Zsidai Ágnes. A munkához való viszony nemzedéki metszete. (1987), 30841971
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[30841971]
 1. Harcsa István. Vitaülés a fiatalok életkörülményéről, munkahelyi elhelyezkedéséről. (1987) TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0133-0381 1987 2 238-240
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[30886457] [Approved]
  Független, Idéző: 30886457, Kapcsolat: 28401007
Zsidai Ágnes et al. Érdekkonfliktusok a közigazgatásban. (1987), 30841998
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[30841998]
 1. A Gergely András. A pártállam varázstalanítása. (1991) ISBN:9637450572
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1924124] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1924124, Kapcsolat: 28401011
Zsidai Ágnes. Tény és érték: Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiai vitája. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 10 513-520, 1471452
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[1471452]
 1. Laczó József. Szókratész pere szinoptikus olvasatban. (2017) In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója pp. 87-103
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30617282] [Approved]
  Független, Idéző: 30617282, Kapcsolat: 28097834
 2. Nagy J. Perjog és szinopszis. Horváth Barna életvitele és elmélete. (2017) In: A szegedi jogbölcseleti iskola. Horváth Barna emlékkönyv pp. 208-217
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26807215] [Approved]
  Független, Idéző: 26807215, Kapcsolat: 28097835
 3. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) In: A szegedi jogbölcseleti iskola. Horváth Barna emlékkönyv pp. 11-33
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26806353] [Approved]
  Független, Idéző: 26806353, Kapcsolat: 28097829
 4. Kovács Gábor. A terapeutaszerep mint retorikai stratégia Bibó István politikai gondolkodásában. (2016) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 27 12 107-111
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3151003] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3151003, Kapcsolat: 28400957
 5. Szabadfalvi József. A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 V 2 213-237
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3236318] [Approved]
  Független, Idéző: 3236318, Kapcsolat: 28097828
 6. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24497263] [Approved]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28400962
 7. Bihari Zsuzsanna. Dráma a jogelméletben - Horváth Barna géniuszai. (2014) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 2014 204-214
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2828117] [Validated]
  Független, Idéző: 2828117, Kapcsolat: 28400952
 8. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1769403] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28400966
 9. H Szilágyi. Horváth Barna géniusza. (2010) In: Jog-irodalom pp. x-x
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23510692] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23510692, Kapcsolat: 23510692
 10. H Szilágyi. Tanítvány és Mester: Bibó István hatása Horváth Barnára. (2006) In: The Basis of Law pp. x-x
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23510701] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23510701, Kapcsolat: 23510701
 11. Szabadfalvi József. A jogbölcselet tárgyának meghatározása a hazai neokantiánus jogi gondolkodásban. (2006) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 7 1 1-10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177956] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177956, Kapcsolat: 21722091
 12. Pokol Béla. Jogelmélet: Társadalomtudományi trilógia II.. (2005) ISBN:9637340084
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1320447] [Validated]
  Független, Idéző: 1320447, Kapcsolat: 21722136
 13. Szabadfalvi József. A jogbölcseleti gondolkodás története oktatásának elvi, módszertani kérdései a hazai jogászképzésben.. (2005) In: Leviatán. Államelmélet, politikai filozófia, jogbölcselet pp. 195-214
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21722118] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722118, Kapcsolat: 21722118
 14. Szabadfalvi József. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) In: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25.
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23519242] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23519242, Kapcsolat: 23519242
 15. Varga Csaba. Jogfilozófia az ezredfordulón: Minták, kényszerek – múltban, jelenben. (2004) ISBN:9633616360; 9789633616369
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1099495] [Approved]
  Független, Idéző: 1099495, Kapcsolat: 23510816
 16. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1855968] [Approved]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 28097822
 17. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig.: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[21722126] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722126, Kapcsolat: 21722126
 18. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177179] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28400958
 19. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177132] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28400993
 20. Cs Kiss. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) In: A géniusz pere. Szókratész-Johanna pp. x-x
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23509790] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23509790, Kapcsolat: 23509790
 21. Cs. Kiss. A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X - 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1455776] [Validated]
  Független, Idéző: 1455776, Kapcsolat: 28400954
 22. Szabadfalvi József. A Common Law szelleme és a két világháború közötti magyar jogbölcxseleti gondolkodás. (2003) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 58 9 370-380
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177125] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177125, Kapcsolat: 28400960
 23. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1176742] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1176742, Kapcsolat: 21722034
 24. Cs Kiss. Szabadság és kényszer.: Horváth Barna szellemi pályája. (2001) In: Angol jogelmélet pp. x-x
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21721803] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21721803, Kapcsolat: 21721803
 25. Szabadfalvi József. Moór Gyula. (2001)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23510491] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23510491, Kapcsolat: 23510491
 26. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében.. (2001) In: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21722838] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722838, Kapcsolat: 21722021
 27. Szabadfalvi József. Az “új magyar jogfilozófia” megteremtője.. (2001) In: Moór Gyula pp. 7-53
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21721961] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21721961, Kapcsolat: 21721961
 28. Szabadfalvi József. Wesen und Problematik der Rechtsphilosophie.: Die Rechtssphilosophie von Gyula Moór. (1999) RECHTSTHEORIE 0034-1398 1865-519X 30 1 1-55
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21721875] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21721875, Kapcsolat: 21721875
 29. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21721909] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21721909, Kapcsolat: 21721909
 30. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174892] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21721900
 31. Szabadfalvi József. Bibó István és a Szegedi Iskola. (1999) In: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 125-153
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[24751794] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24751794, Kapcsolat: 21721939
 32. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722808] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722808, Kapcsolat: 21721937
 33. Pokol Béla. Moór Gyula és Horváth Barna jogkoncepciója. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 5 p. 257
  Journal Article[20980242] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20980242, Kapcsolat: 21721734
 34. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1210230] [Approved]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 23510705
 35. Szabadfalvi József. Törekvés egy jogfilozófiai szintézisre: Moór Gyula jogbölcselete. (1995) In: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 143-209
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1176594] [Approved]
  Független, Idéző: 1176594, Kapcsolat: 21721861
 36. Szabadfalvi József. Coactus tamen volui: Bibó István jogbölcseleti munkássága. (1995) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 27 12 13-21
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722032] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722032, Kapcsolat: 21722032
 37. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) In: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2000966] [Approved]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21721715
 38. Szabadfalvi József. Vonzások és taszítások: Moór Gyula és Horváth Barna kapcsolata. (1994) MAGYAR JOG 0025-0147 41 11 654-660
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722167] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722167, Kapcsolat: 21721896
 39. Solt Kornél. Moór Gyula jogfilozófiájáról. (1994) HOLMI 0865-2864 6 12 1850-1862
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[20527155] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20527155, Kapcsolat: 28400990
 40. Szabadfalvi József. Moór Gyula: Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. (1994) ISBN:9633790204
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174859] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174859, Kapcsolat: 21721854
 41. Szabadfalvi József. Kísérlet egy jogbölcseleti szintézisre: Moór Gyula "szegedi évei". (1992) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 7 177-205
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1176257] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1176257, Kapcsolat: 21721757
Zsidai Ágnes. A perspektíva tüneménye : Horváth Barna jogfilozófiája. (1991) VILÁGOSSÁG 0505-5849 32 12 917-927, 1450062
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1450062]
 1. Cs Kiss. Emlékezés Horváth Barnára (1896-1973). (2017) In: A szegedi jogbölcseleti iskola. Horváth Barna emlékkönyv pp. 11-33
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26806353] [Approved]
  Független, Idéző: 26806353, Kapcsolat: 28097857
 2. Takács Péter. Somló Bódog államelméletei. (2016) In: Állambölcseleti töredék pp. 169-187
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26177257] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26177257, Kapcsolat: 28398909
 3. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24497263] [Approved]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28398906
 4. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1769403] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28398904
 5. H Szilágyi. Tanítvány és Mester. (2006) In: Tha Basis of Law (A jog alapjai)
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23519200] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23519200, Kapcsolat: 23519200
 6. Szabadfalvi Jozsef. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) In: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25. pp. 36-45
  Chapter in Book/Essay (Chapter in Book)/Scientific[21733906] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21733906, Kapcsolat: 21733906
 7. Balog Iván. Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában: Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. (2004) ISBN:9634462731; 9789634462736
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2823397] [Approved]
  Független, Idéző: 2823397, Kapcsolat: 21722852
 8. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1855968] [Approved]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 21722943
 9. Takács Péter et al. A jogállamiság jogelmélete. (2004) ISBN:9639350397
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1538150] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1538150, Kapcsolat: 21722165
 10. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig. (2004) ISBN:9639567345
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174923] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21722951
 11. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177179] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28398900
 12. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177132] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28398903
 13. Cs Kiss. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) In: A géniusz pere. Szókratész-Johanna. p. 264
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21723684] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723684, Kapcsolat: 21722148
 14. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében.. (2001) In: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21722838] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722838, Kapcsolat: 21722838
 15. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-69
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722801] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722801, Kapcsolat: 21722801
 16. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174892] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21722169
 17. Szabadfalvi József. Bibó István és a "szegedi iskola": Tanulmányok Bibó István életművéről. (1999) In: A szabadság kis körei pp. 125-152
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21722822] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722822, Kapcsolat: 21722822
 18. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 40 1-2 51-88
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722808] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722808, Kapcsolat: 21722808
 19. Szabadfalvi József. Angolszász hatások a második világháború előtti magyar jogbölcseleti gondolkodásban. (1999) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 38 1-2 51-88
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1176660] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1176660, Kapcsolat: 28097850
 20. Szigeti Péter et al. A jogállamiság jogelmélete. (1998) ISBN:9639082074
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1026301] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1026301, Kapcsolat: 21722162
 21. Perecz László. A belátásos elmélettől a mezőelméletig: A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth. (1998) SZÁZADVÉG 0237-5206 3 10 73-94
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1210230] [Approved]
  Független, Idéző: 1210230, Kapcsolat: 23519206
 22. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) In: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2000966] [Approved]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21722157
 23. Szabadfalvi József. Vonzások és taszítások: Moór Gyula és Horváth Barna kapcsolata. (1994) MAGYAR JOG 0025-0147 41 11 654-660
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21722167] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722167, Kapcsolat: 21722167
Zsidai Ágnes. Bibó István, a jogfilozófus: Horváth Barna és Bibó István szellemi közössége. (1993) In: A hatalom humanizálása pp. 91-101, 1471316
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1471316]
 1. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[24497263] [Approved]
  Független, Idéző: 24497263, Kapcsolat: 28400980
 2. Szabadfalvi József. Bibó István szegedi évei. (2011) FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 2063-2525 0324-6523 1 2 157-168
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1976354] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1976354, Kapcsolat: 28400974
 3. Szabadfalvi József. A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszeváltozást követően. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 59-76
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1769403] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1769403, Kapcsolat: 28400979
 4. Szabadfalvi József. Valóban funkcionalista-e a tiszta jogtan?: Losonczy István Kelsen-kritikája. (2007) In: Hans Kelsen jogtudománya pp. 772-790
  Chapter in Book[22484661] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22484661, Kapcsolat: 21732432
 5. Karácsony András. Kelsen és Vedross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (2007) In: Hans Kelsen jogtudománya p. 597
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21732430] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732430, Kapcsolat: 28097873
 6. H Szilágyi. Tanítvány és Mester.: Bibó István hatása Horváth Barnára. (2006) In: The Bases of Law. pp. XL-LIII
  Chapter in Book[23461481] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23461481, Kapcsolat: 21732428
 7. Szabadfalvi József. Short History of Legal Phiosophical Thinking in Hungary until the Mind-Twentieth Century.. (2004) In: ACTA IURIDICA Cassoviensia 25.
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23519291] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23519291, Kapcsolat: 23519291
 8. Kovács Gábor. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig: Bibó István, a politikai gondolkodó. (2004) ISBN:9634462758; 9789634462750
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1855968] [Approved]
  Független, Idéző: 1855968, Kapcsolat: 21723871
 9. Nagy J.. A tettbeszéd: Prolegomena Bibó István műveinek tanulmányozásához. (2004)
  Thesis/Doctor of HAS (Thesis)/Scientific[1369580] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1369580, Kapcsolat: 28097868
 10. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig. (2004) ISBN:9639567345
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174923] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174923, Kapcsolat: 21723877
 11. Szabadfalvi József. Múltidézés. A Magyar Filozófiai Társaság 1942. december 1-én tartott "Jogfilozófia" című vitaülése. (2003) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 47 3 393-410
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177179] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177179, Kapcsolat: 28400975
 12. Szabadfalvi József. Egy "európai értelmiségi jelenség": Horváth Barna emlékezete. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 11 641-648
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1177132] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1177132, Kapcsolat: 28400976
 13. Cs Kiss. A tragédia metafizikája a jogban. (2003) In: A géniusz pere. Szókratész-Johanna. p. 264
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21723684] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723684, Kapcsolat: 21723684
 14. Szabadfalvi József. Bibó István helye a XX. századi magyar jogbölcseletben. (2002) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 10 1 29-36
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1176742] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1176742, Kapcsolat: 21723869
 15. Karácsony András. Jogfilozófia és társadalomelmélet. (2000) ISBN:9639207276
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1503312] [Validated]
  Független, Idéző: 1503312, Kapcsolat: 21723744
 16. Karácsony András. Jog és erkölcs. (2000) In: Jogfilozófia és társadalomelmélet pp. 96-98
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21723747] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723747, Kapcsolat: 21723747
 17. Szabadfalvi József. Megújulás és tradíció: A magyar jogbölcseleti tradíció szerepe a jogi gondolkodás megújításában. (1999) VILÁGOSSÁG 0505-5849 40 5 55-65
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23460881] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23460881, Kapcsolat: 23460881
 18. Karácsony András. Jog és erkölcs: Kelsen és Verdross szerepe Bibó jogfelfogásának alakulásában. (1999) In: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 166-188
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[20547719] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20547719, Kapcsolat: 21723786
 19. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1174892] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1174892, Kapcsolat: 21723865
 20. Lukacs Tibor. Istvan Bibó on the Conditions of Danubian Reconciliation. (1999) In: Geopolitics in the Danube Region : Hungarian Reconciliation Efforts1848-1998 pp. 263-281
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21732424] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732424, Kapcsolat: 28097871
 21. Szabadfalvi József. Húsz év a magyar jogbölcseleti tradíció újraértékelésében. (1999) In: Facultas nascitur. 20 éves a jogászképzés Miskolcon. pp. 415-432
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21723867] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723867, Kapcsolat: 21723867
 22. Szabadfalvi József. Coactus tamen volui: Bibó István jogbölcseleti munkássága.. (1999) In: Jogbölcseleti hagyományok p. 168
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21732429] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732429, Kapcsolat: 21732429
 23. Szabadfalvi József. Bibó István és a szegedi iskola.. (1999) In: A szabadság kis körei. : Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 125-152
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21723866] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723866, Kapcsolat: 21723866
 24. Perecz László. Az erdélyi iskola hatása a bibói munkásságra. (1999) In: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről pp. 161-162
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[21723852] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21723852, Kapcsolat: 21723852
 25. H Szilágyi István. Etika, jog, politika: Bibó István (1911–1979). (1995) In: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 267-309
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2000987] [Approved]
  Független, Idéző: 2000987, Kapcsolat: 21723727
 26. H Szilágyi István. Circus Juris: Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében. (1995) In: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből pp. 211-266
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2000966] [Approved]
  Független, Idéző: 2000966, Kapcsolat: 21723718
 27. Berkes Tímea. A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei. (1994) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 9 3 162-166
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[26609302] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26609302, Kapcsolat: 28400971
 28. Kovács Gábor. Elszigeteltség és nyitottság dinamikája két tudóssors tükrében.: Horváth Barna és Bibó István tudományos pályafutása.. (1993)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Character not classified[21732386] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732386, Kapcsolat: 21732386
 29. Szabadfalvi József. Egy jogfilozófusinak indult karrier története: Bibó István pályakezdése. (1993) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 XCVI 3 361-368
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24390634] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24390634, Kapcsolat: 28400984
Zsidai Ágnes. Forradalom és Alkotmány: Horváth Barna önéletrajza 1944-45-ből. (1993), 1475553
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[1475553]
 1. Varga Csaba. Elméleti jogtudomány; Körkép, dilemmák, útkeresések: Körkép, dilemmák, útkeresések.. (2017) ISBN:9789633082973
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3242040] [Approved]
  Független, Idéző: 3242040, Kapcsolat: 28347992
 2. Varga Csaba. Contemporary Legal Philosophising: Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart, & Law and Literature, with Marxism’s Dark Legacy in Central Europe (On Teaching Legal Philosophy in Appendix). (2013) ISBN:9789632770369
  Book/Study collection (Book)/Scientific[2417051] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2417051, Kapcsolat: 28398895
 3. Varga Csaba. A jogbölcselet állapota Magyarországon. (2007) In: A magyar jogrendszer állapota. p. 114
  Chapter in Book[21732571] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732571, Kapcsolat: 21732571
 4. Cs Kiss. Horváth Barna. (2006) In: Magyar jogtudósok pp. 224-225
  Chapter in Book[21732566] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21732566, Kapcsolat: 21732566
 5. Szabadfalvi József. A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig.: Fejezetek a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből. (2004) ISBN:9639567345
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[21722126] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21722126, Kapcsolat: 21723999
2020-09-20 07:13