Kovács M et al. A Balaton sekélyvízi zónája növényzetének (hínárasok, nádasok) vizsgálata, szerepük a tápanyageliminációban.. (1998) Megjelent: A Balaton kutatásának 1997-es eredményei pp. 85-89, 1010391
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1010391]
 1. Rusznyák A. Diverzitás vizsgálatok magyarországi szikes vizek nádasainak biofilm baktériumközösségein.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20824290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20824290, Kapcsolat: 20824290
Kovács M et al. A Se előfordulása Magyarország növénytársulásaiban.. (1998) Megjelent: A szelén szerepe a környezetben és egészségvédelemben A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya „Ezredforduló Magya... pp. 85-93, 1116871
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1116871]
 1. Kovács B et al. Effect of selenium and molybdenum content in rhizoboxes on element uptake of maize and sunflower. (2013) UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST. SCIENTIFIC PAPERS. SERIES E. LAND RECLAMATION, EARTH OBSERVATION AND SURVEYING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2285-6064 2 23-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26976781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26976781, Kapcsolat: 23157713
 2. Nagy K et al. A szelénellátás hatása a kukorica és napraforgó növényekre. (2010) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 59 61-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2975492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2975492, Kapcsolat: 21006944
Kovács M et al. A nádpusztulás okai. (1999) Megjelent: A Balaton kutatásának 1998-as eredményei pp. 43-46, 1121918
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1121918]
 1. Padisák J et al. Four consecutive dry years in Lake Balaton (Hungary): consequences for phytoplankton biomass and composition.. (2006) VERHANDLUNGEN DER INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR THEORETISCHE UND ANGEWANDTE LIMNOLOGIE 0368-0770 29 1153-1159
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[1014456] []
  Független, Idéző: 1014456, Kapcsolat: 20824347
 2. Makrai L. A nádpusztulás nemzetközi szakirodalmi áttekintése és a balatoni nádállomány ökofiziológiai állapotmeghatározása.. (2003) Megjelent: A CSEMETE egyesület évkönyve p. 139
  Könyvrészlet[20213981] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20213981, Kapcsolat: 20213981
Penksza K et al. Adatok a Körös menti "szentély" jellegű holtmedrek flórájához és vegetációjához. (1999) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 2 51-65, 1010375
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010375]
 1. Szirmai O et al. LARGE PONDWEED BEDS–POTAMETALIA. (2019) TISCIA MONOGRAPH SERIES 1418-0448 12 p. 19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30685320] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30685320, Kapcsolat: 28175285
 2. Szirmai O et al. DUCKWEED COVERS – LEMNETALIA MINORIS. (2019) TISCIA MONOGRAPH SERIES 1418-0448 12 p. 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30685316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30685316, Kapcsolat: 28175278
 3. Tamás M. Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30685305] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30685305, Kapcsolat: 28175271
 4. Molnár ÁP. A Hármas-Körös hullámterének aktuális növényzete. (2018) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 10 p. 31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30685300] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30685300, Kapcsolat: 28175265
 5. Molnár Zs. Az Alsó-Tisza-Völgyi holtágak tipizálása tájszerkezet alapján. (2011) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 9 2 p. 407
  Folyóiratcikk[21945846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21945846, Kapcsolat: 21945846
 6. Csontos P et al. Spread of invasive phanerophytes and further records to the distribution of woody species in Hungary. (2006) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 4 1 127-138
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1184041] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1184041, Kapcsolat: 20514188
 7. Nemes É. ÖKOLÓGIAI HATÁSOK KOMPLEX MÉRÉSÉRE ALKALMAS MÓDSZERGYŰJTEMÉNY (RETECOL).: Hatvani Környezetvédő Egyesület. (2006)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[31193224] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31193224, Kapcsolat: 28826265
 8. Makra O. Checklist of the associations of the Hungarian section of Tisza Basin. (2005) TISCIA (SZEGED) 0563-587X 35 71-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[247646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 247646, Kapcsolat: 20824350
 9. Pintér B. Peplis portula L. a Bükk-hegységben. (2003) KITAIBELIA 1219-9672 8 p. 189
  Folyóiratcikk[20514187] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514187, Kapcsolat: 20514187
 10. Tamás J et al. Őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis /L./ chevall) a Pázmándi-sziklákon. (2002) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 89 183-186
  Folyóiratcikk[20514186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514186, Kapcsolat: 20514186
Penksza K et al. Összehasonlító morfológiai vizsgálatok a Hierocloë nemzetségben I.. (1999) KANITZIA 1216-2272 7 59-69, 1010366
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010366]
 1. Perić Ranko et al. Hierochloë repens (Host) Simonk. (Gramineae) in Serbia.. (2017) BOTANICA SERBICA 1821-2158 1821-2638 41 p. 71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26674204] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26674204, Kapcsolat: 26674204
 2. Veldkamp JF. Nincs cím. (2003) Grass Literature 23 1-9
  Folyóiratcikk[21139698] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21139698, Kapcsolat: 21139698
 3. Tar Teodóra. Florisztikai adatok a nagykőrösi Nagyerdő és környékéről. (2002) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 89 1-2 127-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1870685] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1870685, Kapcsolat: 20019478
 4. S Taba et al. A gödöllői Botanikus Kert. (2001) Megjelent: A Szent István Egyetem Kertjei p. 50
  Könyvrészlet[20213985] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20213985, Kapcsolat: 20213985
 5. Vojtkó A. A Bükk hegység flórája. (2001) ISBN:9630066297
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2285353] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2285353, Kapcsolat: 20514193
 6. S Taba et al. A Szent István Egyetem (volt Gödöllői Agrártudományi Egyetem) Mezőgazdaság és Környezettudományi Kara Növénytani és Növényélettani Tanszékének botanikus kertje.. (1999) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 86 p. 221
  Folyóiratcikk[20019479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20019479, Kapcsolat: 20019479
Penksza K. Phytosociological study of Trifolio subterranei-Festucetum pseudovinae ass. nov. = A Trifolio subterranei-Festucetum pseudovinae ass. nov. cönológiai vizsgálata. (1999) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 2 67-83, 1010365
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010365]
 1. Kiss T. EXAMINATION OF SOIL-PLANT INTERRELATIONS ON PASTURES OF THE GREAT HUNGARIAN PLAIN. (2008) CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 0133-3720 1788-9170 36, Supplement p. 1671
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27452242] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27452242, Kapcsolat: 27452242
 2. Purger D. Subterranean clover (Trifolium subterraneum L.) in communities in the Great Hungarian Plain: questions of coenology, nomenclature and syntaxonomy.. (2006) ACTA BOTANICA HUNGARICA 0236-6495 1588-2578 48 399-413
  Folyóiratcikk[20292433] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20292433, Kapcsolat: 20292433
 3. Tamás J et al. Nincs cím. (2002) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 89 p. 183
  Folyóiratcikk[20019474] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20019474, Kapcsolat: 20019474
Penksza K et al. Taxonomic study of Festuca wagneri (Degen, Thaisz et Flatt) Degen, Thaisz et Flatt in Degen 1905.. (1999) ACTA BOTANICA HUNGARICA 0236-6495 1588-2578 42 1-4 257-264, 1010374
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010374]
 1. Wichmann B et al. Bugamorfológiai vizsgálatok Tihanyi-félsziget magyar szürke szarvasmarha legelő Festuca taxonjain (előzetes vizsgálat). (2017) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 15 1 57-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26866860] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26866860, Kapcsolat: 27224374
 2. Herczeg E et al. Morfotaxonómai és cönológiai adatok A Kistompapusztai gyep Festuca taxonjahoz. (2012) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 7 77-90
  Folyóiratcikk[22690937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22690937, Kapcsolat: 22687017
 3. Dennis P. Conceptual foundations for biodiversity indicator selection for organic and low-input farming systems. SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME KBBE-2008-1-2-01 Development of appropriate indicators of the relationship between organic/low-input farming and biodiversity. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[30769649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30769649, Kapcsolat: 28264996
 4. Šmarda P. DNA ploidy level variability of some fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae) from Central and Southern Europe measured in fresh plants and herbarium specimens. (2008) BIOLOGIA (BRATISLAVA) 0006-3088 1336-9563 63 349-367
  Folyóiratcikk[20514228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514228, Kapcsolat: 20514228
 5. Šmarda P. DNA ploidy levels and intraspecific DNA content variability in Romanian fescues (Festuca L., Poaceae), measured in fresh and herbarium material. (2006) FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1874-9348 41 417-432
  Folyóiratcikk[20514224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514224, Kapcsolat: 20514224
 6. Šmarda P. BIOSYSTEMATICKÁ STUDIE STŘEDOEVROPSKÝCH KOSTŘAV FESTUCA SER. PSAMMOPHILAE PAWLUS. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21005500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21005500, Kapcsolat: 21005500
 7. Veldkamp JF. Nincs cím. (2002) Grass Literature 22 1-10
  Folyóiratcikk[21139695] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21139695, Kapcsolat: 21139695
 8. Fekete G et al. Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón: Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapjának tiszteletére. (2002)
  Egyéb[20514221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514221, Kapcsolat: 20514221
Ban R et al. Occurrence of fungal pathogens in relation to reed quality. (2000) ZEITSCHRIFT FÜR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ 0340-8159 107 3 258-266, 1010359
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010359]
 1. Crocker Ellen et al. Virulence of oomycete pathogens from Phragmites australis-invaded and noninvaded soils to seedlings of wetland plant species. (2015) ECOLOGY AND EVOLUTION 2045-7758 5 11 2127-2139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25328052] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25328052, Kapcsolat: 24940771
 2. Ernst M. Verbreitung und funktionelle Charakterisierung endophytischer Pilze in Phragmites australis am Bodensee.: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften an der Universität Konstanz, Fachbereich Biologie.. (2005)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[20214233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20214233, Kapcsolat: 20214231
 3. van Ryckegem G. Fungi on common reed (Phragmites australis). Fungal diversity, community structure and decompositions processes.. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21393058] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21393058, Kapcsolat: 21393058
Bauer L et al. Morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca-fajokon.. (2001) Megjelent: II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium pp. 33-37, 1116763
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1116763]
 1. Herczeg E et al. Morfotaxonómai és cönológiai adatok A Kistompapusztai gyep Festuca taxonjahoz. (2012) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 7 77-90
  Folyóiratcikk[22690937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22690937, Kapcsolat: 22690937
 2. Herczeg E. Botanikai vizsgálatok kunhalmok Dél-tiszántúli löszgyepein. (2005) KANITZIA 1216-2272 13 45-54
  Folyóiratcikk[20514317] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20514317, Kapcsolat: 20514317
 3. Joó K. Adatok a Csípő-halom flórájához és vegetációjához. (2004) Megjelent: A kunhalmokról más szemmel pp. 59-70
  Könyvrészlet[20514315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20514315, Kapcsolat: 20514315
 4. Joó K. Kunhalomkutatások (A Csípőhalom vegetációja).. (2003) TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 1589-4673 1 87-96
  Folyóiratcikk[20307868] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20307868, Kapcsolat: 20307868
 5. Herczeg E. Dél-tiszántúli löszgyepek összehasonlító vizsgálata. (2003) Megjelent: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium pp. 255-258
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[20507095] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20507095, Kapcsolat: 20514312
 6. Barczi A et al. Botanical and soil survey of kurgans (Great Hungarian Plain, Hungary). (2002) Megjelent: Soil Science: Confronting New Realities in the 21st Century: Proceedings of the 17th World Congress of Soil Science pp. 14-21
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1165264] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1165264, Kapcsolat: 20307871
Engloner A. A nádpusztulást elősegítő antropogén hatások. (2001) TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 1216-4585 9 51-58, 1010369
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010369]
 1. Bölöni J. Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója: ÁNÉR 2011. (2011) ISBN:9789638391513
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1818687] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1818687, Kapcsolat: 22067385
 2. Mjazovszky Á. Patakkísérő élőhelytípusok eloszlása négy síkvidéki tájon: Doktori értekezés. ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest. pp:125. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20523055] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20523055, Kapcsolat: 20523055
 3. Máthé Cs et al. A mikrocisztin-LR (cianotoxin) hatása a kalluszból regenerált nádnövények felépítésére.. (2006) Megjelent: XII. Magyar növényanatómiai szimpózium Sárkány Sándor emlékére p. 45
  Könyvrészlet[20213983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20213983, Kapcsolat: 20213983
Engloner A et al. A hajtásos növények ismerete. (2001) ISBN:9631921832, 1234014
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1234014]
 1. Kenéz Á et al. MAKRO-ARCHAEOBOTANIKA, A régészeti lelőhelyekről származó makroszkopikus növényi maradványok interdiszciplináris értékelése. (2018) Megjelent: RÉGÉSZETI NÖVÉNYTAN: LELETEK, MÓDSZEREK ÉS ÉRTELMEZÉS - Archaeobotanikai kézikönyv p. 15
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31367728] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31367728, Kapcsolat: 29056693
 2. Szentes Sz. A szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum L.) magyarországi előfordulása és gyepgazdálkodási helyzete (irodalmi áttekintés). (2016) GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 1785-2498 14 p. 49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30737460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30737460, Kapcsolat: 28228602
 3. Cserháti B. HAZAI VADON TERMŐ KÖZÖNSÉGES SZUROKFŰ (ORIGANUM VULGARE L.) POPULÁCIÓK MORFOLÓGIAI ÉS KÉMIAI DIVERZITÁSÁNAK FELTÁRÁSA. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31206942] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31206942, Kapcsolat: 28842108
 4. Zay O. Egy Árpád-kori veremház rekonstrukciója.. (2013) Megjelent: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete pp. 33-40
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[25801708] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25801708, Kapcsolat: 25801708
 5. Borbás Zné. Röszke „füvészkertje” - Gyógyító növények közvetlen környezetünkben.. (2012)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23498324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23498324, Kapcsolat: 23498324
 6. Kriska Gy. Fotoszintetizáló szervezetek II.. (2012) ISBN:9789631971088
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[2160704] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2160704, Kapcsolat: 22327163
 7. Kriska Gy. Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I.. (2012)
  Könyv[21890821] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21890821, Kapcsolat: 21890821
 8. Börcsök Z. Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor Mill. sensu lato) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra.. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23157704] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23157704, Kapcsolat: 23157704
 9. Szabó Béla. Az agrotechnikai és az ökológiai tényezők hatása a napraforgómoly (Homoeosoma nebulellum Den. et Schiff.) kártételére és rajzásdinamikájára. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2906281, Kapcsolat: 21074691
 10. Molnár VA. Kétszíkűek III.: Érdeslevelűek, ajakosok, tátogatók és rokonaik a Kárpát-medencében. (2006)
  Könyv[20636937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636937, Kapcsolat: 20636937
 11. Molnár VA. Kétszíkűek II.: Ernyősök, gólyaorrok, tárnicsok és rokonaik a Kárpát-medencében. (2005)
  Könyv[20636932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636932, Kapcsolat: 20636932
 12. Tomcsányi A et al. Magyarország kultúrflórája: Az árpa. (2004)
  Könyv[20636939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636939, Kapcsolat: 20636939
 13. Molnár VA. Kétszikűek I.: Boglárkafélék, pillangósok és rokonaik a Kárpát-medencében. (2004)
  Könyv[20636930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636930, Kapcsolat: 20636930
 14. Molnár VA. Egyszikűek: Orchideák, nőszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-medencében. (2003)
  Könyv[20636929] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636929, Kapcsolat: 20636929
 15. Podani J. A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. (2003) ISBN:9634636322
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1223463] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1223463, Kapcsolat: 20636916
 16. Kriska Gy. Számítógéppel segített módszerek a biológia tanításában [tankönyv]. (2002)
  Könyv[20636917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636917, Kapcsolat: 20636917
 17. Francsics I. Poliploid páfrány populációkmorfológiai és ökológiai jellemzése különös tekintettel a levelek kiszáradástűrő képességére. (2002)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20824287] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20824287, Kapcsolat: 20824287
 18. Molnár VA. Nincs cím. (2002) KITAIBELIA 1219-9672 7 p. 247
  Folyóiratcikk[20636926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636926, Kapcsolat: 20636926
 19. Surányi D. Nincs cím. (2001) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 88 p. 8
  Folyóiratcikk[20636918] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636918, Kapcsolat: 20636918
 20. Nyakas A. Nincs cím. (2001) Megjelent: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában pp. 8-15
  Egyéb konferenciaközlemény[20636925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20636925, Kapcsolat: 20636925
Engloner A et al. Szövettani vizsgálatok az Ingói-berek (Kis-Balaton Védőrendszer) nádas állományaiban.. (2001) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 88 1-2 39-47, 155616
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[155616]
 1. Zlinszky András. Mapping and conservation of the reed wetlands on Lake Balaton. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2708345] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2708345, Kapcsolat: 23213568
 2. Yang C et al. Root and stem anatomy and histochemistry of four grasses from the Jianghan Floodplain along theYangtze River,China.. (2011) FLORA 0367-2530 1618-0585 206 653-661
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21393306] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21393306, Kapcsolat: 21393306
Engloner A et al. A new approach in evaluating the efficiency of macromorphological description of reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) stands. (2001) FLORA 0367-2530 1618-0585 196 5 381-389, 1010357
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010357]
 1. Jokubauskaite I et al. INVESTIGATION OF COMMON REED REGROWTH ON THE SHORES OF RECREATIONAL LAKES. (2018) ACTA BIOLOGICA UNIVERSITATIS DAUGAVPILIENSIS 1407-8953 18 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30392021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30392021, Kapcsolat: 27803039
 2. B Polonkai. Budapest és környékének badeni Echinodermata faunája-taxonómia és paleoökológia. (2015)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[25061816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25061816, Kapcsolat: 25061816
 3. Bresciani M et al. Assessing common reed bed health and management strategies in Lake Garda (Italy) by means of Leaf Area Index measurements.. (2011) Italian Journal of Remote Sensing 43 9-22
  Folyóiratcikk[21563178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21563178, Kapcsolat: 21563229
Penksza K et al. Bugamorfológiai paraméterek vizsgálati lehetőségei Festuca fajokon. (2001) Megjelent: Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai pp. 135-138, 1121917
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1121917]
 1. Herczeg E et al. Morfotaxonómai és cönológiai adatok A Kistompapusztai gyep Festuca taxonjahoz. (2012) CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA 1419-2853 7 77-90
  Folyóiratcikk[22690937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22690937, Kapcsolat: 24063927
Bán R et al. Effects of habitat characteristics and climate factors on the fungal diseases of reed stands in Hungary. (2002) ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA 0238-1249 1588-2691 37 4 353-364, 1010368
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010368]
 1. van Dam J. Rietdekkers rietkwaliteit en levensduur.: Wageningen UR Food & Biobased Research, Food & Biobased Research nummer 1578, ISBN 978-94-6257-518-9. (2015)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26674135] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26674135, Kapcsolat: 26674135
 2. Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Microscopic fungi of phragmites australis in the littoral of two lakes in drawa national park (Nw Poland). (2010) POLISH BOTANICAL JOURNAL 1641-8190 2084-4352 55 2 381-389
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25885229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885229, Kapcsolat: 21830563
 3. Bahcjecioglu Z et al. A new record of foliicolous fungi in Turkey and a new host. (2009) MYCOTAXON 0093-4666 107 331-333
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25885230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25885230, Kapcsolat: 21074687
Kovács M et al. Chemical composition of Bermuda grass (Cynodon dactylon) in Hungary. (2002) ACTA AGRONOMICA HUNGARICA: A QUARTERLY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES : AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL IN AGRICULTURAL SCIENCE 0238-0161 1588-2527 50 2 151-156, 1010372
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1010372]
 1. Rucker A. ESTIMATION OF PLOIDY LEVELS AND GENETIC PARAMETERS FOR A BERMUDA GRASS COLLECTION.: UNIVERSITY OF FLORIDA. (2016)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[30798014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30798014, Kapcsolat: 28298250
 2. Mojzes A et al. A Festuca vaginata és a Cynodon dactylon homokpusztai fűfajok leveleinek fenológiai és morfológiai vizsgálata. (2012) BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 0006-8144 2415-9662 99 p. 5
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31312324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31312324, Kapcsolat: 28993376
 3. Mojzes Andrea. Ökofiziológiai sajátságok a növényi invázió és a klímaváltozásra adott növényi válaszok hátterében. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24907402] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24907402, Kapcsolat: 21005498
 4. Mojzes Andrea et al. Leaf gas exchange responses to abrupt changes in light intensity for two invasive and two non-invasive C4 grass species. (2008) ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 0098-8472 64 3 232-238
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[124718] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 124718, Kapcsolat: 20544238
Kovács M et al. The role of the littoral vegetation in nutrient elimination in the Lake Balaton. (2002) Megjelent: International Conference on Limnology of Shallow Lakes p. 135, 2213424
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[2213424]
 1. Boromissza Zs. Tópartok tájépítészeti szempontú vizsgálati elvei és módszerei a Velencei-tó példáján. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22976224] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22976224, Kapcsolat: 22976224
Nagy Z et al. Ecophysiological responses by loess grassland vegetation to elevated air CO2 concentracion in a miniFACE system.. (2002) ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 1588-385X 1588-4082 46 3-4 215-217, 155610
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[155610]
 1. Szerdahelyi T. Coenological comparisons aof some stands of temperate grassland associations in Humgary. (2006) ACTA BOTANICA HUNGARICA 0236-6495 1588-2578 48 139-177
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20034678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20034678, Kapcsolat: 20040832
 2. Janze V. Auswirkungen von erhöhtem CO2 auf die vegetation eines grünlandes.. (2006)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[20488446] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20488446, Kapcsolat: 20488446
 3. Kammann C et al. Response of aboveground grassland biomass and soil moisture to moderate long-term CO2 enrichment. (2005) BASIC AND APPLIED ECOLOGY 1439-1791 6 4 351-365
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20199858] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20199858, Kapcsolat: 20199858
Engloner A et al. Anatomical and eco-physiological changes in leaves of couch-grass (Elymus repens L.), a temperate loess grassland species, after 7 years growth under elevated CO2 concentration. (2003) PHOTOSYNTHETICA 0300-3604 1573-9058 41 2 185-189, 155602
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[155602]
 1. Bishop KA. THE ROLE OF ENVIRONMENT, SINK CAPACITY, AND CARBON TRANSLOCATION IN DETERMINING C3 PLANT RESPONSES TO ELEVATED [CO2]. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30685264] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30685264, Kapcsolat: 28175228
 2. Peng XH. Feeding behavior of the peach aphid under elevated CO2 levels. (2016) CHINESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 2095-1353 53 p. 103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26632159] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26632159, Kapcsolat: 26632159
 3. Holohan A. Stomatal Responses to Biotic and Abiotic Stress, Implications of elevated atmospheric carbon dioxide and drought conditions on the in situ stomatal responses of grassland species: University College Dublin. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27452227] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27452227, Kapcsolat: 27452227
 4. Kraehmer H. Weed Anatomy Monographs, in Weed Anatomy. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23610006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23610006, Kapcsolat: 23610006
 5. Muralikrishna K. Elevated CO2 and Temperature Affect Leaf Anatomical Characteristics in Coconut (Cocos nucifera L.).. (2013) Megjelent: Climate Change and Island and Coastal Vulnerability pp. 141-153
  Könyvrészlet[22976198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22976198, Kapcsolat: 22976198
 6. Idso C.D. et al. Climate Change Reconsidered II: Biological Impacts. Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC). (2013) ISBN:9781934791431
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30769638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30769638, Kapcsolat: 28264980
 7. Muralikrishna KS. Physiological response of coconut (Cocos Nucifera) seedlings to elevated co2 and temperature.: Mangalore University. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30769642] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30769642, Kapcsolat: 28264985
 8. SUN Y. The mechanisms by which elevated CO2 affects the interaction between herbivorous insects and their host plants. (2011) CHINESE JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 2095-1353 48 1123-1129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25801684] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25801684, Kapcsolat: 25801684
 9. Idso CN. Carbon Dioxide and Earth’s Future. Pursuing the Prudent Path.. (2011)
  Egyéb[22327137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22327137, Kapcsolat: 22327137
 10. Kumar S. Seasonal and locational influences on the phytochemistry, anatomy and anticancer potential of Calotropis gigantea (L.) R.Br.. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22976197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22976197, Kapcsolat: 22976197
 11. Salamon-Albert É et al. ENVIRONMENT REGULATED ECOPHYSIOLOGICAL RESPONSES OF A TALL WHEATGRASS CULTIVAR.. (2010) NÖVÉNYTERMELÉS 0546-8191 59 393-396
  Folyóiratcikk[22510720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22510720, Kapcsolat: 22510720
 12. Salamon-Albert É. CO2 GAS EXCHANGE PARAMETERS AS THE MEASURE OF BIOMASS PRODUCTION OF THE HUNGARIAN ENERGY GRASS. (2010)
  Egyéb[21779308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21779308, Kapcsolat: 21779308
 13. Geissler N et al. Elevated atmospheric CO2 concentration ameliorates effects of NaCl salinity on photosynthesis and leaf structure of Aster tripolium L.. (2009) JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 0022-0957 1460-2431 60 1 137-151
  Folyóiratcikk[22318384] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22318384, Kapcsolat: 20544234
 14. Approbato AU. Impacto de elevadas concentrações de CO2 e da nutrição do solo sobre a fisiologia e crescimento inicial de Esenbeckia leiocarpa Engl., numa simulação climática futura.. (2008)
  Disszertáció/Külföldi fokozat (nem PhD) (Disszertáció)/Tudományos[21139682] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21139682, Kapcsolat: 21139682
 15. Duan ZQ et al. Anatomical and chemical alterations but not photosynthetic dynamics and apoplastic transport changes are involved in the brittleness culm mutation of rice. (2008) JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY 1672-9072 1744-7909 50 p. 1508
  Folyóiratcikk[20521755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20521755, Kapcsolat: 20521755
 16. Pritchard J et al. Can the plant-mediated impacts on aphids of elevated CO2 and drought be predicted?. (2007) GLOBAL CHANGE BIOLOGY 1354-1013 1365-2486 13 8 1616-1629
  Folyóiratcikk[20259164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20259164, Kapcsolat: 20259164
 17. Geissler N. Untersuchungen zur Salztoleranz von Aster tripolium L. und deren Beeinflussung durch erhöhte atmosphärische CO2-Konzentration.. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21073481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21073481, Kapcsolat: 21073481
 18. Chen K-M et al. Anatomical and chemical characteristics of foliar vascular bundles in four reed ecotypes adapted to different habitats.. (2006) FLORA 0367-2530 1618-0585 201 p. 555
  Folyóiratcikk[20181628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20181628, Kapcsolat: 20181628
 19. Luomala E et al. Stomatal density, anatomy and nutrient concentratons of Scots pine needles are affected by elevated CO2 and temperature. (2005) PLANT CELL AND ENVIRONMENT 0140-7791 1365-3040 28 733-749
  Folyóiratcikk[20040808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20040808, Kapcsolat: 20040808
2020-10-20 01:25