Kovács György. A hitelkockázatok tőkekövetelménye szabályozásának múltja, jelene és fejlesztésének lehetőségei. (2003) Megjelent: Pénzügypolitika az ezredfordulón pp. 141-155, 1798175
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1798175]
 1. Radnai Márton et al. Banki tőkemegfelelési kézikönyv. (2010) ISBN:9789639659599
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3036594] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3036594, Kapcsolat: 22039663
Kovács György. A jelzáloglevél-kibocsátáson alapuló hitelezés problémái történeti megközelítésben. (2004) Megjelent: Pénzügyek a globalizációban pp. 110-136, 1794890
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1794890]
 1. Varga Bence. 100 éve alakult a Pénzintézeti Központ. (2016) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 15 1 124-144
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3087856] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3087856, Kapcsolat: 25963929
Kovács György. Apáczai Encyclopaediája és az erdélyi közgazdasági gondolkodás kezdetei. (2004) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 3. 1-9, 1472788
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472788]
 1. Somai József. Apáczai Csere János születésének 380. évfordulójára. (2005) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 VIII 4 p. 2
  Folyóiratcikk[21402623] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21402623, Kapcsolat: 21402623
Kovács György. Apáczai és az erdélyi közgazdasági gondolkodás. (2004) Megjelent: Magyarul megszólaló tudomány pp. 209-232, 1816151
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1816151]
 1. Tasiné Csúcs. „Félek, hogy az uraknak rossz helyre esett a választásuk”. Jegyzetek a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság Zilahy Lajos elnöksége alatti működéséhez. (2015) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 30 2 154-171
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3018119, Kapcsolat: 24978402
Kovács György. A bankrendszer és stakeholderei történeti megközelítésben, avagy az állam szerepvállalása az ipar banki finanszírozása előmozdításában a magyar gazdaságtörténetben. (2006) Megjelent: A bankrendszer és stakeholderei pp. 54-109, 1472702
Könyvrészlet/Műhelytanulmány része (Könyvrészlet)/Tudományos[1472702]
 1. Varga Bence. Pénzügyi felügyelés a két világháború közötti Magyarországon. (2017) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 16 1 143-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3211595] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3211595, Kapcsolat: 27238163
 2. Schlett András. Hitelexpanzió, válság és válságkezelés a Horthy-korszakban.. (2015) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 2676-878X 8 4 61-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3017147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3017147, Kapcsolat: 25963930
 3. Schlett András. A devizahitelezés történeti előképe - Magyarország külső eladósodása az 1920-as években. (2015) Megjelent: A devizahitelezés nagy kézikönyve pp. 63-86
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25544039] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25544039, Kapcsolat: 25544039
Kovács György. A pénzügyi stabilitás és a bankrendszer, avagy a közvetítőrendszer egyensúlytalansága. (2009) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 LIV. 1. 49-67, 1472807
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472807]
 1. Varga János Zoltán. A bankközi likviditási többlet hatása a vállalati és bankközi kamatokra. (2016) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 61 1 95-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3057854] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3057854, Kapcsolat: 25963932
 2. Giday András. Kelet-Közép-Európa eladósodottsága - Az új EU-tagok nyolc éve. (2013) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 58 3 274-295
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23543795] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23543795, Kapcsolat: 23543795
Kovács György. Financial stability and the banking system, or the imbalance of the intermediary system. (2009) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 LIV. 1. 50-68, 1472817
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1472817]
 1. Kiss Gábor Dávid et al. The Euro Crisis and Contagion among Central and Eastern European Currencies: Recommendations for Avoiding Lending in a Safe Haven Currency such as CHF. (2015) PRAGUE ECONOMIC PAPERS 1210-0455 2336-730X 24 6 678-698
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2922665] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2922665, Kapcsolat: 24978391
 2. Kiss Gábor Dávid et al. What are the Differences Between the Currencies of Foreign Exchange Loans?. (2014) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 0031-496X 2064-8278 59 2 187-206
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24163066] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 24163066, Kapcsolat: 24163066
 3. Kiss Gábor Dávid et al. Az együttmozgás vége: A kelet-közép-európai devizák és a svájci frank kapcsolata. (2014) HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1588-6883 2416-3201 2415-9271 2415-928X 13 1 78-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2561423] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2561423, Kapcsolat: 24163036
 4. Kiss Gábor Dávid et al. Pension portfolio models in Hungary and Russia. (2009) Megjelent: Szanse i zagrozenia dla rynków ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej pp. 29-38
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21402660] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21402660, Kapcsolat: 21402660
Kovács György. Protestantizmus és kapitalizmus: Magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok. (2011) ISBN:9789633150597, 1887567
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1887567]
 1. Tasiné Csúcs. „Félek, hogy az uraknak rossz helyre esett a választásuk”. Jegyzetek a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság Zilahy Lajos elnöksége alatti működéséhez. (2015) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 30 2 154-171
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018119] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3018119, Kapcsolat: 24978404
 2. Molnár János. Protestantizmus és kapitalizmus. (2012) STUDIA THEOLOGICA DEBRECINENSIS 2060-3096 V 1-2 154-156
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23274611] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23274611, Kapcsolat: 23274611
Kovács György. A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában. (2013) ISBN:9789633151259, 2388311
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2388311]
 1. Varga Bence. Várakozások és interakciók hatása a hazai pénzügyi felügyelés kialakulására. (2017) Megjelent: Várakozások és gazdasági interakciók pp. 49-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3266086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3266086, Kapcsolat: 27238213
Kovács György. Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2013) Megjelent: Gazdasági teológia pp. 202-251, 2490276
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2490276]
 1. Kovács Levente. Gazdaságetika és jövőkép. (2018) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1219-6800 2018 1-2. 92-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30317410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30317410, Kapcsolat: 28390223
Kovács György. A kartellkérdés és -szabályozás gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere a két világháború közötti magyar közgondolkodásban. (2016) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 12 Különszám 13-38, 3045931
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3045931]
 1. Pétervári Máté. Csődeljárások a Szegedi Királyi Törvényszék gyakorlatában. (2019) Megjelent: A Szegedi Törvényszék története pp. 64-109
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30833200] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30833200, Kapcsolat: 28390214
 2. Lentner Csaba. Szemelvények a magyar közpénzügyi rendszer fejlődéstörténetéből. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2 84-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3339630] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3339630, Kapcsolat: 27238233
 3. Pétervári Máté. Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016. (2017) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 10/2017 2 387-392
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27587597] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27587597, Kapcsolat: 27587597
Kovács György. A kartellkérdés gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere II.. (2017) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 13 Különszám 14-34, 3354961
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3354961]
 1. Pétervári Máté. Events in the Sphere of the study of Hungarian Legal and Constitutional History in 2017. (2018) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 11 2 297-304
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30391239] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30391239, Kapcsolat: 28390218
2021-01-21 08:56