Fejes Zsuzsanna et al. Uniós keretek - magyar tartalommal: Az Európai parlamenti választás magyar szisztémájának főbb vonásai. (2005) In: A kibővült Európai Unió pp. 39-49, 1604147
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[1604147]
 1. Horváth Mihály Ferenc. Az európai parlamenti képviselői választások szabályai. (2016) In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság pp. 227-233
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30699517] [Approved]
  Független, Idéző: 30699517, Kapcsolat: 26125890
 2. A választási rendszer. (2007) In: Alkotmánytan: 1. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények pp. 203-239
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Educational[26789668] [Approved]
  Független, Idéző: 26789668, Kapcsolat: 26789668
Fejes Zsuzsanna. Euroregion as a new frame of regional relations. The case study of DKMT Euroregion. (2005) CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 1586-4197 21-22 6 124-140, 1593057
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1593057]
 1. Didier Bigo. Europe's 21st Century Challenge: Delivering Liberty. (2010) ISBN:9781409401940
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2389155] [Approved]
  Független, Idéző: 2389155, Kapcsolat: 26143137
Soós Edit et al. (Euro)regionális identitás, avagy a határ menti együttműködés lehetőségei a Dél-Alföld régióban. (2005) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 15 4 32-46, 1592893
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592893]
 1. Palkó Katalin. AZ IDENTITÁS TERÜLETI DIMENZIÓI A POLITIKA TÜKRÉBEN: DOKTORI ÉRTEKEZÉS. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23015408] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23015408, Kapcsolat: 26789871
Fejes Zsuzsanna. Az euroregionális együttműködések intézményesültsége Magyarországon. (2006) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 1215-315X 16 11-12 20-40, 1592892
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592892]
 1. Dankó László et al. A határ-menti gazdasági kapcsolatok európai és hazai fejlődése, a fejlesztés lehetőségei a szlovák és magyar Zemplén régióban. (2014) In: Zempléni gazdaságfejlesztési tanulmányok 2013. pp. 48-126
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2814441] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2814441, Kapcsolat: 26143061
Soós Edit et al. Az euroregionális együttműködések európai jogi vonatkozásai. (2006) EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 1587-2769 6 6 18-28, 1592891
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592891]
 1. Dankó László et al. A határ-menti gazdasági kapcsolatok európai és hazai fejlődése, a fejlesztés lehetőségei a szlovák és magyar Zemplén régióban. (2014) In: Zempléni gazdaságfejlesztési tanulmányok 2013. pp. 48-126
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2814441] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2814441, Kapcsolat: 26143064
Fejes Zsuzsanna et al. Schengenre hangolva. (2007) ISBN:9789637038327, 1374386
Book/Monograph (Book)/Scientific[1374386]
 1. Kovács István. Vezetési funkciók egy helyi rendvédelmi szerv életében. Döntés, mint az alternatívák közüli optimális választás folyamata. (2019) MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 1219-4166 2063-4986 29 1 195-211
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30742786] [Validated]
  Független, Idéző: 30742786, Kapcsolat: 28262490
 2. Balla József. A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának helye és szerepe a határrendészet fejlesztésében. (2019) In: Gondolatok a rendészettudományról pp. 13-24
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30682615] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30682615, Kapcsolat: 28178498
 3. Szele Tamás. A határellenőrzés visszaállítás nemzetközi tapasztalata. (2018) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 2018 2 64-82
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27466258] [Approved]
  Független, Idéző: 27466258, Kapcsolat: 27466258
 4. Sutka Barbara Éva. A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[26504571] [Checked]
  Független, Idéző: 26504571, Kapcsolat: 27785210
 5. Varga Zita. A közös kapcsolattartási szolgálati helyek. (2017) HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 1786-2345 2061-3997 14 1 53-68
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26459921] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26459921, Kapcsolat: 26459921
 6. Németi Orsolya. Schengen sebei: a schengeni övezet kialakulása, virágzása, bukása a migrációs válság tükrében. (2016) In: Migráció a 21. században : hatása Európa politikai, gazdasági és kulturális életére pp. 88-105
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[26443382] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26443382, Kapcsolat: 26443367
 7. Kovács Gábor. A migráció bűnügyi hatásai a magyar határrendészet kockázatelemzési rendszerére. (2016) In: A migráció bűnügyi hatásai pp. 141-150
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[3137310] [Checked]
  Független, Idéző: 3137310, Kapcsolat: 26160764
 8. Kapás Lilla. Schengeni bővítés 2007-2015. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[27368003] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27368003, Kapcsolat: 24761077
 9. Beke László. Magyarország csatlakozása a Schengeni övezethez. (2015)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[24761110] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24761110, Kapcsolat: 24761099
 10. Bezsenyi Tamás. A szervezett bűnözés elleni nemzetközi együttműködés értelmezései a magyar igazságszolgáltatásban. (2015) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 11 1-3
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2946559] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2946559, Kapcsolat: 26329426
 11. Gyeney Laura. Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára. (2014) ISBN:9789633081754
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2570084] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2570084, Kapcsolat: 24082094
 12. Kertész Judit. Az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, különös tekintettel az Europolra. (2014) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 VIII 1 1-6
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[24162531] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24162531, Kapcsolat: 27730866
 13. Balla József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2905804] [Checked]
  Független, Idéző: 2905804, Kapcsolat: 28174611
 14. Ballai József. A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23729663] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23729663, Kapcsolat: 23729663
 15. Prukner Attila. A magyar vám- és pénzügyőr szervek tevékenysége 1870-2010 között. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24793772] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24793772, Kapcsolat: 24793772
 16. Tari Tamás. A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2891450] [Checked]
  Független, Idéző: 2891450, Kapcsolat: 23121223
 17. Balla József. A biometria megjelenése a szabadság, a biztonság és a jog szolgálatában. (2013) RENDVÉDELEM TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT (ON-LINE) 2560-2349 2 4 4-20
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2905169] [Approved]
  Független, Idéző: 2905169, Kapcsolat: 25542148
 18. Tari Tamás. Öt éve zárultak le a Schengen Alap támogatásból megvalósuló intézkedések, fejlesztések. (2012)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Popular science[23121222] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23121222, Kapcsolat: 23121222
 19. Sallai János. A schengeni integráció negyedszázada és jövője. (2012) In: A rendészettudomány határkövei pp. 247-256
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[23398531] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23398531, Kapcsolat: 23285141
 20. Tari Tamás. A schengeni felkészülés utolsó évének rendőrségi feladatai és a schengeni értékelő bizottság ellenőrzésének rendőrséget is érintő szempontjai. (2012) HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2060-0437 5 1-2 321-329
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2891442] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2891442, Kapcsolat: 25314729
 21. Kovács Krisztián. Az Európai Unió intézményi reformjának szükségessége a bevándorlási és menekültügyi politika tükrében. (2011) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 7 1 78-98
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23493473] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23493473, Kapcsolat: 23493473
 22. Markó Anikó. A SCHENGENI RENDSZER BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MAGYARORSZÁGI MŰKÖDÉSE. (2011)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[23862501] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23862501, Kapcsolat: 23862501
 23. Gyeney Laura. A harmadik országbeli polgárok tagállamközi szabad mozgásának szabályozása az Európai Unióban. Miskolci jogi szemle.. (2011) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 6 1 73-90
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1792500] [Approved]
  Független, Idéző: 1792500, Kapcsolat: 25242454
 24. Tamás Tari. In-depth control system and experience gained from its functioning in Hungary. (2010)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Scientific[24911081] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24911081, Kapcsolat: 24911081
 25. Fejes Zsuzsanna. A határon átnyúló együttmőködések jogi és közigazgatási feltételei: Különös tekintettel a magyar határrégiókra. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24115549] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24115549, Kapcsolat: 27730894
 26. Tari Tamás. Integrált határbiztonsági modell (Integrált határmenedzsment). (2009) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 9 3-4 86-93
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2891443] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2891443, Kapcsolat: 23403193
 27. Fejes Péter. Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai. (2009)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[23121215] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23121215, Kapcsolat: 23121215
 28. Judit Mária et al. The Impact of theen larged Schengen Zone on the Eastern Neighbourhood Policy: From Proper Assessment to PragmaticAdjustment. (2008) POLICY BRIEFS FOR THE MIDDLE EAST CONFERENCE ON A WMD/DVS FREE ZONE 2008 3 1-6
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26329434] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26329434, Kapcsolat: 26329434
 29. Tóth Judit. Report on the Free Movement of Workers in Hungary in 2007. (2008)
  Miscellaneous[21879868] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21879868, Kapcsolat: 27573327
 30. Decsi Viktória. Rendőrségi és bűnügyi együttműködés valamint a Schengeni Egyezményből eredő jelenlegi és jövőbeni kötelezettségeink, illetve a migráció és a migrációs politika. (2008)
  Miscellaneous/Diploma thesis, Report of Scientific Students Association (Miscellaneous)/Scientific[24084157] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24084157, Kapcsolat: 24084157
 31. Baksa Eszter. Munkaerő mobilitás a Schengeni Egyezmény függvényében. (2008) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 2 2 2-16
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2588489] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2588489, Kapcsolat: 24911085
Soós Edit et al. A határon átnyúló együttműködések intézményesültsége Magyarországon I.. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 7-8 104-120, 1592890
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592890]
 1. Drinóczi Timea. Jog - Régiók - Fejlesztés. (2013) ISBN:9789536072781
  Book/Study collection (Book)/Scientific[2545794] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2545794, Kapcsolat: 26258178
Soós Edit et al. A határon átnyúló együttműködések intézményesültsége Magyarországon II.. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 12 9 100-113, 1592889
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592889]
 1. Drinóczi Timea. Jog - Régiók - Fejlesztés. (2013) ISBN:9789536072781
  Book/Study collection (Book)/Scientific[2545794] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2545794, Kapcsolat: 26258183
Soós Edit et al. Hungarian Experiences of Cross-Border Cooperation. (2008) FUNDAMENTUM 1417-2844 12 5 123-157, 1592888
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592888]
 1. Kaiser Tamás. Egy újkeletű narratíva nyomában: térségek, amelyek nem számítanak. (2019) In: Ünnepi tanulmánykötet a 65 éves Prof. Dr. Tózsa István tiszteletére. [Liber amicorum in honorem Stephanus Tózsa aetatis sueae L... pp. 108-113
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[31122900] [Admin approved]
  Független, Idéző: 31122900, Kapcsolat: 28829847
 2. Gabric Molnar. The Instruments of the European Union Cross-Border Regional Cooperation. (2017) ANALI EKONOMSKI FAKULTETA U SUBOTICI / THE ANNALS OF THE FACULTY OF ECONOMICS SUBOTICA 0350-2120 36 52 3-24
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26288430] [Approved]
  Független, Idéző: 26288430, Kapcsolat: 26288430
 3. Endre Sik et al. The Hungarian-Ukrainian-(Slovakian) border region case study: EUBORDERREGIONS EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Copoperation. FINAL SCIENTIFIC REPORT D 1.37 (WP 1 State of the Debate). (2015)
  Book/Working paper (Book)/Scientific[26789976] [Approved]
  Független, Idéző: 26789976, Kapcsolat: 26789976
 4. Gerő Márton et al. The Hungarian/Slovak/Ukrainian tri-border region. (2015)
  Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[2985717] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2985717, Kapcsolat: 26143205
 5. Soós Edit. EGTC Setup on Hungary’s External Border in the Hungarian-Romanian-Serbian Triple-Border Area. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2066-639X 2068-7583 2 1-2 78-88
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2584036] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2584036, Kapcsolat: 26126020
 6. Бородина Т. Еврорегионы как инструмент региональной политики: сравнение опыта ЕС и стран СНГ. (2010)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26789551] [Approved]
  Független, Idéző: 26789551, Kapcsolat: 26789551
 7. Tóth Judit. Liberty, Security and Enlargement. (2010) ISBN:9781409401940
  Book/Monograph (Book)/Scientific[23818825] [Approved]
  Független, Idéző: 23818825, Kapcsolat: 23818825
 8. Didier Bigo et al. Europe's 21st Century Challenge: Delivering Liberty. (2010) ISBN:1409401944
  Book/Monograph (Book)/Scientific[21693535] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21693535, Kapcsolat: 27876992
Soós Edit et al. Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. (2009) ISBN:9789639650503, 1593164
Book/Monograph (Book)/Scientific[1593164]
 1. Ádám Rixer. The Refugee Issue in Sciences and Arts in Contemporary Hungary. (2016) INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES 2307-227X 6 6 11-25
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3060136] [Approved]
  Független, Idéző: 3060136, Kapcsolat: 26125969
 2. Baranyi B. Reflexiók a határmentiség és a perifériajelleg értelmezésének kérdéséhez Magyarországon. (2015) In: A régió TÍZpróbája pp. 65-75
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2973033] [Validated]
  Független, Idéző: 2973033, Kapcsolat: 26143096
 3. Kovács AD. Megújulási lehetőségek és gátló tényezők a szerb-magyar határ menti térségekben. (2015) In: A régió TÍZpróbája pp. 89-99
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2973125] [Checked]
  Független, Idéző: 2973125, Kapcsolat: 25261428
 4. Balogh P. Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area. (2014) ISBN:9789174478747
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2722722] [Validated]
  Független, Idéző: 2722722, Kapcsolat: 23818844
 5. Balogh P. Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area. (2014) ISBN:9789174478747
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2722722] [Validated]
  Független, Idéző: 2722722, Kapcsolat: 26143231
 6. Nagy Áron. Az Európai Területi Társulások néhány jellemzője Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. (2014) In: Cross-Border Review: Az Európai Intézet évkönyve, 2014 pp. 65-85
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24160091] [Approved]
  Független, Idéző: 24160091, Kapcsolat: 25261356
 7. Gábrity Molnár. A szerb-magyar határon átívelő migrációs életvitel. (2014) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 62 4 56-69
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25248229] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25248229, Kapcsolat: 25248229
 8. Baranyi B. Adalékok a határ mentiség újraértelmezéséhez Magyarországon. (2014) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 6 2 26-45
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2729948] [Validated]
  Független, Idéző: 2729948, Kapcsolat: 25248220
 9. Ildikó Kovács et al. Tourism in Peripheric Regions- the Possibilities of thematic routes. (2013) ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA SERIA GEOGRAFIE 1221-1273 2065-3409 23 2. sz. (December) 220-228
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25229995] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25229995, Kapcsolat: 25229995
 10. Kovács Ildikó et al. Tourism in peripheric regions - the possibilitie of the thematic routes. (2013) ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA SERIA GEOGRAFIE 1221-1273 2065-3409 23 2 220-228
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26143300] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26143300, Kapcsolat: 26143300
 11. Sarnyai Csaba et al. The relationship between Hungarian majority municipalities in Voivodina and Serbian process of regionalisation. (2012) In: "Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában" : nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász. 2012. márc... pp. 68-77
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[23818819] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23818819, Kapcsolat: 23818819
 12. Sarnyai Csaba et al. Issues of Autonomy and Hungarian Political Parties in Voivodina after the Change of System. (2012) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 2066-639X 2068-7583 2 1-2 17-31
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23818834] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23818834, Kapcsolat: 23818834
 13. Sarnyai Csaba et al. A vajdasági magyar többségű önkormányzatok és a szerbiai regionalizácios folyamatok kapcsolata. (2012) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 4 3 89-100
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2055600] [Approved]
  Független, Idéző: 2055600, Kapcsolat: 26329525
 14. Sarnyai Csaba et al. A vajdasági magyar pártok és az autonómia kérdésköre a rendszerváltás utáni Szerbiában. (2012) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 6 3 99-117
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2142102] [Approved]
  Független, Idéző: 2142102, Kapcsolat: 24180763
 15. Tóth Antal. Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza. (2011)
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[23818814] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23818814, Kapcsolat: 23818814
 16. Baranyi B. A határmentiség új dimenziói - együttműködés határok nélkül. (2011) DEBRECENI SZEMLE 1218-022X 19 4 397-405
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1743103] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1743103, Kapcsolat: 26143091
 17. Gál Zoltán. Határtalan lehetőségek korlátolt esélye: Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. Pólay Elemér Alapítvány, 2009.. (2010) PRO MINORITATE 1216-9927 2010 1 121-128
  Journal Article/Review (Journal Article)/Scientific[23818868] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23818868, Kapcsolat: 23818868
 18. Juhász Krisztina. Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. (2009) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 14 11 116-120
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[25444799] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25444799, Kapcsolat: 25444799
 19. Majoros A. A többszintű területi együttműködés lehetőségei és akadályai: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió esete. (2009)
  Book/Working paper (Book)/Scientific[22281795] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22281795, Kapcsolat: 22056246
Fábián György et al. Választások az Európai parlamentbe, 1979-2009. (2010) ISBN:9789639650688, 1599550
Book/Monograph (Book)/Scientific[1599550]
 1. Kispál Richárd. Fókuszban: az Európai Néppárt és az EP választások. (2014)
  Miscellaneous/Not classified (Miscellaneous)/Of public interest[26128823] [Approved]
  Független, Idéző: 26128823, Kapcsolat: 26128823
 2. Nagy Mariann Veronika. Európai identitás és az Európai Unió. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 5 4 424-472
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[23106628] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23106628, Kapcsolat: 25249165
Fejes Zsuzsanna. A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei: Különös tekintettel a magyar határrégiókra. (2010), 1593177
Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[1593177]
 1. Koucs Viktória. Az Észak-alföldi régió és Kárpátalja egyes lokációs előnyeinek elemzése a nagyobb volumenű beruházások bevonzása érdekében. (2018) In: Ingenia Hungarica IV. pp. 247-279
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[30447537] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30447537, Kapcsolat: 27877686
 2. Koucs Viktória. Az Észak-alföldi régió és Kárpátalja egyes lokációs előnyeinek elemzése a nagyobb volumenű beruházások bevonzása érdekében. (2018) In: Ingenia Hungarica IV. pp. 247-279
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[30447537] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30447537, Kapcsolat: 27877706
 3. Koucs Viktória. Az Észak-alföldi régió és Kárpátalja egyes lokációs előnyeinek elemzése a nagyobb volumenű beruházások bevonzása érdekében. (2018) In: Ingenia Hungarica IV. pp. 247-279
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[30447537] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30447537, Kapcsolat: 27877724
 4. Nagy Áron. Az Európai Területi Társulások néhány jellemzője Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. (2014) In: Cross-Border Review: Az Európai Intézet évkönyve, 2014 pp. 65-85
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[24160091] [Approved]
  Független, Idéző: 24160091, Kapcsolat: 25248207
 5. Dankó László et al. A határ-menti gazdasági kapcsolatok európai és hazai fejlődése, a fejlesztés lehetőségei a szlovák és magyar Zemplén régióban. (2014) In: Zempléni gazdaságfejlesztési tanulmányok 2013. pp. 48-126
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[2814441] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2814441, Kapcsolat: 26143051
 6. Czimre Klára. Eurorégiók: válaszlehetőségek a határok szerepének változásához. (2012) In: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 108-120
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[22966032] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22966032, Kapcsolat: 22966032
 7. Tóth Antal. Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza. (2011)
  Book/Textbook for higher education (Book)/Educational[23063419] [Admin approved]
  Független, Idéző: 23063419, Kapcsolat: 23063419
 8. Soós Edit. A szubszidiaritás mint a többszintű kormányzás működését meghatározó alapelv. (2010) In: Távolabbra tekintve: tanulmányok J. Nagy László 65. születésnapjára pp. 57-72
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[22056211] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22056211, Kapcsolat: 22056211
Fejes Zsuzsanna. Határtalan lehetőségek: az együttműködés jogi feltételei a magyar-román-szerb hármashatár mentén. (2010) In: Régió a hármashatár mentén pp. 103-118, 1593174
Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[1593174]
 1. Csaba Cservák. The Legal Status of Ethnic Minorities Around the World, Particularly in Hungary. (2018) In: Constitutionality across the globe pp. 60-67
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3418338] [Approved]
  Független, Idéző: 3418338, Kapcsolat: 28119433
 2. Cservák Csaba. Ethnic minorities in Hungary. (2018) ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 0550-2179 2406-1255 52 1 339-352
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3413029] [Approved]
  Független, Idéző: 3413029, Kapcsolat: 27878873
 3. Takács Z. Felsőoktatási határ/helyzetek. (2013) ISBN:9788688073271
  Book/Monograph (Book)/Scientific[2505991] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2505991, Kapcsolat: 24072710
 4. Soós Edit. A Vajdaság útja az európai integrációba a Vajdaság AT Statútumának tükrében. (2011) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 4 3-4 145-155
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22056162] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22056162, Kapcsolat: 22056162
 5. Soós Edit. A Vajdaság útja az európai integrációba a Vajdaság AT Statútumának tükrében. (2011) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 4 3-4 145-155
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22056162] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22056162, Kapcsolat: 27878915
Soós Edit. Régió a hármashatár mentén. (2010) ISBN:9789633060247, 1593094
Book/Monograph (Book)/Scientific[1593094]
 1. Takács Zoltán. Határok nélküli felsőoktatás - Kisebbségi egyetemek regionális- és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében: Kisebbségi egyetemek regionális és elitképzési szerepe a Kárpát-medencébe. (2013)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[24137023] [Approved]
  Független, Idéző: 24137023, Kapcsolat: 23818830
 2. Nagy G. Gyula – város a határon: A központi funkciók határon átnyúló hatása. (2011) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 25 4 127-146
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1768529] [Validated]
  Független, Idéző: 1768529, Kapcsolat: 22056238
Fejes Zsuzsanna. A Duna-stratégia a többszintű kormányzás rendszerében. (2011) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X 16 1 105-112, 1592988
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1592988]
 1. Pintér Tibor. Duna-stratégia fejlesztési kilátások - és ellentmondások. (2012) In: "Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete a 21.század első évtizedeiben" pp. 1-11
  Conference paper/Conference paper (Conference paper)/Scientific[22056361] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22056361, Kapcsolat: 22056361
Fejes Zsuzsanna. A "jó állam" államelméleti megközelítésben. (2013) In: A jó állam aspektusai, perspektívái pp. 17-34, 2244021
Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2244021]
 1. Juhász Krisztina. Theories of International Relations and International Politics. (2019) In: Interstate relations pp. 25-36
  Chapter in Book/Part of textbook for Higher Education (Chapter in Book)/Educational[30615058] [Validated]
  Független, Idéző: 30615058, Kapcsolat: 28106250
 2. Juhász Krisztina. Les principes des relations et des politiques internationales. (2019) In: Les relations interétatiques pp. 27-38
  Chapter in Book/Part of textbook for Higher Education (Chapter in Book)/Educational[30615157] [Validated]
  Független, Idéző: 30615157, Kapcsolat: 28106253
 3. Soós Edit. Legal accessibility and crossborder cooperation in the visegrad group countries1. (2019) In: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov pp. 210-225
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30606756] [Validated]
  Független, Idéző: 30606756, Kapcsolat: 28086914
 4. Soós Edit. Legal accessibility and crossborder cooperation in the visegrad group countries1. (2019) In: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov pp. 210-225
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30606756] [Validated]
  Független, Idéző: 30606756, Kapcsolat: 28091341
 5. Juhász Krisztina. A nemzetközi viszonyok és nemzetközi politika elméletei. (2019) In: Államközi kapcsolatok pp. 27-39
  Chapter in Book/Part of textbook for Higher Education (Chapter in Book)/Educational[30614183] [Validated]
  Független, Idéző: 30614183, Kapcsolat: 28106249
 6. Soós Edit. Többszintű kormányzás az Európai Unióban. (2018) In: Az első 25 év pp. 227-238
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[30333183] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30333183, Kapcsolat: 27733316
 7. Cservák Csaba. A népakarattól az állami döntésig. (2018) ISBN:9786155845543
  Book/Monograph (Book)/Scientific[3418347] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3418347, Kapcsolat: 28119422
 8. Soós Edit. Paradigm Shift in Public Administration in Hungary. The Magyary Zoltán Public Policy Programme. (2017) SLOVAK JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATION 1339-5637 1339-7826 1 30-43
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26789397] [Approved]
  Független, Idéző: 26789397, Kapcsolat: 26789397
 9. Cs Kiss Lajos. Államelméleti helyzetkép. (2017) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 6 1-39
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26789460] [Approved]
  Független, Idéző: 26789460, Kapcsolat: 26789460
 10. Kaiser Tamás. Az intézményi struktúrák szerepe a területi versenyképesség alakulásában: a fővárosi régiók problematikája a cseh és lengyel eset alapján. (2016) In: REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉGI TANULMÁNYOK pp. 41-72
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3095470] [Validated]
  Független, Idéző: 3095470, Kapcsolat: 26056218
 11. Kaiser Tamás et al. Az államközpontú kormányzás koncepciójának és mérhetőségének főbb aspektusai. (2016) In: A jó állam mérhetősége II. pp. 11-37
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[3128515] [Validated]
  Független, Idéző: 3128515, Kapcsolat: 26143046
 12. Cservák Csaba. A végrehajtó hatalom és a parlament választása. (2016) ISBN:9786155403095
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25980402] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25980402, Kapcsolat: 26305384
 13. Kaiser Tamás. Nyílt kormányzat, nyílt adatok: a szabad hozzáféréstől a hatékony újrafelhasználásig. (2015) In: Antikorrupció és integritás pp. 69-91
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[2990241] [Validated]
  Független, Idéző: 2990241, Kapcsolat: 25260904
Fejes Zsuzsanna. A "jó állam" eszmetörténeti alakváltozásai. (2013) JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 0237-7284 2013 3-4 17-26, 2892615
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2892615]
 1. Bozsó Gábor. A korrupció elleni harc Magyarországon a Jó Állam Jelentés tükrében. (2015) In: Antikorrupció és integritás pp. 109-129
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[25238709] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25238709, Kapcsolat: 25260956
Fejes Zsuzsanna. Állam és jog: kodifikációs kihívások napjainkban. (2013) ISBN:9789636934644, 2410874
Book/Study collection (Book)/Scientific[2410874]
 1. Szabó Erzsébet. A 2013-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája: 1. rész. (2015) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 5 1 159-239
  Journal Article/Bibliography (Journal Article)/Scientific[25123281] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25123281, Kapcsolat: 25123281
 2. Kiss Anna. Állam és jog – Kodifikációs kihívások napjainkban. (2014) ÜGYÉSZEK LAPJA 1217-7059 21 2 85-87
  Journal Article/Notices/Popularizing article (Journal Article)/Scientific[24213092] [Admin approved]
  Független, Idéző: 24213092, Kapcsolat: 24213092
2020-08-13 05:11