Somssich Réka. Terminology and Consistency in the Translation of Community Legislation in Hungary. (2001) TERMINOLOGIE ET TRADUCTION 0256-7873 2001 2 58-81, 1494099
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1494099]
 1. Tanja Fajfar. Terminologija v Evropski uniji. (2017) ISBN:9789612549756
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30440815] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30440815, Kapcsolat: 28057367
 2. Susan Ŝarĉevic. Basic Principles of Term Formation in the Multilingual and Multicultural Context of EU Law. (2015) Megjelent: Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary perspectives pp. 183-206
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920814, Kapcsolat: 24920814
 3. Gloria Gonzalez. The Emergence of Personal Data protection as a fundamental right of the EU. (2014) ISBN:9783319050225
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24921219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24921219, Kapcsolat: 24921219
 4. Laura-Cristiana Spătaru-Negură. Some Aspects Regarding Translation Divergences Between The Authentic Texts Of The European Union. (2014) Challenges of the Knowledge Society 2068-7796 4 1 268-387
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24921207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24921207, Kapcsolat: 24921207
 5. Caroline Bradley. Transparency and Financial regulation int he European Union: crisis and complexity. (2012) FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL 0747-9395 35 5 1171-1206
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24920840] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920840, Kapcsolat: 24920840
 6. Laura Mori. : LinLinguistic variation in Legal Maltese: EU directives compared to national implementing laws. (2011) Megjelent: Variation and Change: The Dynamics of Maltese in Space, Time and Society pp. 109-130
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24921211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24921211, Kapcsolat: 24921211
 7. Susan Sarcevic. European vs. National Terminology in Croatian Legislation Transposing EU Directives. (2009) Megjelent: Legal Language in Action:translation, terminology, drafting and procedural issues pp. 193-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27680307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27680307, Kapcsolat: 27680307
 8. Várnai Judit. Bibliográfia az európai uniós nyelvpolitikához és fordításhoz. (2009) FORDÍTÁSTUDOMÁNY 1419-7480 11 1 153-165
  Folyóiratcikk[20705669] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20705669, Kapcsolat: 24920801
 9. Jasna Belc. Konferenci ob rob: sodelovanje na področju terminologije in drugih sorodnih disciplin, zlasti jezikovnih tehnologij: ALONGSIDE THIS CONFERENCE: CO-OPERATION IN THE FIELD OF TERMINOLOGY AND OTHER RELATED DISCIPLINES, IN PARTICULAR LANGUAGE DISCIPLINE ... (2004) Megjelent: Terminologija v času Globalizacije / Terminology at the Time of Globalization pp. 361-365
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920797, Kapcsolat: 24920797
 10. Maja Bratanić. Izzivi in pasti usklajevanja pravne terminologije evropske unije: CHALLENGES AND PITFALLS OF THE HARMONIZATION OF EU LEGAL TERMINOLOGY. (2004) Megjelent: Terminologija v času Globalizacije / Terminology at the Time of Globalization pp. 111-118
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920783] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920783, Kapcsolat: 24920783
 11. Susan Šarčević. Creating EU legal terms: internationalisms vs. localisms. (2004) Megjelent: Terminologija v času Globalizacije / Terminology at the Time of Globalization pp. 129-137
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920791] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920791, Kapcsolat: 24920791
 12. Várnai Judit. Az európai uniós terminológia magyar nyelvű egységesítése. (2004) Megjelent: Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének szakmai rendezvényéről és kut... pp. 64-78
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920813] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920813, Kapcsolat: 24920813
 13. Várnai Judit. A magyar eurozsargonról és euroterminológiáról. (2004) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 42 42 83-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30315099] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30315099, Kapcsolat: 27715521
 14. Fransisco Ubierna. Presentación. (2003) Megjelent: El día de Europa: presente y futuro de la Unión Europea
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25000133] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25000133, Kapcsolat: 25000133
 15. Ramón Garrido. ?Hay derecho comunitario sin traducción?. (2003) Megjelent: El dia de Europa: presente y futuro de la Unión Europea pp. 91-98
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920824, Kapcsolat: 24920824
 16. Ian Thomson. European Access. (2002)
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Tudományos[24980545] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24980545, Kapcsolat: 24980545
Somssich Réka. A jogfogalmi megfeleltetés problémái a közösségi jogban az irányelvek átültetésének szintjén - a jogi "fordítás" sajátos formája. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 12 746-753, 1494097
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1494097]
 1. Gombos Katalin. Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere. (2019) ISBN:9789632958903
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30864789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30864789, Kapcsolat: 29024880
 2. Gombos Katalin. Az EU jogrendszere és közjogának alapjai. (2017) ISBN:9789632956503
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27476397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27476397, Kapcsolat: 27476400
 3. Gombos Katalin. A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban. (2014) ISBN:9789632954189; 9789632954172
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2727806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2727806, Kapcsolat: 24902727
 4. Varga Zsófia. Terminológiai problémák a magyar szakfordításban, korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company. (2013) MAGYAR TERMINOLÓGIA 1789-9486 2060-2774 6 1-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24902862] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24902862, Kapcsolat: 24902862
 5. Fischer M et al. A befogadó növekedéstől az inkluzív növekedésig - Terminusalkotás európai uniós kontextusban. (2013) Megjelent: Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején pp. 107-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2751025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2751025, Kapcsolat: 24902720
 6. Király Miklós. Unity and diversity: the cultural effects of the law of the European Union. (2011) ISBN:9789633120453
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24997425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24997425, Kapcsolat: 24997425
 7. Gombos Katalin. Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után.. (2011) ISBN:9789632951256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1846742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1846742, Kapcsolat: 24902736
 8. Fischer M. Language (policy), translation and terminology in the European Union. (2010) Megjelent: Terminology in everyday life pp. 21-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2751027] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2751027, Kapcsolat: 24902094
 9. Fischer Márta. A fordító, mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2751036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2751036, Kapcsolat: 24902717
 10. Király Miklós. The effect of the Law of the European Union on Languages. (2009) Megjelent: ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE pp. 5-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24997418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24997418, Kapcsolat: 24997418
 11. Burián László. Az európai kollíziós jog magyarul - nyelvi pontatlanságok a Róma I. rendeletben. (2009) Megjelent: Studia Lajos Vékás dedicata. Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére pp. 45-63
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24902002] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24902002, Kapcsolat: 24902002
 12. Fischer Márta. Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 4 385-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20564471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564471, Kapcsolat: 24902021
 13. Király Miklós. Egység és sokféleség: az Európai Unió jogának hatása a kultúrára. (2007) ISBN:9789639674233
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1452161] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1452161, Kapcsolat: 24902752
 14. Kormány Attila. Jogharmonizációs eredmények és kihívások az EU-ban. (2006) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2 86-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24902208] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24902208, Kapcsolat: 24902208
Somssich Réka. A nyelvi kérdés az Európai Unió intézményeinek gyakorlatában. (2003) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 14 2 181-236, 1494098
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1494098]
 1. Varga Zsófia. Terminológiai problémák a jogi szakfordításban: Korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company?. (2013) MAGYAR TERMINOLÓGIA 1789-9486 2060-2774 6 1 1-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2702742, Kapcsolat: 24907362
 2. Fischer M et al. A befogadó növekedéstől az inkluzív növekedésig - Terminusalkotás európai uniós kontextusban. (2013) Megjelent: Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején pp. 107-125
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2751025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2751025, Kapcsolat: 24907333
 3. Fischer Márta. A fordító, mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2751036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2751036, Kapcsolat: 24907331
 4. Fischer Márta. Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai. (2008) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 132 4 385-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20564471] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20564471, Kapcsolat: 24907291
 5. Pap András László. Identitás és reprezentáció: Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. (2007) ISBN:9789636930004
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1294772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1294772, Kapcsolat: 24907328
 6. É. Kiss K. Anyanyelvünk állapotáról. (2004) ISBN:9033896622; 9633896622
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[195405] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 195405, Kapcsolat: 24980558
 7. Kiss Jenő. A magyar nyelv és az Európai Unió. (2004) Megjelent: 25 év anyanyelvünk szolgálatában pp. 26-40
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24907314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907314, Kapcsolat: 24907314
Somssich Réka. Az Európai Közösség szabályozási eszközei, jogharmonizáció: Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet szakirányú továbbképzésének tananyaga. (2004), 1494128
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1494128]
 1. Békés Balázs. Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24907399] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907399, Kapcsolat: 24907399
 2. Szabó Marcel et al. Az európai jog fundamentumai. (2012) ISBN:9789632775203
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24907405] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907405, Kapcsolat: 24907405
 3. Király Miklós. Unity and diversity: the cultural effects of the law of the European Union. (2011) ISBN:9789633120453
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1705922] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1705922, Kapcsolat: 24997446
 4. Gellérné Lukács. A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. (2008)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24907398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907398, Kapcsolat: 24907398
 5. Gordos Árpád et al. Az Európai Unió jövője avagy az acquis rugalmasságának kiaknázása. (2006) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 11 1 13-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24907378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907378, Kapcsolat: 24907378
 6. Gellérné Lukács Éva. Munkavállalás az Európai Unióban. (2004) ISBN:9632247760
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3219332] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3219332, Kapcsolat: 24907379
Somssich Réka. A belső piac: IV. 2. fejezet. (2005) Megjelent: Az Európai Unió gazdasága pp. 244-256, 1494101
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1494101]
 1. Dienes-Oehm Egon. Magyarország az Európai Unió belső piacán. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 14 ksz. 74-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24907430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24907430, Kapcsolat: 24907430
 2. Baksa Eszter. Munkaerő mobilitás a Schengeni Egyezmény függvényében. (2008) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2 2 2-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2588489] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2588489, Kapcsolat: 24998135
Somssich Réka. Az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. (2005) Megjelent: Az Európai Unió gazdasága pp. 257-283, 1494102
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1494102]
 1. Láncos Petra Lea. The Challenges Posed by Multilingual EU Law: Autonomy, Translation and Databases. (2018) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017 pp. 257-269
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3357879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3357879, Kapcsolat: 27715502
 2. Lendvai Edina et al. Egyensúlyozás az Európai Unió szabadkereskedelmi folyamataiban, teherviselési különbségek és azok kezelési lehetőségei. (2017) Megjelent: LIX. Georgikon Napok Konferencia kiadványa pp. 329-335
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[30315082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30315082, Kapcsolat: 27715499
 3. Kaliczka Alexandra. A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24997360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24997360, Kapcsolat: 24997360
Somssich Réka. Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra. (2008), 2906784
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2906784]
 1. Novák Barnabás. A jogalkotásról az olasz jogi szaknyelv tükrében. (2019) MAGYAR JOGI NYELV 2560-0249 2560-0257 2019 1 6-11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30767625] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30767625, Kapcsolat: 28262615
 2. Marcel Szabó. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017. (2018) ISBN:9789462368330
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3348756] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3348756, Kapcsolat: 27476594
 3. Tibor Tajti. Diritto italiano in Ungheria (1861-2018). (2018) Megjelent: DIGESTO delle Discipline Privatistiche Sezione Civile Aggiornamento XI pp. 183-202
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27639648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27639648, Kapcsolat: 27715441
 4. Novák Barnabás. A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban: Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30360970] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30360970, Kapcsolat: 28098901
 5. Balogh Dorka. Recenzió Tamás Dóra Mária bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át című kötetéről. (2017) MAGYAR JOGI NYELV 2560-0249 2560-0257 2017 2 37-39
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)[27476509] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27476509, Kapcsolat: 27476509
 6. Kovács András. A Kúria megváltozott szerepköre a közigazgatási perrendtartás rendszerében. (2017) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 72 9 403-408
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3265823] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3265823, Kapcsolat: 27476505
 7. Villányi József. Egy helyes, két fordított: nyelvi és kodifikációs nehézségek az uniós joganyag fordítása során. (2016) Megjelent: Jogalkotás érthetően – a pontos fogalmazás művészete = Clear Writing pp. 73-107
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27654033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27654033, Kapcsolat: 27654033
 8. Novák Barnabás et al. Linguistic Approach in Legisprudence - Terminology, Translation Studies ans Databases. (2015) THEORY AND PRACTICE OF LEGISLATION 2050-8840 2050-8859 3 1 113-129
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2927517] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2927517, Kapcsolat: 24920234
 9. Fóris Ágota. Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban?: A terminológia és a fordítás nyelvújítási vonatkozásai. (2014) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 1 1 49-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27678130] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27678130, Kapcsolat: 27678130
 10. Tajti Tibor. Italian Law in Hungary. (2014) Megjelent: Il diritto italiano in Europa (1861-2014) - Scienza, giurisprudenza, legislazioneppé pp. 451-488
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27628449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27628449, Kapcsolat: 27628449
 11. Szalai Anikó. Bábel szerepe a nemzetközi jogban. (2014) Megjelent: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára pp. 489-500
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2807680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2807680, Kapcsolat: 28057440
 12. Turi Tamás. Az akadálymentes környezetre vonatkozó törvényi szabályozások, eltérő követelményrendszer, társadalmi elfogadottság, szakmai oktatás. (2014) Megjelent: Az Innováció és kreativitás a tudományban pp. 317-342
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[27679488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27679488, Kapcsolat: 27679488
 13. Varga Zsófia. Terminológiai problémák a jogi szakfordításban: Korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company?. (2013) MAGYAR TERMINOLÓGIA 1789-9486 2060-2774 6 1 1-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2702742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2702742, Kapcsolat: 24920222
 14. Novák Barnabás. Sustainable development and the right to a healthy environment – a linguistic approach. (2013) Megjelent: Aspects of local and regional development pp. 91-115
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2723175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2723175, Kapcsolat: 24920220
 15. Láncos Petra Lea. Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2113450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2113450, Kapcsolat: 24920185
 16. Láncos Petra. A nyelvi sokszínűség értékének és védelmének filozófiai megalapozása, különös tekIntettel az Európai Unió nyelvpolitikai kihívásaira. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 3-4 275-298
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2272543] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2272543, Kapcsolat: 24920186
 17. Szabados Tamás. The role of language in legal interpretation: The case-law of the Court of Justice of the European Union. (2011) Megjelent: Central and Eastern European Countries After and Before the Accession pp. 141-175
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24920221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920221, Kapcsolat: 24920221
 18. Fischer Márta. A fordító, mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2751036] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2751036, Kapcsolat: 24920188
Somssich Réka. Az uniós jogba ütköző adók visszatérítése a magyar jogban. (2010) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 10 4 25-29, 1494096
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1494096]
 1. Gombos Katalin. Tagállami eljárási autonómia – az elv korlátokkal és kérdőjelekkel. (2019) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 2019 3 35-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31033183] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31033183, Kapcsolat: 28595003
 2. Gombos Katalin. Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere. (2019) ISBN:9789632958903
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30864789] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30864789, Kapcsolat: 29024889
 3. Gombos Katalin. Az EU jogrendszere és közjogának alapjai. (2017) ISBN:9789632956503
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27476397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27476397, Kapcsolat: 27476397
 4. Varga Zsófia. Remedies for Violation of EU Law by Member State Courts what Place for the Köbler Doctrine?. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27678106] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27678106, Kapcsolat: 27678106
 5. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2013) ISBN:9789632582023
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24920235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920235, Kapcsolat: 24920235
 6. Erdős Gabriella et al. Az EU adójoga. (2013) ISBN:9633895359
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24920237] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24920237, Kapcsolat: 24920237
 7. Angyal Zoltán et al. EU-jog. (2012) ISBN:9789632581729
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24080716] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24080716, Kapcsolat: 27712413
 8. Gombos Katalin. Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után.. (2011) ISBN:9789632951256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1846742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1846742, Kapcsolat: 24920236
Somssich Réka et al. Lawmaking in the EU multilingual environment. (2010) ISBN:9789279175992, 1495962
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1495962]
 1. Joanna Osiejewicz. The Interest of International Community in the EU Environmental Law. (2019) LA ALBOLAFIA: REVISTA DE HUMANIDADES Y CULTURA 2386-2491 2019 16 69-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30607966] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30607966, Kapcsolat: 28088358
 2. Hettinger Sándor. A többnyelvűség értelmezési irányai az Európai Unió jogában. (2019) COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS 2560-1911 3 1 1-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31337559] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31337559, Kapcsolat: 29024945
 3. Sandrelli Annalisa. The case of English. (2018) Megjelent: Observing Eurolects: Corpus analysis of linguistic variation in EU law p. 63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30607309] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30607309, Kapcsolat: 28087509
 4. Mori Laura. Observing Eurolects: Corpus analysis of linguistic variation in EU law. (2018) ISBN:9789027201706
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30583324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30583324, Kapcsolat: 28057522
 5. Aleksandra Cavoski. Legal Language and EU Integration: The Case of the Western Balkans. (2018) LANGUAGE AND LAW 2194-7414 7 7 70-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308713] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30308713, Kapcsolat: 27709212
 6. Luca Ballerini. La traduzione giuridica nella prospettiva del giurista. La parabola delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore. (2018) Megjelent: La banca dati TERMitLEX: un nuovo modello interdisciplinare per la terminografia giuridica pp. 49-65
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30607920] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30607920, Kapcsolat: 28088294
 7. Ioriatti Elena. EU legal language and economic rights interpretation in the Member States. (2018) Megjelent: EU Citizens’ Economic Rights in Action pp. 188-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30312315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30312315, Kapcsolat: 27712482
 8. Katarzyna Jachymiak. Übersetzen der Gesetzestexte in der Europäischen Union –Besonderheiten und translatorische Herausforderungen am Beispiel der Übersetzung von Acquis Communautaire ins Polnische. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31337551] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31337551, Kapcsolat: 29024940
 9. Francuski Biljana. Translating EU terminology from English as dominant language into Serbian. (2017) Megjelent: Terminological Approaches in the European Context pp. 132-148
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27476408] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27476408, Kapcsolat: 27476408
 10. Tanja Fajfar. Terminologija v Evropski uniji. (2017) ISBN:9789612549756
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30440815] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30440815, Kapcsolat: 28057362
 11. Pasquali Leonardo. Sull’interpretazione dei trattati multilingue: necessita’ del ricorso a criteri specifici. (2017) Osservatorio sulle fonti 2038-5633 2017 3 1-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30312281] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312281, Kapcsolat: 27712448
 12. Lucie Pacho Aljanati. Promoting Multilingual Consistency for the Quality of EU Law. (2017) INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE 0952-8059 1572-8722 30 1 67-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27477748] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27477748, Kapcsolat: 27477748
 13. Ortega Rubio. La traducción de los conceptos jurídicos del derecho de sucesiones en la UE. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30308757] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308757, Kapcsolat: 27709239
 14. Jaana Kettunen. Interlingual translation of the International Financial Reporting Standards as institutional work. (2017) ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682 56 January 38-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30312179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312179, Kapcsolat: 27712417
 15. Aleksandra Cavoski. Interaction of law and language in the EU: Challenges of translating in multilingual environment. (2017) JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION: JOSTRANS 1740-357X 2017 Jan 58-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30308680] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308680, Kapcsolat: 27709199
 16. Suzanne Kingston et al. European Environmental Law. (2017) ISBN:9781139044202
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30308695] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308695, Kapcsolat: 27709204
 17. Guo jia. Shi jie ge guo fan yi fa zhan yu kou bi yi ren cai pei yu ce lue. (2016) ISBN:9789860481457
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30583372] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30583372, Kapcsolat: 28057547
 18. Mishchenko V. Language And Translation In The Eu Legal And Institutional Framework. (2016) Megjelent: Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики pp. 208-213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27654162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27654162, Kapcsolat: 28057372
 19. Ortega Rubio. Aspectos pragmáticos de la traducción jurídica en las instituciones europeas. (2016) Estudios de Traducción 2174-047X 6 6 147-162
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30312246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312246, Kapcsolat: 27712432
 20. José María. An Approach to the Concept of ‘Equivalence’ in the European Union Texts: Multilingualism, Translation and Official Language Versions. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE AND APPLIED LINGUISTICS 2383-0514 2016 2 1-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30607934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30607934, Kapcsolat: 28088316
 21. Juste Vidal. Análisis empírico-descriptivo de los géneros notariales: el caso del "poder de representación" y su traducción. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30312188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312188, Kapcsolat: 27712425
 22. Pacho Aljanati Luca. The Court of Justice of the European Union’s case-law on linguistic divergences (2007-2013): Interpretation criteria and implications for the translation of EU legislation. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30308730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30308730, Kapcsolat: 27709225
 23. Laura-Cristiana Spătaru-Negură. Reconciliation of language versions with diverging meanings in the European Union: Challenges of the Knowledge Society. (2015) PUBLIC LAW 0033-3565 5 502-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25000016] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25000016, Kapcsolat: 25000016
 24. Jakub Karczewski. Postulat jasności prawa w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. (2015) Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR 2082-3304 11 2 42-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30312225] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312225, Kapcsolat: 27712427
 25. Graziadei Michele. Law, Language and Multilingualism in Europe: The Call for a New Legal Culture. (2015) Megjelent: Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary perspectives pp. 17-32
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30312290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30312290, Kapcsolat: 27712452
 26. José María. La traducción institucional de la ue como instrumento revitalizador del maltés: análisis multilingüe de algunos términos. (2015) Megjelent: Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación pp. 843-862
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27477724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27477724, Kapcsolat: 27477724
2020-07-06 23:44