Benkő Loránd. A Szovárd-kérdés: Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. (2009) ISBN:9789630587969, 1837641
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1837641]
 1. Farkas Tamás. Történelemkonstruálás – névkonstruálás: A honfoglalás, illetve a korai magyar történelem személynevei és az utókor. (2019) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 41 75-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31179531] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31179531, Kapcsolat: 28945044
 2. Senga Toru. Néhány megjegyzés a Sabartoi asphaloi szintagma kérdéséhez: 1. Sabartok és asphalok. (2019) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 115 4 436-455
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30976095] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30976095, Kapcsolat: 28695882
 3. Slíz Mariann. Anjou-kori személynévtár 1343-1359. (2017) ISBN:9786155061158
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30580991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30580991, Kapcsolat: 28828827
 4. Holler László. Anonymus és a "Fekete-tenger": 2. rész: További megjegyzések. (2014) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 110 1 56-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25166251] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25166251, Kapcsolat: 25166251
 5. Tóth Valéria. Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez. (2013) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 109 227-254
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25166250] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25166250, Kapcsolat: 25166250
 6. Tóth Valéria. Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez. (2010) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 48. 5-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25166249] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25166249, Kapcsolat: 25166249
 7. Veszprémy László. A Szovárd kérdés: Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. (2010) HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 0017-6540 123 1-2. 353-354
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25166247] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25166247, Kapcsolat: 25166247
 8. Hoffmann István. A Szovárd kérdés: Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106. 4. 470-478
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25166248] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25166248, Kapcsolat: 25166248
Szentgyörgyi Rudolf. A magyar királyi udvari kancellária 3163/1814. sz. felterjesztése I. Ferenc osztrák császárhoz és magyar királyhoz a magyarországi névváltoztatások addigi gyakorlatáról és jövőbeni szabályozásának kívánatos módjáról. 1814. október 14.: [magyar fordítás latin eredetiből]. (2009) Megjelent: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban pp. 355-356, 1829061
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1829061]
 1. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2013) ISBN:9789636934996
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2418514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418514, Kapcsolat: 23437186
 2. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25967517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967517, Kapcsolat: 25967517
Szentgyörgyi Rudolf. A Tihanyi alapítólevél ecli szórványáról. (2009) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 105 2. 216-219, 1828805
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828805]
 1. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158190
 2. Golarits Miklós. Hol van a Fehérvárra vezető hadi út?: A Tihanyi Alapítólevél fehérvári és ekli birtokteste a térképen. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25967479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967479, Kapcsolat: 25967479
 3. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2467027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2467027, Kapcsolat: 23140738
 4. Golarits Miklós. Hol van a Fehérvárra vezető hadi út?: A Tihanyi Alapítólevél fehérvári és ekli birtokteste a térképen. (2012) ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA 27 1 59-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24278807] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24278807, Kapcsolat: 24278807
 5. Vörös Ferenc. Nyelvek és kultúrák vonzásában 1.: Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről. (2011) ISBN:9788081014659
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23518653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23518653, Kapcsolat: 23518653
 6. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 67-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21925797] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21925797, Kapcsolat: 21925805
 7. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása: Javaslat a lacus segisti és a bagat mezee határú birtok elhelyezkedésére. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 47-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23089951] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23089951, Kapcsolat: 21879436
 8. Hoffmann István. A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2010) ISBN:9789634690; 9789634733690
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1363927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1363927, Kapcsolat: 21879435
 9. Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéről. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 95-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21879437] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21879437, Kapcsolat: 21879437
Szentgyörgyi Rudolf. A Tihanyi összeírás: Fordítás Erdélyi László szövegközlése alapján. (2009) Megjelent: Magyar nyelvemlékek p. (oldalszám nélkül), 1829159
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1829159]
 1. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar Névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25062087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062087, Kapcsolat: 25062089
 2. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158184
 3. Szende László. Bencés kolostorok kézművessége az Árpád-kori Magyarországon. (2014) Megjelent: Arcana tabularii: tanulmányok Solymosi László tiszteletére, 2. kötet pp. 887-898
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26494657] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26494657, Kapcsolat: 25967503
 4. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2014) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 36 205-208
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2930769] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2930769, Kapcsolat: 24491919
 5. Mozga Evelin. A Tihanyi összeírás (1211) személyneveinek vizsgálatáról. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 165-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2807067] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2807067, Kapcsolat: 23850962
 6. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2467027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2467027, Kapcsolat: 23140739
 7. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás filológiai kérdései. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 8. 37-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22680190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22680190, Kapcsolat: 22680170
 8. Érszegi Géza. A tihanyi apátság 1211. évi birtokösszeíró oklevelének leírása. (2011) FÜREDI HISTÓRIA: HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1587-9399 XI 1–2. 3-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21879392] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21879392, Kapcsolat: 21879392
 9. Kovács Éva. Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 83-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2467004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2467004, Kapcsolat: 21879388
 10. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. (2010) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 48 23-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2467010] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2467010, Kapcsolat: 22794120
 11. Hoffmann István. A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2010) ISBN:9789634690; 9789634733690
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1363927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1363927, Kapcsolat: 21879382
Szentgyörgyi Rudolf. Hogyan szólának? Az első magyar vers(töredék): Az első magyar vers(töredék). (2009) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 105 4 411-431, 1828817
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828817]
 1. Dömötör Adrienne. Van itt egy kis szabad hely? Vallási kötődésű nyelvemlékek (nem csak) a margón. (2018) Megjelent: Litteris vincimur pp. 89-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30430983] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30430983, Kapcsolat: 27857299
 2. Kiss Jenő. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. (2018) ISBN:9789634091189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2870061] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2870061, Kapcsolat: 27218728
 3. Haader Lea. Régi bor, új tömlő: sokadszor a Halotti beszéd feʒe szaváról: sokadszor a Halotti beszéd feze szaváról. (2015) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 139 3 300-308
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2970213] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2970213, Kapcsolat: 25157943
 4. A Molnár Ferenc. A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához. (2014) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 110 3 305-321
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2775043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775043, Kapcsolat: 24231825
 5. Holler László. "Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának": Kronológia és szövegkonstrukció: a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről. (2013) NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0029-6791 109 267-336
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23684494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23684494, Kapcsolat: 23684494
 6. A Molnár. A. Molnár Ferenc írja. (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 2. p. 254
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[21878948] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21878948, Kapcsolat: 21878948
Szentgyörgyi Rudolf. I. Ferenc osztrák császár és magyar király leirata a magyar királyi udvari kancelláriához, amelyben jóváhagyja a kancellária felterjesztésének a névváltoztatások jövőbeni szabályaira vonatkozó javaslatait. 1814. november 13.: [magyar fordítás latin eredetiből]. (2009) Megjelent: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban p. 357, 1829079
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1829079]
 1. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2013) ISBN:9789636934996
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2418514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418514, Kapcsolat: 23437188
 2. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25967519] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967519, Kapcsolat: 25967519
Szentgyörgyi Rudolf. Körrendelet a görögkeleti egyház hívei családnév-viselésének szabályozása tárgyában. 1817. október 21.: [magyar fordítás latin eredetiből]. (2009) Megjelent: A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban pp. 359-360, 1829131
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1829131]
 1. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2013) ISBN:9789636934996
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2418514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2418514, Kapcsolat: 23437193
 2. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25967515] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967515, Kapcsolat: 25967515
 3. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog: A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25967516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967516, Kapcsolat: 25967516
Szentgyörgyi Rudolf. Terminológiai széljegyzet a Tihanyi alapítólevél kétnyelvű helymeghatározásaihoz. (2009) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 105 1. 62-68, 1828802
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828802]
 1. Hoffmann István et al. Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30385525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30385525, Kapcsolat: 27795953
 2. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2018) ISBN:9789633187296
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3399885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399885, Kapcsolat: 27800190
 3. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 59-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184285, Kapcsolat: 27800144
 4. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar Névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25062087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062087, Kapcsolat: 25062095
 5. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158189
 6. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 24728276
 7. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2467027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2467027, Kapcsolat: 23140741
 8. Szőke Melinda. A latin szöveg és a helynévi szóvány kapcsolata: Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. (2013) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 9 57-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967456, Kapcsolat: 25967456
 9. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata: Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2471304] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2471304, Kapcsolat: 23140719
 10. Szőke Melinda. Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. (2011) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 49 55-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22769109] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22769109, Kapcsolat: 22769109
 11. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 67-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21925797] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21925797, Kapcsolat: 21925801
 12. Kovács Éva. Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 83-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2467004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2467004, Kapcsolat: 21879434
 13. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása: Javaslat a lacus segisti és a bagat mezee határú birtok elhelyezkedésére. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 47-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23089951] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23089951, Kapcsolat: 21879433
 14. Hoffmann István. A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2010) ISBN:9789634690; 9789634733690
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1363927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1363927, Kapcsolat: 21879431
Szentgyörgyi Rudolf. A nyelvi kölcsönhatás nyomai korai ómagyar okleveleinkben. (2010) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia pp. 71-86, 1829343
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1829343]
 1. Hoffmann István et al. Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30385525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30385525, Kapcsolat: 27799913
 2. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2018) ISBN:9789633187296
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3399885] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3399885, Kapcsolat: 27800196
 3. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 59-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184285, Kapcsolat: 27800154
 4. Kenyhercz Róbert. A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 7-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3237771] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3237771, Kapcsolat: 27800130
 5. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 24728265
 6. Slíz Mariann. A személynevek mint az ómagyar kori magyarországi kétnyelvűség vizsgálatának forrásai.. (2013) Megjelent: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek. pp. 145-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23780315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23780315, Kapcsolat: 23780315
 7. Szőke Melinda. A latin szöveg és a helynévi szóvány kapcsolata: Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. (2013) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 9 57-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25967460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967460, Kapcsolat: 25967460
 8. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata: Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2471304] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2471304, Kapcsolat: 23140720
 9. É Kiss. Bevezetés. (2010) Megjelent: Nyelvelmélet és kontaktológia pp. 9-13
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21878901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21878901, Kapcsolat: 21878901
Szentgyörgyi Rudolf. A Tihanyi alapítólevél görög helynevei (1.). (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 3. 295-307, 1828865
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828865]
 1. Hoffmann István et al. Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30385525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30385525, Kapcsolat: 27799909
 2. Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. (2016) ISBN:9789633185711
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3081198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3081198, Kapcsolat: 25810966
 3. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar Névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25062087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062087, Kapcsolat: 25062104
 4. Csernák-Szuhánszky Debóra. Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15–17. század). (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25378428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25378428, Kapcsolat: 25378429
 5. Slíz Mariann. Bizánci hatás az Árpád-ház névadására. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére pp. 422-428
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25505702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25505702, Kapcsolat: 25505699
 6. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158196
 7. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 24728268
 8. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2467027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2467027, Kapcsolat: 23140734
 9. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata: Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2471304] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2471304, Kapcsolat: 23140721
 10. Kovács Éva. Helynévrendszerek sajátosságainak vizsgálata Árpád-kori oklevelekben. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 7 9-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22344479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22344479, Kapcsolat: 22344479
 11. Zelliger Erzsébet. Hoffmann István, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 4 491-494
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2271415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2271415, Kapcsolat: 21935641
Szentgyörgyi Rudolf. A Tihanyi alapítólevél görög helynevei (2.). (2010) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 106 4. 385-396, 1828875
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1828875]
 1. Hoffmann István et al. Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. (2018)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30385525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30385525, Kapcsolat: 27799912
 2. Tóth Valéria. Személynévi helynévadás az ómagyar korban. (2017) ISBN:9789633186183
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3189022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3189022, Kapcsolat: 27800109
 3. Sudár Balázs et al. Az Árpád-ház férfineveiről (970–1301). 1. rész: 1–2. generáció. (2017) Megjelent: Dentumoger I. pp. 223-252
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3308946] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3308946, Kapcsolat: 27800410
 4. Kovács Éva. A helynevek történeti forrásértékének kérdéséhez: A történeti helynevek mint az etnikai rekonstrukció forrásai. (2017) Megjelent: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. 9. kötet pp. 201-209
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3325343] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3325343, Kapcsolat: 27215127
 5. Rácz Anita. Etnonimák a régi magyar településnevekben. (2016) ISBN:9789633185711
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3081198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3081198, Kapcsolat: 25810967
 6. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar Névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25062087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062087, Kapcsolat: 25062103
 7. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158202
 8. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2014)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[25969979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25969979, Kapcsolat: 25969981
 9. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2467027] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2467027, Kapcsolat: 23140733
 10. Diószegi György. Ελληνικά μνημεία στο Tihany. (2012) ELLINISMOS 1786-0989 18 10 18-19
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25967337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25967337, Kapcsolat: 25967337
 11. Kovács Éva. Helynévrendszerek sajátosságainak vizsgálata Árpád-kori oklevelekben. (2012) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 7 9-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22344480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22344480, Kapcsolat: 22344480
 12. Zelliger Erzsébet. Hoffmann István, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (2011) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 107 4 491-494
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2271415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2271415, Kapcsolat: 21935626
 13. Kovács Éva. A 800 éves Tihanyi összeírás helynévi szórványainak névrendszertani tanulságairól. (2011) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 6 47-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2467011] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2467011, Kapcsolat: 21925707
Szentgyörgyi Rudolf. A tihanyi alapítólevél szövege. (2010) Megjelent: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás pp. 21-41, 1829229
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1829229]
 1. Hoffmann István et al. History of Hungarian Toponyms. (2017) ISBN:9783875488449
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3262239] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3262239, Kapcsolat: 27214925
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 25810824
 3. Tóth Valéria. Helynevek és személynevek rendszerösszefüggései a régi magyar nyelvben. (2016) Megjelent: Az ember és a nyelv - térben és időben pp. 70-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3119936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3119936, Kapcsolat: 27800019
 4. Holler László. Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő „lólegelő melletti” birtok lokalizálása: Egy jelentős „új” helynévtörténeti forrás a 11. századból. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 78 3 51-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26623696] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26623696, Kapcsolat: 26623696
 5. Kovács Éva. A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 59-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184285] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3184285, Kapcsolat: 27800152
 6. Köteles-Szőke Melinda. A bakonybéli apátság 1037. évi alapítóleveléről. (2016) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 12 45-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3184398, Kapcsolat: 27800135
 7. Tóth Valéria. Történeti helynévkutatás. (2015) Megjelent: Magyar Névkutatás a 21. század elején pp. 165-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25062087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25062087, Kapcsolat: 25062108
 8. Tóth Valéria. Szempontok latin eredetű személyneveink névtörténeti értékeléséhez: A Desiderius névbokra alapján. (2015) Megjelent: A nyelv dimenziói pp. 437-447
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25526626] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25526626, Kapcsolat: 25526626
 9. Kovács Éva. A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015) ISBN:9789633185018
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25158071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25158071, Kapcsolat: 25158193
 10. Köteles-Szőke Melinda. A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (2015) ISBN:9789633184509
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2833997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833997, Kapcsolat: 24728271
 11. Tóth Valéria. Személynevek és helynevek rendszerkapcsolatai a régi magyar nyelvben. (2014)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[25969979] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25969979, Kapcsolat: 25969980
 12. Szőke Melinda. A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 7-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23850976] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23850976, Kapcsolat: 23850976
2020-09-25 18:08