Fülöp Mihály. A befejezetlen béke: Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947). (1994) ISBN:9637855599, 1407361
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1407361]
 1. Szarka László. Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben. (2008) Megjelent: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században pp. 186-191
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21585290] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21585290, Kapcsolat: 23847593
 2. Bárdi Nándor. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. (2008) ISBN:9789636930820
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1316499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1316499, Kapcsolat: 21584464
 3. Tóth Ágnes. Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében 1945–1948. (2007) Megjelent: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. pp. 73-88
  Könyvrészlet/Tudományos[21584481] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584481, Kapcsolat: 21584481
 4. Kecskés DG. Franciaország és a magyar forradalom, 1956.. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25591379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25591379, Kapcsolat: 25591380
 5. Balázs Trencsényi et al. Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. (2007) Megjelent: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe pp. 1-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2474812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2474812, Kapcsolat: 23839791
 6. Szarka László. A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián. (2007) Megjelent: Otthontalan emlékezet : emlékkönyv a csehszlovák - magyar lakosságcsere 60. évfordulójára pp. 133-140
  Könyvrészlet/Tudományos[21584479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584479, Kapcsolat: 21584479
 7. Olti Ágoston. A Román Külügyminisztérium béke-előkészítő tevékenysége. A román Béke-előkészítő Bizottság irataiból. (2007) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 52 4 18-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23837485] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23837485, Kapcsolat: 23837485
 8. Olti Ágoston. A Román Béke-előkészítő Bizottság tevékenysége (1944-1946). (2007) SZÁZADOK 0039-8098 141 1 29-55
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584470] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584470, Kapcsolat: 21584470
 9. Szarka László. A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó dekrétumok és rendeletek. (2007) Megjelent: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945-1948 pp. 7-33
  Könyvrészlet/Tudományos[21584382] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584382, Kapcsolat: 21584382
 10. Gyarmati György. Történelmünk a Kárpát-medencében (1926-1956-2006). (2006)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584458] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584458, Kapcsolat: 21584458
 11. Kecskés D Gusztáv. Franciaország. (2006) Megjelent: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban pp. 280-299
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25592432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25592432, Kapcsolat: 25592432
 12. Nagy Mihály Zoltán. Érdekvédelem és pártpolitika: A Magyar Népi Szövetség érdekképviseleti funkciója. (2006) Megjelent: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében pp. 343-366
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21585341] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21585341, Kapcsolat: 21584469
 13. Gyarmati György. Duna menti kisállamok "különbéke" víziói a második világháború után. (2006) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2 18-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584457] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584457, Kapcsolat: 21584457
 14. Romsics I. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (2006) ISBN:9789633898673; 9633898676; 9789633898676
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1102870] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1102870, Kapcsolat: 21584473
 15. L Balogh et al. A román-magyar lakosságcsere kérdése 1940-1947. (2006) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 15 4 597-620
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584374] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584374, Kapcsolat: 21584374
 16. Popély Árpád. A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. (2006) ISBN:8089249035
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2594777] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2594777, Kapcsolat: 23844495
 17. Gyarmati György. Vámunió, föderáció – új nagyhatalom?: Duna menti kisállamok különbéke-víziói a második világháború után. (2005) Megjelent: A demokrácia reménye: Magyarország, 1945 pp. 29-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2368581] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2368581, Kapcsolat: 21584456
 18. Borhi László. Magyarország a hidegháborúban: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945–1956. (2005) ISBN:9631354121
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2442669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2442669, Kapcsolat: 21584384
 19. Romsics I. Magyar békeelképzelések a második világháború alatt és után, 1942-1947.. (2005) Megjelent: 1945 a világtörténelemben. pp. 177-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1038730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1038730, Kapcsolat: 21584474
 20. Kecskés Gusztáv. La diplomatie francaise et la révolution hongroise de 1956.. (2005) ISBN:9638652136; 96386521369789638652133
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[202181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202181, Kapcsolat: 23845237
 21. Vida István. Iratok a magyar - szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október - 1948. június : dokumentumok. (2005) ISBN:9639567981
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584460, Kapcsolat: 21584460
 22. Bárdi Nándor. Tény és való: a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete : problémakatalógus. (2004) ISBN:8071495891
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1484802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1484802, Kapcsolat: 21584379
 23. Borhi László. Hungary in the Cold War, 1945-1956: Between the United States and the Soviet Union. (2004) ISBN:9789639241800; 9781417537266
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23842368] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23842368, Kapcsolat: 23842368
 24. Kecskés D Gusztáv. Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2443233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2443233, Kapcsolat: 25591364
 25. Nagy Mihály. Autonomisták és centralisták: Észak-Erdély a két román bevonulás között. (1944. szeptember – 1945. március). (2004) ISBN:9738231280
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855960] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1855960, Kapcsolat: 21584483
 26. Bottoni Stefano. Romániai magyarság a brit diplomáciai források tükrében (1948-1971). (2003) Megjelent: Etnopolitika : a közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában pp. 99-124
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21584387] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584387, Kapcsolat: 21584387
 27. Szűcs László. Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei: A. kötet 1946. február 5. - 1946. július 19.. (2003) ISBN:9636311498
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[23842334] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23842334, Kapcsolat: 23842334
 28. Krausz Tamás. A sztálinizmus hétköznapjai: Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. (2003) ISBN:9631941132
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2112743] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2112743, Kapcsolat: 23164527
 29. Szarka László. A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, 1945-1948: Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584478] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584478, Kapcsolat: 21584478
 30. Szajcsán Éva. A magyar-jugoszláv viszony és a mohácsi sokacok helyzetének alakulása (1945–1950). (2003) Megjelent: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve : 46 - 47 : ( 2001 - 2002 ) pp. 167-182
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23843837] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23843837, Kapcsolat: 23843831
 31. A Sajti. Impériumváltás, magyarellenes megtorlások, kitelepítések és a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvidéken 1944-1947. (2002) SZÁZADOK 0039-8098 136 5 1061-1114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1746002] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1746002, Kapcsolat: 23834148
 32. Zeidler Miklós et al. Az „Erdély-kérdés” a magyar–szovjet külkapcsolatokban. (2002) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 2002 4 52-53
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584377] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584377, Kapcsolat: 21584377
 33. Balahó Zoltán et al. A pozsonyi hídfő története. (2002) FOLIA HISTORICA 0133-6622 23 2 179-200
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23845227] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23845227, Kapcsolat: 23845227
 34. Földesi Margit. A megszállók szabadsága: A hadizsákmányról – a jóvátételről - Szövetséges Ellenőrző Bizottságról. (2002) ISBN:9639406562
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584455] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584455, Kapcsolat: 21584455
 35. Szakály Sándor. Változás és folytonosság: Trianontól Párizsig (Magyarország lehetőségek és kényszerek között, 1920–1947). (2001) Megjelent: Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv pp. 137-153
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23843629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23843629, Kapcsolat: 23843629
 36. K Lengyel Zsolt. Politisches System und Minderheiten in Rumänien 1918-1989. Abriß über die inneren Integrationsprobleme des zentralistischen Einheitsstaates am Beispiel der Deutschen und der Magyaren. (2001) ZEITSCHRIFT FÜR SIEBENBÜRGISCHE LANDESKUNDE 0344-3418 24 2 190-212
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23847955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23847955, Kapcsolat: 23847947
 37. Fábián Ernő. Görbe fából nem lesz egyenes: A marxi-lenini kisebbségpolitika elméletének es gyakorlatának színeváltozásai. (2001) ISBN:9739311903
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584454, Kapcsolat: 21584454
 38. Szarka László. A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar békepolitika (1945-1947). (2001) Megjelent: Források és stratégiák : a II. Összehasonlító Magyar Kisebbségtörténeti Szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus ... pp. 124-148
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[21584475] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584475, Kapcsolat: 21584475
 39. Garadnai Zoltán. A magyar-francia diplomáciai kapcsolatok története, 1945-1966. (2001) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 7 1-2 112-152
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23843610] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23843610, Kapcsolat: 23843610
 40. Garadnai Zoltán. A Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztályának iratai a Magyar Országos Levéltár filmtárában, 1945-1946.. (2001) LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 0024-1512 72 1-2 247-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21089504] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21089504, Kapcsolat: 23833153
 41. Vadkerty Katalin. A kitelepítéstől a reszlovakizációig: Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről. (2001) ISBN:807149366X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20561796] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20561796, Kapcsolat: 21584482
 42. Kugler J. Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön 1944-1948. (2000) ISBN:9633798035
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[173420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 173420, Kapcsolat: 21584465
 43. Kim Jiyoung. A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után. (2000) ISBN:9633798175
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584462] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584462, Kapcsolat: 21584462
 44. Rainer M. National Independence, Neutrality, and Cooperation in the Danube Region: Imre Nagys Foreign Policy Ideas. (1999) Megjelent: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts, 1848-1998 pp. 281-304
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23817131] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23817131, Kapcsolat: 23817131
 45. Vincze Gábor. Illúziók es csalódások.: Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből.. (1999)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584491] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584491, Kapcsolat: 21584491
 46. Vincze Gábor. A Magyar Népi Szövetség válsága. (1999) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 2-3 398-431
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584490] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584490, Kapcsolat: 21584490
 47. Vincze Gábor. Adalékok a Marton Áron-per történetéhez. (1999) SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM 1453-3871 11 91-104
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584489] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584489, Kapcsolat: 21584489
 48. Lázár György. Szekfű Gyula követ és a moszkvai magyar követség jelentései, 1946-1948. (1998)
  Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[21584466] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584466, Kapcsolat: 21584466
 49. Rainer M János. Nagy Imre külpolitikai nézetei. Nemzeti függetlenség, semlegesség és Duna-völgyi együttműködés. (1998) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 53 6 104-117
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2015488] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2015488, Kapcsolat: 23834154
 50. Szarka László. Duna-táji dilemmák: Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584476] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584476, Kapcsolat: 21584476
 51. Lipcsey Ildikó. A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján, 1944-1953. (1998) Megjelent: A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján, 1944-1953 pp. 216-217
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[21584468] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584468, Kapcsolat: 21584468
 52. Szántó Pál. Pártok harca a hatalomért és az 1945-1947. évi választások Somogyban. (Első közlemény). (1997) Megjelent: Somogy megye múltjából pp. 267-307
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23843193] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23843193, Kapcsolat: 23843193
 53. Borhi László. Megalkuvás és erőszak.: az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944-1949. (1997) ISBN:9634722156
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584385] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584385, Kapcsolat: 21584385
 54. Vincze Gábor. Az MNSz es az RSzDP Országos Magyar Bizottsága vitája magyar választási koalíció létrehozásáról.. (1997) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 4 103-119
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584488] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584488, Kapcsolat: 21584488
 55. Vincze Gábor. A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953). (1997) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 8 2 68-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584485] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584485, Kapcsolat: 21584485
 56. Vincze Gábor. A "marosvásárhelyi Rubicon": A Magyar Népi Szövetség útja a "nemzetiségi anyaszervezettől" a "kommunista fiókszervezetig". (1997) Megjelent: A Maros megyei magyarság történetéből: Tanulmányok, 1 pp. 251-269
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21584487] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584487, Kapcsolat: 21584487
 57. Vincze Gábor. Álmodozások kora: Tervek, javaslatok az "erdélyi kérdés" megoldására 1945-46-ban. (1997) LIMES: TUDOMÁNYOS SZEMLE 0238-9266 2 59-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584486] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584486, Kapcsolat: 21584486
 58. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1277499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132596
 59. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1277499] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132600
 60. Romsics I. A brit külpolitika és a "magyar kérdés". (1996) SZÁZADOK 0039-8098 130 2 273-339
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1038866] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1038866, Kapcsolat: 23834079
 61. Kertész István. Magyar békeillúziók 1945-1947: Oroszország és a Nyugat között. (1995) ISBN:9630758008
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584461] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584461, Kapcsolat: 21584461
 62. Tóth László. „Hívebb emlékezésül…”: Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből 1945-1948. (1995) ISBN:8071491004
  Könyv/Tudományos[20612807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20612807, Kapcsolat: 23843744
 63. Föglein Gizella. Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés. (1995) MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 0864-960X 40 14 191-194
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584366] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584366, Kapcsolat: 21584366
 64. Gyarmati György. Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 6 1471-1479
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584367] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584367, Kapcsolat: 21584367
 65. Vincze Gábor. Erdély magyar egyeteme 1944-49: Csőgör Lajos visszaemlékezése és dokumentumok. (1995)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21584388] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584388, Kapcsolat: 21584388
 66. Balogh Sándor. Erdély és a második világháború utáni békerendezés. 1945-1946.. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 3 535-572
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23171004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23171004, Kapcsolat: 23834017
 67. Vincze Gábor. A kisebbségpolitikus Márton Áron. (1995) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 1 1 93-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21584484] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584484, Kapcsolat: 21584484
 68. Sipos Péter. A béke kőkemény diktátuma. (1994) NÉPSZABADSÁG 0133-1752 1994.06.22. p. 15
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[21584368] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21584368, Kapcsolat: 21584368
Fülöp Mihály. La politique étrangère hongroise dans le contexte de l'Europe centrale. (1994) POLITIQUE ÉTRANGÈRE 0032-342X 1958-8992 59 1 115-128, 1720848
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1720848]
 1. Zięba Ryszard. The Euro-Atlantic Security System in the 1990s. (2018) Megjelent: The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis pp. 17-53
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27442926] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27442926, Kapcsolat: 27442926
 2. Zięba Ryszard. Conclusions: Consequences of the Crisis of the Euro-Atlantic Security System and Prospects for Its Evolution. (2018) Megjelent: The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis pp. 267-288
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27442944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27442944, Kapcsolat: 27442944
 3. Christopher Pichonnier. La France et la Hongrie (1989-2004). (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27455911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27455911, Kapcsolat: 27455911
 4. Tulmets Elsa. East Central European Foreign Policy Identity in Perspective. (2014) ISBN:9781349331956; 9780230291300
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27117193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27117193, Kapcsolat: 28132859
 5. Tulmets Elsa. Defining the Historical Self. (2014) Megjelent: East Central European Foreign Policy Identity in Perspective Back to Europe and the EU’s Neighbourhood pp. 84-111
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27423311] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27423311, Kapcsolat: 27423311
 6. Tomas Niklasson. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994. (2006) ISBN:9188306569
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26245499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26245499, Kapcsolat: 28132872
 7. Tomas Niklasson. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994. (2006) ISBN:9188306569
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26245499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26245499, Kapcsolat: 28132875
 8. Tomas Niklasson. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994. (2006) ISBN:9188306569
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26245499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26245499, Kapcsolat: 28132878
 9. Tomas Niklasson. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994. (2006) ISBN:9188306569
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26245499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26245499, Kapcsolat: 28132879
 10. Tomas Niklasson. Regime Stability and Foreign Policy Change: Interaction between Domestic and Foreign Policy in Hungary 1956-1994. (2006) ISBN:9188306569
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26245499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26245499, Kapcsolat: 28132880
 11. Csurgai Gy. La nation et ses territoires en Europe centrale. (2005) ISBN:3039100866
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1028112] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1028112, Kapcsolat: 28132840
 12. Csurgai Gy. La nation et ses territoires en Europe centrale. (2005) ISBN:3039100866
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1028112] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1028112, Kapcsolat: 28132842
 13. Gallotta Giulia. L'idea di Europa tra storia e prospettiva: conseguenze teoriche ed istituzionali dell'allargamento orientale dell'UE. (2001) ISBN:9788884220936
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23822538] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23822538, Kapcsolat: 23822538
 14. Năstase Dorina. La Recherche d’un ordre de sécurité en Europe l’état des lieux avant l’élargissement de l’OTAN = Searching for Security in Europe - The situation befor the Nato expansion. (2001) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI POLITICA 2065-9423 46 1 53-68
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23876623] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23876623, Kapcsolat: 23876623
 15. Carlos Gaspar. A Rússia eo alargamento da NATO. (1995) ANALISE SOCIAL 0003-2573 133 4 709-764
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23822539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23822539, Kapcsolat: 23822539
Fülöp Mihály. Les Relations franco-hongroises depuis 1945. (1994) CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 1149-6525 1994 6 217-227, 1720854
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1720854]
 1. Christopher Pichonnier. La France et la Hongrie (1989-2004). (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27455912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27455912, Kapcsolat: 27455912
 2. Pierre Bouillon. Le prix de la détente?: La politique française en Hongrie et en Roumanie (1968–1977). (2016) ISBN:9782753550582
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[26452409] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26452409, Kapcsolat: 28132958
 3. Fejérdy Gergely. L'Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide: Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones de l'Europe occidentale et la Hongrie de 1944 a 1956. (2014) ISBN:9782745326188
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2530129] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2530129, Kapcsolat: 28264299
 4. Garadnai Zoltán. Le développement des relations entre la Hongrie et la France (1945-1975). (2013) Megjelent: Le clivage centre/périphérie: dans une approche interdisciplinaire pp. 83-99
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[23854590] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23854590, Kapcsolat: 23854590
 5. Kecskés DG. Franciaország és a magyar forradalom, 1956.. (2007)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25591379] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25591379, Kapcsolat: 25591382
 6. Mathilde Domenach. L'Institut français de Budapest. (2006) ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK 0238-8308 XV 105-117
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30648866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30648866, Kapcsolat: 28132953
 7. Mathilde Domenach. L'Institut français de Budapest. (2006) ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK 0238-8308 XV 105-117
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30648866] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30648866, Kapcsolat: 28132956
 8. Kecskés Gusztáv. La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. (2006) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 4 35-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203075, Kapcsolat: 28132916
 9. Kecskés Gusztáv. La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. (2006) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 4 35-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203075, Kapcsolat: 28132918
 10. Kecskés Gusztáv. La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. (2006) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 4 35-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[203075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 203075, Kapcsolat: 28132920
 11. Kecskés D. Franciaország. (2006) Megjelent: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban pp. 280-299
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25592441] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25592441, Kapcsolat: 25592441
 12. Kecskés Gusztáv. La diplomatie francaise et la révolution hongroise de 1956.. (2005) ISBN:9638652136; 96386521369789638652133
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[202181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 202181, Kapcsolat: 23845200
 13. Kecskés D Gusztáv. Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2443233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2443233, Kapcsolat: 25591369
 14. Kecskés D Gusztáv. Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2443233] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2443233, Kapcsolat: 28132908
Fülöp Mihály. Magyar külügyminiszter a békekonferencián. (1995) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 17 2 18-20, 1402813
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1402813]
 1. Benes Eduard. Edvard Beneš elnöki dekrétumai : avagy a magyarok és a németek jogfosztása. (1996) ISBN:8085500094
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23843679] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23843679, Kapcsolat: 23843679
 2. Tóth László. „Hívebb emlékezésül…”: Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből 1945-1948. (1995) ISBN:8071491004
  Könyv/Tudományos[20612807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20612807, Kapcsolat: 23843747
 3. Sipos Péter. A szovjetek és Magyarország, 1945. (1995) HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA 0139-2409 17 2 3-5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23837682] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23837682, Kapcsolat: 23837682
2020-09-19 18:23