Szende Katalin. Soproni iparosok a középkor végén végrendeleteik tükrében. (1989) Megjelent: VI. Kézművesiparörténeti Szimpózium Veszprém pp. 109-116, 2393992
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2393992]
 1. Horváth József. Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére (Szerk Á. Varga László) pp. 433-444
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490322, Kapcsolat: 24490322
Szende Katalin. A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai. (1990) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 44 3 268-273, 2362673
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2362673]
 1. Erdélyi Gabriella. Negotiating Violence: Papal Pardons and Everyday Life in East Central Europe (1450-1550): Papal Pardons and Everyday Life in East Central Europe (1450-1550). (2018) ISBN:9789004361263; 9789004361157
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3389136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3389136, Kapcsolat: 28098173
 2. Nemes Gábor. Sopron-Róma: adalékok Sopron város középkori egyháztörténetéhez. (2017) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 71 3 259-268
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3288227] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3288227, Kapcsolat: 28098176
 3. Neumann Tibor. A soproni ferences kolostor a középkor végén. (2013) Megjelent: Nyolcszáz esztendős a ferences rend pp. 136-152
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2429842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2429842, Kapcsolat: 24520781
 4. Erdélyi Gabriella. Szökött szerzetesek: Erőszak és fiatalok a késő középkorban. (2011) ISBN:9789633100738
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1856316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1856316, Kapcsolat: 24520777
 5. de Cevins Marie-Madeleine. Franciscan Friars on Popular Piety in Hungary. (2011) Megjelent: Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800 (Eds. Crăciun, M; Fulton, E) pp. 71-90
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24520774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24520774, Kapcsolat: 24520774
 6. Horváth József. A magyarországi végrendelet-kutatás történetének vázlata, különös tekintettel a jogtörténeti kutatásokra. (2009) Megjelent: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, néprajztudományok és a történettudományok köréből (Szerk. Meze... pp. 265-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477511] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477511, Kapcsolat: 24477511
 7. Molnár Antal. Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24520790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24520790, Kapcsolat: 24520790
 8. Erdélyi G. Egy kolostorper története: hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán.. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[202213] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202213, Kapcsolat: 24520787
 9. Lupescuné Makó. Erdélyi középkori nemesi végrendeletek tárgytörténeti tanulságai. (2003) Megjelent: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára pp. 317-330
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477587] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477587, Kapcsolat: 24477587
 10. de Cevins Marie-Madeleine. Az Egyház a késő-középkori magyar városokban. (2003) ISBN:9633615348
  Könyv[22271072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22271072, Kapcsolat: 24520337
 11. Horváth József. Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére (Szerk Á. Varga László) pp. 433-444
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490311, Kapcsolat: 24490311
Szende Katalin. A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő-középkorban. (1990) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 5 3 69-123, 2362675
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2362675]
 1. Horváth József. A magyarországi végrendelet-kutatás történetének vázlata, különös tekintettel a jogtörténeti kutatásokra. (2009) Megjelent: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, néprajztudományok és a történettudományok köréből (Szerk. Meze... pp. 265-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477512, Kapcsolat: 24477512
 2. Laszlovszky József. Késő középkori gazdaság és gazdálkodás Magyarországon: források és módszertani kérdések. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet (Szerk. Kubinyi András, Szabó Pé... pp. 13-19
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490314, Kapcsolat: 24490314
 3. Lupescuné Makó. Erdélyi középkori nemesi végrendeletek tárgytörténeti tanulságai. (2003) Megjelent: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára pp. 317-330
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477591] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477591, Kapcsolat: 24477591
 4. de Cevins Marie-Madeleine. Az Egyház a késő-középkori magyar városokban. (2003) ISBN:9633615348
  Könyv[22271072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22271072, Kapcsolat: 24520352
 5. Güntner Péter. A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 276-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490472, Kapcsolat: 24490498
 6. Askercz Éva. Milyenek lehettek a konyhák Sopronban a 17. század elején? (Előtanulmány. (1999) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 53 4 370-382
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490513] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490513, Kapcsolat: 24490513
 7. Jaritz Gerhard. A végrendeletek és a városi mindennapi élet: A Duna-völgy példája a késő-középkorban. (1999) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 53 325-330
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490278, Kapcsolat: 24490282
 8. Holl Imre. Ónkannagyártók a 15. századi Sopronban. (1996) Megjelent: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére (Szerk. Környei Attila, Szende Katalin) pp. 71-88
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24520794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24520794, Kapcsolat: 24520794
 9. Horváth József. Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére (Szerk Á. Varga László) pp. 433-444
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490317, Kapcsolat: 24490317
Szende Katalin et al. Soproni glosszák a XVI-XVII. századból. (1990) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 86 3-4 246-255, 1419980
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419980]
 1. Bartók István. „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek”: Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz. (2017) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 121 1 23-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3227781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3227781, Kapcsolat: 28228965
Szende Katalin. ’...es sey vil oder wenig, groß oder khlain...’ Besonderheiten und Unterschiede in der materiellen Kultur der Einwohnerschaft der königlichen Freistädte Preßburg und Ödenburg, 1450–1490. (1991) Megjelent: Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn pp. 108-118, 2393991
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2393991]
 1. Horváth József. A magyarországi végrendelet-kutatás történetének vázlata, különös tekintettel a jogtörténeti kutatásokra. (2009) Megjelent: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, néprajztudományok és a történettudományok köréből (Szerk. Meze... pp. 265-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477510, Kapcsolat: 24477510
 2. Holzner-Tobisch Kornelia. Investitionen für die Ewigkeit. Die Seelenheilstiftungen in den letztwilligen Verfügungen der Stadt Korneuburg im 15. Jahrhundert. (2007) ISBN:9783901094224
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24513711] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24513711, Kapcsolat: 24513711
 3. Jaritz Gerhard. A végrendeletek és a városi mindennapi élet: A Duna-völgy példája a késő-középkorban. (1999) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 53 325-330
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490278] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490278, Kapcsolat: 24490278
 4. Horváth József. Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére (Szerk Á. Varga László) pp. 433-455
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490433, Kapcsolat: 24490433
Szende Katalin et al. Lackner Kristóf beszéde Huber Márk iskolafelügyelő beiktatására (1620). (1991) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 45 3 237-241, 1419947
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419947]
 1. Komáromi Sándor. A régi német Sopron/Ödenburg protestáns irodalma és műveltsége (16-19. század). (2014) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 23 2 106-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25623586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25623586, Kapcsolat: 28231819
 2. H Németh. Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza. Vitae Christophori Lackneri, I. U. D. Hominis, brevis consignatio. Kiad.: Tóth Gergely. Sopron, 2008. (Sopron Város Történeti Forrásai, C sorozat, 5. kötet). (2009) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 63 135-137
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1458557] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1458557, Kapcsolat: 28233985
 3. Dominkovits Péter. Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632): Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner (Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen 1591-1632). (2007) ISBN:9789638327284
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3370244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3370244, Kapcsolat: 28231780
Szende Katalin. Sopron és Pozsony kapcsolatai a késői középkorban. (1992) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 46 2 168-179, 2819521
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2819521]
 1. Kovács Viktória. A pozsonyiak vámmentessége az Anjou- és a Zsigmond-korban. (2016) Megjelent: Pénz, posztó, piac pp. 341-365
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3088655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3088655, Kapcsolat: 28098169
 2. Weisz Boglárka. Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. (2012) ISBN:9789639627451
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2149411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2149411, Kapcsolat: 24429022
Szende Katalin. A nők szerepe a kézműiparban a késő-középkorban a soproni és pozsonyi végrendeletek tükrében. (1993) Megjelent: Házi Jenő emlékkönyv: emlékkönyv Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa születésének 100. évfordulója tiszteletére pp. 169-180, 2393985
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2393985]
 1. Kincses Katalin. Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései Sopronban a 15-18. században. (2017) URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 1787-6753 X-XI 209-233
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3251029] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3251029, Kapcsolat: 28098167
 2. Horváth József. A magyarországi végrendelet-kutatás történetének vázlata, különös tekintettel a jogtörténeti kutatásokra. (2009) Megjelent: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, néprajztudományok és a történettudományok köréből (Szerk. Meze... pp. 265-279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477509, Kapcsolat: 24477509
 3. Szende László. Középkori kézművesség. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet (Szerk. Kubinyi András, Szabó Pé... pp. 199-228
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490298, Kapcsolat: 24490298
 4. Lupescuné Makó. Erdélyi középkori nemesi végrendeletek tárgytörténeti tanulságai. (2003) Megjelent: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára pp. 317-330
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24477586] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24477586, Kapcsolat: 24477586
 5. Güntner Péter. A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 276-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490472, Kapcsolat: 24490486
 6. Horváth József. Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. (1995) Megjelent: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére (Szerk Á. Varga László) pp. 433-444
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490305] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490305, Kapcsolat: 24490305
Szende Katalin. The Other Half of the Town: Women in Private, Professional and Public life in Two Towns of Late Medieval Western Hungary. (1993) EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 0094-3037 1876-3308 20-23 171-190, 2393934
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2393934]
 1. András Kubinyi. Professional Merchants and the Institutions of Trade: Domestic Trade in Late Medieval Hungary. (2018) Megjelent: The Economy of Medieval Hungary p. 432
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27459195] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27459195, Kapcsolat: 28098166
 2. Kubinyi András. A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon. (2008) Megjelent: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet (Szerk. Kubinyi András, Szabó Pé... pp. 229-251
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24490376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490376, Kapcsolat: 24490376
 3. DE CEVINS. Az egyház a késő-középkori magyar városokban. (2003)
  Könyv[21408963] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21408963, Kapcsolat: 24520311
 4. Güntner Péter. A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón. (2000) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 15 1-2 276-289
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24490472] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24490472, Kapcsolat: 24490472
Grüll Tibor et al. Lesestoffe in Westungarn I.: Sopron (Ödenburg), 1535–1721. (1994) ISBN:9638335165, 1353093
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1353093]
 1. Ritoók Zsigmond. Homéros Magyarországon : Adalékok. (2019) ISBN:9789634681045
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30684867] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30684867, Kapcsolat: 28174912
 2. Rozsondai Marianne. A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig. (2019) ISBN:9789630999243
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31188994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31188994, Kapcsolat: 28836195
 3. NÉMETH János. Sprachgebrauch im Ödenburger und Pressburger Prozessrecht an der Wende des 16./17. Jahrhunderts. (2018) BEITRAGE ZUR RECHTSGESCHICHTE OSTERREICHS 2221-8890 2224-4905 1 135-172
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30831644] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30831644, Kapcsolat: 28336943
 4. Kecskeméti Gábor. Zrínyi Miklós és a németországi államelméleti gondolkodás újabb szakasza. (2017) Megjelent: Határok fölött pp. 435-448
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3329139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3329139, Kapcsolat: 26668164
 5. Knapp Éva. Matthaeus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon. (2017) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 133 1 32-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3229530] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3229530, Kapcsolat: 28335604
 6. Förköli Gábor. Écriture et contingence: Fortuna, lieux communs et examples historiques dans la litterérature politique du XVIIe siècle. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3334633] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3334633, Kapcsolat: 28334064
 7. Csepregi Zoltán. Die Rezeption der deutschen Reformation in ungarländischen Städten und Herrschaften. (2017) Megjelent: Exportgut Reformation pp. 161-189
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3224660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3224660, Kapcsolat: 26874619
 8. Varga Bernadett. Három kötet Vitnyédi (Wittnyédi) István elveszett könyvtárából. (2016) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 132 1 81-88
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3091628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3091628, Kapcsolat: 25915188
 9. Varga Bernadett. Wittnyédy István és a Papistak meltatlan üldözese. (2015) Megjelent: "Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus". Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak pp. 50-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25982444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25982444, Kapcsolat: 28235290
 10. Farkas Gábor. The Buda Chronicles: The First Printed Book in Hungary: Printer, Work, Provenance, Patronage. (2015) LA BIBLIOFILÍA: RIVISTA DI STORIA DEL LIBRO E DI BIBLIOGRAFIA 0006-0941 2035-6110 117 1 27-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2961128] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2961128, Kapcsolat: 28234706
 11. Kaposi Márton. Machiavelli Magyarországon. (2015) ISBN:9789634466871
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25076844] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25076844, Kapcsolat: 25076871
 12. Hargittay Emil. Lipsius Epistolica institutiója és a magyarországi episztolaszerkesztés. (2015) Megjelent: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára pp. 115-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2942864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2942864, Kapcsolat: 24946139
 13. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések I-II. kötet: I. Általános rész. 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. (2015) ISBN:9789639627994
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2947004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2947004, Kapcsolat: 27008808
 14. Viskolcz Noémi. Ulisse Aldrovandi műveinek összkiadása a 17. századból az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. (2014) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 130 2 163-179
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2814629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2814629, Kapcsolat: 24236332
 15. Papp Júlia. Női művelődési bibliográfia. (2014) Megjelent: A zsoltártól a rózsaszín regényig pp. 203-261
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[26102062] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26102062, Kapcsolat: 28337940
 16. Németh S. Magyar dolgokról : Magyar-német kapcsolattörténeti tanulmányok. (2014) ISBN:9789639671478
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2831593] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2831593, Kapcsolat: 24450136
 17. Szabó Béla. A talán első (római)jogi monográfia magyarországi szerző tollából: A soproni Wilhelm Artner Brevissima Discussiója. (2014) Megjelent: Universitas „unius rei” pp. 257-295
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2596126] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2596126, Kapcsolat: 28235274
 18. Viliam Čičaj. Aspekte der Buchdistribution im Königlichen Ungarn im 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts. (2014) Megjelent: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum pp. 331-343
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24681161] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24681161, Kapcsolat: 24681185
 19. Hausner Gábor. Márs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom. (2013) ISBN:9789634466062
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3429415] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3429415, Kapcsolat: 23120361
 20. Bitskey István. Katolikus retorikai kompendiumok a barokk kori Magyarországon. (2013) Megjelent: Religio, studium, literatura (Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről) pp. 66-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23383754] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23383754, Kapcsolat: 23383932
 21. Bitskey István. A Bocskai-apológia előtörténete. (2013) Megjelent: Religio, studium, literatura (Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről) pp. 254-260
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23384199] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23384199, Kapcsolat: 23384230
 22. Vincze Hanna Orsolya. The Politics of Translation and Transmission: Basilikon Doron in Hungarian Political Thought. (2012) ISBN:1443837725; 9781443838573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2896263] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2896263, Kapcsolat: 27439544
 23. Farkas Gábor Farkas et al. Décsy Antal és a Ceres. (2012) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 128 4 442-454
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2143805] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2143805, Kapcsolat: 22851208
 24. Tóth G. Soproni Boszorkányperek / Ödenburger Hexenprozesse 1429-1702. (2011) ISBN:9789635068579
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2712467] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2712467, Kapcsolat: 28934774
 25. Farkas Gábor Farkas. Régi könyvek, új csillagok. (2011) ISBN:9789635068548
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1853423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1853423, Kapcsolat: 21439414
 26. Horváth József. Milkovics János pápóci prépost könyvtáráról. (2011) Megjelent: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből pp. 127-150
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24428713] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24428713, Kapcsolat: 28235200
 27. Oláh Róbert. Kálvin művei a kora újkori magyarországi könyvtárakban. (2011) Megjelent: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről pp. 116-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2326497] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2326497, Kapcsolat: 21529678
 28. Kincses Katalin Mária. Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. (2011) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 65 4 403-433
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2459423] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2459423, Kapcsolat: 28449312
 29. Mizera Tamás. A Kárpát-medencei polgári könyvtárak vizsgálata: A mesterek könyves kultúrája. (2011) Megjelent: De libris et bibliothecis pp. 83-134
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2833281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2833281, Kapcsolat: 28322989
 30. Kőszeghy Péter et al. Magyar művelődéstörténeti lexikon. középkor és kora újkor X.. (2010) ISBN:9789635068272
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30210196] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30210196, Kapcsolat: 28938404
 31. Bitskey István. A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon. (2010) Megjelent: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára pp. 93-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2034727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2034727, Kapcsolat: 28228782
 32. Juhász János. Sopron és környéke magánkönyvtárainak könyves műveltsége: Az emblémairodalom és Lackner Kristóf emblematikus műveinek elterjedtsége szempontjából (1601–1685): Újabb adalékok Lackner Kristóf szellemi műveltségéhez. (2009) Megjelent: Kultúrák között; III. : A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai pp. 56-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2811840] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2811840, Kapcsolat: 28231876
 33. Németh János. Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800). (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30832628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30832628, Kapcsolat: 28338041
 34. Csepregi Zoltán. A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). (2008) Megjelent: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára pp. 157-174
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26160124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26160124, Kapcsolat: 26160128
 35. Németh SK. Magyarságismeret a XVII. században (Martin Zeiller példája). (2007) Megjelent: Mindennapi választások pp. 637-656
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[218469] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 218469, Kapcsolat: 21032431
 36. Szende Katalin. A könyvkötéshez felhasznált kódextöredékek társadalom- és kultúrtörténeti összefüggései Sopronban. (2007) MAGYAR KÖNYVSZEMLE 0025-0171 123 3 278-309
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2362639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2362639, Kapcsolat: 21032432
 37. Újváry Zsuzsanna. Tanulmányok évszázadok történelméből. (2006) ISBN:9789639206243
  Könyv[21886083] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21886083, Kapcsolat: 21886083
 38. Fata Márta. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Tübingen: Eine 500 Jahre lange Beziehungs- und Wirkungsgeschichte. (2006) Megjelent: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Huchschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert pp. 229-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24413571] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24413571, Kapcsolat: 21886092
 39. Viskolcz Noémi. Reformációs könyvek: tervek az evangélikus egyház megújítására. (2006) ISBN:9632005171
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2383486] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2383486, Kapcsolat: 21032430
 40. Font Zsuzsa. Az igaz keresztyénség szövegtörténetéhez. (2006) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 29 65-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2404213] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2404213, Kapcsolat: 21032427
 41. Verók Attila. Az erdélyi szász polgárság 16–18. századi könyvjegyzékeinek olvasmánytörténeti tanulságai. (2006) Megjelent: Könyves műveltség Erdélyben pp. 22-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21031508] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21031508, Kapcsolat: 21032429
 42. Hoffmann Gizella. Artner Vilmos (1602–1657) testimóniuma. (2006) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 29 77-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21032428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032428, Kapcsolat: 21032428
 43. Hoffmann Gizella. Artner Vilmos (1602–1657) testimóniuma. (2006) ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS 0586-3708 29 77-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21032428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032428, Kapcsolat: 28231838
 44. Szála Erzsébet. Evangélikus mecénások Sopronban. (2005) Megjelent: Közgyűjteményi tudományos napok: a 2003. október 16-i konferencia előadásai: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár pp. 47-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21032425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032425, Kapcsolat: 21032425
 45. Kowalská Eva. Die evangelischen Geistlichen als Zensoren und Distributoren von Büchern. (2005) Megjelent: Libri prohibiti: La censure dans l’espace habsbourgeois, 1650–1850 pp. 141-150
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21032424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032424, Kapcsolat: 21032424
 46. Čičaj Viliam. Das französiche und der mitteleuropäische Leser in der Periode der Neuzeit. (2005) Megjelent: Est–Ouest: transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe–XXe siècles) pp. 143-150
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21032423] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032423, Kapcsolat: 21032423
 47. Komorová Klára. Český a slovenský exil 20. storočia 1900-1959. (2005) ISBN:8089023274
  Könyv[21886082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21886082, Kapcsolat: 21886082
 48. Beyer Jürgen. Rivander, Zacharias. (2004) Megjelent: Enzyklopädie des Märchens pp. 731-732
  Könyvrészlet[21886087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21886087, Kapcsolat: 21886087
 49. Kovács József. Lackner Kristóf és kora (1571–1631). (2004) ISBN:9632174526
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21032433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21032433, Kapcsolat: 21032433
 50. Nagy Levente. Zrínyi és Erdély: Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel. (2003) ISBN:9634462650
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2036959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2036959, Kapcsolat: 21032420
 51. Bitskey István. Retorikák a barokk korból. (2003) ISBN:9634727581
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[7200] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 7200, Kapcsolat: 21032422
 52. Pavercsik Ilona. Nyomdászok imádságai. (2003) Megjelent: Fata libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai pp. 305-319
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21033890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21033890, Kapcsolat: 21032421
 53. Viskolcz Noémi. Jövendölések és váradalmak 17. századi protestáns irodalmunkban. (2003) Megjelent: A harmincéves háború prófétái és chiliasztái I.: tanulmányok pp. 65-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24492442] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24492442, Kapcsolat: 24492396
 54. Kosáry Domokos et al. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1/2.: Általános rész : országos jellegű levéltárak és forrásközlések. (2003) ISBN:9633891434
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3216447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3216447, Kapcsolat: 26995147
 55. Horváth József et al. 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. (2001) ISBN:9638327170
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3370218] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3370218, Kapcsolat: 21725758
 56. Barta Gábor. Retorikák a reformáció korából. (2000) ISBN:9634724418
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2400996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2400996, Kapcsolat: 21032417
 57. Kovács József. Hírlevelek és Neue Zeitungok Sopronban a 16-17. században. (2000) SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0133-0748 54 1 19-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25087835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25087835, Kapcsolat: 22454495
 58. Bachleitner Norbert et al. Geschichte des Buchhandels in Österreich. (2000)
  Könyv[21886090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21886090, Kapcsolat: 21886090
 59. Gábor Tüskés et al. German-Hungarian Relations in Literary Emblematics. (2000) Megjelent: The German-Language Emblem in its European Context pp. 41-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1409831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1409831, Kapcsolat: 21886084
2020-08-03 17:49