Berek Lajos. Az atomfegyverek alkalmazásának megjelenése és legfontosabb hatásai harcászatunkban. (1990) AKADÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA) 1218-5507 1990 175 25-64, 1759471
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759471]
 1. Hellán János. A védelem szilárdságának és mozgékonyságának kapcsolata a dandár védelmi harcában. (1995)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[21691524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21691524, Kapcsolat: 21691524
Berek Lajos. Gondolatok a honvédelmi hadművelet elveiről és végrehajtásának legfontosabb kérdéseiről. (1991), 1879725
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1879725]
 1. Bittner István. A nemzetközi erőforrásokra támaszkodó anyagi-technikai biztosítás újszerű koncepciója, tekintettel a feltételrendszerben végbement változásokra. (1995)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[22020886] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22020886, Kapcsolat: 22020886
 2. Kuti Géza. Erődítés és országvédelem. (1994) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 IIL 5 16-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22020884] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 22020884, Kapcsolat: 22020884
Berek Lajos. A területvédelmi erők tevékenysége a védelmi hadművelet során. (1992) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 46 5 42-48, 1758170
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1758170]
 1. Juhász József. Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként: doktori (PhD) értekezés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21688338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21688338, Kapcsolat: 21688338
Berek Lajos. Honvédelmi hadászati művelet. (1992), 1878270
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1878270]
 1. Resperger István. A fegyveres erők megváltozott feladatai, a katonai feladatai akatonai jellegű fegyveres válságok kezelése során. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22020052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22020052, Kapcsolat: 22020052
 2. Resperger István. A válságkezelés stratégiája. (1999)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2082302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2082302, Kapcsolat: 25386636
 3. Resperger István. Konfliktus-megelőzés, válságkezelés. (1998)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25386638] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25386638, Kapcsolat: 25386638
 4. Resperger István. A válságkezeléssel kapcsolatos fogalmak. (1998)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2082318] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2082318, Kapcsolat: 25386637
 5. Hanuszka János. A Magyar Honvédség országunk megbízható védelmére történő felkészítésének, ezen belül a szárazföldi csapatok első védelmi hadművelete előkészítésének főbb kérdései. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21885798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885798, Kapcsolat: 22019859
Berek Lajos. A hadtudományi kutatómunka alapjai. (1994) Megjelent: Szemelvények a hadtudomány általános elmélete témakörben készített tanulmányokból pp. 31-51, 1757937
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1757937]
 1. Fehérvári István. A földrajzi tér, különösen az időjárás és terep hatása a szárazföldi csapatok harcára: doktori (PhD) értekezés. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21687883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21687883, Kapcsolat: 21687883
 2. Héjja István et al. Hadtudományi ismeretek. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1736086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1736086, Kapcsolat: 21687908
 3. Nagy Miklós. Dinamikus katonaföldrajz: A katonaföldrajz dinamikus szemléletének problémái. (1997)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21687876] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21687876, Kapcsolat: 21687876
 4. Jakab László. A repülőcsapatok vegyivédelmi biztosítása. (1995)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[21885799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885799, Kapcsolat: 21687896
 5. Hanuszka János. A Magyar Honvédség országunk megbízható védelmére történő felkészítésének, ezen belül a szárazföldi csapatok első védelmi hadművelete előkészítésének főbb kérdései. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21885798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885798, Kapcsolat: 21687894
Berek Lajos. A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem csapatainak rendeltetése, feladatai, tagozódása, hadműveleti alkalmazásának alapjai. (1994) Megjelent: Szemelvények a hadtudomány általános elmélete témakörben készített tanulmányokból pp. 77-101, 1834378
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1834378]
 1. Jakab László. A repülőcsapatok vegyivédelmi biztosítása. (1995)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[21885799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885799, Kapcsolat: 21885801
 2. Hanuszka János. A repülőcsapatok vegyivédelmi biztosítása. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21885800] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885800, Kapcsolat: 21885800
Berek Lajos. A tudományos közlés szerzői jogi szabályozása. (1994) Megjelent: Szemelvények a hadtudomány általános elmélete témakörben készített tanulmányokból pp. 51-63, 1834374
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1834374]
 1. Jakab László. A repülőcsapatok vegyivédelmi biztosítása. (1995)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[21885799] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885799, Kapcsolat: 21885799
 2. Hanuszka János. A Magyar Honvédség országunk megbízható védelmére történő felkészítésének, ezen belül a szárazföldi csapatok első védelmi hadművelete előkészítésének főbb kérdései. (1994)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21885798] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21885798, Kapcsolat: 21885798
Berek Lajos. A védelmi harc új módja a halogató harc. (1995) ÚJ HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA (1991-2007) 1216-7436 49 2 28-31, 1757994
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1757994]
 1. Juhász József. Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként: doktori (PhD) értekezés. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21688338] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21688338, Kapcsolat: 21687946
 2. Fehérvári István. A földrajzi tér, különösen az időjárás és terep hatása a szárazföldi csapatok harcára: doktori (PhD) értekezés. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21687883] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21687883, Kapcsolat: 21687944
Berek Lajos. Az atomfegyver alkalmazásának megjelenése és hatása a katonai gondolkodásra és a harcászatunkra. (1995) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 5 1 31-39, 1759447
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759447]
 1. Balló István. Magyarország katonapolitikája, a hadseregfejlesztés feladatai a haderő szárazföldi csapatainál (1949-1953. (1996)
  Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[21691525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21691525, Kapcsolat: 21691525
Berek Lajos. A szárazföldi összfegyvernemi csapatok harcának fejlődése. (1997), 1759117
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1759117]
 1. Szani Ferenc. A Magyar Néphadsereg 1956-1989. (2001)
  Egyéb[21690972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21690972, Kapcsolat: 21690972
Berek Lajos. Bocskai István a képzőművészetünkben. (2006) SZÓKIMONDÓ 1416-2636 11 8-9 34-41, 1759561
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759561]
 1. Papp Klára. Hajdúk története-hajdúk emlékezete. (2013) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS SERIES HISTORICA 1786-9846 21 9-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283247] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26283247, Kapcsolat: 26283247
Berek Lajos. Manőverek a korszerű harcban. (2006) HADMÉRNÖK 1788-1919 1 1 7-14, 1759566
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759566]
 1. Berek Tamás. Lángfotometriás detektálás, mint lehetséges alternatíva az ABV szakfelderítő alegységek képességnövelése érdekében. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 1 113-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26412522] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26412522, Kapcsolat: 26412522
 2. Berek Tamás. Zászlóalj Harccsoport ABV Támogató modulszakasz, mint művelettámogató vegyivédelmi képesség. (2013) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 22 2 61-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24231667] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 24231667, Kapcsolat: 24231667
 3. Berek Tamás. Key elements of standards of proficiency for CBRN defence in military officers’ education. (2013) HADMÉRNÖK 1788-1919 8 4 33-39
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2488276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488276, Kapcsolat: 24231670
 4. Szabó Sándor et al. Az ABV mentesítő állomás Force Protection koncepciója. (2012) HADMÉRNÖK 1788-1919 7 3 89-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2104717] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2104717, Kapcsolat: 24231665
 5. Berek Tamás. ABV (CBRN) analitikai laboratórium, mint művelettámogató speciális vegyivédelmi képesség. (2011) HADMÉRNÖK 1788-1919 6 1 131-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1609586] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 1609586, Kapcsolat: 24231659
Berek Lajos et al. Autósiskola létesítésének feltételei. (2009) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 18 4 13-21, 1759608
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1759608]
 1. Regenye Imre. A közúti gépjárművezető képzés műszaki oktatásának változása a mindenkori technikai fejlettségi szintnek megfelelően, és a lehetséges fejlődési irány felvázolása.. (2016)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25929625] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25929625, Kapcsolat: 25929616
Berek Lajos et al. Presurre regulation of tyres. (2012) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 21 1 79-88, 1842566
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1842566]
 1. Bozzai Zoltán. Központi abroncsnyomás-szabályozó rendszerek vizsgálata RÁBA H-típusú járművekkel. (2019) KATONAI LOGISZTIKA 1588-4228 1789-6398 2019 1-2 140-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30827632] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30827632, Kapcsolat: 28332933
Dávidovits Zsuzsanna et al. Vízbázisvédelem, ivóvízbiztonság. (2012) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 21 2 &27-38, 2133778
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2133778]
 1. Kaluzsa Anikó et al. Biztonsági szempontok a vízellátásban. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 28 2 307-316
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3387676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3387676, Kapcsolat: 27434537
 2. Szendi József. Ipari eljárások honosítása az élelmiszeripari vagyonvédelmi kockázatelemzés hatékonyságának növelése érdekében. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 11 4 19-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3143367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3143367, Kapcsolat: 26169540
 3. Berek Tamás et al. Vízbázis mint nemzeti létfontosságú rendszerelem védelme. (2013) HADMÉRNÖK 1788-1919 8 2 120-133
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2394089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2394089, Kapcsolat: 24231675
Berek Lajos. Biztonságtechnika. (2014), 2799342
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2799342]
 1. Kálmán László. The role of the protection of private property in the damage investigation system of industrial-sized companies. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 3 48-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26855378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26855378, Kapcsolat: 26966397
 2. Szendi József. Termelő objektumok kerítéseinek sajátosságai. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 3 111-131
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26666303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26666303, Kapcsolat: 26675938
 3. Bagi Tamás. Nagyfeszültségű távvezetékek védővezetőiben indukálódó áramok bemutatása biztonságtechnikai szempontból. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 3 8-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3301055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3301055, Kapcsolat: 26966448
 4. Szabó Anikó. Az élőerős objektumőrzés és a tekintélyelvű vezetési stílus kapcsolata. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 3 279-294
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3279675] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3279675, Kapcsolat: 26966413
 5. Gönczi Gergely. A veszélyes hulladékok tárolásának biztonsági kérdései, lehetőségek a Magyar Honvédség keretein belül. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 3 3-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26675937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26675937, Kapcsolat: 26675937
 6. Bréda Gábor et al. A társadalom és a védett helyiségek kapcsolata, valamint a védett helyiségek kialakításához kapcsolódó tudományterületek. (2017) KÖZTES EURÓPA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIKEK KÖZLEMÉNYEI 2064-437X 2676-8909 9 1-2 89-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3357225] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3357225, Kapcsolat: 27347000
 7. Szabó Anikó. A szabályzatok szerepe az objektumok őrzése-védelmében. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 1 2-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26412499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26412499, Kapcsolat: 26412499
 8. Domján András. A kiemelten védett objektumok biztonsága a fenyegetettség tükrében. (2017) HADMÉRNÖK 1788-1919 12 3 26-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26966435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26966435, Kapcsolat: 26966435
 9. Berek Tamás. Víztermelő létesítmények integrált fizikai védelme I.: Mechanikai és élőerős védelem. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 25 4 35-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3159182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3159182, Kapcsolat: 26283211
 10. Szendi József. Ipari eljárások honosítása az élelmiszeripari vagyonvédelmi kockázatelemzés hatékonyságának növelése érdekében. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 11 4 19-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3143367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3143367, Kapcsolat: 26169539
 11. Szendi József. Élelmiszeripari rendezvények vagyonvédelmének sajátosságai. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 25 2 49-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26169439] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26169439, Kapcsolat: 26169439
 12. Mohai Ágota. A jelzési zónák szerepe a tűzjelző rendszerben. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 11 2 14-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26169305] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26169305, Kapcsolat: 26169305
 13. Berek Tamás et al. Zárszerkezet, mint a mechanikai védelem sebezhető pontja. (2015) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 25 3 47-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26113785] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26113785, Kapcsolat: 25381520
 14. Kálmán László. Komplex személyi csomagvizsgálat a vagyonvédelemben. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 24 3 33-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3029300] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3029300, Kapcsolat: 25386627
 15. Csege Gyula et al. AZ ÉLŐERŐS VAGYONVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA. (2014) HADMÉRNÖK 1788-1919 9 4 5-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25386567] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25386567, Kapcsolat: 25386567
 16. Csege Gyula et al. A személy és vagyonvédelmi szolgáltatók kockázatai. (2014) HADMÉRNÖK 1788-1919 9 4 11-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2985515] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2985515, Kapcsolat: 25386572
Berek Lajos et al. Gázturbinás erőműi objektum védelme. (2014) HADMÉRNÖK 1788-1919 9 2. 5-15, 2714935
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2714935]
 1. Beda László et al. Belső burkolatok hatása a hangnyomásra I.. (2018) VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2498-6194 3 1 20-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3361875] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3361875, Kapcsolat: 27238896
 2. Berek Tamás. Vészhelyzeti víztermelő létesítmények integrált fizikai védelme. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 4 227-236
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3288959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3288959, Kapcsolat: 26973912
 3. Anikó Szabó et al. The review of the external risk factors during the operation training plan of the security guards. (2017) Megjelent: 2017 IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) pp. 359-364
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3296245] []
  Független, Idéző: 3296245, Kapcsolat: 27030819
 4. Szabó Anikó. A szabályzatok szerepe az objektumok őrzése-védelmében. (2017) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 27 1 2-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26412510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26412510, Kapcsolat: 26412510
 5. Berek Tamás. Víztermelő létesítmények integrált fizikai védelme I.: Mechanikai és élőerős védelem. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 25 4 35-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3159182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3159182, Kapcsolat: 26283242
 6. Szendi József. Ipari eljárások honosítása az élelmiszeripari vagyonvédelmi kockázatelemzés hatékonyságának növelése érdekében. (2016) HADMÉRNÖK 1788-1919 11 4 19-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3143367] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3143367, Kapcsolat: 26169298
 7. Berek Tamás et al. Zárszerkezet, mint a mechanikai védelem sebezhető pontja. (2015) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 25 3 47-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3011651] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3011651, Kapcsolat: 25386566
 8. Berek Tamás et al. Biztonsági szabályzat a megelőző intézkedések rendszerében építőipari környezetben. (2015) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 25 2 84-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26113783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26113783, Kapcsolat: 25386564
Berek Lajos et al. Az interdependencia kérdése az energetikai rendszer és a hiradástechnika esetén a kritikus infrastruktúra biztonsága érdekében. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 24 3 9-32, 3012984
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3012984]
 1. Temesvári Zsolt. Mobil bázisállomások vagyonvédelme. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 13 1 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3365049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3365049, Kapcsolat: 27363083
 2. Hauber György. A megújuló energiák ellátási lánca a XXI. században, a 3. ipari forradalom küszöbén. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 25 4 11-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283206, Kapcsolat: 26283196
Berek Lajos et al. Veszélyes anyagok szállításának biztonsága. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 24 2 46-62, 2980602
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2980602]
 1. Temesvári Zsolt. Mobil bázisállomások vagyonvédelme. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 13 1 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3365049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3365049, Kapcsolat: 27363069
 2. Daniel Tokody et al. Development of the Infocommunication System for the Intelligent Rail Transport System of Dangerous Goods in Hungary. (2016) Megjelent: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Internet and Information Technologies pp. 321-332
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3076957] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3076957, Kapcsolat: 27004796
Vass Attila et al. Napenergia és az elektronikai jelzőrendszer, villamos energia hálózattól távol lévő objektumok védelmének lehetőségei. (2015) HADMÉRNÖK 1788-1919 24 2 41-57, 2963179
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2963179]
 1. Bertalan Beszédes. Reliable Presence and Intrusion Detection with Collaborative Sensor Modules in Electronic Property Protection Systems. (2019) Megjelent: 2019 IEEE 17TH WORLD SYMPOSIUM ON APPLIED MACHINE INTELLIGENCE AND INFORMATICS (SAMI 2019) pp. 354-360
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30439592] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30439592, Kapcsolat: 27867107
 2. György Györök et al. Concept of a Reliable Redundant Off-grid Power Supply Chain. (2019) Megjelent: SACI 2019 : IEEE 13th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics : PROCEEDINGS pp. 205-10
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30705628] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30705628, Kapcsolat: 28238945
 3. György Györök et al. Highly reliable data logging in embedded systems. (2018) Megjelent: 2018 IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI) : Dedicated to the Memory of Pioneer of R... pp. 49-54
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3335342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3335342, Kapcsolat: 27167903
 4. Kaluzsa Anikó et al. Biztonsági szempontok a vízellátásban. (2018) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 28 2 307-316
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3387676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3387676, Kapcsolat: 27434536
 5. Hauber György. A megújuló energiák ellátási lánca a XXI. században, a 3. ipari forradalom küszöbén. (2016) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 25 4 11-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26283206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26283206, Kapcsolat: 26283206
Vass Attila et al. Veszélyhelyzeti infokommunikáció az energetikai black out alatt. (2015) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 24 2 63-76, 2906617
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2906617]
 1. Temesvári Zsolt. Mobil bázisállomások vagyonvédelme. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 13 1 33-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3365049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3365049, Kapcsolat: 27363073
Berek Lajos et al. The Splitting of an Energy System. (2018) HADMÉRNÖK 1788-1919 13 1 9-19, 3356748
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3356748]
 1. Berek Tamás. Okos rendszerek lehetőségei és biztonsági kihívásai. (2019) BIZTONSÁGTUDOMÁNYI SZEMLE 2676-9042 1 1-2 7-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30743766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30743766, Kapcsolat: 28336747
2021-05-09 10:30