Milián Orsolya. A festészet történetmondásáról: Frida Kahlo önéletírása. (2002) Megjelent: Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből pp. 313-343, 1325711
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1325711]
 1. Utasi Anikó. Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva "gyermekprózájában". (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25441850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441850, Kapcsolat: 25441850
 2. Demény Péter. A szépen megfestett gyötrelem. (2013)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő[23266928] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266928, Kapcsolat: 23266928
 3. Somogyvári Lajos. Közelítések a portrék és az egyszereplős képek jelenségéhez a magyar pedagógiai szaksajtóban (1960-1970). (2012) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 22 5 56-75
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2432893] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2432893, Kapcsolat: 25441758
 4. Virginás Andrea. Mozgásban vagy szövegben rögzítve?. (2002) FILMTETT: MOZGÓKÉPES HAVILAP 1582-0459 2002 10
  Folyóiratcikk[21990072] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990072, Kapcsolat: 21990072
 5. Pethő Ágnes. Előszó: Szövegek a médiumok "között". (2002) Megjelent: Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből pp. 7-13
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[26437988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437988, Kapcsolat: 26437988
Milián Orsolya. A megtalált „apám” nyomában, avagy: egyesüljön-e a család?. (2002) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 XXVIII 3 339-345, 1325727
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325727]
 1. Váradi Ferenc. Életmű, arcvonásokkal: Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2736249] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2736249, Kapcsolat: 26437865
Milián Orsolya. „S hogy ki másolja le ezt a palimpszesztet?”. (2002) Megjelent: Határon pp. 92-113, 1325713
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1325713]
 1. Benyovszky Krisztián. Modor vagy dialógus?: Szempontok az irodalmi stilizáció értelmezéséhez. (2003) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 LVII 5 79-87
  Folyóiratcikk[20931648] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931648, Kapcsolat: 20931648
 2. Gál Andrea. A kisebbségi nacionalizmus torzói a jelenkori erdélyi magyar irodalomban. (2002) Megjelent: Kegyesség, kultusz, távolítás pp. 219-243
  Könyvrészlet[20931627] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931627, Kapcsolat: 20931627
Milián Orsolya. Az arckép reprezentációs csapdái: (Ekphraszisz és descriptio). (2004) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 55 10 86-95, 1325725
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325725]
 1. Visy Beatrix. Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban – elméleti közelítések. (2017) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 63 4 463-500
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3346195] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3346195, Kapcsolat: 27226632
 2. Visy Beatrix. "Tőle tanultam látni": A fénykép narratív esztétikája Lengyel Péter műveiben. (2015) Megjelent: Szavakkal körbe pp. 177-197
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26437831] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437831, Kapcsolat: 26437831
 3. Visy Beatrix. A fénykép tere: Ekphraszisz, nézőpont és határátlépés. (2014) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 65 12 99-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25441774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441774, Kapcsolat: 25441774
 4. Maszárovics Ágnes. Szó és kép határmezsgyéjén: Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae. (2005) STUDIA CAROLIENSIA 1419-1334 6 1 77-101
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2419498] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2419498, Kapcsolat: 20931678
 5. Lapis József. Isten ostora lesújt. (2004) DEBRECEN : A VÁROS LAPJA 1586-0671 VI 10 p. 10
  Folyóiratcikk[20931677] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931677, Kapcsolat: 20931677
Milián Orsolya. „… mit radíroz ki” egy kép. (2005) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 XXXI 2 228-240, 1325724
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325724]
 1. Sándor Katalin. „Lefutó jelsorok”: (Parti Nagy Lajos: Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre). (2007) Megjelent: Nyelvek és nyelvváltozatok 2. pp. 252-262
  Könyvrészlet[20931733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931733, Kapcsolat: 20931733
Milián Orsolya. A nincs előtt. (2006) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 14 56 55-58, 1325735
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325735]
 1. Szilágyi Zsófia. Szembesülsz, továbbszövöd: Hekerle Lászlóról. (2007) ÚJ FORRÁS 0133-5332 39 3 72-83
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2484488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2484488, Kapcsolat: 20931716
 2. Szilasi László. Júliusi szerintem. (2006)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Nem besorolt jellegű[24197462] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24197462, Kapcsolat: 20931715
Milián Orsolya. Az ekphraszisz eredetei. (2006) FOSSZÍLIA 1586-0116 VII 1 102-115, 1325721
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325721]
 1. Lanczkor Gábor. Nem élhetsz odabent: Ekphraszisz-esettanulmányok. (2016) ISBN:9789637043826
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[26066313] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26066313, Kapcsolat: 26066313
Milián Orsolya. Posztmodern : izmus vagy -itás. (2006) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 17 7 54-60, 2781864
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2781864]
 1. Muhel Gábor. A valóságértelmezés paradigmái a posztmodern korban – 1. rész. (2017) COMITATUS FOLYÓIRAT
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27226662] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27226662, Kapcsolat: 27226662
 2. Takáts József. A gyűjtőlencse. (2017) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 24 9
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[27625173] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27625173, Kapcsolat: 27625173
 3. Takáts József. Kritikus minták. (2009) ISBN:9788081012358
  Könyv[24300572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24300572, Kapcsolat: 24300572
 4. Takáts József. Esterházy, kezdetben: Palkó Gábor: Esterházy-kontextusok : Közelítések Esterházy Péter prózájához. (2009) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 52 1 98-104
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[26631395] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26631395, Kapcsolat: 24300571
Milián Orsolya. Saját helyek – fragmentum –. (2007) Megjelent: Testre szabott élet pp. 92-103, 1831573
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1831573]
 1. Sándor Katalin. ’Own Deaths’ – Figures of the Sensable in Péter Nádas’s Book and Péter Forgács’s Film. (2015) Megjelent: The Cinema of Sensations pp. 303-322
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24709205] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24709205, Kapcsolat: 24709205
 2. Katalin Sándor. ’Own Deaths’ – Figures of the Sensable in Péter Nádas’s Book and Péter Forgács’s Film. (2014) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE FILM AND MEDIA STUDIES 2065-5924 2066-7779 8 21-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24409341] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24409341, Kapcsolat: 24409341
 3. Radics Viktória. Ex libris. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LII 22 p. c
  Folyóiratcikk[21880476] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880476, Kapcsolat: 21880476
 4. László Emese. Párhuzamosok találkozása. (2007) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LI 31 p. c
  Folyóiratcikk[21880475] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21880475, Kapcsolat: 21880475
Milián Orsolya. A festészet elbeszélései: (Egy művészettörténeti narratológia felé). (2008) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 59 9 92-106, 1325719
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325719]
 1. Bene Adrián. A középpont kérdése: Szabó Erzsébet (szerk.): Új elméletek a narratológiában. (2012) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 38 3 324-328
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2072126] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2072126, Kapcsolat: 23266934
 2. Paksy Tünde. Recenzió. (2011) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 LVII. 3 304-313
  Folyóiratcikk[21990085] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990085, Kapcsolat: 21990085
 3. Bakonyi Veronika. Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái: A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23600548] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 23600548, Kapcsolat: 25441841
 4. Lapis József. Művészetek között. (2008) DEBRECEN : A VÁROS LAPJA 1586-0671 X 9 p. 16
  Folyóiratcikk[20931735] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931735, Kapcsolat: 20931735
Milián Orsolya. "A Noszty fiú esete Tóth Marival": Tanulmányok. (2008) ISBN:9789639610910, 1540292
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1540292]
 1. Szentgyörgyi Csaba. Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3245455] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3245455, Kapcsolat: 27226666
 2. S. Varga Pál. A múltvesztés alakzatai a Beszterce ostromában. (2016) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 27 1 32-43
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3199814] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3199814, Kapcsolat: 26437793
 3. Nyilasy Balázs. Milyen fákon teremnek Mikszáth Kálmán regényei?. (2015) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 0350-2430 2406-3266 4 1-13
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30638930] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30638930, Kapcsolat: 25441819
 4. Burcică Pompilia. Amateur Theater in Historical Transylvania Between the Two World Wars. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27625205] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27625205, Kapcsolat: 27625205
 5. Szentgyörgyi Csaba. Mikszáth narratív lábjegyzetei. (2014) PALÓCFÖLD 0555-8867 LX. 4 75-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25441826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441826, Kapcsolat: 25441826
 6. Török Ervin. A szatíra diskurzusai a modernitásban. (2014) ISBN:9789638900036
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2735556] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2735556, Kapcsolat: 26437987
 7. Lénárt Tamás. Rögzítés és önkioldás: Fotografikus effektusok és fényképészek az irodalomban. (2013) ISBN:9786155160325
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2542413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2542413, Kapcsolat: 26066320
 8. Eisemann György. A Noszty fiú esete az élőszóval és az írásbeliséggel. (2013) Megjelent: „Az ideál mindazonáltal megőrződik” pp. 71-79
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2501665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2501665, Kapcsolat: 29076015
 9. Kucserka Zsófia. Valami Amerika: Mikszáth Kálmán: P. York. (2011) Megjelent: A kis formák mestere (meg a nagyoké) pp. 81-92
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1732558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1732558, Kapcsolat: 26437820
 10. S Varga. Mikszáth "tudásregényei". (2011) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 65. 11 52-79
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25441794] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441794, Kapcsolat: 25441794
 11. Németh Zoltán. Mikszáth Kálmán, a kortárs magyar író. (2011) ÚJ SZÓ (POZSONY) 63 2011. január 15. 10-10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24214246] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24214246, Kapcsolat: 24214246
 12. Lénárt Tamás. Bizarr festmény, mesebánya és a fotográfia-féle rideg igazság: (Mikszáth Kálmán és a fénykép). (2011) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 55 11 83-92
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1770855] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1770855, Kapcsolat: 25441799
 13. Török Ervin. A Mikszáth-szimptóma: A szatíra mikszáthi koncepciója A sipsiricában. (2011) Megjelent: Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján pp. 25-46
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26437989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437989, Kapcsolat: 26437989
 14. Eisemann György. Zur Poetik des Zusammenspiels von Rede und Schrift (Formationen in der spätromantischen ungarischen Prosaliteratur). (2010) BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 0238-2156 15 34-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25441812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441812, Kapcsolat: 25441812
 15. Kucserka Zsófia. Regények, vég nélkül: A Különös házasság és a regénybefejezés. (2010) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 42 5 50-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1540271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1540271, Kapcsolat: 24172773
 16. Németh Zoltán. Mi lett volna, ha Mikszáth posztmodern író lenne?. (2010) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LIV. 28 p. 19
  Folyóiratcikk[24172774] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24172774, Kapcsolat: 24172774
 17. Török Ervin. Melodráma, szatíra. A Mikszáth-paradigma (Adaptáció és hagyománytörténés). (2010) APERTÚRA 1787-7245 V. 3
  Folyóiratcikk[24172775] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24172775, Kapcsolat: 24172775
 18. Török Ervin. A bizalom „intézményei”. (2009) KORUNK-KOLOZSVÁR III 6 p. c
  Folyóiratcikk[24172772] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24172772, Kapcsolat: 24172772
Milián Orsolya. Az írisz szűkölése. (2008) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 53 7 79-82, 1325731
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325731]
 1. László Emese. Nézi azt a kislányt. (2008) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 51 12 1413-1417
  Folyóiratcikk[20931736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931736, Kapcsolat: 20931736
Milián Orsolya. Kopereczky állati anomáliái. (2008) Megjelent: "A Noszty fiú esete Tóth Marival" pp. 160-172, 1325701
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1325701]
 1. Baranyai Zsolt. A lóvátett szolgabíró esete a tót leánnyal: Mikszáth Kálmán: A fekete fogat. (2011) Megjelent: A kis formák mestere (meg a nagyoké) pp. 63-80
  Könyvrészlet[21403510] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21403510, Kapcsolat: 21990074
Milián Orsolya. Verbális és vizuális összeütközései a Hajnali háztetőkben. (2008) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 62 9 84-91, 2742741
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2742741]
 1. Mosa Diána. Látások és láttatások: Vizuális narráció Ottlik Géza Iskola a határon című regényében. (2018) PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1336-7307 XIII 1 63-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30400528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30400528, Kapcsolat: 27814140
 2. Palkó Gábor. Másodlagos megfigyelés és megértésdeficit az Iskolában. (2013) Megjelent: Próza az, amit kinyomtatnak pp. 124-150
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2829879] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2829879, Kapcsolat: 24409335
Milián Orsolya. Alakulások: (Bodrogi Ferenc Máté – Miklós Eszter Gerda szerk.: Mozgásban). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 134-139, 1325728
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325728]
 1. Jánossy Lajos. Lapot kérek - november. (2009)
  Egyéb[20931743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931743, Kapcsolat: 20931743
Milián Orsolya. Az ekphraszisz Pügmalión- és Medúza-pillanata. (2009) EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ 1215-7546 17 68 25-29, 1325717
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325717]
 1. Dian Viktória. Köztes tükrök. Önértelmező eljárások a századforduló prózájában. (2013)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23413551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23413551, Kapcsolat: 29076018
 2. Jánossy Lajos. Lapot kérek - október. (2009)
  Egyéb[20931741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931741, Kapcsolat: 20931741
Milián Orsolya. Bagatell: (Spiegelmann Laura: Édeskevés). (2009) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 54 11 67-71, 1325730
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325730]
 1. Berényi Emőke. Nincs cím. (2009) HÍD 0350-9079 2009 11-12. 161-164
  Folyóiratcikk[21990084] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990084, Kapcsolat: 21990084
Milián Orsolya. Ir. Krit. et al.: (Bárány Tibor – Rónai András szerk.: Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet). (2009) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 54 13 70-73, 1325729
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325729]
 1. Varga Emőke. Az illusztráció: a teóriában, a kritikában, az oktatásban. (2012) ISBN:9789632365053
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1841500] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 1841500, Kapcsolat: 29076025
 2. Varga Emőke. La critique littéraire et l’illustration. (2010) Megjelent: Kreativitás és innováció. Álmodj, alkoss, újíts! pp. 54-63
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24533157] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24533157, Kapcsolat: 24533157
 3. Szilasi László. A láng, a gyep és a locsolás. (2009) BESZÉLŐ 0865-4093 14 6 60-66
  Folyóiratcikk[20931738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931738, Kapcsolat: 20931738
Milián Orsolya. Képes beszéd. (2009) ISBN:9789638730794, 1325695
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1325695]
 1. Tóth Orsolya. Leírás a kézírásról: Fiziognómiai portré a 19. századi regényben. (2018) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 49 2 188-199
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30337619] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30337619, Kapcsolat: 28221315
 2. Szabolcsi Gergely. Képek a nyelv előtt?. (2017) Megjelent: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 1. pp. 88-94
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[27226657] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 27226657, Kapcsolat: 27226657
 3. Hamvas Gábor. Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26316756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26316756, Kapcsolat: 26316756
 4. Farkas Evelin. Vizualitás Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című művében. (2013) Megjelent: Juvenilia V. pp. 95-105
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3080060] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3080060, Kapcsolat: 24533155
 5. Lénárt Tamás. Rögzítés és önkioldás: Fotografikus effektusok és fényképészek az irodalomban. (2013) ISBN:9786155160325
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2542413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2542413, Kapcsolat: 26066316
 6. Sághy Miklós. Ottlik-retro: avagy az emlékezet képei Ottlik Géza Hajnali háztetők és A Hegy Lelke című műveiben. (2013) Megjelent: Retro pp. 40-51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2534413] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 2534413, Kapcsolat: 24409332
 7. Jablonczay Tímea. A Pictura mint szemiotikai Másik: Bródy Sándor: Piktura. (2013) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 94 4 522-538
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24214253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24214253, Kapcsolat: 24214253
 8. Lénárt Tamás. Fény-írás és a rögzített pillanat: Irodalom és fotográfia kollíziói a XX. század magyar kultúrtörténetében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[25919592] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 25919592, Kapcsolat: 25441833
 9. Kovács Flóra. Az egymáshoz kapcsolódások játéka. Dialógus Selyem Zsuzsa Tetkó. Avagy ha így megy ez, ki állítja meg Arturo Uit? című szövegével. (2011) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 2011 1 94-102
  Folyóiratcikk[21990077] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990077, Kapcsolat: 21990077
 10. Németh Zoltán. A népi lírától a posztmodern költészetig: Tőzsér Árpád poétikái. (2011) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 5 10
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23266927] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266927, Kapcsolat: 23266927
 11. Sághy Miklós. A fotók és a festmények szerepe Ottlik Géza műveiben. (2011) HOLMI 0865-2864 XXIII. 5 640-653
  Folyóiratcikk[21990079] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21990079, Kapcsolat: 21990079
 12. Németh Zoltán. Szegedi fíling az irodalomtudományban. (2010) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 55 17 76-79
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20931572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931572, Kapcsolat: 20931572
 13. Kovács Flóra. Óh, a látás!. (2010) KORUNK-KOLOZSVÁR III 3 118-121
  Folyóiratcikk[20931573] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931573, Kapcsolat: 20931573
 14. Szilasi László. Nézi, olvassa. (2009) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LIII 48 p. 24
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[20931571] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 20931571, Kapcsolat: 20931571
 15. Scheibner Tamás. Átjárások ("Fiatal" értekezőpróza a kétezres években). (2009) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 60 12 103-115
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2051529] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2051529, Kapcsolat: 20931574
Milián Orsolya. Képtest – testkép. Mediális (v)iszonyok A szertartásban. (2009) Megjelent: Tudom. De: tudom-e? A párbeszéd kiterjesztése – az újraolvasás lehetőségei pp. 81-91, 1325697
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1325697]
 1. Hoványi Márton. Hajnóczy Péter poétikája. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3246174] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3246174, Kapcsolat: 29076041
 2. Urfi Péter. Kérdések a levegőben. (2008) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LII 48 p. c
  Folyóiratcikk[20931746] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20931746, Kapcsolat: 20931746
Milián Orsolya. Képtest - testkép. Mediális (v)iszonyok A szertartásban. (2009) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 63 78-86, 2742743
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2742743]
 1. Hoványi Márton. Hajnóczy Péter poétikája. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3246174] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3246174, Kapcsolat: 29076040
Milián Orsolya. Verbális és vizuális összeütközései a Hajnali háztetőkben. (2009) Megjelent: "Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!" pp. 15-23, 1797407
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1797407]
 1. Vásári Melinda. "Pillanatfelvétel a recehártyán”.: Festmény, fotográfia és elbeszélés a Hajnali háztetőkben. (2017) 2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 0864-800X 9 56-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30400503] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30400503, Kapcsolat: 27814092
Milián-Bogyai Réka Orsolya. Az ekphraszisz fikciói: Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban. (2010), 2385292
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2385292]
 1. D. Tóth Judit. Zártság és teljesség: Longosz: Daphnisz és Khloé. (2019) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 58 3-4 12-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31381756] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31381756, Kapcsolat: 29076047
 2. Szántó F. István. Ekphraszisz és (ön)értelmezés. (2019) Megjelent: Le­írás pp. 115-126
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31294387] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 31294387, Kapcsolat: 29076042
 3. Mosa Diána. Látások és láttatások: Vizuális narráció Ottlik Géza Iskola a határon című regényében. (2018) PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1336-7307 XIII 1 63-100
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30400528] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 30400528, Kapcsolat: 27814138
 4. László Laura. Az elidőzés tere. A hipotipózis mint szövegkompozíciós elem. (2018) ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1788-8298 17 43-56
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3377179] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3377179, Kapcsolat: 28221322
 5. Jeney Éva. Az elbeszélés szolgálóleánya. (2018) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 44 1 17-25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3380327] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3380327, Kapcsolat: 28222300
 6. Mosa Diána. Eltérő látószögek ekphrasztikus kivetülése Ottlik Géza Iskola a határon című regényében. (2016) Megjelent: XIV. Adsumus. Tanulmányok a XVI. Eötvös Konferencia előadásaiból pp. 167-180
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26066323] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26066323, Kapcsolat: 26066323
 7. Hamvas Gábor. Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[26316756] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26316756, Kapcsolat: 26316755
 8. Lanczkor Gábor. Templom és szentély: Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében. (2015)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3028084] [Egyeztetett]
  Független, Idéző: 3028084, Kapcsolat: 26066329
 9. Fehér Zsuzsánna. Ekphraszisz mint írott kő néma beszéde. (2013) E-NYELV.HU MAGAZIN 2063-6113 4
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24171034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24171034, Kapcsolat: 24171034
 10. D. Tóth Judit. Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában. (2013) Megjelent: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára pp. 221-231
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2495596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2495596, Kapcsolat: 26437872
 11. Bozsoki Petra. Ecsetre komponált sorok: Mediális párbeszéd Weöres Sándor Csontváry-vásznak című versciklusában. (2013) Megjelent: Szemelvények 2. Válogatás a PTE BTK XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2013) első helyezést elért hallgatóinak pá... pp. 166-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[25441782] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25441782, Kapcsolat: 25441782
 12. Sándor Katalin. Vonalból kilépő írás: A konkrét költészet médiumköziségéről. (2012) PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1336-7307 7 1 43-65
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31381753] [Munkapéldány]
  Független, Idéző: 31381753, Kapcsolat: 29076044
 13. Sándor Katalin. Nyugtalanító írás/képek: A vizuális költészet intermedialitásáról. (2011) ISBN:9786068178400
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2587163] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 2587163, Kapcsolat: 23266938
Milián Orsolya. Lecke-könyv: (Toldi Éva: A múltreprezentáció lehetőségei). (2010) REVIZOR - A KRITIKAI PORTÁL, 1863761
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1863761]
 1. Németh Zoltán. Mágikus realizmus a magyar irodalomban: Tér, idő, név és posztmodernizmus. (2014) MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 0866-692X 23 ősz 70-72
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26437995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26437995, Kapcsolat: 26437995
 2. Németh Zoltán. Magický realizmus v maďarskej literatúre (Otázky priestoru, času a postmodernizmu v románoch). (2014) WORLD LITERATURE STUDIES 1337-9275 1337-9690 2014 2 130-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26479341] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 26479341, Kapcsolat: 25441766
Milián Orsolya. Csak üvölt és üvölt: Krasznahorkai László – Max Neumann: ÁllatVanBent. (2011) REVIZOR - A KRITIKAI PORTÁL, 1863764
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1863764]
 1. Goron Sándor. Az erőszak reprezentációja Krasznahorkai László – Max Neumann ÁllatVanBent című kötetében. (2012) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 23 5
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23266923] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266923, Kapcsolat: 23266923
Milián Orsolya. A rövidtörténetektől a nagyregényig, avagy a „Nagytörténet” ellenében: Kemény István prózájáról. (2012) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 57 35 32-38, 2385241
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2385241]
 1. Kántás Balázs. Élő-beszéd-mód: Esszéisztikus kismonográfia Kemény István költészetéről. (2017) ISBN:9786155792007
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3265703] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 3265703, Kapcsolat: 27625189
 2. Nyilas Attila. A huszonnegyedik óra: Hozzászólás Milián Orsolya Kemény István prózájáról tartott előadásához. (2012) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 57 35 38-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[23266917] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266917, Kapcsolat: 23266917
Milián Orsolya. Átlépések. (2012) ISBN:9786155070204, 2385209
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[2385209]
 1. Hoványi Márton. Hajnóczy Péter poétikája. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3246174] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 3246174, Kapcsolat: 29076039
 2. L Varga. Ex libris. (2013) ÉLET ÉS IRODALOM 0424-8848 LVII 8 19-19
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Közérdekű[23266914] [Nyilvános]
  Független, Idéző: 23266914, Kapcsolat: 23266914
 3. Várkonyi Borbála. Egy másik kép. (2013) MŰÚT: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1789-1965 1789-2635 2013 41 68-72
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24171030] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24171030, Kapcsolat: 24171030
 4. Kovács Flóra. A lépés nézése: (Milián Orsolya Átlépések című kötetéről). (2013) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 4 2 105-106
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[23266912] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23266912, Kapcsolat: 23266912
 5. Kovács Katica. Átlépés az, ami forró. (2012) PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 1585-5112 6 2012.09.10.
  Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Ismeretterjesztő[24214271] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24214271, Kapcsolat: 24214271
2021-01-18 16:49