Tolcsvai Nagy. Két angol hang kiejtése magyar szövegkörnyezetben. (1979) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 103 2 165-168, 18330
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[18330]
 1. Laczkó K et al. Helyesírási tanácsadó. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[196563] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 196563, Kapcsolat: 20445489
Bíró Ágnes. Nyelvi divatok. (1985) ISBN:9632814797, 18407
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[18407]
 1. Kiss Róbert. A magyar köszönésformák mint hungarikumok. (2019) Megjelent: A magyar nyelv a világban – oktatás, innováció, család. Európai hatások a magyar nyelvre pp. 101-123
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30937422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30937422, Kapcsolat: 28456901
 2. Balázs Géza. Lehetséges nyelvi szabványok. (2000) ISBN:9638588020
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2461508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461508, Kapcsolat: 11312927
 3. Büky László. Csúsztatás, kötődés, sarkítás, avagy beépülés a nyelvi normába. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 2-3 425-427
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312925] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312925, Kapcsolat: 11312925
 4. Deme László. Nyelvi illemtan. (1987)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[18408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 18408, Kapcsolat: 11312920
 5. Kovalovszky Miklós. Nyelvi divatok. (1986) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 110 1 118-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312929] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312929, Kapcsolat: 11312929
Tolcsvai Nagy. Loksi, Kaláka, Pankráció. A zenekarnevek divatjáról. (1985) Megjelent: Nyelvi divatok pp. 252-262, 2469174
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2469174]
 1. Benczes Réka. Nem csupán nyelvi játék: az alliteráció és a rím szerepe az angol szóképzésben. (2013) Megjelent: A megismerés és az értelmezés konstrukciói pp. 237-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2462897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2462897, Kapcsolat: 23484119
Tolcsvai Nagy. A köszönés és formái. (1987) Megjelent: Nyelvi illemtan pp. 93-109, 18409
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18409]
 1. Kiss Jenő. Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak. (1995) ISBN:9631868168
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2214476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2214476, Kapcsolat: 23597283
Tolcsvai Nagy. Tervezet egy tematikus nyelvművelő sorozat létrehozására. (1987) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 111 4 396-401, 18336
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18336]
 1. Eőry V. A nyelvművelés helye a nyelvtudományban. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 33-39
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[195614] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 195614, Kapcsolat: 20152266
 2. Balázs Géza. Lehetséges nyelvi szabványok. (2000) ISBN:9638588020
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2461508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461508, Kapcsolat: 11312591
 3. Eőry Vilma. A nyelvművelés feladatairól. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 2-3 453-455
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312589] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312589, Kapcsolat: 11312589
Tolcsvai Nagy. A magyar nyelv normarendszerének egy jelentős változásáról az „ifjúsági nyelv” kapcsán. (1988) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 112 4 398-403, 18338
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18338]
 1. Szabó Martina Katalin. Az értékváltás jelensége a magyar nyelvben: A negatív emotív elemek egy sajátos használatáról. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 3 309-323
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30879562] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30879562, Kapcsolat: 28400703
 2. Cseresnyési László. Nyelvek és stratégiák, avagy A nyelv antropológiája. (2004) ISBN:9637094024
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24279942] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24279942, Kapcsolat: 20552244
 3. Nyirkos István. A nyelvjárási norma természetéről. (2002) Megjelent: IV. Dialektológiai szimpozion pp. 219-225
  Könyvrészlet[11312604] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312604, Kapcsolat: 11312604
 4. Kis Tamás. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (1997) Megjelent: A szlengkutatás útjai és lehetőségei pp. 237-293
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2031290] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2031290, Kapcsolat: 11312601
 5. Eőry Vilma. Nyelvi norma - stílusnorma. (1992) Megjelent: Normatudat - nyelvi norma pp. 31-40
  Könyvrészlet[11312598] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312598, Kapcsolat: 11312598
 6. Villó Ildikó. A nyelvi norma meghatározásáról. (1992) Megjelent: Normatudat - nyelvi norma pp. 7-22
  Könyvrészlet[11312595] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312595, Kapcsolat: 11312595
Tolcsvai Nagy. Társadalmi rétegződés és nyelvi norma. (A bizalmas stílus mai magyar nyelvbeli terjedéséről.). (1988) Megjelent: A magyar nyelv rétegződése I-II pp. 969-975, 18411
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[18411]
 1. Parapatics Andrea. A szlenggel kapcsolatos tanulói attitűdök és elvárások az anyanyelvi órán. (2013) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2013 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24318593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24318593, Kapcsolat: 24318635
 2. Parapatics Andrea. Szlengszótár: A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval. (2008) ISBN:9789639902015
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2093021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2093021, Kapcsolat: 20665319
 3. Hegedűs Attila. A változó nyelvjárás. (2005) ISBN:9639296945
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1642324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642324, Kapcsolat: 20445490
 4. Kiss Jenő. Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak. (1995) ISBN:9631868168
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2214476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2214476, Kapcsolat: 11312955
 5. Kiss Jenő. Magyar anyanyelvűek - magyar nyelvhasználat. (1994)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312668, Kapcsolat: 11312953
 6. Kiss Jenő. Köznyelv és regionális nyelvváltozatok. (1993) Megjelent: A köznyelviség problémái a magyarban. pp. 11-16
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11312950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312950, Kapcsolat: 11312950
 7. Eőry Vilma. Nyelvi norma - stílusnorma. (1992) Megjelent: Normatudat - nyelvi norma pp. 31-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11312947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312947, Kapcsolat: 11312947
 8. Villó Ildikó. A nyelvi norma meghatározásáról. (1992) Megjelent: Normatudat - nyelvi norma pp. 7-22
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11312944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312944, Kapcsolat: 11312944
Tolcsvai Nagy. A nyelvművelés esélyei. (1989) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 XXXII 10 95-103, 18342
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18342]
 1. Szabó Tamás. A nyelvi szabálytanulás, szabálykövetés és szabályközvetítés kérdése kisikolások és tanáraik metanyelvi tudásában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23575674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23575674, Kapcsolat: 23575674
 2. Sinkovics Balázs. A nyelvváltozatok és a nyelvművelés. (2009) Megjelent: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák pp. 102-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23575659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23575659, Kapcsolat: 23575659
 3. Kemény G. Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás: A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. Tinta Könyvkiadó. Budapest 2005. 146 l. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XLV.). (2006) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 130 2. 231-236
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[196131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 196131, Kapcsolat: 20152258
 4. Kemény G. Tendenciaszerű nyelvi változások leírása és értékelése. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 83-93
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[195550] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 195550, Kapcsolat: 20152257
 5. Eőry V. A nyelvművelés helye a nyelvtudományban. (2004) Megjelent: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. pp. 33-39
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[195614] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 195614, Kapcsolat: 20152255
 6. Lanstyák István et al. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. (2002) ISBN:8071495115
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2595209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2595209, Kapcsolat: 11312636
 7. Sándor Klára. Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312634, Kapcsolat: 11312634
 8. Balázs Géza. Lehetséges nyelvi szabványok. (2000) ISBN:9638588020
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2461508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461508, Kapcsolat: 11312632
 9. Balázs Géza. Nyelvstratégia. (1999) Megjelent: A magyar nyelv az informatika korában pp. 57-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2700701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2700701, Kapcsolat: 11312629
 10. Balázs Géza. A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. (1999) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 123 1 9-27
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2340082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2340082, Kapcsolat: 11312627
 11. Balázs Géza. Hatóerők a nyelvstratégiában. A magyar nyelvstratégia (nyelvművelés). (1998) Megjelent: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón pp. 147-194
  Könyvrészlet[11312624] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312624, Kapcsolat: 11312624
 12. Kontra Miklós et al. "Stubborn as a mule calls for dialectal presentation": On undoing and redoing corpus planning in Hungary. (1997) Megjelent: Undoing and Redoing Corpus Planning pp. 31-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11312621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312621, Kapcsolat: 11312621
 13. Kontra Miklós et al. "No CARE-packages, please - We're Hungarians": The climate before,. (1995) Megjelent: When East Met West. Sociolingustics in the Former Socialist Bloc pp. 143-164
  Könyvrészlet[11312617] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312617, Kapcsolat: 11312617
 14. Kemény G. Normaváltás közben. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 416-417
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[192869] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 192869, Kapcsolat: 11312613
 15. Lanstyák István. Kétnyelvűség és nyelvművelés. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 4 475-479
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312664, Kapcsolat: 11312615
Tolcsvai Nagy. Egy sajátos terület: a popzenekarok névvilága. (1989) Megjelent: Névtudomány és művelődéstörténet pp. 383-386, 2498445
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2498445]
 1. Bauko János. Névtani kutatások a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. (2010) Megjelent: Közös jövőnk a nyelv I. pp. 19-33
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23575769] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23575769, Kapcsolat: 23575769
Tolcsvai Nagy. Kemény és puha, avagy metafora a szaknyelvekben. (1989) Megjelent: Szaknyelvi divatok pp. 62-75, 18418
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18418]
 1. Brdar Mario et al. A metafora szerepe az orvos-orvos és az orvos-beteg kommunikációban endokrinológiai betegségek példáján. (2014) Megjelent: Tudomány, technolektus, terminológia : a tudományok, szakmák nyelve pp. 131-140
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2598297] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2598297, Kapcsolat: 23711642
Tolcsvai Nagy. Szempontrendszer a szókincs megközelítéséhez. (1989) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 85 3 319-327, 18345
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18345]
 1. Kiss Jenő. Népnyelv és népnyelvkutatás. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 397-419
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1047545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1047545, Kapcsolat: 20152260
Tolcsvai Nagy. A jó és a rossz. A minősítések rendszere a Nyelvművelő kézikönyvben. (1991) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 87 4 414-421, 18347
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18347]
 1. Domonkosi Ágnes. A nyelvi értékelés lehetőségei és korlátai a nyelvhasználati kézikönyvekben. (2014) Megjelent: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. században pp. 96-108
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24343330] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24343330, Kapcsolat: 24343330
 2. Heltainé Nagy. Nyelvhasználati minősítések, a helyes-helytelen a tanácsadói gyakorlatban. (2012) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 136 4 398-407
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[23381554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23381554, Kapcsolat: 23381559
 3. Szabó Tamás. A nyelvi szabálytanulás, szabálykövetés és szabályközvetítés kérdése kisikolások és tanáraik metanyelvi tudásában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23576095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23576095, Kapcsolat: 23576095
 4. Domonkosi Ágnes. Az értékelés és a minősítés a nyelvművelésben.. (2007) Megjelent: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről pp. 38-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2400652] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2400652, Kapcsolat: 20445492
 5. Kiss Jenő. Népnyelv és népnyelvkutatás. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 397-419
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1047545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1047545, Kapcsolat: 20152250
 6. Kontra M. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. (2003) ISBN:9633894190
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 195052, Kapcsolat: 11312652
 7. Lanstyák István et al. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. (2002) ISBN:8071495115
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2595209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2595209, Kapcsolat: 11312650
 8. Lanstyák István. A magyar nyelv állami változatainak kodifikálásáról. (1996) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 120 2 125-151
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2595336] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2595336, Kapcsolat: 11312648
 9. Ronald Wardhaugh. Szociolingvisztika.. (1995) ISBN:9633790468
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[11312644] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312644, Kapcsolat: 11312644
Tolcsvai Nagy. A nyelvi közösség és a nyelvi egység, kisebbségben. (1991) REGIO 0865-557X 2415-959X 2415-9603 2 3 166-173, 18348
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18348]
 1. Menyhárt József et al. Szlovákiai magyar nyelvjárási szöveg- és forrásgyűjtemény. (2015) ISBN:9788055808277
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3122938] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3122938, Kapcsolat: 25402289
 2. Menyhárt József et al. Szlovákiai magyar nyelvjárások. (2009) ISBN:9788080945756
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2724395] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2724395, Kapcsolat: 23576111
 3. Menyhárt József et al. Bevezetés a szlovákiai magyar nyelvjárások tanulmányozásába. (2008) ISBN:9788080943523
  Könyv[21876256] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21876256, Kapcsolat: 20516270
 4. Presinszky Károly. A szlovákiai magyar nyelvjárásokhoz való viszonyulás. (2008) Megjelent: Magyarok Szlovákiában VII. Nyelv. pp. 193-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23577344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23577344, Kapcsolat: 23577344
 5. Kolláth Anna. Büszkeség vagy balítélet. A határtalanító szótárprogram muravidéki szójegyzékei és fogadtatásuk. (2007) Megjelent: Nyelv, nemzet, identitás 1. kötet: az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti e... pp. 81-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20445493] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20445493, Kapcsolat: 20445493
 6. Minya Károly. Rendszerváltás – normaváltás: A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. (2005) ISBN:9637094385
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2446290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2446290, Kapcsolat: 20516269
 7. Maráz Gabriella. Sprachrettung oder Sprachverrat. Zur Normdiskussion in Bezug auf das. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312700] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312700, Kapcsolat: 11312700
 8. Lanstyák István et al. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. (2002) ISBN:8071495115
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2595209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2595209, Kapcsolat: 11312697
 9. Sándor Klára. Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312634, Kapcsolat: 11312695
 10. Balázs Géza. Nyelvárulás vagy nyelvmentés. (2000) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 96 2 228-237
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312693] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312693, Kapcsolat: 11312693
 11. Bartha CS. A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. (1999) ISBN:9631900096; 9789631900095
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[187965] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 187965, Kapcsolat: 11312691
 12. Bartha CS. A szociolingvisztika alapjai. (1998) ISBN:9634632548
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[187924] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 187924, Kapcsolat: 11312689
 13. Kontra Miklós et al. "Stubborn as a mule calls for dialectal presentation": On undoing and. (1997) Megjelent: Undoing and Redoing Corpus Planning pp. 31-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11312686] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312686, Kapcsolat: 11312686
 14. Kontra Miklós et al. Hungarian Linguistic Traitors Champion the Cause of Contact Dialects. (1997) Megjelent: Recent Studies in Contact Linguistics pp. 181-187
  Könyvrészlet[11312682] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312682, Kapcsolat: 11312682
 15. Seewann Gerhard. Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas.. (1997) ISBN:3486562614
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1580488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1580488, Kapcsolat: 20555405
 16. Wardhaugh Ronald. Szociolingvisztika. Magyar nyelvű és magyarról szóló irodalom. (1995)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11313112] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11313112, Kapcsolat: 11312670
 17. Kontra Miklós et al. "No CARE-packages, please - We're Hungarians": The climate before,. (1995) Megjelent: When East Met West. Sociolingustics in the Former Socialist Bloc pp. 143-164
  Könyvrészlet[11312676] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312676, Kapcsolat: 11312676
 18. Sándor Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. (1995) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 6 4 121-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312680, Kapcsolat: 11312680
 19. Lanstyák István. A nyelvek többközpontúságának néhány kérdéséről (különös tekintettel. (1995) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 119 2 213-236
  Folyóiratcikk[11312674] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312674, Kapcsolat: 11312674
 20. Kiss Jenő. Magyar anyanyelvűek - magyar nyelvhasználat. (1994)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312668, Kapcsolat: 11312668
 21. Grétsy László. Nemzetközpontú nyelvművelés. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 1 1-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312662, Kapcsolat: 11312662
 22. Lanstyák István. Kétnyelvűség és nyelvművelés. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 4 475-479
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312664, Kapcsolat: 11312664
 23. Jakab István. A nemzeti nyelvművelés "liberalizmusának" és a kisebbségi nyelvművelés "radikalizmusának" okai, gondjai. (1993) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 117 4 473-475
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312666, Kapcsolat: 11312666
 24. Lanstyák István. Álom és valóság között. Gondolatok nyelvünk egységéről. (1993) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 74 7-8 96-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312660, Kapcsolat: 11312660
 25. Lanstyák István. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. (1991)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312657] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312657, Kapcsolat: 11312657
Tolcsvai Nagy. A polgár nyelvi tudata, avagy a nyelvművelés jövője. (1991) Megjelent: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban pp. 47-52, 18430
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[18430]
 1. Lanstyák István et al. Magyar nyelvtervezés Szlovákiában: Tanulmányok és dokumentumok. (2002) ISBN:8071495115
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2595209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2595209, Kapcsolat: 11313024
 2. Sándor Klára. Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[11312634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312634, Kapcsolat: 11313022
 3. Lanstyák István. A nyelvek többközpontúságának néhány kérdéséről (különös tekintettel. (1995) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 119 2 213-236
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11313020] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11313020, Kapcsolat: 11313020
Tolcsvai Nagy. A mennyiség tagolódása. (1992) Megjelent: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben pp. 165-170, 18442
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18442]
 1. Miko Attila. Nincs cím. (2013) NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA 1786-7428 8-9 105-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24872741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24872741, Kapcsolat: 24872741
 2. Kiss Jenő. Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak. (1995) ISBN:9631868168
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2214476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2214476, Kapcsolat: 11313060
Tolcsvai Nagy. A nyelvi norma és a mai magyar próza. (1992) Megjelent: Normatudat, nyelvi norma pp. 41-48, 18436
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18436]
 1. Károly Krisztina. Szövegtan és fordítás. (2007) ISBN:9789630585170
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1196379] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 1196379, Kapcsolat: 20445494
 2. Szikszainé Nagy Irma. Magyar stilisztika. (2007) ISBN:9789633899045; 9633899048
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2551191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2551191, Kapcsolat: 20445495
 3. Minya Károly. Rendszerváltás – normaváltás: A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig. (2005) ISBN:9637094385
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2446290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2446290, Kapcsolat: 20516271
 4. Pethő József. A halmozás alakzata: A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). (2004) ISBN:9630581515
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1412232] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1412232, Kapcsolat: 20152189
 5. Heltai Pál. A fordító és a nyelvi normák. (2004) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 128 4 407-434
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20152190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20152190, Kapcsolat: 20152190
 6. Nyirkos István. A nyelvi eszményről. (2002) Megjelent: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére pp. 143-147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[11313040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11313040, Kapcsolat: 11313040
Tolcsvai Nagy. A szép magyar beszéd, a helyes kiejtés kérdésének alakulása az egri konferenciától(1965) napjainkig. (1992) Megjelent: A beszéd és hangzási jellemzői pp. 73-80, 18440
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18440]
 1. Misad Katalin. Hangzó beszéd és nyelvhasználat. (2011) Megjelent: A csitári hegyek alatt pp. 155-162
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23577417] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23577417, Kapcsolat: 23577417
 2. R Molnár. Tanári beszéd. (1999) Megjelent: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció pp. 47-80
  Könyvrészlet[20555406] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20555406, Kapcsolat: 20555406
Tolcsvai Nagy. Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. (1992) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 88 3 354-359, 18352
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[18352]
 1. Büky László. Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 CXI 1 282-284
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 11312710, Kapcsolat: 11312710
Tolcsvai Nagy. Politikai nyelvi körkép 1991-ben. (1992) Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 1991-ről pp. 225-231, 18438
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18438]
 1. Kiss Jenő. Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak. (1995) ISBN:9631868168
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2214476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2214476, Kapcsolat: 11313052
Tolcsvai Nagy. Tematikai ugrás a szövegben. (1992) Megjelent: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára pp. 238-241, 18444
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[18444]
 1. Károly Krisztina. Szövegkoherencia a fordításban. (2014) ISBN:9789632845456
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2708392] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2708392, Kapcsolat: 24592282
 2. Károly Krisztina. Sajtószöveg és fordítás. (2011) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 135 4 459-480
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23193786] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23193786, Kapcsolat: 23193786
Tolcsvai Nagy Gábor. „Új szójáték-kultúra felé avagy a dogmatikus akcidentalizmus szabályairól”. (1992) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 15 2 149-159, 18350
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[18350]
 1. Szirák Péter. Folytonosság és változás: A nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. (1998) ISBN:9632601289
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1287200] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1287200, Kapcsolat: 20552247
 2. Balogh Endre. Adalékok Szentkuthy Miklós stílusához. (1998) THELEME 1139-9368 2 1 37-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11312843] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 11312843, Kapcsolat: 11312706
 3. Palkó Gábor. Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióban, avagy egy kötet viszontagságai. 1932─1992. (1994) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 25 (75) 1-2 93-125
  Folyóiratcikk/Műkritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3222058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3222058, Kapcsolat: 11312704
Tolcsvai Nagy. A személyiséget állító tökéletes nyelv eszménye. (1993) Megjelent: "Szintézis nélküli évek" : nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában pp. 181-195, 18448
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[18448]
 1. V Raisz. Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. (2008)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20674989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20674989, Kapcsolat: 20675109
 2. Heltainé Nagy. Írói nyelvbölcseletek és a hiányzó paradigma. (2007) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 103. 199-204
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20445497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20445497, Kapcsolat: 20445497
 3. V Raisz. Szentenciák és aforizmák szövegbe épülése. (2002) Megjelent: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára pp. 544-550
  Könyvrészlet[20151779] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20151779, Kapcsolat: 20151779
2020-11-25 21:11