Farkas Ferencné. Tanácsadási tevékenység – tanácsadói szerepek és kompetenciák. (1999) GAZDASÁG VÁLLALKOZÁS, VEZETÉS: A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG LAPJA 1417-5576 3 3 24-37, 1436017
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1436017]
 1. Fodor Péter. A vezetési tanácsadás, mint tudásintenzív iparág sajátosságai Közép-Kelet Európa és Dél-Európa négy országában. (2009) In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola ÉVKÖNYV pp. 180-195
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26149358] [Approved]
  Független, Idéző: 26149358, Kapcsolat: 26149358
 2. Harcsár Judit. Tréning és tanácsadás: a szervezet tudásbázisának erősítése. (2002) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 13 12 42-44
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26149350] [Approved]
  Független, Idéző: 26149350, Kapcsolat: 26149350
Farkas Ferencné. A tanácsadás folyamata. (2000) In: Menedzsment tanácsadási kézikönyv pp. 85-105, 1436052
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1436052]
 1. Mészáros Aranka et al. A tanácsadás pszichológiája. (2016) In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv pp. 127-151
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[26345703] [Approved]
  Független, Idéző: 26345703, Kapcsolat: 26345703
Farkas Ferencné. Challenges for Learning Organizations - European Dimensions. (2000) In: The Significance of the Last Decade pp. 12-25, 1436050
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1436050]
 1. Orna Mager. Women in public administration. (2004)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21388088] [Approved]
  Független, Idéző: 21388088, Kapcsolat: 21388088
Farkas Ferencné. Tükörben a szakdolgozatok. (2001) ACTA PAEDAGOGICA 1587-7833 1 1 11-17, 1436056
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1436056]
 1. Goda Beatrix. „Az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása”: Oktatási segédlet. (2007)
  Book/Educational material (Book)/Educational[24870129] [Approved]
  Független, Idéző: 24870129, Kapcsolat: 24870129
Farkas Ferenc et al. A vezetés szerepe a tudásmenedzsmentben (Németországi és magyarországi professzionalista szervezetek példája). (2002) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 33 11 16-21, 1438613
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1438613]
 1. Molnár Viktor. EFQM-alapú integrált döntéstámogató irányítási modell fejlesztése és alkalmazási lehetőségei. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3086671] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3086671, Kapcsolat: 28992790
 2. Budai Balázs Benjámin. Az e-közigazgatás elmélete. (2014) ISBN:9789630594981
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2759928] [Approved]
  Független, Idéző: 2759928, Kapcsolat: 24537822
 3. Lengyel Balázs. Tudásalapú regionális fejlődés. (2012) ISBN:9789632365190
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1892196] [Validated]
  Független, Idéző: 1892196, Kapcsolat: 22502759
 4. Balázs B Budai et al. The current breakthrogh points in public administration. (2012) ISBN:9789635034741
  Book[23460857] [Approved]
  Független, Idéző: 23460857, Kapcsolat: 23460857
 5. Lengyel Balázs. A tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatai Magyarországon – regionális innovációs rendszerek és tudásbázis. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1892228] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1892228, Kapcsolat: 29008968
 6. Budai Balázs Benjámin. E-közigazgatás axiomatikus megközelítésben. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2282746] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2282746, Kapcsolat: 28994353
 7. Vilmányi Márton. Egyetemi-ipari együttműködések teljesítménye: A vertikális kutatás-fejlesztési kapcsolatok teljesítményének modellezése és mérése az egyetemi-ipari együttműködésekben. (2008)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21881967] [Approved]
  Független, Idéző: 21881967, Kapcsolat: 22502761
 8. Lengyel Balázs. A tudásteremtés lokalitása: hallgatólagos tudás és helyi tudástranszfer. (2004) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 18 2 51-71
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1890555] [Approved]
  Független, Idéző: 1890555, Kapcsolat: 21388371
Farkas Ferencné. Női alkalmazottak menedzselésének kérdései. (2003) In: A személyzeti osztály pp. 55-89, 1438301
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1438301]
 1. Kovács Máté. Motiváció a magyarországi civil és nonprofit szervezetek esetében. (2011)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[2596202] [Approved]
  Független, Idéző: 2596202, Kapcsolat: 27135437
Turzó Barbara et al. Hallgatói és vállalati elvárások a változó munkaerőpiacon. (2005) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 6 1 42-52, 1438338
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1438338]
 1. Kuráth Gabriella. A hallgatói életívszakaszok, a jelentkezések és a munkaerőpiac kapcsolata a hazai felsőoktatásban. (2007) In: Évkönyv 2007 pp. 201-214
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3101460] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3101460, Kapcsolat: 26149387
Farkas Ferencné et al. A munkaerő versenyképességének elősegítése a versenyképes környezetben. A szakmai gyakorlat rendszere és jellemzői.. (2008) In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák pp. 60-73, 1438432
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1438432]
 1. Farkas Ferencné et al. Tehetséggondozási programok a Dél-dunántúli régióban: A szakmai gyakorlat mint a tehetséggondozás speciális területe. (2010) In: Évkönyv 2010/2 pp. 57-72
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1853299] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1853299, Kapcsolat: 26443160
Farkas Ferencné et al. A tanácsadás folyamata. (2009) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 12 2 5-22, 1438436
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1438436]
 1. Hunyadi-Barta Zsuzsanna. Önkormányzati szaktanácsadás. (2018) In: Önkormányzati szaktanácsadás és pályázatmenedzsment pp. 89-136
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Educational[31255112] [Approved]
  Független, Idéző: 31255112, Kapcsolat: 28922236
 2. Pongrácz Attila. Tanácsadás az emberi erőforrások területén - Az Integrált Emberi Erőforrás Tanácsadás mint lehetséges szemlélet és módszer (7., befejező rész). (2012) HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 0865-7009 23 9 14-23
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2196422] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2196422, Kapcsolat: 26149421
Farkas Ferencné et al. Interim menedzsment: a szakértelem 21. századi modellje?. (2010) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 44 2 68-77, 1438456
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1438456]
 1. Vicze Gábor. Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24726277] [Approved]
  Független, Idéző: 24726277, Kapcsolat: 29025880
Farkas Ferencné et al. Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között. (2010) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 41 11 31-43, 1438472
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1438472]
 1. Sipos Norbert et al. A frissdiplomások kompetenciái és a bérek kapcsolata. A kompetenciafejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban. (2020) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 67 11 1130-1153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31654363] [Approved]
  Független, Idéző: 31654363, Kapcsolat: 29532998
 2. Kuráth Gabriella. A hallgatói kompetenciák elemzése és fejlesztési javaslatok: A Pécsi Tudományegyetem DPR eredményei és gyakorlata. (2018) ISBN:9789634292142
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3376325] [Approved]
  Független, Idéző: 3376325, Kapcsolat: 28982068
 3. Bencsik Andrea. A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. (2015) ISBN:9789630595896
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2886359] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2886359, Kapcsolat: 25571758
 4. Némethné Pál et al. Foglalkoztatás-bővítési kilátások és akadályok az üzleti szférában. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 2 29-42
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2778611] [Approved]
  Független, Idéző: 2778611, Kapcsolat: 23192170
Farkas Ferencné et al. Tehetséggondozási programok a Dél-dunántúli régióban: A szakmai gyakorlat mint a tehetséggondozás speciális területe. (2010) In: Évkönyv 2010/2 pp. 57-72, 1853299
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1853299]
 1. Balogh László. 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA: Magyar szerzők írásai 1985–2013-ig. (2014)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[25571705] [Approved]
  Független, Idéző: 25571705, Kapcsolat: 25571698
Farkas Ferencné et al. A tehetségmárka sajátosságai empirikus kutatások tükrében. (2011) In: Évkönyv 2011 pp. 45-56, 1798203
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1798203]
 1. Bencsik Andrea. A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. (2015) ISBN:9789630595896
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2886359] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2886359, Kapcsolat: 26060928
 2. Balogh László et al. 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA: Magyar szerzők írásai 1985–2013-ig. (2014)
  Book/Bibliography (Book)/Scientific[26060929] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26060929, Kapcsolat: 26060929
Farkas Ferencné et al. Kapcsolati háló, egyediség és tehetség a munkaerő-piaci átmenetben: Diplomás pályakövetés a Pécsi Közgázon. (2011) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 55 4 58-67, 1726282
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1726282]
 1. Mező Ferenc. Szervezeti tehetségstratégia. (2016) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD 2498-5368 II 4 19-34
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3179170] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3179170, Kapcsolat: 29044858
 2. Vicze Gábor. Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24726277] [Approved]
  Független, Idéző: 24726277, Kapcsolat: 29025884
 3. Balogh László. 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA: Magyar szerzők írásai 1985–2013-ig. (2014)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[25571705] [Approved]
  Független, Idéző: 25571705, Kapcsolat: 25571705
 4. Kuráth Gabriella. Intézményi Diplomás Pályakövetés: DPR a Pécsi Tudományegyetemen. (2013) ISBN:9789636425135
  Book/Handbook (Book)/Scientific[2348012] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2348012, Kapcsolat: 23188411
Farkas Ferencné et al. Talent in the professional practice: The Hungarian higher education from „practical” point of view, the example of University of Pécs. (2011) REVIEW OF INTERNATIONAL COMPARATIVE MANAGEMENT / REVISTA DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL 1582-3458 12 3 521-532, 1726301
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1726301]
 1. Sipos Norbert. Faculty of Business and Economics, University of Pécs graduates on the labor market. (2013) In: "Scientific Management and Management Science Today" International Scientific Conference pp. 406-417
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2431376] [Approved]
  Független, Idéző: 2431376, Kapcsolat: 26135639
Farkas Ferenc et al. Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában. (2012) In: A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére, Tudomány napi konferencia, MTA Székház, 2267909
Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[2267909]
 1. Balaton Károly et al. A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére: Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának konferenciája, 2012. november 20.. (2013) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 60 március 365-369
  Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[2346653] [Approved]
  Független, Idéző: 2346653, Kapcsolat: 23808909
Farkas Ferencné et al. Features of ’Talent-branding’ in the light of empirical research. (2012) ADVANCES IN MANAGEMENT 0974-2611 2278-4551 5 2 15-21, 2349563
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2349563]
 1. Kuráth Gabriella. A hallgatói kompetenciák elemzése és fejlesztési javaslatok: A Pécsi Tudományegyetem DPR eredményei és gyakorlata. (2018) ISBN:9789634292142
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3376325] [Approved]
  Független, Idéző: 3376325, Kapcsolat: 28982062
 2. Fuchs Juliane. Talent Management in Universität-Unternehmens-kooperationen: Eine fallstudienorientierte Untersuchung. (2016) ISBN:9783658151065
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26631883] [Approved]
  Független, Idéző: 26631883, Kapcsolat: 26631883
 3. Putzer Petra et al. Hallgatói vélemények a TDK versenyekről, a reform lehetséges útjai. (2014) In: A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században pp. 92-102
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2770491] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2770491, Kapcsolat: 26491395
 4. Delello Julie. Creating virtual communities of practice with the visual social media platform Pinterest. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL MEDIA AND INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS (IJSMILE) 2050-3962 2 3 216-236
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26131894] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26131894, Kapcsolat: 26131894
Farkas Ferencné et al. Tehetségek menedzselése a PTE KTK-n: Y-generációs hallgatók a szervezetekben. (2013) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 47 3 62-75, 2349566
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2349566]
 1. Sipos Norbert. Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer: A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3314222] [Approved]
  Független, Idéző: 3314222, Kapcsolat: 27200973
 2. Sipos Norbert. Diplomás pályakövetés, mint az adatalapú döntéshozatal eszköze és megvalósítási formái. (2015) MUNKAÜGYI SZEMLE 0541-3559 2064-3748 59 4 10-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2916705] [Approved]
  Független, Idéző: 2916705, Kapcsolat: 24907231
 3. Bencsik Andrea. A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. (2015) ISBN:9789630595896
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2886359] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2886359, Kapcsolat: 25392197
 4. Sipos Norbert et al. The South-Hungarian higher education institutions’ agglomeration based on the gravity model. (2014) In: 11th Annual International Conference on Economics and Business pp. 929-942
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2588817] [Approved]
  Független, Idéző: 2588817, Kapcsolat: 23873817
 5. Krajcsák Z. Alkalmazotti elkötelezettségi profilok egyes speciális munkavállalói csoportokban. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2732169] [Checked]
  Független, Idéző: 2732169, Kapcsolat: 28969759
Balogh Gábor et al. A hallgatói aktivitás fokozása és mérése a PTE KTK tehetségbank rendszerével. (2016) MARKETING ÉS MENEDZSMENT 1219-0349 50 3-4 3-18, 3130440
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3130440]
 1. Törőcsik Mária. Self-marketing: Személyes és marketing kapcsolatok. (2017) ISBN:9789634541486
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3294921] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3294921, Kapcsolat: 27502003
Poór József. A tanácsadás folyamata. (2016) In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv pp. 89-126, 3130311
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3130311]
 1. Ménes András. A szaktanácsadás szakszerűsége. (2017) TUDÁSMENEDZSMENT 1586-0698 18 1 145-146
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[26505144] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26505144, Kapcsolat: 26505144
2020-11-29 11:40