Horváth Kornélia. Művészetfilozófia és művészi megformáltság Gogol Az arckép című elbeszélésében. (1996) ÉLETÜNK 0133-4751 34 9 842-856, 1644349
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1644349]
 1. Molnár Angelika. Képiség és metaforika Gogol „Az arckép” és Goncsarov „Szakadék” című művében. (2010) Megjelent: Regények, médiumok, kultúrák pp. 253-277
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1941349] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1941349, Kapcsolat: 25145412
Horváth Kornélia. Ottlik Géza: Iskola a határon. (1996) BÁR : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1416-6496 4416-6496 1 1-2 186-204, 1644598
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1644598]
 1. Finta Gábor. Modernitás és modernizáció: Tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből. (2011) ISBN:9789639882645
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1987426] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1987426, Kapcsolat: 24253099
 2. Fűzfa Balázs. "...Sem azé, aki fut...": Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében. (2006) ISBN:9634463649; 9799634463640
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1957395] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1957395, Kapcsolat: 24253097
 3. Korda Eszter. Ecset és toll: Az Ottlik-próza vizuális narrációja. (2005) ISBN:9639352748
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3191737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3191737, Kapcsolat: 24253088
 4. Finta Gábor. A határ iskolája: A regénynyelv mint történetképző erő. (2003) Megjelent: Szó–Elbeszélés–Metafora. Műértelmezések a XX. Századi Magyar próza köréből pp. 176-192
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253085, Kapcsolat: 24253085
Horváth Kornélia. A Kettő és az Egy: Weöres Sándor: Keleti elégia. (1999) BÁR : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1416-6496 4416-6496 4 2 73-97, 1647097
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1647097]
 1. Boros Oszkár. Versnyelv és identitás. (Weöres Sándor: Harmadik szimfónia).. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 434-464
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253141] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253141, Kapcsolat: 24253141
 2. Béres Bernadett. “Áthallások” Weöres Sándor Rondo című versében. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 421-433
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253139, Kapcsolat: 24253139
 3. Osztovits Ágnes. Bár: Folyóiratszemle. (1999) MAGYAR NEMZET 0133-185X november 29. 11-11
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[25146829] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25146829, Kapcsolat: 25146829
Horváth Kornélia. Nyelv és szubjektum a lírában: Oszip Mandelstam és József Attila költészetéből vett példákkal. (1999) Megjelent: A szótól a szövegig és tovább... pp. 165-202, 1651296
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651296]
 1. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25146164
 2. Érfalvy Lívia. Az önértelmezés útjai. (Kosztolányi Dezső: A játék.). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 189-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253137, Kapcsolat: 24253137
 3. Osztroluczky Sarolta. A saját magá(ny)ról beszélő szöveg: Az én-konstrukció retorikája: aposztrophé, chiazmus, anagrammatika és paronímia József Attila Magány című versében. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 278-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253138] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253138, Kapcsolat: 24253138
 4. Győrfi Lívia. A tükör által születő szubjektum. (Kosztolányi Dezső A játék című verséről). (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 8 88-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253371, Kapcsolat: 24253121
 5. Jeney Éva. A végtelen vers nyomában. (Húsz év múlva). (2003) Megjelent: Látókörök metszése pp. 204-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253120, Kapcsolat: 24253120
 6. Pálfi Ágnes. Hová vezetnek a „vadnyomok”?. (2001) Megjelent: Tanulmányok József Attiláról pp. 186-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253109] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253109, Kapcsolat: 24253109
 7. V Gilbert. A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből.. (2000) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 51 4 107-112
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253105] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253105, Kapcsolat: 24253105
 8. Dobolán Katalin. A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből.. (2000) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 51 4 475-479
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253107] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253107, Kapcsolat: 24253107
 9. Hoffmann Béla. Un contributo alla questione del modo di essere dell’opera letteraria. (Autore, testo, lettore.). (1999) NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA 1218-9472 5. évf. 6. sz. 96-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253103] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253103, Kapcsolat: 24253103
 10. Hoffmann Béla. Az irodalmi mű létmódjának kérdéséhez: (Szerző, szöveg, olvasó). (1999) BÁR : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1416-6496 4 2 35-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253102] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253102, Kapcsolat: 24253102
Horváth Kornélia. Szem, csillag, éjszaka: Pilinszky János: Senkiföldjén. (1999) IRODALOMTUDOMÁNY 1419-6379 1 266-297, 1642783
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1642783]
 1. Szitár Katalin. A rejtőző megmutatkozása. Pilinszky János: Apokrif. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 300-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253181] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253181, Kapcsolat: 24253181
 2. Boros Ildikó. Pilinszky János Négysorosa. (2004) Megjelent: “…még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére pp. 399-403
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253180] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253180, Kapcsolat: 24253180
 3. Bende J et al. Pilinszky János Bibliográfia. (2001) ISBN:9633796938
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[215688] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215688, Kapcsolat: 25146897
Horváth Kornélia. Teljesség és nyelv: Weöres Sándor: Pára. (1999) NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 1419-4082 1787-6877 1 9 79-88, 1642965
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1642965]
 1. Bogár Judit. Az Ómagyar Mária-siralom „modernsége”. (2010) Megjelent: „…friss szellő eleven virágból…” Versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére pp. 8-19
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253144] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253144, Kapcsolat: 24253144
 2. Németh Renáta. Még egyszer a dulakodik : tülekedik szópár eredetéről. (2004) Megjelent: “…még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére pp. 80-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253142] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253142, Kapcsolat: 24253142
Horváth Kornélia. Tűhegyen: versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. (2000) ISBN:9639128430, 1642291
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1642291]
 1. Steinbachné Bobok. Állatok Nemes Nagy Ágnes verseiben. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[27240044] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27240044, Kapcsolat: 27240044
 2. Boros Oszkár. Weöresiáda: A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében. (2015) ISBN:9786155047831
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2961073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2961073, Kapcsolat: 25152452
 3. Pataky Adrienn. Térbeliség és temporalitás Weöres Sándor szonettjeiben. (2015) Megjelent: Tanulmányok Weöres Sándorról pp. 88-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25147421] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147421, Kapcsolat: 25147421
 4. Keresztury Tibor. Petri György. (2015) ISBN:9789631432640
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27183741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27183741, Kapcsolat: 25186222
 5. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 25152326
 6. Kulcsár-Szabó Zoltán. Érthető morgás: A személytelenség kérdéséhez Weöresnél – Országút. (2015) Megjelent: Tanulmányok Weöres Sándorról pp. 28-42
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25147420] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147420, Kapcsolat: 25147420
 7. Z Urbán. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2015) ISBN:9786155047824
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152450, Kapcsolat: 25152450
 8. Boros Oszkár. Az emlékezet mint konstrukció és hagyomány: Weöres Sándor, Tóth Krisztina. (2015) Megjelent: „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában pp. 204-233
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25152448] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152448, Kapcsolat: 25152448
 9. Máriáss Anna. A későmodern költészettörténeti tradíció továbbélése Rab Zsuzsa Kő és madár című kötetében. (2015) Megjelent: „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában pp. 155-191
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25152432] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152432, Kapcsolat: 25152432
 10. Osztroluczky Sarolta. „Veszem a szót…” A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. (2014) ISBN:9786155047732
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25145819] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25145819, Kapcsolat: 25145819
 11. Boros Oszkár. Filozófiai és költői nyelv: Diskurzusrendek a Weöres-lírában. (2013) Megjelent: „Az ideál mindazonáltal megőrződik” : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére pp. 23-46
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25147416] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147416, Kapcsolat: 25147416
 12. Kulcsár-Szabó Zoltán. Érthető morgás: A személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 4 554-564
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25147418] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147418, Kapcsolat: 25147418
 13. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25147414
 14. Hernádi Mária. Tárgyírás. A tárgyiasság hagyományának jelenléte Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna és Lackfi János költészetében. (2011) Megjelent: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában pp. 255-264
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253388, Kapcsolat: 24253388
 15. Kiss Andrea. A kettősség poétikája. Látvány és szó Imreh András Fehér törzsű fák című művében. (2011) Megjelent: Nyelv, irodalom, esztétikum pp. 151-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253386] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253386, Kapcsolat: 24253386
 16. Z Urbán. „Itt bent a vatta-némaság”: Önreflexív motívumok Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2010) KORTÁRS: IRODALMI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0023-415X 54 5 72-87
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25147411] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25147411, Kapcsolat: 25147411
 17. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2010) ISBN:9786155047015
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759467] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1759467, Kapcsolat: 24253384
 18. Harkai-Vass Éva. Tájvers és lírai leíráselemek változatai a kortárs magyar lírában. (2008) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 39 2 32-54
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26103139] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103139, Kapcsolat: 26103139
 19. Szitár Katalin. Dolgok – jelek – jelenlét. Az írás az Apokrifben. (2008) Megjelent: Apokrif. A tizenkét legszebb magyar vers 2. pp. 106-116
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253383, Kapcsolat: 24253383
 20. Horváth Béla. A líra logikája József Attila. (2008) ISBN:9630586573
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1216940] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1216940, Kapcsolat: 25147410
 21. Harkai-Vass Éva. „Tájvers” és hidegség-effektusok. Közelítések Petri-versekhez. (2007) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 38 1 28-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26103145] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103145, Kapcsolat: 26103145
 22. Bovier Hajnalka. Ritmus és keletkezés. (Nemes Nagy Ágnes: A föld emlékei). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 402-420
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253376] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253376, Kapcsolat: 24253376
 23. Benda Mihály. “Kitől a nép tisztább értelmű szót veszen”. Mallarmé hatása Weüres Sándpr A Medve-ős című szóversére.. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 630-649
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253380] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253380, Kapcsolat: 24253380
 24. Palatinus Levente. Az (ön-)újraolvasás retorikája. (Az Esti kérdés alakzatai.). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 209-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253373] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253373, Kapcsolat: 24253373
 25. Béres Bernadett. A versformától a versszubjektumig. (Petri György: Csak egy személy).. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 465-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253378] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253378, Kapcsolat: 24253378
 26. Béres Bernadett. “Áthallások” Weöres Sándor Rondo című versében.. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 421-433
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253377] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253377, Kapcsolat: 24253377
 27. Osztroluczky Sarolta. A saját magá(ny)ról beszélő szöveg. (Az én-konstrukció retorikája: aposztrophé, chiazmus, anagrammatika és paronímia József Attila Magány című versében). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 278-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253374] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253374, Kapcsolat: 24253374
 28. Hernádi Mária. Egy találkozás története. Ontológiai dialogicitás Nemes Nagy Ágnes költészetében.. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24253381] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253381, Kapcsolat: 24253381
 29. Szávai Dorottya. Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. (2005)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24253372] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253372, Kapcsolat: 24253372
 30. Lapis József. "Az értelemre merőlegesen": (Weöres Sándor: Harmadik szimfónia). (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 2 66-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2419736, Kapcsolat: 24253369
 31. Győrfi Lívia. A tükör által születő szubjektum. (Kosztolányi Dezső A játék című verséről). (2005) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 56 8 88-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253371, Kapcsolat: 24253371
 32. Béres Bernadett. Személy és szemantika. Versnyelv és szubjektum viszonya Petri György Csak egy személy című versében. (2004) Megjelent: Személyiség és változás pp. 118-119
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253366] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253366, Kapcsolat: 24253366
 33. Burits Eszter. Lét, mítosz, írás. Nemes Nagy Ágnes Között című versének elemzése. (2004) Megjelent: Személyiség és változás pp. 73-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253364] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253364, Kapcsolat: 24253364
 34. Palkó Gábor. Közel és távol között. (2004) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 14 9 111-116
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1881951] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1881951, Kapcsolat: 24253368
 35. Finta Gábor. Horváth Kornélia: Tűhegyen. Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 82 5-6. 744-748
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253286] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253286, Kapcsolat: 24253286
 36. Szilágyi Zsófia. A vers születése (Horváth Kornélia: Tűhegyen. Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. (2001) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 52 8 109-112
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253234] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253234, Kapcsolat: 24253234
Horváth Kornélia. Vers, levél, küldemény: Petri György: Egy versküldemény mellé. (2000) Megjelent: Levél, író, irodalom pp. 309-324, 1792752
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1792752]
 1. Keresztury Tibor. Petri György. (2015) ISBN:9789631432640
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27183741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27183741, Kapcsolat: 25186194
 2. Bitskey István. Levél, író, irodalom: a levélirodalom történetéről és elméletéről / szerk. Kiczenkó Judit, Thímár Attila. (2001) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 47 1 117-118
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1077634] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1077634, Kapcsolat: 24253184
Horváth Kornélia. Elbeszélői hang és metaforizációs folyamat: a bábaszéki intelligencia funkciója a Szent Péter esernyőjében. (2001) Megjelent: A XIX. század vonzásában pp. 74-95, 1791076
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1791076]
 1. Boros Oszkár. Weöresiáda: A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében. (2015) ISBN:9786155047831
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2961073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2961073, Kapcsolat: 25152219
 2. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25147052
 3. Boros Oszkár. Történelem és (el)beszélés (Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma). (2010) Megjelent: Elbeszélés és prózanyelv pp. 110-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253190] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253190, Kapcsolat: 24253190
 4. Győrfi Lívia. A szubjektum önkeresése. Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. (2003) Megjelent: Szó–Elbeszélés–Metafora. Műértelmezések a XX. Századi Magyar próza köréből pp. 99-123
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253188] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253188, Kapcsolat: 24253188
Horváth Kornélia. Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében. (2001) ÉLETÜNK 0133-4751 39 4 352-366, 1643330
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1643330]
 1. Osztroluczky Sarolta. "Veszem a szót...": A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. (2014) ISBN:9786155047732
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2887835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2887835, Kapcsolat: 25146993
 2. Osztroluczky Sarolta. A saját magá(ny)ról beszélő szöveg. (Az én-konstrukció retorikája: aposztrophé, chiazmus, anagrammatika és paronímia József Attila Magány című versében). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 278-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26596549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26596549, Kapcsolat: 26596549
 3. Balázs Géza. József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése.: Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat.. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 4. 452-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2096401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2096401, Kapcsolat: 26596550
 4. Tverdota György. A József Attila-kutatás dilemmái. (2003) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 35 12 3-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26596548] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26596548, Kapcsolat: 26596548
Horváth Kornélia. Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében kötet. (2001) Megjelent: Tanulmányok József Attiláról pp. 142-157, 1648271
Könyvrészlet/Utánközlés (Könyvrészlet)/Tudományos[1648271]
 1. Osztroluczky Sarolta. A saját magá(ny)ról beszélő szöveg. (Az én-konstrukció retorikája: aposztrophé, chiazmus, anagrammatika és paronímia József Attila Magány című versében). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 278-299
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253186] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253186, Kapcsolat: 24253186
 2. Balázs Géza. József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítése.: Egy példa: Tudod, hogy nincs bocsánat.. (2005) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 129 4. 452-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2096401] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2096401, Kapcsolat: 25146946
 3. Tverdota György. A József Attila-kutatás dilemmái. (2003) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 35 12 3-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24253185] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253185, Kapcsolat: 24253185
Horváth Kornélia. Metafora és költői nyelv. (2003) Megjelent: Szó, elbeszélés, metafora pp. 11-56, 1651155
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1651155]
 1. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 25152241
 2. Kappeller Rita. Szó, hangzás, szemantikum Weöres Sándor Dob és tánc című versében. (2014) Megjelent: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában pp. 176-190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26103126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103126, Kapcsolat: 26103126
 3. Szántó Daniella. Metaforák Lackfi János Tengerszem című versében. (2012) BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1217-3053 20 6 71-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26103146] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26103146, Kapcsolat: 26103128
 4. Béres Bernadett. A versformától a versszubjektumig. (Petri György: Csak egy személy). (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 465-486
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253197, Kapcsolat: 24253197
 5. Fodor Mónika. A bűnbánat erdejében. (Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn).. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 175-188
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253195] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253195, Kapcsolat: 24253195
 6. Korda Eszter. Ecset és toll: Az Ottlik-próza vizuális narrációja. (2005) ISBN:9639352748
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3191737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3191737, Kapcsolat: 26103127
 7. Béres Bernadett. Személy és szemantika. Versnyelv és szubjektum viszonya Petri György Csak egy személy című versében. (2004) Megjelent: Személyiség és változás pp. 113-132
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253193] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253193, Kapcsolat: 24253193
 8. Kovács Árpád. Diszkurzív poétika. (2004) ISBN:9639495670
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1355014] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1355014, Kapcsolat: 24253192
Horváth Kornélia. Szó, elbeszélés, metafora: műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. (2003) ISBN:9639529095, 1642227
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1642227]
 1. Kisantal Tamás. A szó poétikája, a poétika szava.: (Kovács Árpád: Diszkurzív poétika). (2006) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 49 11 1180-1183
  Folyóiratcikk[22783426] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22783426, Kapcsolat: 22783426
 2. Dobos István. Szó- elbeszélés- metafora: műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. (2004) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 85 2 307-310
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23330458] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23330458, Kapcsolat: 22783613
Horváth Kornélia. A regény mint novella? (Kertész Imre: Sorstalanság). (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 11 42-60, 1642447
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1642447]
 1. Clara ROYER. Imre Kertész: „L’histoire de mes morts”. (Essai biographique) Arles, Actes sud, 2017, p. 154.. (2017) ISBN:9782330072612
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27239847] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27239847, Kapcsolat: 27239847
Horváth Kornélia. A versritmustól a diszkurzív alanyiságig. (Puskin: Madárka). (2004) Megjelent: A szó élete pp. 21-28, 1648272
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1648272]
 1. Érfalvy Lívia. Kosztolányi írásművészete: Poétikai monográfia. (2012) ISBN:9789636933883
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1977572] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1977572, Kapcsolat: 25147080
 2. Benda Mihály. “Kitől a nép tisztább értelmű szót veszen”. Mallarmé hatása Weöres Sándor A Medve-ős című szóversére. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 630-649
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253201, Kapcsolat: 24253201
 3. Palatinus Levente. Az (ön-)újraolvasás retorikája: Az Esti kérdés alakzatai. (2006) Megjelent: Vers–Ritmus–Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. pp. 209-238
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253198] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253198, Kapcsolat: 24253198
Horváth Kornélia. Személyiség és változás: hallgatói dolgozatok. (2004) ISBN:9639296864, 1642209
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1642209]
 1. Érfalvy Lívia. A Személyiség és változás című kötetről. (2006) MESTER ÉS TANÍTVÁNY: KONZERVATÍV PEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT: A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FOLYÓIRATA 1785-4342 3 11-12 260-265
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25154485] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25154485, Kapcsolat: 25154485
Horváth Kornélia. A "keletkező szó" poétikája. (2005) Megjelent: "Száz év magány" : József Attila-tanulmányok pp. 128-144, 1650338
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1650338]
 1. Osztroluczky Sarolta. "Veszem a szót...": A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. (2014) ISBN:9786155047732
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2887835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2887835, Kapcsolat: 25147109
Horváth Kornélia. A verselméletről és egy Puskin-versről. (2006) Megjelent: Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből pp. 39-68, 1648265
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1648265]
 1. Rajkné Kerek. PUSKIN LÍRÁJA ÉS A XIX. SZÁZADI OROSZ ROMÁNC. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23093324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23093324, Kapcsolat: 26103129
Horváth Kornélia. A versértelmezés ritmikai aspektusáról. (2006) Megjelent: Vers- ritmus- szubjektum pp. 11-44, 1648266
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1648266]
 1. Boros Oszkár. Weöresiáda: A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében. (2015) ISBN:9786155047831
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2961073] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2961073, Kapcsolat: 25152260
 2. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 25152243
 3. Osztroluczky Sarolta. "Veszem a szót...": A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. (2014) ISBN:9786155047732
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2887835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2887835, Kapcsolat: 25147222
 4. Benda Mihály. A csend hangjai, avagy ritmus és vizualitás Tatár Sándor Vissza nem fojtható levél egy KöltőelőDhöz című versében. (2011) Megjelent: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában pp. 62-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24253207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24253207, Kapcsolat: 24253207
Horváth Kornélia. A versről. (2006) ISBN:9639529478, 1642334
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1642334]
 1. Simon Gábor. Bevezetés a kognitív lírapoétikába: A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. (2016) ISBN:9789634090755
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3155397] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3155397, Kapcsolat: 27240021
 2. Kappeller Rita. Versszemlélet és műfajjáték Kányádi Sándor lírájában. (2015) Megjelent: „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában pp. 59-85
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25154428] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25154428, Kapcsolat: 25154428
 3. Benda Mihály. Semmi sem oly könyörtelen, mint a fehér.: A hó, a fehér és a lap Illyés 1945 utáni költészetében. (2015) Megjelent: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára pp. 471-482
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2921818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2921818, Kapcsolat: 25154586
 4. S Béres. Körtánc: A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. (2015) ISBN:9789636936105
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152241, Kapcsolat: 25154426
 5. Z Urbán. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. (2015) ISBN:9786155047824
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25152450] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25152450, Kapcsolat: 25154429
 6. Bókay Antal. A későmodern poétika posztmodern átírása: Borbély Szilárd és Berlin. (2015) Megjelent: „…kettős, egymást tükröző világban”. Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában pp. 11-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25154427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25154427, Kapcsolat: 25154427
 7. Osztroluczky Sarolta. "Veszem a szót...": A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. (2014) ISBN:9786155047732
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2887835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2887835, Kapcsolat: 25147434
2020-08-09 22:24