Bajmócy Zoltán et al. Építőipari klaszter-esettanulmányok. (2002) Megjelent: A hazai építőipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben pp. 125-168, 1326760
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1326760]
 1. Káposzta József. Regionális Gazdaságtan. Elektronikus jegyzet. (2007)
  Könyv[20935023] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20935023, Kapcsolat: 20935023
 2. Balogh Eszter. Kooperáció és opportunizmus: a vállalatközi kapcsolatok megromlása és helyreállításának a lehetőségei a hazai gazdaságban. Egy feltáró kutatás eredményei.. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20935021] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20935021, Kapcsolat: 20935021
Bajmócy Zoltán. Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben.. (2004) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 51 12 1132-1150, 1325123
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325123]
 1. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27203366] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27203366, Kapcsolat: 27203366
 2. Feketéné Czakó. A KKV-k teljesítmény mérési kérdései a nemzetköziesedéssel összefüggésben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 50-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3283546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3283546, Kapcsolat: 28390854
 3. Czakó Katalin. Az üzleti inkubáció globális értelmezése. (2014) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 2 1 67-86
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2898969] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2898969, Kapcsolat: 26160665
 4. Imricsik T-né et al. Innováció, stratégia, sikeresség – a fiatal vállalkozások szemszögéből. (2012) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 2 2 49-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2241524] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2241524, Kapcsolat: 23714544
 5. Szakály D. Abszorb Meter: A térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 39-46
  Folyóiratcikk[22833489] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22833489, Kapcsolat: 22833489
 6. Balatoni I. Versenyképesség és egészségkultúra összefüggései regionális megközelítésben.. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632276] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21632276, Kapcsolat: 21632276
 7. Bosko V. Preduzetnici u poslovnim inkubatorima. (2011) INDUSTRIJA 0350-0373 2334-8526 39 2 203-221
  Folyóiratcikk[21735318] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735318, Kapcsolat: 21735318
 8. Mező Ferenc. Ipari Parkok az Észak-Alföldi Régióban avagy a váltás anatómiája. (2011) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 7 3 87-109
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2440093] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2440093, Kapcsolat: 21632278
 9. Mező F. Gazdaságfejlesztés az Észak-Alföldi régióban. (2011) PERIODICA OECONOMICA 2060-9078 2060-9086 4 1 107-126
  Folyóiratcikk[21735308] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735308, Kapcsolat: 21735308
 10. Szakály D. Absorb Meter. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. (2011) Megjelent: Menedzsment a tudásalapú gazdaságban pp. 75-88
  Könyvrészlet[21735333] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735333, Kapcsolat: 21735333
 11. Lengyel Imre. Regionális gazdaságfejlesztés: Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. (2010) ISBN:9789630588379
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1352488] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1352488, Kapcsolat: 20935122
 12. Kovács B. Az egyetemi tudás piaci értékesítése. Két újonnan alakult dunántúli spin-off vállalat a magyarországi és a nemzetközi innovációs versenyben. (2010) Megjelent: XI. Rodosz Konferenciakötet
  Könyvrészlet[21735345] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735345, Kapcsolat: 21735345
 13. Pap Cs. Az állami beavatkozás mint értékhordozó. (2010) Megjelent: Az állam és jog alapvető értékei konferencia tanulmánykötete pp. 33-43
  Könyvrészlet[22554851] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22554851, Kapcsolat: 22554851
 14. Keller K et al. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ potenciális betelepülőkre vonatkozó marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozása. (2010) Megjelent: XI. Rodosz Konferenciakötet
  Könyvrészlet[21735215] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735215, Kapcsolat: 21735337
 15. Imreh Szabolcs et al. Új irányok a kis- és középvállalkozások fejlesztésében. (2008)
  Könyv[20876118] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20876118, Kapcsolat: 20930296
 16. Ahmetagic E et al. Inkubatori Znanja u Teoriji i Praksi (Knowledge Based Incubators in Theory and Practice). (2008) MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS 1800-5845 1800-6698 4 8 35-51
  Folyóiratcikk[20930298] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20930298, Kapcsolat: 20930298
 17. Makra Zsolt. Az informális kockázatitőke-befektetők Magyarországon. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20930300] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20930300, Kapcsolat: 20930300
 18. Kállay László et al. A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedésének főbb jellemzői az Európai Uniós csatlakozás előtt. (2008) VÁLLALKOZÁS ÉS INNOVÁCIÓ 2 1 54-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1279634] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1279634, Kapcsolat: 20930299
 19. Imreh Szabolcs. Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2386186] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2386186, Kapcsolat: 20930303
 20. Kosztopulosz Andreász. Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1497930] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1497930, Kapcsolat: 20930302
 21. Patik R. A regionális klaszterek feltérképezésérol. (2005) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 8 6 519-541
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)[10300728] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 10300728, Kapcsolat: 20930301
Bajmócy Zoltán et al. Magántőke a kisvállalkozások inkubációjában. (2004) Megjelent: Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után pp. 376-384, 1327160
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1327160]
 1. Rappai Gábor et al. A kezdő vállalkozások finanszírozása és az informális tőkebefektetők jellemzői Magyarországon. (2005) Megjelent: Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság, és a vállalkozási környezeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es évek első... pp. 75-95
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1438625] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1438625, Kapcsolat: 20935712
Bajmócy Zoltán. Helyi társadalmi környezet a kisvállalkozások inkubációjában. (2004) Megjelent: A szociális identitás, az információ és a piac pp. 229-242, 1794352
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1794352]
 1. Lukovszki Lívia. Vállalkozói személyiségjegyek - avagy mi teszi a vállalkozót?. (2011) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 42 11 16-30
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3000028] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3000028, Kapcsolat: 24162245
 2. Makra Zsolt. A technológiai vállalkozás létrejötte és növekedése: mi a szerepe az állami politikáknak?. (2007) Megjelent: A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon. pp. 11-38
  Könyvrészlet[21774993] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21774993, Kapcsolat: 21774993
 3. Lengyel Imre. Verseny és területi fejlődés. Térségek versenyképessége Magyarországon.. (2003)
  Könyv[21774994] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21774994, Kapcsolat: 21774994
Bajmócy Z. Technológiai inkubátorok. Az egyetemekhez kötődő tudásalapú helyi fejlődés lehetséges katalizátorai. (2004), 1709752
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1709752]
 1. Grosz A. Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben. (2005)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[175458] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 175458, Kapcsolat: 21587113
Bajmócy Zoltán. Az üzleti inkubáció szerepe a hosszú távú versenyképesség alakításában. (2005) Megjelent: Évkönyv 2004-2005 pp. 282-291, 1806020
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1806020]
 1. Keller K et al. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ potenciális betelepülőkre vonatkozó marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozása. (2010) Megjelent: XI. Rodosz Konferenciakötet
  Könyvrészlet[21735215] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735215, Kapcsolat: 21792588
Bajmócy Zoltán. University Business Incubation in Less Favoured Regions: The Case of Szeged.. (2005), 1327188
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1327188]
 1. Imreh Szabolcs. Új irányok a kis- és középvállalkozások fejlesztésében. (2009)
  Könyv[20935767] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935767, Kapcsolat: 20935767
 2. Grozdanic E. Poslovni inkubatori u Bosni i Hercegovini - da li smo spremni na sljedeći korak. (2008) Ekonomske Teme 46 3 111-135
  Folyóiratcikk[20935769] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935769, Kapcsolat: 20935769
 3. Imreh Szabolcs. Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2386186] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2386186, Kapcsolat: 20935770
Bajmócy Zoltán. „Vállalkozó egyetem” vállalkozásfejlesztési szemszögből. (2005) Megjelent: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés pp. 312-327, 1326752
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1326752]
 1. Faketéné Czakó. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja. A felsőoktatási intézmények szerepe. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27203457] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27203457, Kapcsolat: 27203457
 2. Feketéné Czakó Katalin. Felsőoktatási intézmények és vállalkozásfejlesztés. (2017) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 1786-6553 1786-8823 13 1-3 133-147
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27158551] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27158551, Kapcsolat: 28395606
 3. Feketéné Czakó. A KKV-k teljesítmény mérési kérdései a nemzetköziesedéssel összefüggésben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 50-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3283546] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3283546, Kapcsolat: 28395609
 4. Gyurkovics J. Generations of Science Park sin the Light of Responsible Innovation. (2014) Megjelent: In Buzás N. – Lukovics M. (ed.): Responsible innovation, University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration pp. 193-208
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24162510] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24162510, Kapcsolat: 24162510
 5. Gyurkovics János. Az egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei. (2014) Megjelent: A területi fejlődés dilemmái pp. 309-325
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3079301] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3079301, Kapcsolat: 24930419
 6. Katalin Erdős et al. The Role of Academic Spin-off founders’ motivation in the Hungarian Biotechnology Sector. (2013) Megjelent: Cooperation, Clusters, and Knowledge Transfer pp. 207-224
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[2331035] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2331035, Kapcsolat: 23262548
 7. Bucsai K. Technológiatranszfer tevékenység a Szegedi Tudományegyetemen. (2013) Megjelent: In Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 25-41
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23712964] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23712964, Kapcsolat: 23712964
 8. Bucsai K. Role of Technology Transfer Offices in University-Industry Interactions. (2013) Megjelent: In. Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 204-214
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23712973] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23712973, Kapcsolat: 23712973
 9. Bucsai K. Az egyetemi technológia transzfer az innovációs rendszerekben. (2013) Megjelent: Inzelt Annamária – Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények pp. 39-56
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23714146] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23714146, Kapcsolat: 23714146
 10. Németh Szabolcs. Az agrárfelsőoktatás innovációs tevékenységet támogató szerepe az Észak-alföldi régióban. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2973936] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2973936, Kapcsolat: 23712966
 11. Molnár István. Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22333494] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22333494, Kapcsolat: 22554564
 12. Szakály D. Abszorb Meter: A térségi és vállalkozási abszorpciós képességek vizsgálati modellje. (2012) VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 39-46
  Folyóiratcikk[22833483] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22833483, Kapcsolat: 22833483
 13. Szakály D. Absorb Meter. A térségi és vállalkozási abszorbciós képességek vizsgálati modellje. (2011) Megjelent: Menedzsment a tudásalapú gazdaságban pp. 75-88
  Könyvrészlet[21735242] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735242, Kapcsolat: 21735242
 14. Molnár István et al. Egyetemi szellemitulajdon-védelem és ipari kapcsolatok a nyílt innovációs közegben: open acess vagy monopoljogok. (2009) IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE 1587-5563 114 5 5-26
  Folyóiratcikk[20934967] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934967, Kapcsolat: 20934967
 15. Hagyi Barbara. Nagyvárosok által közvetített imázs mérése a nemzetközi versenyben.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20935004] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935004, Kapcsolat: 20935004
 16. Mezei Katalin. Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Az innovációs rendszer alapú megközelítések összevetése. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20935002] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935002, Kapcsolat: 20935002
 17. Benyovszkí A et al. A munkatermelékenység mint területi versenyképességi tényező a felsőoktatási intézmények tudásalapú gazdaságban újraértékelt szerepének tükrében.. (2007) KÖZGAZDÁSZ FÓRUM / FORUM ON ECONOMICS AND BUSINESS 1582-1986 5 5-16
  Folyóiratcikk[20935009] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20935009, Kapcsolat: 20935009
 18. Mezei K. A felsőoktatás és a területi fejlődés kapcsolata, elméleti összefüggései. (2007) Megjelent: Unirégió: Egyetemek a határ menti együttműködésben pp. 73-104
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[176230] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 176230, Kapcsolat: 20935007
Bajmócy Zoltán. Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben.. (2006) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 20 3 31-47, 1325122
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325122]
 1. Lux G. Újraiparosodás Közép-Európában. (2017) ISBN:9786155376948
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3207529] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 3207529, Kapcsolat: 27203360
 2. Fekete Dávid. A KKV-fejlesztés aktuális kérdései Győrben. (2017) TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2064-1176 5 2 65-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3282536] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3282536, Kapcsolat: 28390851
 3. Lukovics Miklós et al. New Functions of Universities in Century XXI Towards "Fourth Generation" Universities. (2015) TRANSITION STUDIES REVIEW 1614-4007 1614-4015 22 2 33-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2987602] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2987602, Kapcsolat: 26160659
 4. Lux G. Minor cities in a metropolitan world: Challenges for development and governance in three Hungarian urban agglomerations. (2015) INTERNATIONAL PLANNING STUDIES 1356-3475 1469-9265 20 1-2 21-38
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2720014] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2720014, Kapcsolat: 24930348
 5. Lukovics M et al. Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? [Universities enhancing regional competitiveness: "fourth generation" universities?]. (2014) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 28 4 77-96
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2782110] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2782110, Kapcsolat: 26160662
 6. Lux G. Kritikus tömeg alatt: a fejlesztési együttműködés lehetőségei a kisebb nagyvárosokban. (2013) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 27 4 52-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2464821] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2464821, Kapcsolat: 23714480
 7. Lux G. Az ipari parkok a területi versenyképességben: telephelyek, vagy fejlesztési csomópontok?. (2013) Megjelent: Kiss É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban pp. 294-309
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23714491] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23714491, Kapcsolat: 23714491
 8. Balatoni I. Versenyképesség és egészségkultúra összefüggései regionális megközelítésben.. (2011)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21632275] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21632275, Kapcsolat: 21632275
 9. Rechnitzer J. A felsőoktatás tere, a tér felsőoktatása. (2011) Megjelent: "Magyar Felsőoktatás 2010" pp. 70-87
  Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[1697910] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1697910, Kapcsolat: 21735299
 10. Rechnitzer János. Átrendeződés: A felsőoktatás térbeli szerkezetének változása a rendszerváltozás óta. (2010) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 0865-7823 1 26-43
  Folyóiratcikk[21147062] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21147062, Kapcsolat: 21147062
 11. Lengyel Imre. Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in the lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged.. (2009) Megjelent: Universities, Knowledge Transfer and Regional Development. Geography, Entrepreneurship and Policy pp. 321-349
  Könyvrészlet[20930320] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20930320, Kapcsolat: 20930320
 12. Kullmann Ádám. A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21147064] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21147064, Kapcsolat: 21147064
 13. Rechnitzer J. A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a regionális szerkezettel. (2009) EDUCATIO 1216-3384 1419-8827 18 1 50-63
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1236061] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1236061, Kapcsolat: 20930318
 14. Kulcsár G. Térségfejlesztési beavatkozások értékelése. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21332220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21332220, Kapcsolat: 20930322
Bajmócy Zoltán. Az üzleti inkubáció helyi gazdaságfejlesztési hatásai.. (2006) TERÜLETI STATISZTIKA 0018-7828 2064-8251 9 5 494-508, 1325121
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1325121]
 1. Tiner T. Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. (2011) FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 0015-5411 135 3 291-299
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1781075] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1781075, Kapcsolat: 22554812
 2. Tiner T. Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. (2011) Megjelent: Földrajzi Közlemények pp. 291-299
  Könyvrészlet[22554815] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22554815, Kapcsolat: 22554815
 3. Tiner T. Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. (2011) Megjelent: Földrajzi Közlemények pp. 291-299
  Könyvrészlet[22554816] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22554816, Kapcsolat: 22554816
 4. Tiner T. Ipari parkok a szlovák-magyar határtérségben. Telephelyválasztásuk közlekedéslogisztikai problémái. (2010) Megjelent: CÉGEK CÉLKERESZTBEN, VÁLLALKOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTÉN pp. 57-80
  Könyvrészlet[22554841] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22554841, Kapcsolat: 22554841
 5. Papp J. Békés megye foglalkoztatási képességének változása a rendszerváltozástól napjainkig. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22966627] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22966627, Kapcsolat: 21147068
 6. MAKRA ZSOLT. A technológiai vállalkozások létrejötte, növekedése és gazdasági szerepe a szakirodalom tükrében. (2009) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 56 2 176-186
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21040057] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21040057, Kapcsolat: 20930324
 7. Kullmann Ádám. A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása. (2009)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21147066] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21147066, Kapcsolat: 21147066
 8. Kulcsár G. Térségfejlesztési beavatkozások értékelése. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21332220] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21332220, Kapcsolat: 20930325
 9. Makra Zsolt. A technológiai vállalkozás létrejötte és növekedése: mi a szerepe az állami politikáknak?. (2007) Megjelent: A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon. pp. 11-38
  Könyvrészlet[20930327] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20930327, Kapcsolat: 20930327
Bajmócy Zoltán. Kockázati tőke és a kisvállalkozások inkubációja. (2006) Megjelent: A kockázati tőke világa pp. 200-221, 1779911
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1779911]
 1. Becskyné Nagy Patrícia. A kockázati tőke hozzáadott és „elvett” értéke. Elmélet és gyakorlat.. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[20934855] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934855, Kapcsolat: 21739433
Bajmócy Zoltán. Opportunities of University Business Incubation in Less Favoured Regions of Transition Countries. (2006), 1327184
Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[1327184]
 1. Porev O. PRE-INCUBATORS OF UNIVERSITIES AS A TOOL FOR INNOVATION ACTIVITY AND ENTREPRENEURIAL STUDENTS TRAINING. (2015) Ekonomicsni Nauki 40 1 71-81
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26160739] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26160739, Kapcsolat: 26160739
 2. Farsi J et al. Contextual Dimension of University Incubator Organization sin Iran. (2011) EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH 1450-216X 1450-202X 48 3 341-351
  Folyóiratcikk[21735367] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735367, Kapcsolat: 21735367
 3. Ganamotse G. A conceptual framework for examining selection practices of business incubators. (2011) Megjelent: 10th International Entrepreneurship Forum
  Egyéb konferenciaközlemény[21735382] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735382, Kapcsolat: 21735382
 4. Lengyel Imre. Bottom-up Regional Economic Development: Competition, Competitiveness and Clusters. (2009) Megjelent: Regional Competitiveness, Innovation and Environment pp. 13-38
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1279420] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1279420, Kapcsolat: 20935771
 5. Lengyel Imre. On the interpretation of local economic development in the lagging areas: The case of the Southern Great Plain region. (2008) Megjelent: Regional Studies Association Annual Conference
  Egyéb konferenciaközlemény[21147106] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21147106, Kapcsolat: 21147106
Bajmócy Zoltán. A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben. (2007), 1326677
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1326677]
 1. Noszkay E. Tudásigényes vállalatok és tudásigényes szolgáltatások működési jellezgetességeik tükrében. (2015) Megjelent: In. Buzás N. Prónay Sz. (szerk.): Tudásteremtés és –alkalmazás a modern társadalomban pp. 146-157
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26160746] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26160746, Kapcsolat: 26160746
 2. Elekes Zoltán. Path Dependency, Externalities and Related Variety in Regional Innovation Systems. (2013) Megjelent: In Lengyel I. – Vas Zs. (ed.): Regional Growth, Development and Competitiveness pp. 232-243
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23712810] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23712810, Kapcsolat: 23712810
 3. Elekes Z. Evolúciós gazdaságföldrajz és intézményi koevolúció. (2013) Megjelent: Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben pp. 13-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23714154] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23714154, Kapcsolat: 23712802
 4. Gál Z et al. Az egyetemek szerepvállalása a regionális innovációs rendszerekben és az innováció kormányzásában. (2013) Megjelent: Innovációbarát kormányzás Magyarországon pp. 187-217
  Könyvrészlet[23262163] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23262163, Kapcsolat: 23262163
 5. Lengyel Balázs. Tudásalapú regionális fejlődés. (2012) ISBN:9789632365190
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1892196] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1892196, Kapcsolat: 22554434
 6. Lengyel B. Nemzetközi tapasztalatok az akadémiai spin-off folyamat kormányzati támogatásában. (2012) Megjelent: Spin-off cégek, vállalkozók és technológia transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken pp. 87-116
  Könyvrészlet[23262166] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23262166, Kapcsolat: 23262166
 7. Lengyel B. Egyetemi technológia transzfer és spin-off vállalkozások. (2012) Megjelent: Spin-off cégek, vállalkozók és technológia transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken pp. 11-34
  Könyvrészlet[23262201] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23262201, Kapcsolat: 23262201
 8. Lengyel B. Az evolúciós gazdaságföldrajz irányzatai és hazai alkalmazási lehetőségei. (2012) Megjelent: Társadalomföldrajz – területfejlesztés – regionális tudomány pp. 129-144
  Könyvrészlet[23262164] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23262164, Kapcsolat: 23262164
 9. Birkner Zoltán. Zala megyében is az innováció a siker motorja?. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2726815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2726815, Kapcsolat: 21632282
 10. Fominiene A. Verslo Inkubatoriu Veiklos Transformacija: Analize ir Vertinimas. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22034317] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22034317, Kapcsolat: 22034317
 11. Lengyel Balázs. A tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatai Magyarországon – regionális innovációs rendszerek és tudásbázis. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1892228] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1892228, Kapcsolat: 21146979
 12. Lengyel Balázs. A tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatai Magyarországon – regionális innovációs rendszerek és tudásbázis. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1892228] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1892228, Kapcsolat: 21632283
 13. Keller K et al. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ potenciális betelepülőkre vonatkozó marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozása. (2010) Megjelent: XI. Rodosz Konferenciakötet
  Könyvrészlet[21735215] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21735215, Kapcsolat: 21735124
 14. Lengyel Imre. Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in the lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged.. (2009) Megjelent: Universities, Knowledge Transfer and Regional Development. Geography, Entrepreneurship and Policy pp. 321-349
  Könyvrészlet[20934751] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934751, Kapcsolat: 20934751
 15. Fenyővári Zsolt. Economic theories, institution, regional competitiveness. (2009) JOURNAL OF ENGINEERING 2314-4912 2314-4904 7 3 78-82
  Folyóiratcikk[20934749] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934749, Kapcsolat: 20934749
 16. Lengyel Balázs. Tudásteremtés és ko-evolúció: az egyetem-gazdaság-kormányzat kapcsolatok globális és lokális vetületei.. (2008) Megjelent: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében pp. 47-61
  Könyvrészlet[20934759] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934759, Kapcsolat: 20934759
 17. Lukovics Miklós. Térségek versenyképességének mérése. (2008)
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1536428] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1536428, Kapcsolat: 20934754
 18. Lengyel Imre. Távolság versus közelség” dilemma az ipari-egyetemi kapcsolatokon alapuló tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben.. (2008) Megjelent: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák. IX. Ipar- és vállalatgazdasági konferencia. pp. 551-562
  Egyéb konferenciaközlemény[20934757] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934757, Kapcsolat: 20934757
 19. Ván Hajnalka et al. Natural Capital and Regional Competitiveness in Economic Trends. (2008) Megjelent: Fifth International Conference for Young Researchers pp. 203-210
  Egyéb konferenciaközlemény[20934762] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 20934762, Kapcsolat: 20934762
 20. Málovics Gy et al. Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései. (2008) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 22 2 21-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1414082] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1414082, Kapcsolat: 20934763
 21. Lukovics Miklós et al. A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai.. (2008) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 22 2 1-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1536448] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1536448, Kapcsolat: 20934764
2020-08-05 21:36