Kerepeszki Róbert. A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben. (2005) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 4 45-75, 2044998
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2044998]
 1. P. Szabó Béla. Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi rector magnificusa. (2020) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 11. 1-2. 15-48
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31381108] [Approved]
  Független, Idéző: 31381108, Kapcsolat: 29081943
 2. Ujváry Gábor (szerk). Trianon és a magyar felsőoktatás: a VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai. (2018) ISBN:9786155721632
  Book/Conference proceedings (Book)/Scientific[30403917] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30403917, Kapcsolat: 28088323
 3. Kelemen Ágnes Katalin. Peregrináció, emigráció, száműzetés: A két világháború közötti magyar diákvándorlás és a numerus clausus összefüggései. (2018) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 63. évf. 4 4-31
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30604799] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30604799, Kapcsolat: 28298206
 4. Ujváry Gábor. Klebelsberg Kunó kulturális politikája és a felsőoktatás. (2018) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 9 3 102-126
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30409124] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30409124, Kapcsolat: 27825276
 5. Vajda Tamás. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE), valamint a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (DEFHE) szegedi működése. (2018) In: Trianon és a magyar felsőoktatás pp. 281-306
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30811517] [Approved]
  Független, Idéző: 30811517, Kapcsolat: 28088338
 6. Pintér Zoltán. Kötelességtudat háborúban és békében…: A Karczagi Református Főgymnasium a Nagy Háborúban33. (2015) JÁSZKUNSÁG: AZ MTA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS EGYESŰLET FOLYÓIRATA (2006-) 1788-7259 3 241-254
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25957531] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25957531, Kapcsolat: 25957531
 7. Nagy István. A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2995585] [Validated]
  Független, Idéző: 2995585, Kapcsolat: 25252726
 8. Ujváry Gábor. „Egy európai formátumú államférfi”: Klebelsberg Kuno (1875–1932). (2014) ISBN:9786155497209
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2876092] [Approved]
  Független, Idéző: 2876092, Kapcsolat: 25050293
 9. Szabari Veronika. Az első budapesti társadalomtudományi tanszék születése és bukása (1942–1945). (2014) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 24 3 61-83
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2801320] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2801320, Kapcsolat: 25390846
 10. Paksa Rudolf. A numerus clausus és módosítása. (2014) In: Gróf Bethlen István és kora pp. 137-157
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23726633] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23726633, Kapcsolat: 23726633
 11. Bartha Ákos. Falukutatás és társadalmi önismeret: A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. (2013) ISBN:9789638802989
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2327220] [Approved]
  Független, Idéző: 2327220, Kapcsolat: 23138147
 12. Nagy Péter. The first anti-Jewish law in inter-war Europe. (2012) In: The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe pp. 58-70
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23138155] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23138155, Kapcsolat: 23138155
 13. Kund Attila. Méhely Lajos és a magyar fajbiológiai kísérlete. (2012) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 57 4 239-289
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2190946] [Approved]
  Független, Idéző: 2190946, Kapcsolat: 23138149
 14. Bartha Ákos. Csoportkohéziók és széttartó narratívák: Egy társadalomrajz a két világháború közti sárospataki diákságról.. (2012) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 21 2 321-327
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23138152] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23138152, Kapcsolat: 23138152
 15. Fekete Szabolcs. A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja 1921–1940. (2012)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23138153] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23138153, Kapcsolat: 23138153
 16. Fekete Szabolcs. A pécsi egyetem bölcsész - diplomásainak rekrutációja 1921-1940. (2012)
  Book/Study collection (Book)/Scientific[2586269] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2586269, Kapcsolat: 28100290
 17. Sonnevend Péter. Művelődés, olvasás és könyvtár a Magyar Szemle (1927-1944) című folyóiratban (1. rész). (2011) KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 0023-3773 57 3 557-578
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2532879] [Approved]
  Független, Idéző: 2532879, Kapcsolat: 23138160
 18. Kádár Gábor. Egyetemi zsidóverések, antiszemita merényletek, etnikai tisztogatás a Horthy-korszakban 1923–1942. (2011)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[22514627] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514627, Kapcsolat: 22513568
 19. Papp Julien. L’oiseau turul. Du totem des anciens Magyars aux héritages controversés de la Seconde Guerre mondiale. (2009) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 7 385-406
  Journal Article[22513566] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513566, Kapcsolat: 22513566
 20. Bandy Alex. Chocolate and Chess. Unlocking Lakatos. (2009)
  Book[22513567] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513567, Kapcsolat: 22513567
 21. Fekete Szabolcs. Az Erzsébet Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak rekrutációs jellemzői (1921–1940). (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22513565] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513565, Kapcsolat: 22513565
 22. Fekete Szabolcs. Az Erzsébet Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak rekrutációs jellemzői (1921–1940). (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[22513565] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513565, Kapcsolat: 28100281
 23. Donáth Péter. A magyar művelődés, a tanítóképzés történetéből 1868-1958. (2008) ISBN:9789638144256
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1339363] [Approved]
  Független, Idéző: 1339363, Kapcsolat: 25050216
 24. Donáth Péter. A magyar művelődés, a tanítóképzés történetéből 1868-1958. (2008) ISBN:9789638144256
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1339363] [Approved]
  Független, Idéző: 1339363, Kapcsolat: 28100274
Kerepeszki Róbert. Balkanológiai program a Debreceni Egyetemen a 20. század első felében. (2005) ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA 0418-4556 13 57 229-253, 2045170
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2045170]
 1. Demeter Gábor. A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig: A balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai. (2018) ISBN:9789542903321
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3418047] [Approved]
  Független, Idéző: 3418047, Kapcsolat: 28403047
 2. Demeter Gábor. A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig: A balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai. (2018) ISBN:9789542903321
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3418047] [Approved]
  Független, Idéző: 3418047, Kapcsolat: 28403049
 3. Demeter Gábor. A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig: A balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai. (2018) ISBN:9789542903321
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3418047] [Approved]
  Független, Idéző: 3418047, Kapcsolat: 28403053
 4. Demeter Gábor. A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig: A balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai. (2018) ISBN:9789542903321
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3418047] [Approved]
  Független, Idéző: 3418047, Kapcsolat: 28403055
 5. Mudrák József. Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–1949. (2012)
  Book[22697485] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22697485, Kapcsolat: 22697488
 6. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1949-ig. Különös tekintettel a régióban betöltött szerepére. (2011) In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban pp. 111-132
  Chapter in Book[22514512] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514512, Kapcsolat: 22514512
 7. Havas László. A klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. (2009) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 17 1 96-110
  Journal Article[22514506] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514506, Kapcsolat: 22514506
 8. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 29 192-215
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1156919] [Approved]
  Független, Idéző: 1156919, Kapcsolat: 22514499
 9. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 22514503
Kerepeszki Róbert. Darkó Jenő tudományszervező tevékenysége a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemen. (2005) In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből II pp. 57-84, 2045159
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2045159]
 1. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–1949. (2012)
  Book[22697492] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22697492, Kapcsolat: 22697492
 2. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100251
 3. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100254
 4. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1949-ig. Különös tekintettel a régióban betöltött szerepére. (2011) In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban pp. 111-132
  Chapter in Book[22514512] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514512, Kapcsolat: 22513600
 5. Király Sándor. Egyetemi hallgatók és szociális problémák Magyarországon a két világháború között: Szülői levelek, hallgatói kérelmek Debrecenben. (2009) LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 0865-0632 7 259-271
  Journal Article/Not subtyped (Journal Article)/Scientific[1297719] [Approved]
  Független, Idéző: 1297719, Kapcsolat: 22513598
 6. Havas László. A klasszika-filológia műhely tevékenysége a Debreceni Egyetemen. (2009) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 17 1 96-110
  Journal Article[22514506] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514506, Kapcsolat: 22513588
 7. Mudrák József. A debreceni egyetemi klasszika-filológiai és ókortörténeti tanszékek oktatói és munkatársai 1914-1949. (2009) In: Speculum. Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére pp. 183-212
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1308122] [Approved]
  Független, Idéző: 1308122, Kapcsolat: 22513594
 8. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 29 192-215
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1156919] [Approved]
  Független, Idéző: 1156919, Kapcsolat: 22513592
 9. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 22513593
 10. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28100241
 11. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28100248
 12. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 29 192-215
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1156919] [Approved]
  Független, Idéző: 1156919, Kapcsolat: 28100264
 13. Mudrák József. L’histoire du Séminaire de Philologie Gréco-latine à l’Université de Debrecen de 1914 à 1949. (2006) ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 0418-453X 42 223-232
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1104596] [Approved]
  Független, Idéző: 1104596, Kapcsolat: 22513591
 14. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Görög-latin Philológiai Szemináriumának története (1914-1949). (2006) ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 0003-567X 1588-2748 50 323-331
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1104595] [Approved]
  Független, Idéző: 1104595, Kapcsolat: 22513590
Kerepeszki Róbert et al. Az informatika felhasználása az ókortudományban. (2006) In: Bevezetés az ókortudományba, 5. pp. 239-295, 2045193
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2045193]
 1. Havas László et al. Római történelem. (2007) ISBN:9789633899083
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2052028] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2052028, Kapcsolat: 22514528
 2. Simon Zsolt. Etruszkológiai kézikönyv, álnéven. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 18 4 352-358
  Journal Article[22514522] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514522, Kapcsolat: 22514522
Kerepeszki Róbert. Ifjúsági egyesületek a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a két világháború között.. (2006) In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV. pp. 51-62, 2045280
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2045280]
 1. Bartha Ákos. Populizmus, népiség, modernizáció: Fejezetek a kelet-közép-európai politikai gondolkodás történetéből. (2017)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26622033] [Approved]
  Független, Idéző: 26622033, Kapcsolat: 26696702
 2. Papp István. Fehér Lajos: Egy népi kommunista politikus pályaképe. (2017) ISBN:9789634670148
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3303731] [Approved]
  Független, Idéző: 3303731, Kapcsolat: 27372404
 3. Papp István. Útkeresés. Fehér Lajos gyermek- és ifjúkora (1917-1939). (2014) SZÁZADOK 0039-8098 148 4 1005-1045
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2776949] [Approved]
  Független, Idéző: 2776949, Kapcsolat: 24156395
 4. Mudrák József. Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914–1949. (2012)
  Book[22697485] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22697485, Kapcsolat: 22697485
 5. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100167
 6. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100177
 7. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100182
 8. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100228
 9. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914-1949). (2012) ISBN:9789633182192
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2922676] [Approved]
  Független, Idéző: 2922676, Kapcsolat: 28100231
 10. Bartha Ákos. Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben. (2010) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 1 1 43-57
  Journal Article[22514541] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22514541, Kapcsolat: 22514541
 11. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 22514538
 12. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28099694
 13. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28099696
 14. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28099697
 15. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28099698
 16. Mudrák József. A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1104529] [Approved]
  Független, Idéző: 1104529, Kapcsolat: 28099699
 17. Hollósi Gábor. A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949). (2007) ISBN:9789630632324
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1852353] [Approved]
  Független, Idéző: 1852353, Kapcsolat: 22514537
Darkó Jenő. Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára. (2007), 2044697
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[2044697]
 1. B Szabó János. A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról. (2010) ISBN:9789639987012; 9789634465072
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2500696] [Approved]
  Független, Idéző: 2500696, Kapcsolat: 22513555
Kerepeszki Róbert. Darkó Jenő, a hadtörténész. (2007) In: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára pp. 129-139, 2044898
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2044898]
 1. B Szabó János. A ​középkor magyarországi könnyűlovassága X-XVI. század. (2017) ISBN:9786155601514
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27100219] [Approved]
  Független, Idéző: 27100219, Kapcsolat: 28298198
 2. B Szabó János. A ​középkor magyarországi könnyűlovassága X-XVI. század. (2017) ISBN:9786155601514
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27100219] [Approved]
  Független, Idéző: 27100219, Kapcsolat: 28298200
 3. Szabó János. A középkori magyar könnyűlovasság történetének vitatott kérdései. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3122608] [Checked]
  Független, Idéző: 3122608, Kapcsolat: 26253679
 4. Szabó János. A középkori magyar könnyűlovasság történetének vitatott kérdései. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3122608] [Checked]
  Független, Idéző: 3122608, Kapcsolat: 28099529
 5. B Szabó János. A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról. (2010) ISBN:9789639987012; 9789634465072
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2500696] [Approved]
  Független, Idéző: 2500696, Kapcsolat: 22513560
 6. B Szabó János. A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról. (2010) ISBN:9789639987012; 9789634465072
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2500696] [Approved]
  Független, Idéző: 2500696, Kapcsolat: 28099519
 7. B Szabó János. A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról. (2010) ISBN:9789639987012; 9789634465072
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2500696] [Approved]
  Független, Idéző: 2500696, Kapcsolat: 28099520
 8. B Szabó János. A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról. (2010) ISBN:9789639987012; 9789634465072
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2500696] [Approved]
  Független, Idéző: 2500696, Kapcsolat: 28099521
Kerepeszki Róbert. Debrecen és a Volksbund. Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez. (2007) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 4 255-281, 2045032
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2045032]
 1. Márkus Beáta. "Soha életükben nem voltak németek". A német származású civilek Szovjetunióba deportálása egy északkelet-magyarországi régióból 1944/1945. (2020) In: Vörös és fehér. Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától pp. 191-212
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31375363] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31375363, Kapcsolat: 29081932
 2. Koncz-Vágási Katalin. Kállay Kálmán teológusprofesszor, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1941/42. tanévi Rector Magnificusa. (2020) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 11 1-2 3-14
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31386212] [Approved]
  Független, Idéző: 31386212, Kapcsolat: 29081939
 3. P. Szabó Béla. Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi rector magnificusa. (2020) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 11. 1-2. 15-48
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31381108] [Approved]
  Független, Idéző: 31381108, Kapcsolat: 29081940
 4. P. Szabó Béla. Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi rector magnificusa. (2020) GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2061-5132 2061-7097 11. 1-2. 15-48
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31381108] [Approved]
  Független, Idéző: 31381108, Kapcsolat: 29081941
 5. Szecskó Károly. Némedi Lajos. (2014) ISBN:9789636827052
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23771463] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23771463, Kapcsolat: 23771471
 6. Vincze Gábor. Adalékok a hódmezővásárhelyi Volksbund-csoport megalakulásához és működéséhez. (2014) In: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2013-2014 pp. 169-190
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26469905] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26469905, Kapcsolat: 26469905
 7. Vincze Gábor. Egy koncepciós jellegű per a szegedi népbíróságon (A Kehl Dániel-ügy). (2013) In: A történész igazsága és magányossága. Tanulmányok a 65 éves Raffay Ernő tiszteletére pp. 235-254
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25252713] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25252713, Kapcsolat: 25252713
 8. Bandy Alex. Chocolate and Chess. Unlocking Lakatos. (2009)
  Book[22513567] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513567, Kapcsolat: 22513572
Kerepeszki Róbert. Adalékok a Turul Szövetség szolnoki kerületének megalakulásának körülményeihez. (2008) JÁSZKUNSÁG (1954-2002) 0448-9144 3-4 161-169, 2045051
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2045051]
 1. Szécsényi András. A korszellem hálójában: Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935-1944). (2016) ISBN:9789636936839
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3190439] [Approved]
  Független, Idéző: 3190439, Kapcsolat: 26060366
 2. Szécsényi András. Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon, különös tekintettel a Turul Szövetség tevékenységére. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24270830] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24270830, Kapcsolat: 24270830
 3. Vajda Tamás. A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). (2010) In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról pp. 113-128
  Chapter in Book[22513579] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513579, Kapcsolat: 22513579
Kerepeszki Róbert. A Debreceni Egyetemi Kör újjáalakulása és tevékenysége a második világháború után. (2008) SZKHOLION 1785-0479 1787-0224 1 27-43, 2045036
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2045036]
 1. Barta János. Hallgatói demokrácia és tanulmányi fegyelem. Tanulmányi rend a Debreceni Egyetemen a kommunista hatalomátvétel éveiben: Tanulmányi rend a Debreceni Egyetemen a kommunista hatalomátvétel éveiben. (2011) In: Magyar történettudomány az ezredfordulón pp. 429-435
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2069812] [Approved]
  Független, Idéző: 2069812, Kapcsolat: 22513576
 2. ifj Barta. Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepvállalás?: (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). (2010) In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára pp. 9-22
  Chapter in Book[22513575] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513575, Kapcsolat: 22513575
Kerepeszki Róbert. A Turul Szövetség debreceni kerületének megalakulása és működése. (2008) In: Juvenilia: Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája II pp. 130-144, 2045306
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2045306]
 1. Mester Attila. Katyn lengyel és magyar visszhangja 1943–1989. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25390851] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25390851, Kapcsolat: 25390851
 2. Mester Attila. Orsós Ferenc professzor és a politika. (2012) In: Hallgatói műhelytanulmányok 1 pp. 181-199
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[22513521] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513521, Kapcsolat: 22514633
 3. Vajda Tamás. A nemzeti egység és a revízió gondolata az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (1928–1947). (2010) In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról pp. 113-128
  Chapter in Book[22513579] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513579, Kapcsolat: 22514632
Kerepeszki Róbert. A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon.. (2008) In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században pp. 224-237, 2045290
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2045290]
 1. Ámán Ildikó. A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből [The history of the higher education administration in Hungary with special emphasis on the legal education. Chapters on legal education in Cluj and Szeged]. (2020)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31016683] [Validated]
  Független, Idéző: 31016683, Kapcsolat: 28458609
 2. Fazekas Csaba. Prohászka Ottokár és az Ébredő Magyarok Egyesülete. (2019) In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből pp. 140-163
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31010529] [Approved]
  Független, Idéző: 31010529, Kapcsolat: 28562383
 3. Vajda Tamás. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE), valamint a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (DEFHE) szegedi működése. (2018) In: Trianon és a magyar felsőoktatás pp. 281-306
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30811517] [Approved]
  Független, Idéző: 30811517, Kapcsolat: 28298332
 4. Debreczeni Péter. A numerus clausus kérdése a lengyel és a magyar felsőoktatásban az 1920-as években. (2018) In: Trianon és a magyar felsőoktatás p. 220
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30604905] [Approved]
  Független, Idéző: 30604905, Kapcsolat: 28298327
 5. Ámán Ildikó. A Szegedi Turul Szövetség és testvérszervének, a Werbőczy Bajtárs Egyesületnek ideológiai vonatkozásai a két világháború között. (2016) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 6 5-18
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3201030] [Validated]
  Független, Idéző: 3201030, Kapcsolat: 28298311
 6. Szécsényi András. A korszellem hálójában: Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935-1944). (2016) ISBN:9789636936839
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3190439] [Approved]
  Független, Idéző: 3190439, Kapcsolat: 26060368
 7. K Horváth. Egyetemi erőszak és a Bildung eszménye - Tábor Béla, a zsidóság, az egyetem. (2015) In: Bevésett nevek pp. 132-152
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25252707] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25252707, Kapcsolat: 25252707
 8. Szécsényi András. Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon, különös tekintettel a Turul Szövetség tevékenységére. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24270831] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24270831, Kapcsolat: 24270831
 9. Mester Attila. Orsós Ferenc professzor és a politika. (2012) In: Hallgatói műhelytanulmányok 1 pp. 181-199
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[22513521] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22513521, Kapcsolat: 22514629
2020-09-20 07:29