Csécsy György. A know-how oltalma szerződés alapján. (1991) Megjelent: Novotni Zoltán pp. 109-117, 1307965
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1307965]
 1. Petkó Mihály. Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában. (2012) ISBN:9789630842181
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23042724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042724, Kapcsolat: 23042735
 2. Menyhárd Attila. Dologi jog. (2010) ISBN:9789633120309; 9633120309
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518047, Kapcsolat: 23674983
 3. Menyhárd Attila. Dologi Jog. (2007) ISBN:9789633899144; 9633899144
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518032, Kapcsolat: 20902829
 4. Menyhárd Attila. A know-how apportálhatósága. (2005) Megjelent: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20902847] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20902847, Kapcsolat: 20902847
Csécsy György. A know-how jogi megközelítésének egyes elméleti kérdései. (1992) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 7 15-30, 1308007
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1308007]
 1. Görög Márta. A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. (2012) ISBN:9789632581644
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164388, Kapcsolat: 23047537
Csécsy György. Reklámjogunk helyzete és perspektívái. (1993) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 8 3-11, 1307992
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1307992]
 1. Pribula László. A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2238604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238604, Kapcsolat: 20902845
Csécsy György. A magyar védjegyjog kialakulása és fejlődésének főbb állomásai. (1994) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 9 5-24, 1308006
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1308006]
 1. Megyeri-Pálffi Zoltán. Név és jog. A névviselés jogi szabályozásának fejlődéstörténete Magyarországon. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23049063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23049063, Kapcsolat: 23049063
Csécsy György. A védjegyjog fejlődési tendenciái és aktuális kérdései a piacgazdaságban. (1994), 1300158
Disszertáció/Kandidátus (Disszertáció)/Tudományos[1300158]
 1. Fodor L. Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon. (2000) ISBN:9789639103357
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1887818] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1887818, Kapcsolat: 20889503
 2. Fazekas Judit. Fogyasztóvédelmi jog.. (2000)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20170239] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20170239, Kapcsolat: 20889501
 3. Vida Sándor. Szemelvények az Európai Közösség védjegyjogából. (1995) VÉDJEGYVILÁG: A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA 1417-4294 5 4 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20889500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889500, Kapcsolat: 20889500
Csécsy György. Adalékok a franchise fogalmának meghatározásához és a franchise szerződésekhez. (1995) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 50 6 228-235, 1299022
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299022]
 1. Török Éva. A szerződés létrehozásának alapkérdései. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2380870] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2380870, Kapcsolat: 23120484
 2. Petkó Mihály. Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában. (2012) ISBN:9789630842181
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23042724] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042724, Kapcsolat: 23042733
 3. Gál István. A védjegy másodlagos felhasználása. (2009) Megjelent: "Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője" c. konferencia és tanulmánykötet p. 186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889216, Kapcsolat: 20889225
 4. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2009) ISBN:9789639640245
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1252080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1252080, Kapcsolat: 20889224
 5. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2006) ISBN:9632290623
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1119736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1119736, Kapcsolat: 20889222
 6. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2004)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1119738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1119738, Kapcsolat: 20889219
 7. Jurij Bosickij. Civilnye pravo Ukraini (Akademicsnij kursz.). (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889221] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889221, Kapcsolat: 20889221
 8. Fuglinszky Ádám. A franchise szerződés helye a szerződési rendszerben, "megérett-e" a kodifikációra a franchise. (2001) Megjelent: A polgári jogi tudományos diákkör évkönyve. 1999/2000. pp. 81-103
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23048315] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048315, Kapcsolat: 23048315
Csécsy György. Hatályos védjegyjogunk a fogyasztóvédelem tükrében. (1995) MAGYAR JOG 0025-0147 42 9 523-527, 1299021
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299021]
 1. Pribula László. Magyar reklámjog. (2005) ISBN:9639360376
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2237520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2237520, Kapcsolat: 20889209
 2. Jurij Bosickij. Civilnye pravo Ukraini. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889955, Kapcsolat: 20890100
 3. Pribula László. A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2238604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238604, Kapcsolat: 20889208
Csécsy György. A franchise-szerződésekről. (1996) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 4 5 14-15, 1299020
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299020]
 1. Gál István. A védjegy másodlagos felhasználása. (2009) Megjelent: "Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője" c. konferencia és tanulmánykötet p. 186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889216, Kapcsolat: 20889216
 2. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2009) ISBN:9789639640245
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1252080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1252080, Kapcsolat: 20889215
 3. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2006) ISBN:9632290623
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1119736] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1119736, Kapcsolat: 20889214
 4. Santavecz Beatrix. Az elektronikus világsztráda a kontraktusok tanában – az interneten kötött szerződések. (2005) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 2 különszám p. -
  Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[23048230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048230, Kapcsolat: 23048230
 5. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2004)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1119738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1119738, Kapcsolat: 20889213
 6. László Lehmann. Technology transfer and protection of industrial rights. (1998) Megjelent: Hungarian Business Law pp. 101-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23048226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048226, Kapcsolat: 23048226
Csécsy György. A védjegylicencia-szerződésekről. (1996) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 4 1 16-17, 1299019
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299019]
 1. Gál István. A védjegy másodlagos felhasználása. (2009) Megjelent: "Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője" c. konferencia és tanulmánykötet p. 186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889216, Kapcsolat: 20889212
 2. Faludi Gábor. Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója. (2003) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 5 1 p. 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20903368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903368, Kapcsolat: 20903368
 3. Tattay Levente. A szellemi alkotások és a modern piacgazdaság. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889210, Kapcsolat: 20889210
 4. Tattay Levente. A szellemi alkotások joga. (2001) ISBN:9633612918
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Oktatási[1701098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1701098, Kapcsolat: 20889211
 5. László Lehmann. Technology transfer and protection of industrial rights. (1998) Megjelent: Hungarian Business Law pp. 101-120
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23048226] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048226, Kapcsolat: 23048207
Csécsy György. A know-how definiálásának problémái. (1998) MAGYAR JOG 0025-0147 45 12 740-744, 1299013
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299013]
 1. Andorkó Imre. A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[23120486] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23120486, Kapcsolat: 23120486
 2. Görög Márta. A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. (2012) ISBN:9789632581644
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164388, Kapcsolat: 23047547
 3. Menyhárd Attila. Dologi jog. (2010) ISBN:9789633120309; 9633120309
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518047] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518047, Kapcsolat: 23674986
 4. Menyhárd Attila. Dologi Jog. (2007) ISBN:9789633899144; 9633899144
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518032, Kapcsolat: 20889493
 5. Menyhárd Attila. A know-how apportálhatósága. (2005) Megjelent: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére p. 130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889495, Kapcsolat: 20889495
 6. Petkó Mihály. Munkaköri kötelezettséghez hasonló jogok és kötelezettségek a know-how intézménye kapcsán. (2000) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 17 191-209
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242111] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2242111, Kapcsolat: 20889494
Csécsy György. Reklámjogunk helye a magyar jogrendszerben. (1998), 1307986
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1307986]
 1. Bíró Eszter. Reklámetika Magyarországon. (2007) Megjelent: Sudia Juvenum pp. 47-57
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20902842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20902842, Kapcsolat: 20902842
Csécsy György. A védjegyjogi jogharmonizáció és annak eredményei egyes európai országokban. (1999) Megjelent: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció. A magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis commun... pp. 161-173, 1768556
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1768556]
 1. Faludi Gábor. Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója. (2003) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 5 1 p. 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20903368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903368, Kapcsolat: 21711958
Csécsy György. A fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei. (2000) Megjelent: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára pp. 121-127, 1302247
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1302247]
 1. Fazekas Judit. Fogyasztóvédelmi jog. (2004) ISBN:9639360287
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889941] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889941, Kapcsolat: 20889941
Csécsy György. A védjegyjog felértékelődése a piacgazdaságban. (2000) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 8 1 14-17, 1299011
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299011]
 1. Pribula László. Magyar reklámjog. (2005) ISBN:9639360376
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2237520] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2237520, Kapcsolat: 20889218
 2. Faludi Gábor. Szerzői jog, iparjogvédelem és a Ptk. koncepciója. (2003) POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 1585-1168 5 1 p. 12
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20903368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20903368, Kapcsolat: 20903367
 3. Pribula László. A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2238604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238604, Kapcsolat: 20889217
 4. -. Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató. (2000) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 105 1 p. -
  Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium (Folyóiratcikk)/Tudományos[20927839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20927839, Kapcsolat: 20927839
Csécsy György. Tudományos munkásságot áttekintő összefoglalás. (2000), 1307971
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1307971]
 1. Görög Márta. A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. (2012) ISBN:9789632581644
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164388, Kapcsolat: 23042744
 2. Szilágyi János. Földrajzi árujelzők szabályozása multilaterális nemzetközi megállapodásokban. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 2 95-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1246245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246245, Kapcsolat: 20902835
 3. Tattay Levente. A know-how fogalom fejlődése. (2002) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 57 9 409-412
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1666299] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1666299, Kapcsolat: 20902833
Csécsy György. A magyar védjegyjog fejlődése, figyelemmel az elmúlt 20 év eredményeire. (2001) Megjelent: Facultas nascitur pp. 63-79, 1300140
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1300140]
 1. Szalma József. Alanyi és tárgyi felelősség: A vétkesség és felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára. (2002) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 38/39 21-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20902830] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20902830, Kapcsolat: 20902830
Csécsy György. A szellemi alkotások jogának fejlődése, kodifikációs eredményei. (2001), 1300145
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1300145]
 1. Jozef Szalma. Rekodifikation des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches aus dem Jahre 1959 (beginned im Jahre 1998). (2001) Megjelent: Annales (Universitatis scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae), milenniumi kötet, Tomus XLI-XLII/ 2000-2001. pp. 54-80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23049041] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23049041, Kapcsolat: 23049041
 2. Szalma József. Közösségi, közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkban. (2001) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20889492] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889492, Kapcsolat: 20889492
Csécsy György. Védjegyjog és piacgazdaság. (2001) ISBN:9639360090, 1299365
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1299365]
 1. Petkó Mihály. Vagyoni jogok átruházása a reklám mint szerzői mű esetén. (2011) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 66 10 496-506
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23674920] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23674920, Kapcsolat: 23674902
 2. Jenovai Petra et al. Atipikus szerződések. (2011) ISBN:9789639640337
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1696280] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1696280, Kapcsolat: 23049037
 3. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1919962] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1919962, Kapcsolat: 23048332
 4. Petkó Mihály. Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában. (2010) ISBN:9789630842181
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23042731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23042731, Kapcsolat: 23042731
 5. Vida Sándor. Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II. 2006-2010.. (2010)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[23048346] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048346, Kapcsolat: 23048346
 6. Szilágyi János Ede. Eredetvédelmi kérdések a borjogban. (2009) ISBN:9789639360587
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1246230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246230, Kapcsolat: 20889314
 7. Gál István. A védjegy másodlagos felhasználása. (2009) Megjelent: "Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője" c. konferencia és tanulmánykötet p. 186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889216, Kapcsolat: 20890021
 8. Papp Tekla. Atipikus szerződések: egyetemi jegyzet. (2009) ISBN:9789639640245
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[1252080] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1252080, Kapcsolat: 20889226
 9. Jurij Bosickij. Pravove reguljuvania torgovelnyik marok v ugorcsinyi. (2008) Megjelent: Evropejszka juridicsna oszvita i nauka p. 80
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889965] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889965, Kapcsolat: 20889965
 10. Szilágyi János. Borjog, különös tekintettel az eredetvédelem kérdéseire. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2058368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2058368, Kapcsolat: 20889313
 11. Szalma József. Szabályozási módszerek a magyar polgári jogban 1985-2005. (2007) Megjelent: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 p. 673
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889231] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889231, Kapcsolat: 20889231
 12. Bíró Eszter. Reklámetika Magyarországon. (2007) Megjelent: Studia Juvenum A. D. 2007. p. 47
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889312] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889312, Kapcsolat: 20889312
 13. Orlovits Zsolt. Védjegyek és földrajzi árujelzők. (2006)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[20890010] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20890010, Kapcsolat: 20890010
 14. Tattay Levente. Közvetlen fogyasztóvédelmi előírások a szellemi alkotások jogában. (2006) VÉDJEGYVILÁG: A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA 1417-4294 16 3 16-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1701710] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1701710, Kapcsolat: 20889268
 15. Szöllősy András. A fogyasztói döntésének szabadságágnak védelme és a versenyjog: A fogyasztóvédelmi politika és versenypolitika kapcsolata. (2006)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[20889976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889976, Kapcsolat: 20889976
 16. Pribula László. Magyar reklámjog p. 321.. (2005)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23049017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23049017, Kapcsolat: 23049017
 17. Pribula László. Magyar reklámjog p. 315-316.. (2005)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23049013] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23049013, Kapcsolat: 23049013
 18. Pribula László. Magyar reklámjog p. 19.. (2005) ISBN:9639360376
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20889230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889230, Kapcsolat: 20889230
 19. Jurij Bosickij. Konceptualni aszpekti szprijannja rozvitku intellektualnoj vlasznyosztyi nacii. (2005) Megjelent: - p. -
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23048355] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23048355, Kapcsolat: 23048355
 20. Zsolt Kovacs. Dejaki pitanya ohoronyi ovarnih znakiv u zakonodavsztvi ugorsinyi v kontekszti garmonizacii evropejszkava zakonodavsztva u szferi intelektualnoj vlasznosztyi. (2005) Megjelent: Aktualni problemi civilnovo prava i civilnava processzu v Ukraini p. 398
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889964] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889964, Kapcsolat: 20889964
 21. Jurij Bosickij. Vdoszhonalenya provovoj ohoronyi prmiszlovoj vlasznosztnyi v Ukraini – sztimulta garantia ekonomicsnovo zvosztanya derzsavi. (2004) Megjelent: Nincs cím p. 49
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21035998] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21035998, Kapcsolat: 21035998
 22. Fitori Erzsébet. The regime of trademark exhaustion in the european communiti. (2003) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 21 2 553-587
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20902821] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20902821, Kapcsolat: 20902821
 23. Gura Makszim. Problemi szvidosenyija „Tradisnyih” ta „novih” objektív aftorzkovo prava. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889227] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889227, Kapcsolat: 20889227
 24. Irina Kiricsenko. Dejaki mizsgaluzevi problemi pravovoj ohoronyi intelektualnoj vlasztnosztyi. (2003) Megjelent: Matyeriali mizsdunarodnoj konferencii 2003. roku Uzsgorod-Snina p. 176
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889229] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889229, Kapcsolat: 20889229
 25. Petkó Mihály. Csécsy György: Védjegyjog és piacgazdaság. (2003) MAGYAR JOG 0025-0147 50 2 122-124
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2242169] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2242169, Kapcsolat: 20889265
 26. Jurij Bosickij. Civilnye pravo Ukraini. (2003)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889955] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889955, Kapcsolat: 20889955
 27. Tattay Levente. A szellemi alkotások joga. (2003) ISBN:9633614392
  Könyv/Nem besorolt (Könyv)/Oktatási[1701099] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1701099, Kapcsolat: 20889267
 28. Pribula László. A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása. (2003)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2238604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2238604, Kapcsolat: 20889264
 29. Vida Sándor. Proceedings of the Hungarian Group 29. sz.. (2002)
  Egyéb/Ismertetés/Katalógus (Egyéb)/Tudományos[21035999] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21035999, Kapcsolat: 21035999
 30. Lászlófi Pál. Közhiteles nyilvántartásaink állapotáról. (2002) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 3 p. 36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23660151] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23660151, Kapcsolat: 23660151
 31. Szalma József. A vétkesség és a felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára. (2002) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 38-39 p. 24
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20889263] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889263, Kapcsolat: 20889263
 32. Tattay Levente. A szellemi alkotások és a modern piacgazdaság. (2002)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889210] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889210, Kapcsolat: 20889261
Csécsy György. Iparjogvédelem Novotni professzor szemszögéből. (2003) Megjelent: In memoriam Novotni Zoltán (1931-1993) pp. 59-73, 1300138
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1300138]
 1. Görög Márta. A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. (2012) ISBN:9789632581644
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164388, Kapcsolat: 23042750
Csécsy György. A know-how szerződések minősítéséről. (2004) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 17 2 11-14, 1299007
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299007]
 1. Görög Márta. A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. (2012) ISBN:9789632581644
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2164388] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2164388, Kapcsolat: 23047554
 2. Bakos Kitti et al. Szellemi tulajdon - építészeti alkotás. (2011) ISBN:9789639640351
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1834982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1834982, Kapcsolat: 23049046
 3. Gál István. A védjegy másodlagos felhasználása. (2009) Megjelent: "Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője" c. konferencia és tanulmánykötet p. 186
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889216] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889216, Kapcsolat: 20889498
 4. Menyhárd Attila. Dologi Jog. (2007) ISBN:9789633899144; 9633899144
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1518032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1518032, Kapcsolat: 20889496
 5. Menyhárd Attila. A know-how apportálhatósága. (2005) Megjelent: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére p. 133
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20889497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889497, Kapcsolat: 20889497
Csécsy György. A földrajzi árujelzők oltalmának új irányai. (2006) COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 1588-306X 6 77-95, 1299825
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1299825]
 1. Szilágyi János. A földrajzi árujelzők hatályos magyar szabályozása a nemzetközi és európai tendenciák tükrében. (2010) MAGYAR JOG 0025-0147 57 5 265-273
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1349398] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1349398, Kapcsolat: 23674820
 2. Szilágyi János Ede. Eredetvédelmi kérdések a borjogban. (2009) ISBN:9789639360587
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1246230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246230, Kapcsolat: 20889206
 3. Szilágyi János. Földrajzi árujelzők szabályozása multilaterális nemzetközi megállapodásokban. (2008) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 3 2 95-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1246245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1246245, Kapcsolat: 20889207
 4. Szilágyi János. Borjog, különös tekintettel az eredetvédelem kérdéseire. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2058368] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2058368, Kapcsolat: 20889205
Csécsy György. A merchandising mint sajátos jogi és gazdasági jelenség. (2006) Megjelent: Sárközy Tamás ünnepi kötet pp. 63-74, 1299814
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1299814]
 1. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés. (2012) Megjelent: Euróapi jogi kultúra pp. 129-147
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23674971] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23674971, Kapcsolat: 23674971
 2. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés jogrendszeren belüli helye, jogforrási háttere. (2011) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X 8 2 p. 1
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23047992] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23047992, Kapcsolat: 23047992
 3. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés és az alapügyletre épülő szerződéses konstrukció. (2011) GAZDASÁG ÉS JOG 1217-2464 39 4 3-9
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23674842] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23674842, Kapcsolat: 23674842
 4. Strihó Krisztina. A merchandising szerződés. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1919962] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1919962, Kapcsolat: 23047979
Csécsy György. Atipikus szerződések az iparjogvédelem körében. (2006) Megjelent: Facultas nata pp. 71-91, 1300117
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1300117]
 1. Juhász Ágnes. A közbeszerzésről másképpen: Közjog és magánjog határán. (2014) ISBN:9789639640504
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[23823946] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23823946, Kapcsolat: 24970861
 2. Csák Csilla. A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája. (2012) ISBN:9789633580158
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2318098] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2318098, Kapcsolat: 23800104
Csécsy György. A védjegyjogi normák egységesítésének illetve harmonizációjának történeti vonatkozása. (2007) Megjelent: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára pp. 91-104, 1299378
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1299378]
 1. Szilágyi János. Eredetvédelmi kérdések a borjogban. (2009)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20889204] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20889204, Kapcsolat: 20889204
2020-09-26 14:14