Felvinczi Katalin. Egészség-megőrzés - Egészségtan - Tantárgyfejlesztés Az "Egészséges Élet" tantárgy. (2000) NÉPEGÉSZSÉGÜGY 0369-3805 81 2 37-43, 1866811
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1866811]
 1. Sebestyén E et al. Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztés. (2003) FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 0866-2495 14 2-3 84-97
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[20865214] [Approved]
  Független, Idéző: 20865214, Kapcsolat: 25938446
Ritter I. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2003. (2003), 1284298
Book/Monograph (Book)/Scientific[1284298]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3214871] [Approved]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563106
Demetrovics Zs et al. Drogprevenciós és egészségfejlesztő programok teoretikus elemzése. (2004) In: Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszus pp. 15-16, 1285740
Conference paper/Abstract (Conference paper)/Scientific[1285740]
 1. Bús T. Iskolai drogprevenció. (2006) In: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 103-125
  Chapter in Book/Part of textbook for Higher Education (Chapter in Book)/Educational[20863675] [Approved]
  Független, Idéző: 20863675, Kapcsolat: 20863507
Paksi B et al. A Magyarországon működő iskolai drogprevenciós programok leírása. (2004) In: Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszus pp. 39-41, 1290830
Conference paper/Abstract (Conference paper)/Scientific[1290830]
 1. Bús T. Iskolai drogprevenció. (2006) In: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 103-125
  Chapter in Book/Part of textbook for Higher Education (Chapter in Book)/Educational[20863675] [Approved]
  Független, Idéző: 20863675, Kapcsolat: 20863486
 2. Rácz József. Biopolitika. (2006) In: Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről pp. 13-34
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[207547] [Admin approved]
  Független, Idéző: 207547, Kapcsolat: 20863488
 3. Rácz József. A "fegyelmező" egészségneveléstől az "individualizáló" egészségfejlesztésig. (2006) In: Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából pp. 67-107
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[207545] [Approved]
  Független, Idéző: 207545, Kapcsolat: 20863487
Paksi Borbála et al. Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban: A közoktatási intézményekben alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programok elterjedtsége, valamint az azokkal szemben támasztott iskolai igények. (2004), 1717903
Book/Monograph (Book)/Scientific[1717903]
 1. Pinczés Tamás et al. Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban = Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers. (2017) TESTNEVELÉS, SPORT, TUDOMÁNY / PHYSICAL EDUCATION, SPORT, SCIENCE 2498-7646 2 1-2 91-96
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[3306102] [Validated]
  Független, Idéző: 3306102, Kapcsolat: 27771874
 2. Szabó Kornélia. Sociocultural aspects of eating disorders: The potential interaction between media exposure and eating disorders related symptomatology. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3205445] [Validated]
  Független, Idéző: 3205445, Kapcsolat: 27019065
 3. Menczel Zsuzsanna. A testedzésfüggőség viselkedéstani és pszichológiai kontextusa. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3203812] [Admin approved]
  Független, Idéző: 3203812, Kapcsolat: 27771233
 4. О О Єжова et al. ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. (2016) ISBN:9789666576111
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27019071] [Approved]
  Független, Idéző: 27019071, Kapcsolat: 27019071
 5. Fogarasi-Grenczer Andrea. Várandósság alatti dohányzás okai és perinatalis kimeneteli eredményei. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3030454] [Checked]
  Független, Idéző: 3030454, Kapcsolat: 27771246
 6. Pinczés Tamás. Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján. (2016)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3105438] [Approved]
  Független, Idéző: 3105438, Kapcsolat: 27018863
 7. Czeglédi Edit et al. Hungarian experiences with the Beliefs About Attractiveness Scale - Revised. (2016) IDEGGYOGYASZATI SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE 0019-1442 2498-6208 69 3-4 98-105
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2962826] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2962826, Kapcsolat: 27019024
 8. Бєсєдіна Антоніна. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ЗДОРОВ’ЯСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (2015) Український педагогічний журнал/Ukrainian educational journal 2411-1317 4 13 96-103
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27019044] [Approved]
  Független, Idéző: 27019044, Kapcsolat: 27019044
 9. E Czeglédi et al. Nezadovoljstvo telom, dimenzija anksioznosti, i samopoštovanje kod mladih muškaraca. (2015) PSIHIJATRIJA DANAS / PSYCHIATRY TODAY 0350-2538 47 1 29-41
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27018979] [Approved]
  Független, Idéző: 27018979, Kapcsolat: 27018979
 10. Demeter Anna et al. Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai [A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations]. (2015) MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 1419-8126 1786-3759 16 3 231-251
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2956420] [Validated]
  Független, Idéző: 2956420, Kapcsolat: 27018970
 11. Papp Ildikó et al. Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. (2013) BODY IMAGE 1740-1445 10 2 232-242
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2247489] [Validated]
  Független, Idéző: 2247489, Kapcsolat: 27018954
 12. Czeglédi Edit et al. Az elhízással kapcsolatos életminőség mérése: az elhízáshoz való alkalmazkodás kérdőív rövidített változatának (Obesity Adjustment Survey — Short Form) hazai adaptációja. (2013) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 33 2 139-158
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27018966] [Approved]
  Független, Idéző: 27018966, Kapcsolat: 27018966
 13. Darvay Sarolta. Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben. (2012) ISBN:978963284268
  Book/Scientific[30190387] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30190387, Kapcsolat: 28591949
 14. Babusa B et al. Psychometric properties and construct validity of the Muscle Appearance Satisfaction Scale among Hungarian men.. (2012) BODY IMAGE 1740-1445 9 1 155-162
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1775444] [Validated]
  Független, Idéző: 1775444, Kapcsolat: 27018959
 15. Babusa Bernadett. Muscle dysmorphia in Hungarian high risk populations. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[27019082] [Approved]
  Független, Idéző: 27019082, Kapcsolat: 27019082
 16. Deutsch K. Elvek és gyakorlat. Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk türében. (2012)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2470605] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2470605, Kapcsolat: 27018831
 17. Deutsch Krisztina. Iskolai egészségfelfogás és egészségfejlesztés kvalitatív és kvantitatív kutatások körében. (2011) ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 1215-1807 1788-2400 61 1-5 225-234
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[2279141] [Admin approved]
  Független, Idéző: 2279141, Kapcsolat: 27018824
 18. XVII. Primer Prevenciós Fórum: "Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzése". (2010)
  Conference proceedings/Scientific[2143862] [Approved]
  Független, Idéző: 2143862, Kapcsolat: 28591970
 19. Czeglédi E et al. A testkép mérése: a Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. (2010) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 65 3 431-461
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1599552] [Validated]
  Független, Idéző: 1599552, Kapcsolat: 21614147
 20. Szebeni Rita. A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiség háttere. (2010)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21967697] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21967697, Kapcsolat: 21614163
 21. Demetrovics Zs et al. Drogkutatások Magyarországon. (2009) In: Drogpolitika számokban pp. 57-80
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1813470] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1813470, Kapcsolat: 21986664
 22. Kulin E. Az "egészségvirág" iskolai egészségfejlesztési programok bemutatása. (2007) In: Iskolai egészségpszichológia pp. 283-294
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[21986542] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21986542, Kapcsolat: 21986542
Paksi Borbála et al. Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. (2005), 2306569
Miscellaneous/Technical report (published) (Miscellaneous)/Scientific[2306569]
 1. Széll Krisztián et al. Pedagógusok, iskola, bizalom – egy mozgalmas évtized változásai. (2018) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 27 4 581-602
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30853874] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30853874, Kapcsolat: 28592055
 2. Kohlné Papp. Az obezitás pszichológiai jellemzői: szociokulturális hatások, a testsúlycsökkentés és súlymegtartás pszichoterápiás lehetőségei. (2018)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[30587527] [Checked]
  Független, Idéző: 30587527, Kapcsolat: 28592081
 3. Szabó Kornélia. Sociocultural aspects of eating disorders: The potential interaction between media exposure and eating disorders related symptomatology. (2017)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[3205445] [Validated]
  Független, Idéző: 3205445, Kapcsolat: 26273328
 4. О О Єжова et al. ШКОЛИ ЗДОРОВ’Я У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. (2016) ISBN:9789666576111
  Book/Monograph (Book)/Scientific[27019071] [Approved]
  Független, Idéző: 27019071, Kapcsolat: 26273334
 5. Rácz J. Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban: Rendészeti tankönyv. (2009)
  Book/Educational material (Book)/Educational[208003] [Approved]
  Független, Idéző: 208003, Kapcsolat: 28591980
 6. Felvinczi K. Prevenció: Elméleti - gyakorlati megközelítések. (2009) In: Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban pp. 450-477
  Chapter in Book/Part of educational material (Chapter in Book)/Educational[1689371] [Approved]
  Független, Idéző: 1689371, Kapcsolat: 28592087
Dúll A et al. A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: A „hely-fogyasztás” kontextuális elemzése. (2006) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 61 1 107-132, 1281293
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1281293]
 1. Németh Zoltán. Szubliminális reklámozás pro és kontra. (2015) In: Térhatások, hatásterek: szuggesztív környezeti kommunikáció pp. 74-89
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[25138557] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25138557, Kapcsolat: 25138557
 2. Pekker Bernadett. A pláza a XXI. század művelődési központja?. (2015)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[25167139] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25167139, Kapcsolat: 25167139
 3. Juray Tünde et al. A PLÁZÁK MINT ÚJ SZOCIÁLIS TEREK EGY HAZAI EMPIRIKUS VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN. (2012) In: Kockázat - Konfliktus - Kihívás pp. 328-338
  Chapter in Book[25069463] [Admin approved]
  Független, Idéző: 25069463, Kapcsolat: 25069463
 4. Sebestyén E. Módszertani levél a bevásárlóközpontokban, valamint lakótelepeken és azok környékén működtetett célzott prevenciós programok fejlesztéséhez és megvalósításához. (2011) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 9-40
  Chapter in Book[21538394] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21538394, Kapcsolat: 21538499
 5. Piszker Á Balázs. Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. (2011) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 2 35-50
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22634574] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22634574, Kapcsolat: 22643552
 6. Sebestyén E et al. Célzott prevenció. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 25-175
  Chapter in Book/Scientific[21498623] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21498623, Kapcsolat: 21498986
 7. Egyed Szilárd. "Vigasztalj! Bátoríts! Jutalmazz!": Az élményorientált vásárlás. (2007) In: A bevásárlóközpontok jelene és jövője pp. 179-192
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[2860953] [Approved]
  Független, Idéző: 2860953, Kapcsolat: 25512421
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2006. (2006), 1284193
Book/Monograph (Book)/Scientific[1284193]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3214871] [Approved]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563124
 2. Demetrovics Zs. Partik, drogok, ártalomcsökkentés: Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (2008) ISBN:9632360638
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1279573] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1279573, Kapcsolat: 21557897
Paksi B et al. A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzői. (2006) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 5 1-2 5-36, 1281292
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1281292]
 1. Piszker Á Balázs. Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. (2011) ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1419-872X 13 2 35-50
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[22634574] [Admin approved]
  Független, Idéző: 22634574, Kapcsolat: 22635492
 2. Kun Bernadette. Az érzelmi intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatban. (2011)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[21522377] [Approved]
  Független, Idéző: 21522377, Kapcsolat: 21583324
 3. Csürke J. A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás.. (2011) ISBN:9789639771512
  Book/Monograph (Book)/Scientific[1741327] [Approved]
  Független, Idéző: 1741327, Kapcsolat: 25918787
 4. Csürke J et al. Serdülők és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei.. (2007) ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 1589-0317 6 4 275-289
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1578616] [Admin approved]
  Független, Idéző: 1578616, Kapcsolat: 21989225
 5. Rácz J. A droghasználat megelőzése – prevenciós moellek és programok. (2007) In: Az addiktológia alapjai I. pp. 417-447
  Chapter in Book[20863716] [Admin approved]
  Független, Idéző: 20863716, Kapcsolat: 20862310
 6. Reitox National Focal. 2007 National Report (2006 data) to the EMCDDA. „Hungary” New developments, trends and in/depth information on selected issues. (2007)
  Book/Study collection (Book)/Scientific[21037918] [Approved]
  Független, Idéző: 21037918, Kapcsolat: 21037918
 7. Nemzeti Drog Fókuszpont. 2007-es éves jelentés az EMCDDA számára. (2007)
  Book/Study collection (Book)/Scientific[26222121] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26222121, Kapcsolat: 21037919
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2007. (2007), 1688393
Book/Monograph (Book)/Scientific[1688393]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3214871] [Approved]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563140
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2008. (2008), 1688380
Book/Monograph (Book)/Scientific[1688380]
 1. Dudits D et al. Megelőző-felvilágosító szeolgáltatások. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 176-225
  Chapter in Book[21988805] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21988805, Kapcsolat: 21563068
Felvinczi K. A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő prevenciós tevékenység alakulása Magyarországon. (2009) In: Drogpolitika számokban pp. 143-188, 1813471
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1813471]
 1. Sebestyén E et al. Célzott prevenció. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 25-175
  Chapter in Book/Scientific[21498623] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21498623, Kapcsolat: 21809543
Felvinczi K. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2009. (2009), 1688379
Book/Monograph (Book)/Scientific[1688379]
 1. Csák Róbert et al. Tűcsereprogramok. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 226-319
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3214871] [Approved]
  Független, Idéző: 3214871, Kapcsolat: 21563179
 2. Dudits D et al. Megelőző-felvilágosító szeolgáltatások. (2010) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. pp. 176-225
  Chapter in Book[21988805] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21988805, Kapcsolat: 21563037
Felvinczi K. Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I.: Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok. (2010) ISBN:9789637366352, 1633932
Book/Monograph (Book)/Scientific[1633932]
 1. Dávid Ferenc et al. Módszertani levél a zenés-táncos szórakozóhelyeken prevenciós és ártalomcsökkentő programokat megvalósító szolgáltatók számára. (2011) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 41-67
  Chapter in Book/Chapter (Chapter in Book)/Scientific[3091379] [Approved]
  Független, Idéző: 3091379, Kapcsolat: 21562593
 2. Sebestyén E. Módszertani levél a bevásárlóközpontokban, valamint lakótelepeken és azok környékén működtetett célzott prevenciós programok fejlesztéséhez és megvalósításához. (2011) In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. pp. 9-40
  Chapter in Book[21538394] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21538394, Kapcsolat: 21562421
Paksi B. Kézikönyv. Szükséglet-meghatározás – kezelés, ellátás.. (2010) ISBN:9789637366345, 1846810
Book/Handbook (Book)/Scientific[1846810]
 1. Laki Sz. TÁMOP 5.4.1 kiemetl projekt - fejlesztések és eredmények 2009-2011: Zárókiadvány. (2011)
  Miscellaneous[21988789] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21988789, Kapcsolat: 21988789
 2. Csorba J. Helyi szükségletek és fejlesztési célok az addiktológiai ellátásaban: Nemzeti Család- és Szociálpolitkai Intézet TÁMOP 5,4,1/08/1-2009-0002 számú kiemelt projekt. (2011)
  Miscellaneous[21988814] [Admin approved]
  Független, Idéző: 21988814, Kapcsolat: 21988814
 3. Márványkövi F. A helyi szükségletfelmérések értékelése. (2011) In: Helyi szükségletek és fejlesztési célok az addiktológiai ellátásban pp. 55-135
  Chapter in Book[25367979] [Approved]
  Független, Idéző: 25367979, Kapcsolat: 25367979
Paksi B et al. Az iskolák prevenciós aktivitása. (2011) In: Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában pp. 95-170, 1689363
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1689363]
 1. Diósi Dóra. Mennyi az annyi a határmenti fiatalok körében?: Rizikómagatartás a fehérgyarmati és kárpátaljai középiskolások között. (2018) In: Felfedezlek tudomány pp. 111-127
  Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[27465420] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27465420, Kapcsolat: 28591967
Paksi Borbála et al. Vulnerabilitás és drogfogyasztás. (2011) In: Sebezhetőség és adaptáció : a reziliencia esélyei [Vulnerability and adaptation : about social resilience] pp. 375-414, 1791667
Chapter in Book/Study (Chapter in Book)/Scientific[1791667]
 1. Vargha András. Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. (2016) ISBN:9786158024129
  Book/Conference proceedings (Book)/Scientific[3064113] [Approved]
  Független, Idéző: 3064113, Kapcsolat: 26271818
 2. Kozékiné Hammer Zsuzsanna. A párkapcsolati elégedettség vizsgálata rendszerszemléleti keretben. (2014)
  Thesis/PhD (Thesis)/Scientific[2850033] [Approved]
  Független, Idéző: 2850033, Kapcsolat: 28592050
Demetrovics Zs et al. The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). (2012) PLOS ONE 1932-6203 7 5 p. e36417, 1961588
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[1961588]
 1. Evren Cuneyt et al. Psychometric validation of the Turkish Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10). (2020) DUSUNEN ADAM: PSIKIYATRI VE NÖROLOJIK BILIMLER DERGISI / JOURNAL OF PSÍCHIATRY AND NEUROLOGICAL SICENCES 1018-8681 33 1 19-28
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31447384] [Validated]
  Független, Idéző: 31447384, Kapcsolat: 29169164
 2. Evren Cuneyt et al. Psychometric Validation of the Turkish Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ) Across University Students and Video Game Players. (2020) ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS 2148-7286 2149-1305 7 2 81-+
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31447387] [Validated]
  Független, Idéző: 31447387, Kapcsolat: 29169168
 3. Sharma Manoj Kumar et al. Personality characteristics of online gamers. (2020) INDIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 0019-5545 1998-3794 62 4 453-454
  Journal Article/Note, Short, Rapid communications (Journal Article)/Scientific[31527168] [Approved]
  Független, Idéző: 31527168, Kapcsolat: 29317298
 4. Stehmann Julia. Identifying research streams in online gambling and gaming literature: A bibliometric analysis. (2020) COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 107
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31430981] [Validated]
  Független, Idéző: 31430981, Kapcsolat: 29169166
 5. King Daniel L. et al. Face validity evaluation of screening tools for gaming disorder: Scope, language, and overpathologizing issues. (2020) JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 2062-5871 2063-5303 9 1 1-13
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31447388] [Validated]
  Független, Idéző: 31447388, Kapcsolat: 29169169
 6. Misra R. et al. Assessing behavioral patterns for online gaming addiction: A study among Indian youth. (2020) International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning 10 2 43-64
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31472162] [Approved]
  Független, Idéző: 31472162, Kapcsolat: 29317836
 7. Moudiab S. et al. The relative contribution of motives and maladaptive cognitions to levels of Internet Gaming Disorder. (2019) ADDICTIVE BEHAVIORS REPORTS 2352-8532 9
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30871921] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30871921, Kapcsolat: 29317845
 8. Khasmohammadi Mahdi et al. The Impact of Addictive Behaviors on Adolescents Psychological Well-Being: The Mediating Effect of Perceived Peer Support. (2019) JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY 0022-1325 online first
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31083351] [Approved]
  Független, Idéző: 31083351, Kapcsolat: 28918461
 9. Hosseini Z.S. et al. Research paper: Psychometric properties of the Persian translationofvideogamingaddictiontest. (2019) BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCE 2008-126X 10 5 469-474
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31527486] [Approved]
  Független, Idéző: 31527486, Kapcsolat: 29317851
 10. Hosseini Zahra Sadat et al. Psychometric Properties of the Persian Translation of Video Gaming Addiction Test. (2019) BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCE 2008-126X 10 5 469-474
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31251320] [Validated]
  Független, Idéző: 31251320, Kapcsolat: 28918462
 11. Lloyd Joanne et al. Locus of control and involvement in videogaming. (2019) NEW MEDIA & SOCIETY 1461-4448 21 7 1613-1635
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30807354] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30807354, Kapcsolat: 28309476
 12. Chau C.-L. et al. Gamification for Internet Gaming Disorder Prevention: Evaluation of a Wise IT-Use (WIT) Program for Hong Kong Primary Students. (2019) FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 1664-1078 10
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31527476] [Approved]
  Független, Idéző: 31527476, Kapcsolat: 29317840
 13. Phan T.-L.T. et al. Electronic gaming characteristics associated with class 3 severe obesity in youth who attend the pediatric weight management programs of the COMPASS Network. (2019) CHILDHOOD OBESITY 2153-2168 15 1 21-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31527489] [Approved]
  Független, Idéző: 31527489, Kapcsolat: 29317854
 14. Rho MJ et al. Risk factors for internet gaming disorder: Psychological factors and internet gaming characteristics. (2018) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 1661-7827 1660-4601 15 1
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27038207] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27038207, Kapcsolat: 27038207
 15. Evren C et al. Psychometric validation of the Turkish nine-item Internet Gaming Disorder Scale–Short Form (IGDS9-SF). (2018) PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 265 349-354
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27502392] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27502392, Kapcsolat: 27502392
 16. Cheng C et al. Multinational comparison of internet gaming disorder and psychosocial problems versus well-being: Meta-analysis of 20 countries. (2018) COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 88 153-167
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27677369] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27677369, Kapcsolat: 27677369
 17. Hundrić DD et al. Mladi i ovisnost o internetu – Pregled suvremenih spoznaja [Youth and internet addiction: Review of contemporary knowledge]. (2018) HRVATSKA REVIJA ZA REHABILITACIJSKA ISTRAZIVANJA 1331-3010 1848-7734 54 1 123-137
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27502380] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27502380, Kapcsolat: 27502390
 18. Pietkiewicz Igor J. et al. Maladaptive daydreaming as a new form of behavioral addiction. (2018) JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 2062-5871 2063-5303 7 3 838-843
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30342610] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30342610, Kapcsolat: 27750636
 19. Paulus Frank W et al. Internet gaming disorder in children and adolescents: a systematic review. (2018) DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY 0012-1622 1469-8749 60 7 645-659
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[27571005] [Validated]
  Független, Idéző: 27571005, Kapcsolat: 27502393
 20. Kurt Adile et al. Examining Computer Gaming Addiction in Terms of Different Variables.. (2018) WORLD JOURNAL ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1309-1506 1309-0348 10 1 29-40
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30624960] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30624960, Kapcsolat: 28106242
 21. Kurt A.A. et al. Examining computer gaming addiction in terms of different variables. (2018) WORLD JOURNAL ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY 1309-1506 1309-0348 10 1 29-40
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31527510] [Approved]
  Független, Idéző: 31527510, Kapcsolat: 29317893
 22. Phan Thao-Ly T et al. Electronic Gaming Characteristics Associated with Class 3 Severe Obesity in Youth Who Attend the Pediatric Weight Management Programs of the COMPASS Network. (2018) CHILDHOOD OBESITY 2153-2168 15 1 21-30
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30393021] [Admin approved]
  Független, Idéző: 30393021, Kapcsolat: 27803717
 23. Cui J et al. A comparison of ‘psychosocially problematic gaming’ among middle and high school students in China and South Korea. (2018) COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 85 86-94
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27502394] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27502394, Kapcsolat: 27502394
 24. Taquet Pierre et al. Video Game Addiction: Cognitive, emotional, and behavioral determinants for CBT treatment [Addiction aux Jeux Vidéo : déterminants cognitifs, émotionnels et comportementaux pour une TCC]. (2017) JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE 1155-1704 27 3 118-128
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27175973] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27175973, Kapcsolat: 26824726
 25. Lee Seung-Yup et al. Typology of Internet gaming disorder and its clinical implications. (2017) PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 1323-1316 1440-1819 71 7 479-491
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26766462] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26766462, Kapcsolat: 26676249
 26. Evren Cuneyt et al. The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Internet Gaming Disorder Scale. (2017) DUSUNEN ADAM: PSIKIYATRI VE NÖROLOJIK BILIMLER DERGISI / JOURNAL OF PSÍCHIATRY AND NEUROLOGICAL SICENCES 1018-8681 30 4 316-324
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27318848] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27318848, Kapcsolat: 27038208
 27. Spada MM et al. The Metacognitions about Online Gaming Scale: Development and psychometric properties. (2017) ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 1873-6327 64 281-286
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26344539] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26344539, Kapcsolat: 25136966
 28. Deleuze J et al. Shoot at first sight! First person shooter players display reduced reaction time and compromised inhibitory control in comparison to other video game players. (2017) COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 72 570-576
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26503316] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26503316, Kapcsolat: 26503316
 29. Stubblefield S et al. Problem Video Gaming among Children Enrolled in Tertiary Weight Management Programs. (2017) CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING 2152-2715 2152-2723 20 2 109-116
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26438966] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26438966, Kapcsolat: 26438966
 30. Männikkö N. Problematic Gaming Behavior Among Adolescents and Young Adults. Relationship Between Gaming Behavior and Health. (2017)
  Book/Monograph (Book)/Scientific[26951623] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26951623, Kapcsolat: 26951921
 31. Sharma MK et al. Online methods of managing auditory hallucinations: A new trend to understand psychopathology. (2017) INDIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL MEDICINE 39 3 354-356
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26656137] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26656137, Kapcsolat: 26656137
 32. Edy Dewi Fatmasari et al. Motive on playing online game as predictor of adolescence's problematic online gaming use in makassar. (2017) ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE EDUCATION AND HUMANITIES RESEARCH 2352-5398 127 Makassar 259-263
  Journal Article/Conference paper in journal (Journal Article)/Scientific[27353833] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27353833, Kapcsolat: 27318825
 33. Edy Dewi Fatmasari et al. Motive on playing online game as predictor of adolescence's problematic online gaming use in makassar. (2017) In: Proceedings of the 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017) pp. 259-263
  Chapter in Book/Conference paper (Chapter in Book)/Scientific[31597318] [Approved]
  Független, Idéző: 31597318, Kapcsolat: 29317335
 34. Deleuze Jory et al. Established risk factors for addiction fail to discriminate between healthy gamers and gamers endorsing DSM-5 Internet gaming disorder. (2017) JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 2062-5871 2063-5303 6 4 516-524
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27110723] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27110723, Kapcsolat: 27038210
 35. Marino C et al. Dysfunctional cognitions in online gaming and Internet gaming disorder: A narrative review and new classification. (2017) CURRENT ADDICTION REPORTS 2196-2952 4 3 308-316
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27470216] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27470216, Kapcsolat: 27470216
 36. Lou Ji et al. Development of the problematic social networking services use scale with college students. (2017) SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 0301-2212 45 11 1889-1904
  Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27084675] [Admin approved]
  Független, Idéző: 27084675, Kapcsolat: 27084675
 37. Mihara Satoko et al. Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of Internet gaming disorder: A systematic review of the literature. (2017) PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 1323-1316 1440-1819 71 7 425-444
  Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[26754150] [Admin approved]
  Független, Idéző: 26754150, Kapcsolat: 26676251
2020-11-24 21:32