Petrasovszky Anna. Istvánffy Miklós Historiarum de rebus Ungaricis című történeti munkájának néhány vonatkozása.. (1998) Megjelent: Doktoranduszok Fóruma 1997 pp. 49-51, 1559290
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1559290]
 1. Stipta István. Die ungarixche Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren. (2010) Megjelent: Das Wesen Der Rechtsgeschischte pp. 99-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23738400] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23738400, Kapcsolat: 23738400
Petrasovszky Anna. Civilizáció - római jog - latin nyelv. (2000) Megjelent: "Dum spiro doceo" pp. 487-497, 1544548
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1544548]
 1. Stipta István. Die ungarixche Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren. (2010) Megjelent: Das Wesen Der Rechtsgeschischte pp. 99-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23738373] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23738373, Kapcsolat: 23738373
Petrasovszky Anna. Büntetőjogi alapelvek Szibenliszt Mihály Institutiones juris naturalis című művében. (2005) Megjelent: Jogtörténeti tanulmányok VIII. pp. 405-429, 1535393
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1535393]
 1. Stipta István. Die ungarixche Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren. (2010) Megjelent: Das Wesen Der Rechtsgeschischte pp. 99-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23738411] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23738411, Kapcsolat: 23738411
Petrasovszky Anna. A nemesség közhatalmi szerepe és Werbőczy nádorsága Istvánffy Miklósnál. (2006) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére pp. 429-452, 1544536
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1544536]
 1. Stipta István. Új irányok a hazai Werbőczy kutatásban. (2016) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2014-2015 4-1 119-125
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26306168] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26306168, Kapcsolat: 28231459
Petrasovszky Anna. Szibelinszt Mihály általános államtana. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25. 1. 121-139, 1517301
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1517301]
 1. Szabadfalvi József. Natural Law Tradition in Hungary from the End of the Middle Ages to 19th Century. (2011) L'IRCOCERVO 1722-392X 1 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1611861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1611861, Kapcsolat: 27749684
 2. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 23738429
 3. Szabadfalvi József. The Beginnings of Hungarian Legal Philosophical Thinking. (2010) ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE 0001-2343 2363-5614 96 3 337-347
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1372170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1372170, Kapcsolat: 28217458
Petrasovszky Anna. „Ius circa bona civitatis” mint az állam vagyonkezelői joga Szibenliszt Institutiones Juris Naturalis című műve alapján. (2008) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 26. 1. 139-157, 1524577
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1524577]
 1. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. (2011) ISBN:9789636932596
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1607982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1607982, Kapcsolat: 23738178
Petrasovszky Anna. "Potestas judiciaria" mint állami felségjog Szibenliszt institúcióiban. (2011) Megjelent: Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról pp. 111-123, 1818565
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1818565]
 1. Koncz Ibolya. A szabalmi bírósági, mint különbíróság a polgári Magyarországon. (2017) Megjelent: Studia in Honorem István Stipta pp. 208-218
  Könyvrészlet[26605194] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26605194, Kapcsolat: 26605194
Petrasovszky Anna. 18-19. századi természetjogi államfelfogás Magyarországon. (2012) Megjelent: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dok.], 2233897
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2233897]
 1. Koncz Ibolya. A szabalmi bírósági, mint különbíróság a polgári Magyarországon. (2017) Megjelent: Studia in Honorem István Stipta pp. 208-218
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26605174] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26605174, Kapcsolat: 26605174
Petrasovszky Anna. Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra. (2012), 2436736
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2436736]
 1. Franz Leander. Die Aufklärung in der Habsburgermonarchie und ihr Erbe: Ein Forschungsüberlick. (2013) ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG 0340-0174 1865-5599 2013 40 35-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25276975] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25276975, Kapcsolat: 25276975
Petrasovszky Anna. "Polgárisodás a míveltség magasabb fokán": Eötvös József integrációs gondolata. (2014) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 32 97-102, 2844870
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2844870]
 1. Stipta István. Právnofilozofické názory Františka Deáka. (2015) CLOVEK A SPOLOCNOST 1335-3608 1335-3608 18 3 1-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2979873] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2979873, Kapcsolat: 27749732
 2. Stipta István. Eötvös József a célszerű központosításról és önkormányzatok szükségességéről. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2014 2 8-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25257681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25257681, Kapcsolat: 25276883
Petrasovszky Anna. Elméleti kísérlet a jogegyenlőség és a szabad tulajdonon alapuló jogrend megalapozására a reformkori Magyarországon. (2017) Megjelent: Risus cum lacrimis pp. 139-146, 3339603
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3339603]
 1. Szabadfalvi József. Risus cum lacrimis: Könyv Babják Ildikó emlékére. (2019) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X XXVII 1 86-89
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[30602408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30602408, Kapcsolat: 28217463
Petrasovszky Anna. Establishing the protection of natural resources by the state in 19th century natural law = A természeti erőforrások állami védelmének megalapozása a 19. századi természetjogban. (2017) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 12 23 117-147, 3315743
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3315743]
 1. Olajos István. The summary of the research on agricultural land as a natural resource = A mezőgazdasági földre, mint természeti erőforrásra vonatkozó kutatások összefoglalója. (2018) AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG 1788-6171 13 25 190-212
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3399449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3399449, Kapcsolat: 27749689
 2. Tisza Tamás. Az ügyészség közérdekvédelmi tevékenységéről. (2018) ADVOCATE 0001-8996 21. évf. 3-4. sz. p. 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30348753] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30348753, Kapcsolat: 27749710
2020-03-29 11:16