Bujdosóné Dani Erzsébet. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára. (2007) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 17. 4. 749-755, 1898278
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1898278]
 1. Kurta József. Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése: Az előzmények. (2016) HISTORIA ECCLESIASTICA 1338-4341 12 2 325-336
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26115869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26115869, Kapcsolat: 26115869
 2. Kurta József. Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése. (2010) Megjelent: Studia Doctorum Theologiae Protestantis pp. 329-334
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24954558] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24954558, Kapcsolat: 29039929
Bujdosóné Dani. Helyi testületi anyagok bibliográfiai leírásának problémái. (2007) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 54. 11-12 531-539, 1805826
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1805826]
 1. W Kovács. E-közigazgatás, e-önkormányzat bibliográfia és nettár. (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[24727903] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24727903, Kapcsolat: 24727903
 2. Kerekes Pál. A könyvtár és a digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében: felvetések, vitapontok, programelemek. (2009) INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1587-8694 9 3 67-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2538135] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2538135, Kapcsolat: 24221498
Bujdosóné Dani. Népművelő túlélés: a kultúra, mint a túlélés záloga a Trianon utáni Erdélyben. (2010) Megjelent: Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés pp. 319-328, 1898314
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1898314]
 1. Tóth Barna. Irodalom a határon túlról. (2010)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Közérdekű[24727923] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24727923, Kapcsolat: 24727923
Bujdosóné Dani. A nemzetiidentitás-narratívák interkulturális dimenziói az erdélyi magyar irodalomban a trianoni traumát követően. (2012) Megjelent: Tanulás és művelődés pp. 453-460, 2050809
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2050809]
 1. Sári Mihály. A kultúra egysége és sokszínűsége felé. (2012) Megjelent: Tanulás és művelődés pp. 11-14
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[25125261] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25125261, Kapcsolat: 25125261
Bujdosóné Dani Erzsébet. Neumann kontra Gutenberg-galaxis?: Különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra. (2012) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 4 48-59, 2168202
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2168202]
 1. Fülekiné Joó Anikó. Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30589756] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30589756, Kapcsolat: 28066413
 2. F Joó. Kiskamaszok olvasási attűdjének nemek közötti különbségei: a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező. (2018) ANYANYELV-PEDAGÓGIA 2060-0623 2018. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27450163] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27450163, Kapcsolat: 27450163
 3. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727955, Kapcsolat: 24727952
 4. Gere Valéria. Olvasáspedagógiai munka a kisvárdai könyvtárban. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727940, Kapcsolat: 24727940
 5. Székely Levente. Média multitasking: Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2798307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2798307, Kapcsolat: 24221506
 6. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727951
 7. Nyizsnyik Lilian. Az olvasási formák alakulása és az új olvasói típusok napjainkban. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727944, Kapcsolat: 24727944
 8. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727938
 9. Betéri Barbara. Az e-tájékoztatás perspektívái a jövő közművelődési könyvtáraiban. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727948] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727948, Kapcsolat: 24727948
Dani Erzsébet. Neumann kontra Gutenberg galaxis: különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra. (2012) Megjelent: Networkshop 2012 pp. 47-56, 2888429
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2888429]
 1. Plonicky Tamás. Olvasási tendenciák a technika világában. (2015) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 45 4 169-178
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25396093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25396093, Kapcsolat: 25396093
 2. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok: Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 61 4 488-495
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25131450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25131450, Kapcsolat: 25131450
Bujdoso Gyongyi et al. LibSearchNet: Library log file initiatives - As a part of semantic library interface development for the VirCA 3D virtual collaboration arena. (2013) Megjelent: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2013 pp. 567-572, 2515935
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2515935]
 1. Baranyi Péter. Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2019. (2019) ISBN:9781728147932; 9781728147925
  Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[30859553] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30859553, Kapcsolat: 28949783
 2. Bujdosó Gyöngyi. RUZA BRETO – A SMART VIRTUAL BOOKSHELF FOR E-LEARNING AND ELECTRONIC TEACHING. (2014) Megjelent: Proceedings of ICERI2014 Conference pp. 3649-3653
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24483117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24483117, Kapcsolat: 24483117
 3. Persa Gy et al. Experimental Framework for Spatial Cognition Research in Immersive Virtual Space. (2014) Megjelent: 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 587-593
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2780964] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2780964, Kapcsolat: 25149106
 4. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 2013 IEEE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE INFOCOMMUNICATIONS (COGINFOCOM) pp. 563-566
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2513433] []
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23644329
Csernoch Maria et al. LibSearchNet: Analyses of library log files to identify search flows. (2013) Megjelent: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2013 pp. 543-548, 2516510
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2516510]
 1. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 2013 IEEE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE INFOCOMMUNICATIONS (COGINFOCOM) pp. 563-566
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2513433] []
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23646709
Dani Erzsébet. A kulturális emlékezet mint identitásmegtartó erő a trianoni traumát követő erdélyi irodalomban (Ignácz Rózsa példájával). (2013) Megjelent: A könyvtártörténettől a jövő internetéig pp. 139-149, 2356973
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2356973]
 1. Abádi Nagy. "A gondolkodás karbantartása": A Toroczkói gyász kognitív narratológiai nézetben. (2015) Megjelent: In memoriam Görömbei András pp. 241-253
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2842409] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2842409, Kapcsolat: 24528117
 2. Koósné Török Erzsébet. A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70. éves Bényei Miklós köszöntésére: Szerk. Boda István. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 271 lap. (2014) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 22 2 189-194
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25227850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25227850, Kapcsolat: 24730040
 3. Rózsa Dávid. Köszöntő kötet Bényei Miklós köszöntésére. (2013) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 22 56--59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24730038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24730038, Kapcsolat: 24730038
 4. Murányi Lajos. Hivatástudat és szakmai alázat. (2013) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 2013 3 p. 24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24729929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24729929, Kapcsolat: 24729929
 5. Berke Barnabásné. Bényei Miklós köszöntése. (2013) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 60 508-512
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24730037] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24730037, Kapcsolat: 24730037
Dani Erzsébet. Bit-Generations and Digital Environment. (2013) Megjelent: Current Issues in Some Disciplines pp. 58-66, 2470419
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2470419]
 1. Piroska Bíró et al. The Power in Digital Literacy and Algorithmic Skill. (2015) PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 1877-0428 174 02 550-559
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24924324] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924324, Kapcsolat: 24924324
 2. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727933
Dani Erzsébet. E-létezés és "hiperfigyelem". (2013) KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 0454-3475 XV. 4. 36-45, 2488964
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488964]
 1. Fülekiné Joó Anikó. Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30589756] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30589756, Kapcsolat: 28066401
 2. Illés Zoltán et al. Modern environment inspired education. (2017) Megjelent: ICAI 2017 pp. 137-144
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[3190388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3190388, Kapcsolat: 27875661
 3. Dr. Illés Zoltán. Trending towards a personalized real-time evaluation system based on BYOD. (2016) Megjelent: New methods and technologies in education and practice pp. 128-133
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3104214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3104214, Kapcsolat: 28006950
 4. Z Illés et al. Introducing Mobile Motivated Lectures. (2016) Megjelent: ICETA 2016: International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications pp. 115-120
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26482711] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26482711, Kapcsolat: 27875636
 5. Zoltán Illés. CONCEPT OF SUPPORTING UNIVERSITY EDUCATION BY USING STUDENTS’ PERSONAL DEVICES. (2016) Megjelent: IVAI 2016 – The 11th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics p. 10
  Könyvrészlet/Tudományos[25919504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25919504, Kapcsolat: 25919504
 6. Viktória H. Interactive talks. (2015) EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA 2080-9069 2450-9221 6 1 298-303
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25120400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25120400, Kapcsolat: 25120400
 7. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727955, Kapcsolat: 24727955
 8. Girhiny Eszter. Filmelőzetes és kötelező olvasmányok: Lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére?. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 61 4 488-495
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25131457] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25131457, Kapcsolat: 25131457
 9. Dr. Illés Zoltán et al. Az MMM-generáció és az oktatás. (2015) Megjelent: VII. Oktatás-Informatikai Konferencia : tanulmánykötet pp. 53-54
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2893648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2893648, Kapcsolat: 28006948
 10. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727953
 11. Nyizsnyik Lilian. Az olvasási formák alakulása és az új olvasói típusok napjainkban. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727944, Kapcsolat: 24727943
 12. Girhiny Eszter. Az e-világ hatása a z-generáció olvasási szokásaira. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727933] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727933, Kapcsolat: 24727932
Erzsebet Dani. Minority Hungarian Management of Conflicting Cultural Identities in Post-Trianon Intercultural Romania as Reflected in Literature. (2013) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2220-8488 2221-0989 3 8 316-326, 2408207
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2408207]
 1. Szarka László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars: Addenda to the History of Minority Nationalism in Central and Eastern Europe. (2013) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 2 1–2 413-448
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2491195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491195, Kapcsolat: 24221494
 2. Szarka László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars. (2013) HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 2063-8647 2063-9961 2013 3 413-448
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24619515] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24619515, Kapcsolat: 24619515
Koltay Klára et al. Users' retrieval skills in library environment: ways to measure and improve them. (2013) Megjelent: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2013 pp. 319-324, 30743536
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30743536]
 1. Baranyi Péter et al. Novel Research Initiatives. (2015) Megjelent: Cognitive Infocommunications pp. 73-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31325433] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31325433, Kapcsolat: 29011197
 2. Baranyi P et al. Cognitive Infocommunications: An overview of the new interdisciplinary field. (2015) ISBN:9783319196077; 9783319196084; 3319196081
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2978295] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2978295, Kapcsolat: 28178403
 3. Anand R et al. Approach to managing e-resources: Khalifa University of Science, technology and research. (2015) Megjelent: Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS), 2015 4th International Symposium on pp. 13-16
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24619575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24619575, Kapcsolat: 24619575
 4. P Baranyi et al. Cognitive Infocommunications. (2014) Megjelent: 5th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications pp. 141-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25485998] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25485998, Kapcsolat: 25485998
 5. Baranyi P et al. An Overview of Research Trends in CogInfoCom. (2014) Megjelent: 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems - INES 2014 pp. 181-186
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2732907] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2732907, Kapcsolat: 27774502
 6. Gilányi A et al. Library treasures in a virtual world. (2013) Megjelent: 2013 IEEE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE INFOCOMMUNICATIONS (COGINFOCOM) pp. 563-566
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2513433] []
  Független, Idéző: 2513433, Kapcsolat: 23646283
Dani Erzsébet. A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig. (2014) Megjelent: Informatika a felsőoktatásban 2014 pp. 231-238, 2723884
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2723884]
 1. Gere Valéria. Családi élmények és olvasói attitűd. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24727953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727953, Kapcsolat: 24727956
Dani Erzsébet. A kisebbségi élet ajándékai avagy revideálható-e a nemzeti azonosságtudat?. (2014) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 1787-6877 16 6 104-110, 2728680
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2728680]
 1. Lőrincz György. Csíksomlyó. (2014) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 25 107 p. 2
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[24295849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24295849, Kapcsolat: 24295849
Dani Erzsébet. A kolonizálhatatlan székely: Ábel. (2014) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 18 11 45-63, 2769235
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2769235]
 1. Baranyai Norbert. Nevelődés, beavatás, mese - Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének műfaji elemzése. (2019) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 2019 3-4 153-177
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31529913] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31529913, Kapcsolat: 29320889
 2. Farcádi Botond. Háromszék független napilap 2015. május 9.. (2015)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24727920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24727920, Kapcsolat: 24727920
Dani Erzsébet et al. Láthatóság, tudomány, open access - a tudományos eredmények láthatóságának vizsgálata a V4-ek országaiban. (2014) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 61 6 225-234, 2728683
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2728683]
 1. Sasvári Péter et al. A magyar közigazgatást kutatók tudományos láthatósága. (2015) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2015 4 112-132
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3022021] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3022021, Kapcsolat: 25550680
 2. Fehér Miklós. Szakirodalmi válogatás: magyar nyelvű szakcikkek. (2014) KÖNYVTÁRVILÁG 2064-1443 2064-1443 2014 5 p. 1
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Közérdekű[24729934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24729934, Kapcsolat: 24729934
Dani Erzsébet. Nyirő József: Az én népem - a motiválatlan közösségi identitástól a tudatosan vállalt MI-identitásig. (2014) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 27 12 202-212, 2788214
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2788214]
 1. Sinkovics Ferenc. Nyirő Józsefről, Kós Károlyról és a bankokról. (2015) MAGYAR HÍRLAP 0133-1906 0237-3807 48 2 12-12
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Közérdekű[24396838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24396838, Kapcsolat: 24396838
Dani Erzsébet. Az identitásválság-menedzselés széles spektruma: Ignácz Rózsa: Született Moldovában. (2015) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 19 3 58-79, 2872611
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2872611]
 1. Abádi-Nagy Zoltán. Rózsa Ignácz's Torockói gyász ['Toroczkó Mourning']: Identity Beyond the Borders of Time and Space. (2016) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 2016 42-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25379006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379006, Kapcsolat: 25379006
Dani Erzsébet. From Multitasking to Knowledge with Mono/Multi/Hypermedia: An attempt to Influence Hyperattention. (2015) Megjelent: 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics pp. 69-75, 2872619
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2872619]
 1. Nagib Callaos. Higher Education or Higher Instruction?. (2015) JOURNAL OF SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS 1690-4524 13 5 17-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25127960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25127960, Kapcsolat: 25127960
Dani Erzsébet. Székelyföldi intézményi sors: két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében. (2015) ISBN:9789634467441, 2878059
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2878059]
 1. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2018) PARTIUM (DEBRECEN) 1216-7525 26 2 83-86
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27448671] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27448671, Kapcsolat: 27448671
 2. Goczián Zsuzsa. A tudományos munkásságról. (2017)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Közérdekű[26511435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26511435, Kapcsolat: 26511435
 3. Buda Attila. Székelyföldi intézményi sors, két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében. (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 2
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26077589] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26077589, Kapcsolat: 26077589
 4. Mezey László Miklós. Hivatás és sors: intézménytörténeti tükörben. (2016) PANNON TÜKÖR 1219-6886 21 1 56-58
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[25480337] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25480337, Kapcsolat: 25480337
 5. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2016) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 24 6 130-131
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26248679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26248679, Kapcsolat: 26248679
 6. Civil Info. Új kiadvány. (2015) KÖNYVTÁRVILÁG 2064-1443 2064-1443 3 6 12-13
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25395090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25395090, Kapcsolat: 25395090
 7. Balog László et al. Tenni a jót, tenni, rendületlenül: Volt egyszer egy kikelet. (2015) AGRIA 1789-4379 9 33 131-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25185776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25185776, Kapcsolat: 25185776
 8. Váradi Ferenc. Székely intézményi és kisebbségi sors. (2015) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2015 12 121-123
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25162778] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25162778, Kapcsolat: 25162778
 9. Kőpataki Krisztina. Székelyföldi kulturális közgyűjtemények. (2015) KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP 0865-1329 2015 11 36-38
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184650] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184650, Kapcsolat: 25184650
 10. Erdély Ma. Székelyföldi intézményi sors - Könyvbemutató a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. (2015)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24924308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924308, Kapcsolat: 24924308
 11. Bényei Miklós. Székelyföldi intézményi sors. (2015) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 61 3 381-384
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25105725] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25105725, Kapcsolat: 25105725
 12. Szegedi Magdolna. Székelyföldi intézményi sors. (2015) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 2015 4 324-327
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184077, Kapcsolat: 25184077
 13. Balog László. "Ne búsuljon, mert maga lesz örökké az első paragrafus": A székely "kikelet" két intézményéről. (2015) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 2015 12 136-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25184126, Kapcsolat: 25184126
 14. Magyar Tudományos. Megjelent Dani Erzsébet Székelyföldi intézményi sors című kötete.... (2015)
  Kutatási adat/Tudományos[24924236] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924236, Kapcsolat: 24924236
 15. Lőrincz György. Köszöntő. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26. 132 2-2
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24924248] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924248, Kapcsolat: 24924248
 16. Udvarhelyi Híradó. Könyvet írtak az udvarhelyi könyvtárról. (2015)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24924304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924304, Kapcsolat: 24924304
 17. Más Rádió. Könyvbemutató: Székelyföldi intézményi sors. (2015)
  Egyéb/Rádió műsor, TV műsor, film (Egyéb)/Közérdekű[24924313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924313, Kapcsolat: 24924313
 18. Hargita Népe. Könyvbemutató. (2015)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24924312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924312, Kapcsolat: 24924312
 19. Mezey László. Hivatás és sors intézménytörténeti tükörben. (2015) KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 1216-6804 24 12 45-47
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25415380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25415380, Kapcsolat: 25415380
 20. Zsidó Ferenc. Dani Erzsébet tanulmánykötetéről. (2015)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24924310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924310, Kapcsolat: 24924310
 21. Sári Mihály. Bástyák a végeken. (2015) TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 0041-3917 1586-2984 62 11-12 442-444
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25379277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379277, Kapcsolat: 25379277
 22. Udvarhely Ma. A Székelyföldi intézményi sorssal ismerkedhetünk. (2015)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24924309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924309, Kapcsolat: 24924309
 23. Széchely István. A székelyföldi intézményes sorsról. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26 130 5-5
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24924253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924253, Kapcsolat: 24924253
 24. Veres Réka. A munkaközösség alkotta az intézményt. (2015) UDVARHELYI HÍRADÓ: HÍREK, HIRDETÉSEK, REKLÁMOK 1844-430X 26 134 6-6
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24924246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24924246, Kapcsolat: 24924246
Dani Erzsébet. The HY-DE Model: An Interdisciplinary Attempt to Deal with the Phenomenon of Hyperattention. (2015) Megjelent: Keynote address pp. 40-41, 2872621
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2872621]
 1. Nagib Callaos. Higher Education or Higher Instruction?. (2015) JOURNAL OF SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS 1690-4524 13 5 17-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25127959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25127959, Kapcsolat: 25127959
Dani Erzsébet. The Intercultural Communicative Habits of Noncolonizable Székely Identity: Áron Tamási's Ábel Trilogy. (2015) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IJHSS) 2220-8488 2221-0989 5 4(1) 143-154, 2890324
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2890324]
 1. Kenyeres János. Manifestations of Hungarian Identity in Literature. (2019) HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 2471-965X 12 1-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30755984] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30755984, Kapcsolat: 28250718
Dani Erzsébet. Identitásgyarmatosítás Erdélyben: Identitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. (2016) ISBN:9786065560802, 2961231
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2961231]
 1. Sz. Tóth. A nemzettudat nyomában. (2020) PARTIUM (NAGYVÁRAD) 29. 1. 100-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31277517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31277517, Kapcsolat: 28949781
 2. Bertha Zoltán. Erdélyi sors- és identitáskérdések. (2018) PARTIUM (DEBRECEN) 1216-7525 26 2 83-86
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27448671] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27448671, Kapcsolat: 27448665
 3. Sz. Tóth. A BREXIT dilemmái. Politika, és ami mögötte van. (2018) GROTIUS: A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 18 1-5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30445740] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30445740, Kapcsolat: 27875671
 4. Tapodi Zsuzsa. Szövegekben csemegézve. (2017) ISBN:9786066610728
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30651311] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30651311, Kapcsolat: 28135689
 5. Kudányi András. Identitásgyarmatosítás Erdélyben. (2017) Megjelent: Itt-Ott Kalendárium 2017 pp. 201-204
  Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Közérdekű[26344122] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26344122, Kapcsolat: 26344122
 6. Czire Szabolcs. Az erdélyiség irodalmi mintái. (2017) UNITÁRIUS KÖZLÖNY 1220-8418 27 (87) 2 24-24
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26505068] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26505068, Kapcsolat: 26505068
 7. Katalin Lajos. Variants of Identity - Identity in Change. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 2067-5151 2068-2956 8 3 136-138
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25570594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25570594, Kapcsolat: 25570594
 8. Forgách Kinga. Tamási Áron és a népi avantgard. (2016) MAGYAR HÍRLAP 0133-1906 0237-3807 1786-478X . 4-4
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[25914073] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25914073, Kapcsolat: 25914073
 9. Magyar Napló. Tamási. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Közérdekű[25914074] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25914074, Kapcsolat: 25914074
 10. Abádi-Nagy Zoltán. Rózsa Ignácz's Torockói gyász ['Toroczkó Mourning']: Identity Beyond the Borders of Time and Space. (2016) E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION 1936-8879 2016 42-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25379006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25379006, Kapcsolat: 25379005
 11. Kovalszki Péter. Öntudatunk a változó világban. (2016) Megjelent: 1956 emlékezete pp. 1998-1998
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Közérdekű[26115868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26115868, Kapcsolat: 26115868
 12. Magyar Tudományos. Megjelent Dani Erzsébet Identitásgyarmatosítás Erdélyben: Identitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. (2016) A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 0025-0368 6 4 p. 5
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25570183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25570183, Kapcsolat: 25570183
 13. Magyar Tudományos. Megjelent a Hungarian Cultural Studies. (2016)
  Kutatási adat/Tudományos[26176325] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26176325, Kapcsolat: 26176325
 14. Szegedi Magdolna. Identitásgyarmatosítás Erdélyben: Identitásdrámák és kulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. (2016) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 24 1 99-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25483255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25483255, Kapcsolat: 25483255
 15. Pomogáts Béla. Identitásgyarmatosítás Erdélyben: a tudás személyessége. (2016) ÁTALVETŐ 1416-4698 19 2 32-32
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25892517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25892517, Kapcsolat: 25892517
 16. Váradi Ferenc. Gyarmatosított erdélyi identitás?: Dani Erzsébet: identitásgyarmatosítás Erdélyben: identitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 27 6 115-117
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3097205] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3097205, Kapcsolat: 25637728
2020-09-26 13:56