Molnár Tamás. A ius publicum és ius privatum elhatárolása a római jogban. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 4 64-72, 2089917
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089917]
 1. Jakab Adrás. Közjog, magánjog, polgári jog - A dogmatikatörténet próteuszai és az új PTK. tervezete. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 48 1 3-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23718947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23718947, Kapcsolat: 23718947
 2. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22688937
 3. Jakab András. A jogszabálytan főbb kérdéseiről. (2003) ISBN:9633883997
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2041234] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2041234, Kapcsolat: 22688934
Molnár Tamás. A csatlakozási szerződés jogi természete. (2004) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) 1218-8956 52 5 178-193, 2089785
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089785]
 1. Csuhány Péter et al. 2/A. § [Európai Unió]. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. I. kötet p. [1]
  Könyvrészlet[22687566] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687566, Kapcsolat: 22687566
 2. Györkös Péter et al. XIII. f. A magyar jog illeszkedése a közösségi joghoz. (2007) Megjelent: Európai közjog és politika pp. 1011-1081
  Könyvrészlet[22688912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22688912, Kapcsolat: 22688912
 3. Csuhány Péter. A közösségi és a magyar jog kapcsolata az Alkotmány 2/A §-ának tükrében. (2006) Megjelent: Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005 p. [1]
  Könyvrészlet[22688906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22688906, Kapcsolat: 22688906
Molnár Tamás. „Amerikából jöttem, mesterségem címere: pre-emption”: A szabályozási terület elfoglalása, mint előfoglalási helyzet az Európai Közösségek és az Amerikai Egyesült Államok jogában. (2004) Megjelent: Est quadam prodire tenus : tudományos Diákköri dolgozatok, 2003 pp. 223-246, 2088220
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2088220]
 1. László Komáromi. The EU Migrant Quota Referendum in Hungary - The Legal Aspects of a Primarly Politival Device. (2018) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017 pp. 61-82
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27691266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27691266, Kapcsolat: 27691266
 2. Szmodis Jenő. Gondolatok a migráció jogi szabályozása kapcsán. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 18 1 162-177
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27654251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27654251, Kapcsolat: 27654251
 3. Szabó Krisztián Bence. Az Európai Unió jogának hatása a magyar közjog rendszerére. (2005) Megjelent: Inter Cuncta Leges et percontabere Doctos : Tudományos Diákköri Dolgozatok 2004 pp. 203-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26118603] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26118603, Kapcsolat: 22688926
Molnár Tamás. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése a monista - dualista koncepciók szemszögéből de lege lata, illetve de lege ferenda. (2004) MAGYAR JOG 0025-0147 51 11 649-660, 2089784
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089784]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27189143] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27189143, Kapcsolat: 27866769
 2. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30484340] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916638
 3. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574387
 4. Viktoria Fichtner-Fülöp. Einfluss des Verfassungsrechts und des internationalen Rechts auf die Ausgestaltung der sozialen Sicherheit in Ungarn. (2012) ISBN:9783832976132
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24315719] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24315719, Kapcsolat: 24315719
 5. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24066291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066291, Kapcsolat: 22687520
 6. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22687495
 7. Drinóczi Tímea. A nemzetközi jog beszűrődése a magyar jogforrási rendszerbe. (2005) MAGYAR JOG 0025-0147 48 10 599-608
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22821871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22821871, Kapcsolat: 22821871
Lehoczki Bernadett et al. Világpolitikai lexikon 1945-2005. (2005) ISBN:9633897831, 2091260
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2091260]
 1. Kozma Klementina. Befagyott konfliktus a posztszovjet térségben – Transznyisztria: egy elfelejtett világ. (2018) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 146 5 64-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3421959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3421959, Kapcsolat: 27817877
 2. Selján Péter. Oroszország és a szíriai polgárháború. (2017) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 9 5 14-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3276266] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3276266, Kapcsolat: 28079638
 3. Arday Lajos. Közép-Európa és a Visegrádi Négyek. (2015) SOUTH-EAST EUROPE: INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY 2062-1973 2062-1973 6 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30403593] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30403593, Kapcsolat: 27817912
 4. Selján Péter. Harc az Iszlám Állam ellen. (2014) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 7 5 63-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3113153] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3113153, Kapcsolat: 24430461
 5. Boda József. A nemzetközi szervezetek válságkezelő tevékenysége. (2014) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 2 1 42-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24430374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24430374, Kapcsolat: 24430374
 6. Remek Éva. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája a Lisszaboni Szerződés után. (2012) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2012 1 44-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2217111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2217111, Kapcsolat: 28079651
 7. Tarrósy István. New South-South Dynamics and the Effects on Africa. (2011) Megjelent: The African State in a Changing Global Context pp. 17-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1436309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1436309, Kapcsolat: 24430368
 8. Tarrósy István. Sino–afrikai kapcsolatok a világpolitika rendszerében: Kölcsönös hasznok és lehetőségek a 21. században. (2008) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 4 81-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23469648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23469648, Kapcsolat: 23469648
 9. Tarrósy István. Az el nem kötelezettek mozgalma (1955- 2005). (2006) Megjelent: Pécsi Politikai Tanulmányok III. pp. 63-72
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1338250] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338250, Kapcsolat: 24430410
 10. Tarrósy István. Need for non-alignment in our global world?: The Non-Aligned Movement Today and Tomorrow. (2005) CROATIAN INTERNATIONAL RELATIONS REVIEW 1331-1182 11 40-41 157-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1338092] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1338092, Kapcsolat: 28079643
Molnár Tamás. Az európai jogfejlődés hatása a magyar alkotmányfejlődésre az emberi jogok területén. (2005) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 16 2 [57]-63, 2089782
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089782]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30484340] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916663
 2. Szabó Marcel. The Effects of the European Convention on Human Rights and the Strasbourg Case Law on the Development of Hungarian Law. (2015) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 56 1 59-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2931831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2931831, Kapcsolat: 24963577
 3. Blutman László et al. A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. (2014) ISBN:9789632582146
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590950, Kapcsolat: 23773595
 4. Szalai Anikó. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére pp. 369-374
  Könyvrészlet[22687426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687426, Kapcsolat: 22687426
 5. Szalai Anikó. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. (2010) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 7 4 14-21
  Folyóiratcikk[22687408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687408, Kapcsolat: 22687408
 6. Blutman László. A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 7-8 301-315
  Folyóiratcikk[22687362] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687362, Kapcsolat: 22687362
 7. Kende Tamás. Európai közjog és politika. (2007) ISBN:9789632249209
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1496744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1496744, Kapcsolat: 22687395
 8. Kende Tamás. Európai közjog és politika. (2006) ISBN:9632248899
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1610608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1610608, Kapcsolat: 22687393
Molnár Tamás. Gondolatok az Európai Unió alapját képező nemzetközi szerződések magyar jogba történő beépüléséről. (2005) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 60 9 388-394, 2089780
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089780]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30484340] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916675
 2. Jakab András. A magyar jogrendszer szerkezete. (2007) ISBN:9789637296697
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2038449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2038449, Kapcsolat: 22687360
 3. Csuhány Péter. A közösségi és a magyar jog kapcsolata az Alkotmány 2/A §-ának tükrében. (2006) Megjelent: Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005 p. [1]
  Könyvrészlet[22688906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22688906, Kapcsolat: 22687356
Jeney Petra et al. Az Európai Unió működése és felépítése. (2006) Megjelent: Európai közjog és politika pp. 183-262, 1780203
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1780203]
 1. Halász Zsolt. Az intézményközi megállapodás az Európai Unió költségvetési rendszerében. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X IV.2008/4. 181-198
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2331424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2331424, Kapcsolat: 28106916
Molnár Tamás. Az állampolgárság megítélése a nemzetközi jogban és a közösségi jogban, avagy messze esett-e az alma a fájától?. (2006) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 17 2 [69]-89, 2089777
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089777]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30484288] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30484288, Kapcsolat: 27916554
 2. Ganczer Mónika. Állampolgárság és államutódlás. (2013) ISBN:9786155376221
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2486204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2486204, Kapcsolat: 23773603
 3. Ganczer Mónika. Az állampolgárság más államok általi elismerése és az effektivitás elve. (2012) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 53 1 29-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2172440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2172440, Kapcsolat: 22951372
 4. Tóth Judit. Report on Migrant Workers in Hungary. (2007)
  Egyéb[22687344] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687344, Kapcsolat: 22687344
 5. Dux László. A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22687352] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687352, Kapcsolat: 22687352
Molnár Tamás. Van új a nap alatt: a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárást újrakodifikáló törvény. (2006) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 61 2 39-53, 2089779
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2089779]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[27189143] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27189143, Kapcsolat: 27877040
 2. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574438
 3. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24066291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066291, Kapcsolat: 22691543
 4. Blutman László. A nemzetközi szerződések törvénybe iktatása: Homokszemek a gépezetben. (2010) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 3 1 7-14
  Folyóiratcikk[22687340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687340, Kapcsolat: 22687340
Molnár Tamás. A nemzetközi jog és a magyar jogrendszer viszonya 1985 – 2005. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 pp. 914-941, 2088201
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2088201]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről. (2018)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[30484340] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30484340, Kapcsolat: 27916684
 2. Plázár Réka. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek helye és szerepe a magyar jogrendszerben. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 19 4 104-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30375671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30375671, Kapcsolat: 27916687
 3. Shelton Dinah. International Law in Domestic Systems. (2012) Megjelent: General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy o Comparative Law/ Rapports Généraux du XVIIIème Congrès d... pp. 509-540
  Könyvrészlet[22687102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22687102, Kapcsolat: 22687102
 4. Sulyok Gábor. A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 4 1 17-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24066291] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24066291, Kapcsolat: 22687103
 5. Chronowski Nóra et al. Hungary. (2011) Megjelent: International and Domestic Legal Systems: Incorporation, Transformation, and Persuasion pp. 259-287
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24092159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24092159, Kapcsolat: 22687098
 6. Fazekas Flóra. A magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami alkotmánybírósági felfogások tükrében. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2388264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2388264, Kapcsolat: 22687084
Molnár Tamás. The Relationship of International Law and the Hungarian Legal System 1985 –2005. (2007) Megjelent: The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 pp. 468-483, 2088208
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2088208]
 1. Láncos Petra Lea. The Innocuous impact of Pan-European General Principles of Good Administration on Hungarian Law and Practice. (2020) Megjelent: Good Administration and the Council of Europe pp. 451-477
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31490318] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31490318, Kapcsolat: 29310990
 2. Hoffmann Tamás et al. Country report - Hungary.. (2017) Megjelent: Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe. Annex - Country Reports pp. 47-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3304527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304527, Kapcsolat: 27655479
 3. Lando Kirchmair. The Theory of the Law Creators' Circle: Re-Conceptualizing the Monism-Dualism-Pluralism Debate. (2016) GERMAN LAW JOURNAL 2071-8322 2071-8322 17 2 179-214
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26294311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26294311, Kapcsolat: 26294311
 4. Lando Kirchmair. A jogalkotói körök elmélete: A monizmus-dualizmus-pluralizmus vita új alapokra helyezve. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 7-8 384-400
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26669084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26669084, Kapcsolat: 26669084
 5. Csatlós Erzsébet. The Application of International Law as an Instrument of Interpretation in Hungary – The Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach. (2014) Megjelent: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged = International ... pp. 127-144
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2961433] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2961433, Kapcsolat: 24894328
 6. Varga Réka. Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. (2014) ISBN:9789633081730
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2749360] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2749360, Kapcsolat: 24133250
 7. Sulyok Gábor. Incorporation of International Law into Domestic Law under the Fundamental Law of Hungary. (2013) Megjelent: The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 pp. 31-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2461971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2461971, Kapcsolat: 23574379
 8. Chronowski Nóra et al. Country report on the application of international law in the Hungarian legal system: Project 10-ECRP-028 'International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue'. (2013)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[2431810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431810, Kapcsolat: 24256904
 9. Varga Réka. Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23573326] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23573326, Kapcsolat: 23573326
 10. Anneli Albi. The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005. (2011) EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW 1574-0196 1744-5515 7 2 332-335
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[22280021] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22280021, Kapcsolat: 27785770
 11. The British et al. Implementation of International Humanitarian Law & International Human Rights Law: Hungary, Country Report. (2009)
  Könyv[22685844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685844, Kapcsolat: 22685844
Jakab András et al. 7. §. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja. 1-2. köt. pp. 357-386, 2040472
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2040472]
 1. ádány tamás. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata. (2020) Megjelent: A magyar közjog alapintézményei p. 229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31383340] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31383340, Kapcsolat: 29486150
 2. Vincze Attila et al. Magyar alkotmányosság az európai integrációban: Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. (2018) ISBN:9789632583921
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3421909] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3421909, Kapcsolat: 29489492
 3. Hoffmann Tamás et al. Country report - Hungary.. (2017) Megjelent: Transnational judicial dialogue on international law in Central and Eastern Europe. Annex - Country Reports pp. 47-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3304527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304527, Kapcsolat: 27669976
 4. Sonnevend Pál et al. A nemzetközi emberi jogi garanciák hatása a magyar alkotmányos rendben. (2017) Megjelent: Szuverenitás és államiság az Európai Unióban pp. 251-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3362438] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3362438, Kapcsolat: 26957669
 5. Sonnevend Pál. Declaration of Expert Pál Sonnevend PhD (Heidelberg, Germany), LLM - in the case ROSALIE SIMON, et al. vs. HUNGARY AND MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. (MÁV ZRT.), Case No.: 1:10-cv-01770-BAH (The United States District Court for the District of Columbia). (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[31603959] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31603959, Kapcsolat: 29457710
 6. Schiffner Imola et al. A nemzetközi jog lenyomata az Alaptörvényben. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 325-338
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053214, Kapcsolat: 26294149
 7. Sonnevend Pál. The role of international law in preserving constitutional values in Hungary: the case of Hungarian fundamental law and international law. (2015) Megjelent: Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development pp. 241-257
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3068922] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3068922, Kapcsolat: 27691276
 8. Csatlós Erzsébet. The Application of International Law as an Instrument of Interpretation in Hungary – The Practice of the Constitutional Court and Ordinary Courts in a Comparative Approach. (2014) Megjelent: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged = International ... pp. 127-144
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2961433] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2961433, Kapcsolat: 24894617
 9. Szalayné Sándor Erzsébet et al. Multilevel Protection of Fundamental Rights in the European Union and in Hungary. (2014) HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2666-2701 2 1 403-432
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2430036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2430036, Kapcsolat: 23574476
 10. Trócsányi László et al. Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. (2014) ISBN:9789632582825
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[27229446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27229446, Kapcsolat: 27229446
 11. Blutman László et al. A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. (2014) ISBN:9789632582146
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590950] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590950, Kapcsolat: 23773588
 12. Erzsebet Csatlos et al. Judicial Dialogue or National Monologue? – The International Law and Hungarian Courts. (2013) ELTE LAW JOURNAL 2064-4965 1 1 7-28
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23778968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23778968, Kapcsolat: 23778968
 13. Máté Mohácsi. Enforceability of the European Convention of Human Rights by Ordinary Courts in Hungary: An Analysis of a Newly Opened Procedural Path and its Constitutional Framework. (2013) Megjelent: Hungarian Yearbook of Interantional Law and European Law 2013 pp. 433-449
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23574514] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23574514, Kapcsolat: 23574514
 14. Chronowski Nóra et al. Country report on the application of international law in the Hungarian legal system: Project 10-ECRP-028 'International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue'. (2013)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[2431810] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431810, Kapcsolat: 24256903
 15. Szalayné Sándor Erzsébet. Alapjogok (európai) válaszúton - Lisszabon után. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 1 15-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2188898] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2188898, Kapcsolat: 22928727
 16. Sonnevend Pál. The Position of the European Convention on Human Rights in the Hungarian Legal Order. (2012) Megjelent: Constitutional Justice in Southest Europe. Constitutional Courts in Kosovo, Serbia, Albania and Hungary between Ordinary Judici... pp. 163-173
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25086464] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25086464, Kapcsolat: 25086464
 17. Dezső Márta et al. Magyar alkotmányosság az európai integrációban. (2012) ISBN:9789632581453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2215341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2215341, Kapcsolat: 22685813
 18. Paksy Máté. Az alkotmánybíráskodás kezdetei Franciaországban.: Az „igazságosság ágya” metafora.. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 123-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2520366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2520366, Kapcsolat: 23573673
 19. Kiss Amarilla. A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok végrehajtása Magyarországon.. (2012) Megjelent: Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére pp. 337-343
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24133233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24133233, Kapcsolat: 24133233
 20. Herbert Küpper. Einführung in das ungarische Recht: Schriftenreihe der Juristischen Schulung,. (2011) ISBN:9783406567537; 9783406567533; 3406567533
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2378509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2378509, Kapcsolat: 25236534
 21. Chronowski Nóra. Az Alaptörvény európai mérlegen. (2011) FUNDAMENTUM 1417-2844 XV 2 68-80
  Folyóiratcikk[22556227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22556227, Kapcsolat: 22556227
 22. Sonnevend Pál. Application of EU Law and the Law of the European Convention of Human Rights in Hungary. (2011) Megjelent: Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok pp. 209-225
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22685812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685812, Kapcsolat: 22685812
 23. Hoffmann Tamás. A nemzetközi szokásjog szerepe a magyar büntetőbíróságok joggyakorlatának tükrében. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X XI 4 p. elektronikus dokumentum
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22556228] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22556228, Kapcsolat: 22556228
 24. Kiss Amarilla. A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok végrehajtása Magyarországon. (2011) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 8 1-2 26-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27185578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27185578, Kapcsolat: 22685802
 25. Papp Imre. Az Alkotmánybíróság határozata a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről. (2010) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 1 4 3-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1501034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1501034, Kapcsolat: 22509741
Molnár Tamás. A hontalanok helyzete a nemzetközi jogban, illetve a magyar jogban. (2009) Megjelent: A migrációs jog kézikönyve pp. 329-358, 2088833
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2088833]
 1. Gyulai Gábor. ENS Statelessness Index Survey: Hungary. (2019)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[30440691] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30440691, Kapcsolat: 27868509
 2. Tóth Judit. Külföldiek és hontalanok. (2018) Megjelent: Internetes Jogtudományi Enciklopédia pp. 1-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30316987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30316987, Kapcsolat: 27777859
 3. Berényi Katalin. (Ott)hontalanul Európában: Uniós jogalkotás a hontalanok védelmében a migrációs kifáradás időszakában.. (2016) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 64 1 30-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3356873] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3356873, Kapcsolat: 25484646
 4. Koller Marco. Államom, államom, miért nem vagyok a polgárod?. (2016)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26665043] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26665043, Kapcsolat: 26665043
 5. Gyulai Gábor. Statelessness in Hungary: The Protection of Stateless Persons and the. Prevention and Reduction of Statelessness. (2010) ISBN:9789638822871
  Könyv[22685791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685791, Kapcsolat: 22685791
 6. Gyulai Gábor. Hontalanság Magyarországon: Jelentés a hontalanok védelméről, a hontalanság megelőzéséről és csökkentéséről. (2010) ISBN:9789638822888
  Könyv[22685788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685788, Kapcsolat: 22685788
 7. Gyulai Gábor. Practices in Hungary concerning the Granting of Non-harmonised Protection Statuses. (2009)
  Könyv[22685779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685779, Kapcsolat: 22685779
 8. Gyulai Gábor. A nemzetközi védelem nem EU-harmonizált formái Magyarországon. (2009)
  Könyv[22685783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22685783, Kapcsolat: 22685783
Molnár Tamás. Hungary in the Schengen System – Bastion or Gateway?: Qualitative and quantitative analysis of the Schengen-based visa system and visa issuance practice in Hungary. (2009), 2088855
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2088855]
 1. Töttős Ágnes. Merre tart az Európai Unió migrációs politikája? Az Európai Unió migrációs politikájának hangsúlyeltolódása, különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24894178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24894178, Kapcsolat: 24894178
 2. Melegh Attila László. Tettem valamit az asztalra. Az állampolgársághoz vezető út kvalitatív interjúk alapján. (2011) Megjelent: Magyarrá válni pp. 199-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2304751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2304751, Kapcsolat: 26956789
 3. Ságvári Ádám. A vízumpolitika mint migrációs csatorna. (2011)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[22805692] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22805692, Kapcsolat: 22805692
2020-11-26 14:04