Košič Jožef. Življenje Slovencev med Muro in Rabo. (1992), 1801399
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1801399]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30853042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28459916
 2. Just Franci. Besede iz Porabja, besede o Porabju: Pregled slovstva pri porabskih Slovencih. (2003)
  Könyv[21784930] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21784930, Kapcsolat: 21784945
Lukácsné Bajzek. Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika – nastanek in izrazje. (1994) Megjelent: Košič in njegov čas pp. 187-193, 2040249
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2040249]
 1. Marko Jesenšek. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420730] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26420730, Kapcsolat: 26420730
 2. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2593617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421049
 3. Peter Weiss. Novejši prekmurski narečni slovarji. (2009) Megjelent: Slovenski mikrokozmosi-medetnični in medkulturni odnosi pp. 52-61
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27003132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27003132, Kapcsolat: 27003132
Lukácsné Bajzek. Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan). (1999) Megjelent: Murkov Zbornik pp. 175-195, 2040290
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2040290]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30853042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457755
 2. Polonca Šek. Pravopisne teme v Pavlovi slovnici in primerjava s sodobnim Slevenskim pravopisom. (2017) Megjelent: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 107-121
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27000177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27000177, Kapcsolat: 27000177
 3. Natalija Ulčnik. Jezikovnonormativna določila v Pavlovi slovnici. (2017) Megjelent: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 91-105
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27000166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27000166, Kapcsolat: 27000166
 4. Marko Jesenšek. Pavlova prekmurska slovenska slovnica. (2015) Megjelent: Obdobja 34 pp. 327-333
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26421073] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26421073, Kapcsolat: 26421073
 5. Marko Jesenšek. Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika. (2013) Megjelent: Prekmurska slovenska slovnica pp. 429-471
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26420757] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26420757, Kapcsolat: 26420757
 6. Marko Jesenšek. ¸Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420702, Kapcsolat: 26420714
 7. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2593617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421041
 8. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421040
Lukácsné Bajzek Mária. A szlovén szótárirodalom. (2004) Megjelent: Kis szláv lexikográfia pp. 28-49, 2040305
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040305]
 1. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) Megjelent: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3353278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232162
 2. Dudás Előd. Kaj-horvát anyag Maks Pleteršnik szlovén-német szótárában. (2017) Megjelent: Nexus Linguarum pp. 61-69
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3206124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3206124, Kapcsolat: 26482834
 3. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3066040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439628
 4. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 38 p. 70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430657, Kapcsolat: 26430623
 5. Dudás Előd. Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini. (2009) Megjelent: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20. Slovenski mikorkozmosi – medetnični in medkulturni odnosi pp. 134-140
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26430620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430620, Kapcsolat: 26430620
Lukácsné Bajzek. Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona. (2005) Megjelent: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika pp. 436-448, 2040306
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040306]
 1. Dudás Előd. Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici. (2019) Megjelent: NOMADI MARGINE pp. 113-120
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30675795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30675795, Kapcsolat: 28165780
 2. Rágyanszki György. János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. (2017) Megjelent: Slovenistika 10 pp. 209-216
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3263557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3263557, Kapcsolat: 26810733
 3. Marko Jesenšek. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420730] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26420730, Kapcsolat: 26420722
 4. Marko Jesenšek. Osrednje- in vzhodnoslovenski knjižni jezik - med alpsko in panonsko slovenščino. (2011) Megjelent: Globinska moč besede pp. 234-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30461065] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30461065, Kapcsolat: 27890432
 5. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 p. 40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430670, Kapcsolat: 26430667
 6. Marko Jesenšek. Prekmuriana: Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2593617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2593617, Kapcsolat: 26421033
 7. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421034
Lukácsné Bajzek. Prekmurščina v slovarjih. (2005) Megjelent: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost pp. 126-137, 2040328
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2040328]
 1. Marko Jesenšek et al. Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. (2013) ISBN:9789616930000
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420986, Kapcsolat: 26421005
 2. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421035
 3. Peter Weiss. Novejši prekmurski narečni slovarji. (2009) Megjelent: Slovenski mikrokozmosi-medetnični in medkulturni odnosi pp. 52-61
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27003134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27003134, Kapcsolat: 27003134
Lukácsné Bajzek. Strokovno izrazje v slovarjih Jánosa Fliszárja. (2006) Megjelent: Jezikovna predanost pp. 555-559, 2040331
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040331]
 1. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) Megjelent: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3353278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232163
 2. Rágyanszki György. A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. (2018) Megjelent: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben pp. 117-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30362247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30362247, Kapcsolat: 27767056
 3. Rágyanszki György. János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. (2017) Megjelent: Slovenistika 10 pp. 209-216
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3263557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3263557, Kapcsolat: 26812009
 4. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26421037
Lukácsné Bajzek. Küzmičev prevod Novega zakona v luči prevzemanja besed iz madžarščine. (2009) STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 0039-3363 1588-290X 54 2 345-357, 2040335
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2040335]
 1. Dudás Előd. Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici. (2019) Megjelent: NOMADI MARGINE pp. 113-120
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30675795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30675795, Kapcsolat: 28165777
 2. Dudás Előd. Magyar hatás a muravidéki szlovén helyesírásban. (2013) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 137 1 p. 111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430666] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430666, Kapcsolat: 26430666
 3. Dudás Előd. Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini. (2011) SLOVENSKI JEZIK / SLOVENE LINGUISTIC STUDIES 1408-2616 1581-1271 8 p. 31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430664] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430664, Kapcsolat: 26430664
 4. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 38 p. 70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430657, Kapcsolat: 26430657
Lukácsné Bajzek. Slovar Gornjega Senika A-L. (2009) ISBN:9789616656412, 2040344
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2040344]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) Megjelent: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30921625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442226
 2. Šekli Matej. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. (2018) ISBN:9789610501374
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31137448] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31137448, Kapcsolat: 28756028
 3. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30853042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457756
 4. Rágyanszki György. A muravidéki szlovén lexikográfia újabb eredményei. (2018) Megjelent: Velencétől Dubrovnikig pp. 213-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3353278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3353278, Kapcsolat: 27232160
 5. Mihaela Koletnik. Frazemi s sestavinama pes in maček v gornjeseniškem govoru. (2017) Megjelent: Slovenistika 10 pp. 87-102
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26810730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26810730, Kapcsolat: 26810730
 6. Škofic Jožica et al. Slovenski lingvistični atlas 2.: Kmetija 2. Komentarji. (2016) ISBN:9789612548698
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30969555] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30969555, Kapcsolat: 28501996
 7. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik v Ivanocyjevi pridigi iz leta 1883 Na den sv. Floriana. (2016) Megjelent: Rojena v narečje pp. 470-488
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26421029] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26421029, Kapcsolat: 26421029
 8. Koletnik Mihaela. Narečje kot identiteni dejavnik pri Slovenich v Porabju. (2016) Megjelent: VI. dialektológiai szimpozion pp. 401-415
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26967309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26967309, Kapcsolat: 26967309
 9. Mihaela Koletnik. Gornjeseniška botanična terminologija. (2016) Megjelent: Rojena v narečje pp. 166-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26420829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420829, Kapcsolat: 26420829
 10. Mihaela Koletnik. Samostalniske manjsalnice v prekmurskih narecnih slovarjih. (2015) Megjelent: Manjsalnica v slovanskih jezikih pp. 450-464
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30461017] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30461017, Kapcsolat: 27890405
 11. Mihaela Koletnik. Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju. (2015) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 8 1 165-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27439669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27439669, Kapcsolat: 27439669
 12. Mihaela Koletnik. Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju. (2015) ISBN:9789616930314
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420869] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420869, Kapcsolat: 26420869
 13. Marko Jesenšek et al. Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. (2013) ISBN:9789616930000
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420986, Kapcsolat: 26420986
 14. Marko Jesenšek. ¸Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. (2013) ISBN:9789616656931
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420702] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420702, Kapcsolat: 26420702
 15. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3066040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439627
 16. Mihaela Koletnik. Poimenovanje za gozdne in travniške živali v rogašovskem govoru. (2011) Megjelent: Globinska moč besede pp. 325-342
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30460972] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30460972, Kapcsolat: 27890386
 17. Dudás Előd. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. (2011) JEZIKOSLOVNI ZAPISKI 0354-0448 17 p. 40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26430670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26430670, Kapcsolat: 26430670
 18. Marko Jesenšek. Prekmuriana. (2010) ISBN:9789635068463
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420886, Kapcsolat: 26420886
 19. Natalija Ulčnik. Začetki prekmurskega časopisja. (2009) ISBN:9789616656405
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[26420840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26420840, Kapcsolat: 26420840
Lukácsné Bajzek. Narečni slovarji in prekmurščina v njih. (2010) STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA 1216-0016 19 1-2 7-14, 2040366
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2040366]
 1. Várkonyi Alma. Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990. (2012) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 5 1 31-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3066040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3066040, Kapcsolat: 27439625
Lukácsné Bajzek. O zgradbi in vsebini gornjeseniškega slovarja. (2011) Megjelent: Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja pp. 220-237, 2040376
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040376]
 1. Anja Benko. Narečna bera - prvi slovenski interaktivni spletni narečni slovar. (2016) Megjelent: Rojena v narečje pp. 140-160
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26421017] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26421017, Kapcsolat: 26421017
Avgust Pavel. Prekmurska slovenska slovnica. (2013), 2566151
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2566151]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) Megjelent: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30921625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442225
Lukácsné Bajzek. Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice. (2013) Megjelent: Prekmurska slovenska slovnica pp. 379-394, 2566152
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2566152]
 1. Marko Jesenšek. Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. (2018) ISBN:9789612862220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30853042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30853042, Kapcsolat: 28457757
 2. Rágyanszki György. A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. (2018) Megjelent: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben pp. 117-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30362247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30362247, Kapcsolat: 27767031
 3. Polonca Šek. Pravopisne teme v Pavlovi slovnici in primerjava s sodobnim Slevenskim pravopisom. (2017) Megjelent: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 107-121
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27000175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27000175, Kapcsolat: 27000175
 4. Rágyanszki György. Pável Ágoston Vend nyelvtana. (2017) BARÁTSÁG (BUDAPEST) 1218-0149 XXIV 1 8868-8870
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[3192084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3192084, Kapcsolat: 26816613
 5. Natalija Ulčnik. Jezikovnonormativna določila v Pavlovi slovnici. (2017) Megjelent: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 91-105
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27000167] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27000167, Kapcsolat: 27000167
 6. Marko Jesenšek. Pavlova Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič-Sketovo in Breznikovo normo. (2015) Megjelent: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis pp. 327-333
  Könyvrészlet[25629714] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25629714, Kapcsolat: 25629714
 7. Natalija Ulčnik. Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini. (2014) SLAVISTICNA REVIJA 0350-6894 1 138-141
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26421134] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26421134, Kapcsolat: 26421134
Lukácsné Bajzek. Priložnosti za slovenščino na Madžarskem. (2014) Megjelent: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi pp. 165-170, 2815488
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2815488]
 1. Hotimir Tivadar. Prekmurščina med nekdanjo knjižnostjo in sedanjo narečnostjo. (2017) Megjelent: Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci pp. 147-164
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26999173] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26999173, Kapcsolat: 26999173
 2. Mojca Nidorfer. Mednarodno sodelovanje v mreži slovenistik na tujih univerzah. (2017) Megjelent: Slovenistika 10 pp. 103-115
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26810732] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26810732, Kapcsolat: 26810732
Lukácsné Bajzek. Pável Ágoston vend nyelvtanának helye a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésében. (2016) VASI SZEMLE 0505-0332 70 4 415-427, 3107450
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3107450]
 1. Rágyanszki György. Pável Ágoston Vend nyelvtana. (2017) BARÁTSÁG (BUDAPEST) 1218-0149 XXIV 1 8868-8870
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[3192084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3192084, Kapcsolat: 26816614
Lukácsné Bajzek. Slovenistika 10: Zbornik predavanj. (2017) ISBN:9789632848853, 3263050
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[3263050]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) Megjelent: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30921625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442223
 2. Natalija Ulčnik. Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Budimpešta: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 230 str.. (2017) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 X 2 98-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27144798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27144798, Kapcsolat: 27144803
Marija Bajzek Lukač. Razvoj besedilnih vrst in jezika pri prekmurskih evangeličanskih pisateljih 18. stoletja. (2017) Megjelent: Slovenistika 10 pp. 217-229, 3263052
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3263052]
 1. Rágyanszki György. »Luthera vöposlühnenje« – nova najdba iz evangeličanskega župnišča v Murski Soboti. (2019) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 XII 1 355-364
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30716435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30716435, Kapcsolat: 28206579
 2. Natalija Ulčnik. Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Budimpešta: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 230 str.. (2017) SLAVIA CENTRALIS 1855-6302 2385-8753 X 2 98-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27144798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27144798, Kapcsolat: 27144804
Lukácsné Bajzek. Magyar-szlovén nagyszótár. (2019) ISBN:9789630599603, 30853044
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30853044]
 1. Pavičić Mladen. Slovenistika na Univerzi Loránda Eötvösa. (2019) Megjelent: SLOVENŠČINA in slovenistike na univerzah po svetu pp. 86-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30921625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30921625, Kapcsolat: 28442228
2020-08-05 18:58