Laczkó Krisztina. A budapesti keresztnév-átöröklések hatóerői napjainkban. (1991), 2077559
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2077559]
 1. Szilágyiné Kósa Anikó. Mai személynevek kutatása. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 145-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3047319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3047319, Kapcsolat: 25201488
Laczkó Krisztina. Emlékek és élmények szerepe a keresztnévválasztásokban. (1992) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 14. 75-83, 2076001
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076001]
 1. Szilágyiné Kósa Anikó. Mai személynevek kutatása. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 145-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3047319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3047319, Kapcsolat: 25201472
 2. Slíz Mariann. Általános névtani kérdések. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 93-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2958249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958249, Kapcsolat: 25187127
Laczkó Krisztina. Helyesírás és társadalom. (1992) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 4 506-509, 2444211
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2444211]
 1. Simon Szabolcs. Szlovákiai magyar fiatalok helyesírása néhány szempontból. (2013) Megjelent: Helyesírás-tanításunk helyzete határon innen és túl pp. 55-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23403243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23403243, Kapcsolat: 23403243
Laczkó Krisztina. Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. (1995) ISBN:9634629679, 1648521
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1648521]
 1. Fenyvesi Anna. A nyelvkontaktus hatása amerikai emigráns nyelvek inflexiós rendszereire: különbségek a főnévi és igei rendszerek változása között. (2013) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia 2 pp. 113-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2819774] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2819774, Kapcsolat: 24192653
 2. A Molnár. Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103 3 270-282
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24192652] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24192652, Kapcsolat: 24192652
Laczkó Krisztina. Névmási csoport? Adalékok egy sajátosan bővíthető szófaji osztályhoz. (1995) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 119. 4. 398-408, 2076019
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076019]
 1. Pete István. Nem- és fajfogalom – névmási jelentés. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 336-340
  Folyóiratcikk[22910265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22910265, Kapcsolat: 23382462
Laczkó Krisztina. A mai asszonynévhasználat Budapesten. (1996) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 120. 2. 161-167, 2076015
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076015]
 1. Szilágyiné Kósa Anikó. Mai személynevek kutatása. (2015) Megjelent: Magyar névkutatás a 21. század elején pp. 145-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3047319] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3047319, Kapcsolat: 25201467
 2. Benő Attila. A kontaktusjelenségek tipológiája a családnevek körében. (2015) Megjelent: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan névföldrajz pp. 147-185
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25631447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25631447, Kapcsolat: 25631447
Laczkó Krisztina. Egy 'ismeretlen' írásjelünk : a nagykötőjel. (1997) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 42. 861-862, 2076007
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076007]
 1. Ispánovics Csapó. A Temerini Újság és a Becsei Mozaik = Bečejski mozaik szerkesztéspolitikája, nyelvhasználata. (2015) Megjelent: A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban II. Állandó és változó a nyelvben pp. 112-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25231669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25231669, Kapcsolat: 25231669
Laczkó Krisztina. Tipikus grammatikai hibák általános és középiskolás nyelvtankönyvekben. 1.. (1997) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 121. 1. 30-38, 2076027
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076027]
 1. H Varga. A singulare tantumról a számjelölés kapcsán. (2012) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 108 345-356
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23685862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23685862, Kapcsolat: 23685862
Laczkó Krisztina. A névmási helyettesítésről. (1998) Megjelent: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára pp. 120-126, 2078335
Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[2078335]
 1. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182960
Laczkó Krisztina. Kisbetűk és nagybetűk.. (1998) Megjelent: Helyesírásunkról, helyesírásunkért pp. 39-48, 2077124
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077124]
 1. Farkas Tamás. Hozzászólás az új akadémiai helyesírási szabályzat tervezetének a tulajdonnevek írásával kapcsolatos szabálypontjaihoz. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 4 407-416
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[23192332] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23192332, Kapcsolat: 23192332
Laczkó Krisztina. Alaktan - Bevezetés. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123. 2. 175-191, 2075994
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2075994]
 1. Kozmács István. A legújabb középiskolai szlovákiai magyar nyelvtankönyvek alaktani tananyaga: A tankönyvi szöveg elemzése. (2014) Megjelent: A kisabbségi magyar nyelvtantanítőás kihívásai a 21. század elején pp. 141-154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24203351] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24203351, Kapcsolat: 24203351
 2. Pawel Kornatowski. Lexikaiak vagy grammatikaiak a magyar elliptálható morfémák?. (2012) Megjelent: Magyar-lengyel kapcslatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás I. pp. 87-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23322956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23322956, Kapcsolat: 23322956
Kugler Nóra et al. A névmás. (2000) Megjelent: Magyar grammatika pp. 152-174, 1918427
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1918427]
 1. Keszler Borbála. Irányzatok nélkül - mégis másképpen: Hogyan elemezzük a mind(en), az ember és a mint szavakat?. (2018) Megjelent: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések pp. 11-19
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3376559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3376559, Kapcsolat: 27387202
 2. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27408372
 3. H Varga. Kic és mic vogmuc?: A többes számú első személyű nyelvi formák funkcionális vizsgálata. (2017) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2017 1-2 133-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26841698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26841698, Kapcsolat: 26841716
 4. Agnieszka Veres-Guspiel. A személyes névmási formák konstruálásban és attitüdjelölésben. (2017) Megjelent: A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka pp. 119-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3360127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3360127, Kapcsolat: 27295891
 5. Pavel Kornatowski. Adalékok a magyar szó morfológiai struktúrájához. (2017) Megjelent: A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka pp. 49-61
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27304284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27304284, Kapcsolat: 27295577
 6. Krizsai Fruzsina. Közösségi kapcsolatok nyelvi kifejezéseinek területi sajátosságai halotti búcsúztatókban: Kérdések és problémák. (2016) Megjelent: Anyanyelvünk évszázadai 2. pp. 149-154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3083461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3083461, Kapcsolat: 25907855
 7. Krizsai Fruzsina. Dél-gömöri és felsőnyéki halottbúcsúztató versek területi sajátosságai. (2016) Megjelent: VI. Dialektológiai Szimpozion pp. 447-454
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3291696] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3291696, Kapcsolat: 26967372
 8. Csatár Péter et al. Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata. (2015) Megjelent: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban pp. 67-80
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3018132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018132, Kapcsolat: 26251508
 9. Schirm Anita. Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban. (2011) Megjelent: Az identitás szemiotikája pp. 41-55
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1973405] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1973405, Kapcsolat: 23361841
 10. Gugán Katalin. A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés az ugor nyelvekben: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. (2011) Megjelent: Nyelvelmélet és diakrónia pp. 65-84
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2458748] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2458748, Kapcsolat: 23400262
 11. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182899
 12. Lengyel Klára. Saját.. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 197-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2070591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2070591, Kapcsolat: 22255729
 13. Kiss Jenő. Magyar nyelvtörténet. (2003) ISBN:9633895346; 9789633895344
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1046408] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1046408, Kapcsolat: 22255732
 14. Laczkó Krisztina. A mutató névmások néhány sajátos szerepéről.. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 191-197
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077136] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2077136, Kapcsolat: 22255731
 15. Tátrai Szilárd. Az ’én’ az elbeszélésben: a perszonális narráció szövegtani megközelítése. (2002) ISBN:9634462332
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1842497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1842497, Kapcsolat: 22255724
Laczkó Krisztina. A névmási referenciáról. (2000) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 96. 38. 277-282, 2076021
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076021]
 1. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27408377
 2. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182923
Laczkó Krisztina. A toldalékok (affixumok).. (2000) Megjelent: Magyar grammatika pp. 55-60, 2077127
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077127]
 1. Balázs Géza. Szimmetria a művészetben és a nyelvben. (2020) Megjelent: Hálózatkutatás pp. 7-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31597161] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31597161, Kapcsolat: 29453227
 2. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201639
 3. Fehér Krisztina. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelveleírási modellek pp. 20-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26955139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26955139, Kapcsolat: 26955139
 4. Fehér Krisztina. Analógia és hálózatmodell. (2013) Megjelent: Analógia és modern nyelvleírás pp. 63-83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23421496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23421496, Kapcsolat: 23421586
Laczkó Krisztina. Az alaktan tárgya és alapkategóriái. (2000) Megjelent: Magyar grammatika pp. 37-51, 2077126
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2077126]
 1. Lőrincz Gábor et al. A nyelvi variativitás elméleti kérdései. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 2 229-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31381621] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31381621, Kapcsolat: 29454571
 2. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201564
 3. Fehér Krisztina. Úton egy más nyelvészet felé: Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban. (2016) ISBN:9789633186138
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3158033] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3158033, Kapcsolat: 26445250
 4. H. Varga Márta. Szemantikai differenciálódás a névszók többes számában. (2014) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 138 3 308-315
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2730038] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2730038, Kapcsolat: 24245970
 5. Nishizawa-Kothenz Gabriella Szilvia. Rendelkeznek-e a toldalékok jelentéssel?. (2014) Megjelent: Nyelvben a világ pp. 47-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23771849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23771849, Kapcsolat: 23771848
 6. Vígh-Szabó Melinda. Módszerek és tapasztalatok egy finnugor nyelv tanítása során. (2014) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 14 1-2 79-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25130146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25130146, Kapcsolat: 25130146
 7. Fehér Krisztina. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia: Algebrai szabályok, statisztikai analógiák. (2014) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 52 125-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2862339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2862339, Kapcsolat: 24721978
 8. Szili Katalin. A hanghatások és az emberi testrészek mozgásainak képe a magyar nyelvben: Adalékok az akcióminőség kérdéséhez. (2014) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 138 1 1-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2581707] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2581707, Kapcsolat: 23813652
 9. Ludányi Zsófia. Többszörös (?) összetételek a magyar orvosi nyelvben. (2013) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 13 1 30-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2476569] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2476569, Kapcsolat: 23499710
 10. Bölcskei Andrea. Az "UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names" című terminusjegyzék magyar változatának elkészítésésről. (2013) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 35 11-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23624590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23624590, Kapcsolat: 23624590
 11. Fehér Krisztina. Analógia és hálózatmodell. (2013) Megjelent: Analógia és modern nyelvleírás pp. 63-83
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23421496] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23421496, Kapcsolat: 23421583
 12. Vígh-Szabó Melinda. Magyar-észt kotrasztivitás. (2012) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 12 1-2 127-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23570648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23570648, Kapcsolat: 23570660
Laczkó Krisztina. Az alany és az állítmány viszonya: hozzárendelés vagy alárendelés?. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125. 4. 407-418, 2075995
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2075995]
 1. Imrényi András. A magyar mondat viszonyhálózati modellje. (2013) ISBN:9789630594073
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2447411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2447411, Kapcsolat: 23448951
 2. Pete István. Egy "nemzeti" szószemantika jogosultságának fokozatai. (2010) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 54 2 113-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21401101] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21401101, Kapcsolat: 23152222
Laczkó Krisztina. Névmás és referencia. (2001) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 125. 1. 103-107, 2076018
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076018]
 1. Veszelszki Ágnes. Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába. (2017) ISBN:9789634143079
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3233275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233275, Kapcsolat: 26820100
 2. H Varga. Kic és mic vogmuc?: A többes számú első személyű nyelvi formák funkcionális vizsgálata. (2017) THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1787-1417 2498-8995 2017 1-2 133-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26841698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26841698, Kapcsolat: 26841713
 3. Rózsavölgyi Edit. A magyar és az olasz téri nyelv grammatikája a magyar mint idegen nyelv szemszögéből. (2017) ISBN:9789634291800
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3320641] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3320641, Kapcsolat: 27140899
 4. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182973
Laczkó Krisztina. Helyesírás és grammatika viszonya. (2002) Megjelent: Éltető anyanyelvünk : Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata pp. 306-312, 2076004
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2076004]
 1. Antalné Szabó Ágnes. A különírás és az egybeírás rendszeréről. (2009) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 133 2 129-149
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1828776, Kapcsolat: 23192564
Laczkó Krisztina. Névmás és helyettesítés.. (2002) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 126 4 470-481, 2077134
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2077134]
 1. Pete István. Nem- és fajfogalom – névmási jelentés. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 336-340
  Folyóiratcikk[22910265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22910265, Kapcsolat: 23382463
 2. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182976
Laczkó Krisztina. A mutató névmások funkcionális vizsgálata. (2003) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 127. 3. 314-325, 2076016
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076016]
 1. Ladányi Mária et al. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (2019) ISBN:9789634638445
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30460783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30460783, Kapcsolat: 27907136
 2. Kugler Nóra. Az összetett mondat. (2018) ISBN:9789634638902
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3380612] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3380612, Kapcsolat: 27432408
 3. Imrényi András et al. Nyelvtan. (2017) ISBN:9769632762913; 9789632762913
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3321905] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3321905, Kapcsolat: 27408370
 4. Veszelszki Ágnes. Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába. (2017) ISBN:9789634143079
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3233275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233275, Kapcsolat: 26820095
 5. Vladár Zsuzsa. Nyelvleírási kérdések Quintilianus Szónoklattanában. (2016) Megjelent: A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai pp. 207-219
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3155631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155631, Kapcsolat: 26260831
 6. Kugler Nóra. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. (2015) ISBN:9789634090373
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3001176] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3001176, Kapcsolat: 25399913
 7. Csatár Péter et al. Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata. (2015) Megjelent: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban pp. 67-80
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3018132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018132, Kapcsolat: 26251507
 8. Pete István. Nem- és fajfogalom – névmási jelentés. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 336-340
  Folyóiratcikk[22910265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22910265, Kapcsolat: 23382461
 9. Markó Alexandra et al. Diskurzusjelölő vagy mutató névmás?: A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 174-196
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2108522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2108522, Kapcsolat: 23384124
 10. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182977
Laczkó Krisztina. A névmási rendszer funkcionális keretben I.. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128. 4. p. 469, 2076022
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076022]
 1. Ladányi Mária et al. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár. (2019) ISBN:9789634638445
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30460783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30460783, Kapcsolat: 27907131
 2. Veszelszki Ágnes. Netnyelvészet: Bevezetés az internet nyelvhasználatába. (2017) ISBN:9789634143079
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3233275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233275, Kapcsolat: 26820090
 3. Csörgő Zoltán. A pragmatikai szemlélet beépülése az idegen nyelvek oktatásának módszertanába. (2010) ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1587-1061 2498-4442 10 1-2 49-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23575530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23575530, Kapcsolat: 23575524
 4. Veszelszki Ágnes. Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 2 235-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1619277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1619277, Kapcsolat: 23182979
Laczkó Krisztina et al. A különírás és az egybeírás. Vitaanyag. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128. 2. 141-157, 2076012
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2076012]
 1. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201645
 2. Fehér Krisztina. Összetett szavak és átmenet-valószínűségek. (2017) Megjelent: Összetételek és nyelveleírási modellek pp. 20-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26955133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26955133, Kapcsolat: 26955133
Laczkó Krisztina et al. Helyesírás. (2004) ISBN:9633895413, 1050330
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1050330]
 1. Ludányi Zsófia. Tipikus problémák intézményneveink helyesírásában. (2020) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2631-0198 XLVI 89-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31630482] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31630482, Kapcsolat: 29533859
 2. Dróth Júlia et al. Egy-, két- és többnyelvű mezőgazdasági és környezetvédelmi nyomtatott szakszótárak áttekintése. (2020) Megjelent: Magyar szaklexikográfia pp. 252-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31194101] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31194101, Kapcsolat: 28827612
 3. Bozsik Gabriella et al. Beszámoló a Nagy J. Béla helyesírási verseny 2019. évi Kárpát-medencei döntőjéről. (2020) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 144 3 378-391
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31610623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31610623, Kapcsolat: 29521845
 4. Raátz Judit. Az idegen nevek átírásának és a magyar alakkal történő megfeleltetésének kérdései és nehézségei. (2020) Megjelent: A névmódosítás mint közfeladat pp. 44-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31372062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31372062, Kapcsolat: 29062245
 5. Bozsik Gabriella. Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. (2019) ISBN:9789634961109
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30751656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30751656, Kapcsolat: 28452326
 6. Ludányi Zsófia. Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. (2019)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30819642] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30819642, Kapcsolat: 28741637
 7. Ludányi Zsófia. Online segédeszközök a helyesírás tanításában: helyesiras.mta.hu. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 115-127
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30751666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30751666, Kapcsolat: 28448783
 8. Üveges István. Névelem-felismerés magyar nyelvű jogi szövegeken. (2019) Megjelent: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 pp. 126-135
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31141006] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31141006, Kapcsolat: 28751144
 9. Sólyom Réka. Neologizmusok helyesírása: értelmezés, megértés és összefüggések. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 153-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30801430] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30801430, Kapcsolat: 28448774
 10. Bősze Péter. Magyar orvosi nyelv. (2019) ISBN:9789632266886
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30323918] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30323918, Kapcsolat: 27725830
 11. Raátz Judit. Külföldi nevek itthon, azaz az idegen nevek átírásának kérdései és típusai. (2019) Megjelent: A magyar nyelv a világban – oktatás, innováció, család. Európai hatások a magyar nyelvre pp. 124-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30936817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30936817, Kapcsolat: 28455908
 12. Minya Károly. Internetes támogatás a helyesírásban: 11 év – 20 123 kérdés és válasz.. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 247-255
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30931392] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30931392, Kapcsolat: 28982177
 13. Misad Katalin. Ingadozó írásmódú tulajdonnevek a szlovákiai magyar sajtóban. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 255-263
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30931480] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30931480, Kapcsolat: 28450398
 14. Simon Szabolcs. Helyesírási sajátosságok szlovákiai magyar középiskolások és pedagógusjelöltek körében. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 273-282
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30931463] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30931463, Kapcsolat: 28450375
 15. Biró János. Helyesírási kérdések A magyar nyelv nagyszótárának írása közben. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 51-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30933321] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30933321, Kapcsolat: 28452380
 16. Ludányi Zsófia. Három új helyesírási munkafüzetről. (2019) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 12 1
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30748556] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30748556, Kapcsolat: 28149522
 17. UGRÓCZKY MÁRIA. AZ IDEGEN SZEMÉLYNEVEK ÍRÁSÁRÓL ÉS ÁTÍRÁSÁRÓL. (2019) Megjelent: Az állami fordítószolgálat 150 éve pp. 137-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31390165] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31390165, Kapcsolat: 29088105
 18. Misad Katalin. A többségi helyesírás hatása a szlovákiai magyar írásgyakorlatra. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 129-137
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30954037] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30954037, Kapcsolat: 28478828
 19. Murányiné Zagyvai Márta. A ritkább szóalkotási módok germanista szemmel II.: A nem reduktív ritkább szóalkotási módok. (2019) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2631-0198 45 23-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31296679] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31296679, Kapcsolat: 29467393
 20. Zimányi Árpád. Alakváltozatok a helyesírásban. (2019) Megjelent: Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen pp. 183-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30932451] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30932451, Kapcsolat: 28452207
 21. Ludányi Zsófia. A házi melléknévvel alkotott minőségjelzős alárendelések helyesírásáról. (2019) AMEGA: ASZTMA ÉS ALLERGIA SZÍNES TÁJÉKOZTATÓ MAGAZIN 1219-5316 1588-0087 26 3 34-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[30727784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30727784, Kapcsolat: 28961355
 22. Pelczéder Katalin. Magyar gyümölcsnevek. (2018) ISBN:9789634091516
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3342959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3342959, Kapcsolat: 28213054
 23. Bozsik Gabriella. Gondolatok a színnevek helyesírásának tanításáról. (2018) ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 2631-0198 44 173-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30382697] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30382697, Kapcsolat: 28745853
 24. Bősze Péter. Ez is, az is. (2018) MAGYAR ORVOSI NYELV 1588-3191 18 2 80-93
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[30642273] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30642273, Kapcsolat: 28126578
 25. Janurik Szabolcs. Az új angol kölcsönszavak szótári rögzítésének kérdései a mai magyar és orosz lexikográfiában. (2018) Megjelent: Velencétől Dubrovnikig pp. 119-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3353268] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3353268, Kapcsolat: 28224827
 26. Oszkó Beatrix. A többközpontú magyar nyelv és horvátországi változata. (2018) Megjelent: KÉTNYELVŰSÉG – HÁTRÁNY VAGY ESÉLY? pp. 59-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30390937] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30390937, Kapcsolat: 28359480
 27. Fehér Krisztina. A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán. (2018) ISBN:9789633186435
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3338345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3338345, Kapcsolat: 27201757
2021-01-21 10:04