Hoffmann István. Tapolcafő földrajzi nevei. (1975) STUDIUM: DIÁKKÖRI FÜZETEK 0133-9494 6 5-40, 1364220
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364220]
 1. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044009
Hoffmann István. A helynevek jelentéstani vizsgálatához. (1980) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 23 11-22, 1363925
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1363925]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159112
 2. Szemák Éva. Névsűrűségi vizsgálatok a Csengeri járásban.. (2017) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 55 111-120
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27360339] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27360339, Kapcsolat: 27360339
 3. Gacsályi-Bába Barbara. Földrajzi köznevek térben és időben. (2016) ISBN:9789633185995
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3168557] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3168557, Kapcsolat: 26423037
 4. Csomortáni Magdolna. A csíki kiemelkedésnév névföldrajzi sajátosságai.. (2016) Megjelent: VI. Dialektológiai szimpozion. pp. 305-316
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27159113] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27159113, Kapcsolat: 27159113
 5. Kiss Kálmán. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. (2015) ISBN:9786068307602
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25059678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059678, Kapcsolat: 25059679
 6. Csomortáni Magdolna. A helynévi szinonímia csíki szinkrón mikrotoponímiai rendszerek tanulsága alapján. (2014) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 10 61-71
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24105826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24105826, Kapcsolat: 24501442
 7. Rajsli Ilona. Diakrón nyelvi metszetek: Nyelvtörténeti tanulmányok. (2013) ISBN:9788660651770
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2901106] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2901106, Kapcsolat: 26423032
 8. Győrffy Erzsébet. Korai ómagyar kori folyóvíznevek. (2011) ISBN:9789633181225
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1815256] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1815256, Kapcsolat: 22832464
 9. Reszegi Katalin. Hegynevek a középkori Magyarországon. (2011) ISBN:9789633181034
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1694604] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1694604, Kapcsolat: 22832463
 10. Póczos Rita. Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. (2010) ISBN:9789633180822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2740196] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2740196, Kapcsolat: 22832462
 11. Bölcskei Andrea. A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. (2010) ISBN:9789639808263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2202937, Kapcsolat: 22832461
 12. Reszegi Katalin. A jelentéshasadásról. (2009) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 4 35-46
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22832460] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22832460, Kapcsolat: 22832460
 13. Ördög Ferenc. Válogatott tanulmányok. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21043200] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043200, Kapcsolat: 22832456
 14. Tóth Valéria. Többnevűség a településnevek körében. (2008) Megjelent: Név és valóság: A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai pp. 285-293
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1288621] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288621, Kapcsolat: 22832459
 15. Tóth Valéria. Településnevek változástipológiája. (2008) ISBN:9789634731818
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1288551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288551, Kapcsolat: 22832458
 16. Vincze László. Nincs cím. (2007) NAMENKUNDLICHE INFORMATIONEN 0943-0849 91 224-247
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22832457] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22832457, Kapcsolat: 22832457
 17. Várnai Judit. Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. (2005) ISBN:9637094229
  Könyv[21617919] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21617919, Kapcsolat: 22832455
 18. Győrffy Erzsébet. A helynevek jelentéstani kategóriáiról. (2005) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 43 95-102
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22832454] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22832454, Kapcsolat: 22832454
 19. Bíró Ferenc et al. Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. (2004) ISBN:9639417114
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2458162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2458162, Kapcsolat: 27312085
 20. Bíró Ferenc. Poliszémia Körösladány helyneveiben. (2003) Megjelent: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára pp. 673-682
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2469816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2469816, Kapcsolat: 22832452
 21. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2441997] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 22832451
 22. Bíró Ferenc. Többnevűség, szinonímia Körösladány helynévrendszerében. (2002) Megjelent: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére pp. 15-20
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[22832450] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22832450, Kapcsolat: 22832450
 23. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 22832448
 24. Tóth Valéria. A helynevek jelentéstani vizsgálatához. (1999) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 21 55-61
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1288584] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288584, Kapcsolat: 22832447
 25. Ördög Ferenc. A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. (1980- 1986). (1989) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 183 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044108] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044108, Kapcsolat: 22832446
 26. Ördög Ferenc. Nincs cím. (1983) ONOMA 0078-463X 27 p. 310
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[22832445] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22832445, Kapcsolat: 22832445
Hoffmann István. Helynévkutatás Finnországban. (1983) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 25 79-90, 1364226
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364226]
 1. Bárth M. János. Névföldrajzi térképlapok Erdélyből: A névadás területi variabililtása a történeti adatok tükrében. (2018) ISBN:9786155061189
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30318383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318383, Kapcsolat: 27832122
 2. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159111
 3. Takács Judit. Finn–magyar kontrasztív névtani terminológiai vizsgálatok a személynévfajták köréből. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 131-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3371803] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3371803, Kapcsolat: 27677320
 4. Ördög Ferenc. Válogatott tanulmányok. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21043200] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043200, Kapcsolat: 21044112
 5. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044111
 6. Nemes Magdolna. A földrajzi köznevekről. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 39 331-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044110] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044110, Kapcsolat: 21044110
 7. Nyirkos István. A finn névkutatásról. (1997) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 209 491-498
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044109] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044109, Kapcsolat: 21044109
 8. Ördög Ferenc. A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. (1980- 1986). (1989) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 183 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044108] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044108, Kapcsolat: 21044108
Hoffmann István. A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen. (1984) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 26-27 103-114, 1364229
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364229]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159108
 2. Kocán Béla. Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157065] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27157065, Kapcsolat: 27159110
 3. Kocán Béla. A helynévrendszer változása az ugocsai Hontpázmány-birtoktesten. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 87-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3371800] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3371800, Kapcsolat: 27677319
 4. Kiss Kálmán. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. (2015) ISBN:9786068307602
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25059678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059678, Kapcsolat: 25059681
 5. Pásztor Éva. Elpusztult települések lokalizációjának kérdéséről: Kísérlet a középkori Süldő falu azonosítására. (2010) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 5 169-187
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21878934] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21878934, Kapcsolat: 21044148
 6. Hári Gyula. A bennfoglalás és a metonimikus, valamint szinekdochés névátvitel kapcsolata a tulajdonnevek körében. (2010) Megjelent: „Végtelen a tér, amely munkára hív” Köszöntő kötet Révay Valéria születésnapjára pp. 89-99
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[21795294] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21795294, Kapcsolat: 21795294
 7. Pásztor Éva. Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén. (2009) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 4 131-142
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044142] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044142, Kapcsolat: 21044142
 8. Tóth Valéria. Településnevek változástipológiája. (2008) ISBN:9789634731818
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1288551] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288551, Kapcsolat: 21044130
 9. Pásztor Éva. Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései. (2008) Megjelent: Név és valóság pp. 217-222
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21044134] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044134, Kapcsolat: 21044134
 10. Csomortáni Magdolna. Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése. (2008) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 46 155-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044136] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044136, Kapcsolat: 21044136
 11. Kocán Béla. Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései. (2008) Megjelent: Név és valóság pp. 183-188
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[21044132] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044132, Kapcsolat: 21044132
 12. Kocán Béla. A középmagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései. (2008) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 3 95-105
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2700572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2700572, Kapcsolat: 21044129
 13. Tóth Valéria. Változásmodellek a településnevek körében. (2005) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 27 125-135
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044124] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044124, Kapcsolat: 21044124
 14. Bíró Ferenc et al. Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. (2004) ISBN:9639417114
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2458162] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2458162, Kapcsolat: 21044121
 15. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044120
 16. Bíró Ferenc. Víznevek hatása Körösladány helynévrendszerére. (1999) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 21 36-42
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2470244] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2470244, Kapcsolat: 21044117
 17. Fekete Péter. A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben. (1999) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 37 179-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044118, Kapcsolat: 21044118
 18. Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára 1-2. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21044115] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044115, Kapcsolat: 21044115
 19. Kálnási Árpád. Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. (1996) ISBN:9634720595
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21912182] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21912182, Kapcsolat: 21044114
 20. Gerstner Károly-. Nincs cím. (1987) ONOMA 0078-463X 29 p. 435
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044113] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044113, Kapcsolat: 21044113
Hoffmann István. Kalapács. (1985) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 81 216-218, 1364245
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364245]
 1. Kovács Éva. A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. (2015)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[24982449] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24982449, Kapcsolat: 24993781
 2. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044155
 3. Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára 1-2. (1998)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21044115] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044115, Kapcsolat: 21044154
Hoffmann István. Baranya megye földrajzi nevei. (1986) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 82 486-494, 1364816
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364816]
 1. Kiss Kálmán. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. (2015) ISBN:9786068307602
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25059678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059678, Kapcsolat: 25059686
 2. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21045684
Hoffmann István et al. Veszprém megye földrajzi nevei II.: A Pápai járás. (1987), 1364017
Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[1364017]
 1. Ditrói Eszter. Összevető helynévrendszertani vizsgálatok Veszprém megye Pápai járásában. (2018) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 14 125-136
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30800830] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30800830, Kapcsolat: 28948651
 2. Molnár Zoltán. A volt Pápai járás földrajzi neveinek hangtani és alaktani tanúságtételéhez. (2011) Megjelent: Névtani Konferencia. Szerk. Tungli Gyula pp. 30-40
  Egyéb konferenciaközlemény[21795217] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21795217, Kapcsolat: 21795217
 3. Ördög Ferenc. Válogatott tanulmányok. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21043200] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043200, Kapcsolat: 21043840
 4. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21043838
 5. Ördög Ferenc. Veszprém megye földrajzi nevei IV. A Veszprémi járás című mű bemutatása. (2000) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 22 151-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1307255] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1307255, Kapcsolat: 21043839
 6. Kis Tamás. Morgó. (1991) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 115 263-267
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2031375] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2031375, Kapcsolat: 21043837
 7. Ördög Ferenc. A megyékben folyó földrajzinév-gyűjtés helyzete és időszerű kérdései. (1991) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 160 147-157
  Folyóiratcikk[21047153] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21047153, Kapcsolat: 21047153
 8. Ördög Ferenc. A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. (1980- 1986). (1989) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 183 31-47
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044108] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044108, Kapcsolat: 21043835
 9. Sz Bozóki. Hoffmann István- Ács Anna: Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai járás. (1988) MAGYAR NYELVŐR 0025-0236 1585-4515 112 374-376
  Folyóiratcikk[21043834] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043834, Kapcsolat: 21043834
Hoffmann István. A helynévhasználat és a nyelvi norma. (1988) Megjelent: A magyar nyelv rétegződése I-II pp. 435-443, 1364256
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1364256]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159100
 2. Kiss Kálmán. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. (2015) ISBN:9786068307602
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25059678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059678, Kapcsolat: 25059683
 3. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044156
Hoffmann István. Juhász Dezső, A magyar tájnévadás. (1989) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 85 364-367, 1364818
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364818]
 1. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21045694
 2. Kósa László. Észrevételek és kiegészítések Juhász Dezső "A magyar tájnévadás" című munkájához. (1991) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 87 3 330-336
  Folyóiratcikk/Rövid közlemény (Folyóiratcikk)/Tudományos[21925823] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21925823, Kapcsolat: 21045692
 3. Juhász Dezső. A tájnevek vitás kérdéseihez. (1991) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 87 3 336-342
  Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás (Folyóiratcikk)/Tudományos[1798741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1798741, Kapcsolat: 21045689
 4. Gerstner Károly-. Nincs cím. (1990) ONOMA 0078-463X 30 p. 369
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21045687] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21045687, Kapcsolat: 21045687
Hoffmann István. Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. (1989) Megjelent: Névtudomány és művelődéstörténet pp. 103-107, 1364267
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1364267]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159097
 2. Török Tamás. Ipolymente tulajdonneveinek szlovák változatai. (2006) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 0133-218X 225 83-95
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044266] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044266, Kapcsolat: 21044266
 3. Havas Péter. Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX-XX. század fordulóján. (2002) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 24 15-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044265] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044265, Kapcsolat: 21044265
 4. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044163
 5. Kis Tamás. A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai. (1999) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 21 323-329
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2031383] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2031383, Kapcsolat: 21044161
 6. Bíró Ferenc. A körösladányi határrésznevek egy típusáról. (1993) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 15 66-67
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2470906] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2470906, Kapcsolat: 21044159
 7. Gerstner Károly-. Nincs cím. (1990) ONOMA 0078-463X 30 p. 368
  Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21044158] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21044158, Kapcsolat: 21044158
Hoffmann István. Könyv a finn helynevekről. (Eero Kiviniemi, Perustietoa pasikannimistä). (1990) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 28-29 157-164, 1364822
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364822]
 1. Takács Judit. Nincs cím. (2017) NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 0139-2190 39 131-141
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27677425] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27677425, Kapcsolat: 27677425
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 26053438
 3. Tóth Valéria. Gondolatok a helynévi eredetű személynevekről. (2015) HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1789-0128 11 121-135
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3018570] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3018570, Kapcsolat: 25426612
 4. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21045696
Hoffmann István. A metaforikus helynévadás: Egy alfejezet a történeti helynévtipológiából. (1991) FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 0239-1953 2 39-48, 1364270
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364270]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159095
 2. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2441997] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 21044268
 3. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044267
 4. Bényei Ágnes et al. Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. (1998) ISBN:9634722857
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2313201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2313201, Kapcsolat: 21795295
Hoffmann István. Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. (1991) Megjelent: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből : [a Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai] pp. 275-280, 1364274
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1364274]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159094
 2. Tóth Valéria. Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. (2016) ISBN:9789633185728
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3071804] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3071804, Kapcsolat: 26053405
 3. Kiss Kálmán. Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv. (2015) ISBN:9786068307602
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25059678] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25059678, Kapcsolat: 25059685
 4. Hajdú Mihály. Általános és magyar névtan: Személynevek. (2003) ISBN:9633894182
  Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[2441997] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2441997, Kapcsolat: 21044271
 5. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044269
 6. Tóth Valéria. Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban: Abaúj és Bars vármegye. (2001) ISBN:9634726151
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1288567] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1288567, Kapcsolat: 21044270
Hoffmann István. A jelentésbeli helynévalkotás. (1992) MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 0541-9298 1588-7162 30 3-23, 1364277
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1364277]
 1. Reszegi Katalin. The History of Onomastic researc in Debrecen.. (2017)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27157053] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 27157053, Kapcsolat: 27159091
 2. Bölcskei Andrea. A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. (2010) ISBN:9789639808263
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2202937] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2202937, Kapcsolat: 21795296
 3. Hlavacska Edit et al. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages: Hungarian. (2001)
  Egyéb[21043838] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21043838, Kapcsolat: 21044274
2020-08-03 17:18