Udvary Sándor. A bizonyítási teher szabályozásának vizsgálata a magyar és az amerikai. (2000) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 4 2 43-45, 2432933
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432933]
 1. Pribula László. A bizonyítás általános szabályai. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I. pp. 338-380
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[25435058] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25435058, Kapcsolat: 25435058
Udvary Sándor et al. A vélemény és a válasz: új Szkülla és Kharübdisz?. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 11 469-478, 2432964
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432964]
 1. Kisbán Tamás. A sajtó-helyreigazítás 'újrakodifikálásának' kritikája. (2014) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 3 2 374-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25435315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25435315, Kapcsolat: 25435315
 2. Koltay András. A sajtó-helyreigazítási jog. (2014) Megjelent: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban pp. 289-356
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2904418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2904418, Kapcsolat: 25435332
 3. Horváth András. Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht. (2008) Megjelent: Optimi Nostri 2007 : Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok pp. 91-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25435145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25435145, Kapcsolat: 25435145
 4. Koltay András. Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 4 4 143-180
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1850901] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1850901, Kapcsolat: 25435164
Udvary Sándor. A képviseletre vonatkozó egyes szabályok az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. (2003) Megjelent: A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció pp. 328-345, 2431997
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2431997]
 1. Réti László. A megújult képviseleti szabályok. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 11 473-482
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3291226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3291226, Kapcsolat: 27187328
 2. Székely János. A kötelező jogi képviselet és alkotmányossága Magyarország és Románia polgári perjogában. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 6 311-319
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25789801] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25789801, Kapcsolat: 25789801
 3. Pallós Nikoletta. Az „ésszerű idő” követelménye és a Pp. XI. novellájának összefüggései. (2009) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 13 1-2 64-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25434347] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434347, Kapcsolat: 25434347
 4. Kapa Mátyás. Képviselet. (2006) Megjelent: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata p. 230
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[25434370] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434370, Kapcsolat: 25434370
Udvary Sándor. Egyes médiajogi alkotmányossági kérdések, tanulmány az ORTT megbízásából. (2004), 2433078
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2433078]
 1. Cservák C. A véleménynyilvánítás szabadságjoga a média (szem)üvegén keresztül. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2491908] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491908, Kapcsolat: 25436314
Kapa Mátyás. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. kötet. (2006) ISBN:9639221848, 1537134
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1537134]
 1. Molnár Judit. Érték-határ: Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 1 55-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25434849] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434849, Kapcsolat: 25429105
 2. Pákozdi Zita. A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3104683] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3104683, Kapcsolat: 25425751
 3. Juhász Imre. Határozatok. (2015) Megjelent: Polgári eljárásjog II. : jogi szakvizsga felkészítő kötet pp. 11-54
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25425742] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25425742, Kapcsolat: 25425742
 4. Bencsik Klaudia. A kollektív igényérvényesítés hazai lehetőségei. (2015) THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2064-0900 6 5 p. 32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25425728] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25425728, Kapcsolat: 25425728
 5. Kiss Szilvia. Megállapítási és marasztalási perek összehasonlítása, megállapítási keresetek speciális feltételei. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 11 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25425412] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25425412, Kapcsolat: 25425412
 6. Pákozdi Zita. A jogerő és az erga mones hatály kapcsolódási pontjai a fogyasztói szerződések tisztességtelen kikötése kapcsán. (2014) FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM 2063-5540 4 1 87-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2792997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2792997, Kapcsolat: 25425711
 7. Pákozdi Zita. Problémás kérdések a jogerő intézményével összefüggésben. (2013) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 68 4 183-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2790982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2790982, Kapcsolat: 25423218
 8. Wopera Zsuzsa. Házassági perek. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 106
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[25423624] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423624, Kapcsolat: 25423624
 9. Osztovits András. Felülvizsgálat. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423589] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423589, Kapcsolat: 25423589
 10. Wopera Zsuzsa. Az apasági és a származás megállapítása iránti perek. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 124
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423763] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423763, Kapcsolat: 25423763
 11. Pataki János. A végrehajtó és az adós: A bírósági végrehajtás a gyakorlatban. (2013) ISBN:9786155110627
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2777135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2777135, Kapcsolat: 23066975
 12. Wopera Zsuzsa. A szülői felügyelettel kapcsolatos perek. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 131
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423863, Kapcsolat: 25423863
 13. Wopera Zsuzsa. A sajtóhelyreigazítási eljárás és a sajtóper. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 179
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25444116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25444116, Kapcsolat: 25423883
 14. Wopera Zsuzsa. A gondnoksági perek. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 144
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25423866] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423866, Kapcsolat: 25423866
 15. Pintér P. A beavatkozói jogállás a bírói gyakorlat tükrében. (2013) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 9. 149-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25423613] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423613, Kapcsolat: 25423613
 16. Harsàgi Viktória. Entwicklungstendenzen des ungarischen Zivilprozessrechts nach der Wende. (2012) Megjelent: Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende pp. 137-155
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23066955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23066955, Kapcsolat: 23066955
 17. Bakos Kitti. Igényérvényesítési lehetőségek a konzorciós szerződések esetében. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 9 435-444
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2107346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2107346, Kapcsolat: 25423180
 18. Pallós Nikoletta. A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása: Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25423188] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423188, Kapcsolat: 25423188
 19. Gyekiczky Tamás. Perkoordináció, avagy perfüggőség az Európai Unió és a tagállamok eljárásjogában: A németországi ZPO és a magyar perrendtartás tanúsága. (2009) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 64 3 101-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25423168] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25423168, Kapcsolat: 25423168
 20. Kapa Mátyás. Jogvédelem és ideiglenes intézkedés. Recenzió Wopera Zsuzsa "Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában" című monográfiájáról. (2008) MAGYAR JOG 0025-0147 55 6 446-447
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1536791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1536791, Kapcsolat: 23066817
 21. Gyekiczky Tamás. Az eljárás felfüggesztésének közösségi jogi szabályai a német és a magyar polgári eljárásjog szemszögéből. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 2 p. 58-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25421766] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25421766, Kapcsolat: 25421766
 22. Wopera Zsuzsa. A polgári perjog alapelvei. (2008) Megjelent: Polgári perjog, általános rész pp. 464-488
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)[23068435] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23068435, Kapcsolat: 23066808
 23. Gyekiczky Tamás. Eljárásjogi alaptanok, a polgári eljárás: a jegyzet a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kara Igazgatásszervező BSc. képzésének hallgatói számára készült. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)[23066790] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23066790, Kapcsolat: 23066790
Udvary Sándor. Digital revolution: Effects of technological development on freedom of expression. (2007) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 11 2-3 331-341, 3105232
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3105232]
 1. Klein Tamás. Technológia jog - Robotjog - Cyberjog. (2018) ISBN:9789632957500
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3427145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3427145, Kapcsolat: 28081030
 2. Klein Tamás. Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 11-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3342517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3342517, Kapcsolat: 28081029
 3. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27188961] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27188961, Kapcsolat: 27188961
 4. Klein Tamás. Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. (2017) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején pp. 149-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26943747] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26943747, Kapcsolat: 26943747
 5. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26351172] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26351172, Kapcsolat: 26351172
Udvary Sándor. Media Revolution – Effects of Technological Development on Freedom of Expression. (2007) Megjelent: Studia Iuridica Caroliensa 2. pp. 197-215, 2431933
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2431933]
 1. Klein Tamás. Az online nyilvánosság alkotmányjogi vonatkozásai. (2018) Megjelent: Technológia jog - Robotjog - Cyberjog pp. 219-261
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3428898] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3428898, Kapcsolat: 28080968
 2. Klein Tamás. Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 11-40
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3342517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3342517, Kapcsolat: 28080962
 3. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27187130] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27187130, Kapcsolat: 27187130
 4. Klein Tamás. Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok pluralitására: A korlátlan hozzáfés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. (2017) Megjelent: A szabadságszerető embernek pp. 511-525
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3244863, Kapcsolat: 26943568
 5. Klein Tamás. Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. (2017) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején pp. 149-186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26943566] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26943566, Kapcsolat: 26943566
 6. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26351018] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26351018, Kapcsolat: 26351018
Udvary Sándor. Parlamenti közvetítés: kijelölt pozíciók?. (2007) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 10 448-456, 2432977
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432977]
 1. Baka Péter et al. Az információszerzés jogi szabályozása. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 397-429
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25435389] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25435389, Kapcsolat: 25435389
 2. Koltay András. Kommentár az Mttv. 13. §-ához. (2014) Megjelent: Médiajogi Kommentárok p. 155
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26058972] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26058972, Kapcsolat: 26058972
 3. Baka Péter et al. Az információszerzés jogi szabályozása. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 367-396
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25435363] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25435363, Kapcsolat: 25435363
Udvary Sándor. Alkotmányos médiajog?: Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlatban. (2008) ISBN:9789639808072, 2431986
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2431986]
 1. Török Bernát. Szabadon szólni, demokráciában: A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018) ISBN:9789632584126
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30307663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30307663, Kapcsolat: 28080981
 2. Klein Tamás. A web 2.0. egyes szabályozási kérdései - különös tekintettel az alkotmányjogi vonatkozásokra. (2018) Megjelent: Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről pp. 41-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3342519] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3342519, Kapcsolat: 28080978
 3. Török Bernát. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401958] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3401958, Kapcsolat: 28080977
 4. Nyakas Levente. A médiapluralizmus nyomában. A médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és médiapolitikára), jogalkotásában és intézményi gyakorlatában. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30370324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30370324, Kapcsolat: 28080983
 5. Klein Tamás. Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 77-113
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27187154] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27187154, Kapcsolat: 27187154
 6. Klein Tamás. Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok pluralitására: A korlátlan hozzáfés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. (2017) Megjelent: A szabadságszerető embernek pp. 511-525
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3244863, Kapcsolat: 26943616
 7. Klein Tamás. Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok pluralitására: A korlátlan hozzáfés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. (2017) Megjelent: A szabadságszerető embernek pp. 511-525
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3244863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3244863, Kapcsolat: 27187145
 8. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-76
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27187150] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27187150, Kapcsolat: 27187150
 9. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26351097] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26351097, Kapcsolat: 26351097
 10. Klein Tamás. A tárhelyszolgáltató "omnipotens" felelőssége mint alkotmányjogi problematika. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. pp. 349-374
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26163789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26163789, Kapcsolat: 26346058
 11. Nyakas Levente. A médiapluralizmus fogalma és szerepe a szabályozásban. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 121-130
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25433837] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433837, Kapcsolat: 25433837
 12. Nyakas Levente. A közszolgálati média alkotmányos és nemzetközi jogi keretei. (2015) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 689-707
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25433843] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433843, Kapcsolat: 25433843
 13. Kóczián Sándor. Gyermekvédelem a médiajogban. (2014) ISBN:9786155302091
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25433826] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433826, Kapcsolat: 25433826
 14. Paál Vince. A magyarországi médiaháború története: Média és politika 1989-2010. (2013) ISBN:9789632953311
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[25433789] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433789, Kapcsolat: 25433789
 15. Paál Vince. A magyar média a polgári kormány időszakában 1998–2002. (2013) Megjelent: A magyarországi médiaháború története : Média és politika 1989-2010 pp. 125-200
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25433779] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433779, Kapcsolat: 25433779
 16. Bakos Eszter. A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2852057] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2852057, Kapcsolat: 25433737
 17. Révész T. A duális médiarendszer létrejötte Magyarországon. (2013) Megjelent: A magyarországi médiaháború története : Média és politika 1989-2010 pp. 343-367
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25433787] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433787, Kapcsolat: 25433787
 18. Nyakas Levente. A médiapluralizmus fogalma és szerepe a szabályozásban. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 119-127
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2453629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2453629, Kapcsolat: 25429111
 19. Nyakas Levente. A közszolgálati média alkotmányos és nemzetközi jogi keretei. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 629-645
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2453646] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2453646, Kapcsolat: 25433549
Udvary Sándor. A közjegyzői fizetési meghagyás és a bíróságok igazságszolgáltatási monopóliuma. (2010) Megjelent: De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Endre Tanka pp. 97-106, 2431998
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2431998]
 1. Molnár Tamás. Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30600765] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30600765, Kapcsolat: 28081000
 2. Molnár Judit. A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében. (2014) ISBN:9789631202199
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2789186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2789186, Kapcsolat: 25434461
 3. Kapa Mátyás. Bírói hatalom és igazságszolgáltatás az Alaptörvényben. (2013) Megjelent: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011 pp. 205-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25434434] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434434, Kapcsolat: 25434434
 4. Pribula László. A fizetési meghagyásos eljárás. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. : Perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások pp. 280-298
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25434454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434454, Kapcsolat: 25434454
Udvary Sándor. Class action – az ördögtől való?. (2011) Megjelent: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében pp. 262-276, 2432594
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2432594]
 1. Deák Beáta. Udvary Sándor: Pro Actione Collectiva. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 1 73-76
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25421114] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25421114, Kapcsolat: 25421517
 2. Gyimesi Tamás. A res iudicata a kollektív igényérvényesítés tekintetében. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 11 2 175-193
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25434502] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434502, Kapcsolat: 25434502
 3. Szalai Ákos. Kollektív keresetek joggazdaságtana. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X X. 1 163-181
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2721770] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2721770, Kapcsolat: 25434488
 4. Nagy Csongor. Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 4 203-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2794203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2794203, Kapcsolat: 25434484
 5. Osztovits András. Keresetindítás és a tárgyalás előkészítése. (2013) Megjelent: Polgári eljárásjog I. pp. 175-234
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[25434478] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434478, Kapcsolat: 25434478
Udvary Sándor. Access to the Media: 15 fejezet. (2012) Megjelent: Hungarian Media Law pp. 229-245, 2431942
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2431942]
 1. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-76
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27187141] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27187141, Kapcsolat: 27187141
 2. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26473886] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26473886, Kapcsolat: 26473886
Udvary Sándor. A cenzúra tilalma, az előzetes korlátozás lehetőségei 9 fejezet. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 215-223, 2432614
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2432614]
 1. Koltay András. A médiatartalmak közzététel előtti korlátozásának lehetőségei: engedélyezés, regisztráció, cenzúra, végzések. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 1 71-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2727154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727154, Kapcsolat: 25434518
Udvary Sándor. A médiaszabályozás alkotmányos alapjai, a kommunikációs alapjogok 4. fejezet. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 129-144, 2432612
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2432612]
 1. Buday-Sántha Judit. A kommunikációs jog és rendszere. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2998325] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2998325, Kapcsolat: 25434749
Udvary Sándor. Citizens United – Nem európainak való vidék. (2012) IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 2063-6253 2 211-241, 2432972
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432972]
 1. Török Bernát. Szabadon szólni, demokráciában: A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018) ISBN:9789632584126
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30307663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30307663, Kapcsolat: 28081032
 2. Török Bernát. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3401958] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3401958, Kapcsolat: 28081031
 3. Szikora Tamás. Szólásszabadság és kampány: A kampányfinanszírozás korlátozása mögött meghúzódó érvek. (2016) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3 p. 495
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26347026] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26347026, Kapcsolat: 26347026
 4. Szalai Ákos. A gazdasági társaságok jogi személyiségének határai. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 11 1 5-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2906601] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2906601, Kapcsolat: 25436157
 5. Szikora Tamás. Kommentár az Mttv. 32. §-ához. (2014) Megjelent: Médiajogi Kommentárok p. 196
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26058978] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26058978, Kapcsolat: 26058978
 6. Kóczián Sándor. A politikai reklámok megítélése az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. (2014) INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS JOG 1786-0776 11 57 7-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25436124] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25436124, Kapcsolat: 25436124
Udvary Sándor. Egy régi-új ismerős: az alkotmányjogi panasz (Az alkotmányjogi panasz új szabályairól vázlatosan). (2012) Megjelent: Állam és közösség pp. 373-380, 2432632
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2432632]
 1. Tóth J. Az Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi szerepének változása 2012 után. (2018) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 4 3-4 9-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3350841] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3350841, Kapcsolat: 28081001
 2. Móré Sándor. Lărgirea competenţei materiale a Curţii Constituţionale ungare. (2016) DREPTUL 1018-0435 3 195-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25561392] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25561392, Kapcsolat: 25561392
 3. Gyergyák Ferenc. Az AB és a rosszlányok. (2016) Megjelent: Közjog és jogállam: Tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára pp. 125-138
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25561398] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25561398, Kapcsolat: 25561398
Udvary Sándor. Hozzáférés a médiához. (2012) Megjelent: Magyar és európai médiajog pp. 559-579, 2432620
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2432620]
 1. Szikora Tamás. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének értelmezése a hazai médiaszabályozásban. (2014) Megjelent: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején pp. 133-152
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25434774] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25434774, Kapcsolat: 25434774
 2. Wopera Zsuzsa. A sajtóhelyreigazítási eljárás és a sajtóper. (2013) Megjelent: Polgári Eljárásjog II. p. 179
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25444116] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25444116, Kapcsolat: 25444116
Udvary Sándor. Polgári perrendtartás - Kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal. (2012), 2431995
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2431995]
 1. Székely János. Perintézmények metamorfózisa: A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai, a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26346244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26346244, Kapcsolat: 26346080
 2. Kiss Szilvia. Megállapítási és marasztalási perek összehasonlítása, megállapítási keresetek speciális feltételei. (2014) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 11 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25433844] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25433844, Kapcsolat: 25433844
Udvary Sándor. Some Remarks on Class Action in Antitrust Cases in the US and EU. (2012) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 2 36-41, 2432901
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432901]
 1. Nagy Csongor. Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 4 203-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2794203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2794203, Kapcsolat: 25435037
Udvary Sándor. The Constitutional Foundations of Media Regulation: 1 fejezet. (2012) Megjelent: Hungarian Media Law pp. 19-24, 2431938
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2431938]
 1. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2017) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-76
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27187136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27187136, Kapcsolat: 27187136
 2. Klein Tamás. Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. (2016) Megjelent: Bevezetés az Infokommunikációs Jogba pp. 13-74
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26473887] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26473887, Kapcsolat: 26473887
Osztovits András. Polgári eljárásjog. (2013) ISBN:9789632582092, 2495429
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2495429]
 1. Székely János. Perintézmények metamorfózisa: A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai, a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26346244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26346244, Kapcsolat: 26346244
 2. Köblös Adél. Hungary: Towards More Efficient Preparatory Proceedings. (2016) Megjelent: Current Trends in Preparatory Proceedings pp. 185-205
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3145666] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3145666, Kapcsolat: 27798757
Udvary Sándor. A kollektív jogorvoslat európai szabályozásának főbb csomópontjai és folyamata. (2013) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 6 13 1-11, 2497676
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2497676]
 1. Deák Beáta. Udvary Sándor: Pro Actione Collectiva. (2016) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 71 1 73-76
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25421114] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25421114, Kapcsolat: 25421733
 2. Nagy Csongor. Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 4 203-213
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2794203] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2794203, Kapcsolat: 25436267
Udvary Sándor. A közjegyzői eljárások néhány vonatkozása és eljárási garanciái az alkotmányjog tükrében. (2013) KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 1416-7883 60 1 30-44, 3023790
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3023790]
 1. Molnár Tamás. Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30600765] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30600765, Kapcsolat: 28081033
2020-02-18 18:13