Képes György. Az amerikai állammodell – az Egyesült Államok alkotmányának alapelvei. (1997) RUBICON 0865-6347 8 8 38-44, 1486892
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1486892]
 1. Pete József. DIGITÁLIS TARTALMAK A KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ. (2019) ISBN:9786158050944
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30929913] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30929913, Kapcsolat: 29496049
 2. Restás Cintia. Halálbüntetés feketén-fehéren. (2018) ARSBONI 2064-4655 6 3-4 111-125
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[30845363] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30845363, Kapcsolat: 29090363
 3. Pozderka Zoltán. Az Amerikai Egyesült Államok védelmi tervezési rendszerei. (2016) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 1 76-91
  Folyóiratcikk[26999187] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999187, Kapcsolat: 26999187
 4. Hajdu Magdolna. Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott alapjogok tükrében. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26999197] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999197, Kapcsolat: 26999197
 5. Gellén Márton. Közpolitika: Bevezetés, összehasonlítás, fejlesztés. (2015) ISBN:9789632955223
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26999214] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999214, Kapcsolat: 26999214
 6. Ligeti Miklós. Mit választunk?: Az intézményrendszer és a költségvetés átláthatósága Magyarországon. (2014)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[26999196] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999196, Kapcsolat: 26999196
 7. Hrabovszki Nóra. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán: A kapcsolatok tartós rendezésében felmerülő akadályok. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[26999311] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999311, Kapcsolat: 26999311
 8. Dobos Evelin. Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljeinek összehasonlító elemzése. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 4 2 12-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25314219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314219, Kapcsolat: 25347208
 9. Beke-Martos Judit. Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között: Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése. (2012) ISBN:9789630974196; 9789630975049
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2212932] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2212932, Kapcsolat: 26999263
 10. Fülöp Tamás. Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggéseiben. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2289125] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2289125, Kapcsolat: 26999206
Képes György. Az 1848-as forradalom törvényalkotása és a magyar parlamentarizmus. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 4 137-140, 1455053
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455053]
 1. Képessy Imre. The Consolidation of Hungarian Legal Practice with the Austrian Norms in 1861. (2019) STUDIA IURIDICA 0137-4346 2544-3135 80 155-168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30863803] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30863803, Kapcsolat: 28604867
 2. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 25347340
 3. Deák Viktória. A miniszteri felelősség az interpellációs gyakorlat tükrében 1861-1918 között: -. (2013) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 7. 2. 1-30
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3004945] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3004945, Kapcsolat: 25347300
 4. Lehotay Viktória. Szabadságmegvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25347315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25347315, Kapcsolat: 25347315
 5. Lehotay Veronika. SZABADSÁGMEGVONÓ INTÉZKEDÉSEK A HORTHY-KORSZAKBAN,KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIDÓTÖRVÉNYEKRE: PhD. értekezés. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25208102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25208102, Kapcsolat: 29005160
 6. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században: Az első állampolgársági törvény (1879:L. tc.) előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1243005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243005, Kapcsolat: 29039215
Képes György. Amerikai hatások Kossuth, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkotmányjogi gondolkodásában. (1999) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 54 4 159-163, 1455052
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455052]
 1. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 25347482
 2. Horváth Attila. A magyar — amerikai történeti kapcsolatok. (2013) Megjelent: Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok pp. 55-69
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3061463] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3061463, Kapcsolat: 27001022
 3. Hermann Róbert. Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. (2006) Megjelent: Kossuth Lajos, "a magyarok Mózese" pp. 252-294
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[3382340] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3382340, Kapcsolat: 25347458
 4. Stipta István. Die Verfassungskonzeption von Lajos Kossuth aus dem Jahre 1959, mit besonderer Hinsicht auf den Parlamentarismus. (2003) Megjelent: Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten pp. 92-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1170993] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1170993, Kapcsolat: 29005162
 5. Hoffman István. Közjogi viták 1848-49-ben. (2001)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[1615331] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1615331, Kapcsolat: 29022572
Képes György. A megtévesztő reklám. (2000) CÉG ÉS JOG 1419-8886 2 4 28-31, 1475263
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1475263]
 1. Csécsy György et al. A reklám fogalmi meghatározásának szempontjai, egyes reklámtípusok megjelenése a jogi szabályozásban. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 5 257-264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1365681] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1365681, Kapcsolat: 29005127
 2. Petkó Mihály. A szellemi alkotások hasznosításának jogi lehetőségei a magyar jogban. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2995307] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2995307, Kapcsolat: 29005167
 3. Pribula László. Az Európai Unió reklámjoga. (2004) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 59 9 285-292
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2238064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238064, Kapcsolat: 29005116
 4. Pribula László. A rádióban és televízióban előadott reklámok szabályozásának sajátosságai. (2002) MAGYAR JOG 0025-0147 49 4 245-253
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2238168] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238168, Kapcsolat: 29005135
Képes György. A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya.. (2003) ISBN:9639500844, 1475282
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1475282]
 1. Tóth Zoltán József. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánytörténete. (2019) Megjelent: Egyetemes államtörténet I. pp. 191-252
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30799293] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30799293, Kapcsolat: 28299782
 2. Varga Ádám. A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[31040797] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31040797, Kapcsolat: 28811115
 3. Beke-Martos Judit. Peaceful Presidential power-transferring. Elements of the U.S. presidential inaugurations. (2017) International Journal of Legal History and Institutions 2515-9208 1 25-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27430154] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27430154, Kapcsolat: 27430154
 4. Tóth Zoltán József. Az Egyesült Államok alkotmányának kartális és történeti jellege. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 13 4-6 219-233
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27230199] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27230199, Kapcsolat: 27430217
 5. Szaniszló Krisztián. Az államszervezet fogalmi csomópontjai: A hatalommegosztás jelentéstartalmai, valamint kapcsolódási pontjai a jogállamisághoz és a népszuverenitáshoz. (2017) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X XIII 4. 245-264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3313304] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3313304, Kapcsolat: 27868098
 6. Nagy Anita. A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás összehasonlítása. (2017) BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 1417-4758 36 2 65-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26999304] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999304, Kapcsolat: 26999304
 7. Hadházi Dávid. A köztársasági elnöki kegyelem a büntetőjog szempontjából. (2015) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 12 3-4 9-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27430158] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27430158, Kapcsolat: 27430158
 8. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 25314249
 9. Dobos Evelin. Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljeinek összehasonlító elemzése. (2014) DISKURZUS: BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2062-5715 4 2 12-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25314219] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314219, Kapcsolat: 25314219
 10. Szalai András. A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2892233] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2892233, Kapcsolat: 25314368
 11. Balogh Judit -. Állami szervek felépítésének alkotmányos alapjai, állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[26999180] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999180, Kapcsolat: 26999180
 12. Szalai András. A kormányforma kérdése és dilemmái. (2014) Megjelent: Összehasonlító alkotmányjog – Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből pp. 77-94
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25314320] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314320, Kapcsolat: 25314320
 13. Stipta István. Adalékok Eötvös József önkormányzat-védő felfogásához. (2014) Megjelent: VI. Szegedi Jogtörténeti Napok báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából pp. 157-164
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2941191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2941191, Kapcsolat: 27430179
 14. Tisóczki Flóra. Az alkotmánybíráskodás szerepe és jelentősége a magyar jogrendszerben. (2013) RENDÉSZET ÉS EMBERI JOGOK 2062-4700 3 4 57-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27001046] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27001046, Kapcsolat: 27001046
 15. Szomor Sándor. A mindenkit megillető alapvető jogok, panaszok, közérdekű bejelentések kezelése, jogorvoslatok. (2013) Megjelent: Rendvédelmi szervek hivatali igazgatása pp. 147-170
  Könyvrészlet/Oktatási anyag része (Könyvrészlet)/Oktatási[26970053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26970053, Kapcsolat: 27430215
 16. Beke-Martos Judit. Transferring the Presidential Power: Historic Overview of the U.S. Presidential Inaugurations. (2012) REVISTA AEQUITAS: ESTUDIOS SOBRE HISTORIA, DERECHO E INSTITUCIONES 2174-9493 2 155-174
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25314196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314196, Kapcsolat: 25314196
 17. Beke-Martos Judit. Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között: Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése. (2012) ISBN:9789630974196; 9789630975049
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2212932] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2212932, Kapcsolat: 25314167
 18. Stipta István. Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren. (2010) Megjelent: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag pp. 112-113
  Könyvrészlet[22536218] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22536218, Kapcsolat: 25314264
 19. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a 19. században: Az első állampolgársági törvény (1879:L. tc.) előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1243005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1243005, Kapcsolat: 29039204
 20. Ruszoly József. Európa alkotmánytörténete: előadások és tanulmányok középkori és újkori intézményekről. (2005) ISBN:9639306565
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2410185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2410185, Kapcsolat: 27005919
 21. Koltay András. Az igazság és a nagy mítosz. (2004) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2 72-74
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25314102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314102, Kapcsolat: 25314102
Képes György. Az amerikai alkotmányos gondolkodás hatása a polgárosodó magyar jogi kultúrára.. (2006) Megjelent: Jogi kultúra, processusok, rituálék és szimbólumok pp. 181-192, 1475596
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1475596]
 1. Beke-Martos Judit. Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között: Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése. (2012) ISBN:9789630974196; 9789630975049
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2212932] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2212932, Kapcsolat: 26999258
Képes György. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására. (2006), 2438231
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2438231]
 1. Ruszoly József. Európa alkotmánytörténete: előadások és tanulmányok középkori és újkori intézményekről. (2005) ISBN:9639306565
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2410185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2410185, Kapcsolat: 27005921
Képes György. Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig. (2006) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 8 2 37-49, 1455045
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455045]
 1. Bényei Miklós. Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2006. (2015) Megjelent: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXIV. pp. 255-352
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[27000945] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27000945, Kapcsolat: 27000945
Képes György. Buchinger Manó. Egy 20. századi politikai életrajz jogtörténészi szemmel. (2009), 1475295
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1475295]
 1. Loppert Csaba. Igazi szociáldemokrata volt-e Buchinger Manó?: Képes György. Buchinger Manó : egy 20. századi politikai életrajz. (2011) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 54 8 101-106
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25347143] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25347143, Kapcsolat: 25347143
 2. Szentpály-Juhász Miklós. Képes György: Buchinger Manó. Egy 20. századi politikai életrajz – jogtörténészi szemmel. (2010) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 1585-3829 2 94-96
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25347153] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25347153, Kapcsolat: 25347153
 3. Kicsi Sándor. Egy szociáldemokrata politikus. (2010) EZREDVÉG 0238-2865 20 11 123-124
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25347093] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25347093, Kapcsolat: 25347093
 4. Eőry Áron. Egy „bőtartalmú élet” „jelentőséges útja”: Képes György: Buchinger Manó. Egy 20. századi politikai életrajz – jogtörténészi szemmel. Gondolat, Budapest, 2009, 240 oldal, 2380 Ft. (2009) KOMMENTÁR 1787-6974 4 6 114-116
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3049826] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3049826, Kapcsolat: 25347054
Képes György. Dánia alkotmánytörténete a 13. századtól napjainkig. (2009), 1475291
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1475291]
 1. Pétervári Máté. Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018. (2019) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 12 3 459-468
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31184160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31184160, Kapcsolat: 29742743
 2. Sashalmi Endre. Az abszolutizmus - mítosz és valóság: Egy történelmi terminus historiográfiája. (2019) Megjelent: Az abszolutizmus kora pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30768710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30768710, Kapcsolat: 29094132
 3. Antalicz Gabriella. A népszavazás intézménye a dán alkotmányban – Népszavazások a XX. században. (2019) JOG ÉS ÁLLAM 1787-0607 24 11-24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30724816] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30724816, Kapcsolat: 28214144
 4. Wiener György. Új jobb- és szélsőjobboldali pártok felemelkedése Európában. (2018) Megjelent: Szociális Unió Európában p. 1
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[27099224] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27099224, Kapcsolat: 27099224
 5. Szente Zoltán. A parlamentek története: A korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig. (2018) ISBN:9786155674440
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3396709] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3396709, Kapcsolat: 28766435
 6. Wiener György. Választási rendszer és pártszerkezet Nyugat- és Dél-Európában. (2016) Megjelent: Választás-politológia pp. 11-219
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31318924] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31318924, Kapcsolat: 29003110
 7. Sashalmi Endre. Az emberi testtől az óraműig: az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300-1800. (2015) ISBN:9786155497438
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2895715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2895715, Kapcsolat: 25314483
 8. Stipta István. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 382-418
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2890656] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2890656, Kapcsolat: 25314554
 9. Szalai András. A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2892233] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2892233, Kapcsolat: 25314671
 10. Szalai András. Manipuláció vagy korrekció?: A népszavazás mint a parlamentáris kormányzat ellensúlya. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 3 125-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25314708] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314708, Kapcsolat: 25314708
 11. Stipta István. The Main Tendencies of Hungarian Legal Historiography in the 20th Century and its Present Situation. (2011) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 2. évf. 1. sz. 72-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1556189] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1556189, Kapcsolat: 25314631
 12. Szente Zoltán. Kormányzás a dualizmus korában: A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867-1918. (2011) ISBN:9789639777170
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702887] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1702887, Kapcsolat: 25314849
 13. Sashalmi Endre. Az abszolutizmus. Az abszolút monarchia elmélete. (2011) Megjelent: Az abszolút monarchia pp. 13-67
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1922309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1922309, Kapcsolat: 25314430
 14. Szente Zoltán. Kormányforma és parlamentáris kormányzás a XIX. századi európai és a dualizmus kori magyar közjogban. (2010)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[25314738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314738, Kapcsolat: 25314738
 15. Sashalmi Endre. Képes György: Dánia alkotmánytörténete a 13. századtól napjainkig. (2009) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 Új folyam tavasz/nyár 74-76
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25347186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25347186, Kapcsolat: 25347186
Képes György. A dán példa: abszolutizmus az elmélettől a gyakorlatig. (2011) Megjelent: Az abszolút monarchia pp. 136-168, 2474633
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474633]
 1. Sashalmi Endre. Az emberi testtől az óraműig: az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300-1800. (2015) ISBN:9786155497438
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2895715] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2895715, Kapcsolat: 25315219
 2. Kisteleki Károly. Az állami szuverenitás történeti fejlődése: A modern állam korai és kifejlett típusai. (2014) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet pp. 133-154
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25315051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25315051, Kapcsolat: 25315051
 3. Miszler Tamás. Tormodus Torfæus: Historia rerum Norvegicarum (1711): A norvég nyelvű kiadásról. (2012) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 1/2 161-170
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25315074] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25315074, Kapcsolat: 25315074
Képes György. Az abszolút monarchia. (2011) ISBN:9789636933852, 1777617
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1777617]
 1. Sashalmi Endre. Az abszolutizmus - mítosz és valóság: Egy történelmi terminus historiográfiája. (2019) Megjelent: Az abszolutizmus kora pp. 11-33
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30768710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30768710, Kapcsolat: 29094136
 2. Ihász Barbara. Az ediktumok keletkezésének körülményei. (2016) Megjelent: Az utolsó Valois-k és a Bourbonok francia királysága ediktumok tükrében pp. 5-11
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27001066] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27001066, Kapcsolat: 27001066
 3. Szijártó M István. A közjó fogalma a kora újkori politikai diskurzusokban. (2016) TÖRTÉNELMI SZEMLE 0040-9634 58 4 499-503
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3160090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3160090, Kapcsolat: 28374718
 4. Kelemen Miklós. Kormányzás és közigazgatás: A közigazgatás történeti kialakulása, fogalma. (2014) Megjelent: Összehasonlító jogtörténet pp. 191-210
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25314966] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25314966, Kapcsolat: 25314966
 5. Horváth Attila. Abszolút monarchia. (2014) Megjelent: Magyar állam- és jogtörténet pp. 46-49
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27000470] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27000470, Kapcsolat: 27000470
 6. Sashalmi Endre. Cesare Cuttica, Glenn Burgess (szerk.): Monarchizmus és abszolutizmus a kora újkori Európában. (2013) KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1216-2965 1588-0958 22 2 72-77
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2402835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2402835, Kapcsolat: 25315009
Képes György. Svédország alkotmánya és közigazgatása Gustav Vasától XII. Károlyig (1523-1718). (2011) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 - 3 29-39, 2474639
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2474639]
 1. Pétervári Máté. Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018. (2019) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 12 3 459-468
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31184160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31184160, Kapcsolat: 29742741
Képes György. A kormány és a központi közigazgatás. (2013) Megjelent: Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban pp. 145-166, 3293502
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3293502]
 1. Szabó Ildikó. Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3239936] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3239936, Kapcsolat: 27000215
 2. Szabó Ildikó. Az adómegállapítás jogtörténeti kialakulása és fejlődése. (2017) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2017/1 32-55
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30616471] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30616471, Kapcsolat: 29538539
Képes György. Az 1809. évi svéd alaptörvény. (2013) Megjelent: Jogtörténeti Parerga pp. 195-207, 2474614
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474614]
 1. Schweitzer Gábor. Fogalmi bevezetés: alkotmányjog: Alkotmány, alkotmányozás. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 13-23
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30360758] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30360758, Kapcsolat: 28164269
Képes György. Regeringsform, Grunnlov, Grundlov: Written Constitutions in Scandinavia in the 19th Century. (2013) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 4 1 137-152, 2474621
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2474621]
 1. Rekvig Gunnar. The Nordic Peace: Approaches, Solutions, and Principles of Conflict Transformation. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26999231] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26999231, Kapcsolat: 26999231
Képes György. Az 1814. évi norvég alkotmány. (2014) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2014 1 26-38, 2993072
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2993072]
 1. Pétervári Máté. Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018. (2019) KRAKOWSKIE STUDIA Z HISTORII PANSTWA I PRAWA 2084-4115 2084-4131 12 3 459-468
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31184160] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 31184160, Kapcsolat: 29742740
Képes György. Az erdélyi és a dán állam Bethlen Gábor korában. (2014) Megjelent: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai pp. 131-147, 2861240
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2861240]
 1. Soltész István. Bibliográfia az államról, az országgyűlésről, a központi állami szervekről, az alkotmányról és a választási rendszerekről. (2019)
  Könyv/Bibliográfia, repertórium (Könyv)/Tudományos[31036233] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31036233, Kapcsolat: 28241271
 2. Oborni Teréz. Erdélyi országgyűlések a 16-17. században. (2018) ISBN:9786155674594
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30346123] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30346123, Kapcsolat: 28218924
 3. Kisteleki Károly. Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete. (2018) Megjelent: Erdély jogtörténete pp. 202-208
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27211676] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27211676, Kapcsolat: 27211676
Képes György. A szociáldemokraták és a választójog kérdése a két világháború közötti korszakban. (2016) Megjelent: A közjogi provizórium (1920-1944) időszakának alkomtányos berendezkedése I. pp. 23-96, 3075677
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3075677]
 1. Püski Levente. Végjáték és kezdet: Az első nemzetgyűlés pártstruktúrája 1922 első felében. (2019) SZÁZADOK 0039-8098 153 2 379-402
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30655535] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30655535, Kapcsolat: 28140916
Képes György. The Birth and Youth of the Modern Hungarian Private Law. (2016) JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW 2042-6402 7 2 102-113, 3148225
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3148225]
 1. Földi András. The transformations of some classical principles in socialist Hungarian civil law: The metamorphosis of bona fides and boni mores in the Hungarian Civil Code of 1959. (2020) Megjelent: Socialism and Legal History pp. 40.-62.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31797534] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31797534, Kapcsolat: 29759930
 2. Benke József. A Selected Foreign Language Bibliography on Hungarian Private Law Questions. (2020) Megjelent: The Fundamentals of Hungarian Private Law pp. 172-173
  Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30939178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30939178, Kapcsolat: 29485951
 3. Képessy Imre. The Consolidation of Hungarian Legal Practice with the Austrian Norms in 1861. (2019) STUDIA IURIDICA 0137-4346 2544-3135 80 155-168
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30863803] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 30863803, Kapcsolat: 28604846
Képes György. A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig. (2019) ISBN:9789633123010, 30682896
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30682896]
 1. Miszler Tamás. Hannibal Sehested (1609-1666) norvégiai kormányzósága (1642-1651). (2019) Megjelent: Háborúk, alkotások, életutak: Tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről pp. 84-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31170473] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31170473, Kapcsolat: 28797841
Képes György. Az 1658. és 1660. évi békék hatása Dánia alkotmányfejlődésére. (2019) Megjelent: Háborúk, alkotások, életutak: Tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről pp. 43-69, 31123887
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31123887]
 1. Nagy Gábor. Megrázkódtató történelmi tapasztalatok. (2020)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[31170860] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31170860, Kapcsolat: 28798332
2021-01-24 22:24