220221
 28. Nyirkos István. Egy új modern magyar nyelvtörténetről. (2004) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 101 229-231
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27220222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220222, Kapcsolat: 27220222
Sárosi Zsófia. Morfématörténet. Az ősmagyar kor. (2003) Megjelent: Magyar nyelvtörténet pp. 129-172, 3350306
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3350306]
 1. Pusztay János. A magyar nyelv néhány jegyének eredetéről. (2020) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 116 2 196-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31401019] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31401019, Kapcsolat: 29457138
 2. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27220322
 3. Fehér Krisztina. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelveleírási modellek pp. 20-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220307, Kapcsolat: 27220307
 4. Simon Gábor. „Hová lettél, hová levél”: Az idő nyelvi megformálása Arany János elégikus költészetében. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 4 420-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3300231] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3300231, Kapcsolat: 27220110
 5. Wéber Katalin. Egy igei mintázat pragmatikája. (2017) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2017 1-2 158-167
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26842272] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26842272, Kapcsolat: 27220108
 6. Tóth Sándor János. Aspekty slovensko-mad'arskej porovnávacej morfosyntaxe. (2017)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26958721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26958721, Kapcsolat: 27220109
 7. Tolcsvai Nagy Gábor. A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. (2017) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 113 1 10-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3219867] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3219867, Kapcsolat: 27220107
 8. Szentgyörgyi Rudolf. A középmagyar múlt idők rendszerének vizsgálata dimenzionális nyelvészeti keretben. (2017) Megjelent: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében pp. 76-84
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27252260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27252260, Kapcsolat: 27252303
 9. Juhász Dezső. A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. (2016) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 112 3 257-268
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3161393] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3161393, Kapcsolat: 27220306
 10. Kugler Nóra. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. (2015) ISBN:9789634090373
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3001176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3001176, Kapcsolat: 27220106
 11. Mohay Zsuzsanna. Boszorkányperek múlt időben. (2015) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. pp. 121-128
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2982534] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2982534, Kapcsolat: 27220105
 12. T Somogyi Magda. Az ikes igék Mikes és Petőfi nyelvhasználatában: Az írói szótárak grammatikatörténeti tanulságai. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 104-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3038247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3038247, Kapcsolat: 27220305
 13. É. Kiss Katalin. Magyar generatív történeti mondattan. (2014) ISBN:9789630594561
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2473314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2473314, Kapcsolat: 27220099
 14. Fehér Krisztina. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia: Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 125-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862339, Kapcsolat: 27220103
 15. Hoffmann István. Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában.. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 119-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2837197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2837197, Kapcsolat: 27220100
 16. Szentgyörgyi Rudolf. Az ómagyar múlt idők rendszerének kiépülése: Kijelentő mód. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 258-267
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2564584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2564584, Kapcsolat: 27220096
 17. Kalcsó Gyula. A -stul/-stül eredetmagyarázatához. (2014) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 1785-6906 41 149-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2897491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2897491, Kapcsolat: 27220102
 18. Szentgyörgyi Rudolf. A nyelvi változások előrejelzésének lehetősége és lehetetlensége. (2014) Megjelent: Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok pp. 397-410
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27220101] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27220101, Kapcsolat: 27220101
 19. Pomozi Péter. A magyar múltidőrendszer térben és időben az evidencialitás tükrében. (2014) Megjelent: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben pp. 85-100
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2938220] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2938220, Kapcsolat: 27220104
 20. Tolcsvai Nagy Gábor. Nominals with dative suffix as focal elements in the Hungarian clause. (2013) Megjelent: Grammar and context : New Approaches to the Uralic languages III = Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában = Kielioppi ja ko... pp. 286-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2419964] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2419964, Kapcsolat: 27220091
 21. Kugler Nóra. Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja viszonyaik hálózatában. (2013) Megjelent: Analógia és modern nyelvleírás pp. 148-177
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2448315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448315, Kapcsolat: 27220092
 22. Tolcsvai Nagy Gábor. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. (2013) ISBN:9789632762395
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2464558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2464558, Kapcsolat: 27220093
 23. É. Kiss K. Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 190-205
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2486665] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2486665, Kapcsolat: 27220094
 24. Kalcsó Gyula. A sociativusi toldalék a 16. században. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 99-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3361783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3361783, Kapcsolat: 27220097
 25. Terbe Erika. Adalékok a feltételes mód középmagyarkori használatához. (2013) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. pp. 169-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2768098] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2768098, Kapcsolat: 27220098
2021-05-09 08:42