Cieger A. A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában. (1997) Megjelent: Levéltári Évkönyv p. 217, 199287
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[199287]
 1. Csekő Ernő. Nagy adófizetőből virilis megyebizottsági tag(?): A legnagyobb adófizetők névjegyzékének első összeállítása Tolna megyében (1871). (2019) Megjelent: "Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt" pp. 92-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30729078] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30729078, Kapcsolat: 28219383
 2. Szamborovszkyné Nagy Ibolya. „Politikai község mint erkölcsi testület.”: Közösségi építkezés Nagyberegen a dualizmus alkonyán. (2018) Megjelent: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter", "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul" pp. 97-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30419694] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30419694, Kapcsolat: 27841729
 3. Szilágyi László. Parlamentarizmus Szatmár vármegyében: Országgyűlési választók és képviselőik a boldog békeidőkben (1867-1914). (2018) Megjelent: A történeti Szatmár vármegye II. p. 233
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27680423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27680423, Kapcsolat: 27841033
 4. Varga Bálint. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27020159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27020159, Kapcsolat: 27020159
 5. Hajdú Anikó. Kultúra és politika kölcsönhatása a dualizmus kori Hont vármegyében. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 38-55
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26274893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26274893, Kapcsolat: 26274902
 6. Pál Judit. Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890-91) (I.). (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 3 54-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2031549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2031549, Kapcsolat: 27841712
 7. Pál Judit. Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890-91) (I.). (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 3 54-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2031549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2031549, Kapcsolat: 27841715
 8. Kövér György. A politikatörténet "visszavétele". (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 3 147-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1400993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400993, Kapcsolat: 27877762
 9. Pál Judit. The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Compromise. (2007) Megjelent: Cultural Dimensions of Elite Formation In Transylvania (1770–1950) pp. 138-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2514583] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2514583, Kapcsolat: 27841739
 10. Judit Pál. The Survival of the Traditional Elite: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 1910. (2007) COLLOQUIA: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY 1223-5261 14 75-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2474441] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2474441, Kapcsolat: 27841734
 11. Szilágyi L. Ki legyen képviselő? (Parlamenti képviselőjelöltek a dualizmus kori. (2000) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 1216-092X 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10312537] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10312537, Kapcsolat: 10312537
Cieger A. A Lónyay-Kappel-vagyon nyomában. Egy újarisztokrata család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében. (1998) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 40 1–2 87-112, 199617
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[199617]
 1. Kövér György. A biográfia nehézségei. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 245-262
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401006, Kapcsolat: 10312889
 2. Gyáni G. A középosztály és a polgárság múltja különös tekintettel a dualizmus. (2001) Megjelent: Erdélyi történeti tanulmányok
  Könyvrészlet[10312890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10312890, Kapcsolat: 10312890
 3. Gyáni Gábor. Történetírásunk az évezred fordulóján. (2000) SZÁZADVÉG 0237-5206 5 18 117-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1716, Kapcsolat: 10312891
 4. Gyáni G. Fejezetek a polgárság hazai történetéből.. (2000) MULTUNK-POLITIKATORTENETI FOLYOIRAT 45 3 p. 63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10312127] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10312127, Kapcsolat: 10312892
 5. Gyáni Gábor. Az olvasó táblabíró. Középosztályi műveltség a 19. század végén. (1999) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 41 3-4 387-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1749] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1749, Kapcsolat: 10312893
Bihari Mihály. "Képzeljetek embert": Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára barátaitól, pályatársaitól, tanítványaitól. (1999) ISBN:9639191299, 1021702
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1021702]
 1. Gerő A. A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. század második felének magyar. (2001) BESZÉLŐ 0865-4093 6 10 p. 94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10313151] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10313151, Kapcsolat: 10313151
Cieger A. A magyar mikrotörténelem hajnala. (1999) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 14 4 87-112, 200055
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200055]
 1. Szijártó M. István. Történeti antropológia és mikrotörténelem: az új társadalomtörténet. (2000) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 12 151-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1318091] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1318091, Kapcsolat: 10313152
 2. Kövér GY. Hajnalhasadás? (Megjegyzések egy konferencia-beszámolóhoz.). (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 240-241
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10313153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 10313153, Kapcsolat: 10313153
Cieger A. Kormány a mérlegen - a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, 1867-1875. (1999) SZÁZADVÉG 0237-5206 14 Ősz 79-107, 200049
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200049]
 1. Heka László. Hrvatsko-ugarska nagodba: Pravni odnos bana i hrvatskog ministra. (2019) ISBN:9789537963996
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30648747] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30648747, Kapcsolat: 28197037
 2. László Heka. Analiza Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe (u povodu 150. obljetnice Austro-ugarske nagodbe) (prethodno priopćenje). (2017) ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUCILISTA U RIJECI 1330-349X 1846-8314 1333-1264 38 2 855-880
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3249069] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3249069, Kapcsolat: 27775297
 3. Tóth-Barbalics Veronika. A magyar főrendiház választott tagjai. (2017) SZÁZADOK 0039-8098 151 2 311-354
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3264022] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3264022, Kapcsolat: 28975136
 4. Szabó Dániel. Széll Kálmán pártja és az 1901-es választás. (2015) Megjelent: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve pp. 281-302
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25228334] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25228334, Kapcsolat: 25228334
 5. Stipta István. A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között. (2013) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 8 1 18-34
  Folyóiratcikk[24257028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24257028, Kapcsolat: 23507650
 6. Pócza Kálmán. A kormányzás angol mintája. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 1 47-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23507751] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23507751, Kapcsolat: 23507751
 7. Dobszay Tamás. Zalai képviselők, képviselői szerepek, 1861-1875. (2012) Megjelent: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 pp. 53-62
  Könyvrészlet[22809027] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22809027, Kapcsolat: 22809027
 8. Miru György. Szabadság és politikai közösség: Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. (2011) ISBN:9789634466253; 9789633366253
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1724206] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1724206, Kapcsolat: 27837332
 9. Schlett István. A politikai gondolkodás története Magyarországon. (2009) ISBN:9789637340888
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1472433] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1472433, Kapcsolat: 22809022
 10. Pál Judit. Péchy Manó - a "mintahivatalnok". (2007) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 69 1-2 33-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2031557] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2031557, Kapcsolat: 27837396
 11. Roman Holec. Styri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emmanuel Péchy). (2006) ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA 1336-9148 2453-7845 9 65-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2514419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2514419, Kapcsolat: 27837399
Cieger A. Pártok (és parlamentarizmus) a dualizmuskori politikai gondolkodásában. (1999) Megjelent: "Képzeljetek embert" pp. 44-54, 200053
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[200053]
 1. Pócza Kálmán. A kormányzás angol mintája. (2013) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 22 1 47-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23507755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23507755, Kapcsolat: 23507755
Cieger A. Ugocsa megye politikai vezető rétege a dualizmus időszakában.. (1999) KÁRPÁTALJAI MINERVA: A HUMÁN TUDOMÁNYOSSÁG FÓRUMA 1418-1185 3 1 5-51, 200054
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200054]
 1. Orosz László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31297222] []
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974240
Cieger A. Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában. (2000) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 45 3 3-51, 200413
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200413]
 1. Gerhard Péter. Deszkafalak és potyavacsorák: Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. (2019) ISBN:9786158115612
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30701198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30701198, Kapcsolat: 28188132
 2. Kelemen Roland. Military jurisdiction in Hungary at the time of the Dualism: (1867–1918). (2017) ISBN:9786150008370
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27621987] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27621987, Kapcsolat: 29027300
 3. Csúr Gábor Attila. Henrik Pontoppidan műveinek magyarországi fogadtatástörténete. (2017) SKANDINAVISZTIKAI FÜZETEK 0236-6010 11 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27468834] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27468834, Kapcsolat: 29027308
 4. Vörös Katalin. Az iparoktatás külföldön: Kísérlet a dualizmus kori pedagógiai sajtó és iparoktatás-politika árnyalására. (2017) SZÁZADVÉG 0237-5206 83 1 81-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3278254] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3278254, Kapcsolat: 29027310
 5. Kelemen R. A KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MAGYARORSZÁGON 1867–1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében. (2017) ISBN:9789636937638
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27119038] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27119038, Kapcsolat: 29027312
 6. Cseh Dániel. Jászberény politikai élete a dualizmus első évtizedében (1867-1876). (2014) JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV 1217-7954 12. 90-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3145311] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3145311, Kapcsolat: 29027303
 7. Kürti László. Liberty, equality and nationality: National liberalism, modernization and empire in Hungary in the 19th century. (2012) Megjelent: Liberal imperialism in Europe pp. 91-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2072728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2072728, Kapcsolat: 29027317
 8. Gyáni G. Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. (2006) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO SCIENTIARUM MEDIALIUM 1788-1358 33 185-196
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 203131, Kapcsolat: 29027306
Cieger A. A bizalmatlanság kora: Lónyay Menyhért a kormány élén. (2001) SZÁZADOK 0039-8098 135 1 61-102, 200824
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200824]
 1. Kövér György. A biográfia nehézségei. (2002) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 17 2-3 245-262
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1401006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1401006, Kapcsolat: 10313737
Cieger A. A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában. (2001) SZÁZADVÉG 0237-5206 6 20 95-118, 200823
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200823]
 1. Egry Gábor. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations: Center-PeripheryStruggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31354602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31354602, Kapcsolat: 29042099
 2. Egry Gábor. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations: Center-PeripheryStruggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31354602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31354602, Kapcsolat: 29042102
 3. Vörös Katalin. A modernizáció és a nacionalizmus keresztmetszetében: Nemzetépítési törekvések a dualizmus kori középfokú iparoktatás vonatkozásában. (2018) Megjelent: Modernizáció és nemzetállam-építés pp. 237-259
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30358817] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358817, Kapcsolat: 27761361
 4. Császtvay Tünde. Erő tér erő: Élet- és társadalomformáló kapcsolatok a 19. század utolsó harmadának irodalmi életében.. (2017) ISBN:9786155675119
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27018639] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27018639, Kapcsolat: 27762054
 5. Romsics Gergely. Egy sosemvolt baloldal gyökerei. (2017) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 29 1 3-10
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27020044] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27020044, Kapcsolat: 27020044
 6. Varga Bálint. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27020159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27020159, Kapcsolat: 27020161
 7. Varga Bálint. THE MONUMENTAL NATION: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. (2016) ISBN:9781785333132
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3151863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3151863, Kapcsolat: 27837354
 8. Rada János. Egyházkritikai röp- és vitairatok Magyarországon 1867-től 1895-ig: (Interpretációk, frazeológia és eszmetörténeti háttér). (2016) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 17 1 3-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3036797] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3036797, Kapcsolat: 26275092
 9. Kispál Richárd. Magyarországi szerbek a század eleji sajtó tükrében (1914-1918). (2015) BELVEDERE MERIDIONALE 1419-0222 2064-5929 27 3 77-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31036299] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31036299, Kapcsolat: 28598958
 10. Varga bálint. A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. (2015) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 57 2 319-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2949875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2949875, Kapcsolat: 25228315
 11. Rada János. Etatizmus, liberalizmus és egyházkép dualizmus kori egyházpolitikai röpiratokban. (2014) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 15 2 45-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24257578] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24257578, Kapcsolat: 24339851
 12. Szendrei Ákos. Justh Gyula politikai pályája: A függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. (2012) ISBN:9789634735755
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2064709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2064709, Kapcsolat: 28598941
 13. Palló Gábor. Darwin utazása Magyarországon. (2009) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 170 6 714-726
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[187817] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 187817, Kapcsolat: 28598944
 14. Bogoly József. Eötvös József és Oltványi Pál. (2007) Megjelent: A szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban pp. 33-39
  Könyvrészlet[22530390] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22530390, Kapcsolat: 28598967
 15. Bódy Zsombor. A "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén: Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése. (2001) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 2001 5-6 72-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1537199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1537199, Kapcsolat: 10313736
Cieger A. Ung megye politikai vezető rétege a dualizmus időszakában. (2001) KÁRPÁTALJAI MINERVA: A HUMÁN TUDOMÁNYOSSÁG FÓRUMA 1418-1185 4 1 5-51, 200826
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[200826]
 1. Molnár Ferenc. A kiegyezés hatása a ruszin mozgalomra. (2019) Megjelent: Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon pp. 199-222
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30985074] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30985074, Kapcsolat: 28513820
Cieger A. A számok szorításában. Lónyay Menyhért pénzügyminisztersége (1867-1870). (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 6 1295-1330, 201251
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[201251]
 1. Parádi Ákos. A Magyar Királyi Pénzügyőrség teendői a katonai határőrizetre való áttérés időszakában. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 27 54 45-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30368269] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30368269, Kapcsolat: 27775387
 2. Szabó Andrea. A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 XXVII 54 107-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3326492] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3326492, Kapcsolat: 27775370
 3. Szabó Andrea. A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 XXVII 54 107-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3326492] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3326492, Kapcsolat: 27775372
 4. Szabó Andrea. A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947. (2017) RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK 1216-6774 XXVII 54 107-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3326492] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3326492, Kapcsolat: 27775373
Cieger András. A vörös szalon úrnője: Becsky Ida és a férfiak. (2003) Megjelent: Nők és férfiak..., avagy A nemek története pp. 308-321, 2107577
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2107577]
 1. Lengyel Nóra. "Nemzetmentők és nemzetrontók.": Nőképek az erdélyi katolikus nőmozgalom sajtókiadványaiban (1926-1944). (2019) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 64 4 200-239
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31137349] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31137349, Kapcsolat: 28975731
 2. Fábri Anna. Hivatása: írónő: A nők irodalmi szerepvállalásának indítékai és lehetőségei a múlt század eleji Magyarországon. (2013) Megjelent: Tormay Cécile-emlékkonferencia 2012. október 5. pp. 69-79
  Könyvrészlet[27214123] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27214123, Kapcsolat: 28975725
Cieger András. Érdekek és stratégiák: A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában. (2003) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 4 13 87-106, 2107573
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107573]
 1. Orosz László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31297222] []
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974238
 2. Pap József. A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége. (2020) Megjelent: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. pp. 9-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31179559] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31179559, Kapcsolat: 28974964
 3. Egry Gábor. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations: Center-PeripheryStruggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31354602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31354602, Kapcsolat: 29042108
 4. Egry Gábor. Regional Elites, Nationalist Politics, Local Accommodations: Center-PeripheryStruggles in Late Dualist Hungary. (2019) Megjelent: Österreich-Ungarns imperiale Herausforderungen. Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich um 1900 pp. 333-353
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31354602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31354602, Kapcsolat: 29042111
 5. Gerhard Péter. Deszkafalak és potyavacsorák: Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. (2019) ISBN:9786158115612
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30701198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30701198, Kapcsolat: 28188131
 6. Pap József. A dualizmus kori parlamentarizmus térbelisége. (2019) Megjelent: 1918: vég és kezdet pp. 163-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30871853] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30871853, Kapcsolat: 28461152
 7. Berecz Anita. Választók és választottak: Az egri képviselő-testületi tagok rokoni kapcsolatai a dualizmus korában. (2018) SZÁZADOK 0039-8098 152 6 1377-1394
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30379615] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30379615, Kapcsolat: 27773329
 8. Szilágyi László. Parlamentarizmus Szatmár vármegyében: Országgyűlési választók és képviselőik a boldog békeidőkben (1867-1914). (2018) Megjelent: A történeti Szatmár vármegye II. p. 233
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27680423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27680423, Kapcsolat: 27841038
 9. Csernicskó István et al. A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. (2018) Megjelent: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter", "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul" pp. 141-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30341613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30341613, Kapcsolat: 27773318
 10. Csernicskó István et al. A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. (2018) Megjelent: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter", "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul" pp. 141-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30341613] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30341613, Kapcsolat: 27773324
 11. Pap József. Parliamentary Representatives and Parliamentary Representation in Hungary (1848-1918). (2017) ISBN:9783631717448
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242801] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3242801, Kapcsolat: 28073454
 12. Egry Gábor. A kisebbségi magyar identitás változásai a 20. században. (2017) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X LXII 4 78-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3312697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3312697, Kapcsolat: 27773339
 13. Pap József. Városi képviselet, városi képviselők a dualizmus időszakában. (2016) Megjelent: Városok a Diétán. Városi érdekvédelem a rendi és polgári parlamentarizmus időszakában pp. 224-258
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27159259] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27159259, Kapcsolat: 27159259
 14. Pap József. Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. (2016) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 31 1 21-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26275260] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275260, Kapcsolat: 26275260
 15. Hajdú Anikó. Kultúra és politika kölcsönhatása a dualizmus kori Hont vármegyében. (2015) Megjelent: Határhelyzetek VIII. pp. 38-55
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26274893] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26274893, Kapcsolat: 26274893
 16. Pap József. Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. (2014) ISBN:9789630595100
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2750138] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2750138, Kapcsolat: 24339568
 17. Pap József. A dualizmus kori képviselők életpályya-elemzésének dilemmái. (2013) Megjelent: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon pp. 420-432
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2742049] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2742049, Kapcsolat: 28228419
Cieger András. A dualizmus kori helyi politikai elit kutatása regionális szinten. (2004) Megjelent: Mi végre a tudomány? pp. 297-313, 2107587
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2107587]
 1. Orosz László. Ugocsa vármegye nemzetiségi és felekezeti elitjeinek összetétele 1890–1914 között. (2020)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[31297222] []
  Független, Idéző: 31297222, Kapcsolat: 28974239
 2. Tóth-Barbalics Veronika. Az élethossziglan kinevezett tagok. (2020) Megjelent: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. pp. 251-284
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31160757] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31160757, Kapcsolat: 28974979
 3. Kövér György. A politikatörténet "visszavétele". (2009) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 24 3 147-155
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1400993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1400993, Kapcsolat: 27877769
 4. Pál Judit. The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Compromise. (2007) Megjelent: Cultural Dimensions of Elite Formation In Transylvania (1770–1950) pp. 138-158
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2514583] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2514583, Kapcsolat: 27877774
Cieger András. Autonómia a gyakorlatban: A dualizmus kori helyi közigazgatás pénzügyi kérdőjelei. (2004) Megjelent: Autonómiák Magyarországon 1848-1998 pp. 57-64, 2107582
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2107582]
 1. Székely Tamás. A közigazgatás átalakításának programja: Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában. (2018) Megjelent: Modernizáció és nemzetállam-építés pp. 165-180
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30358821] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30358821, Kapcsolat: 27761385
 2. Miru György. A dualizmus kori közigazgatás politikai kontextusai: Kossuth az autokratikus hatalom ellen. (2016) SZÁZADOK 0039-8098 150 5 1259-1272
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3144217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3144217, Kapcsolat: 26275056
 3. Székely Tamás. Régi viták, új idők - vármegyék az első világháború árnyékában. (2015) Megjelent: Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban pp. 119-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3016191] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3016191, Kapcsolat: 26275015
Cieger András. Konzervativizmus – kontinuitás – konstrukció. (2004) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 XIII 1-2 325-336, 2107585
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107585]
 1. Csunderlik Péter. Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták: A Galilei Kör (1908-1919) története. (2017) ISBN:9789633380499
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3195409] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3195409, Kapcsolat: 27020041
 2. Köbel Szilvia. A repülő egyetem professzora: Szabó Miklós (1935-2000) portréja. (2016) ISBN:9786158054706
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26275214] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275214, Kapcsolat: 26275214
Cieger András. Társasági élet „hivatalból”. (2004) BUDAPESTI NEGYED 1217-5846 12 46 313-330, 2107579
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107579]
 1. Ballabás Dániel. A magyar főnemesség társadalomtörténete a dualizmus korában. Szakirodalmi előzmények és az elmúlt évek új kutatási eredményei. (2020) Megjelent: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. pp. 147-199
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31155735] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31155735, Kapcsolat: 28974973
 2. Fónagy Zoltán. Ferenc József és a kortárs magyar közvélemény. (2018) Megjelent: A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. I. Ferenc József és a magyarok pp. 13-48
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27439707] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27439707, Kapcsolat: 27439707
 3. Császtvay Tünde. Erő tér erő: Élet- és társadalomformáló kapcsolatok a 19. század utolsó harmadának irodalmi életében.. (2017) ISBN:9786155675119
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27018639] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27018639, Kapcsolat: 27762051
 4. Császtvay Tünde. Erő tér erő: Élet- és társadalomformáló kapcsolatok a 19. század utolsó harmadának irodalmi életében.. (2017) ISBN:9786155675119
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[27018639] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27018639, Kapcsolat: 27762052
 5. Ballabás Dániel. Uhorská šľachta po roku 1848. (2015) Megjelent: Historia Nostra pp. 47-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2926537] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2926537, Kapcsolat: 28975133
 6. Korompay H. Arany János levelezése (1866–1882). (2015) ISBN:9789639671515
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[25401591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25401591, Kapcsolat: 27841803
 7. Korompay H. Arany János levelezése (1866-1882): Levelezés. (2015) ISBN:9789639671515
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[25229858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25229858, Kapcsolat: 25229862
 8. Ballabás Dániel. A magyar nemesség társadalmi tagolódása (16-20. század). (2013) Megjelent: Genealógia 2. pp. 7-57
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2496384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2496384, Kapcsolat: 27837345
 9. Dubniczky Zsolt. Főúri reprezentáció a pesti Festetics-palotában. (2012) Megjelent: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére pp. 133-148
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26275194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275194, Kapcsolat: 26275194
 10. Dubniczky Zsolt. Főúri reprezentáció a pesti Festetics-palotában. (2012) Megjelent: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére pp. 133-148
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26275194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275194, Kapcsolat: 27841808
 11. Dubniczky Zsolt. Főúri reprezentáció a pesti Festetics-palotában. (2012) Megjelent: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat..." Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére pp. 133-148
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26275194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26275194, Kapcsolat: 27841812
2020-07-04 08:52