Rixer Ádám. A nonprofit szervezetnél alkalmazott jogász feladatai. (2001) Megjelent: Kézikönyv az állástalan diplomásokkal foglalkozók számára pp. 32-65, 2455068
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2455068]
 1. A szociális. Portrék: Gayer Gyuláné. (2008)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[23448289] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448289, Kapcsolat: 23448289
Rixer Ádám. Kisebbségi jogérvényesítés. (2002) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 6 2 24-28, 1981839
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981839]
 1. Dobos Balázs. A kisebbség joga.: Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988–2006). (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27206165] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27206165, Kapcsolat: 27206165
 2. Dr. Nagy Andrea. Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban. (2006)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23448149] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448149, Kapcsolat: 23448149
Rixer Ádám. Felsőoktatás és diszkrimináció, avagy törések a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában: Diszkrimináció és információ a hallgatók szemszögéből. (2003) Megjelent: A diplomás munkanélküliek életkori diszkriminációja pp. 262-303, 1990268
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1990268]
 1. A szociális. Portrék: Gayer Gyuláné. (2008)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[23448289] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448289, Kapcsolat: 23448250
Rixer Ádám. A kormányzat és a civil szervezetek kapcsolata.. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 9 4 58-64, 1981828
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981828]
 1. Bencsik András. A fogyasztóvédelem szakigazgatási alapjai. (2013) Megjelent: Közigazgatási jog : fejezetek szakigazgatásaink köréből : II. kötet : gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás pp. 326-357
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[23439703] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23439703, Kapcsolat: 23439703
 2. Bencsik András. A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2379497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2379497, Kapcsolat: 23439748
 3. Domaniczky Endre. A jogállam és a civil szektor Magyarországon, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3165376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3165376, Kapcsolat: 23439776
 4. Dr. Varga Tibor. A helyi konzultatív mechanizmus fejlesztésének lehetőségei, a döntéselőkészítési és végrehajtási feladatok, igazgatásszervezési támogatására és a költségvetési tervezés rendszerszemléletű alakítása az erőforrások hatékony felhasználására.: Készült a „A helyi konzultatív mechanizmus fejlesztésének lehetőségei a döntéselőkészítési és végrehajtási feladatok informatikai, igazgatásszervezési támogatására és a költségvetési tervezés rendszerszemléletű alakítása az erőforrások hatékony felhasz.... (2008)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[23439822] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23439822, Kapcsolat: 23439822
Rixer Ádám. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény: Kommentár. (2005), 2457574
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2457574]
 1. Dr. Varga Tibor. A helyi konzultatív mechanizmus fejlesztésének lehetőségei, a döntéselőkészítési és végrehajtási feladatok, igazgatásszevezési támogatására és a költségvetési tervezés rendszerszemléletű alakítása az erőforrások hatékony felhasználására.. (2008)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23455949] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23455949, Kapcsolat: 23455949
Rixer Ádám. Az egyház mint civil szervezet. (2005) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 9 12 34-40, 1981832
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981832]
 1. Linder Viktória. A közszolgálat által betöltött szerepek változásai és a tradicionális közszolgálat átalakulásai. (2017) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 4 3-4. 20-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27204411] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27204411, Kapcsolat: 27204423
 2. Antalóczy Péter. Az egyházalapítás joga és európai buktatói. (2010) Megjelent: Állam – egyház és az egyetemalapító Pázmány pp. 34-41
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23448192] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448192, Kapcsolat: 23448192
 3. Szathmáry Béla. Az állami egyházjog fogalma. (2006) MAGYAR JOG 0025-0147 53 6 340-348
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23448181] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448181, Kapcsolat: 23448181
Csanády Dániel et al. Nonprofit szervezetek joga. DemNet könyvek 6.. (2006), 30392797
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30392797]
 1. Bullain Nilda et al. Helyi érdek, helyi érték. Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez. (2008)
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[30392809] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30392809, Kapcsolat: 27803530
Rixer Ádám. Az állam és a civil társadalom kapcsolatának jogi aspektusai Magyarországon. (2006), 1988242
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1988242]
 1. Móré Sándor. Nemzetiségek a mai Magyarországon – politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. (2020)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31391230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31391230, Kapcsolat: 29089612
 2. Móré Sándor. A hazai nemzetiségi civil szervezetek és azok kapcsolata az állami szervekkel. (2018) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 6 4 71-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30790389] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30790389, Kapcsolat: 28290473
 3. Csiziné Dr. Schlosser. Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben. (2012) ISBN:9789632365152
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24237071] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24237071, Kapcsolat: 24994359
 4. Csiziné Schlosser Annamária. Az egyházak jogalanyisága. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1996476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996476, Kapcsolat: 23443712
Rixer Ádám et al. Alkotmányjog és közigazgatási jog. (2006) ISBN:9789639403437, 1983926
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1983926]
 1. Cserny Ákos et al. Az integrált jogforrási rendszer. (2018) Megjelent: Alkotmányjog pp. 159-214
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[3365133] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3365133, Kapcsolat: 27771745
 2. Téglási András. Közigazgatási szakvizsga - Általános közigazgatási ismeretek: II. modul: jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek. (2015)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[26507503] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26507503, Kapcsolat: 26507503
 3. Cserny Ákos. Jogszabálytan és jogértelmezés. (2014)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[25072754] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25072754, Kapcsolat: 25072754
 4. Julesz Máté. Eutanázia Európán kívül. (2014) ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 155 32 1259-1264
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2718418] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2718418, Kapcsolat: 24308811
 5. Cserny Ákos. A jogforrási rendszer elemei, közjogi szervezetszabályozó eszközök. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[26507513] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26507513, Kapcsolat: 26507513
 6. Cserny Ákos. Az integrált jogforrási rendszer. (2013) Megjelent: Alkotmányjog p. 65
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[23443279] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23443279, Kapcsolat: 23443279
 7. Balogh -. Alapvető jogok és kötelességek. (2013) Megjelent: Alkotmányjog p. 177
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[23443065] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23443065, Kapcsolat: 23443065
 8. Varga Norbert. A magyar állampolgársági jog a XIX. században. (2012)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23443291] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23443291, Kapcsolat: 23443291
 9. Kozák András. A jogforrási hierarchia fragmentumai. (2012) KODIFIKÁCIÓ 2063-7519 2 2 81-107
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23500550] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23500550, Kapcsolat: 23500550
 10. Téglási András. A tulajdongoz való jog alkotmányos védelme. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23445702] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23445702, Kapcsolat: 23445702
 11. Dr. Székely György. Ügyészségi szervezet és igazgatás.. (2008)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23441470] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23441470, Kapcsolat: 23441470
 12. n a (Szerkesztő. Megjelent könyvek: Könyvfigyelő. (2007) KÖNYVHÉT 1418-4915 11 1-2 p. 11
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23459882] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23459882, Kapcsolat: 23459882
Rixer Ádám. Globalizáció, avagy a köz igazgatása. (2006) Megjelent: "Globalizáció avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre" pp. 41-45, 1988358
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[1988358]
 1. Salvador Neto :Luis. A multilaterális diplomácia szerepe a modern világban. (2017) Megjelent: Doktori Műhelytanulmányok 2017 pp. 297-305
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30785223] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30785223, Kapcsolat: 28282747
Rixer Ádám. A civil társadalom fogalma. (2007) COLLEGA: SZAKMAI FOLYÓIRAT JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA 1417-8079 11 2 63-68, 1981822
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981822]
 1. Dr. Vigh Edit. A civil társadalom, mint az állam és a gazdaság közötti egyensúly közvetítő szektora. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei a változó világban pp. 358-369
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23440875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23440875, Kapcsolat: 23440875
Rixer Ádám. Civil szervezetek a közfeladat-ellátásban. (2007), 2454073
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[2454073]
 1. Dr. Friedery Réka. Műhelyvita a közigazgatási eljárásjogról, a kormányzat döntési rendszeréről és a kormányzat és a civil szektor kapcsolatáról. (2007) KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE 1788-9634 1 1 141-145
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23443723] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23443723, Kapcsolat: 23443723
Rixer Ádám. Civilszervezetek a közfeladat-ellátásban. (2007) Megjelent: Látleletek a magyar közigazgatásról pp. 179-230, 1986147
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1986147]
 1. Linder Viktória. A közszolgálat által betöltött szerepek változásai és a tradicionális közszolgálat átalakulásai. (2017) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 4 3-4. 20-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27204411] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27204411, Kapcsolat: 27204404
 2. Szamel Katalin. A magyar közigazgatástudomány. (2012) Megjelent: Közigazgatás elmélet p. 158
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24308642] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24308642, Kapcsolat: 24308642
 3. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás. Humánszolgálati stratégiaalkotás. (2011)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[25057897] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25057897, Kapcsolat: 25057897
 4. Szamel Katalin. Rendszerváltás a magyar közigazgatás-tudományban.. (2010) Megjelent: Prudentia iuris gentium potestate pp. 455-471
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1428510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1428510, Kapcsolat: 24308675
 5. Leitner Zoltán. Gazdasági közösségépítés avagy összgazdasági érdekképviselet. (2009)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[23443707] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23443707, Kapcsolat: 23443707
 6. Koi Gyula. “Látleletek a magyar közigazgatásról c. kötetről.”. (2008) KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE 1788-9634 2 1 105-108
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23441569] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23441569, Kapcsolat: 23441569
Rixer Ádám. Civil Society. (2007) Megjelent: Corruption risks in Hungary. pp. 147-156, 1985997
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1985997]
 1. Sasvári Nóra. Civil szervezetek és az Európai Unió - Civil érdekérvényesítés. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23448241] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23448241, Kapcsolat: 23448241
Rixer Ádám. Jogászok a közigazgatásban. (2007) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 1 3 112-125, 1983408
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983408]
 1. Linder Viktória. A KÖZSZOLGÁLAT MODERNIZÁCIÓJÁNAK IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON A NEMZETKÖZI TENDENCIÁK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN: IRÁNYVÁLTÁSOK ÉS ÚTKERESÉS AZ EZREDFORDULÓ UTÁN. (2019) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 2018 4 76-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30792631] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30792631, Kapcsolat: 28458094
 2. Karsai Krisztina. Aki nem tudja csinálni, tanítja?: Egy cáfolat, avagy gondolatok a büntetőjogi tárgyak oktatásáról. (2016) Megjelent: Ad valorem: Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára pp. 193-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26255219] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26255219, Kapcsolat: 26255219
 3. Szakály Zsuzsa. A jogi felsőoktatás modernizációjának kérdései. (2016) JOGÁSZVILÁG.HU 4 1-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[26057963] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26057963, Kapcsolat: 26057963
 4. Gönczi Gabriella. A FELSŐFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI SZAKEMBERKÉPZÉS FEJLŐDÉSE. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27206158] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27206158, Kapcsolat: 27206158
Rixer Ádám. Új közigazgatás - változó társadalom.. (2007) KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE 1788-9634 1 2 13-31, 1981808
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981808]
 1. Linder Viktória. Közszolgálati reformtrendek az Európai Unió és az OECD tagállamaiban. (2018) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 5 1-2. 108-124
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27475937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27475937, Kapcsolat: 27475937
 2. Linder Viktória. A közszolgálat által betöltött szerepek változásai és a tradicionális közszolgálat átalakulásai. (2017) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 4 3-4. 20-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27204411] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27204411, Kapcsolat: 27204420
 3. Dr. Krizsai Anita. A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26493581] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26493581, Kapcsolat: 26493581
 4. Bencsik András. A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2379497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2379497, Kapcsolat: 23439881
 5. Frivaldszky János. A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. (2012) Megjelent: A jó kormányzásról pp. 51-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2049780] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2049780, Kapcsolat: 23439022
 6. Nincs feltüntetve. Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga hatályos követelményrendszeréről.: Általános követelmények a közigazgatási szakvizsga írásbeli és szóbeli vizsgájának teljesítéséhez. (2011)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23439923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23439923, Kapcsolat: 23439923
 7. Hivatalos Értesítő. Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről.. (2010)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23439983] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23439983, Kapcsolat: 23439983
 8. Répáczki R et al. Spreading of project and virtual teams in traditional organizational cultures. (2010) PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 1416-3837 1587-3803 18 2 91-102
  Folyóiratcikk[23436349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23436349, Kapcsolat: 23436349
 9. Frivaldszky János. Jó kormányzás és helyes közpolitikaalkotás. (2010) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 44. 4 1-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1836260] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1836260, Kapcsolat: 23439263
 10. Szerző nincs. „Alkossunk együtt programot! A szakmai vitát megalapozó és támogató meghatározó dokumentumok”. (2010)
  Könyv[23439959] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23439959, Kapcsolat: 23439959
 11. Pálné Kovács I. Régiók és fejlesztési koalíciók. (2009) POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1216-1438 18 4 37-60
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1333092] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1333092, Kapcsolat: 23439294
 12. Dr. Görög Katalin. Közigazgatási egyszerűsítési technikák az Európai Unióban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23440007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23440007, Kapcsolat: 23440007
Rixer Ádám. A jogértelmezés és a Biblia-értelmezés módszerei közötti különbségek. (2009) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 10 1 1-24, 1983404
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983404]
 1. Szontagh Pál. Érték, rend, értékrend.: A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások, valamint azok kodifikációs problémái.. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27244327] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27244327, Kapcsolat: 27244327
Rixer Ádám. Egy új társadalmi szerződés körvonalai a roma kérdés ürügyén. (2009) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 3 3-4 72-87, 1983405
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983405]
 1. Móré Sándor. Nemzetiségek a mai Magyarországon – politikai képviseletük, érdekképviseletük és jogvédelmük. (2020)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31391230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31391230, Kapcsolat: 29089631
 2. Móré Sándor. Átalakuló roma önigazgatás, avagy a nemzetiségi önkormányzatok perspektívái hazánkban. (2020) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 VI. 3-4. 233.-261.
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31197682] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31197682, Kapcsolat: 28831554
 3. Móré Sándor. A nemzetiségi önkormányzatok – tények és lehetőségek. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a közigazgatással.. (2017) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 4 3-4. 170-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27205403] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27205403, Kapcsolat: 27205403
Rixer Ádám. Teljesítményértékelés a magyar közigazgatásban. (2009) Megjelent: Eredményesség és eredménytelenség a magyar közigazgatásban pp. 113-169, 1986129
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1986129]
 1. Takács Eszter. A közigazgatási tisztviselőkre vonatkozó törvényi változás elemző bemutatása: Teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatásban. (2013)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[24334396] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24334396, Kapcsolat: 24334396
 2. Szamel Katalin. A magyar közigazgatástudomány. (2012) Megjelent: Közigazgatás elmélet p. 158
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24308642] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24308642, Kapcsolat: 24308626
 3. Dr. Gajduschek György. A köztisztviselői jogviszony hazai szabályozásának szisztematikus. átfogó elemzése. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23448124] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23448124, Kapcsolat: 23448124
 4. Szamel Katalin. Rendszerváltás a magyar közigazgatás-tudományban.. (2010) Megjelent: Prudentia iuris gentium potestate pp. 455-471
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1428510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1428510, Kapcsolat: 24308685
 5. Dr. Linder Viktória. Konvergencia, mintakövetés a közszolgálati rendszer korszerűsítésében. (2010) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 3 11 1-18
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23448107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23448107, Kapcsolat: 23448107
 6. Gajduschek György. A közigazgatás személyi állománya, egy kritikai olvasat - a személyi állomány az utóbbi évek közigazgatás-tudományában és Lőrincz Lajos munkáiban. (2010) Megjelent: Studia in honorem Lőrincz Lajos pp. 41-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23448142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23448142, Kapcsolat: 23448142
Rixer Ádám. A vörösiszap-katasztrófa miatti felelősség. (2010) Megjelent: Studia in honorem Endre Tanka pp. 27-50, 1986113
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1986113]
 1. Dr. Fodor László. Környezetjog: Második, javított kiadás. (2015)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25063516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25063516, Kapcsolat: 25063516
 2. Fodor L. Környezetjog. (2014) ISBN:9789633184059
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2503608] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2503608, Kapcsolat: 25063636
 3. Kovács Júlia. Egészség-es/ -és környezet.. (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban pp. 246-255
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23492222] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23492222, Kapcsolat: 23492222
 4. Kovács Júlia. Alaptörvényünk a "zöld szemüveg" aspektusából.. (2012) Megjelent: Tanulmánykötet az Alaptörvény teremtette alkotmányjogi változásokról. p. 89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23492221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23492221, Kapcsolat: 23492221
Rixer Ádám. Jog és vallás. (2010) THEOLOGIAI SZEMLE 0133-7599 53 4 221-227, 1981797
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981797]
 1. Birher Nándor et al. Szabályozáskomplexitás. (2020) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 VII. 1-2. 285-313
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31391076] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31391076, Kapcsolat: 29089339
 2. Birher Nándor. "Ennélfogva a morál (...)". (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban p. 12
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23492207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23492207, Kapcsolat: 23492207
 3. Dr. Birher Nándor. Normativitás. (2011)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23443726] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23443726, Kapcsolat: 23443726
Rixer Ádám. Jog és válság. (2010) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 4 3-4 1-34, 1983401
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983401]
 1. Dr. Téglásiné Dr. Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26364230] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26364230, Kapcsolat: 26364230
 2. Kovács Júlia. Alaptörvényünk a "zöld szemüveg" aspektusából.. (2012) Megjelent: Tanulmánykötet az Alaptörvény teremtette alkotmányjogi változásokról. p. 89
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23492221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23492221, Kapcsolat: 23492218
Rixer Ádám. Law and Culture. (2010) Megjelent: Borderless Europe: challenges - opportunities pp. 296-324, 1986238
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1986238]
 1. Ulrike Auer. Bibliographie – Übung während der Stunde: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. (2013) SoSe 1 1 1-2
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)[23441290] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23441290, Kapcsolat: 23441290
Rixer Ádám. Mai jogunk jellegadó vonásai. (2010) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 6 3 25-35, 1981785
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981785]
 1. Salvador Neto Luis. Menedékjog és erkölcs. (2020) Megjelent: XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 233-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31297452] []
  Független, Idéző: 31297452, Kapcsolat: 28974627
 2. Téglásiné Kovács. Az élelemhez való jog megjelenésének társadalmi igénye. (2018) Megjelent: A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA A DÉLVIDÉKEN 2016 pp. 255-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30366130] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30366130, Kapcsolat: 27772566
Rixer Ádám. Megjegyzések Jakab András jogi oktatásra vonatkozó reformjavaslatához.. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 9 545-551, 1981777
Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1981777]
 1. Magyar Bíróképző. Bibliográfia. (2011)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[23448234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23448234, Kapcsolat: 23448234
Rixer Ádám. Religion and Law - Vallás és jog. (2010), 1983917
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1983917]
 1. Bíró István. Vallás és jog kapcsolata Magyarországon. (2020)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31298765] []
  Független, Idéző: 31298765, Kapcsolat: 28976101
 2. Birher Nándor et al. Szabályozáskomplexitás. (2020) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 VII. 1-2. 285-313
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31391076] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31391076, Kapcsolat: 29089342
 3. Salvador Neto Luis. Menedékjog és erkölcs. (2020) Megjelent: XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója pp. 233-242
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31297452] []
  Független, Idéző: 31297452, Kapcsolat: 28974622
 4. Ormóshegyi Zoltán. VII. fejezet Az egyházak, vallási közösségek oktatási, szociális és kulturális tevékenysége. (2019) Megjelent: Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai pp. 257-290
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30938883] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30938883, Kapcsolat: 28458090
 5. Magyaros Mátyás. Filozófia II.: Olvasólista. (2019)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Tudományos[31029592] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31029592, Kapcsolat: 28590039
 6. Tóth J. Zoltán. Erkölcsi jogok, emberi jogok, alkotmányos jogok. (2019) Megjelent: Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai pp. 53-62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30922267] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30922267, Kapcsolat: 29120012
 7. Schanda Balázs. Church and State in Hungary. (2019) Megjelent: State and Church in the European Union pp. 363-387
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30859293] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30859293, Kapcsolat: 28370268
 8. Ormóshegyi Zoltán. Az egyházak oktatási tevékenysége. (2016) Megjelent: Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai pp. 258-268
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26247498] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26247498, Kapcsolat: 26247498
 9. Schanda Balázs. Religion and Law in Hungary. (2015) ISBN:9789041160140
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2871528] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2871528, Kapcsolat: 27910401
 10. Birher Nándor. "Ennélfogva a morál (...)". (2012) Megjelent: Változások a magyar alkotmányjogban p. 12
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23492204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23492204, Kapcsolat: 23492204
 11. Csiziné Dr. Schlosser. Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben. (2012) ISBN:9789632365152
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24237071] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24237071, Kapcsolat: 24994354
 12. Dr. Schanda Balázs. „Rixer, Adam: Religion and law - Vallás és jog /könyvismertetés/”. (2011) GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 2064-6887 2061-0556 1 1-3
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23441519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23441519, Kapcsolat: 23441519
 13. Csiziné Schlosser Annamária. Az egyházak jogalanyisága. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1996476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1996476, Kapcsolat: 23441553
 14. Téglási András. A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2763867] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2763867, Kapcsolat: 23445701
 15. Csink Lóránt. Ethik und Caritas. (2010) Megjelent: Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa p. 119
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23441552] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23441552, Kapcsolat: 23441552
 16. Dr. Téglási András. Az önkormányzatok alapjogi jogalanyisága, különös tekintettel az önkormányzatok tulajdonhoz való jogára. (2010) Megjelent: „Studia in honorem Lajos Lőrincz” pp. 172-191
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23441527] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23441527, Kapcsolat: 23441527
 17. Antalóczy Péter. „Az egyházalapítás joga és európai buktatói”. (2010) Megjelent: Állam – egyház és az egyetemalapító Pázmány pp. 38-47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23441533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23441533, Kapcsolat: 23441533
Rixer Ádám. A helyi igazgatás egyes kérdései Oroszországban. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5 3 p. 164, 1983062
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1983062]
 1. Halász Iván. Julia V. Zapaprij (szerk.): Konsztitucionalizm v Szovremennoj Mirovoj i Rosszijszkoj Istoriji .... (2015) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 56 3 102-106
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26372108] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26372108, Kapcsolat: 26372108
Rixer Ádám. A jogászképzésről és a jogászi létről. (2011) Megjelent: Ratio legis, ratio iuris pp. 106-122, 2457579
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2457579]
 1. Magasvári Adrienn. Hivatása: pénzügyőr. (2020) Megjelent: Közös kihívások – egykor és most pp. 183-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31358212] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31358212, Kapcsolat: 29059055
 2. Karsai Krisztina. Aki nem tudja csinálni, tanítja?: Egy cáfolat, avagy gondolatok a büntetőjogi tárgyak oktatásáról. (2016) Megjelent: Ad valorem: Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára pp. 193-204
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26255219] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26255219, Kapcsolat: 26255187
 3. Dr. Korom Ágoston. A törvény értelme és a jogászi ésszerűség.: A Tamás Andrást köszöntő kötetről.. (2011) PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2063-9058 2063-9066 1 2 186-192
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23455958] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23455958, Kapcsolat: 23455958
Rixer Ádám. Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben. (2011) Megjelent: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia pp. 33-51, 1986225
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1986225]
 1. Dr. Krizsai Anita. A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26493589] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26493589, Kapcsolat: 26493589
2020-09-26 14:38