Miskolczi Bodnár. A lízing szabályozásának fejlődése. (1986) JOGPOLITIKA 0230-5798 4 12-12, 2407620
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2407620]
 1. Varga Nelli. A lízing történeti fejlődése. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25321944] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25321944, Kapcsolat: 25321944
Miskolczi Bodnár. A lízingszerződések tartalma és elhatárolása más szerződéstípusoktól. (1987) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 42 1 30-36, 2498428
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498428]
 1. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 26459686
Miskolczi Bodnár. Polgári jogunk jövőbeni fejlődése. (1988) JOGÁSZ SZÖVETSÉGI ÉRTEKEZÉSEK 0209-5394 1 25-57, 2407707
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2407707]
 1. Horváth Attila. A szocializmus korszakának polgári joga Magyarországon. (2012) Megjelent: Pro Vita et Scientia : ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából pp. 91-114
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23474137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23474137, Kapcsolat: 23474137
Miskolczi Bodnár. Szavatosság és szerződésen alapuló kártérítés. (1988) MAGYAR JOG 0025-0147 35 10 873-881, 2498427
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498427]
 1. Csöndes Mónika. Minőségvédelem és hibás teljesítés. (2014) Megjelent: Állam és magánjog pp. 53-77
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2758877] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2758877, Kapcsolat: 23824415
Miskolczi Bodnár. A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség, mint hibás teljesítés esetén alkalmazható jogvédelmi eszköz. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 44 3 130-136, 2498426
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498426]
 1. Hámori Antal. A fogyasztók védelme és az új Ptk.. (2015) MAGYAR JOG 0025-0147 62 5 257-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908222] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2908222, Kapcsolat: 24838866
Miskolczi Bodnár et al. A fogyasztóvédelem jogi szabályozása magyarországon III.. (1991) KERESKEDELMI MAGAZIN 1215-4849 1 3 28-29, 1516721
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1516721]
 1. Hajnal Zsolt. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2403827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403827, Kapcsolat: 23854716
Miskolczi Bodnár. A jogutódlás mint sajátos szerződést módosító jogi tény a társaságokban. (1991) MAGYAR JOG 0025-0147 4 223-231, 2409211
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2409211]
 1. Dobos István. A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályozás a társasági törvényekben és az új Polgári Törvénykönyv tervezetében. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 4 2 13-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256881, Kapcsolat: 24256880
Miskolczi Bodnár. Fizetésképtelen társaságok felszámolásának elkerülése az angol és a magyar jogban. (1993) MAGYAR JOG 0025-0147 40 12 736-739, 2498421
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498421]
 1. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 24212009
Miskolczi Bodnár. A franchising szerződésről. (1995) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 7-8 19-24, 2409378
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2409378]
 1. Reines János. A franchise szerződés: Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 2018 10 529-547
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30402162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30402162, Kapcsolat: 28224036
Miskolczi Bodnár. Atipikus szerződések a hazai joggyakorlatban (franchise, lízing stb.): Kilencedik jogász vándorgyűlés, Gyula 1996. október 12-13.. (1996) Megjelent: Kilencedik Jogász Vándorgyűlés pp. 127-147, 2411409
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[2411409]
 1. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24082581
Miskolczi Bodnár. Atipikus szerződések (Lízing, faktoring, franchise). (1997) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 5 1 3-11, 2498413
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498413]
 1. Simon Béla. A Ptk. egyes szerződései. (2014) Megjelent: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. : egyetemi jegyzet pp. 63-122
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[24070191] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24070191, Kapcsolat: 24070191
 2. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24082575
 3. Mészáros Gyöngyi. A faktoring mint atipikus szerződés. (2012) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 17 2 365-377
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23814211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23814211, Kapcsolat: 23814211
 4. Sárközy Tamás. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945-2005.. (2007) ISBN:9789632580012
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889925, Kapcsolat: 23578072
Miskolczi Bodnár. A vezető tisztségviselők felelőssége és ennek biztosíthatósága. (1997) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 1 3-16, 2409410
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2409410]
 1. Sobor Dávid. A vezetői felelősség preventív és reparatív funkcióinak érvényesülése a magyar és a francia társasági jogban. (2014) MAGYAR JOG 0025-0147 61 6 350-359
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24094049] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24094049, Kapcsolat: 24076101
 2. Román Róbert. A vezető tisztségviselői felelősségről. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis sectio Juridica et Politica pp. 459-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23758728] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23758728, Kapcsolat: 23758728
Miskolczi Bodnár et al. Kézikönyv a versenyjogról: Anyagi és eljárási szabályok, magyarázat, gyakorlat. (1997) ISBN:9638213574, 2362283
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2362283]
 1. Szűcs Zsófia. Jellegbitorlás. (2019) Megjelent: Acta Iuvenum Caroliensia XI. pp. 567-593
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30820970] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30820970, Kapcsolat: 28324834
 2. Hajnal Zsolt. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2403827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403827, Kapcsolat: 23854723
 3. Bassola Bálint. Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények. (2008) ISBN:9789632580456
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23577623] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23577623, Kapcsolat: 23577623
Miskolczi Bodnár. Pénzügyi lízing, operatív lízing vagy adásvétel?. (1997) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 5 11 12-16, 2498415
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498415]
 1. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 26459695
 2. Varga Nelli. A lízing történeti fejlődése. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25321991] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25321991, Kapcsolat: 25321991
Miskolczi Bodnár. Speciális adásvételi szerződések. (1997) Megjelent: Magyar polgári jog. Kereskedelmi jog. Kereskedelmi szerződéstípusok pp. 17-42, 2385489
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2385489]
 1. Czencz Zoltán. A támogatói cselekmény alakulása századunkban (a bűnszervezet támogatója). (2004) Megjelent: A szervezett bűnözés arcai : fiatal büntetőjogászok tanulmányai a szervezett bűnözésről pp. 226-259
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24165674] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24165674, Kapcsolat: 24165674
Bartha Judit et al. Speciális társaságok: A társaságok különös formái- azonosságok, eltérések a gazdasági társaságokkal. (1999) ISBN:9632243455, 1855024
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1855024]
 1. Sárközy Szabolcs. Korlátolt felelősségű társaság a társasági formák nemzetközi versenyében: összehasonlító elemzés. (2013) ISBN:9786155344480
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2763785] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2763785, Kapcsolat: 27819532
 2. Harsányi Gyöngyi. A jogharmonizációs tevékenység egy évtizede a magyar értékpapírjog területén. (2002) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS-SECTIO JURIDICA ET POLITICA 20 2 479-509
  Folyóiratcikk[22126989] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22126989, Kapcsolat: 21956802
Miskolczi Bodnár. A gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos joggyakorlatról. (1999) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 7 3 3-8, 2498406
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498406]
 1. Béky Ágnes. Az egyensúlyi helyzet megbomlása a szerződések jogában: az állam mint szerződő fél. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25321806] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25321806, Kapcsolat: 25321806
Miskolczi Bodnár. Magánjogi kodifikáció és a kereskedelmi jog viszonylagos önállósága. (1999) Megjelent: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció. A magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis commun... pp. 73-98, 2411421
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2411421]
 1. Sárközy Tamás. A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945-2005.. (2007) ISBN:9789632580012
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889925] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889925, Kapcsolat: 23578050
Miskolczi Bodnár. Offshore társaság külföldön. (1999) Megjelent: Speciális társaságok pp. 311-327, 2362487
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2362487]
 1. Miczán Péter. Az Alaptörvény által támasztott átláthatósági követelmények bevezetésével felmerülő jogalkotási kérdések, küldönös tekintettel a társasági jogra. (2013) Megjelent: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja = The New Hungarian Constitution and Reforms in Legal Life = Das neue Ungarische Grundg... pp. 165-185
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23821541] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23821541, Kapcsolat: 23821541
Berke Barna et al. Európai társasági jog. (2000) ISBN:9632245628, 1463689
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1463689]
 1. Gyöngyösiné Antók. A társasági szerződés érvénytelensége az Európai Unió jogában. (2015) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 25 7-8. 45-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26111497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26111497, Kapcsolat: 26111497
Miskolczi Bodnár Péter. A társasági szerződés sajátosságai a Ptk-ban szabályozott szerződésekhez képest. (2001) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 7-8 27-37, 2410611
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2410611]
 1. Mohai Máté. A társasági szerződésről a Ptk. szerződési szabályainak tükrében. (2020) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 28 1 10-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31174137] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31174137, Kapcsolat: 29011177
 2. Gyöngyösiné Antók Éva. A társasági szerződés érvénytelensége az Európai Unió jogában. (2015) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 23 7-8 45-50
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25001413] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25001413, Kapcsolat: 25001413
 3. Metzinger Péter. A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23384682] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384682, Kapcsolat: 23384682
Miskolczi Bodnár Péter. Társasági jog a Ptk.-ban. (2001) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 9 1 3-8, 2498405
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2498405]
 1. Boóc Ádám et al. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. (2012) ISBN:9786155107832
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2104849] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2104849, Kapcsolat: 24212339
 2. Dobos István. A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályozás a társasági törvényekben és az új Polgári Törvénykönyv tervezetében. (2012) JOG ÁLLAM POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 4 2 13-29
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24256881] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24256881, Kapcsolat: 24256881
Barta Judit et al. Az üzleti élet szerződései. (2002) ISBN:9633883792, 1528664
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1528664]
 1. Reines János. A franchise szerződés: Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására. (2018) MAGYAR JOG 0025-0147 2018 10 529-547
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30402162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30402162, Kapcsolat: 28224037
 2. Tóth László. Választottbíróság elé vihető ügyek a magyar jogban. (2005) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 2 OTDK-különszám
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207275] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25207275, Kapcsolat: 25207275
Miskolczi Bodnár. A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata. (2002) ISBN:9632246543, 2187759
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2187759]
 1. Román Róbert. A vezető tisztségviselői felelősségről. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis sectio Juridica et Politica pp. 459-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23758736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23758736, Kapcsolat: 23758736
Miskolczi Bodnár. Befolyásszerzés gazdasági társaságban. (2002) Megjelent: A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata pp. 708-772, 2363781
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2363781]
 1. Metzinger Péter. A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23384684] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384684, Kapcsolat: 23384684
Miskolczi Bodnár. Bevezetés a fizetésképtelenség jogába: Csődjogi jogszabályok. (2002) ISBN:9633883733, 2361776
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2361776]
 1. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 23384669
Miskolczi Bodnár et al. A magyar csődjog alapjai. (2002) ISBN:9639404403, 2583708
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2583708]
 1. Fazakas Zoltán József. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet fogalmi bizonytalanságából eredő egyes kérdések és alkotmányos aggályok. (2020) Megjelent: Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában pp. 97-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31196011] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31196011, Kapcsolat: 28840277
 2. Gula József. Csődjog és büntetőjog: a Csemegi-kódex tanulságai. (2013) Megjelent: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből pp. 91-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23818203] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23818203, Kapcsolat: 23818203
 3. Márton Mária. A fedezetelvonó szerződések a polgári és fizetésképtelenségi jogban. (2013) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére pp. 379-388
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2423371] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2423371, Kapcsolat: 26459690
 4. Juhász László. Csődjog: a csőd- a felszámolás, a végelszámolás, a megszűntetési és a vagyonrendezési eljárás kérdései : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9789639360631
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24289665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24289665, Kapcsolat: 24289667
 5. Alföldi Ágnes. A fizetésképtelenségi jog nemzetközi és magyar fejlődéstörténete. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 4 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25354803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25354803, Kapcsolat: 25354803
 6. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 26459688
Miskolczi-Bodnár Péter. A Versenytörvény magyarázata. (2002) ISBN:9632246454, 2361751
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2361751]
 1. Szűcs Zsófia. Jellegbitorlás. (2019) Megjelent: Acta Iuvenum Caroliensia XI. pp. 567-593
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30820970] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30820970, Kapcsolat: 28324826
 2. Szilágyi Pál. Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez. (2015) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 1 107-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25580501] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25580501, Kapcsolat: 28392216
 3. Verebics János. A jogátruházás, jogbérlet egyes sajátos kérdései a domain nevekkel összefüggő hazai jogviták gyakorlatában. (2014) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 22 12 8-14
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24391486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24391486, Kapcsolat: 24391486
 4. Balogh V. Institutional design in hungary: A case study of the unfair commercial practices directive.. (2013) JOURNAL OF CONSUMER POLICY: CONSUMER ISSUES IN LAW ECONOMICS AND BEHAVIOURAL SCIENCES 0168-7034 1573-0700 36 3 343-365
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23570522] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23570522, Kapcsolat: 23570522
 5. Hajnal Zsolt. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2403827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403827, Kapcsolat: 23854738
 6. Pázmándi Kinga. Magyar versenyjog. (2012) ISBN:9789632581439
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1887542] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887542, Kapcsolat: 23578334
 7. Vörös Imre. A magyar versenyjog múltja és jövője: Jubileumi kötet a modern magyar versenyjog 20 éves fennállására. (2011) ISBN:9789633080245
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[23578378] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23578378, Kapcsolat: 23578378
 8. Szilágyi Pál. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a cementkartell ügyében: gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és hatása vizsgálata, valamint a jogutódok versenyjogi felelőssége. (2010) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 1 3 63-66
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25917298] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25917298, Kapcsolat: 25917298
 9. Metzinger Péter. A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23384681] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23384681, Kapcsolat: 23384681
 10. Darázs Lénárd. A kartellek semmissége. (2009) ISBN:9789632950266
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1318092] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1318092, Kapcsolat: 23578395
 11. Nagy Csongor István. Kartelljogi kézikönyv. (2008) ISBN:9789632580197
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[1291722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1291722, Kapcsolat: 23578289
 12. Darázs Lénárd. Vertikális kartellek. (2007) ISBN:9789632249056
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1318093] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1318093, Kapcsolat: 23577376
 13. Hős Nikolett. A munkáltatói jogutódlás szabályai a magyar munkajogban. (2005) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 2 OTDK-különszám
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25207227] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25207227, Kapcsolat: 25207227
 14. Bacher Gusztáv et al. Versenyjog. (2002) ISBN:9789633080177
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23576811] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23576811, Kapcsolat: 23576811
Miskolczi Bodnár. A kontraktuális és a deliktuális kártérítés elhatárolása, különös tekintettel Novotni Zoltán álláspontjára. (2003) Megjelent: In memoriam Novotni Zoltán (1931-1993) pp. 135-174, 2363786
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2363786]
 1. Pusztahelyi Réka. Gondolatok a non-cumul szabálynak a felelősségbiztosító helytállására gyakorolt hatásáról. (2019) Megjelent: 70 Studia in Honorem Ferenc Fábián pp. 397-406
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31010536] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31010536, Kapcsolat: 28554391
Miskolczi Bodnár. Az európai versenyjog alkalmazása Magyarországon. (2003) Megjelent: Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén pp. 23-48, 2411469
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2411469]
 1. Cservák Csaba. A nemzetközi és európai jurisztokrácia kérdésköréről. (2019) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 61-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31002028] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31002028, Kapcsolat: 28389790
Sándor István et al. A magyar fogyasztóvédelmi jog szabályozása. (2003), 1493619
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1493619]
 1. Veres Zoltán. A pénzügyi fogyasztóvédelem alkotmányos megalapozása felé. (2016) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 9 1 41-50
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25571875] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25571875, Kapcsolat: 25596941
 2. Szebelédi Ferenc. Reparatív szemlélet a pénzügyi fogyasztóvédelemben. (2014) Megjelent: Jogi tanulmányok. Jogtudományi előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak jubileu... pp. 283-293
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26063890] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26063890, Kapcsolat: 26063890
 3. Veres Zoltán. Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán. (2014) Megjelent: Religio et Constitutio pp. 203-210
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26459693] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 26459693, Kapcsolat: 26459693
 4. Drinóczi Tímea. Az Alkotmánybíróság határozata a devizahitelekről: A szerződési szabadság régi-új korlátai. (2014) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 5 2 3-12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2773826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2773826, Kapcsolat: 24256850
 5. Veres Zoltán. Gondolatok a fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a pénzügyi fogyasztóvédelemre. (2013) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 1 179-183
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24185958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24185958, Kapcsolat: 24185958
 6. Szebelédi Ferenc. A közigazgatási és a bírósági hatáskörök elemzése a pénzügyi fogyasztóvédelem területén. (2013) THEMIS : AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2013 1 235-269
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24153506] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24153506, Kapcsolat: 24153506
 7. Hajnal Zsolt. A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2403827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2403827, Kapcsolat: 26459692
 8. Szebelédi Ferenc. A pénzügyi fogyasztóvédelem jogérvényesítési kérdései. (2012) THEMIS : AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA 2012 1 99-112
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24153507] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24153507, Kapcsolat: 24153507
 9. Nemeshegyi Benjámin. A fogyasztóvédelem intézményrendszere és a fogyasztóvédelem fejlődésének új irányai Magyarországon. (2012) Megjelent: Állam és közösség pp. 122-136
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23120410] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23120410, Kapcsolat: 22781513
Miskolczi Bodnár. Definition of Comparative Advertising. (2004) EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 1588-6735 3 1 25-44, 2406511
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2406511]
 1. Aydın İbrahim. Doğrudan Karşılaştırmalı Reklamların Tüketiciler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. (2017) İKTİSADİYAT 2587-229X 1 1 91-114
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30633483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30633483, Kapcsolat: 28115024
 2. Singh Vandana. Trademark law and comparative advertisement in India. (2016) International Journal of Information and Communication Technology 1741-8070 1466-6642 9 2 145-159
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30632247] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30632247, Kapcsolat: 28113875
 3. Jain Varsha et al. Does explicit comparative advertising affect Indian consumers’ attitudes towards low and high-involvement product?. (2015) INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS 1746-8809 1746-8817 10 1 122-140
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30587617] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30587617, Kapcsolat: 28063509
 4. Vitukynaitė Simona. Lyginamosios reklamos teisiniai aspektai. (2014)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30633487] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30633487, Kapcsolat: 28115031
 5. AYDIN İbrahim. Pazarlama perspektifinden karşılaştırmalı reklamlar. (2013) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2147-7655 5 3 899-921
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30630242] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30630242, Kapcsolat: 28111824
 6. Shafiulla B. Comparative Advertising: An Analysis of Cases of Disparagement.. (2013) IUP Journal of Marketing Management 0972-6845 12 2 62-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30630209] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30630209, Kapcsolat: 28111787
 7. Cordelier Benoit et al. «Hi I’ma Liberal, hi I’ma PC», web social et publicité comparative en politique. (2012) Communication et organisation 2867-8182 14 41 131-145
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30632242] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30632242, Kapcsolat: 28113872
 8. Valant Staša. VARSTVO KONKURENTOV V OKVIRU UREDITVE NEPOŠTENIH POSLOVNIH PRAKS V PRAVU EU. (2011)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[30630237] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30630237, Kapcsolat: 28111821
 9. HORVÁTH ZSÓFIA. CONSUMER PROTECTION IN THE HUNGARIAN COMPETITION LAW. (2008) Megjelent: Europeanization of the National Law, The Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues pp. 1206-1213
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[30630266] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30630266, Kapcsolat: 28111843
 10. HAN NGUYEN. A COMPARATIVE STUDY OF COMPARATIVE ADVERTISING IN VIETNAMESE AND ENGLISH LAW. (2008)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[30632248] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30632248, Kapcsolat: 28113877
Miskolczi Bodnár Péter. Európai Társasági Jog. (2004), 1455440
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1455440]
 1. Csaholczi Erika. Az európai társasági modelltörvény tervezet bemutatása. (2016) Megjelent: Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2015. november 19.: Állam- És Jogtudományi Kar Szekciókiadványa pp. 303-307
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[25875164] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25875164, Kapcsolat: 25875164
 2. Szabados Tamás. A részvényesi jogok védelme az Európai Bíróság gyakorlatában. (2010) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 15 2 435-448
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23813943] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23813943, Kapcsolat: 23813943
Fazekas Judit et al. Az üzleti szerződések. (2005) ISBN:9633884772, 1903534
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1903534]
 1. Varga Nelli. A Fogyasztói Pénzügyi Lízing. (2014) ISBN:9789632582313
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2734803] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2734803, Kapcsolat: 24082554
 2. Mészáros Gyöngyi. A faktoring mint atipikus szerződés. (2012) JOGI TANULMÁNYOK 1417-2488 2064-9851 17 2 365-377
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23814211] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23814211, Kapcsolat: 23814208
 3. Varga Nelli. A lízing történeti fejlődése. (2009) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 6 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25321960] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25321960, Kapcsolat: 25321960
Miskolczi Bodnár. A reorganizáció – igények és lehetőségek a magyar fizetésképtelenségi jogban. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 207-253, 2383334
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2383334]
 1. Román Róbert. A vezető tisztségviselői felelősségről. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolciensis sectio Juridica et Politica pp. 459-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23759082] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23759082, Kapcsolat: 23759082
 2. Horesnyi Julianna. Bérgarancia: A magyar szabályozás és annak gyakorlata. (2011) ISBN:9789639650794
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23658579] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23658579, Kapcsolat: 23658611
Miskolczi Bodnár. A szerződés sorsa a magyar és a német fizetésképtelenségi jogban. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 313-331, 2383347
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2383347]
 1. Horesnyi Julianna. Bérgarancia: A magyar szabályozás és annak gyakorlata. (2011) ISBN:9789639650794
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23658579] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23658579, Kapcsolat: 23658579
Miskolczi Bodnár. Az egységes és a kétszintű eljárás értékelése reorganizációs szempontból. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 257-262, 2383339
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2383339]
 1. Szikora Veronika. Nemzeti keretrendszerek, eltérő joggyakorlatok: Adalékok a magyar fizetésképtelenségi jog újragondolásához. (2019) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 27 7-8 25-32
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30841026] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30841026, Kapcsolat: 28346902
 2. Piller Zsuzsa. The theoretical possibilities of reorganization in systems of insolvency. [A reorganizáció elvi lehetőségei az egyes fizetésképtelenségi rendszerekben]. (2013) TÁRSADALOMKUTATÁS 0231-2522 1588-2918 31 1 73-88
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23570482] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23570482, Kapcsolat: 23570482
 3. Prugberger Tamás. A lakossági és az előállítói "fogyasztással" összefüggő jogügyletek társadalompolitikai és jogi problémái. (2011) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 29 2 515-544
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23868012] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23868012, Kapcsolat: 23868012
 4. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 23384674
Miskolczi Bodnár. Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja. (2005) ISBN:963936035X, 1310000
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1310000]
 1. Gula József. Csődjog és büntetőjog: a Csemegi-kódex tanulságai. (2013) Megjelent: Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből pp. 91-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23818194] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23818194, Kapcsolat: 23818194
 2. Juhász László. Csődjog: a csőd- a felszámolás, a végelszámolás, a megszűntetési és a vagyonrendezési eljárás kérdései : egyetemi tankönyv. (2012) ISBN:9789639360631
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24289665] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24289665, Kapcsolat: 24289665
Miskolczi Bodnár. Igények és javaslatok a fizetésképtelenségi jog magyarországi újraszabályozására. (2005) Megjelent: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja pp. 334-365, 2383348
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2383348]
 1. Horesnyi Julianna. Bérgarancia: A magyar szabályozás és annak gyakorlata. (2011) ISBN:9789639650794
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23658579] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23658579, Kapcsolat: 23658626
 2. Gula József. Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2227958] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2227958, Kapcsolat: 23384673
Miskolczi Bodnár. Kontraktuális és deliktuális felelősség elhatárolásának nehézségei. (2005) Megjelent: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok 2003-2005 pp. 100-144, 2411509
Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2411509]
 1. Szalma József. Összegezés az új Polgári Törvénykönyvről. (2019) KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2630-8711 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30792715] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30792715, Kapcsolat: 28291847
 2. Fuglinszky Ádám. Kártérítési jog. (2015) ISBN:9789632582689
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2889479] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2889479, Kapcsolat: 28097460
 3. Szalma József. Felelősség a szerződésszegésért. (2015) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 70 4 183-192
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2908901] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2908901, Kapcsolat: 24716977
 4. Szalma József. A polgári és a kereskedelmi jog kapcsolata az új Ptk. fényében. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 69 10 453-467
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2775430] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2775430, Kapcsolat: 24251525
Miskolczi Bodnár. A kamarai szabályzat, mint vállalkozások társulásának döntése I.. (2006) VERSENYTÜKÖR: A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK LAPJA 1787-5196 3 35-38, 2410633
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2410633]
 1. Barabás Gergely. A Kúria ítélete a Magyar Orvosi Kamara tagdíjszabályzatában foglalt regisztrációs díjfizetési kötelezettséget előíró szabály hatályon kívül helyezéséről. (2014) JOGESETEK MAGYARÁZATA 2061-4837 5 4 37-62
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24921949] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24921949, Kapcsolat: 24921949
2020-08-05 21:51