Schmikli Norbert. Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete a népénekekben és a minorita misztériumdrámákban. (1997) Megjelent: A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Évkönyve 1996/1997 pp. 88-122, 2405937
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2405937]
 1. Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840770, Kapcsolat: 28946948
 2. Nagy Szilvia. Két csíksomlyói iskolai színjáték kritikai szövegkiadása és szövegtudományi vizsgálata. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25277903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25277903, Kapcsolat: 23715506
 3. Nagy Szilvia. A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma. (2010) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 2009 1 425-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23667131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667131, Kapcsolat: 23667131
 4. Maczák Ibolya. Hiányzó láncszemek?: Dramatikus prédikációk és népszokások a karácsonyi ünnepkörben. (2008) Megjelent: Színházvilág–Világszínház pp. 133-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23667134] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667134, Kapcsolat: 23667134
 5. Kilián István. Régi, magyar Mária-siralmak. (2007) Megjelent: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin... pp. 163-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715501] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23715501, Kapcsolat: 23715501
 6. Maczák Ibolya. A kanonikus plágium: (Szövegalkotás barokk prédikációinkban). (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 2-3 261-276
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777086, Kapcsolat: 23777086
Medgyesy-Schmikli Norbert. A csíksomlyói passiójátékok forrásvidéke. (1999) Megjelent: PPKE műhelytanulmányok pp. 9-32, 1649177
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1649177]
 1. Nagy Szilvia. „Ha hitetlen voltál, jere már pokolra!”: Kísérlet egy ferences iskoladráma recepcióesztétikai értelmezésére. (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 85-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23715479, Kapcsolat: 23715492
 2. Lukács István. A horvát passióhagyomány. (2011) MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA 1217-7768 18 3 255-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777087, Kapcsolat: 23777087
 3. Nagy Szilvia. Két csíksomlyói iskolai színjáték kritikai szövegkiadása és szövegtudományi vizsgálata. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25277903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25277903, Kapcsolat: 23667116
 4. Nagy Szilvia. A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma. (2010) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 2009 1 425-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23667127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667127, Kapcsolat: 23667127
 5. Bodó Márta. Iskola és színház: Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe. (2009) ISBN:9786068059068
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23715494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23715494, Kapcsolat: 23715494
 6. Szedmák Andrea. A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009). (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23651992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23651992, Kapcsolat: 23667122
 7. Szelestei N. "A Szűz Máriának siralmárul": Barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2008) Megjelent: Rekatolizáció és barokk áhítat pp. 27-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23715497, Kapcsolat: 23715497
 8. Lukács István. A passióhagyomány a horvát irodalomban. (2008) ISBN:9789634639947
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1829511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1829511, Kapcsolat: 23667114
 9. Szelestei N.. "A Szűz Máriának siralmárul": barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2006) VIGILIA 0042-6024 71 4 253-261
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1641057, Kapcsolat: 23667107
 10. Nagy Szilvia. Motívumátvételek néhány csíksomlyói drámában. (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai gyökerei pp. 43-50
  Könyvrészlet[23667105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667105, Kapcsolat: 23667105
 11. Lukács István. Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből (1626). (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai előzményei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére pp. 76-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23667104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667104, Kapcsolat: 23667104
 12. Nagy Júlia. A csíksomlyói történelmi drámák. (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai gyökerei pp. 102-120
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23777088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777088, Kapcsolat: 23777088
 13. Pintér Márta. A csíksomlyói kézirategyüttes története. (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai gyökerei pp. 13-18
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1841066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1841066, Kapcsolat: 23777090
 14. Nagy Júlia. Keresztény Herkulesek. (2002) Megjelent: School and theatre in the Past and Nowadays – Az iskolai színjátszás múltja és jelene
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23777089] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777089, Kapcsolat: 23777089
 15. Lukács István. Dramatizirani Kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626: Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből. (2000) ISBN:9630037289
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23667078] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23667078, Kapcsolat: 23667078
Medgyesy-Schmikli Norbert. Csíksomlyói Mária-siralmak elő- és utóélete. (2000) Megjelent: A magyar színház születése pp. 44-65, 1649175
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1649175]
 1. Takács György. Angyalok csenditének.: Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről. (2015) ISBN:9786155195143
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26067283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26067283, Kapcsolat: 26067283
 2. Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840770, Kapcsolat: 28946947
 3. Sápy Szilvia. A halotti búcsúztató eredete, történeti rétegei. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973933] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2973933, Kapcsolat: 23777093
 4. Szikora Gábor. Két passiójáték közelebbről: Bene Demeter Nagypénteki actio és Juhász Máté Krisztusnak érettünk való kínszenvedéséről bibliai forrásai és kapcsolatai. (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 101-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23715483, Kapcsolat: 23715483
 5. Hetény János. A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. (2011) ISBN:9789632772158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23665954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665954, Kapcsolat: 23667009
 6. Nagy Szilvia. Két csíksomlyói iskolai színjáték kritikai szövegkiadása és szövegtudományi vizsgálata. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25277903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25277903, Kapcsolat: 23667002
 7. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715485
 8. Szedmák Andrea. A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009). (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23651992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23651992, Kapcsolat: 23667007
 9. Mohay Tamás. A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás: Történet, eredet, hagyomány. (2009) ISBN:9789632361703
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881177] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1881177, Kapcsolat: 23667004
 10. Maczák Ibolya. „Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól”: Kompilálás és excerpálás a magyarországi barokk kori prédikációkban. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23638884] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23638884, Kapcsolat: 23777091
 11. Maczák Ibolya. Hiányzó láncszemek?: Dramatikus prédikációk és népszokások a karácsonyi ünnepkörben. (2008) Megjelent: Színházvilág–Világszínház pp. 133-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666997, Kapcsolat: 23666997
 12. Szelestei N. "A Szűz Máriának siralmárul": Barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2008) Megjelent: Rekatolizáció és barokk áhítat pp. 27-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666954, Kapcsolat: 23666954
 13. Kilián István. Régi, magyar Mária-siralmak. (2007) Megjelent: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin... pp. 163-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666980, Kapcsolat: 23666980
 14. Kővári R. Interdiszciplináris kapcsolatok népzenekutatói szemmel: Az Etelközi fohászok és a Ferences iskoladrámák (1.) c. kiadványok zenei munkálatairól. (2007) Megjelent: Diszciplínák határain innen és túl pp. 519-537
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2214218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2214218, Kapcsolat: 23666975
 15. Ollé Viktória. Dramatikus nagypénteki népének egy ismeretlen 18. századi kéziratos énekeskönyvből. (2007) Megjelent: Summa: tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére pp. 233-237
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666968] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666968, Kapcsolat: 23666968
 16. Szelestei N.. "A Szűz Máriának siralmárul": barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2006) VIGILIA 0042-6024 71 4 253-261
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1641057, Kapcsolat: 23666952
 17. Demeter Júlia. Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon. (2005) Megjelent: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára pp. 743-753
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666951, Kapcsolat: 23666951
 18. Kilián István. Két minorita passiójáték. (2005) Megjelent: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, 2. kötet pp. 729-742
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666941] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666941, Kapcsolat: 23666941
Medgyesy-Schmikli Norbert. Bevezetés a csíksomlyói passiójátékok forrásaiba. (2001) Megjelent: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5 pp. 93-119, 1833546
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1833546]
 1. Czibula Katalin. Theater und Öffentlichkeit: Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts: Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. (2016) ISBN:9786158050319
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30425814] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30425814, Kapcsolat: 28947001
 2. Czibula Katalin et al. Az Actiones tragicae és az Actiones comicae kötet drámái: a csíksomlyói színjátszás utolsó szakasza. (2016) Megjelent: A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből. pp. 400-413
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30352099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30352099, Kapcsolat: 28940852
 3. Tánczos Vilmos. A romániai magyar néprajzkutatás tizenkét éve (2002–2013). (2015) Megjelent: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, 2. kötet pp. 69-175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2915172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2915172, Kapcsolat: 26065848
 4. Takács György. Angyalok csenditének.: Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről. (2015) ISBN:9786155195143
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26067283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26067283, Kapcsolat: 26067290
 5. Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840770, Kapcsolat: 28946905
 6. Nagy Szilvia. „Ha hitetlen voltál, jere már pokolra!”: Kísérlet egy ferences iskoladráma recepcióesztétikai értelmezésére. (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 85-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23715479, Kapcsolat: 23715455
 7. Nagy Szilvia. A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma. (2010) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 2009 1 425-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23666914] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666914, Kapcsolat: 23666914
 8. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715452
 9. Mohay Tamás. A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás: Történet, eredet, hagyomány. (2009) ISBN:9789632361703
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881177] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1881177, Kapcsolat: 23666909
 10. Kilián István. Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán. (2007) Megjelent: Élet és világ pp. 54-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24739208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24739208, Kapcsolat: 23715451
 11. Tánczos Vilmos. Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben: (Tudománytörténeti összefoglaló). (2007) HÁZ ÉS EMBER 0230-0044 20 79-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777638] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23777638, Kapcsolat: 23777638
 12. Demeter Júlia. Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon. (2005) Megjelent: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára pp. 743-753
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23666903] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666903, Kapcsolat: 23666903
 13. Viga Gyula. Előszó helyett. (2004) Megjelent: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. I-II. kötet pp. 19-25
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[23666883] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23666883, Kapcsolat: 23666883
 14. Kedves Csaba. A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései. (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai gyökerei pp. 32-42
  Könyvrészlet[21880943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880943, Kapcsolat: 23666879
Medgyesy-Schmikli Norbert. A hitoktatás és a színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján. (2002) Megjelent: School and theatre : [school and theatre in the past and nowadays] = Iskola és színház : [az iskolai színjátszás múltja és jelene], 1650122
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1650122]
 1. Pintér Márta Zsuzsanna. A történelmi dráma alakzatai a 16-18. századi magyar irodalomban. (2019) ISBN:9789634145202
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30733405] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30733405, Kapcsolat: 28947017
 2. Pintér Márta Zsuzsanna. A történelmi dráma alakzatai a 16-18. századi magyar irodalomban. (2018)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[3372263] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3372263, Kapcsolat: 28945871
 3. Bloemendal Jan. Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe. (2013) Megjelent: Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe pp. 1-943
  Könyvrészlet[23666104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666104, Kapcsolat: 23666104
 4. Szedmák Andrea. A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009). (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23651992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23651992, Kapcsolat: 23666052
 5. Kilián István. Szent Ferenc élete Csíksomlyó színpadán. (2007) Megjelent: Élet és világ pp. 54-78
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24739208] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24739208, Kapcsolat: 23666051
Medgyesy-Schmikli Norbert. Az Arany Miatyánk-ének eredetének vizsgálata. (2002) VASI SZEMLE 0505-0332 2 253-264, 1641252
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641252]
 1. Horvat Šandor. Arhaične molitve kod Hrvata u Mađarskoj. (2019) Megjelent: NOMADI MARGINE pp. 153-182
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[31274293] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31274293, Kapcsolat: 28945525
 2. Takács György. „Égen menő szép madár…”. Csíkszéki népi imádságok imakönyvi és ponyvapárhuzamai. (2018) Megjelent: „Kívül aranyos, belül irgalmas ...” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére pp. 101-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27616944] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27616944, Kapcsolat: 28947005
 3. Takács György. „Égen menő szép madár…”. Csíkszéki népi imádságok imakönyvi és ponyvapárhuzamai. (2018) Megjelent: „Kívül aranyos, belül irgalmas ...” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére pp. 101-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27616944] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27616944, Kapcsolat: 28947007
 4. Takács György. „Égen menő szép madár…”. Csíkszéki népi imádságok imakönyvi és ponyvapárhuzamai. (2018) Megjelent: „Kívül aranyos, belül irgalmas ...” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére pp. 101-128
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27616944] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27616944, Kapcsolat: 28947008
 5. Takács György. Angyalok csenditének.: Archaikus népi imádságok a régi Csíkszékről. (2015) ISBN:9786155195143
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26067283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26067283, Kapcsolat: 26067323
 6. Tüskés Anna. A Bagó Márton nyomdájában kiadott vallásos ponyvanyomtatványok. (2015) DOROMB: KÖZKÖLTÉSZETI TANULMÁNYOK 2063-8175 4 433-460
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27212933] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27212933, Kapcsolat: 26067134
 7. Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840770, Kapcsolat: 28946837
 8. Hetény János. A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. (2011) ISBN:9789632772158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23665954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665954, Kapcsolat: 23665954
 9. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715141
 10. Szelestei N. "A Szűz Máriának siralmárul": Barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2008) Megjelent: Rekatolizáció és barokk áhítat pp. 27-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23665838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665838, Kapcsolat: 23665838
 11. Kilián István. Régi, magyar Mária-siralmak. (2007) Megjelent: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin... pp. 163-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23665944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665944, Kapcsolat: 23665944
 12. Szelestei N.. "A Szűz Máriának siralmárul": barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2006) VIGILIA 0042-6024 71 4 253-261
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1641057, Kapcsolat: 23665814
 13. Harangozó Imre–Kővári. Etelközi fohászok: Válogatás a moldvai magyarság vallásos népköltészetének kincsestárából. (2005) ISBN:9638536659
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23665713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665713, Kapcsolat: 23665713
Medgyesy-Schmikli Norbert. Biblia Pauperum a csíksomlyói színpadon - a passiójátékok előképrendszere. (2002) Megjelent: "Mindent az Evangéliumért" pp. 211-249, 1649089
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1649089]
 1. Liszka József. A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig: Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. (2010) ACTA ETHNOLOGICA DANUBIANA 9017-3880 12 125-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777654] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777654, Kapcsolat: 23777654
 2. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715121
 3. Szedmák Andrea. A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009). (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23651992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23651992, Kapcsolat: 23665528
Medgyesy-Schmikli Norbert. A halandó testbe öltözött halhatatlan Isten szenvedésének rövid bemutatása. Csíksomlyó, 1743. április 12.. (2003) Megjelent: „Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok!” pp. 211-248, 1650065
Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[1650065]
 1. Kerényi Ferenc. „…az a szép, szomorú Jézuska”: Könyvkritika az újabban előkerült csíksomlyói passiókat bemutató kötetről. (2004) ÚJ FORRÁS 0133-5332 36 9 98-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777660, Kapcsolat: 23777660
 2. Jakab Gábor. Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból: „Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!”. (2003) HITVALLÁS: A GYŐRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 1585-8200 4 10
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777663, Kapcsolat: 23777663
Medgyesy-Schmikli Norbert. Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon. (2003) Megjelent: A magyar színjáték honi és európai gyökerei pp. 51-63, 1650275
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1650275]
 1. Czibula Katalin et al. Az Actiones tragicae és az Actiones comicae kötet drámái: a csíksomlyói színjátszás utolsó szakasza. (2016) Megjelent: A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből. pp. 400-413
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30352099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30352099, Kapcsolat: 28940856
 2. Demeter Júlia. The Csíksomlyó Passion Plays. (2013) Megjelent: 14th Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval Poznań, Poland, 22nd - 27th July 2013 pp. 1-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23777699] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777699, Kapcsolat: 23777699
 3. Kilián István. Scene et mise en scene a Csiksomlyo. (2009) Megjelent: Theatre et Drame Musical. Le Christ dans le patrimoine théâtral, musical et artisque. Revue Europeenne Bilingue publiée avec le... pp. 77-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23715446, Kapcsolat: 23715446
 4. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715118
 5. Szedmák Andrea. A XVII–XVIII. századi magyarországi iskolai színjátszás bibliográfiája (1998–2009). (2009)
  Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[23651992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23651992, Kapcsolat: 23665477
 6. Mohay Tamás. A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás: Történet, eredet, hagyomány. (2009) ISBN:9789632361703
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1881177] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1881177, Kapcsolat: 23665435
 7. Szelestei N. "A Szűz Máriának siralmárul": Barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2008) Megjelent: Rekatolizáció és barokk áhítat pp. 27-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23665377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665377, Kapcsolat: 23665377
 8. Kilián István. Régi, magyar Mária-siralmak. (2007) Megjelent: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8–9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin... pp. 163-181
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715119] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23715119, Kapcsolat: 23715119
 9. Nagy Imre. Iskola és színház: Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia. (2007) ISBN:9789635067138
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1732754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732754, Kapcsolat: 23665400
 10. Szelestei N.. "A Szűz Máriának siralmárul": barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén. (2006) VIGILIA 0042-6024 71 4 253-261
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1641057] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1641057, Kapcsolat: 23665363
 11. Demeter Júlia. Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon. (2005) Megjelent: A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára pp. 743-753
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23665331] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665331, Kapcsolat: 23665331
Schmikli Norbert. A csíksomlyói misztériumdrámák eredetének vizsgálata. (2003) Megjelent: Pro Scientia Aranyérmesek V. Konferenciája pp. 47-51, 2405902
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2405902]
 1. Czibula Katalin et al. Az Actiones tragicae és az Actiones comicae kötet drámái: a csíksomlyói színjátszás utolsó szakasza. (2016) Megjelent: A szövegtől a szcenikáig. Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből. pp. 400-413
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30352099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30352099, Kapcsolat: 28940850
 2. Nagy Szilvia. „Ha hitetlen voltál, jere már pokolra!”: Kísérlet egy ferences iskoladráma recepcióesztétikai értelmezésére. (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 85-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23715479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23715479, Kapcsolat: 23715479
 3. Nagy Szilvia. A csíksomlyói iskolai színjátszás és a korabeli iskoladráma. (2010) A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1841-0197 5 1 425-478
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23666222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23666222, Kapcsolat: 23666222
 4. Demeter Júlia et al. Ferences iskoladrámák I.: Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739. (2009) ISBN:9789634465546
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2386435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2386435, Kapcsolat: 23715477
Medgyesy-Schmikli Norbert. Mariazell a magyarországi ponyvairodalomban. (2004) Megjelent: Mariazell és Magyarország: egy zarándokhely emlékezete: kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május... pp. 465-478, 1651095
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651095]
 1. S Lackovits. A kislődi Rőthy Mihály Vallási Néprajzi Gyűjtemény. (2018) Megjelent: „Kívül aranyos, belül irgalmas ...” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére pp. 211-230
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27616936] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27616936, Kapcsolat: 28947025
 2. Liszka József. Na hraniciach populárnej kiteratúry a l'udovej slovesnosti. K jednej mad'arsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzinárodným súvislostiam. (2014) NARODOPISNA REVUE 0862-8351 24 2 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26066007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26066007, Kapcsolat: 26066007
 3. Liszka József. Na hraniciach populárnej kiteratúry a l'udovej slovesnosti. K jednej mad'arsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzinárodným súvislostiam. (2014) NARODOPISNA REVUE 0862-8351 24 2 101-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26066007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26066007, Kapcsolat: 28945374
 4. Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2840770, Kapcsolat: 28946907
 5. Liszka József. Átmenetek: Folklór és nem-folklór határán. (2013) ISBN:9788081220906
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2748919] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2748919, Kapcsolat: 26065999
 6. Liszka József. Nagy Mária Celli leány. Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. (2012) Megjelent: A tudomány vonzásában pp. 239-268
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26065995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26065995, Kapcsolat: 26065995
 7. Serfőző Szabolcs. A sasvári pálos kegyhely története: A zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században. (2012) ISBN:9789635068760
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3347869] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3347869, Kapcsolat: 28947020
 8. Hetény János. Máriacelli vonatkozású vallásos ponyvairatok egy pannonhalmi gyűjteményből: A máriacelli kegyhely jubileuma alkalmából. (2008) ARRABONA 0571-1304 46 2 199-210
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23665276] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23665276, Kapcsolat: 23665276
 9. S Lackovits. A kislődi Rőthy Mihály vallási néprajzi gyűjtemény. (2008) TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 1588-8207 8 251-269
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23777873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23777873, Kapcsolat: 23777873
2020-09-21 05:41