Gyimesi Timea. Szövegelünk. (1993) POMPEJI: IRODALOM MŰVÉSZET BÖLCSELET 0865-5553 1993 3-4 188-201, 2712815
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2712815]
 1. Fodor Péter. A dalnokversenyek hangzásvilága: Hárs Endrével beszélget Fodor Péter. (2008) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2008 6 46-56
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24106316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24106316, Kapcsolat: 24106316
 2. Boka László. dekONtrollált konszolidáció. (2004) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 2004 2 135-137
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24106309] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24106309, Kapcsolat: 24106309
 3. Kulcsár-Szabó Zoltán. DEKONFERENCIA Szerk. Kovács Sándor s. k. és Odorics Ferenc, Szeged, JATE Irodalomelmélet Csoport, 1994,122 l.,. (1996) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 100 5-6 748-751
  Folyóiratcikk[24106314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24106314, Kapcsolat: 24106314
 4. Odorics Ferenc. A dekonstrukció(ról) magyarul. (1994) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 1-2 195-202
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[30648442] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30648442, Kapcsolat: 28132421
Gyimesi Timea. Az abjekt Julia Kristeva szubjektum-felfogásában. (1995) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 1995 1-2 140-142, 2711400
Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[2711400]
 1. Lenkey-Tóth Péter. Az elbeszélt és az elbeszélő Én: Az én-elbeszélés példái a kortárs képzőművészetben. (2014)
  Disszertáció/DLA (Disszertáció)/Tudományos[2945655] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2945655, Kapcsolat: 28122755
 2. Kérchy Vera. Színház, jelentés, emlékezet. (2013) ISBN:9789633151303
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2402318] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2402318, Kapcsolat: 24096576
 3. Bordás Sándor. A trópusok mesekertje: Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2272206] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2272206, Kapcsolat: 24110032
 4. Komjáthy Zsuzsanna. A kegyetlenség színházának karcolatai. (2011) Megjelent: Annona Nova 2010 pp. 163-176
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24110001] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24110001, Kapcsolat: 24110001
 5. Gubicskó Ágnes. A válás dicsérete - Julia Kristeva interjúkötetéről. (2009) internetes folyóirat 2009 január
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24109996] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109996, Kapcsolat: 24109996
 6. Hornyik S. A hibrid és a szintetikus organizmus. Női test- és identitáskép a Feltámad a halál című filmben. (2009) BALKON: KORTÁRS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1216-8890 17 9 14-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[226439] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 226439, Kapcsolat: 24097008
 7. Gaborják Ádám. Egy húsmutatványos legendája. (2008) ÚJ FORRÁS 0133-5332 2008 8 67-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24097003] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24097003, Kapcsolat: 24097003
 8. Nagy Melinda. Mikorjössztől holvoltáig. (2002) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2002 9 123-124
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[24096939] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096939, Kapcsolat: 24096939
 9. Benkő Krisztián. A "napló" mint alakzat: Változatok a prozopopeiára XVIII--XIX. századi irodalmunkban. (2002) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2002 206-218
  Folyóiratcikk[20872598] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20872598, Kapcsolat: 24096658
Gyimesi Tímea. Önéletrajz : delírium és dadogás. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 26 3 338-350, 2018407
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2018407]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113812
 2. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28132433
 3. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3347337] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113838
 4. Melinda Blos-Jáni. In and Out of Context. On the Reality Effect and Evidentiary Status of Home Videos. (2009) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE 2009 1 144-166
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24109954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109954, Kapcsolat: 24109954
 5. Kovács Anikó. A népnevelés társadalom pszichológiai tényezői 20. századi székely és csángó népnevelők élettörténeteinek összehasonlító elemzése alapján. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21423640] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21423640, Kapcsolat: 28129565
 6. Vajda András. Jelentésteremtő mechanizmusok egy parasztember élettörténetében. (2002) Megjelent: Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról pp. 79-94
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2042727] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2042727, Kapcsolat: 28129563
 7. Müllner András. Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdélyi Miklós-. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2108038] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2108038, Kapcsolat: 24109970
Gyimesi Timea. Le rire blanc. Subversion et dimension métaphysique chez Michel Tournier. (2001) Megjelent: écRire pp. 219-226, 2713124
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2713124]
 1. Geneviève Henrot. Peaux d'âme. (2009) ISBN:9782745320032
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24110005] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24110005, Kapcsolat: 24110005
Gyimesi Timea. Közvetett szabad beszédben Gilles Deleuze-ről. (2003) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 44/45 10-17, 2411868
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[2411868]
 1. Szilasi László. Szilasi szerint. (2004)
  Egyéb[20811639] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20811639, Kapcsolat: 28131348
Gyimesi Tímea. Le polar et la déconstruction ou plaidoyer pour le devenir des genres. (2004) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 XXIII Tom 39-44, 2018405
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2018405]
 1. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23600548] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 24110014
Tímea Gyimesi. Prismes irisés. Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses saixonta années.. (2006) ISBN:9638699612, 1418155
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1418155]
 1. Dorota Dukwicz. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badan nad Wiekiem Osiemnastym Nr 11. (2007)
  Egyéb[20925028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20925028, Kapcsolat: 20925028
Gyimesi Tímea. Kristevai utazás művészetfilozófia, pszichoanalízis és irodalom között. (2007) THALASSA: PSZICHOANALÍZIS, TÁRSADALOM, KULTÚRA : A FERENCZI SÁNDOR EGYESÜLET KIADVÁNY 0865-9362 18 2-3 51-64, 2018403
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2018403]
 1. Samu-Koncsos Kinga. A REPREZENTÁCIÓ ABJEKCIÓJA NEMES NAGY ÁGNES FÁK CÍMű VERSÉBEN. (2018) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 XIX 3 91-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30639483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30639483, Kapcsolat: 28122237
 2. Samu-Koncsos Kinga. AZ ELHALLGATÁS POÉTIKÁJA: A tárgyiasság öndekonstrukciója Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2017)
  Egyéb konferenciakötet/Tudományos[30639499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30639499, Kapcsolat: 28122247
 3. B. Gáspár Judit. Alászállás és/vagy szublimáció.: Hasonlóságok és különbségek a mindennapi és a művészi kreativitásban. (2017) Megjelent: Nem való ez, nem is álom. Válogatás a 15 esztendős Művészet és pszichoanalízis-sorozat előadásaiból pp. 26-39
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30643934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30643934, Kapcsolat: 28128311
 4. Márta Horváth. Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung. (2016) ISBN:9783897854635
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3105312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3105312, Kapcsolat: 27903783
 5. Lipták-Pikó Judit. Qui voit les fantomes? Analyse du roman Naissance des fantomes de Marie Darrieussecq. (2015) ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 0567-8099 XXIX p. 81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3385972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385972, Kapcsolat: 28117911
 6. Samu-Koncsos Kinga. GENOTEXTOLÓGIA: Melankolikus árnyjáték a DNS Genethliacummal. (2015) Megjelent: Fény pp. 29-44
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30639489] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30639489, Kapcsolat: 28122242
 7. Zsédely-Szabó Tímea. Az őrület múzeuma – az identitás színeváltozása: Egy New York-i menedékhely (The Living Museum) kontextusában. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26455721] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26455721, Kapcsolat: 24109978
 8. Zsák Judit. A szerző és az (ön)életírás pozíciója a közelmúlt pszichoanalitikus irodalomkritikáiban. (2010) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 56 4 617-632
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1727885] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1727885, Kapcsolat: 27903767
 9. Zsák Judit. A pszichoanalitikus elméletek hatása a társadalmi nem és a női szubjektum felfogására: különös tekintettel Hélčne Cixous munkásságára. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1734934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1734934, Kapcsolat: 24109974
 10. Erős Ferenc. Pszichoanalitikus regények Dr. S-től Muo doktorig. (2008) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 009 72-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24109972] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109972, Kapcsolat: 24109972
Gyimesi Timea. Le présent dans le passé, le passé dans le présent: Du temps des "trusimes" au temps des fantômes. (2008), 2712905
Egyéb konferenciakötet/Tudományos[2712905]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113817
 2. Karácsonyi Judit. "Rejouer l'Échec donné d'avance" - L'espace novellisé dans Cinéma de Tanguy Viel. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze pp. 105-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3286139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286139, Kapcsolat: 28113792
Gyimesi Timea. Szökésvonalak: Diagrammatikus olvasatok Deleuze nyomán. (2008) ISBN:9789639529717, 1612377
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1612377]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507238
 2. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113806
 3. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113808
 4. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113815
 5. Bollobás Enikő. Önérték és távlatiság NARRATÍV SZEMÉLYKÖZISÉG HENRY JAMES RÖVIDPRÓZÁJÁBAN. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 2018 43-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27505149] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505149, Kapcsolat: 27505149
 6. Bencsik Orsolya. Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében). (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30608228] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30608228, Kapcsolat: 28113834
 7. Novák Anikó. A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealitás Tolnai Ottó művészetében. (2018) ISBN:9788685245398
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30635296] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30635296, Kapcsolat: 28117017
 8. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28113794
 9. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28113795
 10. Cserjés Katalin. Emlékezés és társitás: Ceruzasorok Madách Imre és Esterházy Péter kapcsán. (2017) Megjelent: XXIV. Madách Szimpózium pp. 187-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27178019] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27178019, Kapcsolat: 27506779
 11. Tóth Andrea. Elmozduló jelentések: A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3322397] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3322397, Kapcsolat: 27507276
 12. Ureczky Eszter. Cultures of Pollution:: Cultures Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27507266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507266, Kapcsolat: 27507266
 13. Pál-Kovács Ramona. Cartographie de la mémoire: Pour une lecture géocritique de l'autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27507283] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507283, Kapcsolat: 27507283
 14. Szajbély Mihály. Bohóc a falon: Jókai Mór Egy lengyel történet című novellája és a populáris irodalom. (2017) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 98 2 176-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3285371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3285371, Kapcsolat: 27506559
 15. Cserjés Katalin. Álló csillagok: Egy gondolkodás (koncentrikus) körei. (2017) ISBN:9789639640597
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3225425] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3225425, Kapcsolat: 27506771
 16. Péterfi Szabina. A művészet fennsíkjai. (2016) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 2016 1 120-134
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26510976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26510976, Kapcsolat: 26510976
 17. Jablonczay Tímea. Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában. (2015) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 61 2 137-156
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987040] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2987040, Kapcsolat: 27505154
 18. Péter Szabina. Ideiglenes autonóm tűnődések. Kiasztikus olvasatok Ai Weiwei munkásságának mentén. (2015) PERFORMA 2498-731X 2015 1 10-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27505164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505164, Kapcsolat: 27505164
 19. Bálint Anna. Edmond Jabès és a megnyíló írás. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27507273] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507273, Kapcsolat: 27507273
 20. Péter Szabina. A land art haptikus tájai. (2015) TÖBBLET: FILOZÓFIAI FOLYÓIRAT 2067-2268 2015 2 25-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26510954] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26510954, Kapcsolat: 26510954
 21. Virág Zoltán. Waterworlds: Allusions and Illusions: (Tropes of River, Delta and Sea in the Poetry and Prose of Új Symposion Literary Magazine). (2014) Megjelent: INTELEKTUALAC DANAS Zbornik radova s Desničinih susreta 2013. pp. 135-146
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27508428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27508428, Kapcsolat: 27508428
 22. Győri Zsolt. Szerzők, filmek, kritikai-klinikai olvasatok. (2014) ISBN:9789633184547
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27505156] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505156, Kapcsolat: 27505156
 23. Jablonczay Tímea. Marginalizáltság és határkezelés. Az identitás kereszteződései Szenes Erzsinél. (2014) TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 2062-7084 4. évf. 2 18-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24574434] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24574434, Kapcsolat: 24574434
 24. Bakonyi Veronika. Férgekkel elárasztott én, drakulabőrű olvasó, túl sok látnivaló - a szubjektum nevetve kiborul. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 2014 131-144
  Folyóiratcikk[27505147] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505147, Kapcsolat: 27505147
 25. Novák Anikó. A kollekció poétikája.: Gyűjtés és muzealitás Tolnai Ottó műveiben. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24110022] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24110022, Kapcsolat: 24110022
 26. Kovács Krisztina. Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2488307] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2488307, Kapcsolat: 27507278
 27. Bényei Tamás. Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái. (2013) Megjelent: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái pp. 7-219
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24096302] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096302, Kapcsolat: 24096302
 28. Novák Anikó. From Imaginary to Real Museums. (2013) Megjelent: CURRENT ISSUES IN SOME DISCIPLINES pp. 74-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27506746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27506746, Kapcsolat: 27506746
 29. Kovács Flóra. A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban. (2013) ISBN:9789637043512
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25056747] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25056747, Kapcsolat: 27506786
 30. Novák Anikó. Tolnai Ottó imaginárus múzeuma. (2012) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 2012 3 89-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24101216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24101216, Kapcsolat: 24101216
 31. Smid Róbert. Lehetséges-e egy szövegtest kiemelkedése az irodalom történetiségéből? Szerb János mint versben bujdosó. (2012) Megjelent: Esemény–trauma–nyilvánosság pp. 361-382
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27506717] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27506717, Kapcsolat: 27506717
 32. Bollobás Enikő. Parodisztikus játék a szubjektumperformativitással: Rácz Zsuzsa két Terézanyujáról. (2011) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 2011 023 55-58
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24096300] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096300, Kapcsolat: 24096300
 33. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? című szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk[21990077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990077, Kapcsolat: 28118051
 34. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? címû szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24096294] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096294, Kapcsolat: 24096294
 35. Kovács Flóra. A „sokféleség" a színházi aktusban (Artaud - Mániutiu - Deleuze). (2011) Megjelent: (Dráma)szövegek metamorfózisa : kontaktustörténetek : a 2009. június 4-7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei = Metam... pp. 95-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27506811] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27506811, Kapcsolat: 27506811
 36. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23600548] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 24110018
 37. Virág Zoltán. Az élmények koloritja. A folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista költészetben és prózában. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 6 6-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24096279] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096279, Kapcsolat: 24096279
 38. Kovács Krisztina. A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában. (2010) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 2010 3 45-54
  Folyóiratcikk[27505158] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505158, Kapcsolat: 27505158
Gyimesi Tímea. Lakható helyek - vagabundus tárgyak (Kertész Imre idegen idegenségéről). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 3 75-87, 2018400
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2018400]
 1. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? című szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk[21990077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990077, Kapcsolat: 28118046
Gyimesi Timea. Michel Tournier ou les devenirs du concept. (2009) ISBN:9789634829294, 2411038
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2411038]
 1. Hollósi Szonja. Réinterprétation de l'androgyne, du stéréotype aux métamorphoses dans l'imaginaire maghrébin francophone. (2008) Megjelent: Libres Horizons. Pour une approche comparatiste. pp. 165-169
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24109934] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24109934, Kapcsolat: 24109934
Gyimesi Timea. Kiš-slike. (2011) RUKOVET: CASOPIS ZA KNJIZEVNOST, UMETNOST I KULTURU 0035-9793 2011 1-4 86-89, 2712923
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2712923]
 1. Szajbély Mihály. A homok stabilitása. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 2014 68 74-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24305444] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24305444, Kapcsolat: 24305444
Gyimesi Timea. Deleuze Proustja - Gilles Deleuze irodalomszemléletéről. (2012) Megjelent: Képek, Szövegek, Olvasatok pp. 26-41, 2227932
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2227932]
 1. Darida Veronika. V mint vágy: Variációk a Proust-témára. (2016) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 70 9 90-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27507190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27507190, Kapcsolat: 27507190
 2. Bódi Katalin. Képek, szövegek, olvasatok. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 2013 3 442-446
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24096342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24096342, Kapcsolat: 24096342
Gyimesi Timea. A franciaországi kognitív kutatásokról az irodalom és a művészetek összefüggésében. (2013) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X LIX 2 264-272, 2445006
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2445006]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507231
 2. Daróczi Gabriella. Segédanyag az óvodai Mese-vers tevékenység tervezéséhez és vezetéséhez: Módszertani útmutató az óvodai képességfejlesztéshez. (2017) ISBN:9789632848396
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[30478520] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30478520, Kapcsolat: 28130714
Gyimesi Timea. Három az egyben, egy a háromban…. (2013) REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 1416-6399 hors série 37-44, 2712922
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2712922]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113802
 2. Bencsik Orsolya. Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében). (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30608228] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30608228, Kapcsolat: 28113830
Gyimesi Timea. Kiš-képek. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68. évfolyam 10 81-87, 2783742
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2783742]
 1. Szajbély Mihály. A homok stabilitása: Danilo Kiš Fövenyóra című regényének prológusa. (2014) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 68 10 74-80
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2762673] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2762673, Kapcsolat: 24451987
Gyimesi Timea. « Être poreux au monde ». Du dynamisme moléculaire de l’(auto)fictif à la Marie Darrieussecq. (2015) Megjelent: Eidôlon n° 113 pp. 65-73, 2862867
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2862867]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113828
 2. BNF könyvtár. Direction des collections. Département Littérature et art.. (2018)
  Kutatási adat/Tudományos[27505127] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505127, Kapcsolat: 27505127
 3. Lipták-Pikó Judit. Modeler et moduler avec Marie Darrieussecq. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385974] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3385974, Kapcsolat: 28113799
 4. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3347337] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113844
 5. Arnaud Genon. Moi et l'autre. (2015)
  Kutatási adat/Tudományos[27505118] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505118, Kapcsolat: 27505118
 6. Lipták-Pikó Judit. Jenetés a Darrieussecq-ügyről. (2015) Megjelent: Szövegek között 19 pp. 141-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27505121] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505121, Kapcsolat: 27505121
Gyimesi Timea. "Más terek hangjait hallatni": Fantomok terei -- téri fantomok Marie Darrieussecq prózájában. (2015) Megjelent: Térérzékelések-térértelmezések pp. 138-149, 2813576
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2813576]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 28113820
 2. Karácsonyi Judit. "Rejouer l'Échec donné d'avance" - L'espace novellisé dans Cinéma de Tanguy Viel. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze pp. 105-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3286139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286139, Kapcsolat: 28113791
 3. Kaszap-Asztalos Emese. A továbblépés záloga. (2017) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 68. 5 98-102
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27472903] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27472903, Kapcsolat: 28135484
 4. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 28118056
 5. Toldi Éva. Térérzékelések - térértelmezések, szerk. Ádám Anikó - Radvánszky Anikó. (2015) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 96 4 504-509
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[3046249] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3046249, Kapcsolat: 28140975
Gyimesi Timea. Deleuze és a redő ökonómiája. (2016), 3116269
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3116269]
 1. Lengyel Zsuzsanna. Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája. (2016)
  Kutatási adat/Tudományos[27505128] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27505128, Kapcsolat: 27505128
Gyimesi Timea. I mint Irodalom: Deleuze és az irodalom. (2016) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 70 9 98-102, 3116209
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3116209]
 1. Bollobás Enikő. Önérték és távlatiság: Narratív személyköziség Henry James rövidprózájában. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 2 43-53
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3330192] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3330192, Kapcsolat: 27506838
 2. Pál-Kovács Ramóna. Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3347337] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3347337, Kapcsolat: 28113841
Gyimesi Timea. Kimerülés és Performativitás: Deleuze, Guattari és a klinikai kritika. (2016) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 LXII 4 303-314, 3207123
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3207123]
 1. Lipták-Pikó Judit. Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30609385] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30609385, Kapcsolat: 27507230
Gyimesi Timea. Quelque part "entre". (2016), 3210389
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3210389]
 1. Karácsonyi Judit. "Rejouer l'Échec donné d'avance" - L'espace novellisé dans Cinéma de Tanguy Viel. (2017) Megjelent: Modulation - Deleuze pp. 105-112
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3286139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3286139, Kapcsolat: 28113790
2020-08-09 22:47