Téglási András. A tulajdon alkotmányos védelmének kialakulása. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 7-8 361-374, 2132690
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2132690]
 1. Tóth J et al. A hatalmi ágak elválasztása modern elméletének kialakulása: a locke-i hatalommegosztási tan születése. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 p. 134
  Folyóiratcikk[27141652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27141652, Kapcsolat: 27141652
 2. Pongrácz Alex. Gondolatok a tulajdon(jog)ról, figyelemmel az Alaptörvény szabályozására. (2013) Megjelent: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére pp. 407-418
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2384416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384416, Kapcsolat: 24357381
 3. Andorkó Imre. A tulajdonhoz való jog védelmének kialakulása. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X online p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256685, Kapcsolat: 24256685
 4. Andorkó Imre. A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24259216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24259216, Kapcsolat: 24259216
 5. Nagy Gusztáv. A piacgazdaság és egyes ezzel összefüggő gazdasági alapjogok, alkotmányos alapelvek értelmezési, továbbfejlesztési lehetőségei az új Alkotmány kapcsán. (2011) Megjelent: Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány pp. 1-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24256657] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256657, Kapcsolat: 24256657
 6. Sonnevend Pál. A tulajdonhoz való jog. (2009) Megjelent: Az Alkotmány kommentárja
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24256647] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256647, Kapcsolat: 24256647
 7. Serák István. A tulajdonhoz való jog néhány kérdése: a dolog-fogalom alkotmányjogi alapjai a magyar jogban. (2008) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 4 32-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256653] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256653, Kapcsolat: 24256653
Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Történeti áttekintés.. (2008) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2 4 67-133, 2181422
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181422]
 1. Makács Adrienn. A kötelesrész, mint az örökhagyó szabad rendelkezési jogának alkotmányos körlátja. (2018) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 2018 2 44-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27469523] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27469523, Kapcsolat: 27469523
 2. Lapsánszky András. Köz/érdek: Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. (2017) ISBN:9789636937645
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3244251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3244251, Kapcsolat: 28148371
 3. Kovács Judit. "Az új Alaptörvény és a jogélet refoprmja" - Doktorandusz konferencia Szegeden. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 2 105-108
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23556216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23556216, Kapcsolat: 24555275
 4. Molnár András. Az amerikai Supreme Court „konzervatív aktivizmusa” a XX. század első évtizedeiben született precedensek tükrében. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X online 4 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256792, Kapcsolat: 24256792
 5. Drinóczi Tímea. A 98%-os különadó megítélései (az Alkotmánybíróság és az EJEB). (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 9 445-451
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256784] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256784, Kapcsolat: 24256784
Téglási András. A historical survey about the development of the constitutional protection of property ownership. (2009) STUDIA IURIDICA CAROLIENSIA 1788-0246 4 219-234, 2181491
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181491]
 1. Ákos Cserny. The Change of Public Law in Central-Eastern European States. (2014) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X V 2 39-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24576243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24576243, Kapcsolat: 26309523
Téglási András. A tulajdoni rendszerváltás egyes alkotmányjogi aspektusai. (2009) Megjelent: A köztársasági Alkotmány 20 éve.Tanulmánykötet pp. 303-314, 2132913
Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[2132913]
 1. Ákos Cserny. The Change of Public Law in Central-Eastern European States. (2014) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X V 2 39-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24576243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24576243, Kapcsolat: 26309525
 2. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2011) ISBN:9786155107269
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2081329] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2081329, Kapcsolat: 24256752
Téglási András. Hogyan védi Alkotmányunk a mezőgazdasági termelők tulajdonhoz való jogát? = How is property ownership guaranteed constitutionally in the field of agriculture?. (2009) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 4 7 18-29, 2181495
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181495]
 1. Nagy Zoltán. The regulation of financial support in particular for agricultural support = Támogatások szabályozása, különös tekintettel az agrártámogatásokra. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 135-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3370690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3370690, Kapcsolat: 28087161
 2. Nagy Zoltán. The regulation of financial support in particular for agricultural support = Támogatások szabályozása, különös tekintettel az agrártámogatásokra. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 135-163
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3370690] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3370690, Kapcsolat: 28087167
 3. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion = „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 132-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3295776] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3295776, Kapcsolat: 28086310
 4. Szilágyi János. A mezőgazdasági földforgalom szabályai. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 40-124
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26502737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502737, Kapcsolat: 26502737
 5. Szilágyi János. Acquisition of the ownership of agricultural lands in Hungary, taking the EU’s and other countries’ law into consideration. (2016) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 2016 4 1437-1451
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26502717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502717, Kapcsolat: 26502717
 6. Szilágyi János. Relationship between Agricultural Law and Environmental Law in Hungary. (2015) Megjelent: Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue. pp. 265-278
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26502749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502749, Kapcsolat: 26502749
 7. Ákos Cserny. The Change of Public Law in Central-Eastern European States. (2014) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X V 2 39-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24576243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24576243, Kapcsolat: 26309530
 8. Raisz Anikó et al. Az agrárjog és kapcsolódó területeinek (környezetjog, vízjognak, szociális jognak, adójognak) fejlődése az Európai Unióban, a nemzetállamokban és a WTO-ban = Development of agricultural law and related fields (environmental law, water law, social law, tax law) in the EU, in countries and in the WTO. (2012) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2012 2 107-148
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26502716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502716, Kapcsolat: 26502716
 9. Raisz Anikó et al. National Report - Hungary: Development of agricultural law in the EU, in countries and in the WTO. (2011) Megjelent: XXVI European Congress and Colloquium of Agricultural Law pp. 1-30
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1771745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1771745, Kapcsolat: 28157422
Téglási András. A termőföldtulajdon alkotmányjogi aspektusai. (2010) Megjelent: Studia in honorem Endre Tanka pp. 107-114, 2181556
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2181556]
 1. Patyi András. National Referendums in Hungarian Public. (2018) JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 0075-2746 59 2 329-354
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30426865] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30426865, Kapcsolat: 27879885
 2. Patyi András. EL REGLAMENTO JURÍDICO Y LA JURISPRUDENCIA DE LOS REFERÉNDUMS NACIONALES Y LOCALES EN HUNGRÍA DESDE LA TRANSICIÓN POLÍTICA DE 1989 HASTA LA ACTUALIDAD. (2017) Megjelent: Mecanismos de Participación Ciudadana. Una Experiencia Global. pp. 181-211
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27168126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27168126, Kapcsolat: 27168126
Téglási András. A tulajdonhoz való jog védelme Európában – az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében.. (2010) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 7 4 22-47, 2181566
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181566]
 1. Csák Csilla. Constitutional issues of land transactions regulation = A földforgalmi szabályozás alkotmányossági kérdései. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 5-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3370676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3370676, Kapcsolat: 28087116
 2. Csák Csilla. Constitutional issues of land transactions regulation = A földforgalmi szabályozás alkotmányossági kérdései. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 24 5-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3370676] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3370676, Kapcsolat: 28087124
 3. Somody Bernadette et al. Alapjogi tanok I.. (2018) ISBN:9789632584263
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30606623] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30606623, Kapcsolat: 28220115
 4. Sándor Lénárd. Vállalati társadalmi felelősségvállalás a nemzetközi jogban. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 LXXII 4 173-182
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30699378] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30699378, Kapcsolat: 28746192
 5. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion = „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 132-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3295776] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3295776, Kapcsolat: 28086256
 6. Papik Orsolya. “Trends and current issues regarding member state’s room to maneuver of land trade” panel discussion = „Tagállamok birtokpolitikai mozgásterével kapcsolatos trendek, aktuális kérdések” pódiumbeszélgetés. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 132-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3295776] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3295776, Kapcsolat: 28086294
 7. Szilágyi János et al. New dimensions of the Hungarian agricultural law in respect of food sovereignty = A magyar agrárjog legújabb fejlődési irányai az élelmiszer-szuverenitás szempontjából. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 160-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3295777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3295777, Kapcsolat: 28086325
 8. Szilágyi János et al. New dimensions of the Hungarian agricultural law in respect of food sovereignty = A magyar agrárjog legújabb fejlődési irányai az élelmiszer-szuverenitás szempontjából. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 22 160-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3295777] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3295777, Kapcsolat: 28086331
 9. Bónis Péter. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az államosított magántulajdon visszaszolgáltatásáról. (2017) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2017 3 7-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26997857] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26997857, Kapcsolat: 28118911
 10. Szilágyi János. Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában. (2017) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2017 2 569-577
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26502500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502500, Kapcsolat: 26502508
 11. Szilágyi János. Az agrár- és vidékfejlesztési jog elmélete. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 17-39
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26502720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502720, Kapcsolat: 26502720
 12. Szilágyi János. A mezőgazdasági földforgalom szabályai. (2017) Megjelent: Agrárjog - A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban pp. 40-94
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26502727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26502727, Kapcsolat: 26502727
 13. Szilágyi János. Változások az agrárjog elméletében?. (2016) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 2016 1 30-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26099153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26099153, Kapcsolat: 26502698
 14. Bányai Krisztina. A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26325999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26325999, Kapcsolat: 26325999
 15. Bányai Krisztina. A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon. (2016) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2016 20 16-27
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26311247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26311247, Kapcsolat: 26311262
 16. Csák Csilla et al. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure: Agrárpolitikai – agrárjogi vektorok és indikátorok a mezőgazdasági birtokstruktúra szemszögéből. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 19. 32-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2993459] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2993459, Kapcsolat: 28157436
 17. CSÁK Csilla et al. Agrárpolitikai – agrárjogi vektorok és indikátorok a mezőgazdasági birtokstruktúra szemszögéből. (2015) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 2015 19 44-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26548858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26548858, Kapcsolat: 26548858
 18. Kocsis Bianka. Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós vizsgálat szemszögéből. (2014) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 1 16 111-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24259068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24259068, Kapcsolat: 24259068
 19. Molnár András et al. A magánjogi és alapjogi érvelések együttélése - feszültségek és dilemmák. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2. 88-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2748521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2748521, Kapcsolat: 28158951
Téglási András. Transformation of the property system in the Hungarian constitutional law. (2010) STUDIA IURIDICA CAROLIENSIA 1788-0246 5 157-165, 2181536
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2181536]
 1. Ákos Cserny. The Change of Public Law in Central-Eastern European States. (2014) JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2043-085X V 2 39-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24576243] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24576243, Kapcsolat: 26309526
Kubovicsné Borbély. Az új Alaptörvényről elfogadás előtt: tanulmánykötet az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága által 2011. április 8-án azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján. (2011) ISBN:9789639848535, 2368318
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2368318]
 1. Schweitzer Gábor. Fogalmi bevezetés: alkotmányjog: Alkotmány, alkotmányozás. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 13-23
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30360758] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30360758, Kapcsolat: 27476441
 2. Balogh-Békesi Nóra. A bíróságok. (2018) Megjelent: Az állam szervezete pp. 181-199
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[27474833] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27474833, Kapcsolat: 27474833
 3. Tóth J. Az egyéni (alap)jogvédelem az Alkotmányban és az Alaptörvényben (II. rész). (2012) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 5 4 29-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2246996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2246996, Kapcsolat: 24590139
Molnár Borbála. Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány: Tanulmánykötet az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága által 2010. október 15-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján. (2011) ISBN:9789639848405, 1639512
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1639512]
 1. Boros Anita. IV. fejezet: A nemzeti ( állami és önkormányzati) vagyonnal való gazdálkodás. (2019) Megjelent: Szakigazgatás I pp. 66-83
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30807099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30807099, Kapcsolat: 28451680
Téglási András. A szociális állam "erodálása" vagy megmentése, avagy szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2011 4, 2761551
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2761551]
 1. T. Kovács Júlia. Az élelemhez való jog alapjogi dogmatikája. (2019) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 74 1 31-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30437199] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30437199, Kapcsolat: 27913051
 2. Berki Gabriella. Mire jogosít az egészségügyi ellátáshoz való jog?: Egy alapjog betegjogi megközelítése. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 21-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053144] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3053144, Kapcsolat: 26585623
 3. Lajkó Dóra. Az Alaptörvény szociális védelmi rendelkezései. A rászorultság védelme. (2016) Megjelent: Számadás az Alaptörvényről pp. 105-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053177] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3053177, Kapcsolat: 26585617
 4. Mondovics Napsugár. A társadalmi gondoskodás Magyarországon a dualizmus korától napjainkig. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26794929] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26794929, Kapcsolat: 26309522
 5. Kellner Szilvia. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 3 95-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2828012] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2828012, Kapcsolat: 28746075
 6. Mátyás Melinda. A HAJLÉKTALANSÁG RENDÉSZETI PROBLEMATIKÁJA. (2014) ISBN:9789638956064
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[26601445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26601445, Kapcsolat: 26309521
 7. Tóth J. Alkotmányjog. (2013) Megjelent: Jogi alapismeretek pp. 103-157
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2492622] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2492622, Kapcsolat: 24256783
Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2011), 2763867
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2763867]
 1. Lapsánszky András. Köz/érdek: Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. (2017) ISBN:9789636937645
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3244251] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3244251, Kapcsolat: 28149147
 2. Dr. Méhes Tamás. Birtokpolitika – A földszerzés elmélete és gyakorlata. (2017) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 3 47-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3329496] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3329496, Kapcsolat: 28119001
 3. Bányai Krisztina. A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26324548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26324548, Kapcsolat: 26324548
 4. Sándor István. Nincs cím. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 5 318-320
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[25147921] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147921, Kapcsolat: 25147921
 5. Kukorelli István. Vélemény Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme című doktori értekezéséről. (2014) Megjelent: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. A közjogász almanachja pp. 333-337
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24357366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24357366, Kapcsolat: 24357366
 6. Auer Ádám et al. Gondolatok a software jogi megítéléséről a gyakorlat tükrében. (2014) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 8 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2575339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2575339, Kapcsolat: 28158776
 7. Ujhelyi Dávid. A szerzői jog célja és emberképe a szellemi alkotásokat megalapozó elméletek tükrében. (2014) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 5 119 34-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2860700] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2860700, Kapcsolat: 28157461
 8. Molnár András. Az amerikai Supreme Court „konzervatív aktivizmusa” a XX. század első évtizedeiben született precedensek tükrében. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 p. 138
  Folyóiratcikk[25147973] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147973, Kapcsolat: 25147973
 9. Andorkó Imre. A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24259215] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24259215, Kapcsolat: 24259215
 10. Auer Ádám. A felelős társaságirányítás az alapjogok keresztmetszetében, különös tekintettel a tulajdonhoz való jogra. (2013) Megjelent: Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai pp. 81-94
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2595237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2595237, Kapcsolat: 25147981
 11. Drinóczi Tímea. A 98%-os különadó megítélései (az Alkotmánybíróság és az EJEB). (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 9 445-451
  Folyóiratcikk[25147953] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147953, Kapcsolat: 25147953
Téglási András. A tulajdon szerepe az új Alkotmányban. (2011) Megjelent: Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány pp. 161-179, 2132904
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2132904]
 1. Bezdán Anikó. A vadászati jog gyakorlásával összefüggő alapjogok értelmezési és továbbfejlesztési lehetőségeiről. (2013) Megjelent: Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai p. 98
  Könyvrészlet[25146367] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25146367, Kapcsolat: 25146367
 2. Kovács Júlia. Egészség és környezet az Alaptörvényben. (2012) Megjelent: Állam és közösség pp. 246-262
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2739108] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2739108, Kapcsolat: 24256749
Téglási András. A tulajdonviszonyok szabályozása a középkorban. (2011) Megjelent: Történelmi tradíciók és az új Alkotmány pp. 147-161, 2761547
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2761547]
 1. Kukorelli István. Az Alaptörvény és az Európai Unió. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2013 1 4-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24590129] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24590129, Kapcsolat: 24590129
Téglási András. Az új Alaptörvény a XXI. századi Európában. (2011) Megjelent: Az új Alaptörvényről elfogadás előtt pp. 172-231, 2761549
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2761549]
 1. Schweitzer Gábor. Fogalmi bevezetés: alkotmányjog: Alkotmány, alkotmányozás. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 13-23
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30360758] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30360758, Kapcsolat: 27474961
 2. Balogh-Békesi Nóra. Az új Alaptörvény a XXI. századi Európában. (2018) Megjelent: Az állam szervezete pp. 181-199
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[27474863] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27474863, Kapcsolat: 27474863
 3. Halász Iván et al. Az alkotmányfejlődés útjai. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 77-120
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[3417713] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3417713, Kapcsolat: 27476650
 4. Tóth J. A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés: A defamatorikus bűncselekmények elméleti és gyakorlati megítélése a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltósághoz való jog kontextusában. (2017) ISBN:9786155302244
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3232131] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3232131, Kapcsolat: 26483095
 5. Cservák Csaba. A „V4-ek” alapjogvédelmi rendszerének lényegéről.. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 p. 11
  Folyóiratcikk[27141361] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27141361, Kapcsolat: 27141361
 6. Tóth J. A rágalmazás és a becsületsértés Európában és Magyarországon. (2015) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2. pp. 377-487
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25264542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25264542, Kapcsolat: 25264542
 7. T Kovács. Egy alkotmány margójának margójára. (2012) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 4 p. 217
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256776, Kapcsolat: 24256776
 8. Kovács Júlia. Egészség és környezet az Alaptörvényben. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban pp. 246-262
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24256746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256746, Kapcsolat: 24256746
 9. Tóth J. Az alkotmánybírósági egyéni alapjogvédelem eszközei és gyakorlata – egykor és most.. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban pp. 367-368
  Könyvrészlet[25146279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25146279, Kapcsolat: 25146279
 10. Tóth J. Actio popularis vagy valódi alkotmányjogi panasz?. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban. Tanulmányok az Alaptörvényről pp. 190-215
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24256766] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256766, Kapcsolat: 24256766
Téglási András. Európai parlamentek a XXI. századi alkotmányokban. (2011) Megjelent: Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban? pp. 111-121, 2761546
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2761546]
 1. Sándor Móré. Issues of the parliamentary representation of national minorities in Hungary. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC LAW AND POLICY 2044-7663 2044-7671 5 4 317-332
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3175267] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3175267, Kapcsolat: 26327333
 2. Móré Sándor. A nemzetiségek országgyűlési képviseletének egyes kérdései Magyarországon. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 2015 10 584-592
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25175797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25175797, Kapcsolat: 25175797
 3. Balogh Judit. Funkcionális kérdések, szervezeti válaszok. (2011) Megjelent: Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban? pp. 111-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24256701] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256701, Kapcsolat: 24256701
Téglási András. Összefoglaló a „Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány” című konferencián elhangzott kérdésekről, hozzászólásokról, vitákról. (2011) Megjelent: Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány pp. 183-190, 2132908
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2132908]
 1. Dr. Andorkó Imre. A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26324485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26324485, Kapcsolat: 26324485
Téglási András. „Sportoló” Alkotmánybíróság – avagy az Alkotmánybíróság sporttal kapcsolatos határozatairól. (2011) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Tamás Lajos tiszteletére pp. 223-247, 2132977
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2132977]
 1. Sárközy Tamás. Magyar Sportjog: Az új Polgári Törvénykönyv után. (2015) ISBN:9789632582801
  Könyv[25230967] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25230967, Kapcsolat: 25230967
Téglási András. Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban?: tanulmánykötet : az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által 2010. november 12-én azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján. (2011) ISBN:9789639848450, 1702917
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702917]
 1. Kukorelli István. A nemzetiségek jogállása a rendszerváltozás éveiben – kísérletek országgyűlési képviseletük szabályozására. (2018) PARLAMENTI SZEMLE 2498-597X 2018 1 5-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27620580] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27620580, Kapcsolat: 28746287
 2. Smuk Péter. Az Országgyűlés. (2016) Megjelent: A magyar jogrendszer állapota pp. 617-639
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26370544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26370544, Kapcsolat: 26370544
 3. Szalai András. A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2892233] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2892233, Kapcsolat: 28157484
 4. Szentgáli-Tóth Boldizsár. Válaszúton – rendiség, abszolutizmus, polgárosodás? Hatalomgyakorlási modellek Jean Bodin Az államról című könyvében. (2013) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 10 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2961790] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2961790, Kapcsolat: 28745686
 5. Rixer Ádám. A mai közigazgatás a jó állammal szembeni elvárások tükrében. (2012) Megjelent: Jó kormányzás. Elmélet és kihívások pp. 107-177
  Könyvrészlet[25586685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25586685, Kapcsolat: 25586685
András Téglási. The constitutional protection of arable land in Hungary. (2012) Megjelent: Safe Food pp. 307-314, 2968532
Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2968532]
 1. Patyi András. National Referendums in Hungarian Public. (2018) JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 0075-2746 59 2 329-354
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30426865] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30426865, Kapcsolat: 27879896
 2. Patyi András. EL REGLAMENTO JURÍDICO Y LA JURISPRUDENCIA DE LOS REFERÉNDUMS NACIONALES Y LOCALES EN HUNGRÍA DESDE LA TRANSICIÓN POLÍTICA DE 1989 HASTA LA ACTUALIDAD. (2017) Megjelent: Mecanismos de Participación Ciudadana. Una Experiencia Global. pp. 181-211
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27168137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27168137, Kapcsolat: 27168137
Molnár András et al. A magánjogi és alapjogi érvelések együttélése - feszültségek és dilemmák. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2. 88-117, 2748521
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2748521]
 1. Cservák Csaba. Hispánia alapjogvédelmi szervezetrendszeréről. (2018) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 20-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3381707] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3381707, Kapcsolat: 28743748
 2. Cservák Csaba. Német hatás a magyar alkotmányfejlődésre a rendszerváltozást követően. (2017) MAGYAR JOG 0025-0147 64 9 567-580
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3280674] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3280674, Kapcsolat: 28745456
 3. Cservák Csaba. Die Geltung der verfassungsmäßigen Grundrechte. (2017) Megjelent: Az adekvát alapjogvédelem pp. 29-36
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3281884] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3281884, Kapcsolat: 28442785
 4. Cservák Csaba. DIE GELTUNG DER VERFASSUNGSMÄSSIGEN GRUNDRECHTE. (2017) Megjelent: Az adekvát alapjogvédelem p. 29
  Könyvrészlet[27139493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27139493, Kapcsolat: 27139493
 5. Cservák Csaba. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZEREPE KONKRÉT ÜGYEKBEN. (2017) Megjelent: Az adekvát alapjogvédelem p. 47
  Könyvrészlet[27139495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27139495, Kapcsolat: 27139495
 6. Cservák Csaba. A „V4-ek” alapjogvédelmi rendszerének lényegéről.. (2017) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 p. 11
  Folyóiratcikk[27141646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27141646, Kapcsolat: 27141646
 7. Cservák Csaba. A régi alkotmányjogi panasz hiányosságainak szemléltetése. (2016) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 4 111-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3173359] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3173359, Kapcsolat: 28149620
2020-02-28 16:25