Csapó Zsuzsanna. Delicta iuris gentium, a természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége és a felelősségre vonás folyamata. (2002) JURA 1218-0793 8 1 136-143, 1742375
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742375]
 1. Lénárd-Komjáthy Kitti. A Nemzetközi Büntetőbíróság felállításának történeti előzményei. (2016) MAGYAR BŰNÜLDÖZŐ 2061-8727 VII. évf. 1-2. szám 23-34
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26097315] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26097315, Kapcsolat: 26097315
 2. Lénárd-Komjáthy Kitti. A Nemzetközi Büntetőbíróság felállításának történeti előzményei. (2016) OBSITOS DETEKTÍVEK LAPJA 2064-7239 2064-4043 IV. évf. 2016/1-2. szám 47-60
  Folyóiratcikk/Utánközlés (Folyóiratcikk)/Tudományos[27205516] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27205516, Kapcsolat: 27205516
 3. Lénárd-Komjáthy Kitti. A nemzetközi bűncselekmény, valamint a delicta iuis gentium fogalmának történeti előzményei és a felelősségre vonás történetének főbb állomásai. (2010) Megjelent: Studia in honorem János Bruhács pp. 51-66
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23368402] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 23368402, Kapcsolat: 23368402
Csapó Zsuzsanna. Európa biztonságpolitikai architektúrája. (2004) JURA 1218-0793 10 2 10-26, 1742376
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742376]
 1. Szabó Marcel. 4. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alapjai. (2012) Megjelent: Az Európai Unió jogi fundamentumai pp. 160-171
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[22649150] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22649150, Kapcsolat: 22649150
 2. Ádám Antal. A biztonság mint jogi érték. (2005) Megjelent: Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére pp. 13-30
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1715327] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1715327, Kapcsolat: 23539869
 3. Ádám Antal. A biztonság az értékek között. (2005) JURA 1218-0793 11 1 33-41
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2350820] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2350820, Kapcsolat: 21645826
Csapó Zsuzsanna. Gyermekek a háborúban. (2004) Megjelent: PhD tanulmányok 1. pp. 9-66, 1742626
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1742626]
 1. Tóth Norbert. The African Union's new Common Defence and Security Policy as a mechanism facilitating development of the continent. (2008) Megjelent: Globális folyamatok - a jövő kihívásai / Global processes - Challenges of the future pp. 121-131
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[189154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 189154, Kapcsolat: 26113526
 2. Fábián Adrián. PhD tanulmányok 1. (2006) JURA 1218-0793 12 1 178-182
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1327533] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1327533, Kapcsolat: 26159630
 3. Tóth Norbert. Az Afrikai Unió új közös védelmi és biztonságpolitikája, mint a kontinens fejlődését elősegítő mechanizmus. (2006) KÜLÜGYI SZEMLE 1587-9089 5 3-4 148-161
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1439310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1439310, Kapcsolat: 24596905
Csapó Zsuzsanna. Európajogi védőháló a menekült gyermekek oltalmára. (2007) EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA 1416-6151 2560-287X XII 11 46-65, 1742379
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742379]
 1. Naszladi Georgina. A menekült gyermekek alapjogi helyzete Magyarországon. (2012) Megjelent: STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai pp. 149-165
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26506512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26506512, Kapcsolat: 26506512
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi jogi védőháló a menekült gyermekek oltalmára. (2007) Megjelent: PhD Tanulmányok 6. pp. 75-127, 1743955
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1743955]
 1. Kúria Közigazgatási-Mun.... Összefoglaló vélemény: A személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata eredményéről. (2014)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Közérdekű[25532649] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25532649, Kapcsolat: 26508101
 2. Rózsás Eszter. A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme. (2008)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2448607] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2448607, Kapcsolat: 23539866
Csapó Zsuzsanna. Faluhelyi Ferenc, a nemzetközi jog első pécsi professzora. (2008) Megjelent: Pécsi jogászprofesszorok emlékezete, 1923-2008 pp. 179-194, 1743970
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1743970]
 1. Kocsis Éva. „Nyilj meg előttem múltúnknak dicső története!” - Faluhelyi Ferenc beszédei. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[26810734] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26810734, Kapcsolat: 26810734
 2. Stipta István. Faluhelyi Ferenc és a Páneurópa-mozgalom. (2016) Megjelent: Magyarország Európában, Európa a világban. Tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára pp. 1-422
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[26097307] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26097307, Kapcsolat: 26097307
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (I): A Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Büntetőbíróság előtti releváns ügyek. (2008) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 I 2 9-20, 1742380
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742380]
 1. Sáfár Brigitta. A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30324999] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30324999, Kapcsolat: 28943144
 2. Tóth Judit. Humanitárius jog a gyakorlatban. Jegyzet: Nemzetközi kapcsolatok szak, MA. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24110054] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24110054, Kapcsolat: 24110061
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (II): A Sierra Leone-i Speciális Bíróság előtti releváns ügyek. Charles Taylor pere. (2008) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 I 4 23-31, 1742381
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742381]
 1. Sáfár Brigitta. A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30324999] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30324999, Kapcsolat: 28943143
 2. Tóth Judit. Humanitárius jog a gyakorlatban. Jegyzet: Nemzetközi kapcsolatok szak, MA. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24110054] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24110054, Kapcsolat: 24110072
Csapó Zsuzsanna. A Biztonsági Tanács szerepvállalása a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek védelméért folytatott nemzetközi küzdelemben. (2009) Megjelent: PhD Tanulmányok 8. pp. 79-99, 1743966
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1743966]
 1. Mohay Ágoston et al. Erőszak alkalmazása és terrorizmus elleni küzdelem a humanitárius nemzetközi jog és az emberi jogok nemzetközi védelme tükrében. (2017)
  Egyéb/Segédlet (Egyéb)/Oktatási[27035500] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27035500, Kapcsolat: 26957390
 2. Osztrovszki Lilla. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) szerepvállalása a fegyveres konfliktusokban érintett nők védelmében: BT határozatok a nők, béke, biztonság tárgykörében. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X XI 3 83-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26450576] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26450576, Kapcsolat: 26450576
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (III): A Sierra Leone-i Speciális Bíróság előtti releváns ügyek. A "hibrid" bíróság érvrendszere. (2009) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 II 2 38-47, 1742382
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742382]
 1. Sáfár Brigitta. A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30324999] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 30324999, Kapcsolat: 28943141
 2. Tóth Judit. Humanitárius jog a gyakorlatban. Jegyzet: Nemzetközi kapcsolatok szak, MA. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24110054] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24110054, Kapcsolat: 24110073
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi bíróságok fellépése a gyermekeket fegyveres konfliktusok idején védő nemzetközi normák megszegése esetén. (2009) MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA 1788-0386 IV 1 63-83, 1742494
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742494]
 1. Biedermann Zs. Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban: Ajánlások a megelőzésre. (2013)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2492449] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2492449, Kapcsolat: 23478054
Csapó Zsuzsanna. Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára. (2009), 1742374
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[1742374]
 1. Mikola Orsolya. A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben. (2018)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3392715] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3392715, Kapcsolat: 27400373
 2. Osztrovszki Lilla. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) szerepvállalása a fegyveres konfliktusokban érintett nők védelmében: BT határozatok a nők, béke, biztonság tárgykörében. (2015) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X XI 3 83-97
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26450575] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26450575, Kapcsolat: 26450575
 3. Szappanyos Melinda. Víz és jog: A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2013) ISBN:9786155360008
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2379410] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2379410, Kapcsolat: 23764501
 4. Szappanyos Melinda. A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2137025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2137025, Kapcsolat: 25176650
 5. Bruhács János. Nemzetközi jog II. Különös rész. (2011) ISBN:9789639950252
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21645032] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21645032, Kapcsolat: 21645032
 6. Glied Viktor et al. Klímavándorlás, klímaigazságosság és a globális NGO-k Afrikában. (2011) AFRIKA TANULMÁNYOK 1788-6422 5 3 4-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23054832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23054832, Kapcsolat: 24502821
 7. Végh Eszter. Gyermekkatonák – a Sierra Leone-i polgárháború igazi áldozatai. (2011) Megjelent: "A XX. és a XXI. század nagy konfliktusai és megoldási kísérletei" c. konferencia pp. 1-17
  Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[27205456] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27205456, Kapcsolat: 27205456
 8. Deák Gabriella. A gyermekkatonaság problémája. (2011) SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA 1785-1181 2011 1. szám 145-170
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[25173142] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25173142, Kapcsolat: 25173142
 9. Glied Viktor. About ecological migration. (2011) TRADECRAFT REVIEW : PERIODICAL OF THE SCIENTIFIC BOARD OF MILITARY SECURITY OFFICE (2012-2014) 2063-2908 2011 2 36-45
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1791137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1791137, Kapcsolat: 26097324
Csapó Zsuzsanna. Reflections on one of the latest crimes under international law: conscription or enlisting of children, or using them to participate actively in hostilities. (2009) Megjelent: Selected Essays of Faculty of Law University Pécs pp. 49-72, 1743992
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1743992]
 1. Laurence Lambert. Meisjes onder bevel: Een mensenrechtelijke studie over vrouwelijke kindsoldaten. (2014)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25264858] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25264858, Kapcsolat: 25264858
Csapó Zsuzsanna. Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára. (2009) ISBN:9789636423018, 1272667
Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[1272667]
 1. Kirs Eszter. Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban: Gotovina, Perisic, Seselj és Oric felmentésének nemzetközi büntetőjogi háttere. (2018) ISBN:9789634143741
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3366149] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3366149, Kapcsolat: 27446450
 2. Jakab András. Internetes Jogtudományi Enciklopédia. (2018) ISBN:9789633083079
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3412256] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3412256, Kapcsolat: 27446489
 3. Tóth Norbert. A működő kisebbségi területi autonómia nemzetközi jogi keretei az Európa Tanács dokumentumaiban. (2016) Megjelent: Nemzetpolitika a gyakorlatban – Kisebbségek helyzete, jogai és védelme pp. 35-54
  Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része (Könyvrészlet)/Oktatási[3093082] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3093082, Kapcsolat: 26506497
 4. Pánovics Attila. A környezeti jogok érvényesíthetősége és a tagállami bíróságok szerepe. (2016) Megjelent: Társadalmi részvétel a környezetvédelmi ügyekben pp. 1-115
  Könyvrészlet[27174645] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27174645, Kapcsolat: 27174645
 5. Móré Sándor. Új irányok a nemzetiségi önkormányzatok létrehozásában. (2014) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 LXIX. évf. 9. szám 429-434
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24523170] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24523170, Kapcsolat: 24523170
 6. Móré Sándor. Népszámlálási adatokhoz és konkrét létszámhoz kötöttség a nemzetiségi önkormányzatok szabályozásában. (2014) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 7 4 18-22
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2816086] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2816086, Kapcsolat: 24523163
 7. Blahó András et al. Nemzetközi szervezetek és intézmények. (2014) ISBN:9789630595278
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[25247067] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25247067, Kapcsolat: 28943126
 8. Szemesi Sándor. KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA, Kül- és biztonságpolitikai ágazat. (2014) ISBN:9786155344008
  Könyv/Oktatási[30207612] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30207612, Kapcsolat: 26159644
 9. Kertészné Váradi. Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai. (2014) ISBN:9789632953731
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[25879507] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25879507, Kapcsolat: 25879507
 10. Kőhalmi László. A környezeti biztonság büntetőjogi és rendészeti aspektusai. (2014) Megjelent: Tanulmányok a "Biztonsági kockázatok - rendészeti válaszok" című tudományos konferenciáról pp. 55-60
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2859698] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2859698, Kapcsolat: 24520862
 11. Tóth Norbert. A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata: Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. (2014) ISBN:9789632368689
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2714066] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2714066, Kapcsolat: 26970145
 12. László Fodor. Right to Environment and Right to Water in the Hungarian Fundamental Law. (2013) Megjelent: Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary pp. 34-48
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24520990] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520990, Kapcsolat: 24520990
 13. Szemesi Sándor. Az élelemhez való jog koncepciója a nemzetközi jogban. (2013) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2013 2. szám 86-99
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26810737] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26810737, Kapcsolat: 26810737
 14. Fodor László. A víz az Alaptörvény környezeti értékrendjében. (2013) Megjelent: Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica pp. 329-345
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24520851] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520851, Kapcsolat: 24520851
 15. Molnár Tamás. A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe. (2013) ISBN:9789639950894
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2339741] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2339741, Kapcsolat: 24521107
 16. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotás társadalmi egyeztetésének elméleti háttere és alkotmányos gyakorlata. (2013) Megjelent: Jogalkotás és társadalmi részvétel pp. 3-24
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2488952] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2488952, Kapcsolat: 24537611
 17. Mohay Ágoston et al. The legal nature of EU citizenship: perspectives from international and EU law. (2012) Megjelent: Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia pp. 155-175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24537602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24537602, Kapcsolat: 24537602
 18. Ágoston Mohay et al. Pravna priroda građanstva Europske unije: Perspektive iz međunarodnog i europskog prava. (2012) Megjelent: Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska pp. 107-126
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[26967930] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26967930, Kapcsolat: 26967930
 19. Pető Alexandra. Békefenntartás és humanitárius intervenció a ruandai népirtás idején. (2012) DEBRECENI JOGI MŰHELY 1787-775X 1787-775X IX. évf. 2. szám p. online folyóirat
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24520839] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520839, Kapcsolat: 24520839
 20. Mohay Ágoston. Az uniós polgárság jogi természete nemzetközi jogi és uniós jogi megközelítésben. (2012) Megjelent: Korszakunk jogi kihívásai: EU – Magyarország – Horvátország pp. 99-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24521000] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24521000, Kapcsolat: 24521000
 21. Szappanyos Melinda. A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2137025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2137025, Kapcsolat: 25176629
 22. Kecskés Gábor. A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2123623] [Hitelesített]
  Független, Idéző: 2123623, Kapcsolat: 25176730
 23. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotási eljárás materiális feltételeiről. (2012) SCIENTIA IURIS: ROMÁN-MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2069-9301 2 1-2 58-78
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2058052] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2058052, Kapcsolat: 24537612
 24. Drinóczi Tímea et al. Tényekre alapozott jogalkotás?. (2011) Megjelent: Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként. Válogatott tanulmányok pp. 279-308
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1736314] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1736314, Kapcsolat: 24537609
 25. Téglási András. A szociális állam „erodálása” vagy megmentése? – avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben. (2011) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2011/4. szám p. online folyóirat
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24520878] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520878, Kapcsolat: 24520878
 26. Lamm Vanda. A nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2060-4580 2011/1. szám 137-154
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26097334] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26097334, Kapcsolat: 26097334
 27. Antali Dániel. A kék bolygó kincse – A vízhez való jog szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten. (2011) DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1789-0446 V. évf. 4. szám 1-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24520963] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24520963, Kapcsolat: 24520963
 28. Drinóczi Tímea et al. A jogalkotási eljárás materiális feltételeiről. (2011) ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2060-4599 3 8 16-23
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24537610] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24537610, Kapcsolat: 24537610
 29. Bruhács János. Nemzetközi jog II.: Különös rész. (2010) ISBN:9789639950252
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[2491558] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2491558, Kapcsolat: 24523154
 30. Bartha Ildikó. Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában. (2010)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2230525] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2230525, Kapcsolat: 26097330
 31. Kovács Péter. A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában. (2010) ISBN:9789639206779
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1424090] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1424090, Kapcsolat: 25875820
Csapó Zsuzsanna. Civil a pályán?: Kommentár Az ellenségeskedésekben való közvetlen részvétel fogalmáról című dokumentumhoz. (2010) FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2060-3568 3 1-2 105-132, 1742510
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1742510]
 1. János Kálmán. Mercenaries Reloaded? Applicability of the Notion of ‘Mercenaries’ in Relation to Private Military Companies and their Employees. (2013) ACTA JURIDICA HUNGARICA 1216-2574 1588-2616 54 4 367-383
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23478048] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23478048, Kapcsolat: 23478048
 2. Farkas Ádám et al. Háború, védelem, magánosítás. (2013) Megjelent: Optimi nostri: Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok 2013/1. köt pp. 25-43
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23256257] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23256257, Kapcsolat: 23256257
 3. Kálmán János. Zsoldosok újratöltve?: A zsoldosok fogalmának alkalmazhatósága a katonai magánvállalatok és alkalmazottaik vonatkozásában. (2012) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 5 4 53-63
  Folyóiratcikk[22809899] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22809899, Kapcsolat: 22809899
 4. Farkas Ádám. Háború, védelem, magánosítás: A védelmi és biztonsági tevékenységek kiszervezésének alapvonalai, kritikus kérdései és nemzetközi jogi vonatkozásai. (2011)
  Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat (Egyéb)/Tudományos[25173129] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25173129, Kapcsolat: 25173129
Csapó Zsuzsanna. A kisebbségek parlamenti képviseletének kérdése az „új Alkotmány” küszöbén. (2011) KÜL-VILÁG (ONLINE) 1785-5284 8. 1-2. 82-101, 1741830
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1741830]
 1. Nagy Noémi. „Nyelvében él a nemzet(iség)”, avagy a magyarországi nemzetiségek nyelvi jogainak alkotmánybírósági védelme. (2019) FUNDAMENTUM 1417-2844 2019 3-4 86-98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31324878] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 31324878, Kapcsolat: 29027333
 2. Horváth László. Parlamenti választások Szerbiában, Montenegróban és Macedóniában. (2017) PARLAMENTI SZEMLE 2498-597X 2 1 95-111
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26822357] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26822357, Kapcsolat: 27192449
 3. Milanov Viktor. Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei. (2017)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3233802] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3233802, Kapcsolat: 25875626
 4. László Horváth. Extraordinary Elections in Serbia – Nothing Extraordinary Happened. (2017) HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES 2560-080X Volume 1 25-44
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27192447] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27192447, Kapcsolat: 27192447
 5. Horváth László. Parlamenti, tartományi és helyi önkormányzati választások Szerbiában – Megőrizte befolyását a vajdasági magyarság. (2016) KISEBBSÉGI SZEMLE 2498-8049 2016/2 53-76
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27192453] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27192453, Kapcsolat: 27192453
Csapó Zsuzsanna. Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben: Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára. (2011) ISBN:9786155001451, 1781071
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1781071]
 1. Hautzinger Zoltán. Dynamics and Social Impact of Migration. (2019) ISBN:9786155920103
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[30433235] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30433235, Kapcsolat: 27863453
 2. Nagy-Nádasdi Anita Rozália. Fleeing Former Child Soldiers’ Right to Integration. (2018) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017 pp. 115-130
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27679844] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27679844, Kapcsolat: 27909440
 3. Nagy-Nádasi Anita. A menekülő gyermekkatonák integrációhoz való joga. (2017) MAGYAR RENDÉSZET 1586-2895 2017 5 23-37
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27584640] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27584640, Kapcsolat: 28004950
 4. Kovács Péter. Nemzetközi közjog: 3. ( bővített, átdolgozott) kiadás. (2016) ISBN:9789632762753
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[3103788] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3103788, Kapcsolat: 26116962
 5. Molnár Dóra. Elveszíteni a gyermekkort II. – a gyerekkatonaság a nemzetközi jogban. (2016) NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE 1789-5286 2016/3. szám 42-57
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[26593157] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26593157, Kapcsolat: 26593157
 6. Kovács Péter. A magyarországi nemzetközi jogtudomány rövid áttekintése. (2015) Megjelent: A jog tudománya pp. 334-354
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2886574] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2886574, Kapcsolat: 24905237
 7. Bernadett Szabó. With Weapons, Without Dreams. (2014) Megjelent: ABSTRACTS. „CEFME Students´ Scientific Conference 2014” MAY 22, 2014 pp. 1-65
  Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[26600340] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 26600340, Kapcsolat: 26600340
 8. Tóth Judit. Humanitárius jog a gyakorlatban. Jegyzet: Nemzetközi kapcsolatok szak, MA. (2014)
  Könyv/Felsőoktatási tankönyv (Könyv)/Oktatási[24110054] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24110054, Kapcsolat: 24110054
 9. Csoknya Tünde Éva. A pécsi Jogi Kar könyvbemutatója (2013). (2014) JURA 1218-0793 20.évf. 1.sz. 278-282
  Folyóiratcikk/Ismertetés (Folyóiratcikk)/Tudományos[23856125] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23856125, Kapcsolat: 23856166
 10. Ádány Tamás Vince. A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága: Előzmények, tendenciák és előfeltételek. (2014) ISBN:9789633081822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2708350] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2708350, Kapcsolat: 25015521
 11. Szappanyos Melinda. Víz és jog: A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2013) ISBN:9786155360008
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2379410] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2379410, Kapcsolat: 23764492
 12. Szabó Bernadett. A gyerekkatonák alkalmazását felszámolni hívatott nemzetközi jogi normák és a felelősségre vonás lehetőség. (2013) SZAKMAI SZEMLE (KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL) 10 1 p. 98
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23564241] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23564241, Kapcsolat: 23564241
 13. KOMANOVICS ADRIENNE. Age discrimination: A normative gap in intemational humán rights law. (2013) Megjelent: Essays of Faculty of Law University of Pécs pp. 79-100
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23484177] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23484177, Kapcsolat: 23484177
 14. Pető Alexandra. A 2011-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 1. rész: NEMZETKÖZI JOG, EURÓPAI JOG. Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben: nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára. (2013) PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 2063-1987 2063-2754 2013 1. szám 101-135
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[25204512] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 25204512, Kapcsolat: 25204512
 15. Szappanyos Melinda. A vízhez való jog érvényesíthetősége az ENSZ keretében. (2012)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[2137025] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2137025, Kapcsolat: 22809972
 16. Majoros Bálint. A fiatalkorú bűnelkövetők kezelésének hazai és nemzetközi áttekintése. (2012) Megjelent: Acta Iuvenum Caroliensia III. pp. 213-225
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[23155679] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23155679, Kapcsolat: 23155679
Csapó Zsuzsanna et al. Assisting and reintegrating children victims of trafficking: promotion and evaluation of best practices in source and destination: ARECHIVIC : Work stream 1 : Policy, institutional and legal analysis : Country Report - Hungary. (2012), 1748008
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[1748008]
 1. Kateřina Tvrdá. Role bezpečnostních složek ve střední Evropě: Mapování proměn vnitřního bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.: MASARYKOVA UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie, Brno. (2016)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[27131598] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27131598, Kapcsolat: 27131598
 2. Alexandra Malangone. Vergleichender Bericht zu den rechtlichen, politischen und organsiatorischen Rahmenbedingungen. (2013)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25273895] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25273895, Kapcsolat: 25273895
 3. Alexandra Malangone. Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking: Improving Policy and Practice in the EU Member States: Legal, Policy and Institutional Frameworks for Assistance and Re/integration of Child Victims of Trafficking. Austria, Bulgar ia, Hungary, Italy, Slova kia and Sweden in Comparison. (2013) ISBN:9789544771997
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[25273663] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25273663, Kapcsolat: 25273663
 4. Tímea Stránská. Asistentencia A Reintegrácia Detských Obetí Obchodovania S Ľuďmi: Na Slovensku A Vo Vybraných Krajinách Európskej Únie. (2013) ISBN:9788097134310
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[31343980] []
  Független, Idéző: 31343980, Kapcsolat: 29032986
 5. Alexandra Malangone et al. Assisting and reintegrating children victims of trafficking: promotion and evaluation of best practices in source and destination countries: Workstream 1 Analisi del contesto legale, istituzionale e politico. (2012)
  Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos[25273915] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25273915, Kapcsolat: 25273915
Csapó Zsuzsanna. A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet (PEKI) irodalmi munkássága. (2013) Megjelent: Etnikai leporelló Közép-Európából - kiadványsorozatok tükrében pp. 41-54, 2428788
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2428788]
 1. Gerner Zsuzsanna. Közép-európai etnikai leporelló. (2013) ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 1585-7182 1587-1762 XIII. évf. 4. (52.) szám 28-31
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27446500] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27446500, Kapcsolat: 27446500
Csapó Zsuzsanna. Drónok harca - kérdések kereszttüzében: Van-e szükség új nemzetközi szabályozásra?. (2013) Megjelent: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára pp. 39-63, 2481533
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2481533]
 1. Kis Kelemen Bence. Targeted Killings and Human Rights Law. (2019) Megjelent: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2018 pp. 245-259
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30859982] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30859982, Kapcsolat: 29056964
 2. Papp Zoltán. A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtérszuverenitás értelmezésének újabb irányai. (2019)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[30928546] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30928546, Kapcsolat: 28447879
 3. Kis Kelemen Bence. Drónok háborúja (1.): A dróntámadások jus ad bellum jogszerűségi vizsgálata. (2018) HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2060-1506 146 1 70-82
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3319051] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3319051, Kapcsolat: 27131594
 4. Kis Kelemen Bence. A célzott likvidálás az emberi jogok nemzetközi rendszerének tükrében. (2018) FUNDAMENTUM 1417-2844 XXII 1 30-40
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3407839] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3407839, Kapcsolat: 27735734
 5. Kis Kelemen Bence. A drónok támadása. (2016)
  Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3004042] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3004042, Kapcsolat: 25875652
2020-11-26 10:10