Rétsági E. Az általános iskoláskorú tanulók sportrekreációs tevékenységének pedagógiai irányítására-vezetésére történő felkészítés helyzete a testnevelő tanárképzésben. (1992), 1692171
Disszertáció/Egyetemi doktor (Disszertáció)/Tudományos[1692171]
 1. Kovács Tamás. A rekreáció elmélet és módszertana. (2004)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24234546] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234546, Kapcsolat: 24234546
Rétsági E. Törekvések az iskolai testnevelés és a testnevelő tanárképzés megújításához.. (1996), 1692172
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1692172]
 1. Kovács T. Útkeresés a hazai rekreáció-oktatásban I.. (2003) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT - ELMÉLETI MÓDSZERTANI ÉS INFORMÁCIÓS SZAKLAP 1585-7999 3 14 30-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24234391] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234391, Kapcsolat: 24234391
 2. Kovács TA. Útkeresés a hazai rekreáció-oktatásban. (2003) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT - ELMÉLETI MÓDSZERTANI ÉS INFORMÁCIÓS SZAKLAP 1585-7999 3 15 17-19
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24234394] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234394, Kapcsolat: 24234394
Rétsági E. Hozzászólás az iskolai testnevelés értékelés - osztályozás kérdésköréhez.. (1999), 1695145
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1695145]
 1. Nádori László. Iskolai testnevelés és társadalmi gazdasági környezet Európában. (2001) ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT - ELMÉLETI MÓDSZERTANI ÉS INFORMÁCIÓS SZAKLAP 1585-7999 2 10 21-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24234541] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234541, Kapcsolat: 24234541
Rétsági E. A testnevelés tantárgypedagógiája. (2004) ISBN:9639310366, 1692175
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1692175]
 1. Hamar Pál. A testnevelés tantervelmélete. (2016) ISBN:9789639955691
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3068076] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3068076, Kapcsolat: 26250687
 2. Tóvári Ferenc. Az integrált oktatás megvalósíthatósága az iskolai testnevelésben. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24234440] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234440, Kapcsolat: 24234440
 3. Hamar Pál. A testnevelés tartalmi korszerűsítésének tendenciái a magyar közoktatásbna. (2009)
  Disszertáció/Habilitációs anyag (Disszertáció)/Tudományos[24234434] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234434, Kapcsolat: 24234434
 4. Simon I. A gyógytestnevelés fogalma célja és feladatai. (2007) KALOKAGATHIA 1218-1498 45 1-2 p. 88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24234435] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234435, Kapcsolat: 24234435
 5. H Ekler. Új kihívások a testnevelő tanár- és tanítóképzésben - egy empirikus vizsgálat tanulságai. (2005) PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 0133-2570 3 2 41-52
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26425349] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26425349, Kapcsolat: 24234432
Rétsági E et al. Az iskolai testnevelés és sport értékreprezentációja a helyi tervezés szintjén. (2004) KALOKAGATHIA 1218-1498 42 1-2 102-108, 1693215
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1693215]
 1. Rábai Dávid. A testnevelők társadalmi megítélésének vizsgálata a mindennapos testnevelés bevezetését követően: Valóban alacsony a pedagógusok (kiemelten a testnevelők) társadalmi megítélése?. (2016) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 14 ksz 225-241
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25876661] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25876661, Kapcsolat: 25876672
 2. Urbinné Borbély. A testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a megváltozott testkulturális környezetben. (2016) Megjelent: Értékteremtő testnevelés pp. 111-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3192342] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3192342, Kapcsolat: 27013282
Rétsági Erzsébet et al. A testnevelés és sport oktatáselméleti alapjai. (2004) Megjelent: Sportpedagógia pp. 173-223, 1390727
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1390727]
 1. Balogh Judit et al. Különbségek a magyar kosárlabdaedzők szerep- és feladatértékelésében pedagógiai és sportszakmai nézeteik tükrében. (2019) NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 2063-9546 7 3-4 93-106
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31016778] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31016778, Kapcsolat: 28757582
 2. Budainé Csepela. Az edző-sportoló kapcsolat - mint sajátos pedagógiai helyzet - jellegzetességei. (2016) Megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező pp. 34-50
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3139903] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3139903, Kapcsolat: 26168927
 3. Csányi Tamás et al. A testnevelés tanításának didaktikai alapjai: Középpontban a tanulás. (2015) ISBN:9786155518010
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2875209] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2875209, Kapcsolat: 25045256
 4. Simon István Ágoston. A gyógytestnevelés elmélete és módszertana. (2015) ISBN:9789638950420
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2942906] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2942906, Kapcsolat: 25527705
 5. Dobos Károly. Játékorientált oktatási stratégia a teniszben (játsz és maradj). (2009) KALOKAGATHIA 1218-1498 47/48 4-1 99-126
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23812299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23812299, Kapcsolat: 23812299
 6. Csányi T. Tanítási stratégiák, és differenciálás dimenziói a testenvelésben. (2008) Megjelent: Kézikönyv az alsó tagozatos testnevelés tanításához pp. 95-100
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[26176576] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26176576, Kapcsolat: 26176576
 7. Dimitriou Sz. Integrált/inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21099111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21099111, Kapcsolat: 21099111
 8. Gita Szilvia et al. Comparative study on inclusive and special education curricula in Hungary. (2008) WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 0043-9630 1734-4956 52 1 16-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1858464] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1858464, Kapcsolat: 21099317
 9. Csányi Tamás. Az alsó tagozatos gyermekek motoros oktatásának jellemzői pedagógiai nézőpontból. (2008) Megjelent: Kézikönyv az alsó tagozatos testnevelés tanításához pp. 86-94
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[1988734] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1988734, Kapcsolat: 21097092
 10. Bíró Melinda. Tanítási-tanulási stratégiák a mozgásos cselekvéstanítás speciális területén, az úszásoktatásban. (2006) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 56 9 62-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2232424] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2232424, Kapcsolat: 21099108
H. Ekler et al. A sport értékei a modern társadalomban. (2006) KALOKAGATHIA 1218-1498 44 3-4 33-44, 2747227
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2747227]
 1. Blatt Péterné. Sportoló tanulók kapcsolati hálója. (2017) Megjelent: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye [Zbornik Radova Nachnih Konferencija... pp. 70-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3377178] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3377178, Kapcsolat: 27409122
Molnár Gy et al. Mozgáskorlátozottak „szalutogenezise". (2008) Megjelent: Program of the „Physical Activity and Quality of Life” [Fizikai aktivitás és életminőség] pp. 31-35, 1794740
Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[1794740]
 1. Karácsony Ilona. Az egészég - Antonovsky salutogenetikus szemléletének tükrében. (2018) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK 2560-0680 2560-1210 2 1 32-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3377493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3377493, Kapcsolat: 27383088
Rétsági E et al. A felnőtté válás útján: Serdülők életmódja és testneveléssel kapcsolatos véleményük.. (2010) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 11 4 13-18, 1693224
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1693224]
 1. Pinczés Tamás. Egészségfejlesztés a testnevelés segítségével : a flow-ban rejlő lehetőségek. (2013) EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 1786-2434 2498-6666 54 1-2 38-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2541510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2541510, Kapcsolat: 23316717
 2. Csányi Tamás. Miért szükséges a koncepcióváltás a magyar iskolai testnevelésben?: Helyzetelemezés és kiútkeresés a 21. század második évtizede küszöbén. (2011) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 12 46 p. 27
  Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[24234537] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24234537, Kapcsolat: 24234537
Ács Pongrác et al. Gyorsjelentés a magyar társadalom életminőségét befolyásoló fizikai aktivitással kapcsolatos attitűdjeiről. (2011) ISBN:9789638770172, 1712339
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1712339]
 1. Bánkyné Perjés Beatrix et al. Egy speciális prenatális táncmódszer, mint művészeti-fizikai aktivitás, valamint a várandós torna és kismamajóga hatásának összehasonlítása várandós nők jóllétére vonatkozóan. (2020) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK 2560-0680 2560-1210 4 3 3-17
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31386651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31386651, Kapcsolat: 29082748
 2. Bánkyné Perjés Beatrix et al. SZÜLÉSFELKÉSZÍTŐ TRÉNING?: A VÁRANDÓSSÁG ALATT VÉGZETT RENDSZERES TESTEDZÉS HATÁSA A SZÜLÉS KIMENETELÉRE – IRODALMI ÁTTEKINTÉS. (2017) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK 2560-0680 2560-1210 1 2 3-17
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3316292] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3316292, Kapcsolat: 27116843
 3. Meleg S. Új vitaminforradalom?: (egy új könyv elemzése). (2015)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24929384] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24929384, Kapcsolat: 24929384
 4. Győri F. Hát-, és derékfájás?: Lássuk, mi lehet a probléma!. (2015)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[24929340] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24929340, Kapcsolat: 24929340
 5. Fintor Gábor. Everyday physical activity of students in Nyíregyháza. (2015) PRACTICE AND THEORY IN SYSTEMS OF EDUCATION 1788-2583 1788-2591 10 2 115-130
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2936166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2936166, Kapcsolat: 27710987
 6. Laczkó T. A fizikai-és sportaktivitás társadalmi determinánsai. (2015) Megjelent: Egészségsport alapjai pp. 57-75
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[25972881] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25972881, Kapcsolat: 25972877
 7. Borkovits Margit. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2810851] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2810851, Kapcsolat: 24921694
 8. Máthé Árpád. Az ambuláns rehabilitáció gazdaságossági szempontjai. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 1 60-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23793669] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23793669, Kapcsolat: 23793669
 9. Borbély Sz. As parents see physical education (PE) from a representative survey's point of view. (2014) Megjelent: Mozgás, környezet, egészség pp. 39-54
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25599730] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25599730, Kapcsolat: 25599730
 10. Fintor Gábor et al. Appearance of conscious health behaviour among elementary school students in Nyíregyháza. (2014) Megjelent: Mozgás, környezet, egészség pp. 87-102
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2823720] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2823720, Kapcsolat: 25599723
 11. Fintor G. The Relation between the Healthy Way of Life and the Media at the Ages of 10-14. (2013) Megjelent: Questions and Perspectives in Education pp. 236-245
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25599714] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25599714, Kapcsolat: 25599714
 12. Pinczés Tamás et al. A Debreceni Sportiskola serdülőkorú versenyzőinek dohányzási és alkoholfogyasztási szokásai sportág típus és az edzői nevelés tükrében: Smoking and drinking in light of the type of sport and educational attitudes of thecoach among adolescent athletes from Debrecen Sports School. (2013) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 14 3. (55.) 41-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2512193] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2512193, Kapcsolat: 23402271
Boronyai Z. 14-18 éves tanulók attitűdje a testnevelés órával és a testnevelővel kapcsolatban. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) 22-23, 2593549
Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[2593549]
 1. Szabó Attila et al. Egészség, öröm és testmozgás a szabadban. (2015) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 25 11 121-127
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25411669] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25411669, Kapcsolat: 25411669
Csányi T et al. A mindennapos testnevelésről - intézményvezetők körében végzett kutatás alapján, avagy adatok a teremkapacitásról és a testnevelés óra minőségét befolyásoló tényezőkről. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) 24-25, 2594410
Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[2594410]
 1. Fintor Gábor János. Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3381607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3381607, Kapcsolat: 27390301
 2. Vojtkó Veronika. Olimpiai nevelés hatásának vizsgálata 6-7. osztályos tanulóknál. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 72 4 46-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006822] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006822, Kapcsolat: 27006820
Rétsági E et al. Nemzeti alaptanterv 2012:Testnevelés és sport műveltségi terület - az iskolai testnevelés új kihívásai. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 3 32-36, 2763588
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2763588]
 1. Andor H. MOLNÁR et al. MOTOR DEVELOPMENT OF SLOVAK AND HUNGARIAN 6 – 7-YEAR-OLD PUPILS IN THE ASPECT OF DEGREE OF OBESITY (FIRST PHASE OF A LONGITUDINAL STUDY). (2019) Megjelent: „SPORT SCIENCE IN MOTION” pp. 68-76
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31286160] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31286160, Kapcsolat: 28960241
 2. Takács Alexa et al. Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 128-139
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30737791] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30737791, Kapcsolat: 28275469
 3. Bognár József. A testnevelés értékorientációja. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 100-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30736468] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30736468, Kapcsolat: 28275463
 4. Szakály Zsolt et al. A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben. (2019) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 69 3-4 56-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30736423] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30736423, Kapcsolat: 28275442
 5. Fintor Gábor. Implementáció és tanulói attitűdök: A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27705190] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705190, Kapcsolat: 28174530
 6. Fintor Gábor. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS VIZSGÁLATA DIÁKSZEMMEL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN. (2017) Megjelent: A tanulás új útjai (HERA Évkönyvek 2016) pp. 91-101
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3235005] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3235005, Kapcsolat: 26610633
 7. Fintor Gábor. A mindennapos tanórai testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében. (2017) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 72 4 4-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27006815] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27006815, Kapcsolat: 27006815
 8. Fintor Gábor. Tanulói nézetek a mindennapos testnevelésről észak-alföldi általános iskolákban. (2016) Megjelent: Értékteremtő testnevelés pp. 24-35
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3191592] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3191592, Kapcsolat: 26632627
 9. Gombocz Gábor. Kézilabda- és kosárlabda-utánpótlásedzők gyermekszemlélete. (2016) Megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztési tényező pp. 101-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26249779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26249779, Kapcsolat: 26249779
Rétsági E. Nemzeti alaptanterv 2012, Testnevelés és sport műveltségi terület - az iskolai testnevelés új kihívásai II.: Megújulás előtt a testnevelés oktatására felkészítő pedagógusképzés(?). (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 4 41-46, 2810804
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2810804]
 1. Fintor Gábor. A mindennapos testnevelés implementációja nyíregyházi általános iskolákban. (2016) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 14 ksz 49-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25876645] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25876645, Kapcsolat: 25876649
Révész L et al. A testnevelés oktatás módszertani kérdései a mindennapos testnevelés fényében. (2014) MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 1586-5428 15 2 (58) p. 57, 2595180
Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[2595180]
 1. Laura Márton et al. The Role of Ice Skating and Ice Hockey Education in Every Day Physical Education. (2016) STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE 1453-4223 2065-9547 59 2 81-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26255117] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26255117, Kapcsolat: 26255112
Bence Cselik et al. Factors influencing physical activity of the Hungarian society. (2015) ISBN:9783659710247, 2896515
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2896515]
 1. Mazzag K et al. SPORTSÉRÜLÉSEK GYAKORISÁGÁNAK FELMÉRÉSE JÉGKORONGOZÓK KÖRÉBEN. (2017) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK 2560-0680 2560-1210 1 2 33-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3304021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3304021, Kapcsolat: 27117056
Meszlényi E et al. A mindennapos testnevelés néhány kérdésének vizsgálata. (2017) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FŰZETEK 2560-0680 2560-1210 1 1 8-18, 3292132
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3292132]
 1. Andor H. Molnár et al. MOTOR DEVELOPMENT OF SLOVAK AND HUNGARIAN 6 – 7-YEAR-OLD PUPILS IN THE ASPECT OF DEGREE OF OBESITY (FIRST PHASE OF A LONGITUDINAL STUDY). (2019) Megjelent: „SPORT SCIENCE IN MOTION” pp. 69-77
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[30829821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30829821, Kapcsolat: 29021165
Morvay-Sey K et al. A trait aggression in young Hungarian practitioners of Japanese martial arts. (2019) ARCHIVES OF BUDO 1643-8698 15 11-21, 30684262
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30684262]
 1. Litwiniuk Artur et al. Personality traits of athletes practicing eastern martial arts. (2019) ARCHIVES OF BUDO 1643-8698 15 195-201
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31234828] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 31234828, Kapcsolat: 28891768
2020-08-09 21:30