Košič Jožef. Življenje Slovencev med Muro in Rabo. (1992), 1801399
Book/Monograph (Book)/Scientific[1801399]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30853042] [Approved]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28459916
 2. Just Franci. Besede iz Porabja, besede o Porabju: Pregled slovstva pri porabskih Slovencih. (2003)
  Book[21784930] [Approved]
  Független, Idéző: 21784930, Kapcsolat: 21784945
Lukácsné Bajzek. Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika – nastanek in izrazje. (1994) In: Košič in njegov čas pp. 187-193, 2040249
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2040249]
 1. Marko Jesenšek. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420730] [Approved]
  Független, Idéző: 26420730, Kapcsolat: 26420730
 2. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2593617] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421049
 3. Peter Weiss. Novejši prekmurski narečni slovarji. (2009) In: Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi pp. 52-61
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27003132] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27003132, Kapcsolat: 27003132
Lukácsné Bajzek. Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan). (1999) In: Murkov Zbornik pp. 175-195, 2040290
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2040290]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30853042] [Approved]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457755
 2. Polonca Šek. Pravopisne teme v Pavlovi slovnici in primerjava s sodobnim Slevenskim pravopisom. (2017) In: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 107-121
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27000177] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27000177, Kapcsolat: 27000177
 3. Natalija Ulčnik. Jezikovnonormativna določila v Pavlovi slovnici. (2017) In: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 91-105
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27000166] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27000166, Kapcsolat: 27000166
 4. Marko Jesenšek. Pavlova prekmurska slovenska slovnica. (2015) In: Obdobja 34 pp. 327-333
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26421073] [Approved]
  Független, Idéző: 26421073, Kapcsolat: 26421073
 5. Marko Jesenšek. Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika. (2013) In: Prekmurska slovenska slovnica pp. 429-471
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[26420757] [Approved]
  Független, Idéző: 26420757, Kapcsolat: 26420757
 6. Marko Jesenšek. ¸Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420702] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420702, Kapcsolat: 26420714
 7. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2593617] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421041
 8. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420840] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421040
Lukácsné Bajzek Mária. A szlovén szótárirodalom. (2004) In: Kis szláv lexikográfia pp. 28-49, 2040305
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2040305]
 1. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) In: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3353278] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232162
 2. Dudás Előd. Kaj-horvát anyag Maks Pleteršnik szlovén-német szótárában. (2017) In: Nexus Linguarum pp. 61-69
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3206124] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3206124, Kapcsolat: 26482834
 3. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3066040] [Approved]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439628
 4. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 38 p. 70
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430657] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430657, Kapcsolat: 26430623
 5. Dudás Előd. Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini. (2009) In: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20. Slovenski mikorkozmosi – medetnični in medkulturni odnosi pp. 134-140
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26430620] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430620, Kapcsolat: 26430620
Lukácsné Bajzek. Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona. (2005) In: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika pp. 436-448, 2040306
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2040306]
 1. Dudás Előd. Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici. (2019) In: NOMADI MARGINE pp. 113-120
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30675795] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30675795, Kapcsolat: 28165780
 2. Rágyanszki György. János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. (2017) In: Slovenistika 10 pp. 209-216
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3263557] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3263557, Kapcsolat: 26810733
 3. Marko Jesenšek. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420730] [Approved]
  Független, Idéző: 26420730, Kapcsolat: 26420722
 4. Marko Jesenšek. Osrednje- in vzhodnoslovenski knjižni jezik - med alpsko in panonsko slovenščino. (2011) In: Globinska moč besede pp. 234-250
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30461065] [Approved]
  Független, Idéző: 30461065, Kapcsolat: 27890432
 5. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 p. 40
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430670] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430670, Kapcsolat: 26430667
 6. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2593617] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421033
 7. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420840] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421034
Lukácsné Bajzek. Prekmurščina v slovarjih. (2005) In: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost pp. 126-137, 2040328
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2040328]
 1. Marko Jesenšek et al. Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. (2013) ISBN:9789616930000
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420986] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420986, Kapcsolat: 26421005
 2. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420840] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421035
 3. Peter Weiss. Novejši prekmurski narečni slovarji. (2009) In: Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi pp. 52-61
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27003134] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27003134, Kapcsolat: 27003134
Lukácsné Bajzek. Strokovno izrazje v slovarjih Jánosa Fliszárja. (2006) In: Jezikovna predanost pp. 555-559, 2040331
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2040331]
 1. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) In: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3353278] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232163
 2. Rágyanszki György. A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. (2018) In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben pp. 117-128
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30362247] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30362247, Kapcsolat: 27767056
 3. Rágyanszki György. János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. (2017) In: Slovenistika 10 pp. 209-216
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3263557] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3263557, Kapcsolat: 26812009
 4. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420840] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421037
Lukácsné Bajzek. Küzmičev prevod Novega zakona v luči prevzemanja besed iz madžarščine. (2009) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 54 2 345-357, 2040335
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2040335]
 1. Dudás Előd. Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici. (2019) In: NOMADI MARGINE pp. 113-120
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[30675795] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30675795, Kapcsolat: 28165777
 2. Dudás Előd. Magyar hatás a muravidéki szlovén helyesírásban. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 1 p. 111
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430666] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430666, Kapcsolat: 26430666
 3. Dudás Előd. Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini. (2011) SLOVENSKI JEZIK / SLOVENE LINGUISTIC STUDIES 1408-2616 1581-1271 8 p. 31
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430664] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430664, Kapcsolat: 26430664
 4. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 38 p. 70
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430657] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430657, Kapcsolat: 26430657
Lukácsné Bajzek. Slovar Gornjega Senika A-L. (2009) ISBN:9789616656412, 2040344
Book/Monograph (Book)/Scientific[2040344]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) In: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30921625] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442226
 2. Šekli Matej. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. (2018) ISBN:9789610501374
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31137448] [Approved]
  Független, Idéző: 31137448, Kapcsolat: 28756028
 3. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30853042] [Approved]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457756
 4. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) In: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3353278] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232160
 5. Mihaela Koletnik. Frazemi s sestavinama pes in maček v gornjeseniškem govoru. (2017) In: Slovenistika 10 pp. 87-102
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[26810730] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26810730, Kapcsolat: 26810730
 6. Škofic Jožica et al. Slovenski lingvistični atlas 2.: Kmetija 2. Komentarji. (2016) ISBN:9789612548698
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30969555] [Approved]
  Független, Idéző: 30969555, Kapcsolat: 28501996
 7. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik v Ivanocyjevi pridigi iz leta 1883 Na den sv. Floriana. (2016) In: Rojena v narečje pp. 470-488
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26421029] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26421029, Kapcsolat: 26421029
 8. Koletnik Mihaela. Narečje kot identiteni dejavnik pri Slovenich v Porabju. (2016) In: VI. dialektológiai szimpozion pp. 401-415
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26967309] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26967309, Kapcsolat: 26967309
 9. Mihaela Koletnik. Gornjeseniška botanična terminologija. (2016) In: Rojena v narečje pp. 166-189
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26420829] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420829, Kapcsolat: 26420829
 10. Mihaela Koletnik. Samostalniske manjsalnice v prekmurskih narecnih slovarjih. (2015) In: Manjsalnica v slovanskih jezikih pp. 450-464
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30461017] [Approved]
  Független, Idéző: 30461017, Kapcsolat: 27890405
 11. Mihaela Koletnik. Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju. (2015) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 8 1 165-187
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27439669] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27439669, Kapcsolat: 27439669
 12. Mihaela Koletnik. Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju. (2015) ISBN:9789616930314
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420869] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420869, Kapcsolat: 26420869
 13. Marko Jesenšek et al. Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. (2013) ISBN:9789616930000
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420986] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420986, Kapcsolat: 26420986
 14. Marko Jesenšek. ¸Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420702] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420702, Kapcsolat: 26420702
 15. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3066040] [Approved]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439627
 16. Mihaela Koletnik. Poimenovanje za gozdne in travniške živali v rogašovskem govoru. (2011) In: Globinska moč besede pp. 325-342
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30460972] [Approved]
  Független, Idéző: 30460972, Kapcsolat: 27890386
 17. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 p. 40
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26430670] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26430670, Kapcsolat: 26430670
 18. Marko Jesenšek. Prekmuriana. (2010) ISBN:9789635068463
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420886] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420886, Kapcsolat: 26420886
 19. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26420840] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26420840
Lukácsné Bajzek. Narečni slovarji in prekmurščina v njih. (2010) STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA 1216-0016 19 1-2 7-14, 2040366
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2040366]
 1. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3066040] [Approved]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439625
Lukácsné Bajzek. O zgradbi in vsebini gornjeseniškega slovarja. (2011) In: Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja pp. 220-237, 2040376
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2040376]
 1. Anja Benko. Narečna bera - prvi slovenski interaktivni spletni narečni slovar. (2016) In: Rojena v narečje pp. 140-160
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26421017] [Approved]
  Független, Idéző: 26421017, Kapcsolat: 26421017
Avgust Pavel. Prekmurska slovenska slovnica. (2013), 2566151
Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[2566151]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) In: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30921625] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442225
Lukácsné Bajzek. Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice. (2013) In: Prekmurska slovenska slovnica pp. 379-394, 2566152
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2566152]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30853042] [Approved]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457757
 2. Rágyanszki György. A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. (2018) In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben pp. 117-128
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30362247] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30362247, Kapcsolat: 27767031
 3. Polonca Šek. Pravopisne teme v Pavlovi slovnici in primerjava s sodobnim Slevenskim pravopisom. (2017) In: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 107-121
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27000175] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27000175, Kapcsolat: 27000175
 4. Rágyanszki György. Pável Ágoston Vend nyelvtana. (2017) BARÁTSÁG (BUDAPEST) 1218-0149 XXIV 1 8868-8870
  Journal Article/Review (Journal Article)/Popular science[3192084] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3192084, Kapcsolat: 26816613
 5. Natalija Ulčnik. Jezikovnonormativna določila v Pavlovi slovnici. (2017) In: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 91-105
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[27000167] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27000167, Kapcsolat: 27000167
 6. Marko Jesenšek. Pavlova Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič-Sketovo in Breznikovo normo. (2015) In: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis pp. 327-333
  Chapter in Book[25629714] [Approved]
  Független, Idéző: 25629714, Kapcsolat: 25629714
 7. Natalija Ulčnik. Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini. (2014) SLAVISTICNA REVIJA 0350-6894 1 138-141
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[26421134] [Approved]
  Független, Idéző: 26421134, Kapcsolat: 26421134
Lukácsné Bajzek. Priložnosti za slovenščino na Madžarskem. (2014) In: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi pp. 165-170, 2815488
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2815488]
 1. Hotimir Tivadar. Prekmurščina med nekdanjo knjižnostjo in sedanjo narečnostjo. (2017) In: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 147-164
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[26999173] [Approved]
  Független, Idéző: 26999173, Kapcsolat: 26999173
 2. Mojca Nidorfer. Mednarodno sodelovanje v mreži slovenistik na tujih univerzah. (2017) In: Slovenistika 10 pp. 103-115
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[26810732] [Approved]
  Független, Idéző: 26810732, Kapcsolat: 26810732
Lukácsné Bajzek. Pável Ágoston vend nyelvtanának helye a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésében. (2016) VASI SZEMLE 0505-0332 70 4 415-427, 3107450
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3107450]
 1. Rágyanszki György. Pável Ágoston Vend nyelvtana. (2017) BARÁTSÁG (BUDAPEST) 1218-0149 XXIV 1 8868-8870
  Journal Article/Review (Journal Article)/Popular science[3192084] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3192084, Kapcsolat: 26816614
Lukácsné Bajzek. Slovenistika 10: Zbornik predavanj. (2017) ISBN:9789632848853, 3263050
Book/Conference proceedings (Book)/Scientific[3263050]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) In: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30921625] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442223
 2. Natalija Ulčnik. Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Budimpešta: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 230 str.. (2017) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 X 2 98-102
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[27144798] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27144798, Kapcsolat: 27144803
Marija Bajzek Lukač. Razvoj besedilnih vrst in jezika pri prekmurskih evangeličanskih pisateljih 18. stoletja. (2017) In: Slovenistika 10 pp. 217-229, 3263052
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3263052]
 1. Rágyanszki György. »Luthera vöposlühnenje« – nova najdba iz evangeličanskega župnišča v Murski Soboti. (2019) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 XII 1 355-364
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30716435] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30716435, Kapcsolat: 28206579
 2. Natalija Ulčnik. Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Budimpešta: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 230 str.. (2017) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 X 2 98-102
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[27144798] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27144798, Kapcsolat: 27144804
Lukácsné Bajzek. Magyar-szlovén nagyszótár. (2019) ISBN:9789630599603, 30853044
Book/Handbook (Book)/Scientific[30853044]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) In: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30921625] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442228
2020-09-23 02:53