Nagy Anita. A büntetőeljárás egyszerűsítésének, gyorsításának történeti fejlődése az 1896. évi XXXII. TC.-től az 1951. évi III. törvényig. (2004) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 22 195-213, 1521160
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1521160]
 1. Miskolcziné Juhász. A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai. (2015)
  Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[25068602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25068602, Kapcsolat: 25068602
 2. Fantoly Zsanett. A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. (2012) ISBN:9789632581842
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2249856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2249856, Kapcsolat: 23036052
Nagy Anita. Az igazságügyi együttműködés egyes intézményei az Európai Unióban. (2004) Megjelent: Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén : tanulmánykötet pp. 27-38, 1526613
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1526613]
 1. Jánosi Andrea. A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23034880] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034880, Kapcsolat: 23034880
 2. Elek Balázs. Orvvadászok nyomában: Elemzések és történetek a tárgyalóteremből. (2009) ISBN:9789639722668
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21623548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21623548, Kapcsolat: 23034870
 3. Czine Ágnes. Az előzetes döntéshozatali eljárás büntető ügyekben. (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23034865] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034865, Kapcsolat: 23034865
Nagy Anita. Az eljárások elhúzódása és egyszerűsítése a büntetőeljárásban. (2005) Megjelent: Az új büntetőeljárási törvény első éve pp. 67-81, 1517780
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1517780]
 1. Miskolcziné Juhász Boglárka. A büntetőeljárás fejlődése a változtatás lehetséges irányai az angolszász és kontinentális jogrendszer megoldási alternatívái alapján. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25184541] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184541, Kapcsolat: 25184541
 2. Szabó Krisztián. Az új büntetőeljárási törvény első éve címmel megrendezett konferenciáról. (2004) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 1 1 1-2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25237484] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237484, Kapcsolat: 25237484
Nagy Anita. Az Európai Unió és a büntetőeljárásjog kapcsolatának főbb kérdései. (2005) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 23 1 205-229, 1521070
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1521070]
 1. Dobos György. Eljárást gyorsító külön eljárások egykor és most. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai pp. 205-229
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330382] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330382, Kapcsolat: 25330382
 2. Farkas Krisztina. Az eljárás gyorsitásának lehetősége a német, svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25324335] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25324335, Kapcsolat: 25324335
 3. Fantoly Zsanett. A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. (2013) ISBN:9789632581842
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25184537] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184537, Kapcsolat: 25184537
 4. Kőhalmi László. Európai biztonság avagy az egységes európai büntetőjog víziója. (2012) Megjelent: A rendészettudomány határkövei pp. 257-276
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2874768] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2874768, Kapcsolat: 25184535
 5. Elek Balázs. A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23034778] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034778, Kapcsolat: 23034778
 6. Elek Balázs. A vadászszenvedély bűncselekményei: Vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem. (2008) ISBN:9789639722521
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22363638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22363638, Kapcsolat: 23034773
Nagy Anita. A tárgyalás mellőzése és bíróság elé állítás, mint eljárást gyorsító külön eljárások történeti fejlődése. (2006) Megjelent: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai - Tomus 7 pp. 25-49, 1544435
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1544435]
 1. Dobos György. Warning versus conditional sentence concerning the code on the execution of punishments. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Fóruma p. xx
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25237467] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237467, Kapcsolat: 25237467
 2. Dobos György. Eljárást gyorsító különeljárások egykor és most. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai 17. p. x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330517] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330517, Kapcsolat: 25330517
 3. Farkas Krisztina. Az eljárás gyorsitásának lehetősége a német, svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25324327] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25324327, Kapcsolat: 25324327
 4. Molnárné Mészáros. Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről. (2014) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2014 1 22-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25277308] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25277308, Kapcsolat: 25277308
 5. Kenyeresné Ignáth Andrea. Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 5 4 145-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25237472] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237472, Kapcsolat: 25237472
 6. Herke Csongor. Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. (2010) ISBN:9789636423292
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1384943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1384943, Kapcsolat: 23034892
 7. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3193043] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3193043, Kapcsolat: 25237475
 8. Pócza Róbert. A bírósági titkár feladatai a büntetőeljárásban. (2008) MAGYAR JOG 0025-0147 55. 10. 676-686
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23034886] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034886, Kapcsolat: 23034886
Nagy Anita. A "tárgyalás mellőzése", mint eljárást gyorsító rendelkezés történeti fejlődése a magyar büntetőeljárásban, figyelemmel az Európa Tanács Ajánlásaira. (2006) Megjelent: Bizonyítékok pp. 419-427, 1784485
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1784485]
 1. Dobos György. Warning versus conditional sentence concerning the code on the execution of punishments. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Fóruma p. xx
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25237476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237476, Kapcsolat: 25237476
 2. Dobos György. Eljárást gyorsító külön eljárások egykor és most. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai p. 8
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330386] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330386, Kapcsolat: 25330386
 3. Farkas Krisztina. Az eljárás gyorsitásának lehetősége a német, svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25324330] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25324330, Kapcsolat: 25324330
 4. Fodor Réka. Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk közigazgatási hatóságokat is érintő legfontosabb rendelkezései. (2015) Megjelent: Az ítélőmesterség dilemmái – Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére pp. 216-230
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25237481] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237481, Kapcsolat: 25237481
 5. Gácsi Anett. Confession of the Defendant and its Increasing Role in Special Procedures. (2013) Megjelent: Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Novi Sad: Faculty of Law Novi Sad, Publishing Center, 2... pp. 429-439
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330483, Kapcsolat: 25330483
 6. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításáról. (2012) ISBN:9789636934163
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2247206] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2247206, Kapcsolat: 23035827
 7. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3193043] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3193043, Kapcsolat: 25237478
 8. Pócza Róbert. A bírósági titkár feladatai a büntetőeljárásban. (2008) MAGYAR JOG 0025-0147 55 10 676-686
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068668] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068668, Kapcsolat: 25068668
Nagy Anita. Eljárás távollévő terhelttel szemben. (2006) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 1 117-132, 1511234
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1511234]
 1. Csák Zsolt. A TERHELT TÁVOLLÉTÉBEN LEFOLYTATHATÓ EGYES ELJÁRÁSOK MEGÍTÉLÉSE AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYSÉRTÉSEK ÉS A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS TÜKRÉBEN. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26608244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608244, Kapcsolat: 26608244
 2. Gácsi Anett. Megjegyzések a távollévő terhelttel szemben lefolytatott külön eljáráshoz. (2014) Megjelent: Sale and Community – Adásvétel és Közösség pp. 49-59
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25184469] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184469, Kapcsolat: 25184469
Nagy Anita. The impact of the 6th article of the european human rights conventional of the law of hungarian criminal procedure. (2006) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 13 2 51-61, 1519929
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1519929]
 1. Krisztina Farkas. The possibilities to simplify the criminal procedure in a comparative perspective. (2010) Megjelent: European Legal Studies and Research Vol II. Public Law, International Conference of PhD Students in Law pp. 269-280
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23035823] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23035823, Kapcsolat: 23035823
Nagy Anita. Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának az eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére vonatkozó "ajánlásai". (2007) Megjelent: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére pp. 361-381, 1535736
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1535736]
 1. Csák Zsolt. A TERHELT TÁVOLLÉTÉBEN LEFOLYTATHATÓ EGYES ELJÁRÁSOK MEGÍTÉLÉSE AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYSÉRTÉSEK ÉS A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS TÜKRÉBEN. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26608244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608244, Kapcsolat: 26608243
 2. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításáról. (2012) ISBN:9789636934163
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2247206] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2247206, Kapcsolat: 23036057
 3. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3193043] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3193043, Kapcsolat: 25237465
Nagy Anita. Büntetőjogi perbeszédverseny jogeset kidolgozása 2007. (2007), 2965172
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[2965172]
 1. MTI. Büntetőjogi perbeszédverseny lesz a Miskolci Egyetemen. (2007)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[25130187] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25130187, Kapcsolat: 25130187
 2. Edupress. Büntetőjogi perbeszédverseny a Miskolci Egyetemen. (2007)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[25130190] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25130190, Kapcsolat: 25130190
Nagy Anita. Eljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményben, az Európa Tanács Miniszteri bizottságának ajánlásában, az Európai Unióban és hazai jogalkotásban: PhD értekezés. (2007), 2950071
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2950071]
 1. Róth Erika. Az ügyész diszkrecionális jogköre. (2015) ISBN:9786155216916
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2987195] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2987195, Kapcsolat: 25359697
 2. Molnárné Mészáros. Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről. (2014) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2014 1 20-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068663] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068663, Kapcsolat: 25068663
 3. Kenyeresné Ignáth Andrea. Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése. (2013) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2013 4 145-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068649, Kapcsolat: 25068649
 4. Bárd Petra. Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25237454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237454, Kapcsolat: 25237456
 5. Bérces Viktor. A védői szerepkör értelmezésének kérdései - különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25068217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25068217, Kapcsolat: 25068217
 6. Fázsi László et al. A nyomozás nélküli vádemelés lehetőségének kérdéséről a büntetőbíró szemszögéből. (2012) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 60 12 31-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3135986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3135986, Kapcsolat: 25068204
 7. Vajcs Nikolett. A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései. (2012) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 19 5-6 61-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184448] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184448, Kapcsolat: 25068200
Nagy Anita. Lemondás a tárgyalásról történeti fejlődése. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 25 1 155-172, 1511147
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1511147]
 1. Dobos György. Eljárást gyorsító külön eljárások egykor és most. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai p. x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330416] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330416, Kapcsolat: 25330416
 2. Hajdu Magdolna. Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott alapjogok tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25237462] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237462, Kapcsolat: 25237462
 3. Czédli -. A beismerő vallomás szerepének változása. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 1 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184316, Kapcsolat: 25184316
 4. Orosz Judit. A „vádalku”, avagy a tárgyalásról lemondás a magyar büntetőeljárásban: Jogi fórum. (2013)
  Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés (Egyéb)/Tudományos[25068613] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068613, Kapcsolat: 25068613
 5. BÉRCES VIKTOR. A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOK. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25237464] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237464, Kapcsolat: 25237464
 6. Fantoly Zsanett. A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. (2012) Megjelent: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága p. x
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25330468] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330468, Kapcsolat: 25330468
 7. Fantoly Zsanett et al. Vádalku - kontinentális módra. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 6 363-369
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1968340] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1968340, Kapcsolat: 25237458
 8. Fantoly Zsanett. Lemondás a tárgyalásról - lemondás az igazságról?: A büntető ítélet igazságtartalma. (2010) Megjelent: Lemondás a tárgyalásról - lemondás az igazságról? p. 1
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25330465] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330465, Kapcsolat: 25330465
 9. Majoros Tímea. Lemondás a tárgyalásról. (2010) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 2010 1 335-344
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068623] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068623, Kapcsolat: 25068623
 10. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3193043] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3193043, Kapcsolat: 25237460
Nagy Anita. A büntetőügyek elhúzódásának okai. (2008) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 26 2 519-541, 1520757
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1520757]
 1. Jozef Metenko. Police sciences, vyskum a vyvoj do roku. (2010) Megjelent: EU-SEC II Coordinating National Research Programmes and Policies an majos Events Security Polcajné vedy a policajné cinnosti 20... pp. 8-19
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23035935] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23035935, Kapcsolat: 23035935
Nagy Anita. A vádalkuról. (2008) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 15 5 19-35, 1511788
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1511788]
 1. Dobos György. Eljárást gyorsító különeljárások egykor és most. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai p. x
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25330376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330376, Kapcsolat: 25330376
 2. Farkas Krisztina. Az eljárás gyorsitásának lehetősége a német, svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25324312] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25324312, Kapcsolat: 25324312
 3. Czédli -. A beismerő vallomás szerepének változása. (2015) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 9 1 p. online
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184316] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184316, Kapcsolat: 25184314
 4. Miskolcziné Juhász. A ‘vádalku’ jogintézményét érintő kérdések az Amerikai Egyesült Államok hatályos szabályainak tükrében. (2014) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 10 3 65-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24597246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24597246, Kapcsolat: 25237437
 5. Fantoly Zsanett. A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. (2012) ISBN:9789632581842
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2249856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2249856, Kapcsolat: 25237435
 6. Pápai Tarr. Vádalku - amerikai és a magyar valóság. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 11 p. 11
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25330512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25330512, Kapcsolat: 25330512
 7. Lipovics Réka. Konszenzuális eljárások a büntetőeljárásban, különös tekintettel a bíróság elé állításra, a tárgyalásról való lemondásra és a tárgyalás mellőzésére. (2010) Megjelent: Quot capita, tot sententiae pp. 9-44
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23504917] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23504917, Kapcsolat: 23504917
Nagy Anita. Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. (2008) ISBN:9789639634718, 1527998
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1527998]
 1. Dobos György. Studia iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. (2016) Megjelent: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi tanulmányai 17. p. 1
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25352475] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25352475, Kapcsolat: 25352475
 2. Török Dániel Viktor. Tisztességesség a polgári jellegű ügyek elbírálása során. (2015) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2015 pp. 238-250
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2983175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2983175, Kapcsolat: 25237450
 3. Elek Balázs. Költség és időtartalékok a büntetőeljárásban. (2015) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2015 1-2 10-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068472] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068472, Kapcsolat: 25068472
 4. Elek Balázs. Költség és időtartalékok a büntetőeljárásban. (2015) Megjelent: Úton a bírói meggyőződés felé: a készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja pp. 3-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25068557] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068557, Kapcsolat: 25068557
 5. Róth Erika. Az ügyész diszkrecionális jogköre. (2015) ISBN:9786155216916
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2987195] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2987195, Kapcsolat: 25353558
 6. Farkas Krisztina. Az eljárás gyorsitásának lehetősége a német, svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25184430] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184430, Kapcsolat: 25184430
 7. Miskolcziné Juhász. A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai: Doktori értekezés. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25068597] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068597, Kapcsolat: 25068597
 8. Molnárné Mészáros. Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről. (2014) BÜNTETŐJOGI SZEMLE 2063-8183 2063-8183 2014 1 20-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25068375] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068375, Kapcsolat: 25068375
 9. Fenyvesi Csaba. A kriminalisztika tendenciái: A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője. (2014) ISBN:9786155376382
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2759472] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2759472, Kapcsolat: 25068446
 10. Navratil Szonja. A Comparative Overview of Publicity int he Administration of Justice. (2014) Megjelent: Fair Trial and Judicial Independence pp. 177-197
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2872544] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2872544, Kapcsolat: 25068434
 11. Bárd Petra. Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25237454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237454, Kapcsolat: 25237454
 12. Róth Erika. Csak a jogalkotás gyorsabb vagy az igazságszolgáltatás is?. (2012) Megjelent: Sapienti sat Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára pp. 413-425
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23034698] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034698, Kapcsolat: 23034698
 13. Fázsi László et al. A nyomozás nélküli vádemelés lehetőségének kérdéséről a büntetőbíró szemszögéből. (2012) BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 2062-9494 60 12 31-49
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3135986] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3135986, Kapcsolat: 25184443
 14. Fantoly Zsanett. A büntetőeljárást gyorsító, de alkotmányos garanciákkal fedett jogintézmények gyakorlati alkalmazhatóságáról. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 2. 1. p. 86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23034739] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034739, Kapcsolat: 23034739
 15. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításáról. (2012) ISBN:9789636934163
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2247206] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2247206, Kapcsolat: 23034726
 16. Vajcs Nikolett. A büntetőeljárás gyorsításának időszerű kérdései. (2012) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 19 5-6 61-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25184448] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25184448, Kapcsolat: 25184448
 17. Elek Balázs. A sztereotípiák szerepe a bizonyítási eljárásban. (2010)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[24381743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24381743, Kapcsolat: 22020207
 18. Farkas Krisztina. A büntetőeljárás gyorsítását célzó Be. módosításról,különös tekintettel a tárgyalásról lemondás új szabályozására. (2010) Megjelent: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2009. november 5. pp. 17-22
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23034555] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23034555, Kapcsolat: 23034555
 19. Pápai-Tarr Ágnes. A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3193043] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3193043, Kapcsolat: 25237452
 20. Farkas Krisztina. A megegyezés lehetőségei a magyar, német és olasz büntetőeljárásban Szakértői bizonyítás a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt indult büntetőeljárásokban - jogösszehasonlító megközelítés. (2009) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 16. Klnsz. 45-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23034587] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034587, Kapcsolat: 23034587
 21. Elek Balázs. A vadászszenvedély bűncselekményei: Vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem. (2008) ISBN:9789639722521
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22363638] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22363638, Kapcsolat: 23034537
 22. Fantoly Zsanett. A büntető eljárási (tárgyalási) rendszerek és a büntetőeljárás korszerűsítése. (2008) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA JURIDICA ET POLITICA 0563-0606 71. 1-17. 131-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23034719] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23034719, Kapcsolat: 23034719
Nagy Anita. Kriminálexpo IT-SEC 2008. (2008) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 15 3 45-47, 1867373
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1867373]
 1. Jozef Metenko. Police sciences, vyskum a vyvoj do roku. (2010) Megjelent: EU-SEC II Coordinating National Research Programmes and Policies an majos Events Security Polcajné vedy a policajné cinnosti 20... pp. 8-20
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23036049] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036049, Kapcsolat: 23036049
Nagy Anita. Összehasonlító büntető-eljárásjog, különös tekintettel a külön eljárásokra. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 27 2 429-448, 1518997
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1518997]
 1. Bárd Petra. Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25237454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25237454, Kapcsolat: 25237433
Nagy Anita. Az emberi jogok és a büntetőeljárás kapcsolata. I. rész. (2010) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 28 341-369, 1526209
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1526209]
 1. FORGÁCS Judit. Büntető eljárásjogi elemek a fogvatartottak fegyelmi felelősségre vonásában. (2018) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 2018 p. x
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27151265] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27151265, Kapcsolat: 27151265
 2. Törő Andrea. Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2559212] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2559212, Kapcsolat: 25237432
Nagy Anita. Büntető eljárásjogi alapfogalmak. (2010) ISBN:9789636619336, 2121874
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2121874]
 1. Jójárt Gyöngyike. A büntetés-végrehajtás kontrollja és jogpolitikai irányai, különös tekintettel a büntetés-végrehajtási bíró eljárására nemzetközi összehasonlításban. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25068351] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068351, Kapcsolat: 25068351
 2. Csemáné Váradi et al. Alternatív vitarendezés: E-learning tananyag. (2012)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[23036025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23036025, Kapcsolat: 23036025
Lőrincz József et al. Büntetés- végrehajtási jogi alapfogalmak. (2011) ISBN:9789636619770, 1867230
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1867230]
 1. Juhász Zsuzsanna. Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk. (2020) ISBN:9786155411892; 9786155411915
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[31311183] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31311183, Kapcsolat: 29010013
Nagy Anita. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárásai (V.2). (2011) Megjelent: Büntetés- végrehajtási jogi alapfogalmak pp. 128-130, 2965133
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2965133]
 1. Pro futuro. Annotált Bibliográfia. (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 2 p. 173
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608760] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608760, Kapcsolat: 26608760
 2. Deák Ferenc. Ajánló. (2011) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2011 4 p. 121
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608221] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608221, Kapcsolat: 26608223
Nagy Anita. A tisztességes eljáráshoz való jog az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországgal kapcsolatos gyakorlatában, különös tekintettel az ésszerű határidő követelményére. (2011) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 8 3 p. online, 2359014
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2359014]
 1. Budavári Krisztina. Az ésszerű határidő követelménye. (2012)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[25068344] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25068344, Kapcsolat: 25068344
Nagy Anita. Az ombudsman részvétele a büntetés-végrehajtás kontrolljában (V.3). (2011) Megjelent: Büntetés- végrehajtási jogi alapfogalmak pp. 130-130, 2965134
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2965134]
 1. Debreceni ÁJK. Nincs cím. (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 2 p. 173
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608246] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608246, Kapcsolat: 26608246
 2. Deák Ferenc. Ajánló. (2011) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2011 4 p. 121
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608221] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608221, Kapcsolat: 26608221
Nagy Anita. Az ügyész törvényességi felügyelete (V.1). (2011) Megjelent: Büntetés- végrehajtási jogi alapfogalmak pp. 126-128, 2965132
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2965132]
 1. Pro Futoro. Nincs cím. (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 2 p. 173
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608768] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608768, Kapcsolat: 26608768
 2. Deák Ferenc. Ajánló. (2011) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2011 4 p. 121
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608221] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608221, Kapcsolat: 26608225
Nagy Anita. Egyes intézkedések végrehajtása (IV.3). (2011) Megjelent: Büntetés- végrehajtási jogi alapfogalmak pp. 114-125, 2965131
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2965131]
 1. Pro Futoro. Nincs cím. (2014) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2014 2 p. 173
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608771] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608771, Kapcsolat: 26608771
 2. Deák Ferenc. Ajánló. (2011) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 2011 4 p. 121
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26608221] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26608221, Kapcsolat: 26608220
2020-09-26 13:04