Mohay Ágoston. Az Európai Parlament az Alkotmányszerződés jövőjéről. (2006) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 11 7-8 3-15, 1420097
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1420097]
 1. Tőzsér Tamás. A parlamentalizálódás modellje a Lisszaboni Szerződés tükrében. (2011)
  Egyéb/Tudományos[23036716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036716, Kapcsolat: 23036716
 2. Fejes Péter. Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21547568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21547568, Kapcsolat: 21827453
 3. Angyal Zoltán. Az európai alkotmányszerveződés ratifikációs válsága, avagy a közvetlen demokrácia és az integráció kollíziója. (2007) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 XXV 1 175-190
  Folyóiratcikk[21649479] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21649479, Kapcsolat: 21649479
 4. Nász Adrienn. Alkotmányos Szerződés: EP álláspontja, nyitott kérdések. (2006) Európai Parlamenti Szemle (EP Corvinák) 1 p. 1
  Folyóiratcikk[21649429] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21649429, Kapcsolat: 21649429
Mohay Ágoston. Az Európai Parlament költségvetési hatásköre. (2007) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 7 6 3-11, 1419965
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419965]
 1. Tőzsér Tamás. A parlamentalizálódás modellje a Lisszaboni Szerződés tükrében. (2011)
  Egyéb/Tudományos[23036716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036716, Kapcsolat: 23036718
Mohay Ágoston. Das juristische Wörterbuchprojekt im Rahmen der Quadriga Europea. (2007) Megjelent: Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens/ Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting pp. 457-464, 1420070
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1420070]
 1. Lendvai Endre et al. Muráth, J. - Oláh-Hubai, Á. (Hg.): Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens / Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting [könyvismertetés]. (2008) MAGYAR TERMINOLÓGIA 1789-9486 2060-2774 1 1 115-123
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[25490372] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25490372, Kapcsolat: 25490372
 2. Iva Lustig. Judith Muráth, Ágnes Oláh-Hubai, Hrsgg. 2007. Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. (2007) JEZIKOSLOVLJE 1331-7202 8 1 97-106
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[21621088] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21621088, Kapcsolat: 21158444
Mohay Ágoston. A Matthews-ügy utóélete: Az Európai Parlament választására vonatkozó gibraltári szabályozás közösségi jogba ütközésnek kérdése. (2008) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 63 10 489-496, 1419098
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419098]
 1. Bodnár Eszter. A választójog alapjogi tartalma és korlátai. (2014) ISBN:9789632582177
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2856614] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2856614, Kapcsolat: 23754610
 2. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24115966
 3. Szalayné Sándor. Az EUM-Szerződés 22. cikkének magyarázata. (2011) Megjelent: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata pp. 1027-1033
  Könyvrészlet[21649521] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21649521, Kapcsolat: 21649521
 4. Tőzsér Tamás. A parlamentalizálódás modellje a Lisszaboni Szerződés tükrében. (2011)
  Egyéb/Tudományos[23036716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036716, Kapcsolat: 23036708
 5. Szalayné Sándor. Az alapjogok három jogrendszer metszéspontjában. (2009) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X 50 3 365-398
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1749745] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1749745, Kapcsolat: 21157423
Karoliny Eszter et al. A nemzetközi migráció jogi keretei. (2009), 1698167
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1698167]
 1. Sebők Marianna. Munkaerő-migráció és az európai munkaerőpiac. (2018) Megjelent: A munka világa a 21. század elején pp. 294-319
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3382873] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3382873, Kapcsolat: 27701174
 2. Fekete Kristóf. A határokra vonatkozó változások a schengeni belső határellenőrzés visszaállítása esetén, valamint ezek társadalmi, gazdasági és jogi hatásai. (2018) Megjelent: Studia iuvenum iurisperitorum: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tanulmányai pp. 179-195
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27354834] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27354834, Kapcsolat: 27354834
 3. Balog Edina. Három híroldal híreihez írt olvasói hozzászólások a menekültválság kapcsán: 2015. év márciusában és szeptemberében megjelent három-három cikk alatti kommentárok elemzése. (2017) ISBN:9633065240
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[27624217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27624217, Kapcsolat: 27624217
 4. Baricz Norbert. Dél-amerikai bevándorlás Spanyolországba. (2017) Megjelent: Szemelvények a XXI. századi migráció témaköréből pp. 243-266
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30335543] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30335543, Kapcsolat: 28450209
 5. Bogárdi Dóra. Is education the key element of integration?: Resolution of international Disputes. Public Law in the Context of immigration Crisis : Conference Proceedings. (2016) Megjelent: Cofola international pp. 270-289
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[26253876] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26253876, Kapcsolat: 26253876
 6. Sipos Szandra. A migráció főbb pszichológiai megállapításai. (2016) NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 2064-3756 4 1 18-33
  Folyóiratcikk/Tudományos[26173554] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26173554, Kapcsolat: 25983617
 7. Kőhalmi László. A migráció és kriminalitás néhány összefüggése. (2016) JURA 1218-0793 22 1 94-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25929129] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25929129, Kapcsolat: 25929129
 8. Kriska Olivér. MENEKÜLTÜGYI HELYZETKÉP AZ EURÓPAI UNIÓBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ANNAK FÖLDRAJZI VONATKOZÁSAIRA. (2015)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[27701995] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27701995, Kapcsolat: 27701995
 9. Vida Csaba. A jelenkori népvándorlás hatásai. (2015) FELDERÍTŐ SZEMLE 1588-242X 14 3 5-16
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25486367] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25486367, Kapcsolat: 25486367
 10. Kónya László et al. A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, szervezése és a migráció kezelése. (2015) ISBN:9786155057342
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24936388] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24936388, Kapcsolat: 24936388
 11. Glied Viktor et al. Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban. (2014) Megjelent: Migrációs tendenciák napjainkban pp. 245-274
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2785935] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2785935, Kapcsolat: 24311070
 12. Huzdik Katalin. Migrációs potenciál alakulása, és az azt befolyásoló tényezők a XXI. század első évtizedében Magyarországon. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[24127549] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24127549, Kapcsolat: 24127549
 13. Gumhert Dóra. Kísérő nélküli kiskorú migránsok Közép-Amerikában. (2014)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Közérdekű[26308315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26308315, Kapcsolat: 26308315
 14. Kovács Judit. Extern migráció és az Európai Unió. (2014) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 8 1 87-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2603584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2603584, Kapcsolat: 24823825
 15. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24116043
 16. Ujházi Lóránd. A menekültek lelkipásztori és humanitárius gondozásnak szabályozása a katolikus egyház hatályos jogában. (2014) ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 0866-6628 2 3 57-85
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24411868] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24411868, Kapcsolat: 24411868
 17. Nyári Éva. Legmodernebb technikák alkalmazása az illegális migráció megelőzésében. (2013) PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 1589-1674 XIV 279-286
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23708824] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23708824, Kapcsolat: 23708824
 18. Ágyas Réka. Szerb állampolgárok jogviszonya a Magyar Köztársaság területén. (2012)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[23036743] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036743, Kapcsolat: 23036743
 19. Daru Katalin. Migránsokat segítő projektek Európában – ízelítő az integrációs tapasztalatcsere során látott jó gyakorlatokból. (2012) Megjelent: Tanulás és művelődés pp. 218-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24824343] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24824343, Kapcsolat: 24824343
 20. Keserű Dávid et al. Urbanizáció és vándorlás: afrikai útvonalak az Európai Unióba. (2011) Megjelent: Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között pp. 131-154
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23240184] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23240184, Kapcsolat: 21769314
 21. Glied Viktor et al. Klímavándorlás, klímaigazságosság és a globális NGO-k Afrikában. (2011) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 5 3 5-32
  Folyóiratcikk[21769324] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21769324, Kapcsolat: 21769324
 22. Pólyi Csaba. A nemzetközi migráció néhány aktuális kérdése az új világrendben. (2011) Megjelent: Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből pp. 15-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24282904] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24282904, Kapcsolat: 24282803
 23. Vízvári László. Mozaikok az egészségügyi dolgozók migrációjához. (2010) ETINFO : AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET INFORMÁCIÓS LAPJA 1418-4826 2 11 2-4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23036760] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23036760, Kapcsolat: 23036760
 24. Országos Igazságszolgáltatási. Bírói kapacitásfejlesztés a visszatérés területén. (2009)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Közérdekű[21649535] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21649535, Kapcsolat: 21649535
 25. Szalayné Sándor. Bevándorlási politika az Európai Unióban és Magyarországon: "Munkaerőt hívtunk és emberek jöttek". (2009)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1749741] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1749741, Kapcsolat: 21649440
 26. Malakucziné Póka et al. A migráció integrált társadalmi megközelítései. (2009) ISBN:9789630689052
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[24127591] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24127591, Kapcsolat: 24127591
Karoliny Eszter et al. Az illegális migráció Európai Uniós szabályozása. (2009), 2595786
Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[2595786]
 1. Sallai jános et al. Helyi társadalmi folyamatok. (2018) ISBN:9786155889196
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3364722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3364722, Kapcsolat: 27702023
 2. Ritecz György. MINDEN LEGYEN AZ AMI, A KRUMPLILEVES LEGYEN KRUMPLILEVES.... (2016) Megjelent: A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG pp. 115-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26287689] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26287689, Kapcsolat: 26287689
 3. Amberg Erzsébet. Migráció, büntetőjog, ultima ratio. (2016) Megjelent: A migráció bűnügyi hatásai pp. 203-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3137316] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3137316, Kapcsolat: 27701979
 4. Szekeres Diána. Jogi segítségnyújtás, közvetítés, áldozatpolitika. (2016) ISBN:9789632583013
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3087301] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3087301, Kapcsolat: 26650684
 5. Nyári Éva. Legmodernebb technikák alkalmazása az illegális migráció megelőzésében. (2013) Megjelent: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 14 pp. 279-286
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23848876] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23848876, Kapcsolat: 23848876
 6. Szekeres Diána. Igazságügyi szolgáltatások egyes alternatívái alapjogi megközelítésben. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2447135] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2447135, Kapcsolat: 23848892
 7. Irén Gyökér. Global Careers in Hungary. (2013) Megjelent: Careers without borders. Critical perspectives pp. 206-227
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26362685] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26362685, Kapcsolat: 26362685
 8. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27701977] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27701977, Kapcsolat: 27701977
 9. Pólyi Csaba. A nemzetközi migráció néhány aktuális kérdése az új világrendben. (2011) Megjelent: Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből pp. 15-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24282904] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24282904, Kapcsolat: 24282904
Mohay Ágoston. Az Európai Parlament működési helyeinek kérdése az Európai Bíróság esetjogának tükrében. (2009) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 9 5 3-15, 1419075
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1419075]
 1. Szabó Marcell et al. Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei. (2018) Megjelent: Az Európai Unió jogának alapjai pp. 19-248
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30814220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30814220, Kapcsolat: 28317559
 2. Gyeney Laura. Az Európai Unió jogának alapjai. (2018) ISBN:9789633083482
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30432937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30432937, Kapcsolat: 28206400
 3. Blutman László. Az Európai Unió joga a gyakorlatban. (2013) ISBN:9789632582023
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2590952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2590952, Kapcsolat: 23487359
 4. Tőzsér Tamás. A parlamentalizálódás modellje a Lisszaboni Szerződés tükrében. (2011)
  Egyéb/Tudományos[23036716] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23036716, Kapcsolat: 23036733
Mohay Ágoston. Nemzetközi parlamentáris intézmények Európában: Az Európai Parlament és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének összehasonlítása. (2009) Megjelent: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára pp. 259-286, 1698155
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1698155]
 1. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotás társadalmi egyeztetésének elméleti háttere és alkotmányos gyakorlata. (2013) Megjelent: Jogalkotás és társadalmi részvétel pp. 3-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2488952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488952, Kapcsolat: 23847866
 2. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotási eljárás materiális feltételeiről. (2012) SCIENTIA IURIS: ROMÁN-MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2069-9301 2 1-2 58-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2058052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2058052, Kapcsolat: 24115421
 3. Drinóczi Tímea et al. Tényekre alapozott jogalkotás?. (2011) Megjelent: Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként. Válogatott tanulmányok pp. 279-308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1736314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1736314, Kapcsolat: 21657145
 4. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotási eljárás materiális feltételeiről. (2011) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 3 8 16-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24537610] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24537610, Kapcsolat: 21657794
Mohay Ágoston. Az Alkotmánybíróság döntése a Lisszaboni Szerződést kihirdető törvény alkotmányosságáról. (2010) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 3 3 64-64, 1420106
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1420106]
 1. Molnár Tamás. A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe. (2013) ISBN:9789639950894
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2339741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2339741, Kapcsolat: 23847264
 2. Miklós Klenanc. CURE FOR DEMOCRATIC DEFICIT IN THE EU: THE LISBON TREATY?: WITH COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FRENCH, GERMAN AND HUNGARIAN CONSTITUTIONAL COURT’S “LISBON-JUDGMENTS”. (2011)
  Disszertáció/Nem besorolt (Disszertáció)/Tudományos[25805634] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25805634, Kapcsolat: 25805634
Mohay Ágoston. The role of National Parliaments in the European Union - The Hungarian National Assembly. (2010) Megjelent: The role of National Parliaments in the European Union pp. 263-298, 1446807
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1446807]
 1. Philipp Kiiver. The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity: Constitutional theory and empirical reality. (2012) ISBN:9780203127001
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23291861] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23291861, Kapcsolat: 23291861
Herke Csongor et al. Pravne karakteristike Europskog uhidbenog naloga, njegova implementacija u Mađarskoj i njegova buduća implementacija u Hrvatskoj. (2011) Megjelent: Pravni aspekti prekogranicne suradnje i EU integracija: Madarska-Hrvatska pp. 53-79, 1794116
Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[1794116]
 1. Hrvoje LACOVIĆ. Judicial Cooperation between the Member States of the European Union and the European Arrest Warrant. (2019) Megjelent: Student Research Papers on Justice and Home Affairs in the European Union pp. 141-151
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30802946] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30802946, Kapcsolat: 28304070
Herke Csongor. The legal characteristics of the European Arrest Warrant, its implementation in Hungary, and its future implementation in Croatia. (2011) Megjelent: Cross-border and EU legal issues pp. 53-82, 1501552
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1501552]
 1. Anita Blagojević. International efforts to fight terrorism: some implications to a country's sovereign law. (2014) Megjelent: World Congress of Constitutional Law 2014 (The IXth World Congress "Constitutional Challenges: Global and Local" in Oslo 16 - 2... pp. 1-18
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[24201531] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24201531, Kapcsolat: 24201531
 2. Törő Andrea. Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2559212] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2559212, Kapcsolat: 25237644
Mohay Ágoston. A nemzetközi népességmozgás jogi szabályozásának lehetőségei: A legális migráció európai uniós szabályozásának példája. (2011) Megjelent: Új népvándorlás pp. 207-226, 1791231
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1791231]
 1. Hautzinger Zoltán. A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése. (2018) ISBN:9789638922434
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[30403413] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30403413, Kapcsolat: 28158893
 2. Hautzinger Zoltán. Szemelvények a migráció szabályozásáról. (2016) ISBN:9789638922427
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3146104] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3146104, Kapcsolat: 26611005
 3. Glied Viktor et al. Migrációs kihívások az Európai Unióban. (2016) Megjelent: Migráció a 21. században pp. 259-293
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3053197] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3053197, Kapcsolat: 26109409
 4. Hautzinger Zoltán. Idegen a büntetőjogban. (2016) ISBN:9789638922410
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3065585] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3065585, Kapcsolat: 26064206
 5. Ács Vera. Vonzó-e a Kék kártya a magasan képzett harmadik országbeli munkavállaló számára?. (2015) Megjelent: Alapelvek és alapjogok pp. 13-24
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25389369] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25389369, Kapcsolat: 25389369
 6. Schiffner Imola. A harmadik államok állampolgárainak jogi helyzete az Európai Unióban, avagy az uniós denizenship jogállása. (2015) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 10 1 70-93
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2988387] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2988387, Kapcsolat: 26164306
 7. Glied Viktor et al. Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban. (2014) Megjelent: Migrációs tendenciák napjainkban pp. 245-274
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2785935] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2785935, Kapcsolat: 24311066
 8. Cseporán Zsolt et al. A túlnépesedéstől a népességfogyásig - a jog mint demográfiai tényező. (2014) SCRIPTURA 2064-7646 1 139-153
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2750427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2750427, Kapcsolat: 24088184
 9. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24116065
 10. Hautzinger Zoltán et al. A migráció elmélete. (2014) ISBN:9786155305542
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2596997] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2596997, Kapcsolat: 24474377
 11. Rédei Mária. Tarrósy István – Glied Viktor – Keserű Dávid (szerk.): Új népvándorlás – Migráció a 21. században Afrika és Európa között. Publikon Kiadó, Pécs, 2011. 294 oldal.. (2011) DEMOGRÁFIA 0011-8249 2498-6496 54 4 292-293
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[24824101] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24824101, Kapcsolat: 24824101
 12. Bumberák Maja et al. Klímavándorlás, klímaigazságosság és a globális NGO-k Afrikában. (2011) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 5 3 4-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23054832] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23054832, Kapcsolat: 23054832
Mohay Ágoston. A Rottmann-ügy: újabb adalékok az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság összefüggéseihez. (2011) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 2 2 50-58, 1698063
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1698063]
 1. Kovács-Zsankó Gyöngyvér. The significance of European and international efforts to end statelessness as possible methods for decreasing refugee influxes. (2019) Megjelent: EU Justice and Home Affairs Research Papers in the Context of Migration and Asylum Law pp. 40-59
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30802980] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30802980, Kapcsolat: 28304112
 2. Laura Gyeney. Union citizenship: fundamental status and fundamental rights analysis of the recent jurisprudence of the court related to union citizenship. (2014) Megjelent: Hungarian yearbook of international law and European law pp. 329-352
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24229514] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24229514, Kapcsolat: 24229514
 3. Gyeney Laura. Union Citizenship: Fundamenatl Status and Fundamental Rights Analysis of the Recent Jurisprudence Related to Union Citizenship. (2014) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013 pp. 329-351
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23628445] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23628445, Kapcsolat: 23628445
 4. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24115963
 5. Vörös Imre. A szuverenitás-felfogás változásai az európai integráció sodrában. (2013) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Kecskés László 60. születésnapja tiszteletére pp. 609-615
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23487171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23487171, Kapcsolat: 23487171
 6. Gyeney Laura. Uniós polgárság: a piacorientált szemlélettől való elszakadás göröngyös útja: A Rottmann-, a Zambrano-,a McCarthy- és a Dereci ügyek analízise. (2012) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 8 2 141-164
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2099007] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2099007, Kapcsolat: 22697691
 7. Vörös Imre. Néhány gondolat az uniós polgárság intézményéről. (2012) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 13 2 238-241
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[22486980] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22486980, Kapcsolat: 22486980
 8. Vörös Imre. Néhány gondolat az uniós polgárság intézményéről. (2012) Megjelent: Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage pp. 305-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23487308] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23487308, Kapcsolat: 23487308
 9. Vörös Imre. Csoportkép Laokoónnal: a magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal. (2012) ISBN:9789637372858
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22925396] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22925396, Kapcsolat: 22925396
 10. Szalayné Sándor. Az EUM-Szerződés 20. cikkének magyarázata. (2011) Megjelent: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata pp. 1011-1014
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[21649499] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21649499, Kapcsolat: 21649499
Mohay Ágoston. Az EUM-Szerződés 223-234. cikkeinek magyarázata: Az Európai Parlament. (2011) Megjelent: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata pp. 2705-2792, 1698321
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1698321]
 1. Bárány Viktória. Az Európai Bizottság elnőkének megválasztása körül kialakult jogi bizonytalanságok. (2015) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 15 1 31-35
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24657173] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24657173, Kapcsolat: 24657173
Mohay Ágoston. Az EU-Szerződés 12. cikkének magyarázata: A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unióban. (2011) Megjelent: Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata pp. 111-125, 1698270
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[1698270]
 1. Szabó Marcell et al. Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei. (2018) Megjelent: Az Európai Unió jogának alapjai pp. 19-248
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30814220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30814220, Kapcsolat: 28317549
 2. Drinóczi Tímea. Az alkotmányos párbeszéd:: A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században. (2017) ISBN:9789634180135
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27016730] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27016730, Kapcsolat: 27191103
 3. Petrétei József. Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködésének szabályozásáról. (2016) Megjelent: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya pp. 181-198
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26145753] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26145753, Kapcsolat: 26145753
 4. Drinóczi Tímea. Concept of Quality in Legislation—Revisited: Matter of Perspective and a General Overview. (2015) STATUTE LAW REVIEW 0144-3593 1464-3863 36 3 211-227
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2877870] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2877870, Kapcsolat: 25955741
 5. Szabó Marcel. Az Európai Unió jogrendszere. (2014) Megjelent: Az Európai Unió jogi fundamentumai pp. 61-101
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24499210] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24499210, Kapcsolat: 24499153
 6. Drinóczi Tímea. A részvétel és konzultáció elmélete és gyakorlata. (2013) JURA 1218-0793 19 1 7-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2305568] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2305568, Kapcsolat: 23160224
 7. Gyeney Laura et al. Az Európai Unió jogi fundamentumai. (2012) ISBN:9789632773520
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[22649198] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22649198, Kapcsolat: 22697705
Mohay Ágoston. Az uniós polgárok európai parlamenti választójogának korlátozhatósága az Eman és Sevinger ügyek tükrében. (2011) Megjelent: Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet pp. 132-139, 1732809
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1732809]
 1. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24115965
Mohay Ágoston et al. A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unióban a Lisszaboni Szerződés után. (2011) Megjelent: Határon átnyúló és uniós jogi témák pp. 469-484, 1698212
Könyvrészlet/Nem besorolt (Könyvrészlet)/Tudományos[1698212]
 1. Szabó Marcell et al. Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei. (2018) Megjelent: Az Európai Unió jogának alapjai pp. 19-248
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30814220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30814220, Kapcsolat: 28317554
 2. Gyeney Laura. Az Európai Unió jogának alapjai. (2018) ISBN:9789633083482
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30432937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30432937, Kapcsolat: 28206408
Mohay Ágoston. Az Európai Parlament a Bíróság előtt: Az Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójára. (2012) ISBN:9786155001642, 2041882
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2041882]
 1. Szabó Marcell et al. Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei. (2018) Megjelent: Az Európai Unió jogának alapjai pp. 19-248
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[30814220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30814220, Kapcsolat: 28317565
 2. Gyeney Laura. Az Európai Unió jogának alapjai. (2018) ISBN:9789633083482
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[30432937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30432937, Kapcsolat: 28206404
 3. Lukonits Ádám. Az Európai Parlament az intézményi egyensúly rendszerében. (2016) Megjelent: Studia iuvenum iurisperitorum pp. 223-252
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25757247] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25757247, Kapcsolat: 25757247
 4. Varju Márton. Az európai jog tudománya Magyarországon. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 355-381
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[25069269] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25069269, Kapcsolat: 25069276
 5. Bárány Viktória et al. Az európai választójog egyenlőtlensége. (2014) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 7 3 68-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2760878] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2760878, Kapcsolat: 24251509
 6. Szalayné Sándor. A személyek jogállása az uniós jogrendben. (2014) ISBN:9786155305573
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2715346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2715346, Kapcsolat: 24115994
2020-02-18 16:21