Bujalos István. Az új jobboldal és a jóléti állam. (1996) ISBN:9634630502, 1382728
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1382728]
 1. Hogyinszki Éva. Liberalizmus, közösségelvűség, politikai gyakorlat. (2009) PHRONESIS 2061-831X nyár-tél 13-33
  Folyóiratcikk[21079562] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079562, Kapcsolat: 21079562
 2. Csapodi Pál. A közpénzügyek törvényi szabályozása, a közpénzek ellenőrzésének gazdaságtana. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21084324] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21084324, Kapcsolat: 21084324
 3. Ocskay Gyula. Konzervativizmus és posztmodern. (2008) PHRONESIS 2061-831X tél 9-17
  Folyóiratcikk[21079558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079558, Kapcsolat: 21079558
 4. Kukorelli István. Alkotmánytan: 1. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. (2007) ISBN:9789633899021
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1460858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1460858, Kapcsolat: 21084325
 5. Szabó Máté. Az európai környezetpolitika - konszenzus a szociáldemokrata és a liberális irányzatok között?: Konszenzus a szociáldemokrata és a liberális irányzatok között. (2006) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 24 3 403-429
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1451124] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1451124, Kapcsolat: 21084174
 6. Szabó Máté. Piac, igazságosság, ökológia. (2004) BESZÉLŐ 0865-4093 12
  Folyóiratcikk[21079560] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21079560, Kapcsolat: 21079560
 7. Ferge Zsuzsa. Az átmenet társadalma. (1995) ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT 0865-0810 4 3-18
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1274284] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1274284, Kapcsolat: 21079564
Gyulavári T et al. A legutóbb csatlakozott EU-tagállamok tapasztalatai a szociális védelem területén. (1998) ISBN:9630378361, 1501609
Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[1501609]
 1. Vallasek Magdolna. A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27156781] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27156781, Kapcsolat: 27697428
 2. Rab Henriett. A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2164427] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164427, Kapcsolat: 27642707
Veress Gábor et al. A minőségügy filozófiája: érték, erkölcs, minőség, versenyképesség, kiválóság. (2005) ISBN:9639318876, 2198048
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2198048]
 1. Nochta Imre. A termékminőség, -biztonság és -elfogadhatóság közötti kapcsolat, valamint a minőség-ellenőrzés a takarmányiparban: 23. fejezet. (2019) Megjelent: Innovatív takarmányozás pp. 887-904
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[31603819] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603819, Kapcsolat: 29457447
 2. Nogel Mónika. A szakértői tevékenység minőségügyi rendszerének vázlata. (2018)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[31600313] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31600313, Kapcsolat: 29453510
 3. Golden Dániel. Színház és nevelés Magyarországon. (2017) Megjelent: Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv pp. 76-111
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3309155] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3309155, Kapcsolat: 29457223
 4. Turcsányi Károly. Szempontok és módszerek a haditechnika megfelelőségének a megítéléséhez. (2016) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 26 különszám 90-102
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[3200339] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3200339, Kapcsolat: 29507128
 5. Turcsányi Károly. Minőségelmélet és -módszertan. (2014)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[27403858] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27403858, Kapcsolat: 29451048
 6. Koncz János. Kistelepülésre tervezett biomassza alapú hőtermelő és ellátó rendszer minőségügyi kérdései. Quality issues of biomass based heat-producing supply system planned for a township.. (2013) MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI - 2. SOROZAT ANYAGMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK 1789-7661 38 1 147-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23063392] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23063392, Kapcsolat: 23063392
 7. Turcsányi Károly. A makro-minőségügy megjelenése és szerepe a hadtudományokban és a katonai műszaki tudományokban. (2013) ZMNE Portal 1 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[23063384] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23063384, Kapcsolat: 23063384
 8. Babilai Ildikó. AZ ISO 9001:2008 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS AZ ISO/IEC 27001:2005 INFORMÁCIÓBIZTONSÁG-IRÁNYÍTÁSI RENDSZER INTEGRÁLT BEVEZETÉSE A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁBAN. (2011) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 6 (116) 2 5-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31602864] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31602864, Kapcsolat: 29456336
 9. Turcsányi Károly. A katonai makro-minőségügy szerepe a hadtudományban és a katonai műszaki tudományokban. (2009) HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1215-4121 1588-0605 19 3-4 18-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1762490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1762490, Kapcsolat: 29497860
 10. Gyenes Katalin. A budapesti közösségi közlekedés vizsgálata a BKV Zrt-n keresztül. (2009)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[31605784] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31605784, Kapcsolat: 29459961
 11. Somogyi Sándor et al. Minőségügyi rendszer kiépítésének lehetőségei mezőgazdasági kisvállalkozásokban. (2008) ANIMAL WELFARE ETOLÓGIA ÉS TARTÁSTECHNOLÓGIA / ANIMAL WELFARE ETHOLOGY AND HOUSING SYSTEMS 1786-8440 4 2 803-808
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31598143] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31598143, Kapcsolat: 29451120
 12. Lábodi Csaba et al. Gazdálkodó szervezetek versenyképességének fokozása integrált irányítási rendszerek alkalmazásával. (2008) Megjelent: 6th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking pp. 263-273
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[23063381] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23063381, Kapcsolat: 23063381
 13. Demeter Krisztina. A termelés és a szolgáltatásnyújtás nemzetközi vetületei. (2008)
  Könyv/Műhelytanulmány (Könyv)/Tudományos[21064141] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 21064141, Kapcsolat: 29462485
 14. Turcsányi Károly. A honvédelem minőségügyi értelmezése. (2008) Megjelent: Tanulmányok a katonai értéktan megalapozásához pp. 115-122
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1206325] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1206325, Kapcsolat: 29532202
 15. Turcsányi Károly. A HADERÖ HARCKOCSI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMATÁNAK MAKROSZEMLÉLETŰ VIZSGÁLATA. (2008)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[27625198] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27625198, Kapcsolat: 29507256
 16. Teke András. Miért a minőség? Minőségfejlesztés és minőségirányítás a Határőrségnél. (2007) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 4 1 32-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31603569] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31603569, Kapcsolat: 29457163
2021-01-21 09:20