Melegh Attila. Mi lesz veled Közép-Európa?: Hogyan is lehet valaki közép-európai?. (1989), 2975992
Miscellaneous/Editing (Miscellaneous)/Scientific[2975992]
 1. MARTONYI J. THE EUROPEAN-COMMUNITY AND CENTRAL-EUROPE. (1992) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 33 128 66-75
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25228947] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25228947, Kapcsolat: 25228947
Melegh Attila. A nyugati modell. (1992) HIÁNY: FŰGGETLEN POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS LAP 0865-0322 3, 2975950
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2975950]
 1. Éber Márk Áron. Neoliberálisok az államszocialista Magyarországon: A neoliberalizmus hordozócsoportja és az átmeneti osztály a tőkés világgazdaság kelet-közép-európai félperifériáján 1989 előtt. (2019) In: Neoliberális hegemónia Magyarországon pp. 128-148
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30844211] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30844211, Kapcsolat: 28599271
Kovács Éva et al. Az identitás játékai: Kísérlet Erdei Ferenc A magyar társadalom a két világháború között c. tanulmányának tartalmi kibontására. (1995) In: Vera (nem csak) a városban pp. 487-506, 1708281
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1708281]
 1. Bartha Ákos. A népi szociográfia elmélete és gyakorlata: Kovács Imre és A néma forradalom. (2014) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 24 2 116-138
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2736681] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2736681, Kapcsolat: 25207529
 2. Bognár Bulcsu. Népi szociográfia és társadalomtudomány. (2011) ISBN:9789638826756
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25242316] [Approved]
  Független, Idéző: 25242316, Kapcsolat: 25242316
 3. Bódy Zsombor. Útvesztőben. Erdei Ferenc dilemmái 1945 előtti pályáján.. (2010) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 20 4 130-148
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1537018] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1537018, Kapcsolat: 21599465
 4. Halmos Károly. Erdei Ferenc 1943. évi szárszói beszéde mint politikai szöveg. (2010) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 20 4 60-108
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1440033] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1440033, Kapcsolat: 21599464
 5. Bognár Bulcsu. Erdei Ferenc szociológiája. (2009)
  Book[21599463] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21599463, Kapcsolat: 21599463
 6. Bódy Zsombor. „Polgárság” és „polgárosodás” fogalma Erdei Ferenc kettőstársadalom-koncepciójában és a társadalomtörténet-írásban. (2007) KOMMENTÁR 1787-6974 2 3 3-15
  Journal Article/Essay (Journal Article)/Scientific[1639332] [Approved]
  Független, Idéző: 1639332, Kapcsolat: 21599462
 7. Kosárkó László. Írástörténészek és szociográfusok. Hajnal István recepciója az 1930-as, 1940-es években. (2000) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 1 2 110-127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[11053655] [Approved]
  Független, Idéző: 11053655, Kapcsolat: 21599461
 8. Gyáni Gábor. Magyarország társadalomtörténete – A reformkortól a második világháborúig. (1998)
  Book[21599460] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21599460, Kapcsolat: 21599460
Melegh Attila. Népesedés, házasság és háztartáskialakítás Kiskunhalason és Tapolcán a 18. és 19. században. (1995), 2975344
Book/Monograph (Book)/Scientific[2975344]
 1. Kovács Evelin. Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19-20. századi Székelyföldön.. (2017) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 18 68 191-198
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[3353635] [Approved]
  Független, Idéző: 3353635, Kapcsolat: 27155953
 2. Pozsgai Péter. Korszerkezet, családi állapot és házasodási minta Torna megye paraszti társadalmában a 19. század utolsó harmadában. (2014) In: Szám- (és betű)vetés : tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére pp. 133-157
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[27132735] [Approved]
  Független, Idéző: 27132735, Kapcsolat: 27132735
Kovács Éva et al. L´histoire sociale, par qui? Pour qui?: tendances nouvelles de l`histoire sociale hongroise. (1997) SOURCES TRAVAUX HISTORIQUES 0765-0124 40 44-61, 1708271
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1708271]
 1. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) In: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 1-99
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2474812] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 21599459
Kovács Éva et al. Tükör által homályosan. (1997) In: Szövegvalóság pp. 133-158, 1708272
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1708272]
 1. Éber Márk Áron. Melyik kettő? Miért kettős?: A magyar szociológia kettős társadalom-elméleteinek hasznáról és káráról.. (2011) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 21 3 4-22
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2017357] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2017357, Kapcsolat: 23356938
Kovács Éva et al. „Lehetett volna rosszabb is, mehettünk volna Amerikába is”: Vándorlástörténetek Erdély, Ausztria és Magyarország háromszögében. (2000) In: Diskurzusok a vándorlásról pp. 93-154, 1708256
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1708256]
 1. Gábriel Dóra. Gondozói migráció és és nemi szerepfelfogások. (2020) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 62 4 385-417
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31239485] [Approved]
  Független, Idéző: 31239485, Kapcsolat: 29497005
 2. Gábriel Dóra. A Magyarországról Ausztriába irányuló idősgondozói migráció: egy kvalitatív kutatás eredményei a dél-baranyai térségből induló idősgondozói migráció mechanizmusáról. (2019)
  Book/Working paper (Book)/Scientific[30730968] [Approved]
  Független, Idéző: 30730968, Kapcsolat: 28598587
 3. Turai Tünde. Hierarchiák fogságában. Kelet- és közép-európai nők a globális idősgondozói ellátórendszerben. (2018) ISBN:9789634560371
  Book/Monograph (Book)/Scientific[30370496] [Approved]
  Független, Idéző: 30370496, Kapcsolat: 27825250
 4. Baumann Tímea. „Maradjon emléközet?”: A délszláv háború társadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben. (2016) ISBN:9789636937263
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26655376] [Approved]
  Független, Idéző: 26655376, Kapcsolat: 27774608
 5. Kincses Áron. Romanian citizens in Hungary according to 2011 Population Census data. (2015) FORUM GEOGRAFIC 1583-1523 2067-4635 2015 p. -
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25213845] [Validated]
  Független, Idéző: 25213845, Kapcsolat: 25213838
 6. Kincses Áron. Központi Statisztikai Hivatal Műhelytanulmányok 8. A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. (2015) ISBN:9789632354842
  Book/Working paper (Book)/Scientific[25210091] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25210091, Kapcsolat: 25210091
 7. Áron Kincses. International Migration Diversity in Hungary in the 2011 Population Census Data. (2015) REGIONAL STATISTICS 2063-9538 2064-8243 5 2 108-124
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26431806] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26431806, Kapcsolat: 26431806
 8. Kincses Áron. Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi koncentrációja 2001 - 2011. (2014) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 17 6 p. 531
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25221795] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25221795, Kapcsolat: 25221795
 9. Takács Zoltán et al. A Magyarországra érkező külföldi hallgatók területi jellegzetességei. (2013) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 16 1 38-53
  Journal Article/Scientific[25226582] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25226582, Kapcsolat: 25226582
 10. György Péter. Állatkert Kolozsváron: Képzelt Erdély. (2013) ISBN:9789631430790
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2353579] [Validated]
  Független, Idéző: 2353579, Kapcsolat: 23529996
 11. Zombory Máté. Maps of Remembrance: Space, belonging and politics of memory in eastern Europe. (2012) ISBN:9789632365466
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1960778] [Approved]
  Független, Idéző: 1960778, Kapcsolat: 22682555
 12. Kincses Á. Ukrán állampolgárok Magyarországon. (2011) ISBN:9789630825405
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1788164] [Approved]
  Független, Idéző: 1788164, Kapcsolat: 25218141
 13. Bárdi N. Minority Hungarian communities in the twentieth century. (2011) ISBN:9780880336772
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1717161] [Approved]
  Független, Idéző: 1717161, Kapcsolat: 25217857
 14. Zombory Máté. Az emlékezés térképei: Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után. (2011) ISBN:9789632363790
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1710842] [Approved]
  Független, Idéző: 1710842, Kapcsolat: 21735705
 15. Deme János et al. Az Én történelme: A Történelem migráns magyarok visszaemlékezéseiben. (2007) REPLIKA 0865-8188 58 71-91
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1715375] [Approved]
  Független, Idéző: 1715375, Kapcsolat: 21599452
 16. Koudela Pál. A kassai polgárság 1918 el ő tt és után. (2007)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25209449] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25209449, Kapcsolat: 25209449
 17. Lajos Veronika. Modernizáció és társadalom a moldvai csángó közösségekben: kérdésfelvetések a migráció témakörében. (2006) In: A moldvai csángók pp. 177-184
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[25226203] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25226203, Kapcsolat: 25226203
 18. Bodnár Anita. Női migráció és változó női szerepek. (2005) In: Erdély-(de)konstrukciók : tanulmányok pp. 163-184
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23530071] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23530071, Kapcsolat: 23530071
 19. Tóth Eszter Zsófia. Munkásság és oral history. (2005) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 50 4 78-99
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2886528] [Approved]
  Független, Idéző: 2886528, Kapcsolat: 21599449
 20. Kiss Tamás. Az etnikumközi viszonyok mintázatai, térreprezentációk erdélyi vállalkozók önéletrajzi elbeszéléseiben. (2005) In: Erdély-(de)konstrukciók : tanulmányok pp. 185-210
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23530081] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23530081, Kapcsolat: 23530081
 21. Feischmidt Margit. A magyar nacionalizmus autenticitás diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben. (2005) In: Erdély-(de)konstrukciók pp. 7-32
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[188699] [Admin approved]
  Független, Idéző: 188699, Kapcsolat: 23530064
 22. Wast-Walter D et al. Coping with marginality: to stay or to go. (2003) JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X 1469-9451 29 5 797-817
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[174440] [Validated]
  Független, Idéző: 174440, Kapcsolat: 21599447
Melegh Attila. Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20. században.: Lépések a pro- és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. (2000) REPLIKA 0865-8188 39 157-175, 2415144
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2415144]
 1. Csányi Gergely. Genderrezsim és "nőpolitika" Magyarországon 2008–2018. Történeti politikai gazdaságtani elemzés. (2019) FORDULAT 1585-0560 2498-9347 26 115-141
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30862873] [Validated]
  Független, Idéző: 30862873, Kapcsolat: 28599226
 2. Bódy Zsombor. A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. (2016) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 59 4 265-300
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[3240654] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3240654, Kapcsolat: 27467593
 3. Kiss Tamás. Adminisztratív tekintet: Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról. (2010)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23345559] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23345559, Kapcsolat: 23345559
 4. Őri Péter. Patterns of Demographic Behaviour in Late 18th Century Hungary. (2005) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 48 43-76
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23345802] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23345802, Kapcsolat: 23345802
Melegh Attila. Kiskunhalas népesedéstörténete a 17. század végétől a 20. század elejéig. (2000) ISBN:9637109692, 2965720
Book/Monograph (Book)/Scientific[2965720]
 1. Őri Péter et al. Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon: A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei. (2016) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 17 65 164-192
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3158857] [Approved]
  Független, Idéző: 3158857, Kapcsolat: 27467688
 2. Pakot Levente et al. Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850–1939. (2015) DEMOGRÁFIA - ENGLISH EDITION 1787-940X 1787-9566 58 5 5-37
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3158891] [Approved]
  Független, Idéző: 3158891, Kapcsolat: 27467687
 3. Őri Péter. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary. (2015) PRZESZLOSC DEMOGRAFICZNA POLSKI: MATERIALY I STUDIA 0079-7189 37 3 7-37
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27467697] [Approved]
  Független, Idéző: 27467697, Kapcsolat: 27467693
 4. Őri Péter et al. Demographic Transitions in the Carpatian Basin. Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Udvarhely Counties in the Late 19th and Early 20th centuries.. (2009) TRANSYLVANIAN REVIEW 1221-1249 1584-9422 18 1 277-306
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1879789] [Approved]
  Független, Idéző: 1879789, Kapcsolat: 25228960
Kovács Éva et al. „It could have been worse: we could have gone to America”. (2001) In: Diasporas and politics pp. 108-138, 1708211
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1708211]
 1. Szelenyi Iván. Pakistani guest workers in the United Arab Emirates. (2016) DEMOGRÁFIA - ENGLISH EDITION 1787-940X 1787-9566 59 5 5-47
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3393485] [Approved]
  Független, Idéző: 3393485, Kapcsolat: 27467662
 2. Pitó Klára. THE MIGRATION POTENTIAL OF GRADUATES AT A MEDICAL SCHOOL IN ROMANIA: DOES MINORITY STATUS MATTER? A QUALITATIVE APPROACH. (2015) CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY 2061-5558 2062-087X 6 1 129-151
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25226179] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25226179, Kapcsolat: 25226179
 3. Thornton A. et al. Sweeping changes in marriage, cohabitation and childbearing in central and Eastern Europe: New insights from the developmental idealism framework. (2009) EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE 0168-6577 1572-9885 25 2 123-156
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31635634] [Approved]
  Független, Idéző: 31635634, Kapcsolat: 25208072
 4. Dušan Drbohlava et al. Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants' Behaviour. (2009) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 61 1 141-156
  Journal Article[22682525] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22682525, Kapcsolat: 22682525
 5. John E. Vándorló nemzeti identitások – Erdélyi vendégmunkások Magyarországon. (2005) In: Erdély – (de)konstrukciók.
  Chapter in Book[21599439] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21599439, Kapcsolat: 21599439
 6. Jon E. National identities on the move: Transylvanian Hungarian labour migrants in Hungary. (2003) JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X 1469-9451 29 3 p. 449-466
  Journal Article[22682524] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22682524, Kapcsolat: 22682524
Melegh Attila. International migration in Hungary in the 1990s: Problems and perspectives. (2001) In: Demographic and Cultural Specificity and Integration of Migrants pp. 213-224, 2975047
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2975047]
 1. Kincsaes Áron. A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején. (2015) ISBN:9789632354842
  Book/Working paper (Book)/Scientific[25210099] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25210099, Kapcsolat: 25210099
 2. Kincses Áron. Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi koncentrációja 2001 - 2011. (2014) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 17 6 p. 531
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25221795] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25221795, Kapcsolat: 25213859
 3. Kincses Áron. Magyarországon élő külföldi állampolgárok területi jellegzetességei. (2014) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 17 5 p. 448
  Journal Article/Scientific[25213874] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25213874, Kapcsolat: 25213871
Melegh Attila. East/West Exclusions and Discourses on Population in the 20th Century. (2002) ISBN:9637109900, 2973362
Book/Working paper (Book)/Scientific[2973362]
 1. Attila Melegh. Historical Demography. (2017) In: European Regions and Boundaries: A Conceptual History pp. 300-321
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3189001] [Approved]
  Független, Idéző: 3189001, Kapcsolat: 28590517
 2. Őri Péter et al. Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon: A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei. (2016) KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1586-2410 17 65 164-192
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3158857] [Approved]
  Független, Idéző: 3158857, Kapcsolat: 27467695
 3. Őri Péter. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary. (2015) PRZESZLOSC DEMOGRAFICZNA POLSKI: MATERIALY I STUDIA 0079-7189 37 3 7-37
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27467697] [Approved]
  Független, Idéző: 27467697, Kapcsolat: 27467697
 4. Őri Péter et al. Demographic Transitions in the Carpatian Basin. Pest-Pilis-Solt-Kiskun and Udvarhely Counties in the Late 19th and Early 20th centuries.. (2009) TRANSYLVANIAN REVIEW 1221-1249 1584-9422 18 1 277-306
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1879789] [Approved]
  Független, Idéző: 1879789, Kapcsolat: 25228967
 5. Szołtysek M. Rethinking Eastern Europe: Household-formation patterns in the Polish-Lithuanian Commonwealth and European family systems. (2008) CONTINUITY AND CHANGE 0268-4160 1469-218X 23 3 389-427
  Journal Article/Scientific[25208080] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25208080, Kapcsolat: 25208080
 6. Borocz J. Goodness is elsewhere: The rule of European difference. (2006) COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 0010-4175 1475-2999 48 1 110-138
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2741204] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2741204, Kapcsolat: 25208098
 7. HANN C.M.. Creeds, Cultures And The 'Witchery Of Music'. (2003) JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1359-0987 9 2 223-239
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31029963] [Approved]
  Független, Idéző: 31029963, Kapcsolat: 28590508
Melegh Attila. Globalization, Nationalism and Petit Imperialism. (2002) ROMANIAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 1582-5795 2 1 115-129, 2417735
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2417735]
 1. Dayioğlu Ali et al. Turkish Nationalism and the Cyprus Question: Change, Continuity and Implications for Engagement with Northern Cyprus. (2019) ETHNOPOLITICS 1744-9057 1744-9065 18 1-17
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31029955] [Approved]
  Független, Idéző: 31029955, Kapcsolat: 28590496
 2. Szabolcs Pogonyi. Transborder Kin-minority as Symbolic Resource in Hungary. (2015) ECMI JOURNAL ON ETHNOPOLITICS AND MINORITY ISSUES IN EUROPE 1617-5247 14 3 73-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3001230] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3001230, Kapcsolat: 27132719
 3. Zamfira A et al. The (non)ethnic vote in Romania, 2000-2008: A comparison of the electoral results of parties representing the German and Hungarian minorities. (2009) REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 0338-0599 2259-6100 40 2 p. 127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23464821] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23464821, Kapcsolat: 25229048
 4. A Kovats. Major developments in Hungary's immigration policy. (2007) In: European Immigration: A Sourcebook p. 155
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23345940] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23345940, Kapcsolat: 23345940
 5. Waterbury MA. Internal exclusion, external inclusion: Diaspora politics and party-building strategies in post-communist Hungary. (2006) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 20 3 483-515
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23636962] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23636962, Kapcsolat: 25208096
 6. Waterbury Myra A. Ideology, Organization, Opposition : How Domestic Political Strategy Shapes Hungary's Ethnic Activism. (2006) Regio : Minorities, Politics, Society 6 1 65-86
  Journal Article[23346092] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23346092, Kapcsolat: 23346092
Melegh Attila. Migráció Magyarország és Németország között a kilencvenes években. (2002) In: Migráció és statisztika pp. 53-67, 2975009
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2975009]
 1. Kutasi G. Labour migration and competitiveness in the European Union. (2005) TRANSITION STUDIES REVIEW 1614-4007 1614-4015 12 3 512-526
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2229010] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2229010, Kapcsolat: 25208101
Melegh Attila. Mozgó kelet. Globális térképek és a státustörvény. (2002) In: A zárva várt Nyugat: Kulturális globalizáció Magyarországon, 2973371
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2973371]
 1. Neumann Eszter et al. The Hard Work of Interpretation: the national politics of PISA reception in Hungary and Romania. (2012) EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 1474-9041 11 2 227-242
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2278025] [Approved]
  Független, Idéző: 2278025, Kapcsolat: 25207645
Kovács Éva. A vándorlást elbeszélő narratívák neme, avagy nők és férfiak elbeszélései – női és férfi elbeszélésmódok. (2003) In: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században pp. 175-198, 1708044
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1708044]
 1. Kiss Tamás. Vállalkozástörténetek Erdélyben. (2004) In: A gazdasági átalakulás etnikai tájképei pp. 23-131
  Chapter in Book[21598555] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21598555, Kapcsolat: 21598555
Melegh Attila et al. A második demográfiai átmenet elmélete. (2003) In: Család és népesség - itthon és Európában pp. 495-523, 2570421
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2570421]
 1. Gregor Anikó. A hazai ifjúság demográfiai jellemzői és az azt alakító tényezők. (2018) In: Margón kívül pp. 7-35
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[27691074] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27691074, Kapcsolat: 27819617
 2. Sólyom Barbara. Házassági mobilitás Háromgenerációs sváb - magyar házassági mobilitásvizsgálat Dunabogdányban. (2015)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25209296] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25209296, Kapcsolat: 25209296
 3. Takács -. Első elköltözés a szülői házból Magyarországon: A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25209381] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25209381, Kapcsolat: 25209381
 4. Kovács Katalin. Társadalmi egyenlőtlenségek és mortalitás. (2013)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[25217797] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25217797, Kapcsolat: 25217797
 5. Murinkó Lívia. Első elköltözés a szülői házból Magyarországon: A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. (2013) ISBN:9789639597266
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2940430] [Approved]
  Független, Idéző: 2940430, Kapcsolat: 23784550
 6. Somlai Péter. Család 2.0.: Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. (2013) ISBN:9789633381489
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2245694] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2245694, Kapcsolat: 23784548
 7. Rózsa Gergely. Az idősödő társadalmak problémái az Európai Unióban és az ezzel kapcsolatos feladatok: az adó és családtámogatás rendszerek reformjának lehetséges elemei és döntési változói. (2010) Bővülő Európa: tények és tanulmányok 2010 2 5-43
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[23784551] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23784551, Kapcsolat: 23784551
 8. Végh Viola. Jól csak a szívével lát az ember: gyermekvállalás előtt álló fiatal nők percepcionális viselkedése. (2009) ÚJ IFJÚSÁGI SZEMLE: IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 1785-1289 7 2 21-31
  Journal Article/Article (Journal Article)[23784529] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23784529, Kapcsolat: 23784529
 9. Spéder Zsolt. Az európai családformák változatossága: párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón. (2005) SZÁZADVÉG 0237-5206 10 37 3-47
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1731945] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1731945, Kapcsolat: 23784518
 10. Hablicsek L et al. A népesség fejlődése és mozgása a Földön, Európában és Magyarországon. (2005) In: Humánökológia pp. 329-373
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1936626] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1936626, Kapcsolat: 23784520
 11. Gábos András. A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai. (2005)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23784519] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23784519, Kapcsolat: 23784519
Melegh Attila. Globalisation, Ethnicity and Migration: The Comparison of Finland, Hungary and Russia. (2004) ISBN:9639597031, 2973290
Book/Working paper (Book)/Scientific[2973290]
 1. Grigoryev D S. Relationship between Ethnic Identification and Acculturation Attitudes of Immigrants with Level of Their Socio-Economic Adaptation. (2015) CULTURAL & SOCIAL HISTORY 1478-0038 1478-0046 11 1 71-85
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25226626] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25226626, Kapcsolat: 25226626
 2. Sandhu S et al. Experiences with treating immigrants: a qualitative study in mental health services across 16 European countries.. (2013) SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 0933-7954 1433-9285 48 1 105-116
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2403963] [Validated]
  Független, Idéző: 2403963, Kapcsolat: 25207514
 3. Schovánková S. Determinants of the spatial distribution of foreign employees on different skill job positions: The case of the Czech republic. (2013) DANUBE: LAW AND ECONOMICS REVIEW 1804-6746 1804-8285 2013 2 115-139
  Journal Article/Scientific[25207570] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25207570, Kapcsolat: 25207570
 4. Göncz Borbála et al. Introduction. (2012) In: Migrants and the Hungarian Society. Dignity, Justice and Civic Integration pp. 7-15
  Chapter in Book/Foreword, afterword (Chapter in Book)/Scientific[25224143] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25224143, Kapcsolat: 25224143
 5. Göncz Borbála et al. Bevezetés. (2012) In: Bevándorlók a magyar társadalom tükrében. Méltóság, igazságosság és civil integráció pp. 7-16
  Chapter in Book/Foreword, afterword (Chapter in Book)/Scientific[27407084] [Approved]
  Független, Idéző: 27407084, Kapcsolat: 25224170
 6. Inga Jasinskaja-Lahti et al. Time and Context in the Relationship between Acculturation Attitudes and Adaptation among Russian-Speaking Immigrants in Finland and Israel. (2011) JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X 1469-9451 37 9 1423-1440
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25228902] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25228902, Kapcsolat: 25226628
 7. Illés S et al. Relationships between international tourism and migration in Hungary: tourism flows and foreign property ownership. (2008) TOURISM GEOGRAPHIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM SPACE PLACE AND ENVIRONMENT 1461-6688 1470-1340 10 1 98-118
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1124559] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1124559, Kapcsolat: 25208090
Melegh Attila. Munkások vagy migránsok? Globalizációés migráció a társadalomtudományi irodalom tükrében. (2004) ESZMÉLET 0865-2139 16 62 83-101, 2973303
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2973303]
 1. Dömös Mariann. Az olaszországi bevándorlás alulnézetből. Civil szervezetek és a migráció. (2019)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[31332481] [Approved]
  Független, Idéző: 31332481, Kapcsolat: 29496967
 2. Póczik Szilveszter. A 2015–2016. évi migrációs válság egyes büntetőjogilag releváns szociális összetevőiről. (2017) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 24 5 45-55
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3410928] [Approved]
  Független, Idéző: 3410928, Kapcsolat: 27155927
 3. Pitó Klára. Erdélyi magyar egészségügyi dolgozók Magyarországra vándorlása= The migration of Transylvanian Hungarian health workers to Hungary. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26431808] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26431808, Kapcsolat: 26431808
 4. Petővári Bence. A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[25209442] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25209442, Kapcsolat: 25209442
Melegh Attila. Biopolitika és jóléti rasszizmus: Kétezer-beszélgetés Melegh Attilával. (2006) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 2006 1 3-11, 2971995
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2971995]
 1. Artner A. A radikális baloldal kibontakozási lehetőségei és a szocializmus perspektívái napjainkban. (2020) ESZMÉLET 0865-2139 2020 125 66-72
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31329222] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31329222, Kapcsolat: 29480831
Melegh Attila László. On the East-West Slope. Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Central and Eastern Europe.. (2006), 2294811
Book/Monograph (Book)/Scientific[2294811]
 1. Martin Muller (Мартин Мюллер et al. Разыскивая Глобальный Восток:мышление между Севером и Югом. (2020) Sotsiologicheskoe Obozrenie 1728-1938 1728-8192 19 3 19-43
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31627740] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31627740, Kapcsolat: 29486330
 2. Елена Трубина. Глобальный Восток и глобус. (2020) Sotsiologicheskoe Obozrenie 1728-1938 1728-8192 19 3 102-129
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31627709] [Validated]
  Független, Idéző: 31627709, Kapcsolat: 29486300
 3. Pierzynska Justyna. ‘With a Little Help from New Friends’? Ideas of International Brotherhood in Postcommunist Contexts. (2020) EUROPE-ASIA STUDIES 0966-8136 1465-3427 1-23
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31617068] [Approved]
  Független, Idéző: 31617068, Kapcsolat: 29473223
 4. Zakariás Ildikó et al. ‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany. (2020) SOCIOLOGY 0038-0385 1469-8684
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31616997] [Approved]
  Független, Idéző: 31616997, Kapcsolat: 29473170
 5. Griessler Christina. The Visegrad Four and the Western Balkans. Framing Regional Identities.. (2020) ISBN:9783848759996
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31531146] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31531146, Kapcsolat: 29480771
 6. Scheiring Gábor. The Retreat of Liberal Democracy: Authoritarian Capitalism and the Accumulative State in Hungary. (2020) ISBN:9783030487515; 9783030487522
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31534575] [Approved]
  Független, Idéző: 31534575, Kapcsolat: 29473181
 7. Juraj Buzalka. The Cultural Economy of Protest in Post-Socialist European Union: Village Fascists and their Rivals. (2020) ISBN:9781000175998
  Book/Monograph (Book)/Scientific[31617017] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31617017, Kapcsolat: 29473185
 8. Amon K.. Struggles for recognition and redistributive policies: A Polanyian analysis of post-crisis housing policies in Europe's periphery. (2020) INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 2416-089X 6 1 115-138
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31635537] [Approved]
  Független, Idéző: 31635537, Kapcsolat: 29495636
2020-11-24 18:27