Bogár Judit. Ifjabb Buchholtz György második peregrinációja (1713). (2000), 1640349
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1640349]
 1. Csepregi Zoltán. Pietas Danubiana / Pietismus im Donautal 1693-1755: 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. (2013)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[24607302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24607302, Kapcsolat: 24607302
 2. Csepregi Zoltán. Egy cipszer diák tanulmányútja: Bogár Judit: Ifj. Buchholtz György második peregrinációja. (2002) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 7 1-2 149-150
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[1190792] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1190792, Kapcsolat: 21693070
Bogár Judit. Robert Burns's poems in Hungarian translation. (2004) Megjelent: "What does it mean?" pp. 285-312, 1647887
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1647887]
 1. Tarjányi Eszter. Tények és vélemények útvesztőiben: Burns – Heine – Petőfi – Arany és a Családi kör. (2017) Megjelent: „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”: Arany János és az európai irodalom pp. 193-231
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26979771] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26979771, Kapcsolat: 27157064
 2. Veronika Ruttkay. Negotiating the Popular/National Voice: Impropriety in Two Hungarian Translations of Robert Burns. (2016) Megjelent: Worlds of Hungarian Writing pp. 53-74
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3058303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3058303, Kapcsolat: 27158423
 3. Ruttkay Veronika. Burns, Arany, Lévay -- avagy népiesség és/mint fordítás. (2016) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 CXX 1 3-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3090898] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3090898, Kapcsolat: 27158377
 4. Eleoma Bodammer. German-Language reception of Robert Burns in Austria. (2014) Megjelent: The Reception of Robert Burns in Europe pp. 33-54
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27158434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27158434, Kapcsolat: 27158434
Bogár Judit. "Draconum ossa": Ifj. Buchholtz György és a deményfalvi barlang. (2006) Megjelent: Magyarországi tudósok levelezése a 18. században pp. 11-26, 1649238
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1649238]
 1. Papp Júlia. The Practice of Collecting Antiques and Curiosities in Transylvania in the Eighteenth Century: Saxon Lutheran Pastor Laurentius Weidenfelder and his Ties to Other Enthusiasts.. (2013) JOURNAL OF THE HISTORY OF COLLECTIONS 0954-6650 1477-8564 25 3 373-389
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2473981] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2473981, Kapcsolat: 25802790
 2. Papp Júlia. Régiség- és ritkasággyűjtés a 18. századi Erdélyben.: Laurentius Weidenfelder szász evangélikus lelkész gyűjtői kapcsolati hálója.. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 5 1269-1291
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30418933] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30418933, Kapcsolat: 25801825
 3. Farkas Gábor Farkas. Ransanus és a sárkány. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 75 4 32-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2513258] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2513258, Kapcsolat: 24069897
Bogár Judit. Pázmány Péter Imádságos könyvének forrásai. (2006) Megjelent: Textológia és forráskritika pp. 61-71, 1651391
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651391]
 1. Hargittay Emil. Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása. (2019) ISBN:9789639671775
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30762652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30762652, Kapcsolat: 28320585
 2. Maczák Ibolya. Pázmány Péter: Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2015) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 119 2 261-263
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25599216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25599216, Kapcsolat: 25599216
 3. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440366
 4. Maczák Ibolya. Lelki fegyverek – újraírt imádságok. (2012) Megjelent: Régi magyar imakönyvek és imádságok pp. 147-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2199335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2199335, Kapcsolat: 23537130
 5. Orlovszky Géza. Pázmány Péter Keresztyéni imádságos könyv-éről. (2010) MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA 1217-7768 18 3 239-246
  Folyóiratcikk[22423371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22423371, Kapcsolat: 22423371
 6. Maczák Ibolya. Imakönyvek az első világháborúban. (2010) MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 1586-8389 11 1 99-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2149023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2149023, Kapcsolat: 21693069
 7. Hargittay Emil. Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében. (2009) ISBN:9789639671256
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1645959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1645959, Kapcsolat: 21693065
 8. Bajáki Rita. "Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni": Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24065047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24065047, Kapcsolat: 21693067
 9. Bajáki Rita. Javaslat az 1800 előtti katolikus imádságos könyvek feldolgozására. (2008) Megjelent: Lelkiségtörténeti számvetés pp. 91-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1488594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1488594, Kapcsolat: 22037316
Bogár Judit. Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa. (2006) Megjelent: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig pp. 252-259, 1651392
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651392]
 1. Hargittay Emil. Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása. (2019) ISBN:9789639671775
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30762652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30762652, Kapcsolat: 28320588
 2. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440381
 3. Maczák Ibolya. Lelki fegyverek – újraírt imádságok. (2012) Megjelent: Régi magyar imakönyvek és imádságok pp. 147-153
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2199335] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2199335, Kapcsolat: 23537124
 4. Orlovszky Géza. Pázmány Péter Keresztyéni imádságos könyv-éről. (2010) MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA 1217-7768 18 3 239-246
  Folyóiratcikk[22423376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22423376, Kapcsolat: 22423376
 5. Hargittay Emil. Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében. (2009) ISBN:9789639671256
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1645959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1645959, Kapcsolat: 22423374
 6. Bajáki Rita. "Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni": Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24065047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24065047, Kapcsolat: 21693063
Bogár Judit et al. Bél Mátyás levele ifj. Buchholtz Györgyhöz. (2007) Megjelent: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére pp. 39-42, 1649068
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1649068]
 1. Szelestei N. Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok. (2016) ISBN:9789635088171
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3068014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068014, Kapcsolat: 27855600
 2. Szelestei N. Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok. (2016) ISBN:9789635088171
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3068014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3068014, Kapcsolat: 27855602
 3. Tóth Gergely. A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. (2013) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 55 4 593-617
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2479054] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2479054, Kapcsolat: 23516382
Bogár Judit. Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében: Ifj. Buchholtz György naplója (1709-1737). (2009), 1735900
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1735900]
 1. Bruckner Éva. Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki líceum. (2016) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 12 4-6 395-415
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26495068] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26495068, Kapcsolat: 26495068
 2. Rezsabek Nándor. Egy tudós (evangélikus) férfiú a Tátrából. (2014) EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 0133-1302 79 3 p. 15
  Folyóiratcikk/Nem besorolt (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23711937] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23711937, Kapcsolat: 23711937
 3. Papp Júlia. The Practice of Collecting Antiques and Curiosities in Transylvania in the Eighteenth Century: Saxon Lutheran Pastor Laurentius Weidenfelder and his Ties to Other Enthusiasts.. (2013) JOURNAL OF THE HISTORY OF COLLECTIONS 0954-6650 1477-8564 25 3 373-389
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2473981] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2473981, Kapcsolat: 25802799
 4. Gyulai Éva. Sperate pro libertate vigilate: Lányi Pál, a Rákóczi-szabadságharc vasinspektora emblémás díszpohara, 1708. (2013) Megjelent: A hazáért és a szabadságért: tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről pp. 113-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25583530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25583530, Kapcsolat: 25583530
 5. Papp Júlia. Régiség- és ritkasággyűjtés a 18. századi Erdélyben.: Laurentius Weidenfelder szász evangélikus lelkész gyűjtői kapcsolati hálója.. (2013) SZÁZADOK 0039-8098 147 5 1269-1291
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30418933] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30418933, Kapcsolat: 25801827
 6. Farkas Gábor Farkas. Ransanus és a sárkány. (2013) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 75 4 32-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2513258] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2513258, Kapcsolat: 24069899
 7. Matthias Bel. Notitia Hungariae novae historico geographica: Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. (2011)
  Könyv[21693073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21693073, Kapcsolat: 21693073
Bajáki Rita et al. Pázmány Imádságos könyvének hatása. (2010) Megjelent: Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére pp. 195-201, 1488490
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1488490]
 1. Hargittay Emil. Pázmány Péter írói módszere: a Kalauz és a vitairatok újraírása. (2019) ISBN:9789639671775
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30762652] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30762652, Kapcsolat: 28320592
 2. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440398
Bogár Judit. Az Ómagyar Mária-siralom "modernsége". (2010) Megjelent: "...friss szellő eleven virágból..." pp. 8-19, 1651330
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651330]
 1. Medgyessy Zsófia. "Alugy, Alugy. Virágok virága": Mária-altatók a 17-18. századi magyarországi irodalomban. (2015) Megjelent: Régi magyar népénekek és imádságok pp. 145-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25278708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25278708, Kapcsolat: 25278708
Bogár Judit. Pázmány Imádságos könyvének kritikai kiadása: a tárgyi jegyzetelés viszontagságai. (2012) Megjelent: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban pp. 269-274, 2013225
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2013225]
 1. Balázs Mihály. Hitújítás és egyházalapítás között: Tanulmányok az erdélyi unitarizmus 16-17. századi történetéről. (2016) ISBN:9786068779041
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3189204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3189204, Kapcsolat: 27157104
 2. Balázs Mihály. Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről. (2013) Megjelent: Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban pp. 298-317
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24440408] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24440408, Kapcsolat: 24440408
 3. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440379
Bogár Judit. Pázmány Péter Imádságos könyve és a Biblia. (2012) Megjelent: Régi magyar imakönyvek és imádságok pp. 45-55, 2340556
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2340556]
 1. Bitskey István. A konciliarista tradíció Pázmány Péter Szentírás-értelmezésében. (2017) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 121 3 299-314
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3319536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3319536, Kapcsolat: 27813377
 2. Perleczká Zita. Peter Pázmáň a začiatky vzdelávania žien v Uhorsku. (2016) STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA 1337-0723 2016 67-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26423050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26423050, Kapcsolat: 26423050
 3. Réger Ádám. A kétnyelvűség kérdései Kájoni János Hymnariumában. (2015) Megjelent: kulturjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva, szerk. Bartók Zsófia Ágnes et alii pp. 145-166
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26138201] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26138201, Kapcsolat: 28768104
 4. Pázmány Péter et al. Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2014) ISBN:9789639671485
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2817017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2817017, Kapcsolat: 24440430
 5. Réger Ádám. Pázmány-hivatkozások Kájoni János Hymnariumában. (2013) Megjelent: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére pp. 353-365
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23537175] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23537175, Kapcsolat: 23537175
 6. Hargittay Emil. ...az ártatlanság még az ellenséget is gyakorta kegyességre indittya”: még egyszer a Káldi Biblia támogatásáról. (2013) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 CXVII 1 82-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26501717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26501717, Kapcsolat: 23516402
 7. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440391
Bogár Judit. Régi magyar imakönyvek és imádságok. (2012), 30244014
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30244014]
 1. Frauhammer Krisztina. Imák és olvasatok.: Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon.. (2019) ISBN:9789633066584
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30723997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30723997, Kapcsolat: 28369809
Bogár Judit. Régi magyar imakönyvek és imádságok. (2012) ISBN:9789633080757, 2189142
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[2189142]
 1. Frauhammer Krisztina. Imák és olvasatok.: Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon.. (2019) ISBN:9789633066584
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30723997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30723997, Kapcsolat: 29033704
 2. Perleczká Zita. Peter Pázmáň a začiatky vzdelávania žien v Uhorsku. (2016) STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA 1337-0723 2016 67-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26423050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26423050, Kapcsolat: 26423149
 3. Frauhammer Krisztina. Imakönyvek: feltáratlan források. (2014) Megjelent: Vallás, egyén, társadalom pp. 67-88
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2561025] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2561025, Kapcsolat: 24440322
 4. Frauhammer Krisztina. An Unexplored Source Group of the Religious Life: the Prayerbooks. (2014) Megjelent: Religion, Culture, Society pp. 9-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2795152] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2795152, Kapcsolat: 24440353
 5. Szádoczki Vera. Bogár Judit (szerk.), Régi magyar imakönyvek és imádságok (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok 3) (PPKE BTK, Piliscsaba 2012) 268 pp.. (2013) MAGYAR SION 1337-2491 VII. (XLIX.) 1 166-167
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23752520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23752520, Kapcsolat: 23752520
 6. Szelestei N. Áhítati irodalmunk szövegváltozatainak barokk kori jellegzetességeiről. (2013) Megjelent: Irodalom és lelkiség pp. 115-126
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23784091] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23784091, Kapcsolat: 25174970
Bogár Judit. A középkori misztikus hagyomány továbbélése Pázmány Péter Imádságos könyvében. (2013) Megjelent: Misztika a 16-18. századi Magyarországon pp. 65-71, 2481020
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2481020]
 1. Medgyessy Zsófia. "Alugy, Alugy. Virágok virága": Mária-altatók a 17-18. századi magyarországi irodalomban. (2015) Megjelent: Régi magyar népénekek és imádságok pp. 145-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25278674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25278674, Kapcsolat: 25278674
 2. Fazakas Gergely. A kora újkori imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 LII 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2779483] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2779483, Kapcsolat: 24440371
Bogár Judit et al. Laudáció és világboldogítás. (2013) Megjelent: Szín – játék – költészet pp. 237-242, 2269627
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2269627]
 1. Nemes Gábor. Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel (1523-1526). (2015) SZÁZADOK 0039-8098 149 2 479-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2900698] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2900698, Kapcsolat: 26509329
Bogár Judit et al. Pázmány Péter: Imádságos könyv (1631): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2013) ISBN:9789639671423, 2481038
Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2481038]
 1. Réger Ádám. Bűnbánati zsoltárok Vásárhelyi Gergely Canisius-fordításában. (2019) Megjelent: Átfedések pp. 105-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30806294] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30806294, Kapcsolat: 28308191
 2. Tasi Réka. „soha annyi könyv nem lehet, hogy többet ne írhassanak a hívek tanítására”: Napjaink Pázmány-kutatásai. (2018) MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE: A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE MISKOLCI CSOPORTJÁNAK ÖKUMENIKUS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA 2018 1 87-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27624001] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27624001, Kapcsolat: 28308546
 3. Kurta József. Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában. (2017) EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 1585-7476 2017/2. 124-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30806603] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30806603, Kapcsolat: 28308514
 4. Pázmány Péter et al. Pázmány Péter Keresztyéni felelet a megdücsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul (1607). (2016) ISBN:9789639671577
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[3177911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3177911, Kapcsolat: 28308491
 5. Farmati Anna. Egy Pázmány-mű kritikai kiadásáról: Pázmány Péter: Imádságos könyv (1631). Jegyzetek a szövegkiadáshoz Szerk. Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit. Universitas – Editio Princeps Kiadó, Bp. 2013. 460 old.. (2016) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 78 3 126-129
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27035087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27035087, Kapcsolat: 27035087
 6. Bajáki Rita. Pázmány, a deák nyelv és a citátumok. (2015) Megjelent: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára pp. 261-268
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2953964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2953964, Kapcsolat: 26326022
 7. V Ecsedy. Katolikus imakönyvek az erdélyi könyvpiacon a felvilágosodás évtizedeiben. (2015) Megjelent: Katolicizmus és etnocentrizmus Erdélyben - Katolikus identitásunk pp. 155-178
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25409915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25409915, Kapcsolat: 25409915
 8. Fazekas Gergely. A kora újkori magyarországi imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái. (2013) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 52 3-4 266-287
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31144226] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31144226, Kapcsolat: 26093759
Bogár Judit. Misztika a 16-18. századi Magyarországon. (2013) ISBN:9789633081259, 2481002
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2481002]
 1. Medgyessy Zsófia. "Alugy, Alugy. Virágok virága": Mária-altatók a 17-18. századi magyarországi irodalomban. (2015) Megjelent: Régi magyar népénekek és imádságok pp. 145-196
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25278637] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25278637, Kapcsolat: 25278637
Bogár Judit. Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve: Ebeczky Sándor fordítása (1612). (2013) ISBN:9789633080986, 2340557
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2340557]
 1. Déri Eszter. Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. (2015) OBELISCUS: A KORAÚJKOR FOLYÓIRATA 2064-8669 2015
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24539849] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24539849, Kapcsolat: 24539849
Nagy Anna. Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok: (Magyar fordítás 1663-ból). (2013) ISBN:9789633081266, 2481027
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[2481027]
 1. Déri Eszter. A Makula nélkül való tükör a prédikációk tükrében. (2016) Megjelent: Makulátlan tükör pp. 85-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27157113] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157113, Kapcsolat: 27157113
Bogár Judit. 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája. (2014) ISBN:9789633082300, 2840770
Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[2840770]
 1. Medgyesy-Schmikli Norbert. Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. (2019) ISBN:9789632778037
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31151816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31151816, Kapcsolat: 29027940
 2. Medgyesy-Schmikli Norbert. Iskoladrámák.: Színjátékok, énekek és ünnepek a XVII–XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából. (2019) ISBN:9786155869532
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31149470] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31149470, Kapcsolat: 29028074
 3. Medgyesy S Norbert. A Kenyeri és a Vépi énekeskönyvek történeti háttere és tartalmi sajátosságai. (2018) Megjelent: „Kívül aranyos, belül irgalmas ...” Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna emlékére pp. 295-308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3408670] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3408670, Kapcsolat: 29147093
 4. Medgyesy S. Kisiskolák, tanítómestereik és kéziratos énekeskönyveik a 18. századi győri egyházmegyében. (2016) Megjelent: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára pp. 383-407
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26327995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26327995, Kapcsolat: 26327995
Bogár Judit. Ars compilandi precationes: Pázmány Péter imádságai és a kompiláció. (2014) Megjelent: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról pp. 73-92, 2776215
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2776215]
 1. Knapp Éva. Az imádság retorikájának kora újkori történetéhez. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 1 3-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30779666] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30779666, Kapcsolat: 28287580
 2. Maczák Ibolya. Pázmány Péter: Felelet (1603): Jegyzetek a szövegkiadáshoz. (2015) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 119 2 261-263
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25599217] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25599217, Kapcsolat: 25599217
Bogár Judit. Pokol, purgatórium és mennyország a Dőri és a Vépi énekeskönyv népénekeiben. (2014) Megjelent: Menny és pokol a barokk kori ember életében pp. 79-88, 2704540
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2704540]
 1. Medgyesy-Schmikli Norbert. Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. (2019) ISBN:9789632778037
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31151816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31151816, Kapcsolat: 29027947
 2. Farmati Anna. Mikroelemzések, mélyfúrások esélyei az első hivatalos népénekgyűjteményekben. (2017) Megjelent: Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon pp. 37-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26671646] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26671646, Kapcsolat: 26671646
Bogár Judit. "Férfias" és "nőies" imádságok?: Pázmány Péter és Pongrácz Eszter imakönyve. (2015) Megjelent: A nők és a régi magyarországi vallásosság pp. 47-57, 2910397
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2910397]
 1. Frauhammer Krisztina. Imák és olvasatok.: Imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon.. (2019) ISBN:9789633066584
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30723997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30723997, Kapcsolat: 28369814
 2. Perleczká Zita. Peter Pázmáň a začiatky vzdelávania žien v Uhorsku. (2016) STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA 1337-0723 2016 67-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26423050] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26423050, Kapcsolat: 26423035
Bogár Judit. Illyés István Zsoltári és halottas énekeihez. (2015) Megjelent: Régi magyar népénekek és imádságok pp. 49-67, 2998306
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2998306]
 1. Medgyesy-Schmikli Norbert. Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. (2019) ISBN:9789632778037
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31151816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31151816, Kapcsolat: 29027943
 2. Hernády Judit. Koháry István lírai meditációi az emberi élet végéről: Elvénült embernek búsuló gondolati…. (2018) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 10 7-8 65-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30679295] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30679295, Kapcsolat: 27813370
 3. Szádoczki Vera. Több felekezet által is használt énekek a 17. századi katolikus énekeskönyvekben. (2017) Megjelent: Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon pp. 141-151
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3281796] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3281796, Kapcsolat: 26671647
Bogár Judit. Régi magyar népénekek és imádságok. (2015) ISBN:9789635088126, 2998302
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2998302]
 1. Medgyesy-Schmikli Norbert. Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint. (2019) ISBN:9789632778037
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[31151816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31151816, Kapcsolat: 29027920
 2. Medgyesy-Schmikli Norbert. Iskoladrámák.: Színjátékok, énekek és ünnepek a XVII–XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából. (2019) ISBN:9786155869532
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31149470] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31149470, Kapcsolat: 29028069
Bogár Judit. Pázmány Péter Imádságos könyvének kiadásai és a reprezentáció. (2016) Megjelent: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon pp. 59-77, 3106949
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3106949]
 1. Dóbék Ágnes. BÁTHORY Orsolya – KÓNYA Franciska, (szerk.), Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti Tanulmányok, 12), (MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2016). (2017) MAGYAR SION 1337-2491 1 1 147-150
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3256772] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3256772, Kapcsolat: 27157084
Bogár Judit. A társulati kiadványok magyar nyelvű énekei. (2017) Megjelent: Barokk vallásos közösségek pp. 55-63, 3248983
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3248983]
 1. Forgó András. Bruderschaften in Ungarn: Eine Forschungsbilanz. (2018) Megjelent: Bruderschaften als multifunktionale Dienstleister der Frühen Neuzeit in Zentraleuropa pp. 87-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30348114] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30348114, Kapcsolat: 28768102
Bogár Judit et al. "Pius rex" - I. Ferdinánd király lelkisége. (2017) Megjelent: Lelkiség és irodalom pp. 115-121, 3269884
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3269884]
 1. Szászdi István. Spanyol segítség a török elleni harcban : Adalékok a spanyol-magyar katonai kapcsolatok 16. századi történetéhez = Castilian Support in the Fight against the Turks : Contributions to the History of the Military Relations between Spain and Hungary in the 16th Century. (2019) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 9 (41) 2 219-233
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30754022] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30754022, Kapcsolat: 28279408
2020-09-21 06:32