Málik József. Az arányos képviselet kérdésének a „Public Choice Theory” alapján elvégzett vizsgálata.. (2001) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 - 38-39 139-155, 1658518
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1658518]
 1. Körösényi András. Körkörösség, manipuláció és demokrácia: Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára. (2008) Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XLV 53-77
  Folyóiratcikk[21501842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501842, Kapcsolat: 21501842
 2. Körösényi András. A felhatalmazáselmélet védelmében: Válasz Meszerics Tamás kritikájára. (2008) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 4 160-174
  Folyóiratcikk[21501845] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501845, Kapcsolat: 21501845
Málik József. A közösségi döntéseken alapuló politikai elmélet antropológiájáról. (2003) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 5 - 414-441, 1658570
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1658570]
 1. Körösényi András. Körkörösség, manipuláció és demokrácia: Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára. (2008) Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XLV 53-77
  Folyóiratcikk[21501842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501842, Kapcsolat: 21501844
Málik József. Analitikus társadalomelmélet.. (2006) ISBN:9630603152, 1658529
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1658529]
 1. Tóth István. Játékelmélet és történelem. (2013) SIC ITUR AD ASTRA 0238-4779 63 1-22
  Folyóiratcikk[24961593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24961593, Kapcsolat: 24961593
 2. Nagy Viktor. Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2909804] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2909804, Kapcsolat: 23808289
 3. Tóth I. Játékelméleti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal. (2010) ISBN:9789633150146
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2044278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2044278, Kapcsolat: 21501820
 4. Körösényi András. Lehangoló tudomány, vagy a politika művészete? Vezetés, manipuláció és demokrácia. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 XVIII/3 33-56
  Folyóiratcikk[21501836] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501836, Kapcsolat: 21501836
 5. Rácz Lajos. Kína össznemzeti ereje II. (2009) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 8 4 5-29
  Folyóiratcikk[23808277] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23808277, Kapcsolat: 23808277
 6. Szakadát István. Cselekvéselmélet dióhéjban. (2008) ISBN:9789632790169
  Könyv[21501816] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501816, Kapcsolat: 21501816
 7. Szűcs Zoltán. A DISZKURZÍV POLITIKATUDOMÁNY MINT POLITIKAI DISKURZUSTÖRTÉNET: Tudományszemléleti és módszertani esszé. (2008) ISBN:9789636618438
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[23528332] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23528332, Kapcsolat: 21501818
Málik József. Egy szinoptikus megalapozású, racionális döntésen alapuló politikai elmélet: = A Synoptic Foundation of Rational Choice Political Theory. (2008), 1658532
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1658532]
 1. Körösényi András. Körkörösség, manipuláció és demokrácia: Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára. (2008) Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XLV 53-77
  Folyóiratcikk[21501842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21501842, Kapcsolat: 21501840
Málik József. Politikai konfliktusok játékelméleti modellezése. (2010) SZÁZADVÉG 0237-5206 15 54 27-48, 1658526
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1658526]
 1. Farkas Zoltán. The main types of social relations—Part II.. (2013) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 31 4 331-350
  Folyóiratcikk[24999570] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24999570, Kapcsolat: 24999570
 2. Farkas Zoltán. The main types of social relations—Part I.. (2013) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 31 3 207-223
  Folyóiratcikk[24999569] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24999569, Kapcsolat: 24999569
Málik József. Az utilitarizmus négy különböző paradigmájáról. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 5 3 3-17, 2430562
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2430562]
 1. Farkas Zoltán. Állati jövő. (2014)
  Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Oktatási[24254112] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24254112, Kapcsolat: 24254112
Málik József. Dilemmák a lojalitással. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 4 84-93, 2497161
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2497161]
 1. Tóth István. A POLITIKA MINT A FOGOLYDILEMMA MEGHALADÁSA. (2015) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 24 4 7-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112271] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112271, Kapcsolat: 26112271
Málik József. A kockázat jogi kezelése és buktatói. (2014) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 15 2 182-193, 2535070
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2535070]
 1. Papp Tekla. A gazdasági/üzleti kockázat szerepe az atipikus szerződéseknél és a társasági szerződésnél. (2016) OPUSCULA CIVILIA 1 2 1-8
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26112270] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26112270, Kapcsolat: 26112270
2020-04-05 15:31