Hász-Fehér Katalin. Az álomvár belső tere. Herceg János: Tó mellett város. (1989) HÍD 0350-9079 53 4 475-481, 2416629
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416629]
 1. Hózsa Éva. Idevonzott irodalom. Láttatok már tücsköt hajnalban hegedülni? Herceg János: Három scherzo. (2010)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23360803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360803, Kapcsolat: 23360803
Hász-Fehér Katalin. Az Arany-monográfia változatai. (1990) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 23 23 101-126, 2416598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416598]
 1. Németh Ferenc. Arany, Jókai és Petőfi kultusza a Vajdaságban. (2014) ISBN:9788687095496
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24599671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24599671, Kapcsolat: 24604499
Hász-Fehér Katalin. Kölcsey és a Zrínyi-szerep az Országgyűlési Naplóban. (1995) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 49 9 67-77, 2416503
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416503]
 1. Horváth Gábor. A költő Zrínyi Miklós életrajzát szervező allegóriák. Szerelem és ideológia együtthatása Teleki Ferenc Zrínyi-életrajzában (1821). (2014) Megjelent: Irodalom, test, emlékezet pp. 332-346
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30428347] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30428347, Kapcsolat: 28221389
 2. Gere Zsolt. Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei. (2013) ISBN:9789634467076
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2466206] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2466206, Kapcsolat: 24274501
 3. Völgyesi Orsolya. Egy költő a rendi országgyűlésen – Kölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétán. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 4 385-394
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357072, Kapcsolat: 23357072
Hász-Fehér Katalin. A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban. (1996) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 37 10 97-116, 2416498
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416498]
 1. S. Varga Pál. Arany János: Kisebb költemények 3. (1860-1882). (2019)
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[30468776] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30468776, Kapcsolat: 28220809
 2. Vámos Violetta. A Tengeri-hántás és a bárd-narratíva. (2018) Megjelent: "Keresek világot" pp. 109-124
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3415114] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3415114, Kapcsolat: 28194792
 3. Szilágyi Márton. "Mi vagyok én?": Arany János költészete. (2017) ISBN:9789634680314
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3308692] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3308692, Kapcsolat: 28221351
 4. Soós Katalin. Értelmezési lehetőségek Arany János költészetében. Az új kutatások három balladára irányuló recenziója, különös tekintettel a tanítási gyakorlatra. (2017) MAGISZTER: A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA 1583-6436 15 4 5-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30730947] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30730947, Kapcsolat: 28221413
 5. S Varga Pál. Arany János, a modern klasszikus. (2017) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 178 12 1584-1595
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3345816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3345816, Kapcsolat: 27417559
 6. Csörsz Rumen István. A mesterkedő mester: Korai olvasmányok nyomai az Arany-életműben. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 4 432-449
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3327875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3327875, Kapcsolat: 28221362
 7. S. Varga Pál. Kettős perspektíva Arany János balladáiban: tipológiai vázlat. (2014) Megjelent: "Szirt a habok közt" pp. 208-217
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2930742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2930742, Kapcsolat: 24530261
 8. Jaksa Csaba. A tragikum és a Rozgonyiné, A ballada műfaji kérdései. (2013) Megjelent: Annona Nova 2012 pp. 35-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24551254] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24551254, Kapcsolat: 24551254
 9. Tarjányi Eszter. Arany János és a parodisztikus hagyomány. (2013) ISBN:9789639104822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2351539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2351539, Kapcsolat: 23717541
 10. Jaksa Csaba. Balladák határain (innen és túl). (2012)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[26092524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26092524, Kapcsolat: 26092524
 11. Nyilasy Balázs. A Szondi két apródja jelentéstartományai. (2010) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 114 4 346-361
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2766443] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2766443, Kapcsolat: 23360157
 12. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:6155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23345371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345371, Kapcsolat: 23357076
 13. Milbacher Róbert. Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben.. (2009) ISBN:9789639605787
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702154, Kapcsolat: 23357075
 14. T Szabó. Szövegkritika és kulturális konstrukciók a XIX.század közepén. (2003) Megjelent: Tudomány–egyetem–diszciplína - A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének 2001. október 26–27-én megre... pp. 86-98
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23343418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23343418, Kapcsolat: 23343418
 15. Széles Klára. Symmetry and Infinity in the Work of Art. (2002) SYMMETRY: CULTURE AND SCIENCE 0865-4824 10 3-4 255-267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357074, Kapcsolat: 23357074
 16. Milbacher Róbert. "...földben állasz mély gyököddel...": A magyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata. (2000) ISBN:9633799279
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702162] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1702162, Kapcsolat: 23357073
Hász-Fehér Katalin. Mikszáth Kálmán kisregényei. (1996) Megjelent: Kisregények II. pp. 275-284, 2412038
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2412038]
 1. Szentgyörgyi Csaba. Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3245455] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3245455, Kapcsolat: 26954646
Hász-Fehér Katalin. Molnár Borbála levelező társasága. (1996) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 7 1-2 38-44, 2416457
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416457]
 1. Egyed Emese. „Levéllé válva”: Ujfalvi Krisztina verselő köre (1795-1797). (2017) ISBN:9786067390940
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30677509] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30677509, Kapcsolat: 28220679
 2. Ambrus Attila. Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással). (2016)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[26330447] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26330447, Kapcsolat: 26330447
 3. Egyed Emese. Asszonykörből íróvilágba, Újfalvi Krisztina útjai. (2016) Megjelent: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. pp. 77-97
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26330428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26330428, Kapcsolat: 26330428
 4. Szitás Andrea. A női éthosz jelentősége a magyar felvilágosodás időszakában. (2016) Megjelent: Szöveg, hordozó, közösség. Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban pp. 21-31
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26330407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26330407, Kapcsolat: 26330407
 5. Kerekes Erzsébet. Nőkép a 18. század végén – 19. század elején: Molnár Borbála és Újfalvy Krisztina levelezése. (2013) Megjelent: Fogalom és kép III. pp. 43-54
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26464617] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26464617, Kapcsolat: 26464617
 6. Kéri Katalin. Hazai művek és viták a lánynevelésről és a női művelődésről a XVIII-XIX. század fordulóján. (2013) DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2064-1060 1 1 19-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2848160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2848160, Kapcsolat: 24921267
 7. Martinák Jánosné. "Szerencsétlen szerelem" vagy "szerencsétlen indulat"?: A 250 éve született Molnár Borbála emlékére. (2010) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 10 3 (39) 25-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24274490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24274490, Kapcsolat: 24274490
 8. Balog Edit. A női és férfivirtus diskurzusa a felvilágosodás kori társadalmi nem reprezentációjában. (2010) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 48 54-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23545360] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23545360, Kapcsolat: 23360197
 9. Kozma Mária. Írónők a magyar irodalmi levelezésben. (2006)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Ismeretterjesztő[23360180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360180, Kapcsolat: 23360180
 10. Csáky Károly. Irodalmi kapcsolatok. (2006) ISBN:8080623112
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23360191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360191, Kapcsolat: 23360191
 11. Csáky Károly. Csokonai verses levelezője s kora tehetséges költőasszonya, Vályi Klára. (2006) GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA 1335-6410 6 2 44-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23360185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360185, Kapcsolat: 23360185
 12. Szilágyi Márton. Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. (1998) ISBN:9634722873
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1289311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1289311, Kapcsolat: 23360179
 13. Kovács Sándor. “Bessenyei Anna versei” 1815 évi kiadásának bővített variánsa. (1996) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 7 1-2 44-45
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[23360172] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360172, Kapcsolat: 23360172
 14. Fábri Anna. „A szép tiltott táj felé″: A magyar írónők története két századforduló között (1795–1905). (1996) ISBN:9638464461
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3423186] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3423186, Kapcsolat: 23360175
Hász-Fehér Katalin. Utószó. (1996) Megjelent: A lohinai fű és más elbeszélések pp. 287-294, 2412031
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2412031]
 1. Török Zsuzsa. Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- és társadalomtörténeti elemzés. (2011) ISBN:9786155047220
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1860554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1860554, Kapcsolat: 23350684
 2. Benyovszky Krisztián. A politika sara, a szerelem aranya: Kísérlet egy korai Mikszáth-kisregényről. (2011) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 65 11 100-106
  Folyóiratcikk[21878863] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21878863, Kapcsolat: 28362679
 3. Hegyi Zoltán. A lohinai fű és más elbeszélések. (2011)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Ismeretterjesztő[23357070] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357070, Kapcsolat: 23357070
 4. Tihanyi Katalin. Történeti (etlen) képzelgések egy lublói kísértetről. (2010) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 48 48 182-191
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357071] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357071, Kapcsolat: 23357071
 5. Török Zsuzsa. Megelevenedik a holtak csöndes birodalma: (Mikszáth Kálmán: A fekete kakas). (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 5 58-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1432764] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1432764, Kapcsolat: 23357069
 6. Bence Erika. Asztaltársaság és hírlap, A regényképző anekdota formái Mikszáth regényeiben. (2010) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 40 1 52-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23360518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360518, Kapcsolat: 23360518
Hász-Fehér Katalin. A vígjáték és a regény párbeszéde: A Noszty fiú esete Tóth Marival. (1997) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 51 1 96-114, 2416433
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416433]
 1. Szentgyörgyi Csaba. Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3245455] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3245455, Kapcsolat: 26954651
 2. Nyilasy Balázs. Milyen fákon teremnek Mikszáth Kálmán regényei?. (2015) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 4 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30638930] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30638930, Kapcsolat: 25963262
 3. Török Ervin. A Mikszáth - szimptóma. A szatíra mikszáthi koncepciója A sipsiricában. (2011) Megjelent: Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján pp. 25-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27401856] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27401856, Kapcsolat: 27401856
 4. Kucserka Zsófia. Regények, vég nélkül: A Különös házasság és a regénybefejezés. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 5 50-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1540271, Kapcsolat: 23357068
 5. Nyilasy Balázs. Mikszáth Kálmán esete a mesével, a riporttal, a komikus-humoros románccal és a Noszty fiúval. (2006) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 50 7-8 96-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357066, Kapcsolat: 23357066
 6. Hansági Ágnes. "Mester Jókai": A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. (2005) ISBN:9639605107
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1291052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1291052, Kapcsolat: 23357065
 7. S Varga. A narratív sémák szerepe A Noszty fiú...-ban. (2005) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 43 43 192-208
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357064, Kapcsolat: 23357064
 8. Tarjányi Eszter. A dzsentri exhumálása. (2005) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 48 3 38-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23357063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23357063, Kapcsolat: 23357063
 9. Tahin Szabolcs. „Élőbeszédszerűség” Mikszáth prózájában. (2003) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 57 11 53-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23527512] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23527512, Kapcsolat: 23357062
 10. Szilasi László. A Kopereczky-effektus, avagy miképpen fiadzhatja egy beszéd a saját apját: Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival, IX. fejezet. (1997) HOLMI 0865-2864 9 9 1256-1272
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2865292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2865292, Kapcsolat: 26465133
Hász-Fehér Katalin. Az arabeszk iróniája: Mikszáth Kálmán: A fekete város. (1997) HÍD 0350-9079 61 7-8 518-533, 2413971
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2413971]
 1. Szentgyörgyi Csaba. Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3245455] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3245455, Kapcsolat: 26954650
 2. Szegedy-Maszák Mihály. Jelen a múltban, múlt a jelenben. (2016) ISBN:9786155603372
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25915115] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25915115, Kapcsolat: 25915115
Hász-Fehér Katalin. Emlékkönyv-irodalom a reformkorban. (1997) Megjelent: Kegyelet és irodalom pp. 11-22, 2416518
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2416518]
 1. M Bodrogi. Az emlékünnepély mint kultikus mozzanat: az unitárius egyház megalakulásának 300. évfordulója. (2008) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 70 1-2 44-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23360310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360310, Kapcsolat: 23360310
Hász-Fehér Katalin. A nyilvános és a magános irodalomról. Utak Fáy Andráshoz és a Bélteky házhoz. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 1-2 200-224, 2413959
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2413959]
 1. Eva Margaret. Making Magyars, Creating Hungary: András Fáy, István Bezerédj and Ödön Beöthy’s Reform-Era Contributions to the Development of Hungarian Civil Society. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22941855] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22941855, Kapcsolat: 25963346
 2. Szabó László. "Használni vala éltem minden törekvése, jelszava...": Fáy Andrásról születésének 215. évfordulóján. (2011) TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 1789-9265 3 6 13-18
  Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23345737] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345737, Kapcsolat: 23345737
 3. Ifj Szabó. A Bélteky ház mint a tanregény prototípusa. (2011) Megjelent: Törésvonalak pp. 106-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23364188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23364188, Kapcsolat: 23364188
 4. Debreczeni Attila. Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2009) ISBN:9789639671300
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[238479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238479, Kapcsolat: 23364184
 5. Debreczeni Attila. „Szelíd tudományok” (Az Uránia programja). (2007) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 111 6 582-638
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23346249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346249, Kapcsolat: 23346249
 6. Hites Sándor. Még dadogtak, amikor ő megszólalt: Jósika Miklós és a történelmi regény. (2007) ISBN:9789639671164
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[22440697] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22440697, Kapcsolat: 23345736
 7. Rákai O. A többi néma csend – a laikus olvasás némaságáról. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 8 81-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[216857] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 216857, Kapcsolat: 23345722
 8. M Bodrogi. Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. (2003) ISBN:9738231256
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23345720] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345720, Kapcsolat: 23345720
 9. Mikos Éva. Hagyomány, hagyományalkotás, népiesség és népszerűség. Eposzok az elit és a populáris kultúrában. (2003) Megjelent: Folyamatok és fordulópontok - Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére pp. 267-285
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27401825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27401825, Kapcsolat: 27401825
 10. Dregus Ágnes. Irodalmi kánon a nemzeti identitás szolgálatában, Egy kiegyezés utáni erdélyi lap kánonszerkezete. (2002) Megjelent: Kegyesség, kultusz, távolítás. Irodalmi tanulmányok pp. 99-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23364183] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23364183, Kapcsolat: 23364183
 11. S. Varga Pál. Az Uránia programja és az irodalmi modernizáció hagyományközösségi alternatívája. (2002) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 15 8 88-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1249715, Kapcsolat: 23345719
 12. T Szabó. "Nem biográfia és bibliográfia" – Gyulai Pál Vörösmarty-életrajza. (2001) Megjelent: Álmodónk Vörösmarty - Tanulmányok, Az 1999. dec. 10–11.-i kolozsvári konferencia anyaga pp. 140-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23360826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360826, Kapcsolat: 23360826
 13. Szajbély Mihály. Mire figyelt a Figyelő?: Nyílt, negatív és lappangó kánon a kiegyezés utáni évek magyar irodalmában. (2000) Megjelent: A magyar irodalmi kánon a XIX. században pp. 177-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1999036] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1999036, Kapcsolat: 23345716
 14. Imre László. Egy “kedves, ósdi román”. A Bélteky ház és a regényműfaj hagyományai. (1999) Megjelent: Mesterek, tanítványok pp. 392-410
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23345710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345710, Kapcsolat: 23345710
 15. Debreczeni Attila. "Literátusság" és "popularitás" (Közelítés a felvilágosodás kori magyar irodalomhoz). (1998) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 26 26 128-150
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23345712] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23345712, Kapcsolat: 23345712
Hász-Fehér Katalin. Az apostol körül. (1998) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 52 3 97-114, 2416069
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2416069]
 1. Paraizs Júlia. "Táblabírói jellemű leczkék" - Egressy Gábor és Kossuth Lajos vitája az 1842-es Coriolanus-bemutató tükrében. (2015) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 119 1 108-137
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25430303] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25430303, Kapcsolat: 25430303
 2. Paraizs Júlia. A többes szerzőség poétikája:: Petőfi Coriolanus-fordítása. (2014) Megjelent: Ki vagyok én? Nem mondom meg pp. 58-102
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2782818] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2782818, Kapcsolat: 26354035
 3. Margócsy István. „Az apostol” sorsa. (2011) HOLMI 0865-2864 23 9 1071-1087
  Folyóiratcikk[22521297] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22521297, Kapcsolat: 23357015
 4. S Varga. Petőfi és a kampánymédia, Debreceni Disputa. (2010) DEBRECENI DISPUTA 1785-5152 8 3 3-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24274477] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24274477, Kapcsolat: 24274477
 5. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2510378] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 23357013
 6. Margócsy István. Petőfi Sándor. Kísérlet. (1999)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23360541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23360541, Kapcsolat: 23360541
Hász-Fehér Katalin. Három kép a tizennyolcadik század időutazóiról. (1999) Megjelent: Mesterek, tanítványok pp. 169-186, 2413947
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2413947]
 1. Debreczeni Attila. Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2009) ISBN:9789639671300
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[238479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238479, Kapcsolat: 23360804
 2. Labádi G. A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés. (2008) ISBN:9789632360959
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[238493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238493, Kapcsolat: 23356949
 3. Labádi Gergely. Az olvasó pásztor: A könyv médiuma a felvilágosult népnevelésben. (2007) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 69 3-4 61-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2003346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2003346, Kapcsolat: 23360534
 4. Thimár Attila. Az ugrópont története. Révai és Kazinczy irodalmi rangsorai. (2002) Megjelent: Kultúra és közvetítés pp. 11-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23356945] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356945, Kapcsolat: 23356945
 5. Debreczeni Attila. Nyilvánosság és társulás a 18. század végének magyar irodalmában. (2001) KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 0139-1305 22-23 1 105-128
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25963375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25963375, Kapcsolat: 25963375
 6. Halmos Károly. Közgazdaságtan és történelem: – a narratív és a neoinstitucionalista fordulat után. (2001) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 2 5-6 206-220
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1339049] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1339049, Kapcsolat: 23356948
Hász-Fehér Katalin. "Kinek vagyon jussa..." A felvilágosodás kori folyóiratkritika etikai kérdései. (1999) HÍD 0350-9079 63 11 801-814, 2413928
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2413928]
 1. Czifra Mariann. A kéziratok Tejútrendszere: foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban. (2011) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 12 43 42-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1878846] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1878846, Kapcsolat: 23360807
 2. Bíró Annamária. "A Schlözer majd kiszerkeszti őket..." – A kritika és nyilvánosság különböző fórumai egy többszereplős 18. század végi vitában. (2009) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 20 10 39-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356930] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356930, Kapcsolat: 23356930
 3. Czifra Mariann. Glottomachia – Szembetűnő részletek a Kazinczy-levelezés kéziratos hagyatékában. (2008) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 46 46 68-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23356932] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23356932, Kapcsolat: 23356932
Hász-Fehér Katalin. A filológia diszciplináris helyzete. (2000) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 46 4 1-10, 2413922
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2413922]
 1. Vogel Zsuzsa. Faludi Ferenc magyar múzsájának köntösei, Kiadói olvasatok. (2014) ERDÉLYI MÚZEUM 1453-0961 LXXVI 2 29-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24274400] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24274400, Kapcsolat: 24274400
 2. Kalcsó Gyula. Digitális források – digitális filológia. (2013) Megjelent: Módszertani tanulmányok pp. 35-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2979825] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2979825, Kapcsolat: 24551316
 3. Labádi Gergely. Barátságos mulatozások: Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből. (2012) ISBN:9789639671386
  Könyv/Kritikai kiadás (Könyv)/Tudományos[2204559] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2204559, Kapcsolat: 23346333
 4. Tóth Czifra. Rész és egész, Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről. (2010) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 64 5 64-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23364565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23364565, Kapcsolat: 23364565
 5. Mekis D. Auctor ante portas: Szerző-fogalmak a kortárs irodalmi, kulturális diskurzusban. (2010) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 56 4 556-576
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1729287] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1729287, Kapcsolat: 26465132
 6. Labádi G. A magyar episztola a felvilágosodás korában. Műfaj- és médiatörténeti értelmezés. (2008) ISBN:9789632360959
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[238493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238493, Kapcsolat: 23346280
 7. Basa Viktor. „Abbahagyja s elkezdi újra” (Toldalagi Pál fiatalkori költészete, mint prefiguráció). (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25963366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25963366, Kapcsolat: 25963366
 8. Szemerkényi Ágnes. Folklór és irodalom. (2005) ISBN:9630583119
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[202136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 202136, Kapcsolat: 23346276
 9. Szilágyi Zsófia. A féllábú ólomkatona: irodalmi mű-hibák. (2005) ISBN:8071497460
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26797850] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26797850, Kapcsolat: 23346277
 10. Dávidházi Péter. Mi, filológusok, és a bizonyosság vágya: Pozitivista kötődéseink egy szakmai vita fényében. (2004) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 108 1 3-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1034941] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1034941, Kapcsolat: 23346252
 11. Szilágyi Zsófia. Az "irodalom rendőrei" és a "befejezett tény" (Az Aranysárkány-kézirat vizsgálatának tanulságai). (2004) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 35 3 402-420
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23346271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346271, Kapcsolat: 23346271
 12. Heltai János. A szöveg tekintélyének forrásai Magyarországon a barokk kor elején. (2004) Megjelent: Hatalom és kultúra, Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai, pp. 74-87
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23346275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346275, Kapcsolat: 23346275
 13. Bene S. Szövegaktus. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 628-702
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[216595] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 216595, Kapcsolat: 23346251
Hász-Fehér Katalin. A kánon építésének és leépítésének stratégiái Kazinczynál. A Bácsmegyeinek gyötrelmei. (2000) Megjelent: A magyar irodalmi kánon a XIX. században pp. 37-56, 2413920
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2413920]
 1. Béres Norbert. Kártigámnak emlékezetes történetei: Közelítések a 18. század végének népszerű prózairodalmához. (2019) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 123 5 585-603
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31123966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31123966, Kapcsolat: 28754242
 2. Papp Júlia. Adatok a Kazinczy-levelezés kritikai kiadásához. (2010) Megjelent: Ragyogni és munkálni pp. 257-272
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23346066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23346066, Kapcsolat: 23346066
2020-08-03 17:28