Fülöp Mihály. A román gazdaság fejlődésének két évtizede 1956-76: egyetemi doktori értekezés. (1977), 2599384
Thesis/University doctor (Thesis)/Scientific[2599384]
 1. Hunya Gábor. A Ceausescu-korszak gazdasága. (1990) In: Románia 1944-1990 pp. 49-85
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23869005] [Approved]
  Független, Idéző: 23869005, Kapcsolat: 23869005
Fülöp Mihály. Franciaország és Közép-Kelet-Európa. (1981) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 8 5 71-87, 1481550
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1481550]
 1. Kecskés Gusztáv. La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. (2006) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 4 35-45
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[203075] [Admin approved]
  Független, Idéző: 203075, Kapcsolat: 28132924
 2. Kecskés D Gusztáv. Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig. (2004)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2443233] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2443233, Kapcsolat: 25591374
Fülöp Mihály. Románia nemzetiségpolitikája. (1982), 2591617
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[2591617]
 1. Vincze Gábor. A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között: III. rész: 1965–1989. (1998) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 4 1 289-317
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23839615] [Approved]
  Független, Idéző: 23839615, Kapcsolat: 23839615
Fülöp Mihály. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés. (1985) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 12 4 124-155, 1402830
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402830]
 1. Békés Csaba. Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945–1991. (2011) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 10 4 95-127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1859076] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1859076, Kapcsolat: 23171003
 2. Békés Csaba. Hungarian foreign policy in the bipolar World, 1945–1991. (2011) FOREIGN POLICY REVIEW 1588-7855 2064-9428 8 1 65-97
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1859074] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1859074, Kapcsolat: 23837210
 3. Balogh Sándor. Erdély és a második világháború utáni békerendezés. 1945-1946.. (1995) SZÁZADOK 0039-8098 129 3 535-572
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23171004] [Approved]
  Független, Idéző: 23171004, Kapcsolat: 23171004
 4. -. A nemzetközi feltételek alakulása 1986 és 1988 májusa között. (1989) TÁRSADALMI SZEMLE 0039-971X 44 Klnsz. 3 38-46
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23834182] [Approved]
  Független, Idéző: 23834182, Kapcsolat: 23834182
 5. Balogh Sándor. Magyarország külpolitikája 1945-1950. (1988)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585408] [Approved]
  Független, Idéző: 21585408, Kapcsolat: 21585408
Fülöp Mihály. A berlini (potsdami) értekezlet és az európai béke. (1987) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 14 5 166-182, 1402825
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402825]
 1. G Vass. Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei: 1945. november 15 - 1946. február 4.. (2005) ISBN:9636311765
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[23843978] [Approved]
  Független, Idéző: 23843978, Kapcsolat: 23843978
 2. Mezei Géza. Befolyás vagy hegemónia?: A háború utáni rendezés Kelet-Közép-Európában : a magyar Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az angolszász hatalmak Magyarország-politikája 1944-45-ben. (2001) ISBN:9639336378
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[21585414] [Approved]
  Független, Idéző: 21585414, Kapcsolat: 21585414
 3. Romsics Ignác. Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról.: Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai, 1942-1944. (1992) ISBN:9630293250
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585412] [Approved]
  Független, Idéző: 21585412, Kapcsolat: 21585412
Fülöp Mihály. A Sebestyén-misszió I. rész. (1987) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 9 3 141-176, 1402826
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402826]
 1. Bottoni Stefano. Reassessing the Communist Takeover in Romania. Violence, Institutional Continuity, and Ethnic Conflict Management.. (2010) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 24 1 59-89
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1442286] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1442286, Kapcsolat: 23169869
 2. Bottoni Stefano. Reassessing the Communist Takeover in Romania. Violence, Institutional Continuity, and Ethnic Conflict Management.. (2010) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 24 1 59-89
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1442286] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1442286, Kapcsolat: 28132213
 3. Romsics I. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (2006) ISBN:9789633898673; 9633898676; 9789633898676
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1102870] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1102870, Kapcsolat: 21585432
 4. Szarka László. A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar békepolitika (1945-1947). (2001) In: Források és stratégiák : a II. Összehasonlító Magyar Kisebbségtörténeti Szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus ... pp. 124-148
  Chapter in Book/Scientific[21585427] [Approved]
  Független, Idéző: 21585427, Kapcsolat: 21585427
 5. Kim Jiyoung. A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után. (2000) ISBN:9633798175
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584462] [Approved]
  Független, Idéző: 21584462, Kapcsolat: 21585433
 6. Szarka László. Duna-táji dilemmák: Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. (1998) ISBN:9638587040
  Book/Monograph (Book)/Scientific[187918] [Admin approved]
  Független, Idéző: 187918, Kapcsolat: 21585424
 7. Lipcsey Ildikó. A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján, 1944-1953. (1998) ISBN:9638583908
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585421] [Approved]
  Független, Idéző: 21585421, Kapcsolat: 21585421
 8. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132573
 9. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132576
 10. Kertész István. Magyar békeillúziók 1945-1947: Oroszország és a Nyugat között. (1995) ISBN:9630758008
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584461] [Approved]
  Független, Idéző: 21584461, Kapcsolat: 21585429
 11. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953211
 12. Békés Csaba. Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól. (1992) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 3 3 161-194
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1858903] [Validated]
  Független, Idéző: 1858903, Kapcsolat: 21585416
 13. R Süle. Románia politikatörténete: 1944-1990. (1990) In: Románia 1944-1990 pp. 199-274
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23864895] [Approved]
  Független, Idéző: 23864895, Kapcsolat: 21585419
 14. Nagy Miklós et al. Demokrácia és reform Európa keleti felében. (1990) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 17 2 3-18
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23870034] [Approved]
  Független, Idéző: 23870034, Kapcsolat: 23870034
 15. Süle Andrea. A romániai magyarság helyzete az 1944. augusztus 23-i antifasiszta fordulatot követően. (1990) In: Hetven év : a romániai magyarság története, 1919-1989 pp. 49-51
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23845360] [Approved]
  Független, Idéző: 23845360, Kapcsolat: 23844968
Fülöp Mihály. Románia politikatörténete 1944-1985. (1987), 2599407
Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[2599407]
 1. R Süle. Románia politikatörténete: 1944-1990. (1990) In: Románia 1944-1990 pp. 199-274
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23864895] [Approved]
  Független, Idéző: 23864895, Kapcsolat: 23864895
Fülöp Mihály. A Sebestyén-misszió II. rész. (1988) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 10 2 79-112, 1402824
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402824]
 1. Bottoni Stefano. Reassessing the Communist Takeover in Romania. Violence, Institutional Continuity, and Ethnic Conflict Management.. (2010) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 24 1 59-89
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1442286] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1442286, Kapcsolat: 23169867
 2. Bottoni Stefano. Reassessing the Communist Takeover in Romania. Violence, Institutional Continuity, and Ethnic Conflict Management.. (2010) EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254 1533-8371 24 1 59-89
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1442286] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1442286, Kapcsolat: 28132218
 3. Romsics I. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (2006) ISBN:9789633898673; 9633898676; 9789633898676
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1102870] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1102870, Kapcsolat: 21585554
 4. Szarka László. A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar békepolitika (1945-1947).. (2001) In: Források és stratégiák : a II. Összehasonlító Magyar Kisebbségtörténeti Szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus ... pp. 124-148
  Chapter in Book/Scientific[21585553] [Approved]
  Független, Idéző: 21585553, Kapcsolat: 21585553
 5. Kim Jiyoung. A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után. (2000) ISBN:9633798175
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584462] [Approved]
  Független, Idéző: 21584462, Kapcsolat: 21585552
 6. Szarka László. Duna-táji dilemmák: Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. (1998) ISBN:9638587040
  Book/Monograph (Book)/Scientific[187918] [Admin approved]
  Független, Idéző: 187918, Kapcsolat: 21585551
 7. Lipcsey Ildikó. A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján, 1944-1953. (1998) ISBN:9638583908
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585421] [Approved]
  Független, Idéző: 21585421, Kapcsolat: 21585550
 8. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132566
 9. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132571
 10. Kertész István. Magyar békeillúziók 1945-1947: Oroszország és a Nyugat között. (1995) ISBN:9630758008
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584461] [Approved]
  Független, Idéző: 21584461, Kapcsolat: 21585548
 11. Békés Csaba. Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól. (1992) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 3 3 161-194
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1858903] [Validated]
  Független, Idéző: 1858903, Kapcsolat: 21585547
Fülöp Mihály. A Sebestyén-misszió: Petru Groza és a magyar-román határkérdés. (1988) In: Tanulmányok Erdély történetéről.Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9-10. pp. 195-212, 1826944
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1826944]
 1. Olti Ágoston. COMUNIŞTII ROMÂNI ŞI PROBLEMA ARDEALULUI,1944– 1946. (2009) In: Minoritatea maghiară în perioada comunistă pp. 77-114
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[30648720] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30648720, Kapcsolat: 28132759
 2. Olti Ágoston. A román kommunisták és Erdély kérdése 1944–1946 között. (2008) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 13 1-2 140-167
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23838208] [Approved]
  Független, Idéző: 23838208, Kapcsolat: 23838208
 3. Olti Ágoston. A román kommunisták és Erdély kérdése 1944–1946 között. (2008) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 13 1-2 140-167
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23838208] [Approved]
  Független, Idéző: 23838208, Kapcsolat: 28132694
 4. Lönhárt Tamás. Anna FÜLÖP, La Transylvanie dans les relations roumano-hongroises vues du Quay d’Orsay (septembre 1944 – décembre 1947). (2008) ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA 1220-5176 2008 47 611-619
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[23858111] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23858111, Kapcsolat: 23858159
 5. Olti Ágoston. Osztálytalálkozó jeles meghívottakkal. Petru Groza 1947-es budapesti látogatása. (2007) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 1-2 p. 258
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[21585355] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21585355, Kapcsolat: 28132672
 6. Romsics I. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (2006) ISBN:9789633898673; 9633898676; 9789633898676
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1102870] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1102870, Kapcsolat: 21874836
 7. Szarka László. A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar békepolitika (1945-1947). (2001) In: Források és stratégiák : a II. Összehasonlító Magyar Kisebbségtörténeti Szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus ... pp. 124-148
  Chapter in Book/Scientific[21874835] [Approved]
  Független, Idéző: 21874835, Kapcsolat: 21874835
 8. Kim Jiyoung. A nagyhatalmi politika és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt és után. (2000) ISBN:9633798175
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584462] [Approved]
  Független, Idéző: 21584462, Kapcsolat: 21874834
 9. Szarka László. Duna-táji dilemmák: Nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. (1998) ISBN:9638587040
  Book/Monograph (Book)/Scientific[187918] [Admin approved]
  Független, Idéző: 187918, Kapcsolat: 21874833
 10. Lipcsey Ildikó. A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján, 1944-1953. (1998) ISBN:9638583908
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585421] [Approved]
  Független, Idéző: 21585421, Kapcsolat: 21874832
 11. Kertész István. Magyar békeillúziók 1945-1947: Oroszország és a Nyugat között. (1995) ISBN:9630758008
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21584461] [Approved]
  Független, Idéző: 21584461, Kapcsolat: 21874831
 12. N Szabó. Magyar-román kulturális és tudományos kapcsolatok I. rész, 1945-1946.. (1994) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 16 73-82
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2094312] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2094312, Kapcsolat: 28132712
 13. N Szabó. Magyar-román kulturális és tudományos kapcsolatok I. rész, 1945-1946.. (1994) VILÁGTÖRTÉNET 0083-6265 16 73-82
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2094312] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2094312, Kapcsolat: 28132715
 14. Görömbei András. Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban. (1990) LÁTÓ (BUDAPEST) 1416-1583 1. évf. 11. sz. 1326-1343
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1065423] [Approved]
  Független, Idéző: 1065423, Kapcsolat: 28132725
 15. Görömbei András. Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban. (1990) LÁTÓ (BUDAPEST) 1416-1583 1. évf. 11. sz. 1326-1343
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1065423] [Approved]
  Független, Idéző: 1065423, Kapcsolat: 28132727
 16. *. A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. (1990)
  Book[20415834] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20415834, Kapcsolat: 28132769
Fülöp Mihály. Finns and Hungarians between East and West. (1988) In: European Nationalism and Nations in Crisis during the 19th and 20th Centuries pp. 93-126, 1720890
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1720890]
 1. Koivunen Hannele. FinnAgora: Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin. (2002)
  Book/Working paper (Book)/Scientific[23837281] [Approved]
  Független, Idéző: 23837281, Kapcsolat: 23837281
Fülöp Mihály. Transylvania and The Great Powers. (1988) DANUBIAN HISTORICAL STUDIES 0238-132X 2 41-53, 1720808
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1720808]
 1. Mevius Martin. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism, 1941-1953. (2005) ISBN:9780199274611; 9781423786764
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23840397] [Approved]
  Független, Idéző: 23840397, Kapcsolat: 23840397
Fülöp Mihály. A kisebbségi kódex. (1989) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 16 2 102-116, 1402822
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402822]
 1. Föglein Gizella. Purpose and reality: About National Minorities in Hungary and Hungarian National Minorities after the World War II. (2012) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 10 1 35-44
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23847824] [Approved]
  Független, Idéző: 23847824, Kapcsolat: 23837338
 2. Bottoni Stefano. Transilvania roşie: Comunismul român şi problema naţională, 1944-1965. (2010) ISBN:9786069251201; 9789732610138
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1442326] [Approved]
  Független, Idéző: 1442326, Kapcsolat: 23836501
 3. Romsics I. Az 1947-es párizsi békeszerződés. (2006) ISBN:9789633898673; 9633898676; 9789633898676
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1102870] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1102870, Kapcsolat: 21585445
 4. Borsi-Kálmán Béla. Kérdések és álkérdések: gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüggéseiről. (2004) ISBN:9630581418
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3049218] [Approved]
  Független, Idéző: 3049218, Kapcsolat: 21585443
 5. Vincze Gábor. Illúziók es csalódások: Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. (2001) ISBN:9739890113
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21585450] [Approved]
  Független, Idéző: 21585450, Kapcsolat: 21585450
 6. Vincze Gábor. A székely autonómia kérdése 1945-46-ban. (2001) In: Székelyföld 2000 : A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben pp. 223-230
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[21585449] [Approved]
  Független, Idéző: 21585449, Kapcsolat: 21585449
 7. Föglein Gizella. A magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása 1945-1993.. (1997) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 8 1 35-64
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1372050] [Approved]
  Független, Idéző: 1372050, Kapcsolat: 21585444
 8. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132613
 9. Gyarmati György. A független Erdély alkotmánykoncepciója: Tervezet 1945-ből. (1997) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 3 130-153
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1277499] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1277499, Kapcsolat: 28132620
 10. Föglein Gizella. Magyar-jugoszláv népcsere egyezmény tervezet (1946).. (1996) SZÁZADOK 0039-8098 130 6 1553-1570
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1372048] [Approved]
  Független, Idéző: 1372048, Kapcsolat: 23834087
 11. Bowring Bill. The rule of law as an instrument of oppression?: Self-determination and human rights in the New Latvia. (1994) LAW AND CRITIQUE 0957-8536 1572-8617 5 1 69-91
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27227767] [Approved]
  Független, Idéző: 27227767, Kapcsolat: 27227767
 12. Vogel Sándor. Kisebbségi dokumentumok Romániában. (1994) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 5 2 157-159
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23838081] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23838081, Kapcsolat: 23838081
 13. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953217
 14. Süle Andrea. A romániai magyarság helyzete az 1944. augusztus 23-i antifasiszta fordulatot követően. (1990) In: Hetven év : a romániai magyarság története, 1919-1989 pp. 49-51
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23845360] [Approved]
  Független, Idéző: 23845360, Kapcsolat: 23845360
Fülöp Mihály. The Draft Treaty for the Protection of Minorities. (1989) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 16 Klsz 105-122, 1402821
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402821]
 1. Bowring Bill. The rule of law as an instrument of oppression?: Self-determination and human rights in the New Latvia. (1994) LAW AND CRITIQUE 0957-8536 1572-8617 5 1 69-91
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27227767] [Approved]
  Független, Idéző: 27227767, Kapcsolat: 23837322
 2. Eyal Jonathan. Eastern Europe: What about the Minorities?. (1989) WORLD TODAY 0043-9134 12 1 205-208
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[23837321] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23837321, Kapcsolat: 23837321
Fülöp Mihály. A magyar béke-előkészítés és a demokratikus külpolitika alapelvei. (1990) JUSS : VÁSÁRHELYI TÁRSADALOMISMERETI ÉS KULTURÁLIS SZEMLE 0238-6321 3 2 158-171, 1720775
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1720775]
 1. Stark Tamás. Út a békeszerződéshez. (1993) SZÁZADOK 0039-8098 127 5-6 781-851
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23833897] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23833897, Kapcsolat: 23833897
Fülöp Mihály. An East-European Party Census. (1990), 1720839
Book/Monograph (Book)/Scientific[1720839]
 1. Mevius Martin. Kicking Under the Table: Minority Conflict Between Hungary and Romania. (2012) In: Ethnicity, nationalism and the European cold war pp. 87-120
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23169349] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23169349, Kapcsolat: 23169349
 2. Niklasson Tomas. The Soviet Union and Eastern Europe, 1988-9: Interactions between domestic change and foreign policy. (2002) In: Democratization in Eastern Europe pp. 191-219
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23837403] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23837403, Kapcsolat: 23837403
 3. Papadimitriou Dimitris. Negotiating the New Europe. (2002) ISBN:9780754618652
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23837402] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23837402, Kapcsolat: 23837402
Fülöp Mihály. Negotiations on Transylvania in 1946: The failure of the Hungarian Rumanian Negotiations on Transylvania in the Spring of 1946. (1990) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 31 118 61-71, 1402818
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402818]
 1. Mevius Martin. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism, 1941-1953. (2005) ISBN:9780199274611; 9781423786764
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23840330] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23840330, Kapcsolat: 23840330
Fülöp Mihály. Románia politikája 1944 augusztusától 1989 decemberéig. (1990) KÜLPOLITIKA: A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA 0133-0616 17 2 102-120, 1402820
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1402820]
 1. Nagy Csongor István. A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a magyar kisebbség helyzetére I.. (2002) MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 1224-2292 VII 2 292-338
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1742364] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1742364, Kapcsolat: 23837383
Fülöp Mihály. The Hungarian draft treaty for the protection of minorities. (1991) In: Shaping Post-War Europe. European Unity and Disunity 1945-1957 pp. 68-77, 1481540
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1481540]
 1. Mazower Mark. The strange triumph of human rights, 1933-1950. (2004) HISTORICAL JOURNAL 0018-246X 1469-5103 47 2 379-398
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23837464] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23837464, Kapcsolat: 23837464
Fülöp Mihály. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés: 1947. (1992), 2591748
Thesis/Candidate (Thesis)/Scientific[2591748]
 1. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953221
 2. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953223
 3. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953224
 4. Vincze Gábor. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás?. (1993) AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 0237-7934 8 3 130-138
  Journal Article/Edition of primary sources (Journal Article)/Scientific[31279938] [Import]
  Független, Idéző: 31279938, Kapcsolat: 28953225
 5. Orbán Sándor. Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben?. (1993) REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 0865-557X 2415-959X 2415-9603 4 2 163-202
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23839677] [Approved]
  Független, Idéző: 23839677, Kapcsolat: 23839677
Fülöp Mihály. A befejezetlen béke: Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947). (1994) ISBN:9637855599, 1407361
Book/Monograph (Book)/Scientific[1407361]
 1. Sipos Péter. Horthytól Rákosiig: Írások Magyarország 20. századi történetéből. (2017) ISBN:9789633384121; 9789630987288
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27425737] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27425737, Kapcsolat: 27425751
 2. Fejérdy Gergely. L'Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide: Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones de l'Europe occidentale et la Hongrie de 1944 a 1956. (2014) ISBN:9782745326188
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2530129] [Approved]
  Független, Idéző: 2530129, Kapcsolat: 28264289
 3. Fejérdy Gergely. L'Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide: Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones de l'Europe occidentale et la Hongrie de 1944 a 1956. (2014) ISBN:9782745326188
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2530129] [Approved]
  Független, Idéző: 2530129, Kapcsolat: 28264297
 4. Fejérdy Gergely. L'Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide: Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones de l'Europe occidentale et la Hongrie de 1944 a 1956. (2014) ISBN:9782745326188
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2530129] [Approved]
  Független, Idéző: 2530129, Kapcsolat: 28264298
 5. Bárdi Nándor. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918-1938. (2014) In: A közös haza konfliktusai. A Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik pp. 61-138
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26652750] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26652750, Kapcsolat: 26652750
 6. Bárdi Nándor. Otthon és haza.: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről.. (2013) ISBN:9789513953966
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2443954] [Approved]
  Független, Idéző: 2443954, Kapcsolat: 24104001
 7. Baráth Magdolna. Szovjet elképzelések a második világháború utáni Magyarországról. (2012) In: Háborúk, békék, terroristák: Székely Gábor 70 éves pp. 37-50
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23169599] [Approved]
  Független, Idéző: 23169599, Kapcsolat: 23169599
 8. Föglein Gizella. Purpose and reality: About National Minorities in Hungary and Hungarian National Minorities after the World War II. (2012) ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1589-3839 10 1 35-44
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23847824] [Approved]
  Független, Idéző: 23847824, Kapcsolat: 23847824
 9. Békés Csaba. Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945–1991. (2011) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 10 4 95-127
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1859076] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1859076, Kapcsolat: 23168197
 10. Békés Csaba. Hungarian foreign policy in the bipolar World, 1945–1991. (2011) FOREIGN POLICY REVIEW 1588-7855 2064-9428 8 1 65-97
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1859074] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1859074, Kapcsolat: 23847732
 11. Maria Palasik. Chess Game for Democracy: Hungary Between East and West, 1944-1947. (2011) ISBN:9780773538504
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23168218] [Approved]
  Független, Idéző: 23168218, Kapcsolat: 23168218
 12. Kumiko Haba. The Origin of the Cold War and Eastern Europe: the Turning Point from 1946 to 1948, investigating from Hungary. (2010)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[23847915] [Approved]
  Független, Idéző: 23847915, Kapcsolat: 23847915
 13. Pomogáts Béla. Útkeresés és útvesztés a háború után. (2009) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 18 1 62-75
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31279949] [Import]
  Független, Idéző: 31279949, Kapcsolat: 28953232
 14. Lengyel János. Párizs, 1946-1947: egy békediktátum ügymenete (tanulmány). (2008) EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA 10 2 80-88
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23836445] [Approved]
  Független, Idéző: 23836445, Kapcsolat: 23836445
 15. Szűcs László et al. Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei: 1946. november 22. - 1947. május 31.. (2008)
  Book/Edition of primary sources (Book)/Scientific[23842444] [Approved]
  Független, Idéző: 23842444, Kapcsolat: 23842444
2020-09-24 06:16