Bednanics Gábor. A feminizmus nyelve a magyar irodalomtudományban. (1997) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 7 3 95-99, 1437704
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437704]
 1. Horváth Györgyi. The Cultural (Un)Turn in Hungarian Literary Scholarship in the 1990s: Strategies of Inclusion and Exclusion. (2016) In: Worlds of Hungarian Writing. National Literature as Intercultural Exchange. pp. 179-198
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26464460] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26464460, Kapcsolat: 25889090
 2. Horváth Györgyi. Utazó elméletek: Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban. (2014) ISBN:9789635069385
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2797105] [Approved]
  Független, Idéző: 2797105, Kapcsolat: 28747507
 3. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747327
Bednanics Gábor. "A kérdések másról és másképpen szólnak": Márton László epikájának korai szakasza az Átkelés az üvegen "után". (1997) ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1219-3259 42 Klnsz 181-198, 1437703
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437703]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747308
Bednanics Gábor. Idő és individuum két költemény párbeszédében : József Attila: Eszmélet - T. S. Eliot: Four Quartets. (1997) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 23 3 270-286, 1437705
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437705]
 1. Kapus Erika. Idősíkok és átjárók Czóbel Minka műveiben. (2017) In: Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban pp. 186-202
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3284278] [Validated]
  Független, Idéző: 3284278, Kapcsolat: 28392325
 2. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747369
 3. Kabdebó Lóránt. A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő Agya: (Nyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor). (2011) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 43 6 67-84
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1770874] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1770874, Kapcsolat: 21901146
 4. Kulcsár-Szabó Z. Kereszteződések: az időbeliség mintái a késő modern költészetben. (2008) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 59 4 39-62
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[242119] [Validated]
  Független, Idéző: 242119, Kapcsolat: 21901143
 5. Lőrincz Csongor. Az emlékezet mint szöveg: Mnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében. (2007) In: A költészet konstellációi pp. 132-150
  Chapter in Book[21901139] [Approved]
  Független, Idéző: 21901139, Kapcsolat: 21901139
 6. Lőrincz Csongor. Az emlékezet mint szöveg: mnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében. (2002) In: Határon pp. 141-163
  Chapter in Book/Republication (Chapter in Book)/Scientific[2770234] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2770234, Kapcsolat: 28747618
 7. Lőrincz Csongor. Az emlékezet mint szöveg: mnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében. (1999) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 50 6 80-92
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2769830] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2769830, Kapcsolat: 28747623
 8. Lőrincs Csongor. A retorika temporalitása: Az eltévedt lovas mint intertextus. (1999) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 2 69-81
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26801598] [Approved]
  Független, Idéző: 26801598, Kapcsolat: 26801598
 9. Lőrincz Csongor. A retorika temporalitása: Az eltévedt lovas mint intertextus. (1999) In: Tanulmányok Ady Endréről pp. 182-196
  Chapter in Book[21901142] [Approved]
  Független, Idéző: 21901142, Kapcsolat: 21901142
Bednanics Gábor. "A kérdések másról és másképpen szólnak": Márton László epikájának kezdete az Átkelés az üvegen "után". (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 5 54-69, 1437702
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437702]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747300
 2. Bokányi Péter. "...Ahogyan sohasem volt": A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21899983] [Approved]
  Független, Idéző: 21899983, Kapcsolat: 21901128
 3. Bengi László. Formabontás és hagyomány: Márton László: Nagy-budapesti Rém-üldözés. (2004) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 13 6 72-84
  Journal Article[21901130] [Approved]
  Független, Idéző: 21901130, Kapcsolat: 21901130
 4. Rónai András. A paradox narrátor Márton László prózájában. (2004)
  Miscellaneous[21901132] [Approved]
  Független, Idéző: 21901132, Kapcsolat: 21901132
 5. Lőrincz Csongor. Nyelv, (recepció)történet, olvasás – a kanonizáció folyamataiban: Hozzászólás Szirák Péter Nyelv, történet, képzelet című dolgozatához. (2000) In: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 187-193
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2773901] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2773901, Kapcsolat: 21901136
Bednanics Gábor. A meg(nem)értés kétes köztessége: Kornis Mihály: Sóhajok hídja. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 6 100-102, 1839885
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1839885]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747377
 2. Jószai Zsoltné. Kornis Mihály. Ajánló bibliográfia. (2008)
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[26801602] [Approved]
  Független, Idéző: 26801602, Kapcsolat: 26801602
Bednanics Gábor. A történő elbeszélés: Darvasi László: A Zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története. (1998) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 49 9 58-71, 1437701
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437701]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747352
 2. Bokányi Péter. "...Ahogyan sohasem volt": A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21899983] [Approved]
  Független, Idéző: 21899983, Kapcsolat: 21899981
 3. Dobri Imre. Történet és szövegszemantika: Darvasi László Rozália Fugger-Schmidt című novellájának elemzése. (2003) ÉLETÜNK 0133-4751 7-8 702-719
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26801597] [Approved]
  Független, Idéző: 26801597, Kapcsolat: 26801597
Bednanics Gábor. Kettős perspektíva - egynemű szólam: Darvasi László: Szerelmem, Dumumba elvtársnő - Szív Ernő: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?. (1998) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 10 11 56-58, 1839887
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1839887]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747357
 2. Görföl Balázs. Boldog-szomorú dal: Darvasi László: A világ legszomorúbb zenekara. (2006) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 49 9 902-907
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1700392] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1700392, Kapcsolat: 21901109
Bednanics Gábor. "Nem vagyok, aki vagyok": A szubjektum megképződésének és az önazonosság Ady költészetében. (1998) SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 1218-8050 6 1 49-60, 1437700
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437700]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747348
Bednanics Gábor. A kézzelfoghatóság igézete: A pozitivisztikus megragadás illúziója és az elbeszélés hermeneutikai esélyei Barnás Ferenc Az élősködő című regényében. (1999) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 1 1-2 155-170, 1437695
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437695]
 1. Zsadányi Edit. "Bazsali, rezeda meg kisasszonycipő": Kulturális másság feminista kritikai értelmezésben. (2017) ISBN:9789634560197
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3315083] [Approved]
  Független, Idéző: 3315083, Kapcsolat: 28747578
Bednanics Gábor. Az elmélet metareflexiója: Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!. (1999) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 50 3 p. 87, 1437698
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1437698]
 1. Bárány Tibor. Műkritikák valódi olvasók számára: Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek. (2003) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 46 7-8 810-817
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[2687642] [Approved]
  Független, Idéző: 2687642, Kapcsolat: 21901106
Bednanics Gábor. "Nem vagyok, aki vagyok": A szubjektum megképződésének és az önazonosság Ady költészetében. (1999) In: Tanulmányok Ady Endréről pp. 84-101, 1839563
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1839563]
 1. Herczeg Ákos. Az én alakzatai a modernség küszöbén: Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26637494] [Approved]
  Független, Idéző: 26637494, Kapcsolat: 26801535
 2. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2014) ISBN:9789633184257
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30850196] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30850196, Kapcsolat: 26801536
 3. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747346
 4. Molnár Tamás. A halál domíniuma. A halál aspektusa Ady Endre novelláiban. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26801550] [Approved]
  Független, Idéző: 26801550, Kapcsolat: 26801550
 5. Herczeg Ákos. Szövegközöttiség és szubjektivitás Ady Kocsi-út az éjszakában című versében. (2011) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X - 3 60-67
  Journal Article[22797557] [Approved]
  Független, Idéző: 22797557, Kapcsolat: 22797557
 6. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21900093] [Approved]
  Független, Idéző: 21900093, Kapcsolat: 21900093
 7. Herczeg Ákos. Épülés és bomlás: Az én olvashatósága Ady Endre A vár fehér asszonya című versében. (2010) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 10 60-74
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26804415] [Approved]
  Független, Idéző: 26804415, Kapcsolat: 26804415
 8. Józan Ildikó. Mű, fordítás, történet: Elmélkedések. (2009) ISBN:9789635067848
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1886137] [Approved]
  Független, Idéző: 1886137, Kapcsolat: 28747527
 9. Eisemann György. Modernitás, nyelv, szubjektum: 1906 Ady Endre: Új versek. (2007) In: A magyar irodalom történetei pp. 689-703
  Chapter in Book[21901116] [Approved]
  Független, Idéző: 21901116, Kapcsolat: 21901116
 10. Borbás Andrea. Északra bámul ablakom: Egy motívum három megvalósulása Ady Endre Szeretném, ha szeretnének című kötetében. (2007) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 17 8-10 147-154
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2815300] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2815300, Kapcsolat: 22797560
 11. Takács Miklós. Káin nyelve, Ábel szótlansága: Vallási és esztétikai tapasztalatok összjátéka Ady Endre költészetében. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3036240] [Approved]
  Független, Idéző: 3036240, Kapcsolat: 21900028
 12. Hansági Ágnes. Emlékezet, idő, identitás: A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében. (2003) In: Identitás és kulturális idegenség pp. 107-121
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1354818] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1354818, Kapcsolat: 28747615
 13. Török Lajos. A szubjektum nyomában: A lírai szerep kérdése Ady Endre A föltámadás szomorúsága című költeményében. (2003) In: Hang és szöveg pp. 151-163
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2376816] [Approved]
  Független, Idéző: 2376816, Kapcsolat: 21901118
 14. Eisemann György. A "befagyott emlékezet" és a "világfolyás": Vajda János: A kárhozat helyén. (2003) In: Hang és szöveg : Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben pp. 129-150
  Chapter in Book[21901122] [Approved]
  Független, Idéző: 21901122, Kapcsolat: 21901122
 15. Radics Katalin. Az anyám és én, avagy a szubjektív líra kérdőjelei. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 33 587-598
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26804594] [Approved]
  Független, Idéző: 26804594, Kapcsolat: 26804594
 16. Török Lajos. A szubjektum nyomában: A lírai szerep kérdése Ady Endre A föltámadás szomorusága című költeményében. (2002) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 4 38-46
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26801813] [Approved]
  Független, Idéző: 26801813, Kapcsolat: 26801813
 17. Palkó Gábor. Az újraolvasás folyamata: Kabdebó Lóránt - Kulcsár-Szabó Ernő - Kulcsár-Szabó Zoltán - Menyhért Anna (Szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 9 111-112
  Journal Article[21901123] [Approved]
  Független, Idéző: 21901123, Kapcsolat: 21901123
 18. Kabdebó Lóránt. Előszó. (1999) In: Tanulmányok Ady Endréről pp. 7-9
  Chapter in Book/Foreword, afterword (Chapter in Book)/Scientific[26801549] [Approved]
  Független, Idéző: 26801549, Kapcsolat: 26801549
 19. H Nagy. Az Ady-líra poétikai dilemmái. Alakulástörténeti vázlat. (1999) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 70-82
  Journal Article/Article (Journal Article)[26801547] [Approved]
  Független, Idéző: 26801547, Kapcsolat: 26801547
Bednanics Gábor. Szajla, az elemzés közhelye: Oravecz Imre: Halászóember. (1999) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 11 11 60-62, 1839905
Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[1839905]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747387
Bednanics Gábor. Egy könyvmutatványos legendáriuma: Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. (2000) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 54 3 100-108, 1839926
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1839926]
 1. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747291
 2. Gaborják Á. Egy húsmutatványos legendája. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 40 8 48-64
  Journal Article[20940544] [Approved]
  Független, Idéző: 20940544, Kapcsolat: 25918665
 3. Bokányi Péter. "...Ahogyan sohasem volt": A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. (2006)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21899983] [Approved]
  Független, Idéző: 21899983, Kapcsolat: 21899983
Bednanics Gábor. Kihez s ki szól?: A kilencvenes évek értekező prózájáról. (2000) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 51 12 75-84, 1437694
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1437694]
 1. Kántás Balázs. Poetica Humanistica Hungarica Postmoderna (?): Személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus reprezentatív kortárs magyar költők életművében. (2019) ISBN:9786155762116
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30776363] [Approved]
  Független, Idéző: 30776363, Kapcsolat: 28392074
 2. Kántás Balázs. Ó, hová levél, képviseletiség, személyesség és jelentés?: Szubjektív esszé a vitaindítás szándékával a képviseleti költészetről – vagy éppen annak hiányáról a kortárs magyar irodalomban. (2018) IRODALMI JELEN ONLINE 11 p. online
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30318619] [Approved]
  Független, Idéző: 30318619, Kapcsolat: 28392075
 3. Balogh Gergő. A magyar irodalomkritikai mező 1989 utáni történetéhez. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 5 77-81
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3366959] [Approved]
  Független, Idéző: 3366959, Kapcsolat: 28392461
 4. Kántás Balázs. Áthangolás: Válogatott tanulmányok az irodalomról, művészetről, kultúráról való szabad gondolkodás jegyében. (2017) ISBN:9789639105980
  Book/Study collection (Book)/Scientific[3279320] [Approved]
  Független, Idéző: 3279320, Kapcsolat: 28392076
 5. Kántás Balázs. De hol is van az a senkiföldje?: Megkésett kapcsolódó esszé Bezeczky Gábor Irodalomtörténet a senkiföldjén című monográfiájához. (2015) HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 12 online-online
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3207789] [Approved]
  Független, Idéző: 3207789, Kapcsolat: 26802202
 6. Horváth Györgyi. Utazó elméletek: Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban. (2014) ISBN:9789635069385
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2797105] [Approved]
  Független, Idéző: 2797105, Kapcsolat: 28747511
 7. Kántás Balázs. Kritika, irodalom, tudomány, üresség: Kelletlen, kontár és provokatív eszmefuttatás a kortárs magyar irodalomkritika tendenciáiról. (2014) HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2 online-online
  Journal Article/Essay (Journal Article)/Scientific[3192018] [Approved]
  Független, Idéző: 3192018, Kapcsolat: 26802207
 8. Kántás Balázs. A kritikátlan gondolkodás kritikája. (2014) In: Szerdahelyi LXXX pp. 18-20
  Chapter in Book/Essay (Chapter in Book)/Scientific[26801513] [Approved]
  Független, Idéző: 26801513, Kapcsolat: 26801513
 9. J Szabó. A magyar üveggyöngyjátékosok: A Sziget-kör tudományfelfogása. (2011)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23697015] [Approved]
  Független, Idéző: 23697015, Kapcsolat: 26801511
 10. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2051529] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 22795065
 11. Sári B. László. A hattyú és a görény: Kritikai vázlatok irodalomra és politikára. (2006) ISBN:8071498696
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1578530] [Approved]
  Független, Idéző: 1578530, Kapcsolat: 21901102
 12. Dávidházi Péter. Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. (2004) ISBN:9639104892; 9789639104891
  Book/Monograph (Book)/Scientific[216710] [Approved]
  Független, Idéző: 216710, Kapcsolat: 21901099
 13. Balázs Imre. Egy fordulat két oldala: A fiatal irodalom olvasatai. (2001) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 9 3 53-60
  Journal Article[22797538] [Approved]
  Független, Idéző: 22797538, Kapcsolat: 22797538
 14. Takáts József. A profi identitása: Szilasi László: A Kopereczky-effektus. (2001) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 54 4 462-465
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[24566719] [Approved]
  Független, Idéző: 24566719, Kapcsolat: 24566719
Bednanics Gábor. Ön-Élet-Történet-írás: Az én gondolkodom, az én vagyok, az én beszélek és az én írok kijelentésekről. (2000) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 1 69-77, 3261341
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3261341]
 1. Kiséry András. Lénárt-Cheng, Helga, and Zsuzsa Vajdovics. 2015. Lénárd Sándor: Világok Vándora ['Alexander Lenard: Wanderer of Worlds']. Budapest: L’Harmattan. 180 pp. Illus.. (2017) HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 2471-965X 10 158-162
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[30758044] [Approved]
  Független, Idéző: 30758044, Kapcsolat: 28747594
 2. Lénárt-Cheng Helga et al. Lénárd Sándor: Világok Vándora. (2016) ISBN:9789634140795
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25938766] [Approved]
  Független, Idéző: 25938766, Kapcsolat: 27248813
 3. Vajda András. Az írás és az írott szó hatalma: Az írás a mindennapokban egy Maros menti településen. (2013) ISBN:9786068178905
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3036564] [Approved]
  Független, Idéző: 3036564, Kapcsolat: 26802209
 4. Csóra Karola. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000: Általános rész, személyi rész A-ZS. (2013) ISBN:9789634467083
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[2511313] [Approved]
  Független, Idéző: 2511313, Kapcsolat: 28747336
 5. Petres Gabriella. A peremműfajúságtól a hétköznapi írásmódig: Az önéletírói szövegek helye a műfajtörténeti kánonban és az oktatásban. (2012) In: Átmenet és különbözőség: magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban: a VII. Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Sz... pp. 173-182
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3349616] [Approved]
  Független, Idéző: 3349616, Kapcsolat: 26801839
 6. Vajda András. Minden poklokon keresztül. (2008) ISBN:9789735993276
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2033269] [Approved]
  Független, Idéző: 2033269, Kapcsolat: 28747587
 7. Vajda András. Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül. (2007) ISBN:9789735992376
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[27248810] [Approved]
  Független, Idéző: 27248810, Kapcsolat: 27248810
 8. Tóth Eszter Zsófia. Klio és az oral history. (2000) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 45 3 165-178
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2886535] [Approved]
  Független, Idéző: 2886535, Kapcsolat: 26805229
Bednanics Gábor. Ön - élet - történet - írás: Az én gondolkodom, az én vagyok, az én beszélek és az én írok kijelentésekről. (2000) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 43 1 69-77, 1839581
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1839581]
 1. Bartis Imre. „Az igazság ismérve az, hogy igaz”: Etika és nemzeti identitás Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” című művében és annak recepciójában. (2008) Spectrum Hungarologicum 2 1-258
  Journal Article[22797585] [Approved]
  Független, Idéző: 22797585, Kapcsolat: 22797585
 2. Bakos Petra. A szubjektumképződés Lovas Ildikó műveiben. (2007) HÍD 0350-9079 ? 8 11-35
  Journal Article[22797550] [Approved]
  Független, Idéző: 22797550, Kapcsolat: 22797550
 3. Tóth Zsombor. A koronatanú: Bethlen Miklós.: az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. (2007) ISBN:9789634730491
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2150967] [Validated]
  Független, Idéző: 2150967, Kapcsolat: 22797593
 4. Tóth Zsombor. Bethlen Miklós élete leírása magától és a XVII. századi magyar puritanizmus: Irodalomtörténeti, retorikai és historiográfiai vonatkozások. (2003)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22797590] [Approved]
  Független, Idéző: 22797590, Kapcsolat: 22797590
Bednanics G. Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. (2000) ISBN:9633796407, 1329643
Book/Study collection (Book)/Scientific[1329643]
 1. Halmai Tamás. Lét és irodalom: Bednanics Gábor – Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk., 2000): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Osiris Kiadó (Osiris Tankönyvek), Budapest.. (2002) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 12 2 115-117
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[26803036] [Approved]
  Független, Idéző: 26803036, Kapcsolat: 26802413
 2. Szűts Zoltán. A terjeszkedő szöveg(értelmezés): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. (2000) VIGILIA 0042-6024 65 10 800-800
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[30389440] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30389440, Kapcsolat: 27800179
Bednanics Gábor. A neoavantgarde történet és a reflexív elbeszélés: "Szerkezetek" Géczi János Kezét reá veté, hogy lásson... című regényében. (2001) In: Szöveg - Tér - Kép pp. 129-140, 1868875
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1868875]
 1. Ménesi Gábor. „Mindig ott lakom, ahol egyre apróbban megtörtének”: Géczi János: Tiltott Ábrázolások Könyve. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 10 105-112
  Journal Article[22797595] [Approved]
  Független, Idéző: 22797595, Kapcsolat: 22797595
 2. Sz Molnár. Narancsgép: Géczi János (vizuális) költészete és az avatgárd hagyomány. (2004) ISBN:9638652527
  Book[22000505] [Approved]
  Független, Idéző: 22000505, Kapcsolat: 22000505
Bednanics Gábor. Az alap helye: Vázlat a filozófia, irodalom és retorika viszonyáról Paul de Man kapcsán. (2001) In: Vándor szövevény pp. 7-24, 1839599
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1839599]
 1. Kulcsár-Szabó Zoltán. Ex Libris. (2002) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 46 14 23-23
  Journal Article/Review (Journal Article)/Of public interest[1614547] [Approved]
  Független, Idéző: 1614547, Kapcsolat: 21901080
 2. Simon Attila. Megköt, felold: A Vándor szövevény című antológiáról. (2001) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 8 99-104
  Journal Article[21901078] [Approved]
  Független, Idéző: 21901078, Kapcsolat: 21901078
Bednanics G. In rebus mediorum: Amikor az írástudó McLuhant olvas. (2002) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 4 1-2 50-61, 1329772
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1329772]
 1. Szűts Zoltán. Szellem a gépben: A hypertext. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23410253] [Approved]
  Független, Idéző: 23410253, Kapcsolat: 23410253
Bednanics Gábor. Beszédformák között. (2003) ISBN:9789638636858; 9638636858, 1121130
Book/Monograph (Book)/Scientific[1121130]
 1. Kulcsár-Szabó Zoltán. Writing Machines. (2017) In: Hungarian Perspectives on the Western Canon p. 33
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3232267] [Approved]
  Független, Idéző: 3232267, Kapcsolat: 28747685
 2. Bengi László. Márton László. (2015)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24779529] [Approved]
  Független, Idéző: 24779529, Kapcsolat: 26802158
 3. Herczeg Ákos. Az én alakzatai a modernség küszöbén: Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26637494] [Approved]
  Független, Idéző: 26637494, Kapcsolat: 25918681
 4. Herczeg Ákos. "Egy fogás néha": Az asszertív nyelvhasználat vissza-vonódása Ady költészetében 1910 és 1916 között. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 5 78-102
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26804435] [Approved]
  Független, Idéző: 26804435, Kapcsolat: 26801826
 5. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2014) ISBN:9789633184257
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30850196] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30850196, Kapcsolat: 24247507
 6. Kulcsár-Szabó Zoltán. Tükörszínjátéka agyadnak: Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. (2013)
  Thesis/Doctor of HAS (Thesis)/Scientific[25918685] [Approved]
  Független, Idéző: 25918685, Kapcsolat: 25918685
 7. Lapis József. Az elmúlás poétikája: A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25918683] [Approved]
  Független, Idéző: 25918683, Kapcsolat: 25918683
 8. Kabdebó Lóránt. A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő Agya: (Nyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor). (2011) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 43 6 67-84
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1770874] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1770874, Kapcsolat: 25918674
 9. Kulcsár-Szabó Zoltán. Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. (2010) ISBN:9786155047046
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1613539] [Validated]
  Független, Idéző: 1613539, Kapcsolat: 25918684
 10. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1759467] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 21899642
 11. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2051529] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 21899657
 12. Kulcsár-Szabó Zoltán. Schreibende Maschinen. (2007) In: Intermedialität pp. 33-61
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23235628] [Approved]
  Független, Idéző: 23235628, Kapcsolat: 23235628
 13. Kulcsár-Szabó Zoltán. Író gépek. (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 37 143-161
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26480297] [Approved]
  Független, Idéző: 26480297, Kapcsolat: 26804613
 14. Kékesi Zoltán. Vélekedések versengése. (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 8 109-111
  Journal Article[21899637] [Approved]
  Független, Idéző: 21899637, Kapcsolat: 21899637
Bednanics Gábor. Hang és szöveg: Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. (2003) ISBN:9633893569, 18528
Book/Study collection (Book)/Scientific[18528]
 1. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25152241] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 28747600
 2. Lőrincz Csongor. Aesthetisierung der Sprache: Klassische Moderne zwischen Metaphysik des Artistischen und Neusituierung des Subjekts. (2013) In: Geschichte der ungarischen Literatur pp. 292-380
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23336495] [Approved]
  Független, Idéző: 23336495, Kapcsolat: 28747757
2020-08-10 18:14