S. Varga Pál. Hazafelé a Mindenségbe: Pilinszky János költészetéről. (1980) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 31 5 9-14, 1249636
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249636]
 1. Béládi Miklós. Pilinszky János. (1986) Megjelent: A magyar irodalom története 1945-1975 pp. 565-590
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20983454] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20983454, Kapcsolat: 20983454
S. Varga Pál. Modalitás-típusok a 19. század hetvenes éveinek magyar lírájában. (1980) STUDIA LITTERARIA 0562-2867 tomus 18 93-122, 1249637
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249637]
 1. Porkoláb Tibor. Lévay, a kritikus: (A Budapesti Szemle Értesítő-rovata a századfordulón). (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 6 603-639
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2323795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2323795, Kapcsolat: 24954615
S. Varga Pál. Komjáthy Jenő költői világképének alakulása. (1989) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 70 4 610-640, 1249646
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249646]
 1. Eisemann György. A folytatódó romantika. (1999) ISBN:9639101451
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759155] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1759155, Kapcsolat: 20755833
 2. Szili József. "Légy, ha bírsz, te világköltő...": A magyar líra a XIX. század második felében. (1998) ISBN:9635062230
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20755850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20755850, Kapcsolat: 20755850
 3. Eisemann György. Szimbólum és metafizikum Komjáthy Jenő költészetében. (1997) ISBN:9638277890
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1753171] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1753171, Kapcsolat: 20755818
 4. Várhegyi Miklós. Komjáthy Jenő: Filozófiai töredékek. (1994) Megjelent: Elmész : Szemelvények a régi magyar filozófiából pp. 197-200
  Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[25019588] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 25019588, Kapcsolat: 25019588
S. Varga Pál. A rendteremtés melankóliája: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. (1993) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 44 8 80-86, 1249987
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249987]
 1. Szirák Péter. "Siet valahová?" Dávidházi Péterrel beszélget Szirák Péter. (1996) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 47 12 45-65
  Folyóiratcikk/Publicisztika (Folyóiratcikk)/Nem besorolt jellegű[5582] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 5582, Kapcsolat: 20756021
S. Varga. H. Törő Györgyi–Nagy Miklós–Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849–1905. (1993) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 5 nyár 223-225, 1249975
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249975]
 1. Dávidházi Péter. A bibliográfusi mundér becsülete. (1994) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 6 1 14-17
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[5578] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 5578, Kapcsolat: 20755884
S. Varga Pál. A gondviseléshittől a vitalizmusig: A magyar költészet világképének alakulása a 19. század második felében. (1994) ISBN:9632600657, 1249518
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1249518]
 1. Kusper Judit. "Eltört a kis tükör". Szubjektum, nyelv, emlékezet Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi Dezső műveiben. (2019) ISBN:9789633187890
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[31035911] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31035911, Kapcsolat: 28823477
 2. Eisemann György. Die Wende zur Moderne 1882–1895. (2013) Megjelent: Geschichte der ungarischen Literatur pp. 265-291
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[23288120] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288120, Kapcsolat: 23288120
 3. Máté Zsuzsanna. A bölcselet átlényegülése esztétikummá: - középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével. (2013) ISBN:9789639386983
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2408310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408310, Kapcsolat: 24962742
 4. Porkoláb Tibor. Lévay, a kritikus: (A Budapesti Szemle Értesítő-rovata a századfordulón). (2012) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 116 6 603-639
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2323795] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2323795, Kapcsolat: 24962739
 5. Kulin Ferenc. Küldetéstudat és szerepkeresés. (2012) ISBN:9789634466741
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[24956017] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24956017, Kapcsolat: 24962735
 6. Debreczeni Attila. Tudós hazafiak és érzékeny emberek: Integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában. (2009) ISBN:9789639671300
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[238479] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 238479, Kapcsolat: 20983555
 7. Imre László. Tompa Mihály vallási élményének tanulságai egykor és ma. (2009) Megjelent: Margonauták : írások Margócsy István 60. születésnapjára pp. 298-306
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722575] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722575, Kapcsolat: 20722575
 8. Imre László. Személyközi és szövegközi viszonya és funkciója Tompa Mihály költészetében. (2009) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 113 3 255-272
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21000730] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000730, Kapcsolat: 21000730
 9. Bednanics Gábor. Kerülőutak és zsákutcák: A modern magyar líra kezdetei. (2009) ISBN:9789639605749
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[20983439] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20983439, Kapcsolat: 20983439
 10. Milbacher Róbert. Arany János és az emlékezet balzsama: Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben.. (2009) ISBN:9789639605787
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1702154] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1702154, Kapcsolat: 21000734
 11. Maul Borbála et al. Eszmék és látomások a romantikus lírában és drámában: Tanári útmutató. (2008)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[31191092] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 31191092, Kapcsolat: 28823480
 12. Schein Gábor et al. Az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve: Szövegértés-szövegalkotás kompetencia – Középiskola, 9–12. évfolyam, Magyar nyelv és irodalom. (2008)
  Könyv/Oktatási anyag (Könyv)/Oktatási[23287365] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23287365, Kapcsolat: 23287482
 13. Eisemann György. Líra és bölcselet: Komjáthy Jenő: A homályból. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 598-610.
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722541] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722541, Kapcsolat: 20722541
 14. Balázs Imre. Az erdélyi magyar költészet az 1920-as években. (2007) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 51 1-2 3-28
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21000727] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000727, Kapcsolat: 21000727
 15. Bényei Péter. A történelem és a tragikum vonzásában: A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. (2007) ISBN:9789634730484
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2384322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384322, Kapcsolat: 20722566
 16. Eisemann György. Átmenet vagy fordulat? – 1876: Vajda János: Újabb költemények. (2007) Megjelent: A magyar irodalom történetei : 1800-tól 1919-ig pp. 540-547
  Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[20722539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722539, Kapcsolat: 20722539
 17. Eisemann György. A későromantikus magyar líra. (2007)
  Disszertáció/MTA Doktora (Disszertáció)/Tudományos[21000743] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000743, Kapcsolat: 21000728
 18. Jánosi Zoltán. A láthatatlan paradigma: A folklór és a népiesség kapcsolatának történeti változata a magyar költészetben. (2005) Megjelent: "De mi a népiesség..." : tudományos tanácskozás : Budapest, 2004. november 18-19 pp. 43-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722519] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722519, Kapcsolat: 20722519
 19. Lakner Lajos. A Petőfi Ház mint a Petőfi-kultusz újraélesztője. (2004) GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA 1335-6410 5 2 10-15
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722503] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722503, Kapcsolat: 20722503
 20. Hansági Ágnes. Emlékezet, idő, identitás: A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében. (2003) Megjelent: Identitás és kulturális idegenség pp. 107-121
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722516, Kapcsolat: 20722516
 21. Molnár GT et al. Alakzatváltások az irodalmi modernségben. (2003) Megjelent: Hang és szöveg pp. 7-25
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[242185] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 242185, Kapcsolat: 20722512
 22. Z Kovács Zoltán. "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában. (2002) ISBN:9633893526
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[2510378] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2510378, Kapcsolat: 20722509
 23. Lakner Lajos. Az önismeret kertjében: Utószó. (2002) Megjelent: Oláh Gábor: Naplók p. -
  Könyvrészlet/Előszó, utószó (Könyvrészlet)/Tudományos[20722505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722505, Kapcsolat: 20722505
 24. Tarjányi Eszter. A szellem örvényében. (2002) ISBN:9639104612
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1642207] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1642207, Kapcsolat: 20722507
 25. Horváth Erzsébet. Sinka István mitologizáló költészete. (2001)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[21000731] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000731, Kapcsolat: 21000731
 26. Gyapay L. "A' tisztább ízlésnek regulájival": Kölcsey kritikusi pályakezdése. (2001) ISBN:9639104523; 9789639104525
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[215667] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 215667, Kapcsolat: 20722501
 27. Kulin Ferenc. A népköltészet fogalmi megragadása. (2001) Megjelent: A XIX. század vonzásában. Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére pp. 148-156
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722500] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722500, Kapcsolat: 20722500
 28. Eisemann György. A "befagyott emlékezet" és a "világfolyás”: Vajda János: A kárhozat helyén). (2001) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 105 3-4 325-340
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1762864] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1762864, Kapcsolat: 20722502
 29. Nagy Miklós. Új válogatás Arany László életművéből: A délibábok hőse és egyéb művek, szerkesztette Tóth Ferenc. (2000) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 81 4 608-609
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722495] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722495, Kapcsolat: 20722495
 30. Hites Sándor. Ugyanakként mondása másnak. (2000) ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 1215-5233 1588-0818 10 3 69-78
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722490] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722490, Kapcsolat: 20722490
 31. Széles Klára. Rajz és irodalom a szecesszió idején. (2000) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 160 2 158-165
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722497] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722497, Kapcsolat: 20722497
 32. Bényei Péter. Elbeszélések a személyiség identitásvesztéséről: Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán. (2000) Megjelent: Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban pp. 65-83
  Könyvrészlet[22422201] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 22422201, Kapcsolat: 23288118
 33. Takács Judit. A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájában. (2000) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 81 4 435-461
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722493] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722493, Kapcsolat: 20722493
 34. Margócsy István. Petőfi Sándor: Kísérlet. (1999) ISBN:9639191469
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2514241] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 2514241, Kapcsolat: 20722477
 35. Eisemann György. A folytatódó romantika. (1999) ISBN:9639101451
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1759155] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 1759155, Kapcsolat: 24957012
 36. Szili József. Vajda János, az esszenciális szerelem költője. (1998) Megjelent: Légy, ha bírsz, te világköltő: a magyar líra a XIX. század második felében pp. 125-168
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973838] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973838, Kapcsolat: 24973838
 37. Szili József. Tompa fekete módja. (1998) Megjelent: "Légy, ha birsz, te "világköltő"..." : a magyar líra a XIX. század második felében pp. 94-124
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973835] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973835, Kapcsolat: 24973835
 38. Szili József. Önszerkesztő és önzáró szövegstruktúrák a XIX. századi magyar lírában. (1998) Megjelent: "Légy, ha birsz, te "világköltő"..." : a magyar líra a XIX. század második felében pp. 63-93
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973832] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973832, Kapcsolat: 24973832
 39. Szili József. Komjáthy Jenő, az istenálmok fejedelme. (1998) Megjelent: "Légy, ha birsz, te "világköltő"..." : a magyar líra a XIX. század második felében pp. 169-182
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[24973815] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24973815, Kapcsolat: 24973815
 40. Széles Klára. Eisemann György: Szimbólum és metafizikum Komjáthy Jenő költészetében. (1998) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 102 5-6 802-807
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2762939] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2762939, Kapcsolat: 20722359
 41. Németh Zoltán. Egy hiánypótló monográfiáról (Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé” – A magyar írónők története két századforduló között (1795–1905), Kortárs Kiadó, 1996). (1998) KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1335-1826 7 1-2 p. -
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[24962733] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24962733, Kapcsolat: 24962733
 42. Nyilasy Balázs. Arany János. (1998) ISBN:9789639036826; 963903682X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2767773] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2767773, Kapcsolat: 20722360
 43. Horváth K. A romantika értékrendszere. (1997) ISBN:9635061528
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214266] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214266, Kapcsolat: 20722357
 44. Németh Zoltán. A költői világkép újszerű felfogása: S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig című kötetéről. (1997) IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1336-5088 40 3 76-80
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20714598] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714598, Kapcsolat: 20714598
 45. Szili J. Arany hogy istenül: az Arany-líra posztmodernsége. (1996) ISBN:9634460259
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[214033] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214033, Kapcsolat: 20722358
 46. Kulcsár-Szabó Zoltán. A »korszak« retorikája. (1996) LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 0133-2368 22 2 127-143
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1613763] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1613763, Kapcsolat: 20714615
 47. Gángó Gábor. S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig. A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében. (1995) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 99 5-6 662-666
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20714596] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714596, Kapcsolat: 20714596
 48. Taxner-Tóth Ernő. Nemzeti hagyományok: (Töprengés Kölcsey üzenetéről). (1995) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 8 5 29-36
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[2583006] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2583006, Kapcsolat: 20714611
 49. Széles Klára. Egy nagyigényű líratörténeti szemle (A magyar líra világképi tendenciái a 19. század második felében; Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig). (1995) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 49 1 35-44
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2762955] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2762955, Kapcsolat: 20714593
 50. Borbély Szilárd. A Vanitatum vanitas szövegvilágáról. (1995) ISBN:963851454X
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2463671] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2463671, Kapcsolat: 20714614
 51. Gángó Gábor. Asbóth János és Eötvös József. (1995) VILÁGOSSÁG 0505-5849 36 8-9 93-110
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1766159] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1766159, Kapcsolat: 20714613
 52. Rácz István. „Apokalipszis ma”: Vörösmarty Mihály: Előszó. (1995) Megjelent: Egy évszázad vonzásában : tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére pp. 33-49
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20714609] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20714609, Kapcsolat: 20714609
 53. Hima Gabriella. S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig. (1994) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 45 8 80-83
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[2822238] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 2822238, Kapcsolat: 20714592
 54. Imre László. „Boldogságtudomány” és nemzeti horizont Csokonaitól Adyig: Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője, Taxner-Tóth Ernő: Rend, kétely, nyugtalanság, S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitalizmusig. (1994) HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 0238-9908 7 10 104-108
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20713087] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20713087, Kapcsolat: 20713087
 55. Rácz István. A költészet világvesztésének krónikája. (1994) KÖNYVVILÁG 0133-0853 38 3 p. 25
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Közérdekű[20796407] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20796407, Kapcsolat: 20796407
 56. Debreczeni Attila. Csokonai, az újrakezdések költője: a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben. (1993) ISBN:9632600541
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2048549] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2048549, Kapcsolat: 20714607
 57. Dávidházi Péter. Hunyt mesterünk: Arany János kritikusi öröksége. (1992) ISBN:9637719180; 9637719717
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[5517] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 5517, Kapcsolat: 20714603
S. Varga Pál. A költői világkép fogalma. (1994) GOND: FILOZÓFIAI ESSZÉFOLYÓIRAT 1215-8453 3 7 96-143, 1249649
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249649]
 1. Karádi Zsolt. "Támadj, világ, támadj, történelem": Adalékok Áprily Lajos 1920-as és 1930-as évekbeli történelmi-öntanúsító verseihez. (2005) Megjelent: Cselekvő irodalom pp. 194-212
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2549034] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2549034, Kapcsolat: 20983449
S. Varga Pál. A vágytalan boldogság költője: Czóbel Minka költői világképéről. (1994) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 98 1 32-51, 1249648
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249648]
 1. Menyhért Anna. Women’s Literary Tradition and Twentieth-Century Hungarian Writers: Renée Erdős, Ágnes Nemes Nagy, Minka Czóbel, Ilona Harmos Kosztolányi, Anna Lesznai. (2019) ISBN:9789004417496; 9789004417380
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[30629358] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30629358, Kapcsolat: 28823474
 2. Menyhért Anna. A másság kánontalansága, a boszorkány (Czóbel Minka, 2. rész). (2012) PALÓCFÖLD 0555-8867 58 5 47-70
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24956995] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24956995, Kapcsolat: 24956995
 3. Tálas Anikó. Czóbel Minka és Büttner Helén barátsága. (1999) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 1218-9219 13 247-260
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24588505] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24588505, Kapcsolat: 24588505
 4. Jenei Teréz. A szecesszió stílusjegyei: Czóbel Minka Donna Huanna című drámájában. (1995) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 39 2 151-157
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24957000] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24957000, Kapcsolat: 24957000
S. Varga Pál. „…Virgilje lehet legfőlebb; de Homérja soha”: Arany János és a „népi tudalom”. (1995) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 76 1 102-119, 1249650
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249650]
 1. Mikos Éva. A Naiv eposzunk és Arany folklór-fogalma. (2018) Megjelent: Rejtőzködő Kalliopé pp. 123-144
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30342145] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 30342145, Kapcsolat: 27883169
 2. Gönczy Monika. Az elveszett eposz nyomában: Javaslat az Arany-epika szövegközi olvasására. (2013) Megjelent: Az olvasás labirintusában pp. 216-223
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[2481516] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2481516, Kapcsolat: 25043597
 3. Bényei Péter. A történelem és a tragikum vonzásában: A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében. (2007) ISBN:9789634730484
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2384322] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2384322, Kapcsolat: 20755983
 4. Kiss Gabriella. Műfajmegújítási kísérlet a magyar irodalomban a 19. század közepén, avagy a Don Toldi. (2006) FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 0015-1785 52 2-3 247-257
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20755976] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20755976, Kapcsolat: 20755976
 5. Blaskó Katalin. Hatalom, legitimáció, karizma: (Arany János: Buda halála). (2000) Megjelent: Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban pp. 128-142
  Könyvrészlet[22037648] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22037648, Kapcsolat: 20755953
 6. Hász-Fehér Katalin. „Akármi egyéb, csak vígeposz nem”: Arany János: Az elveszett alkotmány. (1999) TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 0133-1167 1786-2140 53 2. sz. Diákmelléklet 1-20
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20755889] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20755889, Kapcsolat: 20755889
 7. Szili József. "Légy, ha bírsz, te világköltő...": A magyar líra a XIX. század második felében. (1998) ISBN:9635062230
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20755850] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20755850, Kapcsolat: 20755965
 8. Szili J. A nemzeti eposz mint a nemzettudat kanonizált mufaja. (1998) HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 0017-999X 44 3 268-288
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[214681] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 214681, Kapcsolat: 24956993
 9. Kozma Dezső. Arany János műveinek újabb értelmezései. (1996) NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 0567-6223 40 1 43-48
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24956994] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24956994, Kapcsolat: 24956994
 10. Kulcsár Szabó. A nyelv mint alkotótárs: Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban. (1995) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 46 7 59-74
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[20755888] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20755888, Kapcsolat: 20755888
S. Varga Pál. Interkulturalizmus: Alois Wierlacher [hg.]: Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. (1996) BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 0865-4247 1588-0222 8 1 16-25, 1249652
Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249652]
 1. Pabis Eszter. Egy „amerikai” Svájcban?: Társadalmi nem, nemzet és emlékezeti terek Max Frisch Stiller című regényében. (2010) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1219-5448 1219-543X 15 1 85-103
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24588518] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24588518, Kapcsolat: 24588518
S. Varga Pál. „…az ember véges állat…”: Kölcsey irodalomszemléletének kultúrantropológiai hátteréről. (1997) ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 0401-3174 48 5 34-58, 1249655
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1249655]
 1. Németh Renáta. A XIX. századi nyelvbölcselet és a magyar nyelv szótárának etimológiai elvei. (2007)
  Disszertáció/PhD (Disszertáció)/Tudományos[22000283] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 22000283, Kapcsolat: 20983450
S. Varga Pál. Két világ közt választhatni: Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában. (1997) ISBN:9634460445, 1249522
Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[1249522]
 1. Brunner Attila. Jegyzetek a vitalizmus magyarországi történetéhez. (2014) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 95 (45) 3 333-356
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[24956989] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24956989, Kapcsolat: 24956989
 2. Nagy Imre. „… Az élesztő, mely forrásba hoz...”: (Székely György Tragédia-előadáselemzésének mai tanulságai). (2013)
  Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény (Egyéb)/Tudományos[24956988] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 24956988, Kapcsolat: 24956988
 3. Tarjányi Eszter. Arany János és a parodisztikus hagyomány. (2013) ISBN:9789639104822
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2351539] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2351539, Kapcsolat: 24956986
 4. Máté Zsuzsanna. A bölcselet átlényegülése esztétikummá: - középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével. (2013) ISBN:9789639386983
  Könyv/Monográfia (Könyv)/Tudományos[2408310] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2408310, Kapcsolat: 24956984
 5. Nagy Imre. Gertrudis színre lép: A Bánk bán többnyelvűsége. (2012) JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 0447-6425 55 6 630-648
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[2331807] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 2331807, Kapcsolat: 24956914
 6. Máté Zsuzsanna. Az ember tragédiájának filozófiai diskurzusai: 150 éves Az ember tragédiája (5. rész). (2012) MIKES INTERNATIONAL - HUNGARIAN PERIODICAL FOR ART LITERATURE AND SCIENCE 1570-0070 12 1 49-64
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[1834253] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1834253, Kapcsolat: 24956981
 7. Csikos Sándor. Lucifer tragédiája. (2009)
  Disszertáció/DLA (Disszertáció)/Tudományos[21000739] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000739, Kapcsolat: 21000739
 8. Szirák Péter. Örkény István: Pályakép. (2008) ISBN:9789639651616
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1287194] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1287194, Kapcsolat: 24956980
 9. Bene Kálmán. Tiszteletkörök Az ember tragédiája körül. (2007) Megjelent: Madách-filológia : tanulmányok Madách Imre életművéről és a XIX. századi magyar drámáról pp. 23-163
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722827] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722827, Kapcsolat: 20722827
 10. Máté Zsuzsanna. Megérthető műalkotás?: Esztétikatörténeti és befogadásesztétikai tanulmányok. (2007) ISBN:9789639690714
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1353689] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 1353689, Kapcsolat: 20722861
 11. Kozma Dezső. Madách Imre. (2007) Megjelent: Írók, költők, művek pp. 17-37
  Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[20722826] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722826, Kapcsolat: 20722826
 12. Fried István. A Madách-kutatás hétköznapi ünnepei: Kerényi Ferenc Madách-köteteiről. (2007) FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 0133-056X 1418-1568 39 2 81-89
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[23288572] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 23288572, Kapcsolat: 23288125
 13. Balogh Csaba. „Eszmék közt az űr”: Beszédmódok antinómiája a Tragédia első színében. (2006) IRODALOMTÖRTÉNET 0324-4970 82 (32) 1 91-108
  Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[21000738] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 21000738, Kapcsolat: 21000738
 14. Balogh Csaba. Bíró Béla : A Tragédia paradoxona. (2006) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 110 5 572-578
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722812] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722812, Kapcsolat: 20722812
 15. Bíró Béla. A Tragédia paradoxona. (2006) ISBN:9639363456
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[21023805] [Jóváhagyott]
  Független, Idéző: 21023805, Kapcsolat: 20722769
 16. Kerényi Ferenc. "Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás": Az irodalmi élet néhány kérdése az abszolutizmus korában. (2005) ISBN:9637239456
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[20875137] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20875137, Kapcsolat: 24956913
 17. Máté Zsuzsanna. Madách Imre, a poeta philosophus: Tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról. (2004) ISBN:9639466441
  Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1353654] [Érvényesített]
  Független, Idéző: 1353654, Kapcsolat: 21000737
 18. Eisemann György. S. Varga Pál: Két világ közt választhatni. (2003) IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 0021-1486 1588-0834 107 6 766-770
  Folyóiratcikk/Recenzió/kritika (Folyóiratcikk)/Tudományos[20722602] [Admin láttamozott]
  Független, Idéző: 20722602, Kapcsolat: 20722602
2020-08-09 23:10