Fertő I. A vertikális koordináció a mezőgazdaságban. (1996) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 43 11 957-971, 180310
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180310]
 1. Szabó GG. Szövetkezeti vertikális koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban. (2001) Megjelent: Vision-2000 III. A kooperáció, a koordináció és az integráció szerepe és lehetőségei az agrár és a vidéki gazdaságban. (SZITE G... pp. 217-226
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)[10298793] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298793, Kapcsolat: 10298793
 2. Horváth B et al. Élelmiszer-gazdasági koordináció és a tranzakciós költségek kapcsolata. (2001) ACTA AGRARIA KAPOSVÁRIENSIS 1418-1789 5 4 65-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1442465] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1442465, Kapcsolat: 10298801
 3. Juhász P et al. Az EU csatlakozás hatása a hazai élelmiszeriparra. (2001) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 48 5 442-456
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10298806] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298806, Kapcsolat: 10298806
 4. Szabó GG. Tranzakciós költségek és a szövetkezetek. (2000) Megjelent: Integrált vidékfejlesztés pp. 186-193
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1772283] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1772283, Kapcsolat: 10298795
 5. Guba Ferenc. Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23216514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23216514, Kapcsolat: 28146098
 6. Szabó GG. Marketing szövetkezetek a piacgazdaságban. 2. r.. (2000) ÉLELMISZERMARKETING-TUDOMÁNY 1586-6912 1 3 3-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298796] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298796, Kapcsolat: 10298796
 7. Juhász Pál et al. Az EU-orientáció és integráció feladatai - a magyar élelmiszeripar uniós csatlakozási felkészülése. (2000) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 44 5 36-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22560828] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22560828, Kapcsolat: 10298807
 8. Szabó GG. A szövetkezeti vertikális integráció lehetőségei a magyar élemiszer-gazdaságban. (2000) SZÖVETKEZÉS 0209-9748 21 1-2 30-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180834] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 180834, Kapcsolat: 10298794
 9. Szabó M. Vertikális koordináció és integráció az Európai Unió és Magyarország tejgazdaságában. (Agrárgazdasági Tanulmányok, 1999/9). (1999)
  Könyv[10298797] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298797, Kapcsolat: 10298797
 10. Juhász Anikó. A vertikális kapcsolatok változásai a zöldség-gyümölcs ágazatban. (1999) ISBN:9634913970
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1855872] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1855872, Kapcsolat: 10298808
 11. Fáró N et al. A tejszövetkezet gazdasági lényege, jelentősége és lehetőségei Magyarországon. (1999) TEJGAZDASAG 59 11 27-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298814] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298814, Kapcsolat: 10298802
 12. Szabó M. A mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozó vállalatok az átmenet tükrében. (1997)
  Könyv[10298798] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298798, Kapcsolat: 10298798
Fertő Imre. A kisvállalkozások helyzete a magyar mezőgazdaságban. (1996) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 6 4 105-115, 180278
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180278]
 1. Lányi K. The transformation of agriculture in Hungary in the nineties. (1999) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 50 1-2 119-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298732] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298732, Kapcsolat: 10298732
 2. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulása Magyarországon a kilencvenes években. (1999) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 9 1-2 3-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298440, Kapcsolat: 10298731
 3. Laki M. Kisvállalkozás a szocializmus után. (1998) ISBN:9630497913
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[180503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 180503, Kapcsolat: 10298734
 4. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években (Kopint-Datorg Műhelytanulmányok; 27). (1998)
  Könyv[10298238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298238, Kapcsolat: 10298733
 5. Csaba L. A kis- és középvállalat-fejlesztés makroökonómiája. (1998) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 29 11 3-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298735] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298735, Kapcsolat: 10298735
Fertő Imre et al. A politikai kárpótlás folyamata és következményei. (1996) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 6 2 85-105, 180279
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180279]
 1. Mihályi Péter. A magyar privatizáció enciklopédiája 1-2. kötet. (2010) ISBN:9789639696914; 9789639696921
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2115327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2115327, Kapcsolat: 21215763
 2. Lányi K. The transformation of agriculture in Hungary in the nineties. (1999) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 50 1-2 119-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298739] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298739, Kapcsolat: 10298739
 3. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulása Magyarországon a kilencvenes években. (1999) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 9 1-2 3-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298440, Kapcsolat: 10298738
 4. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években (Kopint-Datorg Műhelytanulmányok; 27). (1998)
  Könyv[10298238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298238, Kapcsolat: 10298740
 5. Mihályi Péter. A magyar privatizáció krónikája 1989-1997. (1998) ISBN:9789632241685
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2104958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104958, Kapcsolat: 10298736
 6. Mihályi Péter. A kárpótlás. (1998) ISBN:9639069566
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2104969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2104969, Kapcsolat: 10298737
Éder Tamás. Kisvállalkozások az agrárszektorban. (1997) ISBN:963911202X, 1695634
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1695634]
 1. Alvincz J et al. A mezőgazdaság jövedelemhelyzete és az arra ható tényezők. (Agrárgazdasági tanulmányok, 7.). (2001)
  Könyv[22462196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22462196, Kapcsolat: 22462196
 2. Csaba L. The macroeconomics of SME development in Hungary: a supply-side approach. (1998) Megjelent: The Hungarian SME sector development in comparative perspective pp. 5-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[10299023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10299023, Kapcsolat: 22462195
 3. Balogh Á et al. A vagyon- a tulajdon- és a tőkeviszonyok változása a mezőgazdaságban (Agrárgazdasági Közlemények 1998.5). (1998)
  Könyv[22462193] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22462193, Kapcsolat: 22462193
 4. Wagner H. A magyar agrár- és élelmiszeripari export piaci és termékszerkezete. Agrárgazdasági Tanulmányok, 1.. (1998)
  Könyv[22462194] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22462194, Kapcsolat: 22462194
Fertő I. Lehet-e az agrárpolitikáról értelmesen beszélni?. (1997) BESZÉLŐ 0865-4093 2 5 16-22, 30669917
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30669917]
 1. Megyesi Boldizsár. A magyar lakosság vidékkel kapcsolatos attitüdjei. (2007) Megjelent: Vidékiek és városiak. A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon pp. 27-43
  Könyvrészlet[20864789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20864789, Kapcsolat: 28157690
Fertő Imre. Az Európai Unió mezőgazdasági struktúrája. (1997) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 41 9 47-58, 180454
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180454]
 1. Mizik Tamás. A gazdaságok pénzügyi helyzete az Európai Unióban. (2000) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 44 4 13-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1892816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1892816, Kapcsolat: 10299104
 2. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulása Magyarországon a kilencvenes években. (1999) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 9 1-2 3-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298440, Kapcsolat: 10299102
 3. Szabó Gábor. Élelmiszer-gazdaságtan. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1215970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1215970, Kapcsolat: 10299101
 4. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években (Kopint-Datorg Műhelytanulmányok; 27). (1998)
  Könyv[10298238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298238, Kapcsolat: 10299103
Fertő Imre. Beilleszthető-e a magyar mezőgazdaság az Európai Unió agrárrendszerébe?. (1997) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 7 4 65-78, 180456
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180456]
 1. Lányi K. The transformation of agriculture in Hungary in the nineties. (1999) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 50 1-2 119-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299110] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299110, Kapcsolat: 10299110
 2. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulása Magyarországon a kilencvenes években. (1999) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 9 1-2 3-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10298440] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298440, Kapcsolat: 10299109
 3. Juhász P et al. A mezőgazdaság működését szolgáló főbb intézmények. (1999) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 46 3 231-244
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[10298287] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298287, Kapcsolat: 10299112
 4. Szabó Gábor. Élelmiszer-gazdaságtan. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1215970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1215970, Kapcsolat: 10299108
 5. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években (Kopint-Datorg Műhelytanulmányok; 27). (1998)
  Könyv[10298238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298238, Kapcsolat: 10299111
Fertő Imre. Elszalasztott lehetőség és/vagy elhalasztott paradigmaváltás?: A magyar agrárgazdaságtan a kilencvenes években. (1997) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 44 4 296-310, 180455
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180455]
 1. Oszoli Ágnes. Változó gazdálkodási feltételek - változó vállalati preferenciák. A gazdálkodó szervezetek törekvéseinek változása az élelmiszeriparban a nyolcvanasévektől napjainkig. (1998) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 42 2 27-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[11319669] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 11319669, Kapcsolat: 10299107
 2. Csaba László et al. Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban. (1998) ISBN:96304997905; 9630497905
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1057480] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1057480, Kapcsolat: 10299105
 3. Csaba László. Közép-Európa uniós érettségéről. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 1 18-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1061085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1061085, Kapcsolat: 10299106
Fertő Imre et al. Az élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők: "Agrárszektor" alprojekt zárótanulmánya. (1997), 180384
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[180384]
 1. Nemes Gusztáv et al. Régi intézmények, új kihívások - a mezőgazdasági tudásrendszer (MTR) Magyarországon. (2015) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 59 6 506-516
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987080] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2987080, Kapcsolat: 25408020
 2. Nemes G et al. A magyar mezőgazdasági tudásrendszer intézményei és változásai. (2015) ISBN:9786155447648
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[2831562] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2831562, Kapcsolat: 24619399
 3. Harsányi Gábor. A hazai borágazat versenyképessége a nemzetközi piacokon, különös tekintettel az Európai Unióra. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20865508] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20865508, Kapcsolat: 28146178
 4. Guba Ferenc. Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. (2001) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 48 1 44-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23216512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23216512, Kapcsolat: 10299005
 5. Guba Ferenc. Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23216514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23216514, Kapcsolat: 28146113
 6. Lányi K. The transformation of agriculture in Hungary in the nineties. (1999) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 50 1-2 119-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299004] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299004, Kapcsolat: 10299004
 7. Lányi K. Az agrárgazdaság átalakulásáról Magyarországon a 90-es években (Kopint-Datorg Műhelytanulmányok; 27). (1998)
  Könyv[10298238] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298238, Kapcsolat: 10299006
Fertő I. Az agrárpolitika gazdaságtana: Válogatott tanulmányok. (1998) ISBN:963856198X, 180480
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[180480]
 1. Alvincz József. Az Európai Unió új agrártámogatási rendszerének várható földpiaci hatásai. (2008) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 52 5-6 59-73
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2448896] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2448896, Kapcsolat: 10299210
 2. Tésits Róbert et al. A humán erőforrás-fejlesztés lehetőségei a Dél-Dunántúl vidéki térségeiben. (2003) Megjelent: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt pp. 357-365
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1772322] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1772322, Kapcsolat: 10299211
 3. Tóth László. The Agricultural Policy of the EU and Hungarian Agriculture in Preparation for EU Accession. (2002) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 1 2 37-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30556252] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30556252, Kapcsolat: 28015802
Fertő Imre. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana I.: A kormányzati politikák modellezése a mezőgazdaságban. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 3 223-246, 180644
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180644]
 1. Kovách Imre. A vidék az ezredfordulón: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. (2012) ISBN:9789634466796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2146989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146989, Kapcsolat: 23073993
 2. Kelemen K. Az adók illetve támogatások hatása a föld bérleti díjára illetve a földárra. (2006) Megjelent: Európai útelágazások. (Tudományos közlemények 16) pp. 111-119
  Könyvrészlet[10299571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299571, Kapcsolat: 10299571
 3. Kovách I. Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége: szociológiai tanulmányok. (2002) ISBN:9639350095
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1287013] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1287013, Kapcsolat: 10299573
 4. Szabó Gábor. Élelmiszer-gazdaságtan. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1215970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1215970, Kapcsolat: 10299572
Fertő Imre. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana II.: Az agrárpolitikák magyarázata. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 4 297-316, 180643
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180643]
 1. Kelemen K. Az adók illetve támogatások hatása a föld bérleti díjára illetve a földárra. (2006) Megjelent: Európai útelágazások pp. 111-119
  Könyvrészlet[10299568] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299568, Kapcsolat: 10299568
 2. Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21361828] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21361828, Kapcsolat: 28220847
 3. Szabó Gábor. Élelmiszer-gazdaságtan. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1215970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1215970, Kapcsolat: 10299569
 4. Bródy A. Az újraelosztésról.. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 9 816-834
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180649] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 180649, Kapcsolat: 10299570
Fertő Imre. Az agrárpolitika politikai gazdaságtana III.: Vegyes motívumok az agrárpolitikában: termelő és ragadozó politikák. (1998) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 45 5 424-436, 180642
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180642]
 1. Szabó Gábor. Élelmiszer-gazdaságtan. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1215970] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1215970, Kapcsolat: 10299567
Fertő Imre et al. A élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők. (1998) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 29 3 29-35, 180641
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180641]
 1. Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1666165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1666165, Kapcsolat: 28146958
 2. Molnár A. Versenystratégiák az élelmiszeriparban. (2003) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 47 2 57-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299565] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299565, Kapcsolat: 10299565
 3. Molnár A. Élelmiszeripari vállalkozások versenyképessége az uniós csatlakozás tükrében.. (2002) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 46 5 46-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299566] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299566, Kapcsolat: 10299566
Imre Fertő. Small enterprises in Hungarian agriculture. (1998) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 8 Special Issue 67-77, 180531
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180531]
 1. Nemes G. Rural development policies for an enlarged Europe. The challenges for Hungary. (2000)
  Könyv[10299206] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299206, Kapcsolat: 10299206
Fertő Imre. A magyar mezőgazdaság struktúrális problémái az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. (1999) ISBN:9637388761, 180694
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[180694]
 1. Kemény Gábor et al. A mezőgazdasági kisüzemek jellemzői és fejlesztési lehetőségei. (2017) ISBN:9789634916000
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3184274] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3184274, Kapcsolat: 26465703
 2. Szabó GG. Szövetkezetek az élelmiszergazdaságban. (2011)
  Könyv[21389446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21389446, Kapcsolat: 21392130
 3. Hamza Eszter. A mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének lehetőségei. (2008) ISBN:9789634915201
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2963479] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2963479, Kapcsolat: 10299737
 4. Matthew Gorton et al. An analysis of the performance of commercially oriented farms in Hungary. (2003) POST-COMMUNIST ECONOMIES 1463-1377 1465-3958 15 3 401-416
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2227284] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2227284, Kapcsolat: 10299740
 5. Szabó GG. A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az élelmiszer-gazdaságban. (2002) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 49 3 235-250
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[181228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 181228, Kapcsolat: 10299739
 6. Szabó GG. Átalakuló mezőgazdasági szövetkezés az EU élelmiszer-gazdaságában. (2001) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 11 2 111-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299738] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299738, Kapcsolat: 10299738
Fertő Imre. Az agrárpolitika két szent tehene: Jövedelemtámogatás és árstabilizálás. (1999) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 43 4 53-65, 180756
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180756]
 1. Maácz Miklós. A vidékfejlesztés helye, szerepe és fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22651026] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22651026, Kapcsolat: 28106629
Fertő Imre. Az agrárpolitika néhány aspektusa: Protekcionizmus, kereskedelemtorzítás és hatékonyság. (1999) Megjelent: Mindannyiunkban van valami közös pp. 259-275, 180728
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[180728]
 1. Guba Ferenc. Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon. (2000)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23216514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23216514, Kapcsolat: 28146107
Fertő Imre. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I.: A CAP eszközei és hatásai. (1999) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 46 7-8 709-733, 180754
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180754]
 1. Jámbor Attila. Az árfedezés intézményei. (2016) Megjelent: Agrárgazdaságtan I. pp. 219-227
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26050728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26050728, Kapcsolat: 26050728
 2. Fodor L. Környezetjog [2. jav. kiadás]. (2015) ISBN:9789633184950
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2921823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921823, Kapcsolat: 26494092
 3. Nemes Gusztáv. Vidékfejlesztés és előcsatlakozási felkészülés Magyarországon: a SAPARD-program hatásai és mellékhatásai. (2003) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 50 1 56-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[181354] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 181354, Kapcsolat: 10299791
 4. Erdős Tibor. Fenntartható gazdasági növekedés: különös tekintettel a rendszerváltást követő magyar gazdaságra. (2003) ISBN:9630580780
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23462861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23462861, Kapcsolat: 10299788
 5. Kiss J. A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. (2002) ISBN:9630579006; 9789630579001
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[191083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 191083, Kapcsolat: 10299790
 6. Podruzsik Szilárd. A búzaexport-támogatás jóléti hatása Magyarországon. (2000) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 44 12 30-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2178782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2178782, Kapcsolat: 10299789
Fertő Imre. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana II.: A CAP politikai gazdaságtana. (1999) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 46 9 813-822, 180753
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180753]
 1. Kovách Imre. A vidék az ezredfordulón: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. (2012) ISBN:9789634466796
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2146989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2146989, Kapcsolat: 23074038
 2. Kovách I. Lobbizás és érdekképviselet a vidék- es agrárfejlesztés területén. (2009) Megjelent: Kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az Európai Unióban pp. 231-265
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[185337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 185337, Kapcsolat: 21109498
 3. Csillag Péter. A magyar cukorágazat helyzete és versenyképesságe a szabályozáspolitikai változások tükrében. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20298337] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20298337, Kapcsolat: 28099209
 4. Erdős Tibor. Fenntartható gazdasági növekedés: különös tekintettel a rendszerváltást követő magyar gazdaságra. (2003) ISBN:9630580780
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23462861] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23462861, Kapcsolat: 10299786
 5. Kiss J. A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. (2002) ISBN:9630579006; 9789630579001
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[191083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 191083, Kapcsolat: 10299787
Fertő Imre. Restructuring of the Hungarian Agri-Food Sector. (1999) ACTA OECONOMICA 0001-6373 1588-2659 50 1-2 151-168, 180751
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180751]
 1. Szabó GG. Szövetkezetek az élelmiszergazdaságban. (2011)
  Könyv[21389446] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21389446, Kapcsolat: 21392133
 2. Kulcsár K et al. Társadalom, politika, jogrend (Magyar tudománytár, 4.). (2003)
  Könyv[10298395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10298395, Kapcsolat: 10299784
 3. Szabó GG et al. A Termelői Értékesítő Szervezeteknek (a TÉSZ-ek) gazdasági jelentősége és szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. (2003) EURÓPA FÓRUM 1215-4504 13 3-4 103-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10299785] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299785, Kapcsolat: 10299785
Fertő I. A magyar agrárkereskedelem az Európai Unióval a társulási szerződés után. (2000) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 47 7-8 585-599, 180919
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180919]
 1. Jámbor Attila. A csatlakozás hatása a mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelmére Magyarország és az Európai Unió között. (2010) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 57 10 898-916
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1407715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1407715, Kapcsolat: 21215946
 2. Poór Judit. A CMS-modellek összefüggései és alkalmazásuk. (2010) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 88 9 967-989
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25226585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25226585, Kapcsolat: 21215944
 3. Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1666165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1666165, Kapcsolat: 28146994
 4. Bozsik Norbert. Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1512964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1512964, Kapcsolat: 28098774
 5. Szabó M et al. The effects of the liberalisation of agricultural trade between Hungary and the European Union.. (2002) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 45 3 20-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10300069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10300069, Kapcsolat: 10300061
 6. Kiss J. A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. (2002) ISBN:9630579006; 9789630579001
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[191083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 191083, Kapcsolat: 10300060
 7. Kovács T. Rural development. in Hungary.. (2001)
  Könyv[10300062] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10300062, Kapcsolat: 10300062
 8. Szabó Márton et al. Az Európai Unió és Magyarország közötti agrárkereskedelem liberalizációjának hatásai.. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20169005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169005, Kapcsolat: 10300063
Fertő I. A magyar mezőgazdasági kereskedelem a Társulási Szerződés után. (2000) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 5 4 63-79, 180918
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180918]
 1. Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1666165] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1666165, Kapcsolat: 28147004
Fertő I. Iparosodás a mezőgazdaságban. (2000) Megjelent: Integrált vidékfejlesztés pp. 87-93, 1772277
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1772277]
 1. Lányi K. Globalizáció az élelmiszer-gazdaságban.. (2001) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 45 7-8 4-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21720425] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21720425, Kapcsolat: 21720425
Fertő Imre. Az Európai Unió bővülésének hatása a magyar mezőgazdaságra. (2000) KÜLGAZDASÁG 0324-4202 44 9 67-76, 180921
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180921]
 1. Szabó M et al. The effects of the liberalisation of agricultural trade between Hungary and the European Union.. (2002) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 45 3 20-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10300069] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10300069, Kapcsolat: 10300069
 2. Szabó Márton et al. Az Európai Unió és Magyarország közötti agrárkereskedelem liberalizációjának hatásai.. (2001)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20169005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20169005, Kapcsolat: 10300070
Fertő Imre. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana. (2000) Megjelent: Az Európai Unió évkönyve, 1999-2000 pp. 328-369, 180835
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[180835]
 1. Szabó S. Az Európai Unió agrárpolitikája. (2000)
  Könyv[10299821] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10299821, Kapcsolat: 10299821
Fertő Imre. Hogyan alakulnak a mezőgazdasági árak hosszú távon?. (2000) GAZDÁLKODÁS 0046-5518 44 5 19-26, 180920
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[180920]
 1. Vágó Szabolcs. Az árakra ható tényezők, az árak szerepe, árelőrejelzés a magyar tejvertikumban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[10301326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10301326, Kapcsolat: 10300064
 2. Györe D et al. A termelői, fogyasztói és külkereskedelmi árak Magyarország és az EU közötti konvergenciája az élelmiszergazdaságban (Agrárgazdasági tanulmányok, 2008. 7.). (2008)
  Könyv[10300065] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 10300065, Kapcsolat: 10300065
2021-04-20 08:15