Perlusz Andrea et al. Hallási fogyatékosok szakmákról alkotott nézete, előítélete. (1994) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 22. 4. 241-250, 1815892
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1815892]
 1. Bánfalvy Csaba. Gyógypedagógiai szociológia. (2006) ISBN:9637155376
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1796746] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1796746, Kapcsolat: 22497122
Nagyné Győri. A hallásérült gyermekek komplex korai fejlesztése team-munka keretében. (1995) REHABILITÁCIÓ: A MAGYAR REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 0866-479X 5 3 471-473, 1981271
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981271]
 1. Lányiné Engelmayer. Gyógypedagógia és rehabilitáció. (1999) Megjelent: Orvosi rehabilitáció pp. 319-328
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2343629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2343629, Kapcsolat: 23732156
Perlusz A. A hallássérült gyermekek integrált nevelésének - oktatásának helyzete az utazótanár szemével. (1995) Megjelent: Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében pp. 80-93, 1981252
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1981252]
 1. Orosz Angéla. Együttnevelés mint a kommunikációs akadályok leküzdéséhez vezető út?. (2007) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 18 3-4 112-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3226716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3226716, Kapcsolat: 22514603
Perlusz Andrea. Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. (1995), 1798039
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1798039]
 1. Rohoska Gábor. Sajátos nevelési igényű kollégista középiskolások integrációjának megvalósulása: Élet a Váci Mihály Kollégiumban. (2014) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 42 2 123-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26115881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26115881, Kapcsolat: 24765892
 2. Nagyné Schiffer Csilla. Inkluzív iskolák fejlesztése. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2050902] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2050902, Kapcsolat: 23730968
 3. Gyüre Zsuzsa. Eséllyel a nyelvoktatásban - avagy a diszlexiás tanulók idegen nyelvtanításának lehetőségei a logopédia támogatásával. (2009) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 37 5 362-373
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24431659] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24431659, Kapcsolat: 23730961
 4. Bánfalvy Csaba. A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról: (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet). (2009) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 2009 2 3-16
  Folyóiratcikk[22515744] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515744, Kapcsolat: 22515744
 5. Deák Adrienn. Érvek és ellenérvek mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. (2008) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 19 6 62-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3219088] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3219088, Kapcsolat: 23730962
 6. Bánfalvy Csaba. A mai integrációs folyamatok és azok előzményei. (2008) Megjelent: Az integrációs cunami pp. 11-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23732184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732184, Kapcsolat: 23730963
 7. Schiffer Csilla. Tanítók tapasztalatai a vak gyermekek integrációjáról. (2005) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 33 3 181-195
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2050827] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2050827, Kapcsolat: 23730904
 8. Kőpatakiné Mészáros. Új szakmai igények, új működési forma: Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. (2004)
  Egyéb[22515671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515671, Kapcsolat: 22515671
 9. Kőpatakiné Mészáros. Közben felnő egy elfogadó nemzedék: A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan nevelő-oktató intézmények gyakorlata. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 2004 2 38-48
  Folyóiratcikk[22516015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22516015, Kapcsolat: 22516015
 10. Havas Gábor. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek - és az óvoda. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 4 3-16
  Folyóiratcikk[22515682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515682, Kapcsolat: 22515682
 11. Kőpatakiné Mészáros Mária. A fogyatékossággal élő emberek az Unióban. (2004) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 15 3 8-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22436985] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22436985, Kapcsolat: 22436985
 12. Papp Gabriella. Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. (2002) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 102 2 159-178
  Folyóiratcikk[22515740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515740, Kapcsolat: 22515740
 13. Gordosné Szabó. Hogyan tovább az integrált iskoláztatás útján?. (2002) Megjelent: Piac - Információ – Marketing: XXI. század kihívása a pedagógiában pp. 155-168
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23733528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23733528, Kapcsolat: 23733528
 14. Bánfalvy Csaba. Gyógypedagógiai szociológia. (2002)
  Könyv[22436968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436968, Kapcsolat: 22436968
 15. Gaál Éva. A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. (2000) Megjelent: Gyógypedagógiai alapismeretek pp. 429-459
  Könyvrészlet[22436613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436613, Kapcsolat: 22436613
 16. Csányi Yvonne. A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése - oktatása. (2000) Megjelent: Gyógypedagógiai alapismeretek pp. 377-408
  Könyvrészlet[22436274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436274, Kapcsolat: 22436274
 17. Mesterházi Zsuzsa. A gyógypedagógia, mint tudomány. (2000) Megjelent: Gyógypedagógiai alapismeretek pp. 41-79
  Könyvrészlet[22436468] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22436468, Kapcsolat: 22436468
Perlusz Andrea. Hallássérült tanulók az általános iskolában: Integráltan tanuló hallássérült gyermekek szociometriai vizsgálata. (1995), 3377643
Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[3377643]
 1. Kiss Dóra et al. Egy és két enyhén értelmi fogyatékos tanulót integráló osztályközösségek összehasonlítása. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 12 3-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3174221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3174221, Kapcsolat: 27404572
 2. Szekeres Ágota. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja - egy tervezett kutatás kérdései. (2008) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 36. 2. 115-122
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1980728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1980728, Kapcsolat: 27404701
Csányi Yvonne. A hallássérültek hazai integrálásának néhány kérdése. (1996) Megjelent: II. Logopédiai Napok Konferencia pp. 92-95, 1985090
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1985090]
 1. Gordosné Szabó. Látlelet egy átalakuló szakterületről: a Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok 15 évének tükrében. (2009) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 2009 2 174-180
  Folyóiratcikk[22515966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515966, Kapcsolat: 22515966
 2. Köntösné Lőrincz. Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Módszertani intézményi útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730988, Kapcsolat: 23733450
 3. Köntösné Lőrincz et al. Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Dokumentációs útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730989, Kapcsolat: 23733452
 4. Urbán Emese. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Idegen nyelv: Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730987, Kapcsolat: 23733448
 5. Urbánné Deres. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730986, Kapcsolat: 23733440
 6. Kőpatakiné Mészáros. Új szakmai igények, új működési forma: Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. (2004)
  Egyéb[22515671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515671, Kapcsolat: 22515661
 7. Kőpatakiné Mészáros. Közben felnő egy elfogadó nemzedék: A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan nevelő-oktató intézmények gyakorlata. (2004) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 2004 2 38-48
  Folyóiratcikk[22516015] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22516015, Kapcsolat: 22515997
 8. Csányi Yvonne. A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése - oktatása. (2000) Megjelent: Gyógypedagógiai alapismeretek pp. 377-408
  Könyvrészlet[22436274] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436274, Kapcsolat: 22436250
Perlusz A. A hallássérült gyermekek hazai integrált oktatás- nevelése, különös tekintettel az integrált nevelést befolyásoló tényezőkre. (1998), 1981281
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1981281]
 1. Mesterházi Zsuzsa. A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai: irányai „…A mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta…”. (2010) Megjelent: Tágabb értelemben vett gyógypedagógia pp. 17-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23730984] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730984, Kapcsolat: 23730984
 2. Bodorné Németh. Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1979947] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1979947, Kapcsolat: 23730991
 3. Köntösné Lőrincz. Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Módszertani intézményi útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730988, Kapcsolat: 23730988
 4. Köntösné Lőrincz et al. Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Dokumentációs útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730989, Kapcsolat: 23730989
 5. Kapcsáné Németi. Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolában: avagy az együtt nevelő szakiskola mint a társadalmi integráció előszobája. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2003608] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2003608, Kapcsolat: 22515933
 6. Urbán Emese. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Idegen nyelv: Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730987, Kapcsolat: 23730987
 7. Urbánné Deres. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730986, Kapcsolat: 23730986
 8. Torda Ágnes. Az integrált iskoláztatás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. (2004) Megjelent: Gyógyító pedagógia pp. 357-368
  Könyvrészlet[22514510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22514510, Kapcsolat: 22514510
 9. Papp Gabriella. A tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. (2004)
  Könyv[22436934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436934, Kapcsolat: 22436934
 10. Mesterházi Zsuzsa. Nemzetközi hatások a magyar gyógypedagógiában. (2003) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 31 Különszám 43-51
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23730983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730983, Kapcsolat: 23730983
 11. Papp Gabriella. Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. (2002) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 102 2 159-178
  Folyóiratcikk[22515740] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22515740, Kapcsolat: 22515738
 12. Bánfalvy Csaba. Gyógypedagógiai szociológia. (2002)
  Könyv[22436961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436961, Kapcsolat: 22436961
 13. Papp Gabriella. A tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22436745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436745, Kapcsolat: 22436745
 14. Csányi Yvonne. Fogyatékosok integrált nevelésének kutatása Magyarországon. (1998) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 26 48-53
  Folyóiratcikk[22436001] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436001, Kapcsolat: 22436001
Perlusz Andrea. A hallássérült gyermekek integrációja. (2000), 1978956
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1978956]
 1. Pongrácz Kornélia. Többségi általános iskolások sajátos nevelési igényű gyermekekkel szembeni attitűdjének vizsgálata. (2013) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 41 3 197-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2336430] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2336430, Kapcsolat: 23732178
 2. Szekeres Ágota. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23732169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732169, Kapcsolat: 23732169
 3. Szekeres Ágota. A szociális kapcsolatok minősége integrált körülmények között - a tanulásban akadályozott gyermekek szemszögéből. (2011) Megjelent: A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig pp. 73-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1982938] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1982938, Kapcsolat: 23732176
 4. Szekeres Ágota. A szociális integráció vizsgálata 4-6. osztályban.. (2010) Megjelent: Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban pp. 5-11
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[24769276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24769276, Kapcsolat: 24769276
 5. Vargáné Mező. Tovább az akadálypályán: Prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1951843] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1951843, Kapcsolat: 22517236
 6. Szekeres Ágota. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja – egy tervezett kutatás kérdése. (2008) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 36 2 115-122
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23732166] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732166, Kapcsolat: 23732166
 7. Bánfalvy Csaba. A mai integrációs folyamatok és azok előzményei. (2008) Megjelent: Az integrációs cunami pp. 11-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23732184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732184, Kapcsolat: 23732184
 8. Köntösné Lőrincz. Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Módszertani intézményi útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730988, Kapcsolat: 23732196
 9. Köntösné Lőrincz et al. Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Dokumentációs útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730989, Kapcsolat: 23732200
 10. Bánfalvy Csaba. Gyógypedagógiai szociológia. (2006) ISBN:9637155376
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1796746] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1796746, Kapcsolat: 23732183
 11. Czibere Csilla. Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Életpálya-építés : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23732191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732191, Kapcsolat: 23732191
 12. Urbán Emese. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Idegen nyelv: Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730987, Kapcsolat: 23732195
 13. Czibere Csilla. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Életpálya-építés : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23732188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732188, Kapcsolat: 23732188
 14. Urbánné Deres. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730986, Kapcsolat: 23732194
 15. Gönczi Melinda. Hungary: getting started. (2003) Megjelent: Towards inclusive practices in secondary education pp. 25-32
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24766734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24766734, Kapcsolat: 24766734
 16. Csányi Yvonne. Különtámogatás: Szegregáltan, vagy integráltan. (2001) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 10 2 232-243
  Folyóiratcikk[22436421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22436421, Kapcsolat: 22436421
Csányi Y. Integrált nevelés - inkluzív iskola. (2001) Megjelent: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001 pp. 314-332, 1981255
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1981255]
 1. Tamás Katalin. Inkluzív nevelés az óvodában?. (2018) ISBN:9786150014616
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3350730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3350730, Kapcsolat: 27374905
 2. Tamás Katalin. Változások egy integrált nevelést vállaló óvoda életében. (2015) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2014 pp. 358-368
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2980852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980852, Kapcsolat: 27377639
 3. Julianna Raymann et al. Resilience and inclusion. (2015) ROMOLÓGIA: ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2064-1257 3 10 12-29
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2975007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2975007, Kapcsolat: 27390165
 4. Belényi Emese et al. A társadalmi-nevelési inklúzió eszmerendszerének alkalmazási lehetőségei a szociális munkás képzésben. (2013) Megjelent: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl pp. 9-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2528872] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2528872, Kapcsolat: 24768621
 5. Belényi E. Szociális dimenziók a fogyatékossággal élő tanulók oktatása-nevelése terén. (2012) ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 2062-0284 3 4-5 41-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3119357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3119357, Kapcsolat: 24768674
 6. Nagyné Schiffer Csilla. Inkluzív iskolák fejlesztése. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2050902] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2050902, Kapcsolat: 23731003
 7. Papp Gabriella. Az integráció, inklúzió fogalmak tartalmi elemzése gyógypedagógiai megközelítésben nemzetközi és magyar színtéren. (2010) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 40 4 295-304
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23730999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730999, Kapcsolat: 23730999
 8. Iliás Lajosné. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK PEDAGÓGIAI MEGSEGÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI: Gyakorlati kézikönyv 9 – 12 évfolyamon tanító pedagógusoknak. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Oktatási[24768748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24768748, Kapcsolat: 24768748
 9. Némethné Tóth Ágnes. Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. (2009) MAGYAR PEDAGÓGIA 0025-0260 109 2 105-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1775265] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1775265, Kapcsolat: 22435975
 10. Szabó D. Integrált diákok mentorálása. (2008) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 19 6 77-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20941623] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 20941623, Kapcsolat: 23731000
 11. Schiffer Csilla. Az inklúzió fogalmának értelmezései és azok ellentmondásai. (2008) Megjelent: Az integrációs cunami pp. 45-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23732205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23732205, Kapcsolat: 23732205
 12. Köntösné Lőrincz. Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Módszertani intézményi útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730988, Kapcsolat: 23731043
 13. Köntösné Lőrincz et al. Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez: Dokumentációs útmutató : Inkluzív nevelés. (2007)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730989, Kapcsolat: 23731044
 14. Urbán Emese. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Idegen nyelv: Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730987, Kapcsolat: 23731002
 15. Urbánné Deres. Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák : Inkluzív nevelés. (2006)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23730986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730986, Kapcsolat: 23731001
 16. Benczéné Csorba. INTEGRÁCIÓS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV: Könyv pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki a gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi. (2005)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Oktatási[24769259] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24769259, Kapcsolat: 24769259
Perlusz Andrea. Az integrált hallássérült gyermekek sikeres iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők. (2001) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 10 2 389-394, 1978676
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1978676]
 1. Bartha CS. Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary. (2005) Megjelent: Bilingualism. Proceedings of the 4th International Symposium pp. 210-222
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[188715] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 188715, Kapcsolat: 24766696
Perlusz Andrea. Hallássérült hallgatók a felsőoktatásban. (2001) Megjelent: Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban. pp. 51-66, 1983347
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1983347]
 1. Keszi Roland et al. Hallássérült fiatalok iskolai és munkaerőpiaci integrációja. (2010) KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 0133-2597 1 3 11-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2009461] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2009461, Kapcsolat: 24766504
Perlusz Andrea. Ajánlások nagyothalló és siket gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. (2006) Megjelent: Inkluzív nevelés Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez pp. 1-23, 2017594
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2017594]
 1. Deákné Bajkó et al. Idegen nyelvek a hallássérültek nevelésében-oktatásában. (2015) Megjelent: Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon pp. 86-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27374871] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27374871, Kapcsolat: 27374871
 2. Deákiné Bajkó et al. Bevezető szurdópedagógiai ismeretek és ajánlások.... (2015) Megjelent: Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon pp. 74-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25179827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25179827, Kapcsolat: 27374823
Perlusz Andrea. Kiket és hol tanítunk?: Tendenciák a hallássérültek pedagógiájában a változó populációra való tekintettel. (2007) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 35. 3. 161-166, 1978680
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1978680]
 1. Rácz Szilárd. "A süketnémától a jelnyelvűig". (2008) KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 0324-7775 37 7-8 40-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27374731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27374731, Kapcsolat: 27374731
 2. Zsoldos Márta. A figyelemzavar- hiperaktivitás vizsgálata hallássérült tanulóknál. (2008) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 XXXVI 4 241-262
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22514621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22514621, Kapcsolat: 22514621
Bernáth Gábor et al. Roma ≠ hátrányos helyzetű ≠ tanulási nehézséggel küzdő ≠ tanulási zavaros ≠ enyhefokú értelmi fogyatékos. (2008) Megjelent: Esélyegyenlőség – deszegregáció – integráló pedagógia pp. 103-110, 1985031
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1985031]
 1. Fejes József Balázs et al. Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban.. (2010) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 38 4 273-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1413752] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1413752, Kapcsolat: 22435909
Billédi Katalin. Inkluzív nevelés - Előítélet-mentes attitűd - tolerancia. Kézikönyv a szociálpedagógus és szociális munkás hallgatókat képző intézmények részére. (2008), 1979729
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1979729]
 1. Szabó Diána. Látlelet a pedagógusok befogadó neveléshez-oktatáshoz való hozzáállásáról. (2016) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 26 4 21-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3137504] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3137504, Kapcsolat: 25961951
 2. Szabó Diána. Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás a résztvevők oldaláról: A Közép-magyarországi régióban végzett interjús vizsgálat tapasztalatai. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 5-6 74-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25961961] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25961961, Kapcsolat: 25961961
 3. Diana Szabó. The interdisciplinary approach of defectiveness from a societal point of view. (2015) HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ) 2062-9605 2064-2199 5 2 18-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25087335] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25087335, Kapcsolat: 26805993
 4. Varga László. Új paradigmák: globalizáció és konstruktivizmus. (2011) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 4 21-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Oktatási[23481301] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23481301, Kapcsolat: 23481301
 5. Horváth H Attila et al. A sajátos nevelési igény jelenléte a Pannon Egyetemen. (2011) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 9 38 163-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26805994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26805994, Kapcsolat: 26805994
 6. Estefánné Dr. Varga et al. A pedagógusképzés szerepének meghatározása a pedagógiai rendszerek fejlesztésében és alkalmazásában. (2010)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2779057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779057, Kapcsolat: 23486448
 7. Varga László. A globalizáció néhány pedagógiai aspektusa. (2010) Megjelent: Az iskola betegítő tényező, vagy akorlátlan lehetőségek tárháza pp. 51-58
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23488149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23488149, Kapcsolat: 23488149
Perlusz A. Látássérültek iskoláztatása és társadalmi integrációja. (2008) Megjelent: Az integrációs cunami pp. 113-129, 1981264
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1981264]
 1. Tamás Katalin. Inkluzív nevelés az óvodában?. (2018) ISBN:9786150014616
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3350730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3350730, Kapcsolat: 27374953
 2. Tamás Katalin. Változások egy integrált nevelést vállaló óvoda életében. (2015) Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2014 pp. 358-368
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2980852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2980852, Kapcsolat: 27377840
 3. Pongrácz Kornélia. Tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata. (2015) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 43 4 290-304
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2957882] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2957882, Kapcsolat: 27379394
 4. Tamás Katalin. Inkluzívna vychova detí so speciálnymi potrebami. Vyvoj inkluzívneho myslenia v budapestianskych materskych skolách. (2014) EFETA 1335-1397 XXIV 4 16-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24651680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24651680, Kapcsolat: 24656079
 5. Bánfalvy Csaba. Fogyatékos személyek diplomával. (2014) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 42 4 249-267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2825460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2825460, Kapcsolat: 24765906
 6. Szekeres Ágota et al. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló iskolai osztályok szociometriai jellemzői. (2014) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 69 1 263-281
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2573101] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2573101, Kapcsolat: 24766465
 7. Pongrácz Kornélia. Többségi általános iskolások sajátos nevelési igényű gyermekekkel szembeni attitűdjének vizsgálata. (2013) GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-1108 41 3 197-207
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2336430] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2336430, Kapcsolat: 23730996
 8. Pongrácz Kornélia. A többségi általános iskolások fogyatékossággal élő tanulókkal szembeni attitűdjének vizsgálata az integrációs kutatásokban. (2013) Megjelent: Tudományos próbapálya pp. 494-500
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27641952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27641952, Kapcsolat: 24766620
 9. Szekeres Ágota. Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23730992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23730992, Kapcsolat: 23730992
Perlusz Andrea. Az empátia, tolerancia és segítőkészség vizsgálatára kidolgozott eljárás első alkalmazásának tapasztalatai. (2008) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 18. 1 92-98, 1978681
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1978681]
 1. Tamás Katalin. Inkluzív nevelés az óvodában?. (2018) ISBN:9786150014616
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3350730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3350730, Kapcsolat: 27374961
2020-08-15 05:29