Mártonffy Marcell. A költészet liturgiája, a liturgia költészete. (1991) ÚJHOLD ÉVKÖNYV 0237-5222 1991 2 241-253, 3079073
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3079073]
 1. Herczeg Ákos. Hitélmény és retorika: Közelítések Ady „istenes verseihez”. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 3 51-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705376, Kapcsolat: 27705362
 2. Hankovszky Tamás. Pilinszky János evangéliumi esztétikája: Teremtő képzelet és metafizika. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27705612] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705612, Kapcsolat: 27705612
 3. Szénási Zoltán. Katolikus irodalom – keresztény poétika. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705651, Kapcsolat: 27705595
 4. Szávai Dorottya. Bűn és imádság: A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. (2005) ISBN:9630583259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1791530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1791530, Kapcsolat: 27705420
Mártonffy Marcell. "Cserépedényben őrzött kincs": A keresztény hagyomány- és kultúrértelmezés néhány kérdéséről. (1994) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 48 12 69-77, 3084100
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084100]
 1. Herczeg Ákos. Hitélmény és retorika: Közelítések Ady „istenes verseihez”. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 3 51-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705376, Kapcsolat: 27705378
Mártonffy Marcell. A hosszabb út ígérete: Ricoeur bibliaértelmezéséről. (1995) Megjelent: Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika pp. 3-10, 3086033
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3086033]
 1. Herczeg Ákos. Hitélmény és retorika: Közelítések Ady „istenes verseihez”. (2018) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 69 3 51-69
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705376] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705376, Kapcsolat: 27705376
 2. Czentnár Simon. Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika. (2016) VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 1786-4062 12 4 141-145
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705575] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705575, Kapcsolat: 27705575
 3. Márton Kinga. Térbeli „orientációs” metaforák Kemény Zsigmond A rajongók című regényében. (2014) Megjelent: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában pp. 100-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705344] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705344, Kapcsolat: 27705344
Mártonffy Marcell. Az elbeszélés világossága.: A teológia hermeneutikai éthosza. (1995) PROTESTÁNS SZEMLE 1215-8577 52 4 257-267, 3084747
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084747]
 1. Vajda Károly. A bibliai és a rabbinikus hermeneutikai hagyomány metszéspontjában: A jánosi vándorperikópa (Jn 8,1–12) egy lehetséges rabbinikus értelmezéséről. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 438-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2093911, Kapcsolat: 27705625
Mártonffy Marcell. Jónás hagyatékából: Babits »verstan« szava. (1995) PANNONHALMI SZEMLE 1216-9188 3 98-106, 3084688
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084688]
 1. Szénási Zoltán. Vallás és vallomás. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705653, Kapcsolat: 27705603
 2. Pethőné Nagy. Módszertani kézikönyv az Irodalomkönyv 9–12. és az Irodalomtankönyv a szakközépiskolák számára 9–12. című tankönyvcsaládhoz. (2005)
  Könyv[27705602] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705602, Kapcsolat: 27705602
 3. Pethőné Nagy. Irodalomkönyv 11.. (2004) ISBN:9639589039
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[1788837] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1788837, Kapcsolat: 27705600
Mártonffy Marcell. Kép és idő: Berzsenyi metaforáiról. (1995) MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 0138-922X 18 1 46-50, 3084105
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084105]
 1. Vaderna Gábor. A temetőkert költője: Sztoicizmus és epikureizmus Berzsenyi Dániel költészetében. (2004) Megjelent: Nympholeptusok pp. 177-209
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1894121] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1894121, Kapcsolat: 27705222
Mártonffy Marcell. Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika. (1995) Megjelent: Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika pp. 52-144, 3358715
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3358715]
 1. Márton Kinga. „idegenek vagyunk sajátunkban”: A tér Kemény Zsigmond A rajongók című művében tér Kemény Zsigmond A rajongók című művében. (2015) Megjelent: Térérzékelések – térértelmezések pp. 222-234
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705532] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705532, Kapcsolat: 27705532
 2. Márton Kinga. Térbeli „orientációs” metaforák Kemény Zsigmond A rajongók című regényében. (2014) Megjelent: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában pp. 100-110
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705536] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 27705536, Kapcsolat: 27705536
 3. Varró Annamária. „a néma tenger arcomba világít”: Pilinszky János „arc-kép-verseiről”. (2014) Megjelent: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában pp. 167-175
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705539] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705539, Kapcsolat: 27705539
 4. Thomka Beáta. Elbeszélő hitvallás, bibliaértelmező narratológia. (2010) Megjelent: Narratív teológia pp. 15-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705528] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705528, Kapcsolat: 27705528
 5. Máthé-Farkas Zoltán. Kísérlet a prédikáció nyitott műként való megalkotására. (2009) REFORMÁTUS SZEMLE 0254-4458 102 1 37-84
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3105747] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3105747, Kapcsolat: 27705554
 6. Szávai Dorottya. Bűn és imádság: A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. (2005) ISBN:9630583259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1791530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1791530, Kapcsolat: 27705545
 7. Szávai Dorottya. A hazatérés esélyei: Pilinszky és Kafka tékozlóiról. (2005) Megjelent: Szavaink tükörélete. Beney Zsuzsa köszöntése pp. 37-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705542] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705542, Kapcsolat: 27705542
 8. Kovács Gábor. Kettős metaforizáció Vörösmarty Mihály Ábránd című versében. (2004) Megjelent: Nympholeptusok pp. 268-276
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705525] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705525, Kapcsolat: 27705525
Mártonffy Marcell. Temérdek név alatt: Rilke Sírverséről. (1995) LÁTÓ: A ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAROS MEGYEI TANÁCS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATA 1220-5982 6 8 6-11, 3084678
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084678]
 1. Halmai Tamás. Takács Zsuzsa. (2010)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27705630] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705630, Kapcsolat: 27705630
Michael Edwards. A keresztény poétika. (1995), 3429181
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3429181]
 1. Hankovszky Tamásamás. Pilinszky János evangéliumi esztétikája: Teremtő képzelet és metafizika. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27705657] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705657, Kapcsolat: 27705657
Mártonffy Marcell. Kérdések kertje: A Biblia irodalmi megközelítésének néhány kérdéséről. (1996) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 4 423-437, 3084761
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084761]
 1. Vajda Károly. A bibliai és a rabbinikus hermeneutikai hagyomány metszéspontjában: A jánosi vándorperikópa (Jn 8,1–12) egy lehetséges rabbinikus értelmezéséről. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 438-473
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093911] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2093911, Kapcsolat: 27705623
Mártonffy Marcell. A »homo aestheticus« és az etikum kérdése: Egy Kosztolányi-alakzat értelmezéséhez. (1997) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 37 3 286-296, 3084770
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084770]
 1. Lőrincz Csongor. Az irodalom tanúságtételei. (2015) ISBN:9786155047770
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2958264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958264, Kapcsolat: 27705285
Lafont Ghislain. A katolikus egyház teológiatörténete. (1998) ISBN:9637978984, 1650326
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1650326]
 1. Szénási Zoltán. Vallás és vallomás. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705653, Kapcsolat: 27705653
 2. Szénási Zoltán. Katolikus irodalom – keresztény poétika. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705651, Kapcsolat: 27705651
Mártonffy Marcell. Az én exodusa és az emlékezet iróniája. (1998) Megjelent: Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről pp. 216-223, 3079086
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3079086]
 1. Lőrincz Csongor. Az irodalom tanúságtételei. (2015) ISBN:9786155047770
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2958264] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2958264, Kapcsolat: 27705299
Mártonffy Marcell. »és meghomályosodnak az ablakon kinézők«: Beney Zsuzsa szavairól, csendjéről. (1998) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 7 2 76-78, 3086055
Folyóiratcikk/Esszé (Folyóiratcikk)/Tudományos[3086055]
 1. Szénási Zoltán. Örökkék ég alatt: Tanulmányok. (2016) ISBN:9786155251870
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3145620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3145620, Kapcsolat: 27705631
Mártonffy Marcell. Párhuzamosok találkozása: Az Iskola a határon teológiai értékeléséhez. (1998) VIGILIA 0042-6024 63 11 17-25, 3084869
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084869]
 1. Szénási Zoltán. Katolikus irodalom – keresztény poétika. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 51
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705651] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705651, Kapcsolat: 27705604
Mártonffy Marcell. A szinoptikus parabolák irodalma: Irodalomtudományi irányzatok az újszövetségi példázatok kutatásában. (2000), 3429137
Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[3429137]
 1. Pozsvai Györgyi. Az anekdotikus hagyományok önironikus felülírása: Petelei István Árva Lotti című novellájáról. (2003) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 35 2003 76-94
  Folyóiratcikk[27705640] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705640, Kapcsolat: 27705640
Mártonffy Marcell. Megértésküszöb: A párbeszéd aszimmetriája: Lk 15,21–23. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 511-529, 3079092
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3079092]
 1. Szávai Dorottya. Bűn és imádság: A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. (2005) ISBN:9630583259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1791530] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1791530, Kapcsolat: 27705431
 2. Szávai Dorottya. A hazatérés esélyei: Pilinszky és Kafka tékozlóiról. (2005) Megjelent: Szavaink tükörélete. Beney Zsuzsa köszöntése pp. 37-55
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705417] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705417, Kapcsolat: 27705417
 3. Vajda Károly. Lukács 15,11–32, avagy protokérügmatikai lehetőségekről. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 534-550
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2093910] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2093910, Kapcsolat: 27705563
 4. Kulcsár-Szabó Zoltán. Hozzászólás Mártonffy Marcell Megértésküszöb c. dolgozatához. (2000) Megjelent: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai pp. 530-533
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[1613779] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613779, Kapcsolat: 27705562
Mártonffy Marcell. Az újszövetségi példázatok irodalma: Poétika és teológia. (2001) ISBN:9630578239, 2420175
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2420175]
 1. Bálint Péter. A párbeszéd szövegalakító szerepe a "vallásos" népmesében: A mesehős találkozása az ősz öregemberrel, a tündérkirálynővel és a segítővel. (2019) MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 0138-922X 42 5-6 227-240
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30932086] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30932086, Kapcsolat: 28529095
 2. Kiss Szemán Róbert. „TÁMASZKODVA, TÁMASZ NÉLKÜL…”: A katolikus irodalom közép-európai alakváltozatai. (2018) ISBN:9789632849546
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[3359422] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3359422, Kapcsolat: 27705263
 3. Bódis Zoltán. A száj meséje: Fedics Mihály: Az Úr Jézus Krisztus és a parasztgyerek. (2018) Megjelent: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" pp. 67-96
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30318065] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318065, Kapcsolat: 28529440
 4. Bálint Péter. Amikor a mese példázattá válik: Fedics Mihály "Úr Jézus Krisztus és a parasztgyerek" című meséjének szöveghermeneutikai vizsgálata. (2018) Megjelent: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" pp. 29-66
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30318063] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318063, Kapcsolat: 28529397
 5. Bálint Zsuzsa. A mérgeskígyó ballada változatainak szöveghermeneutikai vizsgálata. (2018) Megjelent: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" pp. 153-184
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30330446] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 30330446, Kapcsolat: 28529435
 6. Bálint Péter. A lehetetlen kérése és a kígyó-asszony segítsége: A meseszövet és a masal szöveghermeneutikai vizsgálata "A bika menyecske" című ketesdi mesén keresztül. (2018) Megjelent: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok" pp. 97-113
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30318064] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 30318064, Kapcsolat: 28529423
 7. Márton Kinga. „idegenek vagyunk sajátunkban”: A tér Kemény Zsigmond A rajongók című művében tér Kemény Zsigmond A rajongók című művében. (2015) Megjelent: Térérzékelések – térértelmezések pp. 222-234
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705532] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705532, Kapcsolat: 27705310
 8. Thomka Beáta. Elbeszélő hitvallás, bibliaértelmező narratológia. (2010) Megjelent: Narratív teológia pp. 15-28
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705261] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705261, Kapcsolat: 27705261
 9. Nagy L János. Az elsőktől a legutolsóig: A logionok szemantikájához és pragmatikájához. (2006) MAGYAR NYELV 0025-0228 1588-1210 102 1 19-33
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2361722] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2361722, Kapcsolat: 27705256
Mártonffy Marcell. Olvasás-példázatok: A parabolaértelmezés változatai az Iskola a határon magyarországi recepciójában. (2001) MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 0138-922X 24 1 78-86, 3084925
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084925]
 1. Kardeván Lapis Gergely. Horkay Hörcher Ferenc: Ottlik kadét történetei. Közelítések, vázlatok. (2012) IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT 0865-6886 1588-077X 3 98-100
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2431245] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2431245, Kapcsolat: 27705614
Glózer Rita. A kölcsönösség struktúrái. (2002) ISBN:9635064942; 9789635064946, 1476347
Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[1476347]
 1. Korpics Márta. A szakrális kommunikáció színterei: A zarándoklat. (2014) ISBN:9789632793993
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2769920] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2769920, Kapcsolat: 24333135
 2. Steppich Christoph J. Erasmus und the allleged concerning War against the Turks. (2012) Megjelent: Lutherjahrbuch pp. 205-250
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[24852406] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 24852406, Kapcsolat: 24852406
 3. Molnár Judit. A Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. (2005) ISBN:9635066287
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1056909] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1056909, Kapcsolat: 28925417
Harald Weinrich. Léthé - A felejtés művészete és kritikája. (2002), 3052920
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3052920]
 1. Jablonczay Tímea. A szöveg mint az anya teste: Földes Jolán: Mária jól érett. (2008) LITERATURA 0258-0802 1648-1143 35 2 218-235
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705656] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705656, Kapcsolat: 27705656
Mártonffy Marcell. Szemlélődés, történelem, szolidaritás: Pilinszky esszéi és a teológiai hagyomány. (2002) Megjelent: Útjaidon pp. 291-308, 2420689
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2420689]
 1. Hankovszky Tamás. Pilinszky János evangéliumi esztétikája: Teremtő képzelet és metafizika. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27705612] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705612, Kapcsolat: 27705616
 2. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705617] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705617, Kapcsolat: 27705617
 3. Szénási Zoltán. „Szavaidat, az emberi beszédet”Szavaidat, az emberi beszédet”: Versbeszéd és biblikus szöveghagyomány viszonya az Apokrifben. (2009) LITERATURA 0258-0802 1648-1143 35 4 514-528
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705629] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705629, Kapcsolat: 27705629
 4. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”: Pilinszky „evangéliumi esztétikája” és a katolikus irodalom hagyománya. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 6 627-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705620] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705620, Kapcsolat: 27705620
Mártonffy Marcell. Inkarnáció: Pilinszky művészetteológiájáról. (2003) Megjelent: Látókörök metszése pp. 297-313, 2420729
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2420729]
 1. Hankovszky Tamás. Pilinszky János evangéliumi esztétikája: Teremtő képzelet és metafizika. (2011)
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[27705610] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705610, Kapcsolat: 27705610
 2. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 279
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705608] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705608, Kapcsolat: 27705608
 3. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”: Pilinszky „evangéliumi esztétikája” és a katolikus irodalom hagyománya. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 6 627-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705609] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705609, Kapcsolat: 27705609
Vorgrimler Herbert. Új teológiai szótár. (2006) ISBN:9639183571, 3082943
Könyv/Kézikönyv (Könyv)/Tudományos[3082943]
 1. Szénási Zoltán. Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák. (2012) ISBN:9789637983146
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2153970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2153970, Kapcsolat: 27705654
Mártonffy Marcell. Egyetemességek konfliktusa: Vázlat irodalom és katolicitás viszonyáról. (2007) Megjelent: Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére pp. 215-220, 3082970
Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3082970]
 1. Szénási Zoltán. Vallás és vallomás. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 190
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705653] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705653, Kapcsolat: 27705605
 2. Szénási Zoltán. „A belső éden emlékképei”. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 213
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705606] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705606, Kapcsolat: 27705606
Mártonffy Marcell. Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd: Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában. (2007) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 88 1 65-91, 2420648
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2420648]
 1. Bányai Tibor. Apokriftüzek: Pilinszky János és Kiss Józse. (2017) Megjelent: "folyékony szobor vagy szilárd szökőkút" Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról pp. 298-319
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705592] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705592, Kapcsolat: 27705592
 2. Szénási Zoltán. „a tiszta lét felé terelt valóság”. Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika. (2015) MAGYAR NAPLÓ 0865-2910 27 1 60-62
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705615] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705615, Kapcsolat: 27705615
 3. Varró Annamária. "...amiről csak hasonlatok beszélnek": A köztesség poétikája Babits Mihály, Pilinszky János és Petri György egy-egy versében. (2015) Megjelent: Babits és kortársai pp. 367-377
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3385085] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 3385085, Kapcsolat: 27705593
 4. Szénási Zoltán. Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák. (2012) ISBN:9789637983146
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2153970] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2153970, Kapcsolat: 27705584
 5. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 277
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705591] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705591, Kapcsolat: 27705591
 6. Szénási Zoltán. A modernség kalandja. (2011) Megjelent: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből p. 62
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[27705588] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705588, Kapcsolat: 27705588
 7. Szűcs Teri. A felejtés története: A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. (2011) ISBN:9788081015007
  Könyv[22029419] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22029419, Kapcsolat: 27705583
 8. Szénási Zoltán. „Szavaidat, az emberi beszédet”: Versbeszéd és biblikus szöveghagyomány viszonya az Apokrifben. (2009) LITERATURA 0258-0802 1648-1143 35 4 514-528
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705626] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705626, Kapcsolat: 27705626
 9. Szénási Zoltán. „Egyenes labirintus”: Pilinszky „evangéliumi esztétikája” és a katolikus irodalom hagyománya. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 6 627-637
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[27705621] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 27705621, Kapcsolat: 27705621
Mártonffy Marcell. Gyászmunka és emlékezetterápia: Borbély Szilárd Egy gyilkosság mellékszálai című kötetéről. (2009) BESZÉLŐ 0865-4093 14 2 114-117, 3084863
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3084863]
 1. Szénási Zoltán. A Vigilia évtizedei IV. (1978 után). (2011) VIGILIA 0042-6024 76 2 139-146
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1936758] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1936758, Kapcsolat: 28528988
Mártonffy Marcell. „A jóvátehetetlen jóvátétele": Egy Pilinszky-apória önfelszámolása. (2015) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 58 3 346-352, 3085219
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3085219]
 1. Szénási Zoltán. Örökkék ég alatt: Tanulmányok. (2016) ISBN:9786155251870
  Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3145620] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 3145620, Kapcsolat: 27705633
2020-09-21 04:41