Zsidai Ágnes. Forradalom és Alkotmány: Horváth Barna önéletrajza 1944-45-ből. (1993), 1475553
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1475553]
 1. Cs Kiss. Szabadság és kényszer.: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. 613-615
  Könyvrészlet[21723988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723988, Kapcsolat: 21723988
 2. Szabadfalvi József. Moór Gyula. (2001)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23510491] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23510491, Kapcsolat: 28098157
 3. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21723990
 4. Szabadfalvi József. Moór Gyula: Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. (1994) ISBN:9633790204
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174859] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174859, Kapcsolat: 23461635
 5. Horváth Barna. Forradalom és alkotmány: Önéletrajz 1944-45-ből. (1993)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Közérdekű[1369974] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1369974, Kapcsolat: 28098168
Zsidai Ágnes. A Tiszta Jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete.. (1994), 1773916
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1773916]
 1. Laczó József. Szókratész pere szinoptikus olvasatban. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 87-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30617282] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30617282, Kapcsolat: 28098133
 2. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28400999
 3. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig. (2004) ISBN:9639567345
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21723965
 4. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176742] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176742, Kapcsolat: 21723945
 5. Cs Kiss. Szabadság és kényszer.: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. 613-615
  Könyvrészlet[21723988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723988, Kapcsolat: 21723950
 6. Moór Gyula. Moór Gyula. (2001) ISBN:9639336424
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1174909] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1174909, Kapcsolat: 21723946
 7. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon p. 424–425, 427, 429
  Könyvrészlet[20591291] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20591291, Kapcsolat: 21732560
 8. Szabadfalvi József. Bevezető az angol jogelméletbe és jogi kultúrába. (2001) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 56 11 491-493
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176728, Kapcsolat: 28400997
 9. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21723948
 10. Palásti Sándor. Gondolatok Horváth Barna: Jogszociológia című munkájáról és tudósítás Zsidai Ágnes kandidátusi értekezésének vitájáról. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 11 514-517
  Folyóiratcikk[21723943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723943, Kapcsolat: 21723943
 11. Szabadfalvi József. "Coactus tamen volui” – Bibó István jogbölcseleti munkássága. (1995) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 27 12 13-21
  Folyóiratcikk[21723944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723944, Kapcsolat: 21723944
 12. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) Megjelent: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2000966] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21723941
 13. Berkes Tímea. A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei. (1994) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 9 3 162-166
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26609302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26609302, Kapcsolat: 28400988
 14. Szabadfalvi József. Egy jogfilozófusinak indult karrier története: Bibó István pályakezdése. (1993) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 XCVI 3 361-368
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24390634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24390634, Kapcsolat: 28400995
Horváth Barna. Jgszociológia. (1995) ISBN:9633790573, 30839103
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30839103]
 1. Pongrácz Alex. Merj gondolkodni!. (2018)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Közérdekű[30880931] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30880931, Kapcsolat: 28398825
 2. Ződi Zsolt. Jogi szövegtípusok. (2017) MAGYAR JOGI NYELV 2560-0249 2560-0257 1 2 20-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3362572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3362572, Kapcsolat: 28398890
 3. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 28400950
 4. Szigeti Péter. Módszerdualizmus–monizmus: a jogászi gondolkodásmód és a lételmélet viszonyáról Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa kapcsán. (2016) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 57 2 65-77
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3106440] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3106440, Kapcsolat: 28398889
 5. Pokol Béla. A jogtudomány társadalomtudományosodosa (és így perspektivikus létrejötte). (2015) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 16 2 106-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2918001] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2918001, Kapcsolat: 28398821
 6. Szabadfalvi József. A neokantiánus jogfilozófiától a marxista állam- és jogelméletig: Vas Tibor tudományos pályaképe. (2014) JURA 1218-0793 20 1 179-184
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2588820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2588820, Kapcsolat: 28398884
 7. Szabadfalvi József. Szuverenitás-koncepciók a 20. század első felének magyar jogirodalmában. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 1 1 57-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2164627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164627, Kapcsolat: 28398886
 8. Szabadfalvi József. „Az állam legfőbb dísze”?: Szuverenitás-interpretációk a múlt század első felében. (2012) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 20 3-4 112-121
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2163181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2163181, Kapcsolat: 28398834
 9. Pokol Béla. A beszűkült jogelméleti diszciplína meghaladási kísérlete. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 53-59
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1896661] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1896661, Kapcsolat: 28398741
 10. Ádám Antal. Hans Kelsen tiszta jogtanáról. (2008) JURA 1218-0793 14 1 7-21
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26780502] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26780502, Kapcsolat: 28398694
 11. Szabadfalvi József. Magyar jogbölcselet. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 1 22-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1178042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1178042, Kapcsolat: 28398850
 12. Cs. Kiss Lajos. Hans Kelsen jelentősége és a tiszta jogtudomány eszméje. (2005) VILÁGOSSÁG 0505-5849 46 10 7-28
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1446966] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1446966, Kapcsolat: 28398710
 13. Cserne Péter. Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében: Néhány kritikai szempont. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2003 4 p. 2
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3013819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3013819, Kapcsolat: 28398702
 14. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28398857
 15. Szabadfalvi József. A Common Law szelleme és a két világháború közötti magyar jogbölcxseleti gondolkodás. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 9 370-380
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177125, Kapcsolat: 28398877
 16. Sólyom Péter. Jogi hermeneutika mint jogfilozófia. (2002) Megjelent: Multa rogare, rogata tenere, retenta docere : Tudományos Diákköri dolgozatok, 2001/2 pp. 102-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1995650] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1995650, Kapcsolat: 28398826
 17. Szigeti Péter. A valóság vonzásában. Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok. (2001) ISBN:9637175172
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1032623] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1032623, Kapcsolat: 28400949
 18. Szabadfalvi József. Tiszta jogszociológia felé: Horváth Barna jogszociológiája. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 2 135-138
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176596, Kapcsolat: 28398831
Zsidai Ágnes. A tiszta jogszociológia. (1995) Megjelent: Jogszociológia pp. 11-59, 1475559
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1475559]
 1. Szabadfalvi József. „Száműzetésben”: Horváth Barna kolozsvári évei. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv p. 43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26946523] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26946523, Kapcsolat: 28097950
 2. Falusi Márton. Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26591552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26591552, Kapcsolat: 28398965
 3. Nagy Zsolt. Horváth Barna munkássága, különös tekintettel jogszociológiájára. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola. Horváth Barna emlékkönyv pp. 67-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26806738] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26806738, Kapcsolat: 28097954
 4. Szmodis Jenő. Horváth Barna Locke-értelmezése napjaink kontextusában. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv pp. 163-169
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3276755] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3276755, Kapcsolat: 28097973
 5. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv pp. 11-33
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26824295] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26824295, Kapcsolat: 28097941
 6. Cs. Kiss Lajos. Emlékezés Horváth Barnára. (2017) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 II 20 2-26
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30649160] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30649160, Kapcsolat: 28399060
 7. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3242040] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 28349352
 8. Pődör Lea. Az angol jogi kultúra sajátosságai Horváth Barna műveiben. A precedensek szerepe és jelentősége. (2017) Megjelent: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 150-162
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3309292] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309292, Kapcsolat: 28097960
 9. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24497263] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28399215
 10. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása. (2012)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[23461088] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23461088, Kapcsolat: 23461088
 11. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1769403] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28399251
 12. Paczolay Péter. A jogállam káprázatától az angol jogelmélet valóságáig Horváth Barna írásaiban. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 3 4 3-19
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[2200085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2200085, Kapcsolat: 28399125
 13. H Szilágyi István. Horváth Barna géniusza. (2010) Megjelent: Jog – irodalom
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23460928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23460928, Kapcsolat: 23460928
 14. Szabadfalvi József. Jhering-recepció a II. Világháború előtti hazai jogbölcseleti gondolkodásban.. (2009) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 27 1 p. 191
  Folyóiratcikk[21724051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21724051, Kapcsolat: 21724051
 15. Szabadfalvi József. Valóban funkcionalista-e a tiszta jogtan? – Losonczy István Kelsen-kritika. (2007) Megjelent: Hans Kelsen jogtudománya p. 790
  Könyvrészlet[21724049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21724049, Kapcsolat: 21724049
 16. Szabadfalvi József. Magyar jogbölcselet. (2007) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 19 1 22-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1178042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1178042, Kapcsolat: 21724048
 17. H Szilágyi. Horváth Barna géniusza. (2007) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 3 2 31-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23460917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23460917, Kapcsolat: 23460917
 18. Varga Csaba. A jogbölcselet állapota Magyarországon. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása pp. 1132-1154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23461578] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23461578, Kapcsolat: 23461578
 19. H Szilágyi. Tanítvány és Mester.: Bibó István hatása Horváth Barnára. (2006) Megjelent: The Bases of Law. pp. XL-LIII
  Könyvrészlet[23461481] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23461481, Kapcsolat: 23461481
 20. Cs Kiss Lajos. Horváth Barna (1896-1973). (2006) Megjelent: Magyar jogtudósok. 3. kötet pp. 209-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1785088] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1785088, Kapcsolat: 23461505
 21. Szabadfalvi József. Demokrácia-koncepciók és rendszerváltás. A múlt öröksége és tanulságai.. (2006) Megjelent: Facultas Nata : ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára p. 365
  Könyvrészlet[21724046] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21724046, Kapcsolat: 21724046
 22. Szabadfalvi József. Damnatio memoriae – arcképvázlat Vas Tibor jogfilozófusról.. (2006) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 47 1 p. 148
  Folyóiratcikk[21724047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21724047, Kapcsolat: 21724047
 23. Szabadfalvi József. A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 1 1-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177956] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177956, Kapcsolat: 21724045
 24. Szabadfalvi József. Széljegyzetek Hans Kelsen magyarországi recepciójának történetéhez: Losonczy István Kelsen-intepretációja. (2005) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 23 1 125-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177457] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1177457, Kapcsolat: 21724044
 25. Szabadfalvi József. Kihívások és kényszerpályák II.: A magyar jogbölcseleti gondolkodás történetének vázlata. (2005) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 14 3-4 74-90
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177387, Kapcsolat: 21724043
 26. Pokol Béla. Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II.. (2005) ISBN:9637340084
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320447] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1320447, Kapcsolat: 21723652
 27. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben. (2005) Megjelent: Leviatán. Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet p. 204
  Könyvrészlet[21724042] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21724042, Kapcsolat: 21724042
 28. Szabadfalvi József. Short History of Legal Philosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century. (2004) Megjelent: Acta Iuridica Cassoviensia pp. 36-45
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23461476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23461476, Kapcsolat: 23461476
 29. Balog Iván. Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. (2004) ISBN:9634462731; 9789634462736
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2823397] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2823397, Kapcsolat: 21723640
 30. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti töredékek. (2004) ISBN:9639466689
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174913] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174913, Kapcsolat: 21724041
 31. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855968] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 21723646
 32. Nagy J.. A tettbeszéd: Prolegomena Bibó István műveinek tanulmányozásához. (2004)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[1369580] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1369580, Kapcsolat: 23461010
 33. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177179] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28399153
 34. Visegrády Antal. Jog- és állambölcselet. (2003) ISBN:9639310468
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1482565] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1482565, Kapcsolat: 23461489
 35. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1177132] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28399194
 36. Cs Kiss. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) Megjelent: A géniusz pere : Szókratész - Johanna pp. 232-256
  Könyvrészlet[21723065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723065, Kapcsolat: 21723065
 37. Cs. Kiss. A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X - 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1455776] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1455776, Kapcsolat: 28399079
 38. Cs Kiss Lajos. Szabadság és kényszer: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) Megjelent: Angol jogelmélet pp. 569-603
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[1458093] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1458093, Kapcsolat: 21723051
 39. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (2001) Megjelent: Facultas nascitur: 20 éves a jogászképzés Miskolcon p. 424–425, 427, 429
  Könyvrészlet[20591291] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20591291, Kapcsolat: 21723620
 40. Pokol Béla. A jog elmélete. (2001) ISBN:9639149578
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1320442] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1320442, Kapcsolat: 23461494
 41. Karácsony András. Jog és erkölcs. (2000) Megjelent: Jogfilozófia és társadalomelmélet pp. 219-231
  Könyvrészlet[21723072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723072, Kapcsolat: 21723072
 42. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig.: A magyar jogfilozófia fél évszázada. Pikler, Somló, Horváth.. (2000) Megjelent: A magyar filozófia a XX. században 1.k. pp. 100-127
  Könyvrészlet[21723228] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723228, Kapcsolat: 21723228
 43. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció.: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Folyóiratcikk[21723585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723585, Kapcsolat: 21723585
 44. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1174892] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21723583
 45. Szabadfalvi József. Bibó István és a Szegedi Iskola. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 125-153
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24751794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24751794, Kapcsolat: 21723606
 46. Perecz László. Az erdélyi iskola hatása a bibói munkásságra. (1999) Megjelent: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 161-162
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21723852] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723852, Kapcsolat: 21723194
 47. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21722808] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21722808, Kapcsolat: 21723588
 48. Cs. Kiss. Utópia és valóság. (1998) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 53 2 37-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1454874] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1454874, Kapcsolat: 23461499
 49. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 p. 257
  Folyóiratcikk[20980242] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20980242, Kapcsolat: 21723577
 50. Gyarmati György. A társadalom közérzete a fordulat évében: Közvélemény-kutatások és ÁVO-hangulatjelentések 1948-ban. (1998) MOZGÓ VILÁG 0324-4601 10 95-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1277634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1277634, Kapcsolat: 28399102
 51. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1210230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 21723196
 52. Kulcsár Kálmán. Jogszociológia. (1997) ISBN:9639069213
  Könyv[21723112] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723112, Kapcsolat: 21723112
 53. Szabadfalvi József. Tiszta jogszociológia felé: Horváth Barna jogszociológiája. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 2 135-138
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1176596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1176596, Kapcsolat: 28399169
 54. Szabadfalvi József. Coactus tamen volui” – Bibó István jogbölcseleti munkássága. (1995) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 27 12 13-21
  Folyóiratcikk[21723628] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21723628, Kapcsolat: 21723628
Zsidai Ágnes. Systemwandel und die Beseitigung der Ungerechtigkeit. (1995) Megjelent: Verfassungsstaat, Stabilität und Variabilität des Rechts im modernen Rechtssystem pp. 493-506, 30617427
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30617427]
 1. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2417051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 28398892
 2. Axel Tschentscher. Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit. (1999) ISBN:9783789064906
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30617442] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30617442, Kapcsolat: 28098016
Zsidai Ágnes. Legitimität kraft Legalität. (1996) ZEITSCHRIFT FUR RECHTSSOZIOLOGIE 0174-0202 17 1/2 249-258, 1471482
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1471482]
 1. Stefanie Harter. Shaping the Economic Space in Russia. (2019) ISBN:9781138724013
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30884465] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30884465, Kapcsolat: 28398679
 2. Szilvásy György. Kodifikáció elméletben és gyakorlatban. (2013) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 4 104-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23603749] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23603749, Kapcsolat: 23603749
 3. Takács Péter. Államtan: Fejezetek az állam általános elmélete köréből. (2010) ISBN:9789633618950
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1538144] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1538144, Kapcsolat: 21732506
 4. Boulanger Christian. The Deformalization of Legal Culture in Post- Authoritarian Europe: a Weberian perspective. (2008)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30884451] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30884451, Kapcsolat: 28398641
 5. Boulanger Chistian. Europeanization Through Judicial Activism?: The Hungarian Constitutional Court’s Legitimacy and the “Return to Europe”. (2006)
  Egyéb[21732462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732462, Kapcsolat: 21732462
 6. Boulanger Christian. Europeanization Through Judicial Activism?: The Hungarian Constitutional Court’s Legitimacy and the “Return to Europe”. (2006) Megjelent: Spreading Democracy and the Rule of Law pp. 263-280
  Könyvrészlet[21732484] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21732484, Kapcsolat: 21732484
 7. Boulanger Christian. The Charisma of, Rationality in, and Legitimacy through Law. A Neo-Weberian Analysis of Post-Communist Constitutionalism. (2001)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30884428] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30884428, Kapcsolat: 28398607
2020-09-19 18:35